presko鑙 na sadr綼j
26. 5. 2017.

Javni poziv za odabir 鑜anova radne skupine koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za odabir 鑜anova radne skupine koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

25. 5. 2017.

Forum promocije strukovnog obrazovanja

U petak, 26. svibnja 2017. godine, u Multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb) s po鑕tkom u 9.30 sati odr綼t 鎒 se Forum promocije strukovnog obrazovanja.

24. 5. 2017.

Pravilnik o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

U srijedu, 24. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je javnost da je u Narodnim novinama broj 47/2017. objavljen Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

24. 5. 2017.

Javni poziv osnovnim 筴olama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskog vrednovanja 筴ola

U srijedu, 24. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv osnovnim školama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskog vrednovanja škola.

23. 5. 2017.

Mobilna aplikacija Dr綼vna matura dostupna za vje綽anje zadataka

Mobilna aplikacija Dr綼vna matura sadr綼va ispitne zadatke zatvorenoga tipa. Zadatci su preuzeti iz ispita koje je polagalo više od 500 pristupnika i koji su provedeni u ljetnome i jesenskome roku u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014.,...

23. 5. 2017.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2017./2018.

Predmet je Javnoga poziva financiranje projekata udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika u osnovnim i srednjim školama i studenata na visokim u鑙lištima u Republici...

23. 5. 2017.

Natje鑑j za u鑕nike: Snimajte kratki video! u kojem se prikazuje primjer demokratske kulture u 筴oli

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Vije鎒m Europe provodi projekt „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu“. Jedna je od zada鎍 projekta da u鑕nici osnovnih i srednjih škola izrade kratki...

22. 5. 2017.

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga  Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine . Poziv je...

22. 5. 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Na temelju odredbi 鑜anka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (Narodne novine, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministar znanosti i...

22. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju

U petak, 19. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programa...

22. 5. 2017.

Obavijest korisnicima mre緉ih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja

U srijedu, 17. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve svoje korisnike da je slu綽ena mre緉a stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja promijenila domenu i od sada je dostupna na adresi  www.mzo.hr .

16. 5. 2017.

Najava dodjele rje筫nja o napredovanju u zvanje

U utorak 16. svibnja 2017. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih najavila je organiziranje sve鑑nosti dodjele Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta. Sve鑑na manifestacija...

15. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2017./2018.

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

15. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima...

12. 5. 2017.

Kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2017./2018. – ljetni i jesenski rok

U 鑕tvrtak, 11. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2017./2018. za ljetni i jesenski rok.

10. 5. 2017.

Isplata pla鎍 za travanj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. svibnja 2017. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki...

9. 5. 2017.

Europski tjedan vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Drugi Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju odr綼t 鎒 se od 20. do 24. studenoga 2017. godine. Putem Tjedna demonstrirat 鎒 se brojne prilike koje strukovno obrazovanje i osposobljavanje mo緀 pru緄ti mladima i...

8. 5. 2017.

Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do o緐jka 2018. godine

Na temelju 鑜anka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), 鑜anka 6. Pravilnika o postupku i na鑙nu polaganja pomo鎛i鑛og ispita (Narodne novine, br. 62/14) i 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donosi Kalendar...

8. 5. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za svibanj 2017. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da su u petak, 5. svibnja 2017. godine, ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na stipendiju sukladno Odluci o...

8. 5. 2017.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017. Pravila su dostupna na slu綽enoj poveznici ....

8. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2017./2018.

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2017./2018.

8. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako zapo鑙nje provo餰nje savjetovanja sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih...

4. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2017./2018.

U srijedu, 3. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Nacrt Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., 鑙ji je sastavni dio Struktura upisa u鑕nika za...

2. 5. 2017.

Tematsko izvje规e: PISA 2015 – Blagostanje u鑕nika

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development ili OECD) objavila je u srijedu,19. travnja 2017. godine tematsko izvješ鎒 Programa za me饀narodnu procjenu znanja i vještina u鑕nika...

28. 4. 2017.

Obavijest Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za ispitne koordinatore u 鑕tverogodi筺jim i petogodi筺jim srednjim 筴olama

U petak, 28. travnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je poziv koordinatorima 鑕tverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola na edukaciju pod temom “Priprema za provedbu ispita dr綼vne...

25. 4. 2017.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja svibanj – rujan 2017. godine

U utorak, 25. travnja 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od travnja do rujna 2017. godine.

25. 4. 2017.

Rok za uplatu ispita dr綼vne mature – ljetni rok

U utorak, 24. travnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da u utorak, 2. svibnja 2017. godine završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature prijavljenih za ljetni rok...

24. 4. 2017.

Tjedan EU fondova

U razdoblju od 24. do 28. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu (Ulica kneza Borne 2) odr綼t 鎒 se Tjedan EU fondova, tradicionalni informativno-edukativni doga餫j koji se svake godine organizira s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o mogu鎛ostima korištenja europskih...

21. 4. 2017.

Odr綼na sjednica Posebnog stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

U 鑕tvrtak, 20. travnja 2017. godine, odr綼na je sjednica Posebnog stru鑞og povjerenstva na kojoj je predstavljen prijedlog Akcijskoga plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Na sjednici je predstavljen rad prethodnih deset...

20. 4. 2017.

Promjene u ispitnim katalozima za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na slu綽enim mre緉im stranicama objavio je promjene u ispitnim katalozima za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. Nakon provedenih  sedam ciklusa dr綼vne mature i konstantnog pra鎒nja...

20. 4. 2017.

Odr綼na 9. sjednica Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Deveta sjednica Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti odr綼na je u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti...

19. 4. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o dono筫nju Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi

U srijedu, 19. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Nacrt Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrt Programa stjecanja...

18. 4. 2017.

Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju o reviziji „Preporuke za klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje" iz 2006. godine

U utorak, 18. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako je do petka, 19. svibnja 2017. godine otvoreno javno savjetovanje u sklopu kojega 鎒 se provesti revizija „Preporuke za klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno...

13. 4. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za travanj 2017. godine

U srijedu, 12. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da su 5. travnja 2017. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na...

10. 4. 2017.

Isplata pla鎍 za o緐jak 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za o緐jak 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. travnja 2017. godine. 

10. 4. 2017.

Javni natje鑑j za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

U petak, 7. travnja 2017. godine, a temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Mjere 2.1.1. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i to鑛e IV....

7. 4. 2017.

Smjernice za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija

U petak, 7. travnja 2017. godine, na temelju 鑜anka 11. stavka 2. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, broj 22/2013.) i 鑜anka 21. stavka 2. Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN, broj 62/2014.), Ministarstvo znanosti i...

6. 4. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

U 鑕tvrtak, 6. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novo savjetovanje za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

31. 3. 2017.

Najava sve鑑ne promocije odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora i savjetnika 13. travnja 2017.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 13. travnja 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Sveu鑙lišta u Zagrebu i to u dva dijela: u 11 sati (I. dio) i 14 sati (II. dio).

28. 3. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja tre鎖 dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U ponedjeljak, 27. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo je znanosti i obrazovanja vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“, obavijestilo kako su objavljeni odgovori na...

27. 3. 2017.

Odr綼n Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

U 鑕tvrtak, 23. o緐jka 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼n je Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

24. 3. 2017.

Plan edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanje – ljetni rok 2016./2017.

U petak, 24. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je plan edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanje za ljetni rok 2016./2017. Plan edukacije obuhva鎍: datum provedbe ispita iz pojedinih predmeta, datum edukacije...

23. 3. 2017.

Aktivnosti na izradi nacrta prijedloga zakona kojim 鎒 se regulirati rad u鑕nika i studenata

Vlada je Republike Hrvatske na 19. sjednici odr綼noj 2. velja鑕 2017. godine, donijela Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim 鎒 se urediti zapošljavanje i rad u鑕nika i studenata. Radna skupina odr綼la je prvi...

22. 3. 2017.

Najava Okrugloga stola o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru - 23. o緐jka 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru organizira 23. o緐jka 2017. godine od 14 do 16 sati Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama...

21. 3. 2017.

UNESCO – UNEVOC obilje綼va Svjetski dan vje箃ina za mlade

I ove godine, 15. srpnja, obilje緄t 鎒 se Svjetski dan vještina za mlade. Obilje綼vanjem ovog dana podi緀 se svijest o va緉osti razvoja vještina kod mladih i pru綼 se prilika za pokazivanjem kako strukovno obrazovanje i osposobljavanje mo緀...

20. 3. 2017.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Medicina

U ponedjeljak, 20. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava pristupnike koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙lišta u Zagrebu – Medicina kako se...

17. 3. 2017.

Druga izmjena natje鑑jne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U petak, 17. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako je nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja " izmijenjena natje鑑jna...

15. 3. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja drugi dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U utorak, 14. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“, obavještava kako su objavljeni odgovori na...

9. 3. 2017.

Videoupute za organizaciju i provedbu ispita dr綼vne mature

U 鑕tvrtak, 9. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je videoupute za organizaciju i provedbu ispita dr綼vne mature. Videoupute su dostupne na slu綽enoj poveznici .

9. 3. 2017.

Isplata pla鎍 za velja鑥 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 9. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za velja鑥 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. o緐jka 2017. godine.

9. 3. 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana, trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2017./2018.

U utorak, 7. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana, trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za...

3. 3. 2017.

Izmjena natje鑑jne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“ od 27. velja鑕 2017. godine

U petak, 3. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako je nastavno na objavljeni  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti – temelj cjelo緄votnog u鑕nja"  izmijenjena...

2. 3. 2017.

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje o klju鑞im kompetencijama za cjelo緄votno u鑕nje

Kako bi se a緐rirala „Preporuka za klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje“ iz 2006. godine, Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje u sklopu kojega 鎒 se revidirati klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje, a koje 鎒 trajati...

28. 2. 2017.

Novi pristupi u procjeni i tretmanu specifi鑞ih te筴o鎍 u u鑕nju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Puli je 23. i 24. velja鑕 2017. godine u Puli odr綼n III. dr綼vni skup za stru鑞e suradnike logopede „Procjena i tretman specifi鑞ih teško鎍 u u鑕nju – novi pristupi".

23. 2. 2017.

Obavijest iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2016. do o緐jka 2017. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-16-01 od 6. svibnja 2016.), dana 10. o緐jka 2017. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita provodit...

21. 2. 2017.

Tematski pregledi strukturiranih indikatora za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini

Izvršna je agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila novu seriju publikacija koje pru綼ju odgovore na pitanja poput idu鎖h. Koje europske zemlje pru綼ju specifi鑞e smjernice i osiguravanju slobodna...

21. 2. 2017.

Otvoren dr綼vni stru鑞i skup Cjelovito vanjsko vrednovanje – poticaj unapre餴vanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja

U ponedjeljak, 20. velja鑕 2017. godine, otvoren je trodnevni skup u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja namijenjen ravnateljima osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova. Skup je posve鎒n temi Cjelovitog vanjskog...

17. 2. 2017.

Prijave ispita za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017. – ljetni rok

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je broj prijavljenih pristupnika za pojedina鑞e nastavne predmete ispita za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. u ljetnom roku. Popis je...

16. 2. 2017.

Naknadne prijave i odjave ispita

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane 鑜ankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju dr綼vne mature. Rok je naknadnih prijava i promjena ispita do 8. svibnja 2017. godine, uklju鑥ju鎖 i taj dan. Rok je odjave ispita do 18....

16. 2. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja prvi dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je kako su objavljeni odgovori na pitanja vezana uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog...

15. 2. 2017.

Unaprje餰nje nastave informatike u osnovnim i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je aktivnosti s ciljem unaprje餰nja nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. Ministarstvo 鎒 napraviti temeljitu analizu postoje鎒g stanja s obzirom na broj nastavnika, satnicu, opremljenost...

14. 2. 2017.

Odluka o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za u鑕nike s te筴o鎍ma u razvoju osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima u 2017. godini, za 筴olsku godinu 2016./2017.

U ponedjeljak, 13. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s...

14. 2. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za sije鑑nj 2017. godine

U ponedjeljak, 13. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako su 10. velja鑕 2017. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo...

9. 2. 2017.

Isplata pla鎍 za sije鑑nj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. velja鑕 2017. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍...

9. 2. 2017.

Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 u鑕nicima / pristupnicima s te筴o鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavilo je Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 u鑕nicima / pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017.

9. 2. 2017.

Prijave ispita dr綼vne mature za ljetni rok 2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavilo je podsjetnik svim pristupnicima ispita dr綼vne mature da je rok za prijave ispita za ljetni rok 2017. do 15. velja鑕 2017. u 12 sati. Studijske programe mogu鎒 je odabirati ili promijeniti do...

3. 2. 2017.

Prijavnica za projekt BBC micro:bit - STEM revolucija u 筴olama

Pokrenuta je  crowdfunding kampanja STEM revolucija   za uvo餰nje BBC micro:bit tehnologije u hrvatske škole. BBC micro:bit  zajedni鑛i je pothvat tvrtki: BBC-a, Microsofta, Amazona, Samsunga i drugih partnera i...

31. 1. 2017.

Eurydice objavila „Mehanizme podr筴e za kreiranje politika u obrazovanju temeljenih na dokazima“

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila je izvještaj „Mehanizmi podrške za kreiranje politika u obrazovanju temeljenih na dokazima“. U izvještaju se...

26. 1. 2017.

Isplata sredstava za pomo鎛ike u nastavi

U 鑕tvrtak, 26. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako isplata sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2016./2017. školsku godinu ide prema planu. Sredstva 鎒 za pomo鎛ike u nastavi biti ispla鎒na udrugama ve danas tijekom dana, a...

26. 1. 2017.

Dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja osnovnih i srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

U 鑕tvrtak, 25. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je odr綼vanje Dr綼vnog stru鑞og skupa ravnatelja osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova pod nazivom „Cjelovito vanjsko vrednovanje...

26. 1. 2017.

OECD objavio izvje箃aj „Inovacija obrazovanja i obrazovanje za inovacije“

Izvještaj „Inoviranje obrazovanja i obrazovanje za inovacije: snaga digitalnih tehnologija i vještina“ nedavno je objavljen od strane OECD-a (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj). Njegova Inovacijska strategija poziva sve...

25. 1. 2017.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu

U utorak, 24. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. na jezike nacionalnih manjina...

20. 1. 2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

U srijedu 11. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na temelju 鑜anka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10....

20. 1. 2017.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2017. godini

U 鑕tvrtak, 19. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o utvr餴vanju cijene usluga smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2017. godini. 

19. 1. 2017.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴. god. 2016./2017.

U srijedu, 18. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017.

18. 1. 2017.

Javni poziv – obavijest o produ緀tku

U srijedu, 18. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava kako se produljuje Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

17. 1. 2017.

Javni poziv za 鑜anove stru鑞e radne skupine

U ponedjeljak, 16. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 napraviti sadr綼jnu i metodološku analizu ispita dr綼vne mature iz Biologije i Kemije u školskoj godini 2015./2016.

13. 1. 2017.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2017. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2017. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola. Svi su slu綽eni dokumenti dostupni na mre緉oj stranici...

11. 1. 2017.

UNESCO - UNEVOC objavio 30. UNEVOC bilten

U fokusu je ovog broja razvoj ljudskih potencijala i predstavljene su odabrane aktivnosti UNESCO-UNEVOC-a koje su doprinijele ovom podru鑚u. Osobita je orijentacija usmjerena na organizaciju prvog UNEVOC TVET Programa za rukovoditelje koji se odr綼o u Bonnu u Njema鑛oj izme饀 17. i 28. listopada 2016. godine. 

11. 1. 2017.

Informativne radionice za Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja "...

10. 1. 2017.

Isplata pla鎍 za prosinac 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U utorak, 10. sije鑞ja 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. sije鑞ja 2017. godine.

30. 12. 2016.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine koji su upisali vi筰 razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2016./2017. za razdoblje od rujna 2016. do prosinca 2016.

U petak, 30. prosinca 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako 22. prosinca 2016. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su upisali viši...

30. 12. 2016.

Vlada RH usvojila program sufinanciranja prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola

U 鑕tvrtak, 29. prosinca 2016. godine na slu綽enim je stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljeno kako se u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2017. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih u鑕nika srednjih škola. Pravo na...

29. 12. 2016.

Donijet je Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je u petak, 23. prosinca 2016. godine Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020., 鑙me su ispunjeni svi preduvjeti za korištenje sredstava iz fondova...

28. 12. 2016.

Cjelovito vanjsko vrednovanje – najava stru鑞og skupa

U utorak, 27. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 鎒 se organizirati stru鑞i skup namijenjen ravnateljima osnovnih škola, srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova na temu „Cjelovito...

28. 12. 2016.

Organizacija nastave u 筴olama

U utorak, 27. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako 鎒 organizaciju nastave i druga klju鑞a pitanja tijekom idu鎒 godine razmotrit Povjerenstvo koje 鎒 raditi na Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, a izmjene 鎒, u kona鑞ici, biti usuglašene sa svim klju鑞im dionicima u sustavu i...

27. 12. 2016.

Sve鑑na dodjela „Nagrade Ivan Filipovi" za zna鑑jna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2015. godinu

U srijedu, 28. prosinca  2016. godine, u 11 sati u Hrvatskom saboru odr綼t 鎒 se sve鑑na dodjela „Nagrade Ivan Filipovi" za zna鑑jna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2015. godinu. Dodijeljene 鎒 biti dvije nagrade za 緄votno...

23. 12. 2016.

Obavijest o produljenju Javnog poziva za recenziju publikacije

U 鑕tvrtak, 22. prosinca 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se rok za Javni poziv za recenziju publikacije “Preporuke za unaprje餰nje nastave matematike i prirodoslovlja temeljem rezultata me饀narodnog...

23. 12. 2016.

Pravilnik o izvo餰nju nastave dijela nastavnih predmeta i sadr綼ja utvr餰nih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika

U 鑕tvrtak 22. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Pravilnik o izvo餰nju nastave dijela nastavnih predmeta i sadr綼ja utvr餰nih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika.

21. 12. 2016.

Isplata bo緄鎛ica korisnicima u sustavu znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u utorak, 20. prosinca 2016. godine, poslalo je uputu svim osnovnim, srednjim školama i u鑕ni鑛im domovima vezano uz isplatu bo緄鎛ica. S obzirom na velik broj korisnika u sustavu i uva綼vaju鎖 鑙njenicu da je dio...

20. 12. 2016.

„Novigradsko prolje鎒“ – europska to鑛a darovitosti

Škola stvaralaštva „Novigradsko prolje鎒“ postala je nova europska to鑛a darovitosti i to joj je vrijedno priznanje predano 8. prosinca 2016. godine u Ljubljani, gdje je odr綼n stru鑞i skup Suradnja i potpora obrazovanju darovite...

15. 12. 2016.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja od sije鑞ja do travnja 2017. godine

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od sije鑞ja do travnja 2017. godine.

14. 12. 2016.

Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Odluku o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

U srijedu, 14. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je Preporuku svim osnovnim i srednjim školama vezano uz  Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih...

14. 12. 2016.

Javni pozivi kandidatima za recenziju publikacija

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dva javna poziva. Prvi je Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranog i...

13. 12. 2016.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dva javna poziva. Prvi je Javni poziv za izbor osoba koje 鎒 recenzirati izvješ鎒 o rezultatima ispitivanja iz Matematike u sklopu projekta...

12. 12. 2016.

Objava tre鎒g seta odgovora na 鑕sto postavljana pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“, obavještava kako je...

9. 12. 2016.

Dr綼vna matura 2016./2017. – Priru鑞ici za prijavu ispita dr綼vne mature

U petak, 9. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je priru鑞ik namijenjen u鑕nicima koji u školskoj godini 2016./2017. završavaju 4. razred srednje škole u gimnazijama,...

9. 12. 2016.

Isplata pla鎍 za studeni 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za studeni 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. prosinca 2016. godine.

9. 12. 2016.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼n pripremni sastanak CEDEFOP-ova projekta „Thematic Country Review on Apprenticeship“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s CEDEFOP-om (European Centre for the Development of Vocational Training) sudjeluje u provedbi istra緄vanja o pregledu podru鑚a naukovanja u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta „Thematic Country Review...

7. 12. 2016.

Rezultati OECD-ova istra緄vanja PISA 2015

PISA (Programme for International Student Assessment), odnosno Me饀narodni program za procjenu znanja i vještina u鑕nika, svjetsko je obrazovno istra緄vanje koje Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) provodi od 1997. godine u zemljama 鑜anicama OECD-a i partnerskim zemljama, s ciljem prikupljanja me饀narodno...

2. 12. 2016.

Objava drugog seta odgovora na 鑕sto postavljena pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U petak, 2. prosinca 2016. godine, vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako je objavljen...

1. 12. 2016.

Me饀narodno istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja TIMSS 2015.

U utorak, 29. studenoga 2016. godine objavljeni su rezultati istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja TIMSS 2015. Istra緄vanje TIMSS 2015. drugi je ciklus Me饀narodnog istra緄vanja trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (Trends in...

1. 12. 2016.

Prijave ispita dr綼vne mature u ljetnome roku 筴olske godine 2016./2017.

U 鑕tvrtak, 1. prosinca 2016. godine u 12 sati po鑙nju prijave ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017. Prijave ispita dr綼vne mature završavaju 15. velja鑕 2017. godine u 12 sati. Sve su informacije o prijavama...

29. 11. 2016.

Predstavljanje programa za箃ite sigurnosti djece na Internetu i u svijetu mre緉ih tehnologija

U srijedu, 30. studenoga 2016. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavit 鎒 se program zaštite sigurnosti djece na Internetu i u svijetu mre緉ih tehnologija. Tom prigodom na konferenciji za medije bit 鎒 predstavljena prva...

24. 11. 2016.

Odluka o kriterijima i na鑙nu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine za 筴olsku godinu 2016./2017.

U 鑕tvrtak, 24. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o kriterijima i na鑙nu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku...

23. 11. 2016.

Izmjena natje鑑jne dokumentacije br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U utorak, 22. studenoga, 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“ obavijestilo je kako je...

22. 11. 2016.

Upute o preuzimanju svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature i o izdavanju ostalih potvrda

U utorak, 22. studenoga 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je upute o preuzimanju svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature i o izdavanju ostalih potvrda.

18. 11. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli, s kona鑞im prijedlogom

U 鑕tvrtak, 17. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je  javno savjetovanje  o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s kona鑞im prijedlogom. Nacrt...

17. 11. 2016.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2016./2017.

U srijedu, 16. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i...

17. 11. 2016.

Prikupljanje podataka o 筴olovanju pripadnika romske nacionalne manjine

Slijedom pripreme izvješ鎍 za 2016. godinu o provedbi Nacionalne strategije za uklju鑙vanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja moli urede dr綼vne uprave u 緐paniji i Gradski ured za obrazovanje, kulturu...

17. 11. 2016.

Sufinanciranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza za u鑕nike s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima u 2016./2017. 筴olskoj godini

U srijedu, 16. studenoga 2016. godine sukladno  Odlukama o kriterijima za sufinanciranje pove鎍nih troškova prijevoza za u鑕nike s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima  za 2016. godinu,...

16. 11. 2016.

Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogu鎜sti“

U 鑕tvrtak, 8. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 se Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogu鎛osti“, a u sklopu prvoga Europskog tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom...

16. 11. 2016.

Eurydicea objavila „Strukturne indikatore za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini.“

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila je  Strukturne indikatore za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini . Publikacija sadr緄 više od 30...

11. 11. 2016.

Objava odgovora na 鑕sto postavljena pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U 鑕tvrtak, 10. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavno na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“, obavještava kako je...

10. 11. 2016.

Isplata pla鎍 za listopad 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 10. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove kako je pla鎍 za listopad 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. studenoga 2016. godine.

8. 11. 2016.

Predstavljeni rezultati projekta GRASS

Djelatnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su rezultati projekta GRASS ( Grading Soft Skills ). GRASS je jedan od triju najuspješnijih projekata iz podru鑚a edukacije, a odabrala ga je Europska komisija. Razvijao se uz potporu EU Programa za cjelo緄votno u鑕nje (Lifelong Learning Programme...

7. 11. 2016.

Odr綼vanje prvog Europskog tjedna vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje prvi Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji 鎒 se na razini Europske unije odr綼ti od 5. do 9. prosinca 2016. godine. Rije je o novoj inicijativi Europske...

4. 11. 2016.

Objavljen vremenik i op鎒 upute za provedbu natjecanja i smotri u 2017. godini

U petak, 4. studenoga 2016. godine Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za provedbu natjecanje i smotri u鑕nika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. Vremenik odr綼vanja školskih,...

28. 10. 2016.

Izmjena natje鑑jne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U 鑕tvrtak, 27. listopada 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavno na objavljeni  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“  obavještava...

27. 10. 2016.

Edukacijski skupovi za ispitne koordinatore

Edukacijski skupovi za ispitne koordinatore s temom “Priprema za provo餰nje ispita dr綼vne mature 2016./2017.” koje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odr綼t 鎒 se u vremenu od 7. do 16. studenoga 2016. godine u Metkovi鎢, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

26. 10. 2016.

Informativna radionica za poziv „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

Slu綽a za programe i projekte EU-a Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 u petak, 28. listopada 2016. godine, informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na...

20. 10. 2016.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 20. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za dr綼vnu maturu u školskoj godini...

19. 10. 2016.

Obavijest o stipendiranju u鑕nika vi筰h razreda srednjih 筴ola pripadnika romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Nacionalnoj strategiji za uklju鑙vanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije u鑕nicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine. 

19. 10. 2016.

Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 sudjelovati u izradi op鎒g modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

U utorak, 18. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 sudjelovati u izradi op鎒g modela certificiranja strukovnih kvalifikacija. Zada鎍 je 鑜anova...

18. 10. 2016.

Europski tjedan vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Europski se tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pokre鎒 na inicijativu Europske komisije kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta u鑙nilo...

18. 10. 2016.

Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

U ponedjeljak, 17. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u školskoj godini...

14. 10. 2016.

Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2016./2017.

U petak, 14. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

10. 10. 2016.

Isplata pla鎍 za rujan 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 10. listopada 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je sve školske ustanove kako je pla鎍 za rujan 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. listopada 2016. godine.

7. 10. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, otvara javno savjetovanje o  Nacrtu prijedloga Pravilnika...

6. 10. 2016.

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je Sjednici odr綼noj 28. rujna 2016. godine usvojila Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine . Program je strateški dokument kojim se...

6. 10. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodi savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana.

5. 10. 2016.

Ispitni katalozi za dr綼vnu maturu 2016./2017.

U petak, 30. rujna 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitne kataloge za dr綼vnu maturu 2016./2017. Pregled svih ispitnih kataloga iz obveznih i izbornih predmeta i materinskih jezika nacionalnih manjina dostupan...

4. 10. 2016.

Program e-u鑕nja Vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍 – osnovni koncepti

Program e-u鑕nja Vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍 – osnovni koncepti, stru鑞i je skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje koji 鎒 se odr綼ti online u razdoblju od 15. do 31. listopada 2016. godine. Skup je namijenjen svim...

3. 10. 2016.

Ispitni katalog iz Zdravstvene njege za 筴. god. 2016./2017.

U ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitni katalog iz Zdravstvene njege za školsku godinu 2016./2017. Ispitni je katalog za ispit iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje...

30. 9. 2016.

Europski 筴olski sportski dan - ESSD 2016

Danas, 30. rujna 2016. godine U Republici Hrvatskoj i u još 15 europskih zemalja odr綼va se Europski školski sportski dan - najve鎖 pojedina鑞i doga餫j Europskog tjedna sporta. Glavni je cilj te pan-europske inicijative isticanje va緉osti tjelesne aktivnosti za zdravlje.

26. 9. 2016.

Imenovana Radna skupina za izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Sukladno zaklju鑓ima s Radnog sastanka, odr綼nog u srijedu, 21. rujna 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, na kojemu su uz predstavnike MZOS-a nazo鑙li predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatske lije鑞i鑛e komore i Koordinacije...

22. 9. 2016.

Zapo鑕o projekt Analiza obveznih ispita dr綼vne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 9. rujna 2016. godine odr綼o je prvi radni sastanak stru鑞ih radnih skupina koje sudjeluju na projektu  Analiza obveznih ispita dr綼vne mature .

20. 9. 2016.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature na jesenskom roku 筴olske godine 2015./2016.

U鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj maturi i/ili potvrde o polo緀nim ispitima dr綼vne mature preuzimaju u svojim školama prema...

14. 9. 2016.

Objava rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u jesenskome roku 筴olske godine 2015./2016.

U srijedu, 14. rujna 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, objavljeno je kako 鎒 se danas to鑞o u 12 sati objaviti rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome...

13. 9. 2016.

Jesenski i naknadni upisni rok

Završili su jesenski i naknadni upisni rok u I. razred srednje škole. U jesenskom se upisnom roku za upise ukupno prijavilo 804 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je 781 kandidata odnosno 97,13%. U jesenskom se upisnom roku za upise ukupno prijavilo 52 kandidata s teško鎍ma u razvoju, a pravo upisa ostvarilo je 49...

13. 9. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Pravo

U utorak, 13. rujna 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je kandidate kako 鎒 se pisanje Testa u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logi鑞o zaklju鑙vanje – pravni studij odr綼ti 15. rujna 2016. godine...

12. 9. 2016.

Dan e-﹌ola u sklopu me饀narodne znanstvene konferencije CECIIS

Dan e-Škola, u sklopu me饀narodne znanstvene konferencije CECIIS (Central European Conference on Information and Intelligent Systems), odr綼t 鎒 se u srijedu, 21. rujna 2016. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Vara綿inu, od 9 do 18...

9. 9. 2016.

Isplata pla鎒 za kolovoz 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. rujna 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za kolovoz 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. rujna 2016. godine.

9. 9. 2016.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

Dana 5. travnja 2016. godine ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017....

7. 9. 2016.

Ljetna 筴ola za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima

Agencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Udruge u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj, organizirala je od 29. do 31. kolovoza 2016. godine Ljetnu školu za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima u U鑕ni鑛om domu Paola Di Rosa...

6. 9. 2016.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2016.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ove godine, od 26. rujna do 2. listopada 2016., organizira jubilarni 10. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja u Hrvatskoj. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja se ove godine provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

1. 9. 2016.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U srijedu, 31. kolovoza 2016. godine na temelju 鑜anka 5. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im školama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim...

17. 8. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Pravo

Prijavom Pravnoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, studija Prava automatski se u sustavu prijavljuje Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logi鑞o zaklju鑙vanje – pravni studij. Prijava je studija Prava mogu鎍 do 4. rujna...

10. 8. 2016.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na B2 razini – INI HRVATSKI B2

U utorak, 9. kolovoza 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 鎒 provoditi ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga...

9. 8. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izvo餰nju dijela nastavnih predmeta i sadr綼ja utvr餰nih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj 筴oli

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izvo餰nju...

8. 8. 2016.

Isplata pla鎒 za srpanj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 8. kolovoza 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 8. kolovoza 2016. godine....

8. 8. 2016.

Javna rasprava o kurikulumskim dokumentima i mogu鎛ost anonimnoga slanja o鑙tovanja

Nakon što je javna rasprava o krovnom dokumentu reforme,  Okviru nacionalnog kurikuluma , završila 27. svibnja 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu (savjetovanje sa zainteresiranom...

3. 8. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje 鎒 trajati do 2. rujna...

1. 8. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Metodolo筴om priru鑞iku za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno savjetovanje o...

28. 7. 2016.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za školsku/akademsku godinu 2016./2017. Rok za prijavu je 12. rujna...

26. 7. 2016.

Najava natje鑑ja: Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na svojim internetskim stranicama najavilo natje鑑j s temom unapre餰nja pismenosti kao temelja cjelo緄votnog u鑕nja. Natje鑑j 鎒 biti namijenjen školama, u obliku otvorenog poziva na dostavu projektnih...

26. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima Nacionalnog kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

25. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima Nacionalnog kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

21. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima kurikuluma za me饀predmetne teme

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

20. 7. 2016.

Jesenski rok dr綼vne mature 2015./2016.

U utorak, 19. srpnja 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je na slu綽enim internetskim stranicama obavijest za sve pristupnike ispitima dr綼vne mature o prijavama za jesenski rok.

19. 7. 2016.

Rezultati ispita dr綼vne mature provedenih u ljetnome roku 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odr綼o je 18. srpnja 2016. godine tiskovnu konferenciju za medije i zainteresiranu javnost povodom objave kona鑞ih rezultata ispita dr綼vne mature školske godine 2015./2016.

18. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima kurikuluma za sedam podru鑚a

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

18. 7. 2016.

Hrvatskoj pet medalja na Me饀narodnoj matemati鑛oj olimpijadi u Hong Kongu

Od 6. do 16. srpnja 2016. godine odr綼na je 57. Me饀narodna matemati鑛a olimpijada u Hong Kongu. Nastupilo je rekordnih 109 zemalja, a hrvatska reprezentacija osvojila je pet medalja i 30. mjesto. Na olimpijadi je ukupno sudjelovalo 602 natjecatelja, a...

15. 7. 2016.

Europski sektorski trendovi u idu鎒m desetlje鎢

Objavljen je „European Sectoral Trends: The Next Decade“, CEDEFOPOV vodi koji pru綼 uvide u budu鎒 trendove u ponudi i potra緉ji vještina u Europskoj uniji.

14. 7. 2016.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature u ljetnome roku 筴. god. 2015./16.

U鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj maturi i/ili potvrde o polo緀nim ispitima dr綼vne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji...

13. 7. 2016.

Objava privremenih rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u ljetnome roku 筴olske god. 2015./2016.

Danas, 13.7.2016., u 12:00 sati bit 鎒 objavljeni rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2015./2016. Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 13. srpnja 2016. u...

12. 7. 2016.

Predstavljen Operativni program „U鑙nkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼lo je u 鑕tvrtak, 7. srpnja 2016. godine, predstavljanje planiranih poziva koji 鎒 biti objavljeni u 2016. u sklopu Operativnoga programa „U鑙nkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."...

8. 7. 2016.

Polaganje ispita dr綼vne mature 2015./2016. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

U petak, 8. srpnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila o polaganju ispita dr綼vne mature 2015./2016. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskom roku. 

6. 7. 2016.

Odgojno-obrazovni radnici koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku diljem svijeta u Zagrebu sudjeluju na stru鑞om skupu Agencije za odgoj i obrazovanje

Odgojitelji, u鑙telji i nastavnici, koji u zemljama diljem Europe i svijeta izvode nastavu na hrvatskom jeziku i podu鑑vaju djecu hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u Bosni i Hercegovini, okupili su se u Zagrebu na stru鑞om skupu koji je organizirala...

6. 7. 2016.

Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra op鎒 njege/medicinski tehni鑑r op鎒 njege u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je 13. lipnja 2016. godine Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra op鎒 njege/medicinski tehni鑑r op鎒 njege u obrazovnom sektoru Zdravstvo i...

6. 7. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu

U utorak, 5. srpnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je pristupnike koji su prijavili Medicinski fakultet Sveu鑙lišta u Zagrebu kako 鎒 se ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i...

1. 7. 2016.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2016./2017.

U srijedu, 29. lipnja 2016. godine Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2016./2017. Ovom se Odlukom utvr饀ju uvjeti za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u...

29. 6. 2016.

Zapo鑕le prijave obrazovnih programa za upis u srednje 筴ole

Kao što je najavljeno, 27. lipnja 2016. godine to鑞o u 12 sati zapo鑕le su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole u ljetnom upisnom roku. U samo prvih sat vremena prijava, preko 14,5 tisu鎍 kandidata izvršilo je oko 83...

29. 6. 2016.

Zavr筫n ljetni rok polaganja ispita dr綼vne mature

U utorak, 28. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je obavijest kako je ispitom iz Glazbene umjetnosti u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. godine završen ljetni rok polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj...

28. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 djece i u鑕nika s te筴o鎍ma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

28. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Okvira za poticanje iskustava u鑕nja i vrednovanje postignu鎍 darovite djece i u鑕nika

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

27. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

27. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovno筴olski odgoj i obrazovanje

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

24. 6. 2016.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju travanj - prosinac 2016. godine

U 鑕tvrtak, 23. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je odluku o utvr餴vanju cijene usluga smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju od travanja do prosinca 2016. godine.

20. 6. 2016.

Javni poziv Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izraditi specifikacija ispita i ispitnih zadataka za ispit za djecu koja ne znaju ili nedovoljno...

20. 6. 2016.

Obavijest za sve pristupnike ispitima dr綼vne mature

U ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je na slu綽enim internetskim stranicama obavijest za sve pristupnike ispitima dr綼vne mature. Pristupnici se obavještavaju kako zapo鑙nje tre鎖...

16. 6. 2016.

Danas zapo鑙nje javna rasprava o kurikulumskim dokumentima

U srijedu, 15. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljeno je kako u 鑕tvrtak, 16. lipnja 2016. godine zapo鑙nje javna rasprava o kurikulumskim dokumentima. Nakon što je 27. svibnja 2016. godine...

15. 6. 2016.

Nacionalni dokumenti kurikuluma i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U utorak, 14. lipnja 2016. godine slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih dokumenta: Tehni鑛og i informati鑛og i Jezi鑞o-komunikacijskog podru鑚a, Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 djece i...

13. 6. 2016.

Nacionalni kurikulumi nastavnih predmeta Kemije i Talijanskog jezika

U ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme, slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih kurikuluma nastavnih predmeta Kemije i Talijanskog jezika objavljene su ina鑙ce kurikuluma dora餰ne...

13. 6. 2016.

Obavijest za pristupnike ispitima dr綼vne mature

U ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je slu綽enu vijest za pristupnike ispitima dr綼vne mature. Centar obavještava kako je zapo鑕o drugi tjedan provedbe dr綼vne mature u kojemu se...

13. 6. 2016.

Obavijest u鑕nicima srednjih 筴ola koji 鎒 u 筴olskoj godini 2016./2017. koristiti pravo na prijevoz sukladno Odluci Vlade

U petak, 10. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je u鑕nike koji su u svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza u鑕nika srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.,...

13. 6. 2016.

Nacionalni dokumenti kurikuluma nastavnih predmeta i me饀predmetnih tema i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U petak, 10. lipnja 2016. godine slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnih predmeta: Biologija, Priroda i Geografija objavljene su ina鑙ce kurikuluma dora餰ne nakon stru鑞e rasprave i odgovori na pristigle priloge....

10. 6. 2016.

Nacionalni dokumenti kurikuluma i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U 鑕tvrtak, 9. lipnja 2016. godine slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnih predmeta: Likovna kultura/Likovna umjetnost, Njema鑛i jezik, Engleski jezik, Matematika, Glazbena kultura/Glazbena...

10. 6. 2016.

Isplata pla鎒 za svibanj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 9. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je sve školske ustanove kako je pla鎍 za svibanj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. lipnja 2016. godine.

9. 6. 2016.

Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Informatika i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U 鑕tvrtak, 9. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme, slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Informatika objavljena je ina鑙ca kurikuluma dora餰na nakon stru鑞e...

9. 6. 2016.

Objava Nacionalnog kurikuluma za nastavni predmet Povijest i odgovora na pristigle priloge u stru鑞oj raspravi

U srijedu, 8. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme, slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Povijest objavljena je ina鑙ca kurikuluma dora餰na nakon stru鑞e rasprave i...

6. 6. 2016.

Po鑙nje Dr綼vna matura

Dr綼vna 鎒 matura u ljetnom roku ove školske 2015./2016. godine u Republici Hrvatskoj po鑕ti u ponedjeljak, 6. lipnja 2016. godine u 9 sati ujutro ispitom iz biologije, a u 14 sati nastavljena ispitom iz vjeronauka. Ispiti 鎒 trajati do 27. lipnja 2016. godine kada 鎒 se polagati ispit iz glazbene umjetnosti, a za polaganje...

6. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2016./2017.

U ponedjeljak, 6. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je zainteresiranu javnost kako je na portalu eSavjetovanje zapo鑕lo savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima za...

3. 6. 2016.

Javni poziv za iskaz interesa za Erasmus+ ambasadore u podru鑚u odgoja i op鎒g obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih

U utorak, 31. svibnja 2016. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je Javni poziv za iskaz interesa za Erasmus+ ambasadore u podru鑚u odgoja i op鎒g obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih....

3. 6. 2016.

Kalendari polaganja ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kalendare polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017 za ljetni i jesenski rok. Rokovi polaganja ispita u ljetnom završavaju 28. lipnja 2016. godine. Kalendari...

31. 5. 2016.

Otvoreno javno informiranje o NACRTU ODLUKE o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za potrebe u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

U utorak, 31. svibnja 2016. godine, na slu綽enim internetskim stranicama objavljeno je kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno informiranje o NACRTU ODLUKE o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih...

31. 5. 2016.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na B2 razini

U utorak, 31. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je na slu綽enim internetskim stranicama objavio kako 鎒 provoditi ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu,...

31. 5. 2016.

Snimka webinara za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

U ponedjeljak, 30. svibnja 2016. godine sukladno s prethodnim najavama na internetskim je stranicama CARNeta dostupna snimka webinara koji je odr綼n na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje...

30. 5. 2016.

Elementi javnog poziva 筴olama za sudjelovanje u Dionici B Cjelovite kurikularne reforme

U 鑕tvrtak, 26. svibnja 2016. godine u skladu sa 緀ljama da se proces Cjelovite kurikularne reforme (osmišljen i vo餰n prema ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije) nastavi na dobrobit sve djece, roditelja i...

27. 5. 2016.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2016./2017.

U petak, 27. svibnja 2016. godine na temelju 鑜anka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar...

27. 5. 2016.

Webinar za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih 筴ola - upis u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih škola...

27. 5. 2016.

Webinar za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNet) i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih...

25. 5. 2016.

Najava dodjele Rje筫nja o napredovanju u zvanje i nagrade „Faust Vran鑙“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 鎒 17. lipnja 2016. organizirati sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta te  nagrada „Faust Vran鑙“ u鑕nicama i...

24. 5. 2016.

Natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenoga kri綼

20. dr綼vno Natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenoga kri綼 odr綼no je u Kninu od 12. do 15. svibnja 2016. godine. Škola doma鎖n bila je Osnovna škole Domovinske zahvalnosti iz Knina. Na natjecanje je pozvano 20 najboljih ekipa (10 u kategoriji podmlatka i 10 u kategoriji mladih) s njihovim...

24. 5. 2016.

Najava Oskara znanja 2016.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ove godine organiziraju sve鑑nu dodjelu Oskara znanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom 緐panija. 萳anovi Izvršnog odbora Hrvatske zajednice 緐panija na svojoj su 42. sjednici odr綼noj krajem travnja donijeli Odluku o sufinanciranju i pokroviteljstvu...

20. 5. 2016.

Mi筶jenje Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje o dokumentima Cjelovite kurikularne reforme

19. travnja 2016. godine Nacionalne vije鎒 za odgoj i obrazovanje objavilo je mišljenje o dokumentima Cjelovite kurikularne reforme u kojem podr綼va nastavak rada na Cjelovitoj kurikularnoj reformi zbog: potrebe unapre餰nja u鑙nkovitosti...

16. 5. 2016.

Javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izradi specifikacija ispita i ispitnih zadatka za ispit za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik

U petak, 13. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv svim zainteresiranim osobama koje 鎒 sudjelovati u izraditi specifikacija ispita i ispitnih zadataka za ispit za djecu koja ne znaju ili...

12. 5. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost da je na portalu eSavjetovanje zapo鑕lo savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

11. 5. 2016.

Isplata pla鎒 za travanj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Obavještavamo sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. svibnja 2016. godine.

10. 5. 2016.

Mobilna aplikacija za uvje綽avanje zadataka iz hrvatskog jezika na dr綼vnoj maturi

Tomislav Grbavac, bivši maturant Športske gimnazije Zagreb, pripremaju鎖 se za dr綼vnu maturu, došao je na ideju koja mu je pomogla i za koju je smatrao da bi bila korisna i ostalim maturantima Republike Hrvatske.

9. 5. 2016.

XXIX. dr綼vno Natjecanje iz klasi鑞ih jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog društva klasi鑞ih filologa i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Splitu je od 13. do 15. travnja 2016. odr綼no 29. dr綼vno Natjecanje u poznavanju klasi鑞ih jezika.

9. 5. 2016.

XXI. dr綼vno Natjecanje iz hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i ove su godine organizirali XXI. natjecanje iz hrvatskoga jezika koje se odr綼lo u Zadru od 27. do 29. travnja 2016.

6. 5. 2016.

Otkazan webinar o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za umjetni鑛o obrazovanje

U 鑕tvrtak, 5. svibnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeno je kako je zbog nedostupnosti predava鑑 u definiranom terminu otkazan zadnji kurikulum o razinskim kurikulumima koji je trebao biti odr綼n danas u...

6. 5. 2016.

Snimka webinara o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovno筴olski odgoj i obrazovanje

Snimka webinara o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje odr綼nog 5. svibnja 2016. godine dostupna je na  https://connect.carnet.hr/p66lvahw7jv . Raspored webinara koji slijede i upute za pristup webinarima...

5. 5. 2016.

Snimka webinara o gimnazijskom obrazovanju i webinari o jo dva razinska kurikuluma

Snimka webinara o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje odr綼nog 4. svibnja 2016.  godine dostupna je na poveznici  https://connect.carnet.hr/p74mx2zeqvg . U ovom tjednu slijede još dva webinara o prijedlozima...

5. 5. 2016.

Otvoreno javno informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli i Tezama o sadr綼ju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Tezama o sadr綼ju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i...

5. 5. 2016.

18. dr綼vno Natjecanje–izlo綽a LIK 2016. odr綼no u Puli u znaku Mediterana

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna 28. i 29. travnja 2016. godine u Puli je odr綼no Natjecanje–izlo綽a u鑕nika osnovnih i srednjih...

4. 5. 2016.

Program edukacije osobnih pomaga鑑

U utorak, 3. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Program edukacije osobnih pomaga鑑. Program 鎒 se odr綼ti u subotu, 7. svibnja 2016. godine i trajat 鎒 od 10 i 30 do 15 sati.

4. 5. 2016.

Webinar o Nacionalnom kurikulumu za gimnazijsko obrazovanje, snimka webinara o kurikulumu strukovnog obrazovanja

Webinar na kojem 鎒 biti predstavljen prijedlog Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje odr綼t 鎒 se u danas, 4. svibnja 2016. godine od 13 do 14 i 30 sati. Webinaru se pristupa putem poveznice ...

3. 5. 2016.

XVII. dr綼vno Natjecanje iz povijesti

Dr綼vno povjerenstvo za Natjecanje iz povijesti organiziralo je od 25. do 27. travnja 2016. godine XVII. dr綼vno Natjecanje iz povijesti u Vinkovcima. Škola doma鎖n bila je Osnovna škola Ivana Ma緐rani鎍 iz Vinkovaca. Na natjecanje je pozvano 85 u鑕nika/u鑕nica zajedno s njihovim mentorima/mentoricama. Natjecanje je bilo...

3. 5. 2016.

23. dr綼vno Natjecanje iz geografije

Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatsko geografsko društvo i ove godine organizirali su Natjecanje iz geografije kojemu je cilj ja鑑nje motivacije za u鑕nje geografskih sadr綼ja, upoznavanje pojava i procesa u prostoru, razvijanje geografskog mišljenja te predstavljanje...

3. 5. 2016.

Snimka webinara o prijedlogu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i pred筴olskog odgoja i obrazovanja

Snimka webinara o prijedlogu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja dostupna je na poveznici  https://connect.carnet.hr/p3h4m19dbp5 . Danas, 3. svibnja 2016. godine od 13 do 14 i 30...

2. 5. 2016.

Snimka webinara o me饀predmetnoj temi Poduzetni箃vo, webinari u tjednu koji slijedi

Objavljena je snimka webinara is tru鑞e rasprave o me饀predmetnoj temi Poduzetništvo na poveznici  https://connect.carnet.hr/p3jlxsfje7f . U tjednu koji slijedi odr綼t 鎒 se webinari o prijedlozima razinskih kurikuluma prema rasporedu...

2. 5. 2016.

Rok za uplatu ispita dr綼vne mature – ljetni rok do 7. svibnja 2016.

U ponedjeljak, 2. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je na slu綽enim stranicama kako u subotu, 7. svibnja 2016. godine završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature...

2. 5. 2016.

Zavr筰la stru鑞a rasprava o kurikularnim dokumentima

U ponedjeljak, 2. svibnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeno je kako je stru鑞a rasprava o kurikularnim dokumentima koja je zapo鑕la 14. o緐jka 2016. godine, završila u nedjelju 1. svibnja 2016. godine. Na...

29. 4. 2016.

Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima za 2016. godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na slu綽enim internetskim stranicama Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s...

28. 4. 2016.

Otkazan webinar o Nacionalnom kurikulumu za gimnazijski odgoj i obrazovanje, snimka webinara o me饀predmetnoj temi Zdravlje

Webinar o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijski odgoj i obrazovanje najavljen za danas, 28. travnja 2016. godine u 13 i 30 do 15 sati otkazuje se zbog nemogu鎛osti sudjelovanja predava鑑. Novi 鎒 se termin webinara o ovom dokumentu...

28. 4. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Okvira nacionalnoga kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Okvira nacionalnoga...

27. 4. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Pravo i/ili Socijalni studij

U srijedu, 27. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se prijavom Pravnoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, studija Prava i/ili Socijalnoga studija automatski u sustavu prijavljuje Test u kojem se...

26. 4. 2016.

Webinari od 27. travnja do 5. svibnja 2016. godine

Na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeni su termini u kojima 鎒 se od 27. travnja do 5. svibnja 2016. godine odr綼ti niz webinara na kojima 鎒 biti predstavljeni i stru鑞o raspravljeni sljede鎖 dokumenti:

25. 4. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Medicina

U ponedjeljak, 25. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se prijavom Medicinskoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, automatski u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova gradiva iz...

25. 4. 2016.

Snimke webnara odr綼nih 21. i 22. travnja 2016. i novi webinari u tjednu od 25. do 29. travnja 2016.

U tjednu od 18. do 22. travnja 2016. godine odr綼no je sveukupno osam webinara na kojima su predstavljeni dokumenti me饀predmetnih tema i sva tri okvira. Snimke webinara odr綼nih 21. i 22. travnja 2016. godine dostupne su na sljede鎖m poveznicama:

22. 4. 2016.

Dr綼vna matura – edukacija

U petak, 22. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izdao obavijest za ravnatelje i ispitne koordinatore u 鑕tverogodišnjim i petogodišnjim srednjim školama. Pozivaju se ravnatelji i ispitni koordinatori 鑕tverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola da se...

22. 4. 2016.

Rezultati dr綼vnog Natjecanje u debati 2016.

Na dr綼vnom Natjecanju u debati,  koje je 15. i 16. travnja 2016. godine odr綼no u Osnovnoj školi Zapru餰 u Zagrebu, sudjelovalo je 90 najboljih u鑕nika i u鑕nica. Nakon 522 debate odr綼ne na 緐panijskim razinama natjecanjima na kojima je sudjelovalo 1080 u鑕nika na dr綼vno Natjecanje u debati pozvano je  90 u鑕nika...

22. 4. 2016.

Dr綼vni skup Profesionalne kompetencije ravnatelja 筴olske/domske ustanove

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 19. i 20. travnja 2016. godine u Zadru dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova na temu „Profesionalne kompetencije ravnatelja školske/domske...

21. 4. 2016.

U鑕nje napamet u matematici

OECD je izdao 61. mjese鑞i tematski izvještaj „PISA in Focus“ u kojem se u okviru ostalih pokazatelja matemati鑛e pismenosti iz ciklusa PISA 2012 analizira u鑕nje napamet kao jedna od strategija u u鑕nju matematike.

21. 4. 2016.

Snimka webinara o me饀predmetnoj temi U鑙ti kako u鑙ti

Snimka odr綼nog webinara i stru鑞e rasprave o prijedlogu kurikuluma me饀predmetne teme U鑙ti kako u鑙ti dostupna je na poveznici  https://connect.carnet.hr/p7n2hjqo1f3 .

20. 4. 2016.

Snimke webinara o Okviru za u鑕nike s te筴o鎍ma i me饀predmetnoj temi Gra餫nski odgoj i obrazovanje

U srijedu, 19. travnja 2016. godine objavljene su snimke webinara odr綼nih 19. travnja 2016. godine na kojima su predstavljeni dokumenti i provedena je online stru鑞a rasprava za: Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te...

20. 4. 2016.

Obavijest o edukaciji osobnih pomaga鑑

U srijedu, 20. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izdao je obavijest kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijavu osobnih pomaga鑑 pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016.

20. 4. 2016.

Odgoda webinara o me饀predmetnoj temi Zdravlje

Webinar o prijedlogu kurikuluma me饀predmetne teme Zdravlje koji se trebao odr綼ti danas, 20. travnja 2016. godine od 14 i 30 do 16 sati odga餫 se za tjedan 25. do 29. travnja. 2016. godine. To鑑n termin u kojem 鎒 se odr綼ti ovaj webinar, kao i webinar o...

20. 4. 2016.

Dr綼vna smotra radova u鑕nika u Obrazovnome sektoru elektrotehnika i ra鑥nalstvo

Dr綼vna smotra radova u鑕nika u Obrazovnome sektoru elektrotehnika i ra鑥nalstvo odr綼t 鎒 se 20. travnja 2016. godine s po鑕tkom u 10 sati na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva. Ovo je sedma Smotra po redu, a 鑕tvrta koja se odr綼va na FER-u....

19. 4. 2016.

Odgovori na pristigle priloge stru鑞oj raspravi – Okvir nacionalnoga kurikuluma

Stru鑞a rasprava predstavlja strukturirano stru鑞o savjetovanje 鑙ja je svrha prikupiti kriti鑛e primjedbe i prijedloge, analizirati ih te u skladu s rezultatima rasprave pripremiti izradu drugih ina鑙ca prijedloga kurikulumskih dokumenata koji 鎒 biti...

19. 4. 2016.

Snimka webinara o me饀predmetnoj temi Odr緄vi razvoj

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljena je snimka odr綼nog webinara o prijedlogu kurikuluma me饀predmetne teme Odr緄vi razvoj i dostupna je na poveznici ...

19. 4. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Okvira nacionalnoga kurikuluma

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je zainteresiranu javnost da je na portalu  eSavjetovanje  zapo鑕lo savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Okvira...

19. 4. 2016.

Eksperimentalna primjena predmetnih / me饀predmetnih / modularnih kurikuluma

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najavilo je objavu poziva iskazivanje interesa školama za sudjelovanje u eksperimentalnoj primjeni predmetnih/me饀predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoj i...

18. 4. 2016.

Snimke webinara za nastavnike razredne nastave – Matematika i Likovna kultura

Objavljene su snimke i zadnja dva uspješno odr綼va webinara za nastavnike razredne nastave na kojima su predstavljeni prijedlozi kurikuluma Matematike i Likovne kulture. Snimke su dostupne na poveznicama: Matematika - ...

18. 4. 2016.

Raspored webinara u sklopu stru鑞e rasprave u tjednu od 18. do 22. travnja 2016.

U tjednu od 18. do 22. travnja 2016. odr綼t 鎒 se webinari koji 鎒 obuhvatiti me饀predmetne teme i okvire, namijenjeni svim zainteresiranim odgojno-obrazovnim radnicima prema sljede鎒m rasporedu: Ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine Od 14 i 30 do...

15. 4. 2016.

Dr綼vna matura – Obavijest pristupnicima

U petak, 15. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 7. svibnja 2016. godine završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature prijavljenih za ljetni rok 2016.

15. 4. 2016.

Rezultati dr綼vnog Natjecanja iz njema鑛oga jezika koje je odr綼no u gradu Krku

Dr綼vno Natjecanje iz njema鑛oga jezika za u鑕nike osnovnih i srednjih škola odr綼no je u  gradu Krku od 11. do 13. travnja 2016. godine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Osnovne...

15. 4. 2016.

Stru鑞a rasprava o Okviru nacionalnog kurikuluma

U petak, 15. travnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeno je kako je u skladu s prijedlogom plana stru鑞e rasprave i javnog savjetovanja o kurikulumskim dokumentima, Ekspertna radna skupina izradila izvješ鎒...

14. 4. 2016.

Rezultati dr綼vnog Natjecanja iz engleskoga jezika 2016.

22. Dr綼vno natjecanje iz engleskoga jezika odr綼no je u Krku od 11. do 13. travnja 2016. godine. Škola doma鎖n bila je Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir. Sudjelovalo je 90 u鑕nika koji su se natjecali u 6 kategorija. 

14. 4. 2016.

Objavljene snimke webinara za u鑙telje razredne nastave za Prirodu i dru箃vo te Glazbenu kulturu

Snimke webinara za u鑙telje razredne nastave za predmete Priroda i društvo te Glazbena kultura odr綼nih 13. travnja 2016. dostupne su na poveznicama: Priroda i društvo -  https://connect.carnet.hr/p1ck8zweaca Glazbena...

13. 4. 2016.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine

U srijedu, 13. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Odluku o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine. 

13. 4. 2016.

Objavljena Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

U srijedu, 13. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je kako je u Narodnim novinama br.: 31/2016 objavljena Odluka o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju...

13. 4. 2016.

Jubilarna 25. smotra LiDraNo

Dr綼vna smotra LiDraNo za u鑕nike osnovnih i srednjih škola odr綼na je u Šibeniku od 4. do 8. travnja 2016. godine. U gradu koji je odavno dobio naziv „grad djeteta“ Agencija za odgoj i obrazovanje okupila je najuspješnije u鑕nike iz svih hrvatskih 緐panija koji se bave literarnim, dramsko-scenskim i...

12. 4. 2016.

Isplata pla鎒 za o緐jak 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za o緐jak 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. travnja 2016. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 4. 2016.

Snimke webinara za u鑙telje razredne nastave

Snimke webinara za u鑙telje razredne nastave za predmete Hrvatski jezik i Tjelesna i zdravstvena kultura odr綼nih 11. travnja 2016. godine dostupne su na poveznicama: Tjelesna i zdravstvena kultura -  https://connect.carnet.hr/p5vz1h02acy Hrvatski jezik -  https://connect.carnet.hr/p86x3l65rfk

11. 4. 2016.

Predstavljanje kurikularnih dokumenata i stru鑞a rasprava putem webinara

Webinari su kao oblik informiranja i stru鑞e rasprave predvi餰ni za sve dokumente za koje postoji veliki interes cijelog sustava, a mali broj predstavnika (npr. me饀predmetne teme te okviri za vrednovanje, u鑕nike s teško鎍ma ili darovite...

7. 4. 2016.

Obavijest o odr綼vanju webinara za u鑙telje razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom za Cjelovitu kurikularnu reformu i CARNetom odr綼t 鎒 šest webinara za u鑙telje razredne nastave, za svaki obvezni nastavni predmet u razrednoj nastavi po jedan webinar. Tema je...

4. 4. 2016.

Odluka o osnivanju Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme

Dana 11. o緐jka 2016. godine ministar znanosti, obrazovanja i sporta, donio je Odluku o osnivanju Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i...

4. 4. 2016.

Javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike

U ponedjeljak, 4. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike u srednjoj školi u sklopu...

1. 4. 2016.

Stru鑞o usavr筧vanje ravnatelja 筴ola i nastavnika strukovnih predmeta Obrazovnoga sektora turizam i ugostiteljstvo u Be鑥

Zajednica ugostiteljsko-turisti鑛ih škola RH je, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, organizirala višednevni stru鑞i skup u Be鑥 (Austrija) za ravnatelje škola i nastavnike strukovnih predmeta...

1. 4. 2016.

Kultura i eti鑞ost u u鑕ni鑛om domu

Agencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Udruge u鑕ni鑛ih domova Republike Hrvatske, organizirala je u Zadru, od 9. do 11. o緐jka 2016. godine, tradicionalnu Zimsku školu za odgajatelje u u鑕ni鑛im domovima. Na stru鑞om skupu sudjelovalo je oko 200 odgajatelja, stru鑞ih suradnika, zdravstvenih voditelja i ravnatelja...

31. 3. 2016.

Stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih 筴ola u ﹊beniku

Od 15. do 18. o緐jka 2016. godine u Šibeniku odr綼n je Dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske. Skupu je prisustvovao rekordan broj ravnatelja osnovnih škola, ukupno 740 ravnatelja.

30. 3. 2016.

Dani otvorenih vrata u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja organizira Dane otvorenih vrata 5. i 6. travnja 2016. godine povodom 10 godina djelovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnome sustavu. Na Danima otvorenih vrata zainteresiranim 鎒 posjetiocima biti prikazana...

24. 3. 2016.

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za u鑙telje u osnovnim i srednjim 筴olama

Nacionalno vije鎒 za odgoj i obrazovanje, kao stru鑞o i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskoga, osnovnoškolskoga te srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, na svojoj 28. sjednici...

24. 3. 2016.

Erasmus+ projekt EQAVET

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu programa Erasmus+ uspješno je prijavila projekt EQAVET: Nacionalne referentne to鑛e, kojemu je osnovni cilj unaprje餰nje sustava za osiguranje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i...

18. 3. 2016.

Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 pristupnicima s te筴o鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2015./2016.

U petak, 18. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pozivaju se...

17. 3. 2016.

Plan stru鑞e rasprave i javnog savjetovanja

U 鑕tvrtak, 17. o緐jka 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljene su upute za stru鑞u raspravu i javno savjetovanje. U dokumentu Organizacija stru鑞e i javne rasprave za web  detaljnije su opisani elementi rasprava. Ekspertna radna skupina Cjelovite kurikularne reforme...

16. 3. 2016.

Produljenje Javnog poziva

U srijedu, 16. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se rok za prijavu Javnog poziva za 鑜anove stru鑞ih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa produljuje i...

16. 3. 2016.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U utorak, 15. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pravila su dostupna na poveznici slu綽enih...

14. 3. 2016.

Klju鑞i datumi ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2015./2016. za jesenski rok

U ponedjeljak, 14. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je klju鑞e datume ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. za jesenski rok. Klju鑞i datumi sadr綼vaju sljede鎒 stavke:...

14. 3. 2016.

Objava za medije – Cjelovita kurikularna reforma

U ponedjeljak, 14. o緐jka 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme s obzirom na veliki interes medija i javnosti za razli鑙te teme vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu, pripremljena je  objava za medije...

11. 3. 2016.

"Inovativna nastava matematike" - dr綼vni stru鑞i skup nastavnika matematike

Odjel za matematiku Sveu鑙lišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Udruga matemati鑑ra Osijek, uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, organiziraju Dr綼vni stru鑞i skup nastavnika matematike. Skup 鎒 biti odr綼n na Ekonomskom fakultetu i Odjelu za...

11. 3. 2016.

Isplata pla鎒 za velja鑥 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za velja鑥 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. o緐jka 2016. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 3. 2016.

Raspored edukacija ocjenjiva鑑 i ocjenjivanja na dr綼vnoj maturi 2015./2016. – ljetni rok

U 鑕tvrtak, 10. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je raspored edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanja na dr綼vnoj maturi 2015./2016. godine u ljetnom roku. Edukacije ocjenjiva鑑 namijenjene su za sljede鎒...

10. 3. 2016.

Najava dr綼vnih stru鑞ih skupova za ravnatelje O "Organizacija rada 筴ole-uloge i odgovornosti"

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira dr綼vne stru鑞e skupove za ravnatelje osnovnih škola RH „Organizacija rada škole - uloge i odgovornosti“ koji 鎒 se odr綼ti 15. i 16. o緐jka 2016. i 17. i 18. o緐jka 2016. godine u...

9. 3. 2016.

ICCS – provedba glavnog ispitivanja u 筴olskoj godini 2015./2016.

ICCS je komparativni istra緄va鑛i program Me饀narodnoga udru緀nja za vrednovanje obrazovnih postignu鎍 IEA ( International Association for the Evaluation of Educational Achievement ). Osmišljen je kako bi se u razli鑙tim zemljama istra緄li na鑙ni na...

8. 3. 2016.

Stru鑞a i javna rasprava o prijedlozima kurikulumskih dokumenata

Planom aktivnosti Cjelovite kurikularne reforme predvi餰na je stru鑞a rasprava i javno savjetovanje o prijedlozima kurikulumskih dokumenata. Stru鑞a je rasprava namijenjena prvenstveno stru鑞jacima u podru鑚u odgoja i obrazovanja i stru鑞oj javnosti, a...

2. 3. 2016.

Okrugli stol “Financijska pismenost i mladi“

U 緀lji da sustavno i trajno poti鑕 u鑕nje i pou鑑vanje za financijsku pismenost, kako bi što više gra餫na, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Republika Hrvatska i ove godine obilje綼va Svjetski tjedan novca, Global Money Week i...

1. 3. 2016.

Javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume

U ponedjeljak, 29. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja...

29. 2. 2016.

Objava preostala 32 kurikularna dokumenta

Nakon objave prvih 20 kurikularnih dokumenata 16. velja鑕 2016. godine i njihovog predstavljanja javnosti na konferenciji za medije u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta, objavom preostala 32 kurikularna dokumenta, slu綽eno završava rad na prvoj dionici Cjelovite kurikularne reforme.

29. 2. 2016.

Produljenje trajanja javnog savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja, nastavnika, odgajatelja i stru鑞ih suradnika u 筴olskim ustanovama i u鑕ni鑛om domu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produljilo je trajanje javnog savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja, nastavnika, odgajatelja i stru鑞ih suradnika u školskim ustanovama i u鑕ni鑛om domu. Javno...

26. 2. 2016.

Objavljeni su rezultati i popis u鑕nika pozvanih na dr綼vno natjecanje Infokup 2016.

U 鑕tvrtak, 25. velja鑕 2016. godine objavljeni su rezultati i popis u鑕nika koji su pozvani na dr綼vno natjecanje Infokup 2016. Infokup 2016. zajedni鑛i je naziv školskim natjecanjima iz informatike - ra鑥nalstva. Ulaskom u novo, tre鎒...

25. 2. 2016.

Ministri usvojili Rezoluciju o promicanju socioekonomskog razvoja i uklju鑙vosti u Europsku uniju putem obrazovanja

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar sudjelovao je 24. velja鑕 2016. godine u Bruxellesu na sastanku ministara Vije鎍 Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) na kojem su sudjelovali i povjerenici Europske...

24. 2. 2016.

Snimka konferencije za medije povodom objave prvih 20 kurikularnih dokumenata

U srijedu, 24. velja鑕 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljena je snimka konferencije za medije povodom objave prvih 20 kurikularnih dokumenata. Snimka konferencije za medije koja se odr綼la 16....

22. 2. 2016.

Javna objava preostalih kurikularnih dokumenata bit 鎒 29. velja鑕 2016.

Cjelovita kurikularna reforma uklju鑥je objavu preko 50 kurikularnih dokumenata. Do sad su objavljeni: Okvir nacionalnog kurikuluma, nacionalni kurikulumi prema razinama obrazovanja, kurikulumi podru鑚a te me饀predmetnih tema.

16. 2. 2016.

Prijenos konferencije za medije povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme

Danas, u utorak, 16. velja鑕 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati odr綼va se konferencija za medije u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme. Na konferenciji 鎒 biti...

16. 2. 2016.

Kurikularni dokumenti

Prvih 20 dokumenata objavljeno je u utorak, 16. velja鑕 2016. godine i to dokumenti nacionalnih kurikuluma, podru鑚a kurikuluma, me饀predmetnih tema te Okvir nacionalnog kurikuluma. Kurikulum je osmišljen, sustavan i skladno ure餰n na鑙n reguliranja, planiranja, izvedbe i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa koji mo緀 biti...

15. 2. 2016.

Konferencija za medije povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme

U utorak, 16. velja鑕 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati odr綼t 鎒 se konferencija za medije u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme. Konferencija 鎒...

12. 2. 2016.

Agencija je od 2011. godine priznala vi筫 od 6000 inozemnih srednjo筴olskih strukovnih kvalifikacija

Od 1. rujna 2011. godine, kada je nadle緉ost za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija zakonski dodijeljena Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, do 31. prosinca 2015. godine Agencija je...

10. 2. 2016.

Isplata pla鎒 za sije鑑nj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. velja鑕 2016. godine.

10. 2. 2016.

Nastavljena uspje筺a suradnja Ansambla Lado i Agencije za odgoj i obrazovanje u usavr筧vanju odgojno-obrazovnih radnika na podru鑚u njegovanja ba箃ine

U prostorijama Ansambla LADO dana 5. i 6. velja鑕 2016. godine odr綼n je stru鑞i skup Nematerijalna kulturna baština u odgoju i obrazovanju na kojemu su se odgojno-obrazovni radnici iz predškolskih i školskih ustanova stru鑞o...

10. 2. 2016.

Ispitivanje javnog mnijenja - Cjelovita kurikularna reforma

U redovnom ispitivanju javnog mnijenja koje provodi tvrtka IPSOS d.o.o. uvršteno je pitanje o Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Ispitivanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku punoljetnih gra餫na Republike Hrvatske CATI metodom. Uzorak...

10. 2. 2016.

Cjelovita kurikularna reforma u brojkama

Cjelovita kurikularna reforma prva je mjera kojom je zapo鑕la realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je u listopadu 2014. godine prihva鎒na u Hrvatskome saboru. Ekspertna radna skupina zapo鑕la je s radom u velja鑙 2015. godine, a prva dionica Cjelovite kurikularne reforme, koja se odnosi na izradu...

8. 2. 2016.

Obavijest kandidatima koji su du緉i poslati dokumente uz prijavu ispita dr綼vne mature

U ponedjeljak, 8. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje izdalo je obavijest kandidatima koji su du緉i poslati dokumente uz prijavu ispita dr綼vne mature. Postupak zaprimanja i verifikacije dokumenata proces je koji ima propisane...

8. 2. 2016.

Donesen Program osposobljavanja za upravljanje biciklom

U ponedjeljak, 8. velja鑕 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je javnost kako je u Narodnim novinama, broj 5/2016 objavljena Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom, biciklisti鑛og...

3. 2. 2016.

Pravila za naknadne prijave, promjene i odjave ispita dr綼vne mature

U srijedu, 3. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila za naknadne prijave, promjene i odjave ispita koje su propisane 鑜ankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju dr綼vne mature. Rok naknadnih prijava i...

2. 2. 2016.

U Daruvaru odr綼n stru鑞i skup u鑕nje i pou鑑vanje o holokaustu i spre鑑vanje zlo鑙na protiv 鑟vje鑞osti

Kao i prethodnih 12 godina, potkraj sije鑞ja 2016. godine Agencija za odgoj i obrazovanje obilje緄la je 27. sije鑞ja 2016. godine, Dan sje鎍nja na holokaust i spre鑑vanje zlo鑙na protiv 鑟vje鑞osti, organiziranjem višednevnoga dr綼vnoga stru鑞og...

2. 2. 2016.

Javna objava kurikularnih dokumenata

U dogovoru s ministrom dr. sc. Predragom Šustarom dogovoreno je kako 鎒 se kurikularni dokumenti objaviti u dva navrata: 16. velja鑕 2016. – Okvir nacionalnog kurikuluma, Nacionalni kurikulumi za razine i vrste obrazovanja (5), Dokumenti podru鑚a kurikuluma (7) i Kurikulumi me饀predmetnih tema (7) 23. velja鑕...

27. 1. 2016.

Prijave ispita dr綼vne mature za ljetni rok 2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje znanja podsje鎍 sve pristupnike koji 緀le prijaviti ispite dr綼vne mature za ljetni rok 2016. da ispite mogu prijaviti do 2. velja鑕 2016. godine u 12 sati. Studijske programe mogu鎒 je odabirati ili promijeniti do...

27. 1. 2016.

Predrag ﹗star preuzeo du緉ost ministra znanosti, obrazovanja i sporta

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, u utorak 26. sije鑞ja 2016. godine, obavljena je primopredaja du緉osti izme饀 novog ministra prof. dr. sc. Predraga Šustara i bivšeg ministra prof. dr. sc. Vedrana Mornara. U ugodnoj atmosferi,...

26. 1. 2016.

Pravilnik o uvjetima i na鑙nima nastavka obrazovanja za vi箄 razinu kvalifikacije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju 鑜anka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014)...

25. 1. 2016.

Kurikulum nastavnog predmeta Povijest

U nedjelju 24. sije鑞ja 2016. godine objavljen je Kurikulum nastavnog predmeta Povijest. Kurikulumom nastavnog predmeta Povijest definirana je svrha i odgojno-obrazovni ciljevi u鑕nja i pou鑑vanja predmeta. Kurikulum se temelji na konceptualnom razumijevanju i strukturiran je oko pet koncepata iz kojih proizlaze ishodi u鑕nja. Ishodi...

25. 1. 2016.

Primjeri radnih verzija kurikularnih dokumenata

U petak 22. sije鑞ja 2016. godine ekspertna radna skupina Cjelovite kurikularne reforme objavila je radne verzije šest kurikularnih dokumenata: prijedloga Jezi鑞o-komunikacijskog podru鑚a kurikuluma, prijedloga kurikuluma me饀predmetne teme U鑙ti...

20. 1. 2016.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pozivaju se nastavnici 鑕tverogodišnjih srednjih škola i...

19. 1. 2016.

Dr綼vni stru鑞i skup u鑙telja i nastavnika njema鑛oga jezika „Uspje筺a komunikacija – uspje筺o u鑕nje“

Od 7. do 9. sije鑞ja 2016. godine u 衭r餰vcu je odr綼n stru鑞i skup u鑙telja i nastavnika njema鑛og jezika „Uspješna komunikacija – uspješno u鑕nje“. Na skupu koji je odr綼n u prostorima hotela Picok i Osnovne škole...

14. 1. 2016.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - o緐jak 2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju sije鑑nj – o緐jak 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola.

14. 1. 2016.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju sije鑑nj - o緐jak 2016. godine

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta, donio...

12. 1. 2016.

Metodolo筴i priru鑞ici za izradu kurikularnih dokumenata

Na internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeni su metodološki priru鑞ici za izradu kurikularnih dokumeneta. Navodi se kako metodologija predstavlja vrlo va綼n dio izrade kurikularnih dokumenata te kako su se pri izradi...

12. 1. 2016.

Isplata pla鎒 za prosinac 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. sije鑞ja 2016. godine. Obavijest o datumu...

11. 1. 2016. :: Autor: Ana Orlovi

Zapo鑕lo drugo polugodi箃e 2015./2016. nastavne godine

Danas, 11. sije鑞ja 2016. godine zapo鑕lo je drugo polugodište 2015./2016. nastavne godine. Za oko pola milijuna u鑕nika ono traje do 10. lipnja 2016. godine, a za u鑕nike završnih razreda srednje škole do do 17. svibnja 2016. godine....

11. 1. 2016.

Objavljena je Odluka o imenovanju konzultanata stru鑞ih radnih skupina za predmetne kurikulume

U okviru Cjelovite kurikularne reforme va綼n dio u procesu izrade prijedloga kurikularnih dokumenata je i konzultacijski proces. Stru鑞e radne skupine (SRS) za izradu predmetnih kurikuluma predlo緄le su pojedince (konzultante) za koje su smatrale da...

8. 1. 2016.

Snimke stru鑞og usavr筧vanja "﹖o donosi kurikularna reforma?"

U utorak, 5. sije鑞ja 2016. godine, za sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj, odr綼na su tri stru鑞a usavršavanja u obliku webinara, pod nazivom “Što donosi kurikularna reforma?”. Snimke ovih stru鑞ih...

7. 1. 2016.

Upute za popunjavanje tablica za natjecanje i smotre u 筴olskoj godini 2015./2016. godini

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) na svojim je internetskim stranicama objavila upute za popunjavanje tablica za natjecanje i smotre u školskoj godini 2015./2016. godini, te naglasila kako je va緉o pridr綼vati se uputa u nastavku.

24. 12. 2015.

Javni poziv za kandidate stru鑞ih radnih skupina za izradu ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017. (Biologija i Kemija)

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na svojim je internetskim stranicama objavio javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u...

23. 12. 2015.

U Osnovnoj 筴oli Trsat predstavljen projekt "Poligon za tjelesnu aktivnost 筴olske djece"

Projekt "Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece", koji 鎒 omogu鎖ti odr綼vanje nastave tjelesnog odgoja u osnovnim školama bez sportske dvorane, predstavljen je u Osnovnoj školi Trsat, a ukupno 120 škola u...

23. 12. 2015.

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je javnost da je otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom. Javno savjetovanje otvoreno je do 7. sije鑞ja 2016. godine.

18. 12. 2015.

Obavijest o odr綼vanju webinara o Cjelovitoj kurikularnoj reformi za sve osnovne i srednje 筴ole

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom za Cjelovitu kurikularnu reformu i CARNetom, 5. sije鑞ja 2016. godine odr綼t 鎒 stru鑞o usavršavanje pod nazivom "Što donosi Cjelovita kurikularna reforma?" u...

16. 12. 2015.

Izvje箃aj s okruglog stola "Interkulturalno obrazovanje i obrazovanje nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu"

Ususret planiranoj cjelovitoj kurikularnoj reformi, 14. prosinca u Knji緉ici i 鑙taonici Bogdana Ogrizovi鎍 (Preradovi鎒va 5, Zagreb) odr綼o se okrugli stol koji na kojem su zainteresirani dionici iz škola, javnih ustanova, vije鎍 i organizacija...

14. 12. 2015.

Cjelovita kurikularna reforma: Odluke o imenovanju konzultanata Ekspertne radne skupine te Odluka o imenovanju 鑜anova stru鑞ih radnih skupina

Na internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljene su Odluke o imenovanju konzultanata Ekspertne radne skupine te Odluka o imenovanju 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se...

10. 12. 2015.

Isplata pla鎒 za studeni 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za studeni 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. prosinca 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 12. 2015.

Izvje箃aj sa zavr筺e konferencije projekta "Razvoj zavr筺ih ispita na kraju obrazovnih ciklusa"

Dana 8. prosinca 2015. godine odr綼na je završna konferencija projekta "Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa" koji je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodio izme饀 2011. i 2015. godine.

10. 12. 2015. :: Autor: Ljerka 萿lina

Nau鑙te programirati na FER-u

FER i ove godine organizira obrazovni doga餫j "Sat programiranja". Pozvani su svi u鑕nici osnovnih i srednjih škola da se pridru緀 u subotu, 12. prosinca 2015. s po鑕tkom u 17 sati.

8. 12. 2015.

Odr綼na zavr筺a konferencija projekta EPALE

Završna konferencija projekta „E-platforma za obrazovanje odraslih u Europi - EPALE“ odr綼na je 2. prosinca 2015. godine u hotelu DoubleTree by Hilton. U okviru programa Konferencije predstavljene su aktivnosti provedene tijekom ovoga projekta. Renomirani stru鑞jaci iz sektora obrazovanja odraslih odr綼li su...

4. 12. 2015.

Otvorene prijave za Zimsku 筴olu matematike 2016.

Udruga "Mladi nadareni matemati鑑ri Marin Getaldi"obavještava sve zainteresirane da su otvorene prijave za Zimsku školu matematike 2016. Zimska škola matematike 鎒 se odr綼ti u Ogulinu od 3. do 10. sije鑞ja 2016....

3. 12. 2015.

Najava konferencije "Razvoj zavr筺ih ispita na kraju obrazovnih ciklusa"

Konferencija  "Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa" odr綼t 鎒 se 8. prosinca 2015. godine u konferencijskoj dvorani Centra Bundek, Ulica Damira Tomljanovi鎍-Gavrana 11. Organizator konferencije je...

2. 12. 2015.

Izmjena i dopuna odluke o dodjeli bespovratnih sredstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj...

30. 11. 2015.

Izvje规e o strukturi europskih obrazovnih sustava 2015./2016.

Objavljeno je izvješ鎒 koje daje pregled strukture obrazovnih sustava u Europi u školskoj godini 2015./2016. Prikazana su 42 obrazovna sustava, a podaci pokrivaju 28 dr綼va 鑜anica EU, te Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Island,...

27. 11. 2015.

Uskoro po鑙nje projekt "Ruksak (pun) kulture!"

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na dr綼vnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) kao dopunski program potpore kurikulumu u...

27. 11. 2015.

Intenzitet rada na kurikularnoj reformi

Na cjelovitoj kurikularnoj reformi u ovom trenutku radi preko 50 stru鑞ih radnih skupina na pripremi prijedloga nacionalnih kurikuluma, kurikuluma podru鑚a, me饀predmetnih tema i predmeta te tri okvira na nacionalnoj razini. Od 31. kolovoza do 25. studenog te su stru鑞e radne skupine odr綼le 306 sastanaka u緄vo, 100 sastanaka u online...

27. 11. 2015.

Katalog natjecanja i smotri 2015./2016. 筴olske godine

Natjecanje je pravilima odre餰n postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja u鑕nika pisanim ili usmenim oblicima, pojedina鑞o ili u skupini, a smotre su predstavljanja postignu鎍 u vještinama i umije鎖ma u鑕nika. Natjecanja i smotre u...

20. 11. 2015.

21. zimska 筴ola informatike - Krapina 2016.

Od 3. do 10. sije鑞ja odr綼t 鎒 se 21. zimska škola informatike u Krapini. Zimska škola informatike dugogodišnji je program Hrvatskog saveza informati鑑ra kojim se 緀li dodatno obrazovati mlade, nadarene informati鑑re osnovnih i srednjih škola iz cijele dr綼ve, obrazovati mlade informati鑑re iz 緐panije u...

18. 11. 2015.

Mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj

Agencija za odgoj i obrazovanje svojima aktivnostima priklju鑙la se ovogodišnjem obilje綼vanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti  u Republici Hrvatskoj. Svake godine od 15. studenog do 15. prosinca obilje綼vanje se provodi s ciljem upozoravanja...

17. 11. 2015.

Sve鑑no obilje緀na 20-godi筺jica provo餰nja Programa GLOBE u hrvatskim 筴olama

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu je 13. studenoga 2015. godine odr綼na sve鑑na konferencija kojom je obilje緀na 20. godišnjica provo餰nja programa GLOBE u Hrvatskoj, kojoj su nazo鑙li veleposlanica SAD-a u...

17. 11. 2015.

Odr綼na 10. me饀narodna ecoMEDIAeurope konferencija "Education and ICT - where do teachers go?", 9. - 13. studenoga 2015. godine

U organizaciji EcoMedia Europe Comenius mre緀, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Prirodoslovne škole Vladimir Prelog u Zagrebu odr綼na je 10. ecoMEDIAeurope konferencija "Education and ICT - where do teachers...

13. 11. 2015.

e-﹌ole u Education and Training Monitoru za 2015. godinu za RH

Europska komisija je objavila Education and Training Monitor za 2015 za Republiku Hrvatsku, klju鑞i dokument u pra鎒nju ostvarenja europskih strateških ciljeva u obrazovanju i usavršavanju kojeg Komisija izdaje na godišnjoj razini za...

12. 11. 2015.

Konferencija za medije o radu i prvim predlo緀nim rje筫njima u okviru Cjelovite kurikularne reforme

U srijedu, 11. studenog 2015. u 9:30 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38 odr綼la se konferencija za medije o radu i prvim predlo緀nim rješenjima u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Na konferenciji uvodne je...

12. 11. 2015.

Isplata pla鎒 za listopad 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za listopad 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. studenoga 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 11. 2015.

Najava konferencije povodom 20. godi筺jice programa GLOBE u Hrvatskoj

Povodom 20. godišnjice programa GLOBE u Hrvatskoj Agencija za odgoj i obrazovanje 13. studenog 2015. godine s po鑕tkom u 11 sati u konferencijskoj dvorani MZOS-a, Donje Svetice 38 organizira sve鑑nu konferenciju.

12. 11. 2015.

Odr綼n sedmi simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika

Kultura govorenja i slušanja bila je tema VII. simpozija u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika koja se pokazala vrlo poticajnom i intrigantnom. Skup je odr綼n u Opatiji od 5. do 7. studenoga 2015. godine, a otvorili su ga u鑕nici OŠ Rikarda...

12. 11. 2015.

Va緉i dokumenti za natjecanja i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola u Republici Hrvatskoj u 2015./2016. 筴olskoj godini

Po鑕tkom studenoga, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za natjecanje i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2015./2016. školskoj godini. Naknadno su objavljeni obrasci za natjecanja i...

3. 11. 2015.

Objavljen vremenik i op鎒 upute za natjecanja i smotre u 2015./2016. 筴olskoj godini

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za natjecanje i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2015./2016. školskoj godini.

3. 11. 2015.

Izvje规e o provedenom Natje鑑ju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvainstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2015./2016.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dana 7., 14. i 16. listopada 2015. godine odr綼no je uru鑙vanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj...

2. 11. 2015.

Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se 筴oluju po modelu A i modelu C

Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se školuju po modelu A i modelu C:

29. 10. 2015.

U tijeku prijave na natjecanje Robokup 2016.

Hrvatska zajednica tehni鑛e kulture i OŠ Matije Gupca iz Zagreba organiziraju deveti Robokup s ciljem populariziranja robotike. Robokup 鎒 se odr綼ti u subotu, 30. sije鑞ja 2015. godine u prostorima OŠ Matije Gupca u Zagrebu, Davorina Bazjanca 2. Prijave se primaju isklju鑙vo elektroni鑛im putem do 22. prosinca 2015....

28. 10. 2015.

Dodijeljeni ugovori u okviru natje鑑ja dodjele bespovratnih sredstava "Promocija kvalitete i unapre餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjo筴olskoj razini"

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 23. listopada 2015. godine, odr綼no je sve鑑no uru鑙vanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz natje鑑ja “Promocija kvalitete i unapre餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj...

28. 10. 2015.

Poziv za sudjelovanje na ecoMEDIAeurope konferenciji "Education and ICT - where do teachers go?"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Prirodoslovna škola Vladimir Prelog iz Zagreba pozivaju zainteresirane da sudjeluju na 10. ecoMEDIAeurope konferenciji koja 鎒 se odr綼ti od 9. do 13. studenoga 2015. godine u Zagrebu.

19. 10. 2015.

Promocija prvaka - dodjela nagrade "Faust Vran鑙" najboljim u鑕nicama i u鑕nicima u strukovnim disciplinama

Manifestacija pod nazivom „Promocija prvaka“, koju je organizirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,  odr綼na je 30. rujna 2015. godine u 12:00 sati u Zagrebu,...

19. 10. 2015.

Europski forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima

U Bruxellesu, Belgija, 19. i 20. listopada 2015. odr綼va se „Europski forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima“, na kojemu 鎒 se raspravljati o novim prioritetima za europsku suradnju na podru鑚u obrazovanja, osposobljavanja i mladih...

15. 10. 2015.

Isplata pla鎒 za rujan 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za rujan 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 12. listopada 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

12. 10. 2015.

Odluka o dodjeli "Nagrade Ivan Filipovi"

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi", na sjednici odr綼noj 17. rujna 2015. godine, odlu鑙o je o dodjeli godišnjih i nagrada za 緄votno djelo za zna鑑jna ostvarenja u odgojnoobrazovnoj djelatnosti za 2014. godinu.

12. 10. 2015.

Najava promocije mentora - 15. listopada 2015.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora odr綼t 鎒 se 15. listopada 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 13 sati. U zvanje mentora bit 鎒 promovirani...

5. 10. 2015.

萫stitka povodom Svjetskog dana u鑙telja

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo 鑕stitku ministra Mornara povodom Svjetskog dana u鑙telja. Prenosimo ju u cijelosti:

2. 10. 2015.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2015./2016.

Ministtarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) obavještava udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u...

29. 9. 2015.

Jezici u srednjo筴olskom obrazovanju: pregled nacionalnih ispita u Europi – 2014./2015.

Eurydice je pripremio izvještaj s komparativnim pregledom nacionalnih ispita u Europi koji se bave vrednovanjem jezi鑞ih kompetencija u鑕nika u srednjim školama. Analiza obuhva鎍 pitanja kao što su sve ve鎍 va緉ost nacionalnih ispita,...

29. 9. 2015.

Dodijeljene nagrade/priznanja Europska oznaka jezika

U povodu obilje綼vanja Europskog dana jezika Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je sve鑑nu dodjelu nagrade/priznanja Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i u鑕nju jezika, u petak, 25. rujna 2015. u Ministarstvu...

25. 9. 2015.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2015./2016. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2015./2016. školsku godinu za udruge koje su se prijavile na...

22. 9. 2015.

Objavljene rang liste za jesenski upisni rok

U ponedjeljak, 21. rujna 2015. objavljene su kona鑞e rang-liste za upis na preddiplomske, stru鑞e i integrirane studijske programe na visokim u鑙lištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku.

22. 9. 2015.

Na tre鎜j Smotri hrvatskoga 筴olskoga filma prikazano 49 u鑕ni鑛ih radova

U Sinju je od 16. do 18. rujna 2015. godine odr綼na tre鎍 Smotra hrvatskoga školskoga filma u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Smotru su vodili dr. sc. Krešimir Miki, predsjednik i dr. sc. Sre鎘o Listeš, tajnik Dr綼vnoga...

21. 9. 2015.

Najava devetog Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja pod sloganom ”Dobro je u鑙ti!“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i proteklih godina, zajedno s partnerima, organizira i provodi 9. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja koji 鎒 se odr綼ti od 28. rujna do 4. listopada 2015. godine. Nacionalna obrazovna kampanja Tjedna...

18. 9. 2015.

Ljetna 筴ola za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Udrugom ravnatelja u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj organizirala je od 26. do 28. kolovoza 2015. godine Ljetnu školu za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima.

16. 9. 2015.

Dr綼vna matura u 筴olskoj godini 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ispitne kataloge za dr綼vnu maturu za školsku godinu 2015./2016., te prijedloge kalendara polaganja ispita dr綼vne mature u toj školskoj godini za ljetni i jesenski rok kao i suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na te prijedloge.

16. 9. 2015.

Najava promocije mentora 15. listopada 2015.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora odr綼t 鎒 se 15. listopada 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 13 sati. U zvanje mentora bit 鎒 promovirani odgojno-obrazovni radnici 鑙ji su prijedlozi za napredovanje zaprimljeni u Agenciji za odgoj...

16. 9. 2015.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2015./2016. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2015./2016. školsku godinu. 

14. 9. 2015.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju rujan - prosinac 2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola.  

9. 9. 2015.

Isplata pla鎒 za kolovoz 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za kolovoz 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. rujna 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

7. 9. 2015.

Po鑕la je nova 2015./2016. nastavna godina

Danas, 7. rujna 2015. godine zapo鑕la je nova nastavna godina 2015./2016. Za više od pola milijuna u鑕nika ona 鎒 trajati do 10. lipnja 2016. godine. Prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine, a drugo polugodište traje od 11. sije鑞ja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine, a za...

7. 9. 2015.

Ministar Mornar poslao poruku za po鑕tak nove 筴olske godine

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar po緀lio je u鑕nicima, roditeljima i svima koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu uspjeh u radu i ostvarenje zamisli i projekata, naglasivši da je poboljšanje...

7. 9. 2015.

Odr綼na ﹌ola govorni箃va za u鑙telje i nastavnike

Prva Škola govorništva za u鑙telje i nastavnike odr綼na je od 24. do 28. kolovoza 2015. godine u Hotelu Alkar i Gimnaziji Dinka Šimunovi鎍 u Sinju, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

3. 9. 2015.

Najava XXIII. me饀narodnog skupa Hrvatskog dru箃va u鑙telja i profesora njema鑛oga jezika

XXIII. me饀narodni skup Hrvatskog društva u鑙telja i profesora njema鑛oga jezika s temom Prezentacijske i komunikacijske tehnike u inovativnoj nastavi njema鑛oga – poticanje motivacije odr綼t 鎒 se od 9. do 11. listopada 2015. u Vara綿inu.

3. 9. 2015.

Izvje规e Europske komisije - Nova i uklju鑙vija vizija obrazovanja i osposobljavanja do 2020.

Europska komisija u nacrtu zajedni鑛og izvješ鎍  predla緀 ja鑑nje suradnje na europskoj razini u podru鑚u obrazovanja i osposobljavanja do 2020. U izvješ鎢 se poziva na stvaranje socijalno uklju鑙vijih europskih sustava obrazovanja i...

3. 9. 2015.

Objavljen Pravilnik o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je javnost da je u Narodnim novinama br.: 94/2015. objavljen Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

2. 9. 2015.

Odr綼n prvi radni sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema

U Zagrebu je 25. kolovoza 2015. godine odr綼n inicijalni radni sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema te stru鑞ih radnih skupina za izradu kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih u鑕nika i...

2. 9. 2015.

Prvi sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume predmeta

U petak 4. rujna 2015. godine 鎒 se u Zagrebu, na Znanstveno-u鑙lišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83 d, odr綼ti inicijalni sastanci stru鑞ih radnih skupina za kurikulume predmeta.

2. 9. 2015.

Odluka o financiranju projekata i dodjela ugovora za osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dovršilo je fazu procjene kvalitete projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.01 Osiguravanje...

31. 8. 2015.

Rezultati odabira 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina predmetnih kurikuluma za Psihologiju, Talijanski jezik, Francuski jezik i Islamski vjeronauk

Na temelju pristiglih prijava na novi javni poziv za stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za Francuski jezik, Talijanski jezik kao strani jezik, Psihologiju i Islamski vjeronauk, objavljen 16. srpnja 2015., Povjerenstvo za...

31. 8. 2015.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2016./2017.

Na temelju 鑜anka 5. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im školama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim školama ravnateljica Agencije...

28. 8. 2015.

„Promocija Prvaka“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine dodjeljuje nagradu „Faust Vran鑙“ u鑕nicama i u鑕nicima za postignuto prvo mjesto na dr綼vnim natjecanjima u strukovnim disciplinama, odnosno priznanja za postignuto jedno od prva tri mjesta na me饀narodnim natjecanjima, smotrama, izlo綽ama i sl..

27. 8. 2015.

Odr綼na Katehetska ljetna 筴ola za vjerou鑙telje na temu „Duhovnost u vjeronauku“

Katehetska ljetna škola za vjerou鑙telje i vjerou鑙teljice u srednjim školama na temu „Duhovnost u vjeronauku – duhovnost za vjeronauk“ odr綼na je 21. i 22. kolovoza 2015. godine u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u...

27. 8. 2015.

Poziv na sudjelovanje na devetom natjecanju iz prevo餰nja "Juvenes Translatores" u 2015./2016. godini

Natjecanje "Juvenes Translatores" od 2007. godine organizira Glavna uprava za pismeno prevo餰nje Europske komisije s namjerom povezivanja europskih i gra餫nskih, obrazovnih i gospodarskih te緉ji. Ove godine na natjecanju mogu sudjelovati u鑕nici...

25. 8. 2015.

Prvi radni sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema

Danas, 25. kolovoza 2015. godine u Zagrebu, na Znanstveno-u鑙lišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83d, odr綼vaju se inicijalni sastanci stru鑞ih radnih skupina na razini podru鑚a kurikuluma i za kurikulume me饀predmetnih tema.

18. 8. 2015.

Popis promoviranih i rok za dostavu prijedloga

Prema 鑜anku 19. Pravilnika o na鑙nu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u polo綼jna zvanja odgojitelja i stru鑞ih suradnika u dje鑚im vrti鎖ma (Narodne novine, 133/97 i 20/05) odnosno 鑜anku 21. Pravilnika o napredovanju u鑙telja i nastavnika u...

11. 8. 2015.

Obavijest o povratu sredstava za prijevoz u鑕nicima srednjih 筴ola koji na podru鑚u Grada Zagreba i Zagreba鑛e 緐panije putuju prijevoznicima Samobor鑕k d.o.o. i Autoturist Samobor d.o.o.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo je, prema dostavljenim podacima za isplatu od osniva鑑 škola, zahtjev Ministarstvu financija za isplatu sredstava za srednjoškolski prijevoz u鑕nika koji putuju prijevoznicima Samobor鑕k...

11. 8. 2015.

Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Sukladno to鑛i 5. Zaklju鑛a Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i...

7. 8. 2015.

Isplata pla鎒 za srpanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

MZOS obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 7. kolovoza 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti...

7. 8. 2015.

Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i znanosti

Sukladno to鑛i 5. Zaklju鑛a Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i...

6. 8. 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvjestilo je javnost da je u Narodnim novinama, broj 81/2015. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan...

3. 8. 2015.

Tri srebra i bronca za mlade hrvatske informati鑑re

U subotu, 1. kolovoza, odr綼na je završna sve鑑nost s dodjelom medalja 27. me饀narodne informati鑛e olimpijade ( International Olympiad in Informatics – IOI 2015 ), koja se od 26. srpnja do 2. kolovoza odr綼va u Almatyju, Kazahstan, a na kojoj...

3. 8. 2015.

Pravilnik o zajedni鑛ome upisniku 筴olskih ustanova u elektroni鑛ome obliku - e-Matici

Nakon provedene javne rasprave, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Vedran Mornar, donio je Pravilnik o zajedni鑛ome upisniku školskih ustanova u elektroni鑛ome obliku - e-Matici.

30. 7. 2015.

Najava sve鑑ne dodjele Nagrade Solja鑙 i Priznanja MZOS-a za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼t 鎒 sve鑑nu dodjelu Nagrade Solja鑙 te dodjelu Priznanja MZOS-a i tablet ra鑥nala u鑕nicima koji su ostvarili izniman uspjeh na Dr綼vnoj maturi školske godine 2014./2015. u petak 31. srpnja 2015....

30. 7. 2015.

Hrvatski u鑕nici osvojili dvije bron鑑ne medalje na Me饀narodnoj kemijskoj olimpijadi

Od 20. do 29. srpnja u Bakuu, u Azerbejd綼nu, odr綼la se 47. me饀narodna kemijska olimpijada. Hrvatski u鑕nici Jakov Smešny (maturant rije鑛e Gimnazije Andrije Mohorovi鑙鎍) i Ilija Srpak (u鑕nik 1. razreda vara綿inske I. gimnazije) osvojili su...

20. 7. 2015.

Informativna radionica za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama"

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odr綼t 鎒 u 鑕tvrtak 23. srpnja 2015. godine informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih...

20. 7. 2015.

Seminar za u鑙telje i nastavnike povijesti „Kako pou鑑vati o holokaustu s mecima?“

Yahad – In Unum, me饀narodna organizacija koja promi鑕 edukaciju o holokaustu, organizira od 7. do 8. studenoga 2015., seminar za u鑙telje i nastavnike povijesti „Kako pou鑑vati o holokaustu s mecima?“

20. 7. 2015.

Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika II.

U Segetu Donjem odr綼vao se od 1. do 3. srpnja 2015. dr綼vni stru鑞i skup za tristotinjak u鑙telja i nastavnika Hrvatskoga jezika. Ovaj se skup naziva Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika II. koncepcijski izravno nastavlja na stru鑞i skup...

17. 7. 2015.

Novi javni poziv za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu predmetnih kurikuluma Francuskog jezika, Talijanskog jezika, Psihologije i Islamskog vjeronauka

Objavljen je novi javni poziv za stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za Francuski jezik, Talijanski jezik kao strani jezik, Psihologiju i Islamski vjeronauk.

17. 7. 2015.

Odluka o poni箃enju dijela Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove 18 stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Vedran Mornar, donio je Odluku o poništenju dijela Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove 18 stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za Hrvatski jezik, Engleski jezik,...

15. 7. 2015.

Poziv na informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama"

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i...

14. 7. 2015.

Dobitnici nagrade "Masla鑑k znanja" za 2015. godinu

Na temelju 鑜. 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba od 10. o緐jka 2015. godine, a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika...

14. 7. 2015.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Donosimo tekst objave Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji sadr緄 poziv na na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ s ciljem...

10. 7. 2015.

Isplata pla鎒 za lipanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za lipanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. srpnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 7. 2015.

Rezultati odabira 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina za izradu za izradu kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih u鑕nika i u鑕nika s te筴o鎍ma

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga Okvira za poticanje iskustava u鑕nja i vrednovanje postignu鎍 darovitih u鑕nika i Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 u鑕nika s...

10. 7. 2015.

Mala glagoljska akademija "Juri 產kan" Ro na temu putovanja

Od 28. lipnja do 4. srpnja 2015. odr綼n je 23. saziv Male glagoljske akademije “Juri 產kan” u Ro鑥. Tema ovogodišnjeg saziva bila je putovanje. U鑙telji i pedesetak u鑕nika 6. razreda osnovnih škola sudjelovali su u radu radionice...

8. 7. 2015.

Rezultati odabira 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina za podru鑚a kurikuluma, me饀predmetne teme i predmete

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga kurikuluma za me饀predmetne teme, podru鑚a kurikuluma i predmete od 25. svibnja 2015. zaprimljene su ukupno 963 prijave iz svih dijelova odgojno-obrazovnog sustava i svih krajeva...

8. 7. 2015.

Objava rezultata Javnih poziva za cjelovitu kurikularnu reformu - danas, 8. srpnja u 12 sati

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira konferenciju za novinare, koja 鎒 se odr綼ti danas, 8. srpnja 2015. godine s po鑕tkom u 12:00 sati u prostorijama Ministarstva, Donje Svetice 38, povodom objave Odluke o izabranim 鑜anovima...

8. 7. 2015.

Povjerenstva za izbor 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina, kriteriji i postupak izbora

Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za izbor 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina za izradu pojedinih predmetnih kurikuluma, podru鑚a kurikuluma i me饀predmetnih tema (KLASA: 023-03/15-06/00011; URBROJ: 533-26-15-0009).

7. 7. 2015.

Rje筫nja o napredovanju/ponovnom izboru u zvanje (lipanj 2015.)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je 19. lipnja 2015. godine sve鑑no uru鑕nje Rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta za 103 nastavnika.

6. 7. 2015.

Zlato, srebro i dvije bronce za mlade hrvatske informati鑑re na 22. srednjoeuropskoj informati鑛oj olimpijadi

Na 22. srednjoeuropskoj informati鑛oj olimpijadi - CEOI 2015, koja se od 29. lipnja do 4. srpnja 2015. odr綼la u 鑕škom gradu Brnu, hrvatska informati鑛a reprezentacija ponovno je ostvarila zna鑑jan uspjeh.

6. 7. 2015.

Dodijeljeni Oskari znanja 2015.

Sve鑑na dodjela Oskara znanja za 329 dr綼vnih i me饀narodnih prvaka u znanju te priznanja njihovim mentorima odr綼na je u utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu.

6. 7. 2015.

Obavijest korisnicima u vezi s elektroni鑛om prijavom na stru鑞e skupove

Agencija za odgoj i obrazovanje obavještava korisnike da je od 3. srpnja 2015. godine promijenjena internetska adresa za prijavljivanje na stru鑞e skupove. Aplikacija za elektroni鑛o prijavljivanje na stru鑞e skopove nalazi se na novoj adresi...

6. 7. 2015.

U Opatiji odr綼n stru鑞i skup "Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju"

Agencija za odgoj i obrazovanje prvi put je organizirala stru鑞i skup „Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju“ za zaposlene u sustavu obrazovanja. Skup je odr綼n 23. i 24. lipnja 2015. u Opatiji. Integrativna supervizija u odgoju i...

3. 7. 2015.

Informacija o objavi rezultata Javnih poziva

Radna skupina cjelovite kurikularne reforme obavještava sve koji su se prijavili na javne pozive da 鎒 rezultati svih javnih poziva biti objavljeni po鑕tkom nadolaze鎒g tjedna. Osnovni razlog za navedeno je 緀lja da se u isto vrijeme da informacija o svim izabranim 鑜anovima, vo餰ni 鑙njenicom da se zna鑑jan...

1. 7. 2015.

Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjo筴olskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje 筴ole

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Odlukom od 28. sije鑞ja 2015. (KLASA: 602-03/15-06/00047, URBROJ: 533-25-15-0001) imenovao je Povjerenstvo za izmjenu i dopunu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih...

29. 6. 2015.

Otvoreno e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Cilj i svrha e-Savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predlo緀nom Pravilniku o...

29. 6. 2015.

Zavr筫na javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je javnu raspravu o Prijedlogu Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/2014).

29. 6. 2015.

Osnovne informacije o prijavama na javne pozive za cjelovitu kurikularnu reformu

Radna skupina cjelovite kurikularne reforme obavještava sve zainteresirane da je na Javne pozive za podru鑚a kurikuluma, me饀predmetne kurikulume, predmetne kurikulume te za posebne skupine za darovite i u鑕nike s...

22. 6. 2015.

Javni poziv za prijavu projekata udruga za financiranje izrade ud綽enika za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika i studenata za 筴olsku/akademsku godinu 2015./2016.

Predmet  Javnog poziva je prikupljanje prijava  udruga za financiranje izrade ud綽enika na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba ud綽enika, edukativnih i didakti鑛ih materijala,...

18. 6. 2015.

Odobrena tri nova pomo鎛a nastavna sredstva u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Na temelju 鑜anka 3. stavka 3. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu  (Narodne novine, 27/2010.) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrava za uporabu u školama pomo鎛a nastavna sredstva.

16. 6. 2015.

Gotova je 筴ola :)

Nastava za 2014./2015. školsku godinu je završila. Za više od pola milijuna u鑕nika diljem Hrvatske po鑙nju ljetni praznici. Dragi u鑕nici i nastavnici, 鑕stitamo vam na postignutom uspjehu i 緀limo vam da u緄vate u zaslu緀nom odmoru! Ukoliko se za緀lite školskih sadr綼ja, Portal za škole...

16. 6. 2015.

Dodjela Oskara znanja odr綼t 鎒 se 30. lipnja i 1. srpnja

Sve鑑na dodjela Oskara znanja za dr綼vne i me饀narodne prvake u znanju odr綼t 鎒 se u utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb.

16. 6. 2015.

U MZOS-u dodijeljene Nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja

U spomen na Luku Ritza, mladi鎍 koji je smrtno stradao kao 緍tva vršnja鑛og nasilja, ali i na sve ostale djevojke i mladi鎒 緍tve nasilja, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) u petak, 12. lipnja, je sedmi put dodijeljena nagrada...

15. 6. 2015.

Sve鑑na dodjela Rje筫nja o napredovanju/ ponovnom izboru u zvanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta.

15. 6. 2015.

Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja 2015.-2016.

U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, br. 124/14) me饀 strateške ciljeve u podru鑚u obrazovanja navodi se i internacionalizacija obrazovanja, posebno u podru鑚u visokog obrazovanja ("internacionalizacija visokog obrazovanja i...

12. 6. 2015.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2015./2016.

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014),  ministar znanosti, obrazovanja i sporta...

12. 6. 2015.

Natje鑑j za upis u 1. razred srednje 筴ole pri Prosvjetno-kulturnom centru Ma餫ra u RH, Osijek

Na temelju 鑜anka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), 鑜anka 63. st. 6. Statuta Prosvjetno-kulturnog centra Ma餫ra...

11. 6. 2015.

Isplata pla鎒 za svibanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za svibanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. lipnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

11. 6. 2015.

Me饀narodno istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja – TIMSS 2015

Hrvatska je jedna od 46 zemalja koja sudjeluje u me饀narodnom istra緄vanju TIMSS za 鑕tvrte razrede osnovnih škola tijekom 2015. godine. Me饀narodno istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja – TIMSS ( Trends in International...

11. 6. 2015.

Najava stru鑞og skupa "Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju"

Agencija za odgoj i obrazovanje po prvi puta organizira stru鑞i skup „Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju" za zaposlene u sustavu obrazovanja, koji 鎒 se odr綼ti od 22. do 24. lipnja 2015. godine u Opatiji.

11. 6. 2015.

Obavijest o financijskoj potpori udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2014./2015.

Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini 2014./2015. (KLASA: 016-01/15-01/00259, URBROJ: 533-26-15-0002, od...

9. 6. 2015.

Produljenje roka za prijave na javne pozive za Cjelovitu kurikularnu reformu

Na temelju Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma, Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga kurikuluma me饀predmetnih tema te Javnog...

9. 6. 2015.

Sve鑑na dodjela Oskara znanja krajem lipnja 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 sve鑑na dodjela Oskara znanja biti organizirana krajem lipnja 2015. godine. Prvobitno je sve鑑na dodjela ukinuta kao jedna od mjera štednje, no kako je javnost pokazala velik interes za ovu...

3. 6. 2015.

Odr綼n III. me饀narodni andrago筴i simpozij

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zadru je u Hotelu Kolovare 28. i 29. svibnja 2015. odr綼n III. Me饀narodni andragoški simpozij. Glavna tema Simpozija bila je osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, a u radu Simpozija sudjelovalo je više od stotinu sudionika,...

3. 6. 2015.

Odr綼na tre鎍 simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih 筴ola

Slu綽a za gra餫ne Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je Tre鎢 simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih škola 25. svibnja 2015.

3. 6. 2015.

Odr綼n stru鑞i skup o prevenciji nasilja i ovisnosti

Programi prevencije svih vrsta nasilja te raznih vrsta ovisnosti me饀 u鑕nicima i mladima iznimno su va緉i i zato se sve institucije koje rade s djecom moraju uklju鑙ti i zajedni鑛i raditi na planiranju i provedbi preventivnih aktivnosti.

1. 6. 2015.

Naj鑕规e postavljana pitanja - Upisi u srednje 筴ole 2015./2016.

Izra餰n je popis naj鑕š鎒 postavljanih pitanja u vezi s prijavama i upisima u I. razred srednje škole i sa緀tih odgovora na ta pitanja . Namjera objave naj鑕š鎒 postavljenih pitanja i odgovora jest pru緄ti dodatno objašnjenje...

1. 6. 2015.

Rezultati javne rasprave o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼lo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i...

1. 6. 2015.

Odredbe Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju u odnosu na Pravilnik o osnovno筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Odredbe Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju (NN, 24/2015) u odnosu na Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju (NN,...

1. 6. 2015.

Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori za provedbu projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih 筴ola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima u 筴olskoj godini 2015./2016.

Na temelju Javnoga poziva za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima u školskoj godini 2015./2016. (Klasa: 602-01/15-01/00441; Urbroj: 533-26-15-0001) od 12....

1. 6. 2015.

Javni poziv za prijavu 鑜anova stru鑞e radne skupine za izradu kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih u鑕nika i u鑕nika s te筴o鎍ma

Objavljen je javni poziv za prijavu 鑜anova stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 u鑕nika s teško鎍ma u razvoju i stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga Okvira za...

28. 5. 2015.

Uspjeh u鑕nika MIOC-a na informati鑛om natjecanju odr綼nom u SAD-u

U Orlandu (Florida, SAD), 23. 5. odr綼no je me饀narodno informati鑛o natjecanje u鑕nika srednjih škola All-Star ACSL 2015. Juniorski i seniorski tim XV. gimnazije osvojili su 1. mjesto, dok je Intermediate tim osvojio 4. mjesto.

27. 5. 2015.

Snimka konferencije za medije odr綼ne povodom objave javnih poziva za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina

U ponedjeljak 25. svibnja 2015. objavljeni su javni pozivi za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma, kurikuluma me饀predmetnih tema i predmetnih kurikuluma u sklopu cjelovite kurikularne reforme.

26. 5. 2015.

Objavljeni javni pozivi za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma, kurikuluma me饀predmetnih tema i predmetnih kurikuluma

Objavljena su 43 javna poziva za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma, kurikuluma me饀predmetnih tema i predmetnih kurikuluma. Prijave se zaprimaju do 8. lipnja 2015. godine.

25. 5. 2015.

Zapo鑕o rad stru鑞ih radnih skupina za nacionalne kurikulume i okvir vrednovanja

Cjelodnevnim sastankom i radionicom odr綼nom 20. svibnja u Zagrebu zapo鑕o je rad stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 raditi na prijedlozima nacionalnih kurikuluma za pojedine vrste i razine obrazovanja te na okviru vrednovanja, ocjenjivanja i...

25. 5. 2015.

Obavijest o potpisanim ugovorima u okviru darovnice "Modernizacija 筴olskih kurikuluma u strukovnim 筴olama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tr緄箃a rada - faza II"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao Posredni鑛o tijelo razine 1, 24. velja鑕 2015. godine je donijelo Odluku o financiranju  28 projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.3.1.14. Modernizacija školskih...

25. 5. 2015.

Izvje规e o provedenom savjetovanju o ustrojstvu i upravljanju vr筺om nacionalnom internetskom domenom

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom...

25. 5. 2015.

Nagrada Solja鑙 za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi

Maturant koji ove godine postigne najbolji rezultat iz Matematike, A razine, te iz Fizike, osvojit 鎒 Nagradu Solja鑙 u iznosu od pet tisu鎍 ameri鑛ih dolara, odnosno oko 33.500,00 kuna, koja 鎒 mu biti dodijeljena 31. srpnja 2015. u Ministarstvu...

22. 5. 2015.

Objavljena publikacija "Prijave i upisi u srednje 筴ole za 筴olsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!"

Objavljena je publikacija "Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!" u kojoj u鑕nici mogu prona鎖 najva緉ije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj...

20. 5. 2015.

Pripreme voditelja 甋V-a za aktivno sudjelovanje u kurikularnoj reformi

Edukacijom i radionicama za voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 (甋V) zapo鑕lo je stru鑞o usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za aktivno sudjelovanje u procesu kurikularne reforme.

20. 5. 2015.

Odr綼n seminar "Balkan, holokaust i 甶dovi"

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, od 13. do 16. svibnja 2015. godine u Zagrebu i Jasenovcu, odr綼n je izvrsno osmišljen i realiziran seminar „Balkan, holokaust i 甶dovi“. Vode鎖 organizator seminara je bio Memorial de la Shoah – Odjel za me饀narodne odnose, Pariz, u suradnji s AZOO-om,...

18. 5. 2015.

Rezultati izbornih natjecanja za nastup na me饀narodnim matemati鑛im natjecanjima srednjo筴olaca

Nakon odr綼nog Dr綼vnog natjecanja od 8. do 10. travnja u Trogiru, u Zagrebu su, u organizaciji Hrvatskog matemati鑛og društva, odr綼na izborna natjecanja za izbor ekipa za me饀narodna natjecanja. Tako je 6. Hrvatska matemati鑛a olimpijada odr綼na...

14. 5. 2015.

Dvije srebrne medalje za hrvatske u鑕nike na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije

Hrvatski u鑕nici osvojili su dvije srebrne medalje na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije (European Science Olympiad; EUSO) odr綼noj u Klagenfurtu, Austrija, od 26. travnja do 3. svibnja 2015. godine.

14. 5. 2015.

Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita

Na temelju 鑜anka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), 鑜anka 6. Pravilnika o postupku i na鑙nu polaganja pomo鎛i鑛og ispita (Narodne novine, br. 62/14) i 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelj Ivan Šutalo, dipl. ing. donosi Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od...

13. 5. 2015.

Izabrani 鑜anovi Stru鑞ih radnih skupina za Nacionalne kurikulume i Okvir vrednovanja

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina od 9. travnja 2015. zaprimljene su 302 prijave iz svih dijelova Republike Hrvatske i iz svih dijelova odgojno-obrazovnog sustava. Prijave su bile izrazito sadr綼jne pa se pozivaju svi oni koji...

13. 5. 2015.

Dopuna O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima objavilo je 30....

13. 5. 2015.

Izlo綽a u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola iz podru鑚a vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK 2015.

Od 28. do 29. travnja 2015., u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te OŠ Dragutina Tadijanovi鎍, u Vukovaru, odr綼lo se Natjecanje–izlo綽a LIK 2015. Autor teme ovogodišnjeg...

12. 5. 2015. :: Autor: Ana Orlovi

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2015./2016.

Na temelju 鑜anka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio...

12. 5. 2015.

Isplata pla鎒 za travanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Obavještavaju se sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. svibnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti objavljena na...

8. 5. 2015.

"Akcija kulture!" u Zagrebu

U organizaciji Ministarstva kulture i uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje, u prostorima Studentskog centra i Tehni鑛og muzeja u Zagrebu, 12. svibnja 2015. godine, od 10 do 22 sata, odr綼t 鎒 se prva “Akcija kulture!“.

8. 5. 2015.

Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih 筴ola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjelo緄votno u鑕nje i za suradnju sa školama i...

8. 5. 2015.

Devetneesto Dr綼vno natjecanje u鑕nika u obrazovnom sektoru promet i logistika

Devetneesto Dr綼vno natjecanje u鑕nika u obrazovnom sektoru promet i logistika, u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odr綼no je od 22. do 24. travnja 2015. u hotelskom naselju Solaris pokraj Šibenika.

6. 5. 2015.

萳anovi Ekspertne radne skupine odr綼li informativni sastanak sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje

萳anovi Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme i Jedinice za stru鑞u i administrativni pomo odr綼li su 4. svibnja 2015. u Zagrebu informativni sastanak sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje na kojem su ih upoznali s...

6. 5. 2015.

Rezultati odr綼ne javne rasprave Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼lo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i...

5. 5. 2015.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Na temelju odredbi 鑜anka 22., st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi...

5. 5. 2015.

Voditelji 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 筴olskih psihologa imaju svoju internetsku stranicu

Dr綼vni stru鑞i skup psihologa na temu Primjena IKT-a (CMS-a i web 2.0 alata) u radu psihologa u školi odr綼n je u Zadru od 27. do 29. travnja 2015. Organizatori i nositelji programa su, uva綼vaju鎖 sveprisutnu rastu鎢 potrebu za br緊m, pouzdanom i...

4. 5. 2015.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2015.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ove godine organizira 9. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja od 28. rujna do 4. listopada. Kao i prethodna, i ovogodišnja kampanja provodi se pod sloganom „Dobro je u鑙ti“, te je usmjerena na prenošenje poruke o va緉osti u鑕nja i mogu鎛ostima koje pru綼...

4. 5. 2015.

Provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Cilj izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u...

4. 5. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima objavljuje...

30. 4. 2015.

萫tvrta juniorska hrvatska informati鑛a olimpijada 2015

Juniorska hrvatska informati鑛a olimpijada odr綼t 鎒 se 28. lipnja na Krku, u organizaciji Hrvatskog saveza informati鑑ra, godišnje je informati鑛o natjecanje za u鑕nike osnovnih škola Republike Hrvatske, koje se odvija prema pravilima po...

28. 4. 2015.

Poziv na sudjelovanje u projektu Digitalne kompetencije za nastavnike

U sklopu projekta Digitalne kompetencije za nastavnike, unutar programa Erasmus+ izradit 鎒 se pet online te鑑jeva koji 鎒 omogu鎖ti nastavnicima e-u鑕nje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija (Informacije, Komunikacija, Izrada...

27. 4. 2015.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u drugom kvartalu 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti u drugom kvartalu 2015. godine.

27. 4. 2015.

Odr綼n dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja: Vo餰nje i upravljanje 筴olskom domskom ustanovom

Dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova odr綼n je u Puli 21. i 22. travnja 2015. godine. Na stru鑞om je skupu sudjelovalo 300-tinjak ravnatelja koji su imali priliku 鑥ti recentne teme iz podru鑚a školskog...

27. 4. 2015.

Odr綼na 27. Proljetna 筴ola 筴olskih knji緉i鑑ra na temu "Uloga medija u u鑕nju i pou鑑vanju u 筴olskoj knji緉ici"

Na 27. Proljetnoj školi školskih knji緉i鑑ra RH, dr綼vnom stru鑞om skupu stru鑞ih suradnika knji緉i鑑ra osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova koji se u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼o od 15. do 18. travnja...

27. 4. 2015.

Zavr筫na javna rasprava o ustrojstvu i upravljanju vr筺om nacionalnom internetskom domenom

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o  izmjenama i...

24. 4. 2015.

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 筴olskoj godini 2014./2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini...

22. 4. 2015.

Naj鑕规e postavljana pitanja o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Na temelju zaprimljenih upita u svezi s Natje鑑jem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016. na鑙njen je dokument Naj鑕š鎒...

21. 4. 2015.

Imenovan predsjednik i 鑜anovi Sektorskog vije鎍 XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

Predsjednika i 鑜anove Sektorskog vije鎍 XXI. Odgoj, obrazovanje i sport imenovao je 13. travnja 2015. godine ministar nadle綼n za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir 鑜anova sektorskih vije鎍.

21. 4. 2015.

Odr綼n stru鑞i skup "Pedagog i suvremena pedago筴a teorija i praksa"

Na dvodnevnom stru鑞om skupu stru鑞ih suradnika pedagoga osnovnih i srednjih škola u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 13. do 15. travnja 2015. godine u Primoštenu, njih više od 380 iz cijele Hrvatske, bavilo se temom...

21. 4. 2015.

Odr綼n osmi dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat - 20 godina oslobodila鑛e operacije "Oluja"

Osmi dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike povijesti,  na temu Domovinski rat – 20 godina oslobodila鑛e operacije „Oluja“, odr綼n je u Vodicama od 30. o緐jka do 1. travnja 2015. i na njemu je nazo鑙lo više od 220...

16. 4. 2015.

Cjelovita kurikularna reforma za rani i pred筴olski, osnovno筴olski i srednjo筴olski odgoj i obrazovanje

Po鑕tkom velja鑕 zapo鑕o je rad Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme. Zadatak skupine je odre餴vanje glavnog smjera kurikularnih promjena, fokusirano vo餰nje procesa tijekom prve dionice kurikularne reforme te koordiniranje...

13. 4. 2015.

Isplata pla鎒 za o緐jak 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za o緐jak 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. travnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 4. 2015.

Pitanja i odgovori vezani uz pozive o kvaliteti i unaprje餰nju sustava odgoja i obrazovanja na srednjo筴olskoj razini te ja鑑nju kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo odgovore na 鑕sto postavljena pitanja u okviru Poziva "Promocija kvalitete i unaprje餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini", 1....

9. 4. 2015.

Najava konferencije za medije povodom objave javnih poziva za Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih kurikuluma

Danas, 9. travnja 2015., s po鑕tkom u 12 sati, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38 odr綼t 鎒 se konferencija za medije povodom objave Javnih poziva za Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih kurikuluma.

2. 4. 2015.

Novi 鑜anovi Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje

Nacionalno vije鎒 za odgoj i obrazovanje je stru鑞o i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

2. 4. 2015.

Najava regionalnog skupa "Balkan, holokaust i 甶dovi"

Na temelju potpisanog sporazuma o me饀narodnoj suradnji, Memorial de la Shoah iz Pariza, Spomen podru鑚e Jasenovac i Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), uz podršku još nekoliko inozemnih institucija, organiziraju regionalni stru鑞i skup...

1. 4. 2015.

Europska oznaka jezika 2015.

Agencija za mobilnost i programe EU raspisala je Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika za inovativne projekte u nastavi i u鑕nju jezika. Nagrada je to koja poti鑕 nove inicijative u podru鑚u u鑕nja i pou鑑vanja, nagra饀je nove tehnike pou鑑vanja jezika, promi鑕 i poti鑕 uvo餰nje dobre prakse.

31. 3. 2015.

Najava III. Me饀narodnog andrago筴og simpozija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine organizira III. Me饀narodni andragoški simpozij, koji 鎒 se odr綼ti 28. i 29. svibnja 2015. godine u Zadru, Hotel Kolovare.

30. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu .

30. 3. 2015.

Dobitnici Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture "Faust Vran鑙" za 2014. godinu

Odbor za dodjelu Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture ''Faust Vran鑙'' na sjednici odr綼noj 28. sije鑞ja 2015. godine donio je odluku o dodjeli Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture ''Faust Vran鑙'' za 2014. godinu.

19. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o izvo餰nju izleta, 筴olskih ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

19. 3. 2015.

Zavr筫tak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i...

19. 3. 2015.

Obavijest u鑕nicima i roditeljima s podru鑚a Zagreba鑛e 緐panije i Grada Zagreba

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o povratu sredstava za srednjoškolski prijevoz u鑕nika koji na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije i  Grada Zagreba putuju prijevoznicima Samobor鑕k...

18. 3. 2015.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava javnost da je u Narodnim novinama br.: 26/2015 na adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_560.html objavljena Odluka o po鑕tku i završetku nastavne godine,...

18. 3. 2015.

Najava dr綼vnog stru鑞og skupa o Domovinskom ratu - 20 godina oslobodila鑛e operacije Oluja

Dr綼vni  stru鑞i skup o Domovinskom ratu – 20 godina oslobodila鑛e operacije „Oluja“, za u鑙telje i nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola RH-a odr綼t 鎒 se u Vodicama od 30. o緐jka do 1. travnja 2015. godine.

17. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o ustrojstvu i upravljanju vr筺om nacionalnom internetskom domenom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

13. 3. 2015.

Odr綼na dr綼vna Smotra simuliranih su餰nja 2015.

Dr綼vna Smotra simuliranih su餰nja – Modul zakon u razredu iz podru鑚a gra餫nskog odgoja i obrazovanja odr綼na je 7. o緐jka 2015. godine u prostorijama Op鎖nskog kaznenog suda u Zagrebu. Spis za simulirano su餰nje bio je gra餫nska parnica:...

13. 3. 2015.

Javni poziv za podno筫nja prijedloga za dodjelu nagrade "Masla鑑k znanja" za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba

Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba od 10. o緐jka 2015. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je javni poziv za podnošenje prijedloga za...

13. 3. 2015.

Poziv na financiranje projekta u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih 筴ola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Poziv za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima u školskoj godini 2015./2016.

11. 3. 2015.

Kre鎒 izrada standarda kvalifikacija, programa i pravilnika o postupku licenciranja ravnatelja

Najbrojniji do sada stru鑞i skup ravnatelja osnovnih škola u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, koji je u prvom dijelu bio posve鎒n informiranju ravnatelja o provedbi Cjelovite kurikularne reforme, a u drugom stru鑞om...

11. 3. 2015.

Informativna radionica za Poziv ''Promocija kvalitete i unaprje餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjo筴olskoj razini'"

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odr綼t 鎒 u ponedjeljak 16. o緐jka 2015. godine informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Promocija kvalitete i unaprje餰nje sustava...

11. 3. 2015.

Isplata pla鎒 za velja鑥 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za velja鑥 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. o緐jka 2015. godine. Obavijest o datumu...

10. 3. 2015.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima .

9. 3. 2015.

Popis pozvanih na dr綼vnu Smotru LiDraNo 2015.

萳anovi prosudbenih povjerenstava odabrali su radove i u鑕nike koje pozivaju na dr綼vnu Smotru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2015. Dr綼vna smotra LiDraNo odr綼t 鎒 se u Šibeniku od 23. do 27. o緐jka 2015....

9. 3. 2015.

Najava dr綼vnog skupa ravnatelja osnovnih 筴ola u Vodicama

Agencija za odgoj i obrazovanje od 9. do 11. o緐jka 2015. u Vodicama organizira dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih škola RH, stru鑞o usavršavanje o aktualnim temama iz odgoja i obrazovanja na kojem 鎒 ravnatelji biti upoznati s...

6. 3. 2015.

Protokol o postupanju u slu鑑ju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 5. o緐jka 2015. godine objavljen je Protokol o postupanju u slu鑑ju zlostavljanja i zanemarivanja djece . Protokolom su definirane obveze u postupanju sa zlostavljanim ili...

4. 3. 2015.

Pokretanje psiholo筴ih kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja.

4. 3. 2015.

Obavijest o otvaranju mre緉e stranice Cjelovite kurikularne reforme

U utorak, 3. o緐jka 2015. godine otvorena je mre緉a stranica Cjelovite kurikularne reforme. Sve relevantne informacije o Ekspertnoj radnoj skupini za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i...

3. 3. 2015.

21. Hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2015

Hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2015, 21. po redu odr綼t 鎒 se 28. o緐jka 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva. Hrvatska informati鑛a olimpijada, u organizaciji Hrvatskog saveza informati鑑ra, presti緉o i zna鑑jno...

2. 3. 2015.

Obavijest osnovnim i srednjim 筴olama za sudjelovanje u provedbi kampanje ''Techmen - promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji''

Microsoft Hrvatska d.o.o. planira provesti kampanju ''Techmen - promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji'' 鑙ji je naglasak pribli綼vanje te upoznavanje u鑕nika i nastavnika osnovnih i srednjih...

26. 2. 2015.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima. Mobilnosti su namijenjene razli鑙tim grupama korisnika – od ravnatelja škola do u鑕nika i nastavnika.

23. 2. 2015. :: Autor: Renata Simunko

Odluka o sufinanciranju zna鑑jnih obljetnica osnovnih i srednjih 筴ola u 2015. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o sufinanciranju zna鑑jnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u 2015. godini. Zamolbe škole za sufinanciranje trebaju sadr綼vati opis aktivnosti i troškove koji...

23. 2. 2015.

Popis prijavljenih kandidata za pomo鎛i鑛e ispite u 3. roku

Prema Kalendaru polaganja pomo鎛i鑛ih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), dana 11. o緐jka 2015. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita provodit 鎒 se pisani dio pomo鎛i鑛og...

20. 2. 2015.

Rezultati odabira prijavljenih 筴ola na Javni poziv za sudjelovanje u pilot projektu e-﹌ole

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet objavila je nazive prvih 150 škola koje 鎒 se u sljede鎒 tri godine uklju鑙ti u pilot projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola". U prvoj fazi, ve na...

18. 2. 2015.

Natje鑑j za podno筫nje prijedloga za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipovi'' za 2014. godinu

Na temelju Zakona o ''Nagradi Ivan Filipovi'' (Narodne novine, broj 61/91. i 149/09.) i 鑜anka 3. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipovi'' (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu...

18. 2. 2015.

Konstituirano Nacionalno vije鎒 u鑕nika Republike Hrvatske u novom sastavu

Karlo Horvat, u鑕nik 2. razreda Gimnazije Daruvar, novi je predsjednik Nacionalnog vije鎍 u鑕nika Republike Hrvatske. Izabran je ve鎖nom glasova na konstituiraju鎜j sjednici odr綼noj u utorak, 17. velja鑕 2015., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i...

16. 2. 2015.

"Nije znanje znanje znati, ve je znanje znanje dati" moto je promoviranih u zvanje mentora

Na sve鑑noj promociji u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu u zvanje mentora i savjetnika 13. velja鑕 2015. godine promovirano je 278 odgojno-obrazovnih radnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i...

16. 2. 2015.

Otvorena Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Sukladno odredbama 鑜anka 22. stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. i 152/2014.), elemente i kriterije za izbor...

12. 2. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r za箃ite prirode

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/2013), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r...

11. 2. 2015.

Isplata pla鎒 za sije鑑nj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. velja鑕 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene...

11. 2. 2015.

Otvoren stru鑞i skup na temu 筴ole u bolnici

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar u utorak, 10. velja鑕, otvorio je interdisciplinarni stru鑞i skup koji se pod nazivom ''Uloga šire društvene zajednice u poboljšanju kvalitete 緄vota hospitaliziranog djeteta'' odr綼va u zagreba鑛oj Osnovnoj školi Izidora...

9. 2. 2015.

Zavr筫tak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r za箃ite prirode

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r zaštite prirode.

6. 2. 2015.

Obavijest o polaganju pomo鎛i鑛og ispita u tre鎒m roku

Prema Kalendaru polaganja pomo鎛i鑛ih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), prijave za polaganje pomo鎛i鑛og ispita u tre鎒m roku su od 10. do 16. velja鑕 2015. godine.

6. 2. 2015.

Objavljeno o鑙tovanje o javnom savjetovanju o osnivanju umjetni鑛ih 筴ola i umjetni鑛ih odjela u sastavu osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o o鑙tovanju o provedenoj raspravi o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu, uvjetima i  postupku osnivanja umjetni鑛e škole i umjetni鑛ih odjela u sastavu...

4. 2. 2015.

Zavr筫tak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore....

4. 2. 2015.

Zapo鑕o natje鑑j za najbolje projekte i me饀narodnu suradnju 筴ola na temu solidarnosti

Akademija centralno-europskih škola (ACES) zapo鑙nje natje鑑j za najbolje projekte u okviru prekograni鑞ih školskih partnerstava i sve škole u Hrvatskoj pozvane su da se priklju鑕. U tijeku su prijave na natje鑑j koji ve niz...

3. 2. 2015.

Odr綼n me饀緐panijski stru鑞i skup "Provedba Programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za u鑕ni鑛e domove"

Dana 30. sije鑞ja 2015. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u Zagreb odr綼n je me饀緐panijski  stru鑞i skup s temom "Provedba Programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za u鑕ni鑛e...

3. 2. 2015.

Najava promocije mentora i savjetnika - 13. velja鑕 2015. godine

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 13. velja鑕 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 11 sati.

2. 2. 2015.

Kulturno-edukativni projekt Ruksak (pun) kulture

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na dr綼vnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u...

2. 2. 2015.

Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima. Odluke mo緀te pro鑙tati na...

2. 2. 2015.

Promovirani pozvani da svojim znanjem pomognu u izradi novih kurikuluma

Vas najbolje od najboljih u hrvatskom obrazovnom sustavu pozivam da date svoj doprinos jednom velikom izazovu koji nas 鑕ka ove godine.

29. 1. 2015.

Odluka o izmjeni i dopuni o dodjeli bespovratnih sredstava

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i...

29. 1. 2015.

Javno predstavljanje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poziva zainteresirane na Konferenciju za novinare, koja 鎒 se odr綼ti danas, 29. sije鑞ja 2015. godine s po鑕tkom u 12:30 sati u prostorijama Ministarstva, Donje Svetice 38 (Velika dvorana u prizemlju) povodom imenovanja voditelja i 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite...

27. 1. 2015.

Uskoro po鑙nje natjecanje mladih tehni鑑ra i smotra mladih poduzetnika - rok za prijavu je 2. velja鑕 2015.

Školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga od 10. do 13. velja鑕 2015. u školama ili udrugama tehni鑛e kulture provode natjecanje i smotru na školskoj/klupskoj razini. Rok za prijavu je ponedjeljak, 2. velja鑕 2015....

26. 1. 2015.

Potpisan sporazum o suradnji izme饀 Agencije za odgoj i obrazovanje i francuske Akademije u Nancyu

Vinko Filipovi, ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje i Michèle Boccoz, veleposlanica Republike Francuske u RH-a potpisali su 23. sije鑞ja 2015. godine u Zagrebu partnerski ugovor o suradnji izme饀 francuske Akademije u Nancyu i Agencije za...

22. 1. 2015.

Nacionalni kurikulum za rani i pred筴olski odgoj i obrazovanje

Kvaliteta odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj odre餰na je kao cilj i na鑕lo hrvatske odgojno-obrazovne politike koja je prepoznala potrebu za osuvremenjivanjem rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja...

21. 1. 2015.

Otvorena Javna rasprava o nacrtu Nastavnog programa za 鑕筴i jezik po modelu C od 1. do 4. razreda osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o nacrtu Nastavnog programa za 鑕ški jezik po modelu C od 1. do 4. razreda osnovne škole. Javna 鎒 rasprava biti otvorena do 20. velja鑕 2015. godine.

21. 1. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu kori箃enja rezultata vrednovanja 筴olskih ustanova za strukovno obrazovanje

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/2013), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog...

21. 1. 2015.

Odluka o utvr餴vanju cijena usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta,...

21. 1. 2015.

Uputa o na鑙nu provo餰nja Odluke o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015.

Na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ranije je objavljena Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015. godine .

20. 1. 2015.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r za箃ite prirode

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r zaštite prirode.

20. 1. 2015.

Zavr筫na javna rasprava o strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu korištenja...

19. 1. 2015.

Najava promocije mentora i savjetnika 30. sije鑞ja 2015., popis promoviranih

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 30. sije鑞ja 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 11 sati.

16. 1. 2015.

Novi projekt Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Temeljem izravnoga poziva Europske komisije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imenovalo je Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositeljem projekta EPALE, odnosno Nacionalnom slu綽om podrške ( National support...

16. 1. 2015.

Izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je zainteresiranu javnost da je u Hrvatskom saboru izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Zakon je objavljen u Narodnim novinama...

14. 1. 2015.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015. godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluku o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015. godine. U...

14. 1. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika...

13. 1. 2015.

Isplata pla鎒 za prosinac 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 12. sije鑞ja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 1. 2015.

Zapo鑕lo drugo polugodi箃e 2014./2015. 筴olske godine

Danas, 12. sije鑞ja 2015. godine zapo鑕lo je drugo polugodište školske 2014./2015. godine. Za oko pola milijuna u鑕nika ono traje do 16. lipnja 2015. godine, a za u鑕nike završnih razreda srednje škole do 20. svibnja 2015....

12. 1. 2015.

Informacije za ravnatelje strukovnih 筴ola o provo餰nju istra緄vanja u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava stru鑞og usavr筧vanja nastavnika strukovnih predmeta”

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s agencijom za istra緄vanje tr緄šta Hendal u okviru projekta „Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“ provodi istra緄vanje...

9. 1. 2015.

Produ緀n rok za javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Zbog pove鎍nog interesa javnosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produ緐je rok javne rasprave o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore do 22. sije鑞ja 2015....

7. 1. 2015.

Odr綼na 鑕tiri stru鑞a skupa "Mato箄 u 鑑st" i "A 箃o je Mato nego Hrvatska"

Agencija za odgoj i obrazovanje 2014. godinu zaklju鑙la je nizom skupova na temu stvaralaštva Antuna Gustava Matoša. Budu鎖 da  su posljednje dvije godine protekle u ozra鑚u njegovih obljetnica - 2013. godine obilje緀na je 140....

29. 12. 2014.

Kalendar aktivnosti stru鑞og usavr筧vanja Programa Pestalozzi Vije鎍 Europe u 2015. godini

Objavljen je popis aktivnosti stru鑞og usavršavanja u 2015. godini koje se organiziraju u okviru Programa Pestalozzi Vije鎍 Europe. Opis aktivnosti i upute kako se prijaviti nalaze se na sljede鎒m linku:...

29. 12. 2014.

Najava Katehetske zimske 筴ole 2015.

Katehetska zimska škola Odgoj za mir, namijenjena vjerou鑙teljicama i vjerou鑙teljima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, odr綼t 鎒 se od 7. do 9. sije鑞ja 2015. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Kaptolu. Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje dostupna je programska knji緄ca.

24. 12. 2014.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo odluku o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj godini...

24. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu kori箃enja rezultata vrednovanja 筴olskih ustanova za strukovno obrazovanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova za strukovno...

22. 12. 2014.

Upute za provedbu smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih 筴ola Republike Hrvatske

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svojim je internetskim stranicama objavila Upute za provedbu smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih škola Republike Hrvatske.

22. 12. 2014.

Odr綼n stru鑞i skup "Preno筫nje povijesti holokausta"

Stru鑞i skup "Prenošenje povijesti holokausta", koji se odr綼vao od 8. do 11. prosinca 2014. godine, drugi je seminar organiziran za u鑙telje i nastavnike iz Hrvatske u Memorijalu holokausta u Parizu (fr. Mémorial de la Shoah ).

19. 12. 2014.

Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme

Na temelju to鑛e II. Odluke o osnivanju Posebnog stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti, (Klasa: 022-03/14-04/430, Ur. broj:...

19. 12. 2014.

Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr綼noj 4. prosinca 2014. godine donijela Zaklju鑑k (KLASA: 022-03/14-07/454, URBROJ: 50301-04/04-14-3) kojim se prihva鎍 Nacrt Javnoga poziva za prijavu kandidata za 鑜anove Nacionalnog vije鎍 za odgoj i...

19. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Izborne nastave tehni鑛e kulture od petog do osmog razreda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o nacrtu Izborne nastave tehni鑛e kulture od petog do osmog razreda. Javna 鎒 rasprava biti otvorena do 18. sije鑞ja 2015. godine.

19. 12. 2014.

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih 筴ola, pripadnicima romske nacionalne manjine za prijavu za stipendiju MZOS-a

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava u鑕nike polaznike prvih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, pripadnike romske nacionalne manjine, da podnesu zahtjev za dodjelu stipendije za školsku godinu...

19. 12. 2014.

Izvje规e o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o agencijama AZOO i ASOO

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje objavljuje:

19. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju .

18. 12. 2014.

Odr綼na smotra projekata "Gra餫nski odgoj na djelu"

Kako u鑕nici mogu obnoviti derutno školsko igralište, zašto gra餫ni u Baranji kupuju flaširanu vodu, zašto je sve manje zagorskih purana – na ta, ali i brojna druga pitanja, odgovor su ponudili u鑕ni鑛i projekti...

16. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore.

16. 12. 2014.

Isplata pla鎒 za studeni 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za studeni 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. prosinca 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene...

16. 12. 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU-a

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predlo緀nome Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU-a. Javna rasprava bit 鎒 otvorena do 16. sije鑞ja 2015.

11. 12. 2014.

Istra緄vanje o u鑕nju zagreba鑛ih osnovno筴olaca

Koliko u鑕 hrvatski u鑕nici? Znaju li u鑙ti? Zašto u鑕? Kakvu potporu u u鑕nju im pru綼ju nastavnici i roditelji? Vide li Hrvatsku kao okru緀nje u kojem se u鑕nje i obrazovanje cijene i uva綼vaju? Kakve su im obrazovne aspiracije? Koliko koriste...

10. 12. 2014.

Novi, izmijenjeni vremenik natjecanja i smotri 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je novi vremenik natjecanja i smotri u 2015. godini, koji je izmijenjen zbog preklapanja termina pojedinih natjecanja na školskoj i 緐panijskoj razini.

9. 12. 2014.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u prvom kvartalu 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti u prvom kvartalu 2015. godine.

9. 12. 2014.

19. zimska 筴ola informatike - Krapina 2015.: pozvani u鑕nici

Ranije smo na Portalu za škole pisali o Natje鑑ju za besplatno sudjelovanje na Zimskoj školi informatike koja 鎒 se odr綼ti od 2. do 10. sije鑞ja 2015. godine u Krapini.

8. 12. 2014.

Najbolji komorni sastavi 2014.

Sve鑑nim koncertom i dodjelom nagrada najboljim mladim glazbenicima zatvoreno je u Opatiji 6. prosinca 2014. godine 52. natjecanje u鑕nika i studenata glazbe i plesa – komorni sastavi. Natjecanje se odvijalo u sedam kategorija: glasovirska dua, glasovir za šest i više ruku, dua, tria, kvarteti, kvinteti  i...

28. 11. 2014.

Otvorena javna rasprava o Programu u鑕nja hrvatskoga jezika povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom za箃itom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Odluke o Programu u鑕nja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uklju鑙vanja u hrvatsko društvo i Nacrtu...

28. 11. 2014.

Potpisan Program suradnje u podru鑚u obrazovanja izme饀 Hrvatske i Rumunjske

Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta i Remus Pricopi, rumunjski ministar nacionalnog obrazovanja, potpisali su u srijedu, 26. studenoga, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Program suradnje u podru鑚u obrazovanja za razdoblje...

26. 11. 2014.

Zavr筫tak javnog savjetovanja o osnivanju umjetni鑛ih 筴ola i umjetni鑛ih odjela u sastavu osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu, uvjetima i postupku osnivanja umjetni鑛e škole i umjetni鑛ih odjela u sastavu...

26. 11. 2014.

Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji HIV-a

Uo鑙 Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, koji se u cijelom svijetu obilje綼va 1. prosinca, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,...

24. 11. 2014.

Objava o鑙tovanja prispjelih na javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje o鑙tovanja prispjela na javno savjetovanje u dokumentu O鑙tovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovom obliku...

24. 11. 2014.

Robokup 2015. - ekipno natjecanje u鑕nika u robotici - rok prijave 22.12.2014.

Hrvatska zajednica tehni鑛e kulture i OŠ Matije Gupca iz Zagreba, organiziraju 8. robokup s ciljem populariziranja robotike. Robokup 鎒 se odr綼ti u subotu, 25. sije鑞ja 2015. godine u OŠ Matije Gupca u Zagrebu. Prijave se primaju...

24. 11. 2014.

Obavijest o javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost kako u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nije prispjelo niti jedno...

17. 11. 2014.

Katalog natjecanja i smotri 2014./2015. 筴olske godine

Natjecanje je pravilima odre餰n postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja u鑕nika pisanim ili usmenim oblicima, pojedina鑞o ili u skupini, a smotre su predstavljanja postignu鎍 u vještinama i umije鎖ma u鑕nika. Natjecanja i...

13. 11. 2014.

Dopuna uputa o na鑙nu financiranja tro筴ova prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) na svojim je internetskim stranicama 12. studenog objavilo Upute o dopuni Uputa o na鑙nu provo餰nja Odluke o o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova prijevoza redovitih u鑕nika srednjih...

12. 11. 2014.

Isplata pla鎒 za listopad 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještavamo sve školske ustanove da je pla鎍 za listopad 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. studenoga 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 11. 2014.

Novi projekt – Modernizacija sustava stru鑞og usavr筧vanja nastavnika strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zapo鑙nje provedbu projekta 'Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta' za kojega su sredstava osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Rije je o...

11. 11. 2014.

Odr綼n VI. simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika

Uz obvezno pou鑑vanje standardnog  hrvatskoga jezika treba poticati stvarala鑛o pou鑑vanje u鑕nika na materinskom jeziku i razvijati pozitivan odnos mladih generacija prema va緉osti o鑥vanja zavi鑑jnih govora koji 鑙ne naš jezik posebnim. U...

7. 11. 2014.

Natje鑑j za besplatno sudjelovanje na Zimskoj 筴oli informatike - Krapina 2015.

Otvoren je natje鑑j za besplatno sudjelovanje na Zimskoj školi informatike - Krapina 2015. Iz Hrvatskog saveza informati鑑ra pozivaju sve mlade i darovite informati鑑re osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i 鑜anove...

5. 11. 2014.

Stru鑞o usavr筧vanje na temu „Razvoja strukovnog obrazovanja Euroskills natjecanja"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u suradnji s Turisti鑛o-ugostiteljskom školom Split i zainteresiranim partnerima, organizira jednodnevno stru鑞o usavršavanje nastavnika i stru鑞ih suradnika na temu „Razvoja...

3. 11. 2014.

Stipendiranje srednjo筴olskih u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2014./2015.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) na svojim je internetskim stranicama objavilo Obavijest srednjim školama o nastavku stipendiranja srednjoškolskih u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine u školskoj godini...

3. 11. 2014.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2014./2015. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2014./2015. školsku godinu za udruge koje su se prijavile...

3. 11. 2014.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je javnu raspravu u razdoblju od 2. rujna do 17. listopada 2014. o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te objavljuje o鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu...

29. 10. 2014.

Nove strategije u radu s djecom/u鑕nicima s te筴o鎍ma

U  Malome Lošinju od 15. do 17. listopada 2014. godine odr綼n je dr綼vni stru鑞i skup Agencije za odgoj i obrazovanje namijenjen odgojiteljima, u鑙teljima i stru鑞im suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskog profila iz ustanova ranog i...

29. 10. 2014.

Objavljene preporuke za uvo餰nje Programa me饀predmetnih i interdisciplinih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je interentskim stranicama objavila dopis o me饀predmetnoj i interdisciplinarnoj provedbi Gra餫nskog odgoja i obrazovanja koji je poslan svim ravnateljicama i ravnateljima osnovnih i srednjih škola.

28. 10. 2014.

Novi me饀narodni projekt u podru鑚u razvoja digitalnih kompetencija nastavnika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u sklopu programa Erasmus+, Klju鑞a aktivnost 2 za podru鑚e op鎒g obrazovanja, provodi projekt "Digitalne kompetencije za nastavnike", kojemu je cilj stvoriti portal  koji 鎒...

28. 10. 2014.

Natjecanje Euroskills 2014 – Lille, Francuska

Od 2. do 4. listopada, EuroSkills 2014, najve鎒 Europsko natjecanje zanata odvijalo se u Lillu (Lille Grand de Palais) , u Francuskoj. 450 mladih ljudi iz 25 zemalja natjecalo se tri dana u 41 disciplini. EuroSkills se odvija jednom u dvije godine u...

27. 10. 2014.

Rezultati savjetovanja o besplatnim ud綽enicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o uvjetima, postupku i na鑙nu ostvarivanja prava na besplatne ud綽enike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji te o Nacrtu...

27. 10. 2014.

Javna rasprava o Agencijama u nadle緉osti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (ASOO i AZOO)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO).

27. 10. 2014.

Stru鑞i skup posve鎒n ranom otkrivanju poreme鎍ja hranjenja u adolescenata

Kako bi ukazali na va緉ost zajedni鑛e akcije svih nadle緉ih institucija u prevenciji poreme鎍ja hranjenja i educirali stru鑞e suradnike u školama o prevenciji i lije鑕nju, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Centrom za poreme鎍je...

22. 10. 2014.

Objavljeno izvje规e o provedenom savjetovanju o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj...

22. 10. 2014.

Otvorena javna rasprava o osnivanju umjetni鑛e 筴ole i umjetni鑛ih odjela u sastavu osnovne 筴ole te o uvjetima za po鑕tak rada

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu, uvjetima i postupku osnivanja umjetni鑛e škole i umjetni鑛ih odjela u sastavu osnovne škole te na鑙nu, uvjetima i postupku...

21. 10. 2014.

Najava VI. simpozija u鑙telja i nastavnika hrvatskoga jezika 2014. u Puli

VI. simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika „Nestandardi hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku“, stru鑞o usavršavanje za u鑙telje i nastavnike hrvatskoga jezika, odr綼t 鎒 se u Puli od 6. do 8. studenoga 2014....

20. 10. 2014.

Dr綼vni skupovi u 2015. godini

Organizacija i provo餰nje stru鑞og usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike jedna je od temeljnih djelatnosti Agencije. Programi i teme stru鑞ih usavršavanja oblikuju se sukladno promjenama u sustavu odgoja i obrazovanja, iskazanim potrebama sudionika i  odabiru viših savjetnika. Pojedine su teme...

16. 10. 2014.

Poziv 筴olama i u鑕ni鑛im domovima za dodjelu Godi筺je nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i ove je godine objavilo  javni poziv za dodjelu Godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja . 

16. 10. 2014.

U subotu zapo鑙nje Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici 2014./2015.

Dana 18. listopada, Hrvatski savez informati鑑ra zapo鑙nje s provo餰njem Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici.  Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici  odnosno  Croatian Open Competition in Informatics  natjecanje je u...

15. 10. 2014.

Ministar znanosti obrazovanja i sporta na skupu ravnatelja osnovnih 筴ola

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar gostovao je u ponedjeljak, 13. listopada, na sve鑑nom otvorenju stru鑞oga skupa koji se od 13. do 15. listopada za ravnatelje osnovnoškolskih ustanova odr綼va u...

13. 10. 2014.

Isplata pla鎒 za rujan 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Obavještavaju se sve školske ustanove da je pla鎍 za rujan 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. listopada 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti objavljena...

13. 10. 2014.

Stru鑞o usavr筧vanje na temu "Kognitivni poreme鎍ji"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u suradnji s Psihijatrijskom bolnicom Rab, Srednjom školom Markantuna de Dominisa Rab i zainteresiranim udrugama, organizira jednodnevno stru鑞o usavršavanje nastavnika i stru鑞ih...

10. 10. 2014.

Zavr筫no javno savjetovanje o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te...

10. 10. 2014.

Dobitnici dr綼vne nagrade Ivan Filipovi za 2013. godinu

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi" na sjednici 26. rujna 2014. godine donio je odluku o dodjeli "nagrade Ivan Filipovi" za 2013. godinu.

9. 10. 2014.

Velik interes za programe e-u鑕nja Agencije za odgoj i obrazovanje

Programi e-u鑕nja Agencije za odgoj i obrazovanje, nastali u okviru projekta Poboljšanje sustava stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i pokrenuti u svibnju ove godine pobudili su velik interes odgojitelja, u鑙telja, nastavnika,...

9. 10. 2014.

Mogu鎛osti i prednosti integrirane terenske nastave voditelja 甋V-a biologije i geografije

Zajedni鑛i stru鑞i skup voditelja 甋V-a u鑙telja i nastavnika geografije i biologije, kojem je cilj bio propitati model integrirane terenske nastave, odr綼n je u Zlatar Bistrici 30. rujna 2014. godine. 

6. 10. 2014.

Promaknu鎒m u znanje nagra餰ni najbolji i najuspje筺iji u鑙telji i nastavnici

Uo鑙 Svjetskog dana u鑙telja, koji se u cijelom svijetu obilje緄 ju鑕r, 5. listopada, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje organizirali su 3. listopada u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu...

6. 10. 2014.

Odr綼n prvi simpozij u鑙telja i nastavnika Tjelesne i zdravstvene kulture

Prvi simpozij u鑙telja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture na kojem je sudjelovalo  gotovo 300 u鑙telja i nastavnika iz cijele Hrvatske odr綼n je od 26. do 28. rujna 2014. u Vodicama na temu Suvremena edukacija na temeljima europske...

6. 10. 2014.

Odr綼n stru鑞i skup za voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 筴olskih preventivnih programa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organiziralo je od 29. rujna do 1. listopada 2014. godine u Novalji na otoku Pagu stru鑞i skup za voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 školskih...

6. 10. 2014.

Njegovanje ba箃ine u pred筴olskom i 筴olskom sustavu

U prostorijama Ansambla LADO 3. i 4. listopada 2014. odr綼n je stru鑞i skupNematerijalna kulturna baština u odgoju i obrazovanju na kojemu su se odgojno-obrazovni radnici iz predškolskih i školskih ustanova po prvi puta na ovaj...

1. 10. 2014.

Objavljen Eksperimentalni izborni program Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za 8. razred u 筴olskoj godini 2014/2015.

Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje objavljen je Eksperimentalni izborni program Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za 8. razred osnovnih škola koje su se javile na natje鑑j Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za...

25. 9. 2014.

Najava promocije mentora i savjetnika - 3. listopada 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta organizira 3. listopada 2014. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i...

24. 9. 2014.

Odluka o financiranju projekata za osiguravanje pomo鎛ika u鑕nicima s te筴o鎍ma u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovanim ustanovama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dovršilo je fazu evaluacije projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.2.2.04 Osiguravanje pomo鎛ika u鑕nicima s teško鎍ma u osnovnoškolskim i...

24. 9. 2014.

Obavijest o polaganju pomo鎛i鑛og ispita u drugom roku

Prema Kalendaru polaganja pomo鎛i鑛ih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), dana 10. listopada 2014. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita provodit 鎒 se pisani dio pomo鎛i鑛og...

24. 9. 2014.

Veliki uspjeh hrvatskih u鑕nika na 8. srednjoeuropskoj matemati鑛oj olimpijadi

Na upravo završenoj 8. srednjoeuropskoj matemati鑛oj olimpijadi u Dresdenu, u Njema鑛oj, sudjelovalo je 60 u鑕nika iz 10 srednjoeuropskih dr綼va: Austrije, 萫ške, Litve, Ma餫rske, Njema鑛e, Poljske, Slova鑛e, Slovenije, Švicarske i...

23. 9. 2014.

Na Smotri 筴olskog filma prikazana 33 filma

Smotra hrvatskoga školskoga filma, na kojoj su prikazana 33 filma, radovi u鑕nika osnovnih i srednjih škola, odr綼na je u Velikoj Gorici od 18. do 20. rujna 2014. godine. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Smotra je odr綼na u Pu鑛om otvorenom u鑙lištu, a škola doma鎖n bila je Osnovna...

23. 9. 2014.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2014./2015. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2014./2015. školsku godinu.

23. 9. 2014.

Ministarstvo organizator prve me饀narodne radionice na temu obrazovanja nastavnika

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Zadru se od 22. do 25. rujna odr綼va prva me饀narodna radionica na temu "Upravljanje inicijalnim obrazovanjem nastavnika". Skup, u 鑙jem radu sudjeluju stru鑞jaci u podru鑚u...

23. 9. 2014.

Obavijest o najmu Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje 筴ole u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sklopilo je Okvirni sporazum za najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i na osnovu njega...

22. 9. 2014.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih prevenciji vr筺ja鑛og nasilja me饀 djecom i mladima u 筴olskoj godini 2014./2015.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih prevenciji vršnja鑛og nasilja me饀 djecom i mladima u školskoj godini 2014./2015.

19. 9. 2014.

Otvorena javna rasprava o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

19. 9. 2014.

Osmi Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja pod sloganom "Dobro je u鑙ti"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, zajedno s partnerima, ove godine organizira i provodi 8. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja koji 鎒 se odr綼ti od 29. rujna do 5. listopada 2014. godine pod sloganom "Dobro je u鑙ti".

17. 9. 2014.

Naj鑕规e postavljana pitanja o natje鑑ju za dodjelu bespovratnih sredstava za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih

Na temelju zaprimljenih upita u svezi s Natje鑑jem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. na鑙njen je dokument Naj鑕š鎒...

16. 9. 2014.

Elektroni鑛a prijava boravi箃a u鑕nika i studenata

S obzirom da je po鑕la nova školska godina a pribli綼va se i po鑕tak akademske godine, u cilju izbjegavanja nepotrebnih gu緑i na upravnim poslovima policijskih uprava i postaja te nepotrebnog izlaganja troškovima dolaska u鑕nika i...

16. 9. 2014.

Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015.

15. 9. 2014.

Rezultati postupka savjetovanja o Nacrtu nastavnog plana i programa srpskog jezika i kulture modela C obrazovanja na srpskom jeziku i pismu od 1. do 4. razreda osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je postupak savjetovanja o Nacrtu nastavnog plana i programa srpskog jezika i kulture modela C obrazovanja na srpskom jeziku i pismu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

12. 9. 2014.

Isplata pla鎒 za kolovoz 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

MInistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za kolovoz 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. rujna 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

11. 9. 2014.

Odr綼na zavr筺a konferencija projekta o obrazovanju za odr緄vi razvoj

Nakon dvogodišnjega modularnog stru鑞og usavršavanja u鑙telja i nastavnika o obrazovanju za odr緄vi razvoj, u Zagrebu je 2. rujna 2014. odr綼na Završna konferencija projekta, na koju su došli sudionici iz svih dijelova...

9. 9. 2014.

Obavijest o polaganju pomo鎛i鑛og ispita u drugom roku

Prema Kalendaru polaganja pomo鎛i鑛ih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), prijave za polaganje pomo鎛i鑛og ispita u drugom roku su od 1. do 15. rujna 2014. godine.

9. 9. 2014.

Ruksak (pun) kulture u 筴olskoj godini 2014./2015.

S novom školskom godinom po鑙nje i novi ciklus programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi, zajedni鑛i projekt Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koji u podru鑞e škole i...

8. 9. 2014.

Po鑕la je 筴ola :)

Danas, 8. rujna 2014. godine zapo鑕la je nova školska godina 2014./2015. Za više od pola milijuna u鑕nika ona 鎒 trajati do 16. lipnja 2015. godine. Prvo polugodište traje od 8. rujna 2014. godine do 23. prosinca 2014. godine, a drugo polugodište traje od 12. sije鑞ja 2015. godine do 16. lipnja 2015....

8. 9. 2014.

Program Smotre hrvatskog 筴olskog filma 2014. u Velikoj Gorici i obavijest o prijevozu na Smotru

U Velikoj Gorici, od 18. do 20. rujna 2014. godine, odr鎍t 鎒 se Smotra hrvatskog školskog filma. Program Smotre hrvatskog školskog filma (u daljnjem tekstu: Smotra) obuhva鎍 filmsko i videostvaralaštvo u鑕nika osnovnih i srednjih...

4. 9. 2014.

Struktura pristupnika dr綼vnoj maturi u jesenskom roku

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je tablicu sa strukturom pristupnika na jesenskom roku dr綼vne mature. Od ukupno 4616 u鑕nika koji pristupaju, 790 ih je iz gimnazija, a 3826 iz strukovnih škola.

4. 9. 2014.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju rujan - prosinac 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola.

3. 9. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija .

3. 9. 2014.

Novi Obrazac sudjelovanja u internetskom savjetovanju

Savjetovanje se, kao oblik inicijative, uklapa u širi koncept sudjelovanja zainteresirane javnosti u oblikovanju javnih politika. Javne vlasti savjetovanjem tra緀 mišljenje od zainteresirane javnosti o odre餰noj temi vezanoj uz razvoj...

3. 9. 2014.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja rujan - prosinac 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je stru鑞e skupove za stru鑞o usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine.

2. 9. 2014.

Odluka o dono筫nju i Programu me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje 筴ole

Ovom Odlukom donosi se Program me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

2. 9. 2014.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2015/2016.

Zahtjevi za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava primaju se od 1. do 30 rujna 2014.

1. 9. 2014.

Prijavite se na Okrugli stol povodom obilje綼vanja Me饀narodnog dana pismenosti - "Cjelo緄votno u鑕nje u virtualnom okru緀nju"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Sveu鑙lišni ra鑥nski centar (Srce) ove godine zajedni鑛i obilje綼vaju Me饀narodni dan pismenosti organizacijom okrugloga stola na temu „Cjelo緄votno u鑕nje u virtualnom...

1. 9. 2014.

Dogovorena intenzivnija suradnja Ministarstva i 緐panija

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar odr綼o je u srijedu, 28. kolovoza 2014., u prostorijama MZOS-a u Zagrebu sastanak sa 緐panima i zamjenicima 緐pana, predstavnicima Hrvatske zajednice 緐panija.

29. 8. 2014.

Zbornici Smotre Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko gra餫nstvo

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila Zbornike Smotre projekata iz podru鑚a Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko gra餫nstvo iz 2006., 2007., 2008., 2009. , 2011. 2012. 2013. i...

29. 8. 2014.

Najava pete godi筺je konferencije voditelja radionica s roditeljima "Rastimo zajedno"

Peta godišnja konferencija voditeljica i voditelja radionica s roditeljima "Rastimo zajedno" odr綼t 鎒 se 17. i 18. listopada 2014. godine u Ivani Gradu kao dvodnevni dr綼vni stru鑞i skup.

28. 8. 2014.

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetni鑛oj 筴oli

Ovim pravilnikom propisuje se tjedna norma neposrednoga odgojno-obrazovnog rada u鑙telja/nastavnika i stru鑞ih suradnika te ostalih poslova i aktivnosti koje proizlaze iz nastavnoga plana i programa/kurikuluma i školskoga kurikuluma u umjetni鑛im...

28. 8. 2014.

Sa緀tak obrazlo緀nja o postupku savjetovanja o programu Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nakon provedenog savjetovanja o Nacrtu Odluke o donošenju programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole analiziralo je sva...

28. 8. 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta tijekom srpnja 2014. godine pristupilo je izradi Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi. O tome je otvorilo...

26. 8. 2014.

Uspjeh hrvatskih u鑕nika na Svjetskom prvenstvu u robotici - RoboCup Junior 2014

U brazilskom gradu Joao Pessoa, od 19. do 25. srpnja 2014., odr綼lo se Svjetsko natjecanje u robotici - RoboCup Junior 2014. RoboCup Junior je me饀narodna inicijativa koja poti鑕 istra緄vanja i obrazovanje u robotici, a jedna od njezinih kategorija...

25. 8. 2014.

Prijave obrazovnih programa zapo鑙nju danas u 15 sati

Prijave obrazovnih programa u jesenskom upisnom roku  bit 鎒 omogu鎒ne danas, 25. kolovoza 2014. u 15 sati. Informacije o upisnom postupku i upute mogu se na鎖 u publikaciji  Prijave i upisi u srednje škole 2014./2015.

20. 8. 2014.

Hrvatski tim se sa svjetske geografske olimpijade vra鎍 s 鑕tiri medalje

Hrvatski tim bio je sudionik 11. svjetske geografske olimpijade, odr綼ne od 12. do 18. kolovoza 2014. u Krakowu. Hrvatsku su na ovogodišnjoj olimpijadi predstavljali Mislav Glibo (u鑕nik 4. razreda SŠ Tina Ujevi鎍, Kutina, od 2014./2015....

7. 8. 2014.

Isplata pla鎒 za srpanj 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Obavještavaju se sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 7. kolovoza 2014. godine. Obavijest o datumu isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti objavljena na mre緉oj...

6. 8. 2014.

Po鑕tak zaprimanja dokumentacije za kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja za jesenski upisni rok

Obavještavamo kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja Republike Hrvatske da je mogu鎒 dostavljati potrebnu dokumentaciju (registracijski obrasci, osobni  dokumenti, svjedod綽e i ostala dokumentacija kojima se ostvaruju dodatna prava za...

30. 7. 2014.

Tri bron鑑ne medalje za hrvatske u鑕nike na 46. Me饀narodnoj kemijskoj olimpijadi

Od 20. do  29. srpnja 2014. u Hanoju u Vijetnamu, odr綼la se 46. Me饀narodna kemijska olimpijada (International Chemistry Olympiad - IChO).

29. 7. 2014.

Prijava i upis kandidata s te筴o鎍ma u razvoju u jesenskom upisnom roku

Kandidati s teško鎍ma u razvoju koji 緀le iskoristiti mogu鎛ost izravnoga upisa u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mijesta, trebaju se javiti uredu dr綼vne uprave u 緐paniji, odnosno Gradskome uredu za...

24. 7. 2014.

Obavijest o rezultatima savjetovanja o zakonu o srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je prema propisanoj proceduri Nacrt prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju koji sadr緄 naznake i obuhvat materije koja se namjerava...

24. 7. 2014.

Obavijest o rezultatima savjetovanja o zakonu o osnovno筴olskom odgoju i obrazovanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je prema propisanoj proceduri Nacrt prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju koji sadr緄 naznake i obuhvat materije koja se namjerava...

24. 7. 2014.

Objavljen popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

Sukladno to鑛i X. Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole, objavljen je popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis mo緀 se vidjeti na stranici Upisi.hr .

22. 7. 2014.

Objavljeni rezultati istra緄vanja TALIS 2013: Me饀narodni pogled na pou鑑vanje i u鑕nje

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) je objavio rezultate istra緄vanja TALIS (Teaching and Learning International Survey) provedenog 2013. godine u dokumentu „Rezultati TALIS-a 2013: Me饀narodni pogled na pou鑑vanje i...

22. 7. 2014.

Otvorena javna rasprava o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 34/14. i 40/14. – ispr.).

21. 7. 2014.

Javna rasprava o programu Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Odluke o donošenju programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole.

21. 7. 2014.

Zavr筫tak Javne rasprave o Nacrtu nastavnog Plana i programa katoli鑛og vjeronauka za trogodi筺je srednje 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 18. srpnja 2014. završilo je javnu raspravu o Nacrtu nastavnog Plana i programa katoli鑛og vjeronauka za trogodišnje srednje škole.

21. 7. 2014.

Javni poziv za provedbu Eksperimentalnog izbornog programa Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za VIII. razred osnovne 筴ole u 筴olskoj godini 2014./2015

Na temelju 鑜anka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -  ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) (u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo znanosti, obrazovanja...

21. 7. 2014.

Dva srebra i bronca za mlade hrvatske informati鑑re na 26. me饀narodnoj informati鑛oj olimpijadi

U subotu, 19. srpnja, odr綼na je završna sve鑑nost s dodjelom medalja 26. me饀narodne informati鑛e olimpijade (International Olympiad in Informatics – IOI 2014), koja se od 13. do 20. srpnja odr綼vala u Taipeiu, Tajvan, a na kojoj je...

17. 7. 2014.

Popis promoviranih i rok za podno筫nje prijedloga a ponovni izbor u isto zvanje odnosno napredovanje u vi筫 zvanje

Prema 鑜anku 19. Pravilnika o na鑙nu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u polo綼jna zvanja odgojitelja i stru鑞ih suradnika u dje鑚im vrti鎖ma (Narodne novine, 133/97 i 20/05) odnosno 鑜anku 21. Pravilnika o napredovanju u鑙telja i nastavnika...

17. 7. 2014.

Imenovani voditelji 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 2014/2016.

Agencija za dgoj i obrazovanje imenovala je  voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 od 2014. do 2016. godine. Odluke o imenovanju ne鎒 se slati poštom ve svaki od imenovanih voditelja mo緀 u popisu u prilogu prona鎖 i isprintati svoju odluku...

15. 7. 2014.

Isplata pla鎒 za lipanj 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za lipanj 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. srpnja 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

15. 7. 2014.

Odr綼na Ljetna 筴ola Pestalozzi 2014 Promoting Participation

Ljetna škola Pestalozzi, koja se ve drugu godinu organizira u Bad Wilbadu u Njema鑛oj od 28. lipnja do 6. srpnja, ove je godine bila posve鎒na poticanju i promicanju sudjelovanja u odgoju i obrazovanju. Stru鑞i skup okupio je 80-ak...

15. 7. 2014.

Odr綼n Dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike hrvatskoga jezika

Dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike hrvatskoga jezika odr綼n je u Topuskom od 2. do 4. srpnja na temu Kompetencijski pristup nastavi hrvatskoga jezika.

15. 7. 2014.

Izbor filmova za Smotru hrvatskog 筴olskog filma 2014.

U Velikoj Gorici, od 18. do 20. rujna 2014. godine, odr鎍t 鎒 se Smotra hrvatskog školskog filma. Program Smotre hrvatskog školskog filma (u daljnjem tekstu: Smotra) obuhva鎍 filmsko i videostvaralaštvo u鑕nika osnovnih i srednjih...

15. 7. 2014.

Odr綼na Mala glagoljska akademija "Juri 產kan" u Ro鑥

Od 29. lipnja do 5. srpnja 2014. odr綼na je dr綼vna Smotra 22. saziva Male glagoljske akademije „Juri 產kan“ Ro. U鑕nici šestih razreda i njihovi u鑙telji sudjelovali su u šest  radionica: literarnoj, povijesnoj,...

14. 7. 2014.

Uspjeh hrvatske ekipe na 55. me饀narodnoj matemati鑛oj olimpijadi

Na 55. me饀narodnoj matemati鑛oj olimpijadi hrvatska ekipa ponovno je ostvarila izvrsne rezultate: Mislav Balunovi (4.r) Gimnazija "Matija Mesi", Slavonski Brod - zlatna medalja; Daniel Paleka (2.r) Gimnazija Franje...

11. 7. 2014.

Zavr筫no savjetovanje o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava da je završeno savjetovanje o Nacrtima prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.

11. 7. 2014.

Danas u 12 sati objava kona鑞ih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno, danas, 11. srpnja 2014. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postat 鎒 kona鑞e. Kandidati 鎒 ostvariti pravo upisa samo u onaj program na 鑙ju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju...

10. 7. 2014.

Pravilnici o ostvarivanju prava na besplatne ud綽enike - obavijest korisnicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo pravilnike o uvjetima, postupku i na鑙nu ostvarivanja prava na besplatne ud綽enike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji te vojnih i...

7. 7. 2014.

Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjo筴olskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje 筴ole - ispravak

Povodom objave Jedinstvenog popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta isti鑕 kako se svakom u鑕niku/kandidatu za upis I. razred srednje...

4. 7. 2014.

Materijali sa stru鑞og skupa u鑙telja i nastavnika Prirode i Biologije u Rijeci (lipanj 2014.)

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila radne materijale sa stru鑞og skupa u鑙telja i nastavnika Prirode i Biologije u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Li鑛o-senjskoj 緐paniji odr綼nog 27. lipnja u Rijeci.

4. 7. 2014.

Odr綼ni me饀緐panijski stru鑞i skupovi za knji緉i鑑re u Slavoniji s temom "Novi mediji i 鑙tanje"

Stru鑞i suradnici knji緉i鑑ri osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova slavonskih 緐panija Republike Hrvatske imali su priliku usavršavati se na me饀緐panijskim stru鑞im skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼nima 23. svibnja...

4. 7. 2014.

U Imotskom odr綼n 緐panijski stru鑞i skup "Izazovi u鑙teljskom pozivu"

U gradskom kinu u Imotskom 27. lipnja 2014. odr綼n je 緐panijski stru鑞i skup za oko 400 u鑙telja razredne nastave pod nazivom Izazovi u鑙teljskom pozivu u organizaciji mr. sc. Ines Bla緀vi, više savjetnice za razrednu nastavu Agencije za odgoj...

1. 7. 2014.

Stru鑞o usavr筧vanje odgojno-obrazovnih radnika koji podu鑑vaju djecu hrvatskih gra餫na u inozemstvu

Agencija za odgoj i obrazovanje od 30. lipnja do 5. srpnja 2014. godine na Visu organizira stru鑞i skup za odgojitelje, u鑙telje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u Bosni i Hercegovini kojim nastoji doprinijeti...

1. 7. 2014.

Odr綼n 3. dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje razredne nastave

Viši savjetnici za razrednu nastavu organizirali su od 16. do 18. lipnja 2014. godine u Malom Lošinju dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje razredne nastave. Na stru鑞om usavršavanju sudjelovalo je 354 u鑙telja razredne nastave. Stru鑞i...

30. 6. 2014.

Odobreno trinaest novih pomo鎛ih nastavnih sredstava

Na temelju 鑜anka 3. stavka 3. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, 27/2010.) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrava za uporabu u školama pomo鎛a nastavna sredstva.

30. 6. 2014.

Stanje informacija i LDAP imenika ustanove u okviru sustava AAI@EduHr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukazuje na va緉ost poja鑑ne skrbi i odgovornost za stanje informacija, tj. podataka o elektroni鑛im identitetima u LDAP imeniku ustanove u okviru sustava AAI. Naime, taj LDAP imenik 鑙ni sastavnicu...

30. 6. 2014.

Gra餫nski odgoj od idu鎒 筴olske godine u svim 筴olama

Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar odr綼o je  27. lipnja 2014. godine sastanak s 鑜anovima Stru鑞og povjerenstva za pripremu provedbe Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. te su nakon rasprave doneseni sljede鎖...

30. 6. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadr綼ju i trajanju programa pred筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o  sadr綼ju i trajanju programa predškole. Javna rasprava bit 鎒 otvorena do 17. srpnja 2014. godine.

27. 6. 2014.

Kontakti za online upise u srednje 筴ole

Upu鎢ju se svi korisnici koji imaju pitanja vezana uz online upise u srednje škole da kontaktiraju CARNetovu Podršku obrazovnom sustavu putem sljede鎖h kanala: e-mail: helpdesk@skole.hr ili telefon: 01 6661 500.  

24. 6. 2014.

Dva srebra i dvije bronce za mlade hrvatske informati鑑re

Na 21. srednjoeuropskoj informati鑛oj olimpijadi - CEOI 2014, koja se od 18. do 24. lipnja 2014. odr綼la u njema鑛om gradu Jeni, hrvatska informati鑛a reprezentacija ponovno je ostvarila zna鑑jan uspjeh.

20. 6. 2014.

Seminar o holokaustu u Isto鑞oj Europi

Seminar za u鑙telje i nastavnike o holokaustu u Isto鑞oj Europi, u organizaciji udruge Yahad in Unum i Memoriala u Caenu, odr綼va se 8. - 9. studenoga 2014. u Memorialu u Caenu u Francuskoj na francuskom i engleskom jeziku.

17. 6. 2014.

Dodijeljeni Oskari znanja

Jubilarna deseta sve鑑na dodjela Oskara znanja u鑕nicima osnovnih i srednjih škola koji su u školskoj godini 2013./2014. bili dr綼vni prvaci ili osvojili jedno od prva tri mjesta na me饀narodnim natjecanjima i njihovim mentorima odr綼na je 16. lipnja 2014. godine u Nacionalnoj sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu.

13. 6. 2014.

U MZOS-u dodijeljene nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja

U znak sje鎍nja na Luku Ritza, ali i sve ostale djevojke i mladi鎒 緍tve nasilja u Hrvatskoj, danas, 13. lipnja su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta šesti put dodijeljene Nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez...

13. 6. 2014.

Isplata pla鎒 za svibanj 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za svibanj 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 12. lipnja 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

13. 6. 2014.

Ispravak dokumenta Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjo筴olskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje 筴ole

Odlukom od 4. prosinca 2013. g. (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0001), odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0002) od 14. sije鑞ja 2014. g., ministar znanosti, obrazovanja i sporta imenovao...

10. 6. 2014.

Odr綼ni me饀緐panijski stru鑞i skupovi namijenjeni stru鑞im suradnicima - knji緉i鑑rima osnovnih i srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

Me饀緐panijski stru鑞i skupovi Agencije za odgoj i obrazovanje namijenjeni stru鑞im suradnicima – knji緉i鑑rima osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova primorskih 緐panija Hrvatske odr綼ni su od 27. do 30. svibnja 2014. u Splitu,...

9. 6. 2014.

Savjetovanje o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju

Sukladno 鑜anku 19. Zakona o procjeni u鑙naka propisa (Narodne novine, broj 90/11), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodi savjetovanje o Nacrtima prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom i...

9. 6. 2014.

Javna rasprava o Nacrtu nastavnog Plana i programa katoli鑛oga vjeronauka za trogodi筺je srednje 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o nacrtu nastavnog Plana i programa katoli鑛oga vjeronauka za trogodišnje srednje škole.

5. 6. 2014.

Dodjela Oskara znanja dr綼vnim i me饀narodnim prvacima i njihovim mentorima

Agencija za odgoj i obrazovanje, koja u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i brojnim udrugama provodi i organizira natjecanja i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih škola u 31 kategoriji, nagradit 鎒 dr綼vne i me饀narodne...

3. 6. 2014.

Polaganje pomo鎛i鑛og ispita

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je upute za polaganje pomo鎛i鑛og ispita u prvom roku  od 15. lipnja – 15. srpnja 2014.

3. 6. 2014.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2014./2015.

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/2013)  ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi...

3. 6. 2014.

Kona鑞e liste odabranih ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stru鑞ih aktiva u osnovnim i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju 鑜anka 23. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13, u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje Kona鑞e liste odabranih ud綽enika...

3. 6. 2014.

Poziv na sudjelovanje u Tjednu cjelo緄votnog u鑕nja 2014.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ove godine organizira 8. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja , koji 鎒 se odr綼ti od 29. rujna do 5. listopada 2014. godine. Ovogodišnji Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja provodi se pod sloganom...

3. 6. 2014.

Naknadni rok polaganja ispita dr綼vne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donosi izmijenjeni kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u ljetnome roku šk. god 2013./2014. koji se odnosi na odre餴vanje naknadnoga roka polaganja ispita dr綼vne mature za:

2. 6. 2014.

Prijave i upisi u srednje 筴ole za 筴olsku godinu 2014./2015. - IDEMO U SREDNJU!

Izra餰na je i objavljena publikacija u kojoj su detaljno objašnjeni svi postupci vezani za prijave i upise u srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

2. 6. 2014.

Podr筴a uvo餰nju strukovnih kurikuluma od strane strukovnih 筴ola i nastavnika op鎒-obrazovnih i strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela je analizu eksperimentalne provedbe 22 strukovna kurikuluma u 54 strukovne škole i na uzorku ve鎒m od 700 nastavnika. Tijekom sije鑞ja i velja鑕 2014. godine organizirani su...

29. 5. 2014.

Uspjesi u鑕nika XV. Gimnazije Zagreb na me饀narodnim natjecanjima

U Denveru se 24. svibnja odr綼lo ameri鑛o srednjoškolsko informati鑛o natjecanje ACSL (American Computer Scicnce Legaue) gdje se natjecalo 200 srednjih škola iz Amerike i Europe a na kojemu su odli鑑n uspjeh postigli u鑕nici zagreba鑛e XV....

28. 5. 2014.

Objavljen Protokol o postupanju i preporukama za za箃itu od vru鎖na

Prema pokazateljima Dr綼vnoga hidrometeorološkog zavoda u posljednjem desetlje鎢 uo鑑va se trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utje鑕 na zdravlje cjelokupne populacije. Svijet ve sada osje鎍 štetne u鑙nke koji 鎒 se...

27. 5. 2014.

Hrvatski u鑕nici prvi put sudjelovali na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije

Postavši punopravna 鑜anica Europske unije Hrvatska je prihvatila poziv za sudjelovanje na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije (European Science Olympiad EUSO). Hrvatsku je na 12. prirodoslovnoj olimpijadi EU koja je odr綼na u u Ateni od 30....

27. 5. 2014.

Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjo筴olskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje 筴ole

Odlukom od 4. prosinca 2013. g. (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0001), odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0002) od 14. sije鑞ja 2014. g., ministar znanosti, obrazovanja i sporta imenovao...

27. 5. 2014.

Odr綼ni Nazorovi dani 2014.

Nazorovi dani, prosvjetno-kulturna manifestacija posve鎒na promicanju lika i djela velikana hrvatske knji緀vnosti, ove su godine u središtu imali bajku, i to hrvatske bajke Vladimira Nazora i Ivane Brli Ma緐rani. U Postirima na otoku Bra鑥, Nazorovom rodnom mjestu, 23. i 24. svibnja 2014. godine odr綼no je niz kulturnih...

27. 5. 2014.

Odr綼no 22. dr綼vno natjecanje "Sigurno u prometu"

Dr綼vno natjecanje u鑕nika osnovnih škola u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila te upravljanja biciklom na vje綽alištu "Sigurno u prometu" odr綼no je od 20. do 23. svibnja 2014. godine u Rovinju u OŠ Jurja...

26. 5. 2014.

O鑙tovanje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta o promid綽i digitalnih (elektroni鑛ih) ud綽enika u 筴olama

Budu鎖 da je u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u posljednjih nekoliko dana došlo više upita i prigovora vezanih uz promid綽u digitalnih (elektroni鑛ih) ud綽enika, svim su osnovnim i srednjim školama i svim nakladnicima...

26. 5. 2014.

Odr綼no XIX. dr綼vno natjecanje iz hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH ove su godine organizirali XIX. natjecanje iz hrvatskoga jezika. Cilj je ovomu natjecanju poticati u鑕nike na istra緄vanje jezi鑞ih pojava u hrvatskomu standardnom jeziku,...

21. 5. 2014.

Upis u鑕nika u 1. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2014./2015. u razredne odjele za sporta筫

U I. razred srednje škole u鑕nici se upisuju u skladu s Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. od 28. travnja 2014. godine (Klasa: 602-03/14-06/00101;...

21. 5. 2014.

Najava: 22. svibnja odr綼va se tribina o Gra餫nskom odgoju u Splitu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira javnu tribinu o Nacrtu Nastavnog plana i programa Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu, koja 鎒 se odr綼ti sutra, 22. svibnja 2014. godine, s po鑕tkom u 16 sati u...

20. 5. 2014.

Hrvatska u鑕nica osvojila bron鑑nu medalju na 22. Me饀narodnoj filozofskoj olimpijadi u Vilniusu

Maturantica zagreba鑛e XV. gimnazije, Maša Mari osvojila je bron鑑nu medalju na 22. Me饀narodnoj filozofskoj olimpijadi u Vilniusu (LItva), koja se odr綼la od 15. do 18. svibnja u Vilniusu.  Na Olimpijadi su sudjelovali predstavnici iz 42...

20. 5. 2014.

Izmjene i dopune Nacrta Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira slijedom o鑙tovanja 鑕tiri ministarstva

Nakon završetka javne rasprave i objavljenog obrazlo緀nja prihva鎒nih ili neprihva鎒nih primjedbi i prijedloga s javne rasprave, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo je, sukladno 鑜anku 12. stavku 3. i 鑜anku 14. stavku 6. Zakona...

20. 5. 2014.

U Osijeku se danas odr綼va prva tribina o Gra餫nskom odgoju

Mnistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira javnu tribinu o Nacrtu Nastavnog plana i programa Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu, koja 鎒 se odr綼ti danas, 20. svibnja 2014. godine, s po鑕tkom u 12 sati u...

19. 5. 2014.

Katalog obveznih ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu 筴olu, gimnazije i srednje strukovne 筴ole od 筴olske godine 2014./2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Katalog obveznih ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole od školske godine 2014./2015.

19. 5. 2014.

Ministar Jovanovi i predstavnici Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim 筴olama parafirali GKU

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. 甧ljko Jovanovi i predstavnici Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama 15. svibnja su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta parafirali Kolektivni ugovor za zaposlene u...

19. 5. 2014.

Isplata pla鎒 za travanj 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o isplati pla鎒 za travanj 2014. godine zaposlenicima školskih ustanova. Vijest prenosimo u cijelosti.

15. 5. 2014.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2014./2015.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta dana 14. svibnja objavilo je Odluku o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. U cijelosti prenosimo objavu s internetskih stranica MZOS-a:

15. 5. 2014.

Najava Javnih tribina o Nacrtu Nastavnog plana i programa Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju 筴olu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira javne tribine na temu: Nacrt Nastavnog plana i programa Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu, koje 鎒 se odr綼ti:

13. 5. 2014.

Srednjo筴olci simulirali sjednicu Sabora

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih škola, tematski vezana uz vrlo aktualnu i va緉u problematiku korištenja europskih fondova i zapošljavanje mladih, odr綼na je u Hrvatskom saboru 12. svibnja 2014. godine.

13. 5. 2014.

Odr綼ne 57. glazbene sve鑑nosti hrvatske mlade緄

Glazbene sve鑑nosti hrvatske mlade緄, na kojima se ove godine natjecalo 39 zborova iz cijele Hrvatske, sve鑑no su otvorene 7. svibnja 2014. godine u Velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskoga narodnog kazališta u Vara綿inu.

12. 5. 2014.

Najava: Sve鑑na dodjela rje筫nja o napredovanju/ponovnom izboru u zvanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira Sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta.

7. 5. 2014.

Rezultati javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu - savjetovanje pisanim putem - o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, koja je trajala od 29. sije鑞ja do 28. velja鑕 2014. godine.

6. 5. 2014.

Odr綼n prvi dr綼vni skup psihologa dje鑚ih vrti鎍, osnovnih i srednjih 筴ola

Prva konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja, na temu Kompetencije i ishodi u鑕nja u podru鑚ima rada psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼na je u Vodicama od 28. do 30. travnja 2014....

6. 5. 2014.

Odobrena nova pomo鎛a nastavna sredstva za osnovne 筴ole - travanj 2014.

ITdesk.info – projekt ra鑥nalne e-edukacije sa slobodnim pristupom putem Interneta pokrenut je prije pet godina, a u sklopu projekta je realizirana web stranica www.ITdesk.info . Uz pomo ove stranice mogu se savladati ili utvrditi osnovne...

2. 5. 2014.

Priop鎒nje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Na internetskim stranicama MInistarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljeno je priop鎒nje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja vezano uz rezultate ''probne dr綼vne mature''.

2. 5. 2014.

Potpisan novi kolektivni ugovor za osnovne 筴ole

Dana 30. travnja Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama potpisali su ministar znanosti, obrazovanja i sporta i predsjednica Sindikata hrvatskih u鑙telja Sanja Šprem. U ovom su ugovoru, prema rije鑙ma Sanje...

2. 5. 2014.

Javna rasprava o obrazovanju na srpskom jeziku i pismu od 1. do 4. razreda osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Nastavnog plana i programa srpskog jezika i kulture modela C obrazovanja na srpskom jeziku i pismu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

2. 5. 2014.

Rezultati javne rasprave o elementima i kriterijima za upis u srednju 筴olu

Nakon izrade Nacrta prijedloga Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2014./2015., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta o istome je otvorilo javnu raspravu. Javna rasprava trajala je...

30. 4. 2014.

Odr綼na peta Hrvatska matemati鑛a olimpijada

U ponedjeljak, 28. travnja 2014. završena je peta Hrvatska matemati鑛a olimpijada, koja se odr綼la u organizaciji Hrvatskog matemati鑛og društva (HMD). Na ovogodišnjoj Hrvatskoj matemati鑛oj olimpijadi sudjelovalo je dvadeset i dvoje u鑕nika srednjih škola, a natjecanje se sastojalo od tri kola odr綼na...

29. 4. 2014.

Predstavljena Odluka o elementima i kriterijima za upis u srednje 筴ole

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. Odlukom se utvr饀ju zajedni鑛i, posebni i dodatni elementi i kriteriji...

29. 4. 2014.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2014./2015.

Na temelju 鑜anka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012. 86/2012. i 94/2013.) i 鑜anka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom...

28. 4. 2014.

Odr綼na sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika koji su ponovno izabrani u zvanje mentora i savjetnika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje uprili鑙li su 25. travnja 2014. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika koji su ponovno...

28. 4. 2014.

Gra餫nski odgoj i obrazovanje - predstavljen Nacrt Nastavnog plana i programa

"U Ustavu Republike Hrvatske utvr餰no je da su 'sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava 鑟vjeka, nepovredivost vlasništva, o鑥vanje prirode i 鑟vjekova...

23. 4. 2014.

Predstavljena nova strategija stru鑞og usavr筧vanja i po鑕tak primjene programa e-u鑕nja

Rezultati projekta „Poboljšanje kvalitete sustava stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika“, 鑙je je provo餰nje u cilju poboljšanja kvalitete i u鑙nkovitosti  stru鑞og usavršavanja financirala...

23. 4. 2014.

Potpisan Sporazum o suradnji u procesu cjelo緄votnog profesionalnog stru鑞og usavr筧vanja odgojno-obrazovnih radnika

Agencija za odgoj i obrazovanje i U鑙teljski fakultet Sveu鑙lišta u Zagrebu potpisali su 18. travnja 2014. godine u Zagrebu Sporazum o suradnji u procesu cjelo緄votnog profesionalnog stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

23. 4. 2014.

Odr綼ni dr綼vni stru鑞i skupovi pedagoga i knji緉i鑑ra

Po鑕tkom travnja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, odr綼la su se dva dr綼vna stru鑞a skupa -  za knji緉i鑑re te za pedagoge.

23. 4. 2014.

Priop鎒nje MZOS-a: Ustavni sud nije poni箃io odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole jer uop鎒 nije propitivao njihovu ustavnost i zakonitost

Zbog velikog interesa vezanog uz Odluku Ustavnog suda RH, a koja se odnosi na odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta priop鎢je sljede鎒:

22. 4. 2014.

Zavr筰li proljetni praznici 2013./2014. 筴olske godine

Proljetni praznici školske godine 2013./2014. zapo鑕li su 14. travnja, a završili ju鑕r, 21. travnja 2014. godine. Tako je danas više od pola milijuna u鑕nika, nakon kratkog odmora, ponovno sjelo u klupe.

17. 4. 2014.

Odr綼n sedmi dr綼vni stru鑞i skup o Domovinskom ratu

Dr綼vni stru鑞i skup o Domovinskom ratu, stru鑞o usavršavanje za u鑙telje i nastavnike povijesti, ove je godine bio posve鎒n akcijama, doga餫njima i hrabrim ljudima koji su sudjelovali u ratnim zbivanjima na podru鑚u Banovine.

9. 4. 2014.

Odr綼n dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

U Vodicama se 1. i 2. travnja 2014. godine odr綼o dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova na temu „Ravnatelj u školskom menad緈entu“. Prema rije鑙ma ministra znanosti obrazovanja i sporta,...

7. 4. 2014.

U tijeku prijave za II. Me饀narodni andrago筴i simpozij

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira II. Me饀narodni andragoški simpozij, koji 鎒 se odr綼ti 15. i 16. svibnja u Biogradu na Moru. Glavna tema ovogodišnjeg Simpozija je:...

3. 4. 2014.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta odr綼n prvi radni sastanak na temu pra鎒nja i prevencije problema prehrane u鑕nika u osnovnim 筴olama

Dana 2. travnja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta odr綼n je prvi radni sastanak s ciljem pra鎒nja i prevencije problema prehrane u鑕nika u osnovnim školama.

31. 3. 2014.

20. Hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2014

Hrvatska informati鑛a olimpijada, u organizaciji Hrvatskog saveza informati鑑ra, najpresti緉ije je i najzna鑑jnije godišnje informati鑛o natjecanje za u鑕nike srednjih škola Republike Hrvatske, koje se odvija po uzoru i u skladu s...

31. 3. 2014.

Najava dr綼vnog skupa pedagoga - Odgoj u 筴oli i kompetencije pedagoga

Dr綼vni stru鑞i skup namijenjen stru鑞im suradnicima, pedagozima osnovnih i srednjih škola, Odgoj u školi i kompetencije pedagoga, odr綼t 鎒 se od 9. do 11. travnja 2014. godine u Puli.

31. 3. 2014.

Najava dr綼vnog stru鑞og skupa o Domovinskom ratu 2014.

Dr綼vni stru鑞i skup skup o Domovinskom ratu za u鑙telje i nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola RH-a odr綼t 鎒 se od 14. do 16. travnja 2014. godine u Topuskom.

31. 3. 2014.

Odr綼na smotra LiDraNo 2014.

U鑕nici srednjih škola, sudionici dr綼vne Smotre LiDraNo 2014., i ove su godine u svojim literarnim i novinarskim tekstovima, radijskim emisijama te scenskim nastupima pokazali ljepotu izri鑑ja, senzibilnost za kritiku i razumijevanje stvarnosti, ali i bogatstvo mašte koju su utkali u radove.

28. 3. 2014.

Natje鑑j "Najljep筰 筴olski vrtovi u Hrvatskoj 2014."

Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mlade u Hrvatskoj da se jave na natjecanje "Najljepši školski vrtovi u...

27. 3. 2014.

Priop鎒nje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o otkazivanju granskih kolektivnih ugovora

Odlukama Vlade Republike Hrvatske od 27. prosinca 2013. godine (NN, br. 159/13) otkazani su granski kolektivni ugovori u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja te znanosti i visokog obrazovanja: Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim...

26. 3. 2014.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2014./2015

Na temelju 鑜anka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi Odluku...

25. 3. 2014.

Zapo鑕la akcija "Oralna higijena" - edukacija u鑕nika prvih razreda osnovnih 筴ola grada Zagreba

Agencija za odgoj i obrazovanje i Stomatološki fakultet u Zagrebu zapo鑕li su 20. o緐jka 2014. s provo餰njem akcije „Oralna higijena“, 鑙ji je cilj educirati u鑕nike prvih razreda osnovnih škola Grada Zagreba o va緉osti...

25. 3. 2014.

U Pore鑥 odr綼n dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja osnovnih 筴ola 2014.

U Pore鑥 se, od 17. do 19. o緐jka 2014. godine, odr綼o dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja osnovnih škola na temu Kultura javnog komuniciranja. Na je sudjelovalo 600 ravnatelja, a odr綼o se u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

24. 3. 2014.

Otvorena smotra softverskih radova Hrvatskog saveza informati鑑ra 2014.

Hrvatski savez informati鑑ra (HSIN) i ove godine organizira Otvorenu smotru softverskih radova mladih informati鑑ra Hrvatske (OSR).

24. 3. 2014.

Odgovori na naj鑕规e postavljena pitanja - Natje鑑j za financiranje projekata udruga u podru鑚u prevencije nasilja nad i me饀 djecom i mladima

Na temelju zaprimljenih upita u svezi s Pozivom za prijavu na Natje鑑j za financiranje projekata udruga u podru鑚u prevencije nasilja nad i me饀 djecom i mladima, koji je raspisan 14. velja鑕 2014. godine, na鑙njen je dokument Naj鑕š鎒...

20. 3. 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo dvije javne rasprave o pravima na besplatne ud綽enike

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo informaciju o otvaranju javnih rasprava o pravima na besplatne ud綽enike - za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i 鑜anove njihovih obitelji te za vojne i...

20. 3. 2014.

Predstavljen Pravilnik o normi

Postavili smo si 鑕tiri cilja, koja su vrlo jasna: pove鎍ti dostupnost obrazovanja svim u鑕nicima, osigurati ve鎢 kvalitetu obrazovanja, uvesti više reda u obrazovni sustav i racionalnije raspolagati sredstvima prora鑥na namijenjenim obrazovanju. Sva ta 鑕tiri cilja ugra餰na  su u Pravilnik o tjednim radnim obvezama...

19. 3. 2014.

Hrvatski u鑕nici sudjeluju na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije

Prirodoslovna olimpijada Europske unije (EUSO - European Union Science Olympiad) natjecanje je koje se ove godine odr綼va po 12. put u Ateni (Gr鑛a) od 30. o緐jka do 6. travnja. To je natjecanje koje se bitno razlikuje od ostalih sli鑞ih natjecanja i...

17. 3. 2014.

Javni poziv za uvr箃avanje ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava u Katalog ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo javni poziv za uvrštavanje ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava u Katalog ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za...

17. 3. 2014.

Gastro 2014. u Osijeku

Od 19. do 22. o緐jka 2014. grad Osijek postaje gastronomsko i turisti鑛o središte Hrvatske. Tada se u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i u suradnji sa Zajednicom ugostiteljsko-turisti鑛ih škola, odr綼va 34. dr綼vno i me饀narodno...

12. 3. 2014.

Zavr筫na javna rasprava o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2014./2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u šk. god. 2014./2015. te zahvaljuje na svim pristiglim...

10. 3. 2014.

Tolerancijom protiv nasilja

U organizaciji Crvenog kri綼, u osnovnim školama na podru鑚u grada Zagreba, Šibensko-kninske i Karlova鑛e 緐panije, provodit 鎒 se projekt "Tolerancijom protiv nasilja". Projekt 鎒 se provoditi sa u鑕nicima sedmih razreda, a kada je Crveni kri u 2010. godini proveo pilot projekt u kojoj je sudjelovalo 16...

7. 3. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih. Javna rasprava bit 鎒 otvorena od 5. do 19. o緐jka 2014. godine.

7. 3. 2014.

Predstavljanje projekta za pokretanje karijera i zaustavljanje "odljeva mozgova"

Hrvatska i EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Švicarska) predstavit 鎒 sutra, 7. o緐jka,  u zagreba鑛om hotelu Dubrovnik,  prijedlog projekta za osnivanje centra sa svrhom pokretanja karijera mladih istra緄va鑑 i...

6. 3. 2014.

Odr綼n seminar "Razvoj kurikulumske kulture: Osna緄vanje 筴ola za razvoj i implementaciju 筴olskog kurikuluma"

U sklopu IPA projekta "Razvoj kurikulumske kulture: Osna緄vanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma" u Ogulinu je od 25. do 28. velja鑕 2014. odr綼n seminar za savjetnike i savjetnice Agencije za odgoj i...

6. 3. 2014.

Korigirana verzija postotne zastupljenost ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema 鑜. 17. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10., 55/11. i 101/13.) objavilo je na svojoj internetskoj stranici 1. o緐jka 2014. rezultate izjašnjavanja...

3. 3. 2014.

﹌ole - partneri budu鎛osti

Vlada Savezne Republike Njema鑛e 2008. godine inicirala je projekt pod nazivom "Škole - partneri budu鎛osti" (Schulen: Partner der Zukunft – PASCH), koji se provodi u suradnji sa njema鑛im Središnjim uredom za školstvo u inozemstvu, Goethe institutom, Njema鑛om akademskom slu綽om za razmjenu...

3. 3. 2014.

Postotna zastupljenost ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Prema 鑜. 17. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10., 55/11. i 101/13.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje rezultate izjašnjavanja u鑙telja i nastavnika o prikladnosti uporabe...

25. 2. 2014.

Javni poziv vrti鎖ma, osnovnim i srednjim 筴olama za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo kulture sklopili su, u rujnu 2013. godine, Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi za 2014. godinu, nacionalnog dopunskog...

25. 2. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi. Javna rasprava bit 鎒 otvorena do 9. o緐jka 2014. godine.

24. 2. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole u 筴. god. 2014./2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. god. 2014./2015.

18. 2. 2014.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima za 2014. godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrdilo je ukupnu cijenu usluge smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima za 2014. godinu.

17. 2. 2014.

Kvalifikacije za Me饀narodnu filozofsku olimpijadu 2014.

U鑕nici koji na dr綼vnom Natjecanju iz filozofije iz testa imaju više od 40% bodova mogu, ako 緀le, pisati esej na jednom od stranih jezika. Pristupanjem pisanju eseja na stranom jeziku u鑕nici pristupaju kvalifikaciji za Me饀narodnu filozofsku...

17. 2. 2014.

Odluka o najvi筼j razini cijena ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Na temelju 鑜anka 19. stavka 1. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10., 55/11. i 101/13.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta prihvatio je prijedlog Povjerenstva za provo餰nje postupka uvrštavanja ud綽enika u...

11. 2. 2014.

Otvorena javna rasprava o Europskom prostoru vje箃ina i kvalifikacija

Op鎍 Uprava za obrazovanje i kulturu Europske Komisije otvorila je 17. prosinca 2013. godine javnu raspravu o Europskom prostoru vještina i kvalifikacija.

10. 2. 2014.

Odr綼na jubilarna 10. Zimska 筴ola fizike u Osijeku

Na Odjelu za fiziku Sveu鑙lišta J. J. Strossmayera Osijek, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog fizikalnog društva - podru緉ica Osijek, 畊panijskog stru鑞og vije鎍 u鑙telja fizike Osje鑛o-baranjske 緐panije te Odjela...

3. 2. 2014.

Otvorena javna rasprava o postupku utvr餴vanja najvi筫 razine cijene ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Dana 31. sije鑞ja 2014. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o postupku utvr餴vanja najviše razine cijene ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava.

30. 1. 2014.

Otvorena javna rasprava o nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira . Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru...

29. 1. 2014.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2013./2014.

Dana 29. sije鑞ja 2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj...

29. 1. 2014.

Odluka o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava u鑙telja i nastavnika u osnovnim i srednjim 筴olama u 2014. godini

Dana 28. sije鑞ja, ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je odluku o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava u鑙telja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama u 2014. godini.

28. 1. 2014.

Javni natje鑑j za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Na temelju 鑜anka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi  u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje javni natje鑑j za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj...

28. 1. 2014.

Najava promocije mentora i savjetnika - 7. velja鑕 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta organizira 7. velja鑕 2014. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih...

23. 1. 2014.

Prvi u ciklusu webinara "Klik po klik do fakulteta"

U ponedjeljak, 27. sije鑞ja 2014. u 21:00 sat odr綼t 鎒 se prvi u ciklusu webinara Klik po klik do fakulteta. Webinar se odr綼va u organizaciji Udruge Samo jedan klik u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i CARNetom na...

23. 1. 2014.

Odluka o sufinanciranju zna鑑jnih obljetnica osnovnih i srednjih 筴ola u 2014. godini

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta donijelo je odluku o sufinanciranju zna鑑jnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u 2014. godini. Osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj sufinanciraju se proslave obljetnica...

23. 1. 2014.

Novi standard 筴olskoga pisma u svim po鑕tnicama

Od školske godine 2014./2015. na sve 鎒 ud綽enike i radne bilje緉ice za po鑕tno u鑕nje pisanja hrvatskoga jezika biti primijenjen novouspostavljeni standard školskoga rukopisnoga (uspravnoga i kosoga) i školskoga formalnoga...

22. 1. 2014.

Ameri鑛e stipendije za nastavnike

Udru緀nje holokaust organizacija - Association of Holocaust Organizations (AHO) u suradnji s veleposlanstvom Sjedinjenih Ameri鑛ih Dr綼va i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, nudi dvije stipendije za nastavnike društvenih predmeta ili knji緀vnosti u srednjim školama i nastavnike 7. i 8. razreda u...

20. 1. 2014.

U tijeku Svjetski obrazovni forum - London 2014.

U Londonu se od 19. do 22. sije鑞ja odr綼va Svjetski obrazovni forum koji ove godine okuplja više od sto zemalja 鑙ji 鎒 ministri obrazovanja podijeliti svoja iskustva i ambicije u kreiranju obrazovne politike.

20. 1. 2014.

Zavr筫n prvi dio ciklusa odabira novih ud綽enika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 15. sije鑞ja objavilo je Popis ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava , 鑙me je završen prvi dio ciklusa odabira novih ud綽enika. Nastavno na tu temu, Ministarstvo je na svojim...

16. 1. 2014.

Objavljen popis ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2014./2015.

Na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljeni su popisi ud綽enika  i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2014.2015.

15. 1. 2014.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma za razdoblje do kraja nastavne godine 2013./2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma za razdoblje do kraja nastavne godine 2013./2014. Rok prijave je do 27. sije鑞ja...

15. 1. 2014.

Priop鎒nje MZOS-a: Nema razloga da se u鑕nicima uskra鎢je pravo na sufinancirani prijevoz

Zbog mnogobrojnih upita nezadovoljnih gra餫na koji se 綼le kako ne mogu ostvariti pravo na sufinancirani prijevoz u鑕nika srednjih škola, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta priop鎢je sljede鎒:

13. 1. 2014.

Upute za provedbu smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih 筴ola Republike Hrvatske

Upute za provedbu smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2014. godini i Vremenik smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih škola Republike Hrvatske u...

13. 1. 2014.

Zapo鑕lo drugo polugodi箃e 2013./2014. 筴olske godine

Danas, 13. sije鑞ja 2014. godine zapo鑕lo je drugo polugodište školske godine 2013./2014. Za oko pola milijuna u鑕nika ono traje do 13. lipnja 2014. godine, a za u鑕nike završnih razreda srednje škole do 16. svibnja 2014....

2. 1. 2014.

Odluka o sufinanciranju me饀mjesnog javnog prijevoza za redovite u鑕nike srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2014. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih u鑕nika srednjih škola.

2. 1. 2014.

Podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2014./2015. do 16. sije鑞ja 2014.

Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje na temelju 鑜anka 23. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im školama i op鎒obrazovne predmete u...

30. 12. 2013.

Savjetovanja za 鑜anove ispitnih povjerenstava

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 9. prosinca 2013. godine stru鑞o savjetovanje za lektore, 鑜anove ispitnih povjerenstava za polaganje stru鑞ih ispita odgojno-obrazovnih radnika svih predmetnih podru鑚a.

19. 12. 2013.

Uru鑕ne Dr綼vne nagrade "Ivan Filipovi" za 2012.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. prosinca uru鑕ne su Dr綼vne nagrade "Ivan Filipovi" istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stru鑞jacima koji su svojom stru鑞oš鎢, zalaganjem i uzornim radom u 2012....

16. 12. 2013.

Nagra餰ni u鑕nici osvaja鑙 medalja na olimpijadama znanja

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. 甧ljko Jovanovi danas, 16. prosinca, uru鑙o je nagrade u鑕nicima koji su na me饀narodnim olimpijadama iz znanja u školskoj godini 2012./2013. osvojili  zlatnu, srebrnu ili bron鑑nu medalju.

10. 12. 2013.

Novi vremenik za natjecanja i smotre u 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je novi vremenik natjecanja i smotri u 2014. godini zbog preklapanja školskih razina Natjecanja iz hrvatskog jezika i nekih drugih predmeta. Školska razina Natjecanja iz hrvatskog jezika 鎒 se odr綼ti 5. velja鑕 umjesto ranije planiranog 7. velja鑕 2014. godine. Vremenik je...

9. 12. 2013.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2014./2015.

Zahtjevi za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava primaju se od 16. prosinca 2013. do 16. sije鑞ja 2014. Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje na temelju 鑜anka 23. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za...

9. 12. 2013.

Odr綼n stru鑞i skup na temu gra餫nskog odgoja i obrazovanja u planu i programu rada u鑕ni鑛ih domova

Stru鑞i skup s temom „Gra餫nski odgoj i obrazovanje u planu i programu rada u鑕ni鑛ih domova” za stru鑞e suradnike, odgojitelje i ravnatelje u u鑕ni鑛im domovima, odr綼n je 2. prosinca 2013. u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti,...

6. 12. 2013.

Popis svih natjecanja i smotri u 筴olskoj godini 2013./2014.

Natjecanje je pravilima odre餰n postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja u鑕nika pisanim ili usmenim oblicima, pojedina鑞o ili u skupini, a smotre su predstavljanja postignu鎍 u vještinama i umije鎖ma u鑕nika. Natjecanja i...

4. 12. 2013.

Novi predmet u zagreba鑛oj I. Gimnaziji - Poduzetni箃vo

Sufinanciranjem od strane Europske unije, od idu鎒 školske godine I. Gimnazija Zagreb prva u Hrvatskoj uvodi predmet "Poduzetništvo". Predmet 鎒 biti koncipiran na na鑙n da 鎒 u鑕nici nau鑙ti kako se piše 緄votopis,...

4. 12. 2013.

Predstavljeni rezultati me饀narodne procjene znanja i vje箃ina PISA 2012

Me饀narodna procjena znanja i vještina PISA 2012 pokazala je da su hrvatski 15-godišnjaci zna鑑jno ispod prosjeka me饀 u鑕nicima 65 zemalja obuhva鎒nih ispitivanjem koje je mjerilo njihova znanja i sposobnosti na podru鑚u matemati鑛e,...

2. 12. 2013.

Postupak dobivanja suglasnosti na programe sportskih aktivnosti za osnovnu i srednju 筴olu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sportske udruge da od 2. prosinca 2013. godine više ne鎒 provoditi postupak dobivanja suglasnosti na programe sportskih aktivnosti za osnovnu i srednju školu.

26. 11. 2013.

Otvorena javna rasprava o Prijedlogu Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Prijedlogu Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole . Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenja, primjedbe i...

25. 11. 2013.

19. zimska 筴ola informatike - Krapina 2014.

U Srednjoj školi Krapina, od 2. do 10. sije鑞ja 2014. godine, odr綼t 鎒 se 19. zimska škola informatike – Krapina 2014. Hrvatski savez informati鑑ra raspisao je natje鑑j za besplatno sudjelovanje. Iz saveza pozivaju sve mlade i darovite informati鑑re osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i...

25. 11. 2013.

Europski parlament odobrio je Erasmus+, novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Europski parlament 19. studenoga odobrio je "Erasmus+", novi program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji bi se trebao po鑕ti provoditi u sije鑞ju. Kratki sa緀tak programa mo緀 se pogledati na...

25. 11. 2013.

Objavljen Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava

Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im školama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim školama(Pravilnik) objavljen je u Narodnim...

20. 11. 2013.

Predstavljen projekt suradnje hrvatskih i francuskih 筴ola

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. 甧ljko Jovanovi, veleposlanica Francuske Republike u Hrvatskoj NJ.E. Michèle Boccoz i ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipovi predstavili su 19. studenoga 2013. u Zagrebu...

19. 11. 2013.

Strukovne ugostiteljsko-turisti鑛e 筴ole nagra餰ne na Danima hrvatskog turizma 2013.

Ministarstvo turizma je i ove godine, kao i ve dugi niz godina, nakon objavljenoga Javnog poziva u travnju ove godine, provelo program sufinanciranja projekata ugostiteljsko-turisti鑛ih škola pod nazivom 絇romocija zanimanja 2013. Cilj ovoga...

12. 11. 2013.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja sije鑑nj-travanj 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je stru鑞e skupove za stru鑞o usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u razdoblju od 1. sije鑞ja do 30. travnja 2014. godine. Plan stru鑞og usavršavanja u prvom kvartalu 2014. godine objavljen...

11. 11. 2013.

Predstavljena kampanja "Odgovorno konzumiranje alkohola"

Kampanja "Odgovorno konzumiranje alkohola" nastala je s ciljem educiranja javnosti o problemima vezanim uz zlouporabu alkohola te podizanja svijesti o va緉osti poštivanja zakonske odredbe da se djeci mla餺j od 18 godina ne smije...

11. 11. 2013.

Implementacija sporazuma s Microsoftom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4. studenoga 2013. godine sklopilo je sporazum s Microsoftom kojim se planira budu鎍 suradnja Ministarstva i Microsofta u sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svrha sporazuma, izvornog naziva "Education Transformation Agreement", je omogu鎖ti obrazovnim ustanovama...

11. 11. 2013.

O鑙tovanja pristigla na javnu raspravu o Kurikulumu zdravstvenog odgoja

Cilj javne rasprave bio je prikupiti dosadašnja iskustva te prijedloge i savjete odgojno-obrazovnih ustanova (vije鎍 u鑕nika, vije鎍 roditelja, u鑙teljskih i/ili nastavni鑛ih vije鎍, u鑙telja/nastavnika, stru鑞ih suradnika, ravnatelja,...

5. 11. 2013.

Odr綼n stru鑞i skup o za箃iti od nasilja u obitelji i nad 緀nama - "Mo緀mo zajedno"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosu餫,  Ministarstvo socijalne politike i mladih i Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s...

5. 11. 2013.

Sa緀tak provedenog postupka savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛im nastavnim sredstvima

Agencija za odgoj i obrazovanje završila je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i op鎒obrazovne predmete u...

4. 11. 2013.

Prijava za dodjelu Godi筺je nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja - poziv 筴olama i u鑕ni鑛im domovima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za dodjelu Godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Sve osnovne i srednje škole kao i u鑕ni鑛i domovi u Republici Hrvatskoj mogu...

29. 10. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o na鑙nu osnivanja, zada鎍ma, djelokrugu i na鑙nu rada 筴olskih sportskih dru箃ava

U tijeku je javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o na鑙nu osnivanja, zada鎍ma, djelokrugu i na鑙nu rada školskih sportskih društava. Svrha je javne rasprave prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika....

29. 10. 2013.

Vrijednost i utjecaj artterapije u radu s djecom s posebnim potrebama

Kako prepoznati va緉ost timskog rada u postupku integracije i rehabilitacije djece s teško鎍ma i vrijednosti artterapije i njezina utjecaja na kona鑞e ishode rehabilitacijskih postupaka bile su glavne teme stru鑞og usavršavanja...

28. 10. 2013.

Edukacijom i prevencijom u borbi protiv nasilja i ovisnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje organizirali su od 21. do 24. listopada 2013. godine u Novalji na otoku Pagu stru鑞i skup za voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 školskih preventivnih programa u...

23. 10. 2013.

Uspjeh hrvatskih u鑕nika na 20. srednjouropskoj informati鑛oj olimpijadi

U Primoštenu je u petak, 18. listopada 2013. godine, odr綼na sve鑑nost zatvaranja 20. srednjoeuropske informati鑛e olimpijade - CEOI 2013, jubilarnog izdanja jednog od najva緉ijih regionalnih informati鑛ih natjecanja za u鑕nike srednjih...

21. 10. 2013.

Sa緀tak obrazlo緀nja javne rasprave o za箃iti prava u鑕nika i analiza zaprimljenih prijedloga, primjedbi i mi筶jenja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta završilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava u鑕nika te prijave svakog...

21. 10. 2013.

Najava javnih tribina o strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije

Da bi što širem krugu zainteresirane odgojno-obrazovne javnosti predstavili promjene koje donosi predlo緀na strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, radna skupina za rani i predškolski, osnovnoškolski i...

14. 10. 2013.

Sa緀tak obrazlo緀nja o provedenom postupku savjetovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je postupak savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pojedinostima postupka objave i provo餰nja javnoga poziva te na鑙nu imenovanja Povjerenstva za provo餰nje postupka uvrštavanja ud綽enika...

11. 10. 2013.

Zvanje mentora i savjetnika potvrdilo 248 odgojno-obrazovnih radnika

U povodu Svjetskog dana u鑙telja, koji se u cijelom svijetu obilje綼va 5. listopada, Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uprili鑙li su 7. listopada 2013. sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i...

10. 10. 2013.

U鑕nici na jedan dan postali zastupnici u Saboru

Smanjiti nezaposlenost, organizirati nastavu u školama u jednoj smjeni, pove鎍ti mirovine, oja鑑ti gospodarstvo, zaustaviti iseljavanje u inozemstvo, poticati populacijsku politiku, osnovati "školu mir" u Vukovaru, slušati...

7. 10. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava

Agencija za odgoj i obrazovanje otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim i...

4. 10. 2013.

Andrago筴o usavr筧vanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nastavlja s provedbom stru鑞og usavršavanja andragoških djelatnika, a radi produbljivanja postoje鎖h i stjecanja novih znanja i vještina u podru鑚u organiziranja, operativnog planiranja i pripreme materijala za samou鑕nje polaznika pri izvo餰nju programa...

2. 10. 2013.

Otvorena javna rasprava o Prijedlogu Pravilnika o postupku utvr餴vanja psihofizi鑛oga stanja djeteta, u鑕nika te sastavu stru鑞ih povjerenstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Prijedlogu Pravilnika o postupku utvr餴vanja psihofizi鑛oga stanja djeteta, u鑕nika te sastavu stru鑞ih povjerenstava.

30. 9. 2013.

Odluka o ukidanju Pravilnika o odobravanju i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava

Odlukom Upravnog vije鎍 Agencije za odgoj i obrazovanje od 24. rujna 2013. godine ukida se Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i op鎒obrazovne predmete u...

30. 9. 2013.

Promocija mentora i savjetnika - 7. listopada 2013.

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta organizira 7. listopada 2013. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i...

27. 9. 2013.

Europska komisija pokre鎒 "Otvaranje obrazovanja" radi poticanja inovacija i digitalnih vje箃ina u 筴olama i na sveu鑙li箃ima

Svijet interneta mijenja sadr綼je obrazovanja i na鑙n kako se ono provodi i koristi. Procjenjuje se da 鎒 u idu鎖h 10 godina tr緄šte e-u鑕nja biti 15 puta ve鎒 i obuhva鎍ti 30 % ukupnog tr緄šta obrazovanja. 甶vimo u umre緀nim...

27. 9. 2013.

Stru鑞o usavr筧vanje AZOO-a u 2014. - dr綼vni skupovi

Organizacija i provo餰nje stru鑞og usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike jedna je od temeljnih djelatnosti Agencije. Programi i teme stru鑞ih usavršavanja oblikuju se sukladno promjenama u sustavu odgoja i obrazovanja,...

24. 9. 2013.

Na Smotri hrvatskoga 筴olskog filma pohvaljeno dvanaest u鑕ni鑛ih radova

U Sinju je od 18. do 20. rujna odr綼na prva Smotra hrvatskoga školskoga filma, uz sudjelovanje u鑕nika i mentora osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske.

20. 9. 2013.

Upute za pisanje i ispravak testova na natjecanjima i smotrama u 2013./2014.

Sukladno preporuci ministra znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. 甧ljka Jovanovi鎍 o korištenju Hrvatskog pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u osnovnim i srednjim školama svi testovi i zadaci na natjecanjima i smotrama...

19. 9. 2013.

Na鑙n osiguravanja pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u osnovnim i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kroz zakonski okvir osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja regulira pravo svakog u鑕nika s teško鎍ma na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja, uvijek kada je to...

18. 9. 2013.

U鑙onica budu鎛osti za sve u鑕nike IX. gimnazije u Zagrebu

U鑕nici IX. gimnazije u Zagrebu, nakon u鑕nika u osnovnoj školi Kamešnica u Otoku kod Sinja, imat 鎒 mogu鎛ost interaktivnog u鑕nja i razmjene znanja s pomo鎢 najnovijih informacijskih tehnologija. Zajedni鑛i projekt CARNeta i tvrtke...

18. 9. 2013.

20. balkanska informati鑛a olimpijada - BOI 2013 - zlato, srebro i dvije bronce za mlade hrvatske informati鑑re

U petak, 13. rujna, odr綼no je sve鑑no zatvaranje uz dodjelu medalja na 20. balkanskoj informati鑛oj olimpijadi (Balkan Olympiad in Informatics – BOI 2013), koja se od 7. do 14. rujna odr綼la u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, a na kojoj je...

17. 9. 2013.

Otvorena javna rasprava o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije

Nacionalno koordinacijsko tijelo za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te Nacionalno operativno tijelo za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije pripremili su nacrt Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kojom...

16. 9. 2013.

Donesen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava

Upravno vije鎒 Agencije za odgoj i obrazovanje usvojilo je na sjednici odr綼noj 12. rujna 2013. godine Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama,...

10. 9. 2013.

Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovnu i srednju 筴olu

Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne, samosvjesne i odgovorne osobe. Op鎖 cilj zdravstvenog odgoja, temeljen na holisti鑛om poimanju zdravlja, jest promicanje zdravlja,...

6. 9. 2013.

Uspje筧n nastup hrvatskih u鑕nika i nastavnika na svjetskoj konferenciji Programa GLOBE

U鑕nici iz dvije hrvatske GLOBE škole, Medicinske škole u rijeci i i Medicinske škole Vrap鑕 iz Zagreba, sudjelovali su od 12. do 16. kolovoza 2013. na University of Maryland University College na Godišnjoj svjetskoj...

6. 9. 2013.

Primjeri dobre prakse me饀predmetnog planiranja i programiranja ishoda Gra餫nskog odgoja i obrazovanja

U eksperimentalnom uzorku za pra鎒nje primjene Kurikuluma Gra餫nskog odgoja i obrazovanja nalazi se III. osnovna škola 萢kovec. Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je primjere dobre prakse koji su korišteni u toj školi.

3. 9. 2013.

Uspjeh hrvatskih u鑕nika na 7. srednjoeuropskoj matemati鑛oj olimpijadi

U ma餫rskom Veszprému od 22. do 28. kolovoza odr綼la se 7. srednjoeuropska matemati鑛a olimpijada (MEMO). Rije je o pojedina鑞om i ekipnom natjecanju u rješavanju teških problemskih zadataka iz matematike.

2. 9. 2013.

Po鑕la je nova 筴olska godina 2013./2014.

Danas, 2. rujna 2013. godine zapo鑕la je nova školska godina. Za oko pola milijuna u鑕nika ona 鎒 trajati do 13. lipnja 2014. godine. Prvo polugodište traje od 2. rujna do 20. prosinca 2013. godine, a drugo polugodište traje od 13. sije鑞ja do 13. lipnja 2014. godine, a za u鑕nike završnih razreda...

2. 9. 2013.

Odluka o sufinanciranju me饀mjesnog javnog prijevoza za redovite u鑕nike srednjih 筴ola u razdoblju rujan - prosinac 2013.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u školskoj godini 2013./2014. nastavlja s programom sufinanciranja prijevoza u鑕nika srednjih škola. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 29. kolovoza 2013. godine donijela Odluku o...

30. 8. 2013.

Odr綼n skup "Primjena novih kurikuluma op鎒obrazovnih predmeta za strukovne 筴ole, tehni鑛o i informati鑛o podru鑚e"

Stru鑞o-instruktivni skup za srednje strukovne škole s temom "Primjena novih kurikuluma op鎒obrazovnih predmeta za strukovne škole, tehni鑛o i informati鑛o podru鑚e".

30. 8. 2013.

Priru鑞ici za provedbu Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje priru鑞ike za u鑙telje, nastavnike i stru鑞e suradnike za provedbu Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama.

29. 8. 2013.

Objavljene kona鑞e ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku

Danas u 12:00 sati objavljene su kona鑞e ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku. Time su kandidati svrstani na ljestvicu poretka nekih od prijavljenih obrazovnih programa ostvarili pravo upisa u taj program. Kraj obrazovnoga programa u koji su...

29. 8. 2013.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta predstavljen Plan i program Zdravstvenoga odgoja

Ju鑕r, 28. kolovoza u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, odr綼na je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen Plan i program Zdravstvenoga odgoja za sljede鎢 školsku godinu.

28. 8. 2013.

Zavr筫na javna rasprava o Kurikulumu zdravstvenog odgoja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je sa緀tak obrazlo緀nja o provedenom postupku savjetovanja o Kurikulumu zdravstvenog odgoja.

28. 8. 2013.

Danas predstavljanje programa Zdravstvenog odgoja

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta danas, 28. kolovoza u 10:30, odr綼t 鎒 se konferencija za novinare na kojoj 鎒 biti predstavljeni Plan i program Zdravstvenog odgoja, rezultati javne rasprave te Priru鑞ici za Zdravstveni odgoj za osnovne i...

26. 8. 2013.

Radni materijali: Novi kurikulumi povijesti u srednjim strukovnim 筴olama

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila radne materijale sa stru鑞og skupa "Novi kurikulumi povijesti u srednjim strukovnim školama", koji se za nastavnike povijesti u srednjim strukovnim...

26. 8. 2013.

Nastavni plan i program za osnovnu 筴olu lektoriran u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta lektoriralo je Nastavni plan i program za osnovnu školu  u skladu s Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (KLASA: 602-01/13-01/00789, URBROJ:...

14. 8. 2013.

Zavr筫na javna rasprava o sadr綼ju i obliku svjedod綽i i drugih javnih isprava te pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji u 筴olskim ustanovama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje sa緀tak obrazlo緀nja o provedenom postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o sadr綼ju i obliku svjedod綽i i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i...

14. 8. 2013.

Hvatski srednjo筴olci osvojili 4 medalje na 10. svjetskoj Me饀narodnoj geografskoj olimpijadi

U japanskom Kyotu od 30. srpnja do 5. kolovoza, odr綼la se 10. svjetska Me饀narodna geografska olimpijada, s koje su se hrvatski srednjoškolci vratili s izvanrednim rezultatom: osvojene dvije zlatne i dvije srebrne medalje.

14. 8. 2013.

Uspjeh hrvatskih srednjo筴olaca na 7. me饀narodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike (IOAA)

U gr鑛om Volosu od 27. srpnja do 5. kolovoza odr綼la se 7. Me饀narodna olimpijada iz astronomije i astrofizike (IOAA). Na Olimpijadi su sudjelovala 182 u鑕nika iz 35 dr綼va. Hrvatski srednjoškolski i u podru鑚u astronomije su postigli zna鑑jan...

1. 8. 2013.

Odobrena 鑕tiri nova pomo鎛a nastavna sredstva

Na temelju 鑜anka 3. stavka 3. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu  (Narodne novine, 27/2010.) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrava za uporabu u školama pomo鎛a nastavna sredstva.

30. 7. 2013.

Jesenski upisni rok 2013./2014.

Po鑕tak prijava obrazovnih programa u jesenskom upisnom roku zapo鑕t 鎒 19. kolovoza i trajati do 24. kolovoza 2013. Na jesenskome upisnom roku kandidati 鎒 se mo鎖 prijavljivati isklju鑙vo za upis u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta u razrednim odjelima. Popis slobodnih mjesta dostupan je na portalu...

29. 7. 2013.

Odr綼na 54. Me饀narodna matemati鑛a olimpijada - 4 medalje i 2 po鑑sne pohvale za hrvatske u鑕nike

U Santa Marti u Kolumbiji, od 18. do 28. srpnja 2013. godine, odr綼la se 54. Me饀narodna matemati鑛a olimpijada, na kojoj su dvojica hrvatskih u鑕nika ostvarila izniman uspjeh, osvojivši zlatne medalje - po prvi put otkad Hrvatska sudjeluje na...

29. 7. 2013.

Otvorena javna rasprava o sadr綼ju i obliku svjedod綽i i drugih javnih isprava te pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji u 筴olskim ustanovama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o sadr綼ju i obliku svjedod綽i i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama.

25. 7. 2013.

Hrvatskim u鑕nicima jedno srebro i tri bronce s Me饀narodne kemijske olimpijade

U Moskvi se, od 15. do 24. srpnja, odr綼la 45. po redu Me饀narodna kemijska olimpijada - 45th International Chemistry Olympiad.  Hrvatski u鑕nici ostvarili su zna鑑jan uspjeh osvojivši jednu srebrnu i tri bron鑑ne medalje.

22. 7. 2013.

Popis odobrenih pomo鎛ih nastavnih sredstava

Na temelju 鑜anka 29. stavka 4. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, 27/10) i 鑜anka 18. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim i umjetni鑛im školama, Agencija...

19. 7. 2013.

Popis pozvanih na Smotru hrvatskog 筴olskog filma 2013.

Prosudbeno povjerenstvo na sjednici od 10. srpnja 2013. jednoglasno je donijelo odluku o popisu filmova koji 鎒 se prikazati na Smotri. Smotra hrvatskog školskog filma odr綼t 鎒 se u Gradskom kinu Sinj od 18. do 20. rujna 2013. godine....

18. 7. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i na鑙nima nastavka obrazovanja za vi箄 razinu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i na鑙nima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju koji se donosi na temelju 鑜anka 21. stavka 2....

17. 7. 2013.

Dopunjeni popis pomo鎛ih nastavnih sredstava

Na temelju 鑜anka 3. stavak 3. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu  (Narodne novine, 27/2010.) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrava za uporabu u školama pomo鎛a nastavna sredstva.  

17. 7. 2013.

Predstavljeni najbolji u鑕nici na Dr綼vnoj maturi

Od 34.482 kandidata koliko ih je ove godine pristupilo ispitima Dr綼vne mature, 22 u鑕nika riješila su bez greške ispite iz tri osnovna predmeta na A razini. Najviše u鑕nika, njih 20, briljiralo je na ispitu iz matematike, jedna...

16. 7. 2013.

Odr綼na 44. me饀narodna fizi鑛a olimpijada - dvije bronce za hrvatske u鑕nike

U Kopenhagenu se, od 7. do 15. srpnja 2013. godine, odr綼la 44. me饀narodna fizi鑛a olimpijada. Na olimpijadi su nastupili hrvatski srednjoškolci Antonio Bjel鑙 iz Tehni鑛e škole Ru餰ra Boškovi鎍, Samuel Bosch, Tvrtko...

16. 7. 2013.

Dodijeljena rje筫nja o napredovanju u zvanje za 47 nastavnika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je 21. lipnja 2013. godine organizirala sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta. Sve鑑nost, na kojoj je promovirano 47 nastavnika,...

15. 7. 2013.

〆sta sve鑑nost promocije prvaka i dodjele nagrade "Faust Vran鑙"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove je godine, po šesti put, dodijelila nagradu "Faust Vran鑙" u鑕nicama i u鑕nicima za postignuto prvo mjesto na dr綼vnim natjecanjima u strukovnim disciplinama, odnosno...

15. 7. 2013.

Edukacija u borbi protiv nasilja u sportu - objavljena knjiga "Huliganstvo"

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta objavili su knjigu Huliganstvo francuskog autora Dominiquea Bodina. Knjiga Huliganstvo tiskana je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u...

12. 7. 2013.

Dva srebra i bronca za mlade hrvatske informati鑑re

Danas, 12. srpnja, odr綼na je završna sve鑑nost s dodjelom medalja 25. me饀narodne informati鑛e olimpijade (International Olympiad in Informatics – IOI 2013), koja se odr綼vala u Brisbaneu, Australija, a na kojoj su nastupila 303...

11. 7. 2013.

Protokol o postupanju i preporukama za za箃itu od vru鎖na

Prema pokazateljima Dr綼vnog hidrometeorološkog zavoda, u zadnjem se desetlje鎢 uo鑑va trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utje鑕 na zdravlje cjelokupne populacije. Svijet ve sada osje鎍 štetne u鑙nke koji 鎒 se...

11. 7. 2013.

Sa緀tak javne rasprave o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu - savjetovanje pisanim putem - o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s kona鑞im prijedlogom Zakona koja je trajala od...

11. 7. 2013.

Stru鑞i skupovi o obrazovanju za odr緄vi razvoj odr綼ni u srpnju 2013.

U okviru programa modularnoga stru鑞og usavršavanja o obrazovanju za odr緄vi razvoj u Hrvatskoj je tijekom protekle dvije godine odr綼n niz stru鑞ih skupova, a u srpnju 2013. odr綼ni su skupovi u Osijeku, Zagrebu, Daruvaru i Prelogu. Na...

10. 7. 2013.

Suradnja Agencije i pou鑑vatelja pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH

Agencija za odgoj i obrazovanje je od 1. do 6. srpnja 2013. na Malom Lošinju organizirala me饀narodni stru鑞i skup za sedamdeset odgojitelja, u鑙telja i nastavnika iz Australije, Austrije, BiH, Crne Gore, Italije, Kanade, Ma餫rske, Makedonije,...

9. 7. 2013.

Objavljeni rezultati dr綼vne mature za pristupnike u ljetnom roku 筴olske godine 2012./2013.

Danas, 9. srpnja 2013. u 14:00 sati objavljeni su rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku. Rezultati su dostupni na internetskim stranicama Postani student , na poveznici "Moji rezultati". Rok za...

5. 7. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvarorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima, koji je priredilo Stru鑞o povjerenstvo sukladno 鑜anku 10. stavku 4. Zakona o...

5. 7. 2013.

Javne tribine o Kurikulumu zdravstvenog odgoja i u Osijeku i Splitu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira još dvije javne tribine na temu Kurikuluma zdravstvenog odgoja, i to u Osijeku i Splitu. U Osijeku 鎒 se javni tribina odr綼ti 5. srpnja 2013. godine s po鑕tkom u 12 sati u...

5. 7. 2013.

Obrazac sa緀tka obrazlo緀nja o provedenom postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu - savjetovanje pisanim putem - o Nacrtu prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda koja je trajala od 29. travnja do 13. svibnja 2013. godine. Cilj javne rasprave bio je prikupiti...

2. 7. 2013.

Djeca i u鑙telji u medijskom prostoru

Od 19. do 21. lipnja u Vodicama je odr綼n Dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje razredne nastave na temu Medijske pismenosti. Na stru鑞om usavršavanju, koji su organizirali viši savjetnici za razrednu nastavu AZOO-a, sudjelovalo je 450 u鑙telja razredne nastave.

2. 7. 2013.

U mentore promovirano 312 odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika

Na sve鑑nosti u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu u petak, 28. lipnja 2013. godine, zbog svoje stru鑞osti, trajnog usavršavanja i ustrajnoga rada u odgojno-obrazovnim ustanovama u zvanje mentora promovirano je 312...

2. 7. 2013.

Javna tribina o Kurikulumu zdravstvenog odgoja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira javnu tribinu na temu Kurikuluma zdravstvenog odgoja koja 鎒 se odr綼ti 4. srpnja s po鑕tkom u 18 sati  u Gradskoj vije鎛ici u Rijeci (Korzo 16).  

28. 6. 2013.

Obavijest o produljenju javne rasprave o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produljuje javnu raspravu o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja do 12. srpnja 2013. godine.

26. 6. 2013.

Sporazum Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Nakladnika 筴olskih ud綽enika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i nakladnici ud綽enika za osnovnu i srednju školu, 4. lipnja 2013. godine potpisali su Sporazum kojim se ure饀ju prava i obaveze sporazumnih strana u postupcima izjašnjavanja i odabira...

24. 6. 2013.

Ministarstvo najavljuje javnu tribinu o Kurikulumu zdravstvenog odgoja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira javnu tribinu na temu Kurikuluma zdravstvenog odgoja, koja 鎒 se odr綼ti 27. lipnja s po鑕tkom u 19 sati  u IV. gimnaziji u  Zagrebu (Av. Dubrovnik 36). Ministarstvo znanosti,...

20. 6. 2013.

Dodjela bespovratnih sredstava za razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Sve鑑na dodjela ugovora, u okviru natje鑑ja dodjele bespovratnih sredstava "Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira" IPA IV komponenta Razvoj ljudskih potencijala, ukupnog iznosa 4.4 milijuna eura, odr綼t 鎒 se u 鑕tvrtak,...

19. 6. 2013.

Promocija prvaka - dodjela nagrada Faust Vran鑙

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, po šesti put, dodjeljuje nagradu "Faust Vran鑙" u鑕nicama i u鑕nicima za postignuto prvo mjesto na dr綼vnim natjecanjima u strukovnim disciplinama, odnosno...

18. 6. 2013.

Otvorena javna rasprava o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenja, primjedbe i...

18. 6. 2013.

Najava promocije mentora - 28. lipnja 2013.

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat 鎒 28. lipnja 2013. u Zagrebu sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika koji napreduju u zvanje mentora. Sve鑑na promocija odr綼t 鎒 se u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 12 sati.

18. 6. 2013.

Upisi u srednje 筴ole 2013./2014.: rok za dostavu dokumentacije - 24. lipnja

Sukladno kalendaru u Publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2013./2014. - Idemo u srednju!, rok za dostavu svjedod綽i završnih razreda, kao i eventualne dodatne dokumentacije je 24. lipnja 2013. godine.

12. 6. 2013.

Hrvatska 筴ola me饀 pobjednicima me饀narodnog 筴olskog natjecanja za za箃itu 緄votne sredine

Od 5. do 7. lipnja je u rumunjskom gradu Moeciju, u pokrajini Brašov, odr綼na završna sve鑑nost me饀narodnog školskog natjecanja za zaštitu 緄votne sredine, pod nazivom „Europske škole za 緄vu鎖 planet“,...

10. 6. 2013.

Otvorena smotra softverskih radova Hrvatskog saveza informati鑑ra 2013.

Hrvatski savez informati鑑ra (HSIN) i ove godine organizira Otvorenu smotru softverskih radova mladih informati鑑ra Hrvatske (OSR). Autori najuspješnijih softverskih radova, koje 鎒 izabrati Povjerenstvo OSR-a, bit 鎒 pozvani na završnicu...

7. 6. 2013.

Predstavljen projekt "Shema 筴olskog vo鎍"

Ju鑕r, 6. lipnja 2013. u Ministarstvu poljoprivrede predstavljen je Nacionalni program za provedbu Sheme školskog vo鎍 za razdoblje od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014.

5. 6. 2013.

Potpisan sporazum izme饀 Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Zajednice nakladnika i knji綼ra Hrvatske

Ju鑕r, 4. lipnja 2013., potpisan je sporazum izme饀 Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Zajednice nakladnika i knji綼ra Hrvatske.

3. 6. 2013.

Odobrena nova pomo鎛a nastavna sredstva za osnovnu 筴olu

ITdesk.info - projekt ra鑥nalne e-edukacije sa slobodnim pristupom putem Interneta pokrenut je prije 鑕tiri godine a u sklopu projekta je realizirana web stranica www.ITdesk.info . Uz pomo ove stranice mogu se savladati ili utvrditi osnovne ra鑥nalne...

3. 6. 2013.

Otvorena javna rasprava o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja. Cilj javne rasprave je prikupiti dosadašnja iskustva te prijedloge i savjete škola, u鑕nika, roditelja i šire zainteresirane...

31. 5. 2013.

Dodjela Oskara znanja dr綼vnim i me饀narodnim prvacima - 8. lipnja 2013.

Agencija za odgoj i obrazovanje, koja u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i brojnim udrugama provodi i organizira natjecanja i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih škola u 31 kategoriji, nagradit 鎒 dr綼vne i me饀narodne...

28. 5. 2013.

Otvorena javna rasprava vezana uz Katalog obveznih ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pojedinostima postupka objave i provo餰nja javnoga poziva te na鑙nu imenovanja Povjerenstva za provo餰nje postupka uvrštavanja ud綽enika i...

28. 5. 2013.

Odr綼ni "Nazorovi dani"

U Postirima na otoku Bra鑥, rodnom mjestu pjesnika Vladimira Nazora,  24. i 25 . svibnja 2013. godine odr綼na je dvodnevna manifestacija koja se kroz stru鑞a predavanja i literarne natje鑑je u鑕nika kontinuirano zala緀 za izu鑑vanje Nazorovog doprinosa hrvatskoj kulturi te njegovu valorizaciju kao trajne vrijednosti.

27. 5. 2013.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2013.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine provodi 7. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja, u vremenu od 30. rujna do 6. listopada 2013. godine.

27. 5. 2013.

Javni poziv za podno筫nje prijedloga za dodjelu nagrade "Masla鑑k znanja" za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba

Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba od 23. svibnja 2013. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za...

27. 5. 2013.

Donesen Pravilnik o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima

Pravilnikom o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima propisuje se koji se ud綽enici i pripadaju鎍 dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj...

27. 5. 2013.

Donesen ud綽eni鑛i standard

Ud綽eni鑛im standardom utvr饀ju se znanstveni, pedagoški, psihološki, didakti鑛o-metodi鑛i, eti鑛i, jezi鑞i, likovno-grafi鑛i i tehni鑛i zahtjevi i standardi za izradu ud綽enika i dopunskih nastavnih sredstava kao vrsta i oblik, odnosno oblici u kojima mogu biti izdani ud綽enici i dopunska nastavna sredstva (tiskano...

23. 5. 2013.

Priru鑞ik "Standardi spolnog odgoja u Europi"

Potvrdu kvalitete sadr綼ja i programa Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, koji je uveden u osnovne i srednje škole RH, posebno osporavanoga 4. modula Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje, dala je Svjetska zdravstvena organizacija.

23. 5. 2013.

Odr綼n Me饀narodni andrago筴i simpozij

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 16. i 17. svibnja 2013. godine u Boigradu na Moru odr綼n je Me饀narodni andragoški simpozij na temu "Klju鑞e kompetencije u obrazovanju odraslih".

22. 5. 2013.

Odr綼na dr綼vna Smotra projekata iz podru鑚a Gra餫nskog odgoja i obrazovanja

Dr綼vna Smotra projekata iz podru鑚a Gra餫nskog odgoja i obrazovanja na kojoj su u鑕nici osnovnih i srednjih škola te predškolske ustanove predstavili projekte kojima su promišljali, istra緄vali i rješavali društvene,...

20. 5. 2013.

Odr綼ne Glazbene sve鑑nosti hrvatske mlade緄

Glazbene sve鑑nosti hrvatske mlade緄, na kojima se ove godine natjecalo 39 zborova iz cijele Hrvatske, sve鑑no su zatvorene 16. svibnja 2013. godine u Velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Vara綿inu dodjelom priznanja i nagrada najuspješnijim zborovima.

15. 5. 2013.

Srednjo筴olci simulirali sjednicu Sabora

Upisne kvote treba uskladiti s potrebama tr緄šta, u srednje škole treba uvesti programe koji 鎒 mladima pomo鎖 da se pripreme za svijet poduzetništva i za pristup EU fondovima, glavni su naglasci iz rasprave o Provedbenim mjerama zapošljavanje mladih prihva鎒nim na prvoj simuliranoj sjednici Hrvatskog...

15. 5. 2013.

Produ緀ni rokovi za izradu rang-lista za upis u鑕nika - sporta筧 u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2013./2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo je obavijest nacionalnim sportskim savezima vezano uz produ緀nje rokova za izradu rang-lista za upis u鑕nika - sportaša u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. u...

14. 5. 2013.

Odr綼no dvadeseto dr綼vno natjecanje iz geografije

Dvadeseto dr綼vno natjecanje iz geografije sve鑑no je otvoreno 8. svibnja 2013. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Vara綿inu dodjelom priznanja mentorima, u鑙teljima i nastavnicima koji su više od deset puta sudjelovali na natjecanju....

13. 5. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetni鑛oj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetni鑛oj školi koji se donosi na temelju 鑜anka 18. Zakona o umjetni鑛om obrazovanju (Narodne novine,...

13. 5. 2013.

Novi strukovni programi u hrvatskom 筴olstvu

U Pomorskoj školi u Bakru 10. svibnja 2013. predstavljeni su novi strukovni kurikulumi koji 鎒 se od slijede鎒 školske godine eksperimentalno uvesti u 52 srednje škole u 20 緐panija.

13. 5. 2013.

U鑕nici s me饀narodnim medaljama i priznanjima dobit 鎒 pohvalnice od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine dodjeljuje pohvalnice u鑕nicima osvaja鑙ma me饀narodnih medalja i priznanja s natjecanja, smotri, izlo綽i i sli鑞o.

13. 5. 2013.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2013./2014.

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 05/2012, 16/2012 i 86/2012)  ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

9. 5. 2013.

Odr綼na Hrvatska matemati鑛a olimpijada 2013.

Na temelju rezultate Dr綼vnog natjecanja iz matematike odr綼nog 3. travnja 2013. u Dubrovniku, a u skladu s pravilima objavljenim na web stranicama Hrvatskog matemati鑛og društva, na Hrvatsku matemati鑛u olimpijadu plasirala su 24 u鑕nika.

9. 5. 2013.

Dr綼vni skup pedagoga - prijave do 10. svibnja

Dr綼vni stru鑞i skup za stru鑞e suradnike, pedagoge Ma饀predmetne teme u školskom kurikulumu, odr綼ti 鎒 se od 13. do 15. svibnja 2013. godine s po鑕tkom u 15 sati u Vodicama (Hotel Olympia), u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

9. 5. 2013.

Odr綼no dr綼vno natjecanje iz hrvatskog jezika

Podjelom priznanja, zahvalnica i pohvalnica u鑕nicima i njihovim mentorima, koji su osvojili prava tri mjesta u pojedinoj kategoriji, 8. svibnja 2013. sve鑑no je zatvoreno 18. dr綼vno Natjecanje iz hrvatskog jezika. Najbolji u鑕nici u poznavanju...

7. 5. 2013.

Europski parlament poziva zagreba鑛e srednje 筴ole na sudjelovanje u programu Euroscola

Europski parlament putem svojeg Ureda za informiranje u Republici Hrvatskoj poziva srednje škole u Gradu Zagrebu i Zagreba鑛oj 緐paniji da iska緐 interes i registriraju u鑕ni鑛e ekipe u dobi od 16 do 18 godina za selekcijsko prednatjecanje za...

7. 5. 2013.

Odr綼no dr綼vno natjecanje i smotra iz fizike

Srednja škola Biograd na Moru od 2. do 5. svibnja 2013. godine bila je doma鎖n dr綼vnog Natjecanja i smotre iz fizike u鑕nika osnovnih i srednjih škola. Na natjecanju i smotri sudjelovalo je 139 mladih fizi鑑ra, koje je pripremalo i pratilo 99 mentora.

7. 5. 2013.

Nagra餰ni pobjednici Natje鑑ja za likovne, literarne i foto radove djece i mladih

U Zagreba鑛om kazalištu lutaka, 30. travnja 2013. odr綼na je sve鑑na dodjela nagrada pobjednicima Natje鑑ja likovnih, literarnih i foto radove djece i mladih, kojeg je tre鎢 godinu zaredom organizirala Dr綼vna uprava za zaštitu i...

7. 5. 2013.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2013./2014. u razredne odjele za sporta筫

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. u razredne odjele za...

6. 5. 2013.

Odr綼no natjecanje - izlo綽a u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola iz podru鑚a vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK 2013

Izlo綽om najuspješnijih likovnih radova u鑕nika u izlo綽enom slonu Škole primjenjene umjetnosti i dizajna „Izidor Kršnjavi” sve鑑no je 30. travnja 2013. u Zagrebu zatvoreno ovogodišnje Natjecanje-izlo綽a u鑕nika...

2. 5. 2013.

Zapo鑕le prijave za kandidate izvan redovnog obrazovnog sustava

Prijave u sustav Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, zapo鑕le su u utorak, 30. travnja 2013. Izuzetno je va緉o da prije same prijave u sustav svi kandidati dobro prou鑕 publikaciju dostupnu na internetskim...

2. 5. 2013.

Otvorena javna rasprava o postupku odobravanja ud綽enika, dodataka ud綽eniku i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina za osnovnu i srednju 筴olu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku odobravanja ud綽enika, dodataka ud綽eniku i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina za...

2. 5. 2013.

Uspjeh hrvatskih u鑕nika na me饀narodnom natjecanju iz prirodnih znanosti

Od 15. do 22. travnja na Baliju u Indoneziji, odr綼lo se me饀narodno natjecanje iz prirodnih znanosti - International competition of young scientists (ICYS).

2. 5. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda koji se donosi na temelju 鑜anka 34. stavak 1. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10. i 55/11.).

30. 4. 2013.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u razdoblju svibanj - kolovoz 2013.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je stru鑞e skupove za stru鑞o usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u razdoblju od svibnja do kolovoza  2013. godine.

30. 4. 2013.

Otvorena javna rasprava o postupku odobravanja ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za u鑕nike s te筴o鎍ma i za 筴ole koje provode nastavu na stranome jeziku

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku odobravanja ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava s malom nakladom, za u鑕nike s teško鎍ma i za škole koje provode...

29. 4. 2013.

Otvorena je javna rasprava o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima za osnovnu i srednju 筴olu

Pravilnikom o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima za osnovnu i srednju školu propisuje se koji se ud綽enici i pripadaju鎍 dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom...

29. 4. 2013.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2013./2014. te izmjenama i dopunama elemenata i kriterija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2013./2014. Sastavni dio Odluke je Struktura razrednih odjela i broja u鑕nika I. razreda srednjih škola.

16. 4. 2013.

Otvorena javna rasprava o stru鑞im povjerenstvima za prosudbu ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sastavu, imenovanju i na鑙nu rada stru鑞ih povjerenstava za prosudbu ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju...

12. 4. 2013.

Po鑙nju e-upisi u srednju 筴olu - 15. travnja 2013.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u ponedjeljak, 15. travnja s po鑕tkom u 10 sati, odr綼t 鎒 se konferencija za novinare na kojoj 鎒 ministar dr. sc. 甧ljko Jovanovi pustiti u rad mre緉u stranicu www.upisi.hr , što 鎒 ozna鑙ti...

5. 4. 2013.

Gastro 2013.

U Srednjoj školi Jure Kaštelan Omiš, od 10. do 13. travnja 2013. godine, odr綼t 鎒 se Gastro 2013. Gastro je natjecanje u鑕nika turisti鑛ih i ugostiteljskih škola, a ovogodišnje natjecanje je 33. po redu.

4. 4. 2013.

Predstavljen pilot program "Ruksak (pun) kulture"

U Gimnaziji u Novoj Gradiški 3. travnja predstavljen je pilot program "Ruksak (pun) kulture" te odr綼na radionica pod nazivom "Izgradnja zajednice ritmom i zvukom".

29. 3. 2013.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2013./2014.

Odlukom o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2013./2014. ponovo je predlo緀na mogu鎛ost fleksibilnog po鑕tka nastave i to 2. ili 9. rujna...

pljesak 27. 3. 2013.

Sve鑑na dodjela Rje筫nja o napredovanju/ponovnom izboru u zvanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta.

27. 3. 2013.

Zaklju鑓i i prijedlozi s konferencije "Nasilje u 筴oli"

Konferencija "Nasilje u školi" odr綼na je u Zagrebu 18. o緐jka 2013. godine u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem podizanja svijesti i osvješ鎖vanja javnosti o vršnja鑛om nasilju i drugim...

25. 3. 2013.

Odr綼na zavr筺ica prvog dr綼vnog natjecanja i smotre "Opisujemo sustave"

U Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu odr綼na je 22. o緐jka 2013. godine završnica prvog dr綼vnog natjecanja i smotre "Opisujemo sustave" na kojem je svoje projekte prezentiralo 14 u鑕nika srednjih škola u...

25. 3. 2013.

Andrago筴o usavr筧vanje za voditelje obrazovanja odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u 2013. godini organizira andragoško usavršavanje za posebnu ciljnu skupinu andragoških djelatnika.

25. 3. 2013.

Novi strukovni kurikulumi u eksperimentalnoj provedbi od 2013./2014.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je otvorila mogu鎛ost iskaza interesa strukovnih škola za provedbom strukovnih kurikuluma programiranih u skladu s novom metodologijom.

21. 3. 2013.

Hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2013

Devetnaesta po redu hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2013 odr綼t 鎒 se 6. travnja 2013. u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i  ra鑥narstva.

21. 3. 2013.

Odabrano Nacionalno vije鎒 u鑕nika

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 20. o緐jka je odr綼na konstituiraju鎍 sjednica Nacionalnog vije鎍 u鑕nika, najvišega predstavni鑛og tijela u鑕nika osnovnih i srednjih škola.

21. 3. 2013.

Otvorena javna rasprava o za箃iti prava u鑕nika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Pravilniku o na鑙nu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava u鑕nika te prijave svakog kršenja tih prava...

21. 3. 2013.

Popis 緐panijskih diseminatora za EU teme

Agencija za odgoj i obrazovanje je osposobila skupinu 緐panijskih diseminatora u podru鑚u op鎒g obrazovanja za vo餰nje stru鑞ih skupova vezanih uz pretpristupnu pomo Europske unije Republici Hrvatskoj, pisanje prijedloga projekata koji 鎒 se financirati iz sredstava EU-a te Program za cjelo緄votno u鑕nje.

21. 3. 2013.

Predstavljen nacrt nove Strategije stru鑞og usavr筧vanja AZOO-a 2014. - 2020.

Nacrt nove Strategije stru鑞og usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje 2014. - 2020., koja je nastala na temelju rezultata analize postoje鎒g sustava stru鑞og usavršavanja, predstavljen je stru鑞oj javnosti 19. o緐jka 2013. godine u...

19. 3. 2013.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta odr綼na Konferencija o nasilju u 筴olama

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. o緐jka se odr綼la Konferencija o nasilju u školama. Konferenciji koja je okupila velik broj stru鑞jaka koji se bave nasiljem cilj je bio podizanje svijesti o vršnja鑛om nasilju i drugim...

14. 3. 2013.

Odr綼n dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih 筴ola

Ravnatelji osnovnih škole Republike Hrvatske, njih više od 650, sudjelovali su od 11. do 13. o緐jka 2013. godine u Vodicama na dr綼vnom stru鑞om skupu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

13. 3. 2013.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma.

11. 3. 2013.

Projekt "Judo u 筴ole" od jeseni u Hrvatskoj

U Hrvatskoj 鎒 se od jeseni po鑕ti provoditi projekt pod nazivom ''Judo u škole''. Dogovoreno je to 8. o緐jka u Budimpešti na sastanku predsjednika Me饀narodne judo federacije Mariusa L. Vizera i predsjednice Hrvatskog judo saveza dr. Sande 萶rak, odr綼nom u nazo鑞osti ministra znanosti, obrazovanja i...

4. 3. 2013.

Radni materijali i radionice za provo餰nje Kurikuluma zdravstvenog odgoja na satu razrednika

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila radne materijale i radionice pripremljene za provo餰nje Kurikuluma zdravstvenog odgoja na satu razrednika.

27. 2. 2013.

Web obrazac za evidenciju o pojedina鑞om slu鑑ju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama

Radi prevencije nasilja me饀 djecom i mladima, uz edukaciju stru鑞jaka koji rade s djecom i mladima, senzibilizaciju roditelja, djece i mladih za problem nasilja, kao i pru綼njem sustavne pomo鎖 緍tvama nasilja, a u skladu s Protokolom o postupanju u...

25. 2. 2013.

Hrvatski u鑕nici osvojili 5 medalja na Europskom matemati鑛om kupu

Udruga Mladi nadareni matemati鑑ri Marin Getaldi u suradnji s lokalnim organizatorima iz ostalih zemalja organizirala je krajem studenog i po鑕tkom prosinca 2012. godine prvi Europski matemati鑛i kup (EMC) na kojem je sudjelovalo stotinjak u鑕nika iz...

19. 2. 2013.

I. tehni鑛a 筴ola Tesla u projektu "EU vlaki"

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. velja鑕 predstavljen je EU vlaki - projekt EU-a "European CNC-Network - Train for Europe - Reloaded" u kojem sudjeluje I. tehni鑛a škola Tesla iz Zagreba.

18. 2. 2013.

Naj鑕规e postavljana pitanja - elektroni鑛i upisi u srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2013./2014.

Na temelju do sada zaprimljenih upita u svezi s izborom kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa鑙nilo je dokument "Naj鑕š鎒 postavljana pitanja".

15. 2. 2013.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima za 2013. godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrdilo je ukupnu cijenu usluge smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima za 2013. godinu.

6. 2. 2013.

Upute i procedure za natjecanja Gastro 2013.

Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje objavljene su procedure za provedbu natjecanja u鑕nika u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo 2013. te upute za provedbu natjecanja i smotri u鑕nika i u鑕nica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim predmetima i strukovnim podru鑚ima u 2013. godini.

6. 2. 2013.

Najava promocije mentora i savjetnika - 8. velja鑕 2013.

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat 鎒 8. velja鑕 2013. u Zagrebu sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika koji napreduju u zvanje mentora i savjetnika.

5. 2. 2013.

ACES natje鑑j za sve 筴ole u Hrvatskoj

Akademija centralno-europskih škola zapo鑙nje natjecanje za najbolje projekte u okviru prekograni鑞ih školskih partnerstava i sve škole u Hrvatskoj pozvane su na sudjelovanje u natjecanju.

4. 2. 2013.

Natjecanje "Klokan bez granica" 2013. - prijave do 8. velja鑕

U organizaciji Hrvatskog matemati鑛og društva 21. o緐jka 2013. godine u 12 sati i 30 minuta odr綼t 鎒 se me饀narodno matemati鑛o natjecanje "Klokan bez granica". Svi zainteresirani u鑕nici trebaju se prijaviti  do 8. velja鑕 2013....

1. 2. 2013.

Odr綼n skup "Suvremene metode strukovnog obrazovanja u鑕nika s te筴o鎍ma"

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 24. sije鑞ja 2013. godine u Srednjoj školi - Centru za odgoj i obrazovanje (Zagreb, Zagorska 14), odr綼n je stru鑞i skup pod nazivom "Suvremene metode strukovnog...

31. 1. 2013.

Prijavite se na natjecanje "﹌ola – prijatelji starijih: Nau鑙 me, nau鑙t 鎢 te!"

Potaknuta velikim odazivom osnovnih škola diljem Hrvatske na prošlogodišnji nagradni natje鑑j „Škola – prijatelj starijih: Lajkam starije“, Royalova zaklada za me饀generacijsku solidarnost odlu鑙la je i ove...

23. 1. 2013.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2013./2014.

Na temelju 鑜anka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.) i 鑜anka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br....

22. 1. 2013.

Predstavljen prvi modul Zdravstvenog odgoja u nekoliko 筴ola u Hrvatskoj

Desetominutnom vje綽om djeca ni緄h razreda zagreba鑛e Osnovne škole Matija Gubec predstavila su ju鑕r, 21. sije鑞ja dio prvog modula Zdravstvenog odgoja "甶vjeti zdravo", koji osim za tjelesnu aktivnost uklju鑥je smjernice za osobnu...

20. 1. 2013.

Infokup 2013.

Sutra, 21. sije鑞ja 2013. godine, po鑙nje Infokup - hrvatsko natjecanje iz informatike i ra鑥nalstva kojemu je cilj okupiti mlade i talentirane u鑕nike i ubrzati njihov razvoj kroz sudjelovanje u takvim aktivnostima koje mogu biti poticaj njihovim sposobnostima.

14. 1. 2013.

Obavijesti i informacije o provo餰nju Kurikuluma zdravstvenog odgoja

U nastavku objavljujemo informacije i obavijesti o provo餰nju Kurikuluma zdravstvenog odgoja, koje su poslane ravnateljima osnovnih i srednjih škola da bi im omogu鎖le efikasniju i uspješniju provedbu sadr綼ja i tema zdravstvenog odgoja.

14. 1. 2013.

Odr綼na 18. zimska 筴ola informatike Krapina 2013.

U organizaciji Hrvatskog saveza informati鑑ra, Srednje škole Krapina i Krapinskog informati鑛og kluba, u Krapini se od 3. do 11. sije鑞ja 2013. godine odr綼la 18. zimska škola informatike Krapina 2013.

14. 1. 2013.

Radni materijali i radionice za provo餰nje Kurikuluma zdravstvenog odgoja na satu razrednika

Agencija za odgoj i obrazovanje je na internetskim stranicama posve鎒nima Zdravstvenom odgoju objavila radne materijale i radionice pripremljene za provo餰nje Kurikuluma zdravstvenog odgoja na satu razrednika.

11. 1. 2013.

Najava stru鑞og usavr筧vanja za strukovne nastavnike i u鑙telje - suvremene metode strukovnog obrazovanja u鑕nika s te筴o鎍ma

U Srednjoj školi - Centru za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska 14), 24. sije鑞ja 2013. godine u vremenu od 12 do 18 sati, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i škola doma鎖n organiziraju stru鑞i skup za nastavnike i...

11. 1. 2013.

Odluka o sufinanciranju me饀mjesnog javnog prijevoza za redovite u鑕nike srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2013. godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o sufinanciranju me饀mjesnog javnog prijevoza za redovite u鑕nike srednjih škola  koja odre饀je kriterije i na鑙n sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih...

9. 1. 2013.

Promi筶janje obrazovanja: Ulaganje u vje箃ine za bolja socioekonomska postignu鎍

Europska komisija je 20. studenoga 2012. godine u Strasbourgu predstavila novu strategiju za unaprje餰nje sustava obrazovanja i osposobljavanja naziva Promišljanje obrazovanja: ulaganje u vještine za bolja socioekonomska postignu鎍.

9. 1. 2013.

Nacionalno natjecanje mladih za najljep筫 pismo 2013.

Agencija za odgoj i obrazovanje, u suradnji s Hrvatskom poštom, raspisuje literarni natje鑑j: Nacionalno natjecanje mladih za najljepše pismo. Svjetska poštanska unija (UPU) izabrala je temu za 2013. godinu: Napiši pismo u...

8. 1. 2013.

Pravilnik o polaganju dr綼vne mature - 2012./2013.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Pravilnik o polaganju dr綼vne mature za školsku godinu 2012./2013, koji je u Narodnim novinama objavljen 2. sije鑞ja 2013. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se sadr綼j, uvjeti, na鑙n i...

8. 1. 2013.

Najava Me饀narodnog andrago筴og simpozija

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 16. i 17. svibnja 2013. godine u Biogradu na Moru odr綼t 鎒 se Me饀narodni andragoški simpozij na temu „Klju鑞e kompetencije i u鑕nje odraslih“.

17. 7. 2012.

Izvje规e o upisu u鑕nika u I. razrede srednjih 筴ola nakon ljetnog upisnog roka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na svojim internetskim stranicama objavilo izvješ鎒 o upisima u I. razrede srednjih škola nakon ljetnog upisnog roka. Podaci za pojedine 緐panije mogu se vidjeti na sljede鎖m poveznicama:

16. 7. 2012.

Sve鑑no otvorenje Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja 2012. i Me饀narodni stru鑞i skup „Uloga u鑕nja i obrazovanja u aktivnom starenju“

Obrazovna kampanja Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja i ove godine zapo鑙nje Sve鑑nim otvorenjem koje 鎒 se odr綼ti 24. rujna u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 12:00 sati.

7. 7. 2012.

Rezultati upisa - slobodna mjesta u srednjm 筴olama nakon prvog upisnog kruga

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta prema dospjelim izvješ鎖ma srednjih škola, Ureda dr綼vne uprave u 緐panijama i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Zagreb objavljuje podatke o broju slobodnih mjesta u srednjim...

3. 7. 2012.

Upisi u srednju 筴olu - prijave u 1. krugu danas do 16 sati

Ju鑕r, 2. srpnja 2012. godine predajom dokumenata za prijavu u cijeloj Hrvatskoj po鑕o je prvi krug ljetnoga roka upisa u srednje škole. Budu鎖 srednjoškolci prijave mogu predati danas do 16 sati. U prvim razredima srednjih škola...

15. 6. 2012.

Upisi u srednju 筴olu 2012./2013. - odgovori na naj鑕规e postavljana pitanja

Temeljem do sada zaprimljenih upita u svezi s izborom kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013., Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na鑙nilo je dokument "Naj鑕š鎒 postavljana pitanja" u kojem...

5. 6. 2012.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2012./2013.

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. i 16/12.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta 4. lipnja donio je

1. 6. 2012.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2012./2013.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. 甧ljko Jovanovi donio je ju鑕r, 31. svibnja Odluku o upisu u鑕nika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2012./2013. Odlukom se, me饀 ostalim, utvr饀ju broj mjesta u razrednim...

30. 5. 2012.

Otvorena javna rasprava o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Danas, 30. svibnja 2012. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta konferencijom za novinare otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

22. 5. 2012.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2012.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, petu godinu zaredom, a šesti put u Hrvatskoj, provodi nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja.

17. 5. 2012.

Odgoda odr綼vanja stru鑞og skupa „Generacijska obilje緅a i utjecaj generacijskih razlika na nastavu“

Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani, da se jednodnevna radionica za nastavnike/ce strukovnih škola na temu „Generacijske razlike i njihov utjecaj na nastavu“, koja je trebala biti odr綼na 28. svibnja 2012. godine u...

9. 5. 2012.

Javni poziv - Masla鑑k znanja

Objavljen je javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba. Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2012.

2. 5. 2012.

Dr綼vni stru鑞i skup za pedagoge Profesionalni razvoj u 筴oli – mogu鎛osti i izazovi

Agencija za odgoj i obrazovanje od 7. do 9. svibnja 2012. godine u Osijeku organizira dr綼vni stru鑞i skup Profesionalni razvoj u školi - mogu鎛osti i izazovi posve鎒n temi ja鑑nja unutrašnjih potencijala škole kroz stru鑞o...

19. 3. 2012.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju travanj - prosinac 2012. godine

Na temelju 鑜anka 134., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 8 6109, 92110, 105/1900, lll,16l12) ministar znanosti, obrazovanja i sporta, donosi Odluku o utvr餴vanju cijene usluga...

6. 3. 2012.

Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju

U Tjednu psihologije, koji se od 20. do 24. velja鑕 2012. obilje綼va u cijeloj Hrvatskoj petu godinu zaredom, viša savjetnica za psihologe Agencije za odgoj i obrazovanje Teodora Dubrovi, prof., organizirala je dr綼vni stru鑞i skup za psihologe.

31. 1. 2012.

Najava stru鑞og skupa o promjenama u dono筫nju i pisanju programa obrazovanja odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kroz projekt IPA „Regionalna mre綼 lokalnih obrazovanih ustanova“, organizira stru鑞i skup za ravnatelje ustanova i/ili voditelje obrazovanja koji 鎒 se odr綼ti u Zagrebu 6. i 7....

26. 1. 2012.

Animirani film o reformi strukovnog obrazovanja u RH

Na mre緉im stranicama Agencije postavljen je kratki animirani film o reformi strukovnog obrazovanja u RH koju provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

25. 1. 2012.

Popularizacija medijske kulture u 筴olama

Agencija za odgoj i obrazovanje u okviru programa djelatnosti stru鑞og usavršavanja organizirala je 12. sije鑞ja 2012. godine na U鑙teljskom fakultetu u Zagrebu stru鑞i skup Medijska kultura i mladi (1. modul).

27. 12. 2011.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju sije鑑nj - o緐jak 2012. godine

Na temelju 鑜anka 134., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) ministar znanosti, obrazovanja i 筽orta, donosi

25. 11. 2011.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika - 25. studenog 2011.

Danas, 25. studenog 2011. u 11 sati u Kongresnoj dvorani Globus na Zagreba鑛om velesajmu u Zagrebu (Avenija Dubrovnik 15) odr綼t 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i...

23. 11. 2011.

Polaznicima programa obrazovanja odraslih omogu鎒no kori箃enje CARNetovih usluga

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m - CARNet, a na poticaj Vije鎍 za obrazovanje odraslih, s danom 24. listopada 2011. omogu鎢je odraslim polaznicima koji poha餫ju formalne...

28. 9. 2011.

Natje鑑j za program za cjelo緄votno u鑕nje za 2012. godinu

Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU objavile su natje鑑j za Program za cjelo緄votno u鑕nje za Republiku Hrvatsku za 2012. godinu.

11. 7. 2011.

Rezultati upisa u srednje 筴ole nakon prvog upisnog kruga ljetnog roka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donosi Izvješ鎒 o upisu i broju slobodnih mjesta nakon prvog upisnog kruga ljetnog roka (4. -7. srpnja).

29. 4. 2011.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2011./2012.

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, br. 75/93., 92/96., 48/99., 127/00., 15/01., 199/03., 79/07.), a u vezi s 鑜ankom 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela dr綼vne uprave (Narodne novine br....

11. 4. 2011.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa otvara javnu raspravu na Nacrt prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda. Javna rasprava otvorena je do 24. travnja 2011. Prijedlozi i primjedbe mogu se uputiti na adresu: javnarasprava-us@mzos.hr .

23. 2. 2011.

Zapo鑕lo stru鑞o usavr筧vanje Upravljanje projektnim ciklusom u Pretpristupnom Programu IPA

Odsjek za me饀narodnu suradnju AZOO-a zapo鑕o je stru鑞o usavršavanje pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom u Pretpristupnom Programu IPA“. Ono je tematski prilago餰no i namijenjeno svim zaposlenima u op鎒m obrazovanju, a bavi...

26. 1. 2011.

Aktivnosti koje organizira mre綼 Nacionalnih agencija za program Mladi na djelu

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava o nekoliko aktivnosti koje organizira mre綼 Nacionalnih agencija za program Mladi na djelu:

21. 1. 2011.

Novine u organizaciji i provedbi natjecanja iz informatike i ra鑥nalstva

U povodu jubilarne 20. obljetnice odr綼vanja Natjecanja iz informatike i ra鑥nalstva Agencija za odgoj i obrazovanje 19. sije鑞ja 2011. godine predstavila je u Zagrebu niz novosti vezanih uz natjecanje.

14. 1. 2011.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima za 2011. godinu

Na temelju 鑜anka 134., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10) ministar znanosti, obrazovanja i športa, donosi...  

9. 12. 2010.

Hrvatska postala punopravnom sudionicom Europskoga prostora cjelo緄votnog u鑕nja

U okviru neformalnog sastanka Vije鎍 ministara obrazovanja zemalja Europske unije, odr綼nog danas u belgijskom gradu Bruggesu, povjerenica Europske komisije za obrazovanje, gdja. Androulla Vassiliou, i ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH, dr. sc....

4. 10. 2010.

Potpisani ugovori o dodjeli nepovratnih sredstava u sklopu IV. komponente IPA-e za projekt "Uklju鑙vanje u鑕nika s te筴o鎍ma u obrazovanje za zapo筶javanje"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa razvilo je shemu nepovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala, s ciljem pove鎍nja obrazovnih postignu鎍 u鑕nika s teško鎍ma, u skladu s njihovim potrebama i...

22. 9. 2010.

Informativni dani na temu sudjelovanja u Programu za cjelo緄votno u鑕nje u 2011. godini

Agencija za mobilnost i programe EU organizira informativne dane u svrhu upoznavanja potencijalnih korisnika s mogu鎛ostima sudjelovanja u jednom od obrazovnih programa Europske unije koje Agencija provodi u podru鑚u formalnog obrazovanja - Programu za...

25. 5. 2010.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2010./2011.

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, br. 75/93., 92/96., 48/99., 127/00., 15/01., 199/03., i 79/07.), a u vezi s 鑜ankom 14. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela dr綼vne uprave (Narodne novine br....

7. 10. 2009.

Odluka o utvr餴vanju cijene, kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova smje箃aja i prehrane redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u u鑕ni鑛im domovima za 筴. g. 2009./2010.

Donosimo vam Odluku o utvr餴vanju cijene, kriterijima i na鑙nu financiranja troškova smještaja i prehrane redovitih u鑕nika prvih (1.), drugih (2.), tre鎖h (3.) i 鑕tvrtih (4.) razreda srednjih škola u u鑕ni鑛im domovima za...

19. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Smotra i natjecanje u鑕ni鑛ih domova – Domijada

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼vaju se regionalna i dr綼vno natjecanje u鑕ni鑛ih domova pod nazivom Domijada. Regionalna natjecanja odr綼vaju se do 25. travnja 2008. godine, a...

12. 7. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

U鑕ni鑛i domovi

U鑕ni鑛i domovi su odgojno-obrazovne ustanove koje u鑕nicima osiguravaju boravak (smještaj i prehranu) tijekom poha餫nja srednjoškolskog obrazovanja. U鑕ni鑛i domovi imaju posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje razli鑙tim programima rada - temeljnim, posebnim i interesnim.

10. 1. 2007. :: Autor: Antonia Strunje

Popis u鑕ni鑛ih domova

Popis svih u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj mo緀te prona鎖 na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa .

16. 11. 2006. :: Autor: Antonia Strunje

U鑕ni鑛i domovi

U鑕ni鑛i domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg školstva, gdje se u sklopu odgojno-obrazovnog programa u鑕nicima osigurava primjeren boravak (smještaj i prehrana) tijekom poha餫nja srednjoškolskog obrazovanja.

Arhiva na筰h vijesti
Edu.hr portal CMS za 筴ole CARNetova korisni鑛a konferencija Elektroni鑛i identitet Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za 筴ole namijenjen u鑕nicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih 筴ola Nacionalni portal za u鑕nje na daljinu Moodle

U鑕ni鑛i radovi

Bolesti i poreme鎍ji 緄v鑑nog sustava

Donosimo rad Marka Majnolovi鎍, u鑕nika 3.a razreda Gimnazije Vukovar. Marko je izradio PowerPoint prezentaciju o bolestima i poreme鎍jima 緄v鑑nog sustava. Prezentacija mo緀 poslu緄ti u nastavi biologije i na satu razrednika...

Nastavni materijali

Kognitivne pristranosti

Prepoznati vrste kognitivnih pristranosti (predrasuda).

585. prije Krista - na današnji dan kod rijeke Halys (danas...

Copyright © 2010 CARNet. Sva prava pridr綼na | Uvjeti kori箃enja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNet.hr
presko鑙 na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr