presko鑙 na sadr綼j
20. 9. 2019.

Iskaz interesa za natjecanje u鑕nika strukovnih 筴ola - WorldSkills Croatia 2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pristupila je organizaciji dr綼vnih natjecanje u鑕nika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. po novom modelu u školskoj godini 2019./2020.

20. 9. 2019.

Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja u鑕nika strukovnih 筴ola u 筴. godini 2019./2020.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, temeljem 鑜anka 13. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) objavljuje  Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja u鑕nika strukovnih...

20. 9. 2019.

Objavljeni Javni pozivi za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za izradu standarda zanimanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  u 鑕tvrtak, 19. rujna 2019. godine, objavila je 13 Javnih poziva za prijavu...

20. 9. 2019.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2020./2021.

U 鑕tvrtak, 19. rujna2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 sudjelovati u izradi i razvoju ispita i ispitnih materijala za dr綼vnu maturu u...

19. 9. 2019.

Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala u鑕nicima osnovnih 筴ola i obveznih ud綽enika u鑕nicima srednjih 筴ola koji su 鑜anovi ku鎍nstva koje je korisnik zajam鑕ne minimalne naknade za 筴. god. 2019./2020.

Na temelju 鑜anka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018., u daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske je na 169. sjednici odr綼noj 18. srpnja 2019....

18. 9. 2019.

Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2019./2020.

U srijedu, 18. rujna 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2019./2020.

18. 9. 2019.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi i stru鑞oga komunikacijskog posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje drugu u nizu odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi i stru鑞oga komunikacijskog posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za školsku godinu...

17. 9. 2019.

Stru鑞i skup "Pri鑑 (iz) moje knji緉ice"

Gradska knji緉ica Beli Manastir, Središnja knji緉ica Ma餫ra u RH, organizira stru鑞i skup s me饀narodnim sudjelovanjem “Pri鑑 (iz) moje knji緉ice” koji 鎒 se odr綼ti 7. i 8. studenoga 2019. godine. Prijave za izlaga鑕 na stru鑞om skupu su završene, a otvorene su prijave bez...

16. 9. 2019.

Obavijest o podjeli svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima jesenskoga roka dr綼vne mature u 筴. god. 2018./2019.

U petak, 13. rujna 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o podjeli svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima jesenskoga roka dr綼vne mature u školskoj godini 2018./2019.

13. 9. 2019.

Odluka o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za 筴olovanje u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju u srednjo筴olskim programima za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje u鑕nika s teško鎍ma u razvoju u srednjoškolskim programima...

13. 9. 2019.

Odluka o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim programima za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim...

12. 9. 2019.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi i stru鑞oga komunikacijskog posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje prvu u nizu Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi i stru鑞oga komunikacijskog  posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za školsku godinu...

10. 9. 2019.

Obavijest o nov鑑noj potpori za me饀narodnu suradnju 筴ola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova u 筴olskoj godini 2019./2020.

Na temelju Odluke o dodjeljivanju nov鑑ne potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za me饀narodnu obrazovnu suradnju u školskoj godini 2019./2020. (KLASA: 023-03/19-06/00039, URBROJ: 533-06-19-0004) od 27. kolovoza 2019. godine...

9. 9. 2019.

Novi Pravilnik o vrednovanju: Obvezna najava pisane provjere mjesec dana ranije

U Narodnim novinama objavljene su izmjene i dopune  Pravilnika o na鑙nima, postupcima i elementima vrednovanja u鑕nika u osnovnim i srednjim školama .  

5. 9. 2019.

Dopis o svim zakonskim, podzakonskim aktima i kurikulumima te dopis o promjenama u e-dnevniku

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dopis o svim zakonskim, podzakonskim aktima i kurikulumima koji su doneseni i primjenjuju se od ove školske godine te dopis o promjenama u e-dnevniku.

5. 9. 2019.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. nastavlja s programom sufinanciranja / finaciranja troškova javnoga prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola. Prenosimo Odluku o kriterijima i na鑙nu...

4. 9. 2019.

Odluka o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim 筴olama za nabavu licenci

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak donijela je 27. kolovoza 2019. godine Odluku o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavu licenci potrebnih za nastavu za 862 osnovne i srednje škole u ukupnome...

2. 9. 2019.

Tre鎖na 筴ola u Hrvatskoj odlu鑙la se za druk鑙ji 筴olski kalendar u sklopu reforme

Za nešto manje od pola milijuna školaraca idu鎖 tjedan, u ponedjeljak, 9. rujna 2019. godine, po鑙nje nova nastavna godina koja završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za u鑕nike završnih razreda...

30. 8. 2019.

Poziv na informativne radionice u sklopu Poziva „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i ra鑥nalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Slu綽a za programe i projekte EU-a, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom...

26. 8. 2019.

萫sta pitanja o Kurikularnoj reformi

Tijekom edukacija u緄vo, ali i u virtualnim u鑙onicama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je velik broj pitanja koja se odnose na razli鑙te aspekte provo餰nja kurikularne reforme Škola za 緄vot koja u rujnu ulazi u sve škole diljem Hrvatske. Na svojim mre緉im stranicama objavili su odgovore...

23. 8. 2019.

Najava stru鑞ih edukacija za „﹌olu za 緄vot“ u organizaciji Agencije i Ministarstva znanosti i obrazovanja

Viši savjetnici i vanjski suradnici Agencije za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u sklopu pripreme za idu鎖 krug edukacija u鑙telja, nastavnika, ravnatelja i stru鑞ih suradnika za frontalnu primjenu...

23. 8. 2019.

Predstavljen 〆R - ﹌olski e-Rudnik (vol. 2)

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼n je brifing za predstavnike medija na kojem je predstavljeno proširenje aplikacije ŠeR - Školski e-Rudnik (vol. 2). Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak na brifingu je prezentirala statistiku o izostancima, op鎒m uspjehu, pedagoškim...

22. 8. 2019.

Provo餰nje dodatnih ispita i provjera za prijavu obrazovnih programa za upis u srednju 筴olu

U 鑕tvrtak, 22. kolovoza 2019. godine, u 23 sata i 59 minuta isti鑕 rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provo餰nja dodatnih provjera.

21. 8. 2019.

Zapo鑙nje provedba cjelovite kurikularne reforme u novoj 筴olskoj godini

Ministrica Divjak sudjelovala je na 鑕tvrtom krugu edukacije u sklopu pripreme cjelovite kurikularne reforme. Pred 125 mentora odr綼la je predavanje o va緉osti istra緄va鑛og u鑕nja i osvrnula se na cjelogodišnji proces rada u pripremi...

20. 8. 2019.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka za u鑕nike s te筴o鎍ma za upis u I. razred srednje 筴ole

U srijedu, 21. kolovoza 2019. godine, u 10 sati objavit 鎒 se  kona鑞e ljestvice poretka za u鑕nike s teško鎍ma u razvoju.

20. 8. 2019.

Po鑕tak prijava za upis u I. razred srednje 筴ole u jesenskom upisnom roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., u srijedu, 21. kolovoza 2019. godine, zapo鑙nju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa...

19. 8. 2019.

Isti鑕 rok za prijavu kandidata s te筴o鎍ma u razvoju za upis u srednje 筴ole u jesenskom roku

NISpuSŠ podsje鎍 da u ponedjeljak, 19. kolovoza 2019. godine, u 16 sati isti鑕 rok za  prijavu kandidata s teško鎍ma u razvoju za upis u srednje škole u jesenskom roku. 

19. 8. 2019.

Javni poziv odgojno-obrazovnim radnicima u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih „Metodi鑛ih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i me饀predmetnih tema za osnovnu i srednju 筴olu“

U projektu „Podrška Cjelovitoj kurikularnoj reformi“ u sklopu Operativnoga programa 'U鑙nkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.' Europskoga socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u nastavku: Ministarstvo)...

19. 8. 2019.

Po鑕tak registracije kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja za upis u srednje 筴ole u jesenskom upisnom roku

U petak, 16. kolovoza 2019. godine,  elektroni鑛i registracijski obrazac dostupan je za ispunjavanje na naslovnici stranice www.upisi.hr i bit 鎒 dostupan do petka, 23. kolovoza 2019. godine, u 15 sati. 

8. 8. 2019.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, Izvješ鎒 o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te...

6. 8. 2019.

Objavljeni pobjednici natje鑑ja #CedefopPhotoAward 2019

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ovoga je prolje鎍 objavila vijest o natjecanju #CedefopPhotoAward 2019 kojega je Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja Cedefop po 鑕tvrti puta organizirao u suradnji s Europskom...

31. 7. 2019.

Objava liste 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za prosudbu ud綽enika za osnovnu i srednju 筴olu za 筴. god. 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje na temelju 鑜anka 7. Zakona o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, br. 116/2018.) listu 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za prosudbu ud綽enika za...

29. 7. 2019.

Javno savjetovanje o Odluci o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet 萫筴i jezik za osnovne i srednje 筴ole s nastavom na 鑕筴om jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet 萫ški jezik za osnovne i srednje škole s nastavom na 鑕škom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A).

26. 7. 2019.

Izvje规e o nacrtu Odluke o dono筫nju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne 筴ole na razini 4.2.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani...

24. 7. 2019.

Novi Pravilnik o napredovanju

Nakon 24 godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novi Pravilnik o napredovanju. Pravilnik donosi suvremene kriterije za napredovanje koji naglasak stavljaju na pedagoške kompetencije i uspješan rad s u鑕nicima, ali i rad na projektima u podru鑚u odgoja i obrazovanja te unaprje餰nju sustava obrazovanja.

23. 7. 2019.

Rok za registraciju i dostavu dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja u jesenskom upisnom roku

NISpuSŠ obavještava kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske da je mogu鎒 dostavljati potrebnu dokumentaciju (osobne dokumente, svjedod綽e i ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) do...

23. 7. 2019.

Prijava i upis kandidata s te筴o鎍ma u razvoju u jesenskom upisnom roku u srednje 筴ole

NISpuSŠ obavještava da se kandidati s teško鎍ma u razvoju koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a 緀le iskoristiti mogu鎛ost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u...

22. 7. 2019.

Jesenski upisni rok u I. razred srednje 筴ole

Sukladno to鑛i XI. Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. jesenski upisni rok zapo鑙nje u srijedu, 21. kolovoza 2019. godine, u 12 sati, kada po鑙nje prijava obrazovnih programa. 

22. 7. 2019.

Javno savjetovanje o Odluci o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne 筴ole i Talijanski jezik i knji緀vnost za srednje 筴ole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Odluci o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i Talijanski jezik i knji緀vnost za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i...

22. 7. 2019.

Okvirni broj slobodnih mjesta za upise u srednju 筴olu u jesenskom roku

U subotu, 20. srpnja 2019. godine, NISpuSŠ objavio je Sukladno Odluci o upisima u srednju školu za 2019./2020. godinu, okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok koji se nalazi na sljede鎜j poveznici: ...

19. 7. 2019.

Odluka o odobrenju uporabe eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“ u 筴. god. 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u petak, 19. srpnja 2019. godine, Odluku o odobrenju uporabe eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za 緄vot“ u...

19. 7. 2019.

Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o na鑙nima, postupcima i elementima vrednovanja u鑕nika u osnovnoj i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o na鑙nima, postupcima i elementima vrednovanja u鑕nika u osnovnim i srednjim školama.

19. 7. 2019.

Predstavljeni primjeri digitalnih metodi鑛ih preporuka za osnovnu i srednju 筴olu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je u petak, 19. srpnja 2019. godine, primjere digitalnih metodi鑛ih preporuka za osnovnu i srednju školu, koji su usvojeni me饀 500 prijedloga pristiglih na posljednji krug javnog poziva.

18. 7. 2019.

Odluka o imenovanju predsjednika i 鑜anova Povjerenstva za nagra餴vanje najuspje筺ijih odgojno-obrazovnih radnika

Na temelju Pravilnika o nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te u鑕ni鑛im domovima (Narodne novine, broj 53/2019), objavljenog 17. svibnja 2019. godine (Klasa: 011-02/18-01/00029; Urbroj:...

17. 7. 2019.

Isti鑕 rok za predaju upisnica i dokumentacije potrebne za upis

Nastavno na obavijest od petka, 12. srpnja 2019. godine, NISpuSŠ podsje鎍 da je krajnji rok za dostavu upisnica i dokumentacije potrebne za upis u petak, 19. srpnja 2019. godine. 

17. 7. 2019.

Odluka o dono筫nju Smjernica za izradu Mre緀 筴olskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja

U utorak, 16. srpnja 2019. godine, objavljeno je da je na temelju 鑜anka 39. stavka 1. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), a vezano uz Zaklju鑑k Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/18-07/401, URBROJ:...

16. 7. 2019.

Objava kona鑞ih rezultata ljetnoga roka 10. dr綼vne mature

U ponedjeljak, 15. srpnja 2019. godine, u 12 sati, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kona鑞e rezultate ispita dr綼vne mature u ljetnom roku u školskoj godini 2018./2019.

16. 7. 2019.

Jesenski rok dr綼vne mature 2018./2019.

U ponedjeljak 15. srpnja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijesti i informacije vezane uz jesenski rok dr綼vne mature 2018./2019.

15. 7. 2019.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi/stru鑞oga komunikacijskog posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2019./2020. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za prijavu projekta udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi/stru鑞oga komunikacijskog posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2019./2020. školsku godinu.

15. 7. 2019.

Ozna鑑vanje zaprimljenih upisnica i ostale dokumentacije za upis u I. razred srednje 筴ole

NISpuSŠ moli srednje škole da zaprimljene upisnice i ostale dokumente za upis ozna鑕 u sustavu u izborniku Evidencija nakon rangiranja/Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do petka, 19. srpnja 2019. godine, u 18 sati, kako bi se i...

12. 7. 2019.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka u ljetnom roku upisa u srednje 筴ole

Kao što je najavljeno Odlukom o upisima, u subotu, 13. srpnja 2019. godine, u 12 sati ljestvice 鎒 poretka postati kona鑞e. Kandidati 鎒 ostvariti pravo upisa samo u onaj program na 鑙ju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno...

12. 7. 2019.

U鑙telji budu鎛osti - klju鑞e poruke i pitanja s prvog i drugog okruglog stola odr綼nog u sklopu priprema za predsjedanje RH Vije鎒m EU-a

U sklopu priprema za predsjedanje Republike Hrvatske Vije鎒m Europske unije u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼na su dva okrugla stola na temu U鑙telji budu鎛osti.

12. 7. 2019.

Obavijest o podjeli svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima ljetnog roka dr綼vne mature u 筴. god. 2018./2019.

U 鑕tvrtak, 11. srpnja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je va緉e informacije o podjeli svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima ljetnog roka dr綼vne mature u šk. god. 2018./2019.

11. 7. 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

11. 7. 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedni鑛ome upisniku u 筴olske ustanove u elektroni鑛ome obliku - e-Matici

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedni鑛ome upisniku u školske ustanove u elektroni鑛ome obliku - e-Matici.

11. 7. 2019.

Istje鑕 rok za dostavu prijavnica za upis u srednje 筴ole

NISpuSŠ podsje鎍 sve kandidate da je rok za dostavu prijavnica do petka, 12. srpnja 2019. godine, u 15 sati. 

10. 7. 2019.

Radijske emisije s LiDraNa 2019. objavljene na CARNET-ovom videoportalu Meduza

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s CARNET-om omogu鎖la je u鑕nicima, u鑙teljima i nastavnicima slušanje radijskih emisija pozvanih na dr綼vnu razinu smotre LiDraNo. Radijske emisije koje su bile pozvane na dr綼vnu smotru LiDraNo 2019....

10. 7. 2019.

Upisi u srednje 筴ole - Odobravanje razrednih odjela

NISpuSŠ podsje鎍 srednje škole da se u srijedu, 10. srpnja 2019. godine, od 12 sati u鑕nicima zaklju鑑va mogu鎛ost odabira programa i škola. 

10. 7. 2019.

Isplata pla鎍 za lipanj 2019. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava da je pla鎍 za lipanj 2019. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u utorak, 9. srpnja 2019. godine.

9. 7. 2019.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2019./2020.

U utorak, 9. srpnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je u Narodnim novinama, broj 62/2019, objavljena Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2019./2020.

9. 7. 2019.

Zaprimanje i evidencija prijavnica za upis u srednju 筴olu

Sukladno Odluci o upisu u srijedu, 10. srpnja 2019. godine, u 12 sati zaklju鑑t 鎒 se liste prioriteta kandidata, i od tog je trenutka omogu鎒n ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija...

8. 7. 2019.

Istje鑕 rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku u srednje 筴ole

U srijedu, 10. srpnja 2019. godine, u 12 sati zaklju鑑t 鎒 se liste prioriteta kandidata te 鎒 od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogu鎒n ispis prijavnica za u鑕nike njihovih razreda. 

8. 7. 2019.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za školsku/akademsku godinu 2019./2020.

8. 7. 2019.

Rok za podno筫nje prigovora na nedostatak ili neto鑞ost podataka koji utje鑥 na ljestvice poretka u ljetnom roku upisa u I. razred srednje 筴ole

Od ponedjeljka, 8. srpnja 2019. godine, u 00:00 sati na kartici "Moji prigovori", mogu鎒 je podnositi prigovore na nedostatak ili neto鑞ost podataka koji utje鑥 na ljestvice poretka (rezultati natjecanja, i sl.).

5. 7. 2019.

Promotivni filmovi strukovnih zanimanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu ESF-ova projekta „Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“ izradila je niz kratkih promotivnih filmova za 43 discipline 鑙je dr綼vno natjecanje se odvilo u o緐jku 2019. u Zagrebu.

5. 7. 2019.

Izvje规e o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu Smjernica za izradu Mre緀 筴olskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja

U srijedu, 3. srpnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Smjernica za izradu Mre緀 školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja.

5. 7. 2019.

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu u鑕nika u I. razrede srednjih škola, u srijedu, 10. srpnja 2019. godine, u 12 sati zaklju鑑va se mogu鎛ost odabira programa i škola u鑕nicima. 

4. 7. 2019.

Film o Dr綼vnom natjecanju u鑕nika strukovnih 筴ola - WorldSkills Croatia 2019.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predstavila je u srijedu, 3. srpnja 2019. godine, na svojim slu綽enim mre緉im stranicama film o Dr綼vnom natjecanju u鑕nika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2019. koje se odr綼lo od...

4. 7. 2019.

Nove mre緉e stranice MZO-a

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava korisnike da 鎒 u 鑕tvrtak, 4. srpnja 2019. godine,  mre緉a stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja, u koordinaciji sa Središnjim dr綼vnim uredom za razvoj digitalnog društva, biti preba鑕na na gov.hr platformu.

2. 7. 2019.

Popis prijavljenih u鑕nika za pomo鎛i鑛e ispite u 1. roku 2019./2020.

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2019. do o緐jka 2020. godine. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-19-04 od 3. lipnja 2019.), dana 9. srpnja 2019. godine u školama u kojima su kandidati prijavili polaganje ispita...

1. 7. 2019.

Kona鑞i rezultati odabira ud綽enika iz Kataloga odobrenih ud綽enika za 筴. god. 2019./2020. u osnovnim i srednjima 筴olama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kona鑞e rezultate odabira ud綽enika iz Kataloga odobrenih ud綽enika za školsku godinu 2019./2020. u osnovnim i srednjima školama u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. godine.

1. 7. 2019.

Prijava programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave

U nedjelju, 30. lipnja 2019. godine, u 23 sata i 59 minuta istekao je rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provo餰nja dodatnih provjera i prijave nakon isteka roka, prijave više nisu mogu鎒. Sve programe obrazovanja...

28. 6. 2019.

Dobitnici „Nagrade Ivan Filipovi“ za 2018. godinu

Na temelju 鑜anka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipovi“ (Narodne novine, broj 6/91 i 149/09) i 鑜anka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipovi“ (Narodne novine, broj 15/92), Odbor za dodjelu...

28. 6. 2019.

Najava drugog okruglog stola o u鑙teljima budu鎛osti u sklopu priprema za predsjedanje Republike Hrvatske Vije鎒m Europske unije

U prvom semestru 2020. godine Republika Hrvatska predsjeda Vije鎒m Europske unije te u vezi s tim Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH priprema i razra饀je prioritetne teme vezane uz podru鑚e obrazovanja.

28. 6. 2019.

Pravilnik o organizaciji i izvo餰nju produ緀noga boravka u osnovnoj 筴oli

U Narodnim novinama, broj 62/2019 objavljen je Pravilnik o organizaciji i izvo餰nju produ緀noga boravka u osnovnoj školi.

26. 6. 2019.

Preliminarni rezultati odabira ud綽enika za osnovne i srednje 筴ole

U petak, 21. lipnja 2019. godine, u 17 sati završila je prva faza odabira ud綽enika u osnovnim i srednjim školama. Na poveznici  https://udzbenici.skole.hr/  dostupni su preliminarni rezultati odabira.

26. 6. 2019.

Po鑕tak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., u srijedu, 26. lipnja 2019. godine, zapo鑙nju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa...

26. 6. 2019.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka za u鑕nike s te筴o鎍ma

U srijedu, 26. lipnja 2019. godine, u 11 bit 鎒 objavljene kona鑞e ljestvice poretka za u鑕nike s teško鎍ma u razvoju. Na kona鑞im ljestvicama poretka nalaze se samo u鑕nici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa.

19. 6. 2019.

Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s te筴o鎍ma u razvoju

U petak, 21. lipnja u 12 sati, objavit 鎒 se orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teško鎍ma u razvoju i na njima se nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima dr綼vne uprave bez obzira ispunjavaju li sve...

19. 6. 2019.

Popis prijavljenih kandidata za pomo鎛i鑛e ispite u 1. roku 2019./2020.

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2019. do o緐jka 2020. godine. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-19-04 od 3. lipnja 2019.), za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz 鑜anka 62. stavka 3. Zakona o obrtu, tj. kandidate koji...

19. 6. 2019.

Javni poziv za prijavu predava鑑 na stru鑞im skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Na temelju odredbe 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, v.d. ravnatelja Mile 甶v鑙, dana 18. lipnja 2019. godine, upu鎢je sljede鎖 Javni poziv za prijavu predava鑑 na...

19. 6. 2019.

Javni poziv za iskazivanje interesa stru鑞jaka za imenovanje u Povjerenstvo za nagra餴vanje najuspje筺ijih odgojno-obrazovnih radnika

Na temelju Pravilnika o nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te u鑕ni鑛im domovima (Klasa: 011-02/18-01/00029, Urbroj: 533-06-19-0008; NN, br. 53/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja...

18. 6. 2019.

Zavr筫no e-Savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje završetak e-Savjetovanja o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2019./2020. koje je provedeno u razdoblju od 6. do 12. lipnja 2019. godine.

17. 6. 2019.

Otvorene prijave za stru鑞e skupove kod poslodavaca za nastavnike strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih otvorila je prijave za Stru鑞e skupove kod poslodavaca za nastavnike strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta “Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih...

17. 6. 2019.

Vidljivi rezultati natjecanja iz znanja i sporta za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Natjecanja iz znanja (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje) i sporta (u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole...

17. 6. 2019.

Osigurana financijska potpora za organizaciju i provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih 筴ola) u 2018./2019. 筴olskoj godini

Na temelju provedenoga Javnog poziva za provo餰nje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (KLASA: 016-01/19-01/00040, URBROJ: 533-09-19-0004 od 20. velja鑕 2019.) i Odluke o...

14. 6. 2019.

Sve鑑na dodjela Rje筫nja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta.

14. 6. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u 筴olama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u školama.

12. 6. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne 筴ole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj.

12. 6. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet Tehni鑛e kulture za osnovne 筴ole u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehni鑛e kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj.

12. 6. 2019.

Rok za registraciju kandidata izvan redovnog sustava obrazovanja RH

NISpuSŠ obavještava kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja RH da u petak, 14. lipnja 2019. godine, završava registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske.

11. 6. 2019.

#SkillsinAction fotografsko natjecanje UNESCO-UNEVOC centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Povodom obilje綼vanja Svjetskog dana vještina mladih 2019. godine UNESCO-UNEVOC me饀narodni centar za strukovno obrazovanje i osposobljavanje objavio je natje鑑j za najbolju fotografiju pod nazivom  #SkillsinAction . 

11. 6. 2019.

Najava dodjele Oskara znanja 2019.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom 緐panija i ove 鎒 godine dr綼vnim i me饀narodnim prvacima dodijeliti Oskar znanja, najve鎒 priznanje i nagradu za izniman uspjeh i postignute rezultate na dr綼vnim i me饀narodnim natjecanjima u znanju te dr綼vnom natjecanju glazbe i...

7. 6. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima.

7. 6. 2019.

Obavijest o zadnjem danu prijava za preliminarno rangiranje u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

NISpuSŠ obavještava sve kandidate s teško鎍ma u razvoju da sukladno to鑛i XII. Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. godine, isti鑕 rok...

7. 6. 2019.

Nacrt Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2019./2020.

6. 6. 2019.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika B2 razini – INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit 鎒 ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stru鑞og studija te specijalisti鑛oga diplomskog...

5. 6. 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Katalog odobrenih ud綽enika za osnovnu 筴olu, gimnazije i srednje strukovne 筴ole

Katalog sadr緄 popis ud綽enika pristiglih na Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje korištenja ud綽enika u školi i uvrštavanje ud綽enika u Katalog odobrenih ud綽enika objavljen 1. velja鑕 2019. godine, kao i ud綽enike...

4. 6. 2019.

Javni poziv u鑙teljima, nastavnicima, stru鑞im suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim 筴olama te u鑕ni鑛im domovima u Republici Hrvatskoj za nagra餴vanje najuspje筺ijih odgojno-obrazovnih radnika

Sustavno nagra餴vanje odgojno-obrazovnih radnika va緉o je kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja.

4. 6. 2019.

Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2019. do o緐jka 2020. godine.

Na temelju 鑜anka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 143/13 ), 鑜anka 6. Pravilnika o postupku i na鑙nu polaganja pomo鎛i鑛og ispita (Narodne novine, br. 63/2014 i 86/2015) i 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje...

4. 6. 2019.

Uputa uredima dr綼vne uprave za prijavu i upis kandidata s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je uredima dr綼vne uprave u 緐paniji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba upute o provo餰nju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini...

4. 6. 2019.

Upute za srednje 筴ole o provo餰nju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provo餰nju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

4. 6. 2019.

Upute za osnovne 筴ole o provo餰nju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima osnovnih škola upute o provo餰nju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. 

31. 5. 2019.

Ponovljeni Javni poziv za izbor osoba koje 鎒 sudjelovati u postavljanju razina postignu鎍 u ispitu kojim se mjeri kompetencija rje筧vanja problema u 筴olskoj godini 2018./2019.

U petak, 31. svibnja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ponovljeni Javni poziv za izbor osoba koje 鎒 sudjelovati u postavljanju razina postignu鎍 u ispitu kojim se mjeri kompetencija rješavanja...

30. 5. 2019.

Prijava u razredne odjele za sporta筫 i kartica “Moji podaci”

NISpuSŠ podsje鎍 sve kandidate da u nedjelju, 2. lipnja 2019. godine, istje鑕 mogu鎛ost iskazivanja interesa za upis u razredne odjele za sportaše. Kao što je ve objašnjeno u prijašnjoj obavijesti,...

29. 5. 2019.

Osigurana financijska potpora za organizaciju i provedbu posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Na temelju provedenoga Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2019. godini (KLASA: 016-01/19-01/00058, URBROJ: 533-09-19-0002, od 26. velja鑕 2019.) i Odluke o sufinanciranju posebnih programa...

28. 5. 2019.

Najava okruglog stola o u鑙teljima budu鎛osti u sklopu priprema za predsjedanje Republike Hrvatske Vije鎒m Europske unije

U prvom semestru 2020. godine Republika Hrvatska predsjeda Vije鎒m Europske unije te u vezi s tim Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH priprema i razra饀je prioritetne teme vezane uz podru鑚e obrazovanja. Jedno od prioritetnih tematskih podru鑚a...

28. 5. 2019.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje objavio je Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature.

27. 5. 2019.

Zapo鑙nju prijave kandidata s te筴o鎍ma u razvoju

Kandidati s teško鎍ma u razvoju od ponedjeljka, 27. svibnja 2019. godine, javljaju se uredu dr綼vne uprave u 緐paniji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji 鎒 im pomo鎖 u odabiru srednje škole...

27. 5. 2019.

Prijava u razredne odjele za sporta筫

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ na kartici “Moji podaci” od 27. svibnja do 2. lipnja 2019. godine. Na navedenoj kartici kandidati upisuju sport kojim se bave,...

27. 5. 2019.

Zapo鑙nju prijave kandidata u sustav

U skladu s Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ zapo鑙nju u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine, iza 12 sati. 

27. 5. 2019.

Objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje 筴ole za 筴olsku godinu 2019./2020. – Idemo u srednju!"

U petak, 24. svibnja 2019. godine, objavljene su sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. i dostupne su u 鑕tiri publikacije koje su podijeljene prema tipu u鑕nika

27. 5. 2019.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvjestilo je javnost u petak, 24. svibnja 2019. godine, da je u Narodnim novinama, broj 53/2019., objavljena Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

24. 5. 2019.

Snimka webinara za ravnatelje i 鑜anove upisnih povjerenstava srednjih 筴ola

Sukladno prethodnim najavama na mre緉im stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je odr綼n na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje škole.

23. 5. 2019.

Snimka webinara za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih 筴ola - upis u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Sukladno prethodnim najavama na mre緉im stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je odr綼n na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje škole.

23. 5. 2019.

Snimka webinara za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

Sukladno prethodnim najavama na mre緉im stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je odr綼n na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje škole.

23. 5. 2019.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2019./2020.

U srijedu, 22. svibnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

21. 5. 2019.

Webinar za sve u鑕nike koji upisuju I. razred srednje 筴ole

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNET) predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve u鑕nike koji upisuju I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. organiziraju informativni webinar na temu...

20. 5. 2019.

Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih 筴ola u 筴olskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

16. 5. 2019.

Webinar za ravnatelje i 鑜anove upisnih povjerenstava srednjih 筴ola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNET) i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje i 鑜anove upisnih povjerenstava srednjih škola...

16. 5. 2019.

Webinar za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih 筴ola - upis u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNET) i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih škola organizira...

16. 5. 2019.

Webinar za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNET) i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih...

14. 5. 2019.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak, donijela je u srijedu, 8. svibnja 2019. godine, Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za...

13. 5. 2019.

Najava dr綼vne Smotre projekata iz gra餫nskog odgoja i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine, u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu organiziraju 21. po redu dr綼vnu Smotru projekata iz gra餫nskog odgoja i obrazovanja. Na dr綼vnu 鎒...

13. 5. 2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje 筴olskih knji緉ica srednjih umjetni鑛ih 筴ola, koje ne izvode op鎒obrazovni dio programa, stru鑞om literaturom u 2019. godini

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016 i 104/2016), a u vezi s 鑜ankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009,...

10. 5. 2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje 筴olskih knji緉ica srednjih 筴ola obveznom lektirom u 2019. godini

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016 i 104/2016), a u vezi s 鑜ankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009,...

10. 5. 2019.

Najava simulirane sjednica Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih 筴ola

Slu綽a za gra餫ne Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira sedmu  Simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih škola.Simulirana sjednica odr綼t 鎒 se u ponedjeljak, 13. svibnja 2019. godine, s...

9. 5. 2019.

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim 筴olama

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj: 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/2016.), ministrica znanosti i obrazovanja 23. travnja 2019. godine donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava osnovnim...

9. 5. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - TeachMeet

U 鑕tvrtak, 9. svibnja 2019. godine, u 14 sati, Arjana Bla緄, mag. edu. i mr. Nataša Ljubi Klemše odr綼t 鎒 webinar TeachMeet.

9. 5. 2019.

Izvje规e o provedenom savjetovanju o Naputku o na鑙nu uporabe, vra鎍nja i obnavljanja ud綽enika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Dr綼vnoga prora鑥na

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvara javnu raspravu o Naputku o na鑙nu uporabe, vra鎍nja i obnavljanja ud綽enika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Dr綼vnoga prora鑥na. Javna rasprava bila je otvorena od 19. do 29....

7. 5. 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2019./2020.

U utorak, 7. svibnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje o Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

7. 5. 2019.

Javni poziv u鑙teljima, nastavnicima, stru鑞im suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih 筴ola u Republici Hrvatskoj

Javni poziv u鑙teljima, nastavnicima, stru鑞im suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih „Metodi鑛ih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i...

7. 5. 2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje 筴olskih knji緉ica osnovnih 筴ola obveznom lektirom u 2019. godini

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), a u vezi s 鑜ankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,...

3. 5. 2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedgo筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

U Narodnim novinama, broj 41/2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, zajedno s pripadaju鎖m obrascima javnih isprava.

3. 5. 2019.

Novi ciklus stru鑞ih skupova „Samovrjednovanje u strukovnim 筴olama“

U svibnju 2019. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira novi ciklus stru鑞ih skupova o samovrjednovanju.     

30. 4. 2019.

Dr綼vna matura: objavljene orijentacijske rang liste

Na portalu  Postani student su s današnjim danom, 30. 4. 2019. godine, objavljene orijentacijske rang liste na kojima svaki kandidat mo緀 pratiti svoje privremeno bodovno stanje s obzirom na prijavljene studijske programe u izborniku Moji...

30. 4. 2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju dr綼vne mature

U Narodnim novinama, broj 41/2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju dr綼vne mature. Pravilnik stupa na snagu 2. svibnja 2019. godine.

29. 4. 2019.

Uplata ispita dr綼vne mature – ljetni rok 2019.

Dana 3. svibnja 2019. završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature prijavljenih za ljetni rok 2019.

29. 4. 2019.

Sve鑑no promovirano 526 mentora i savjetnika

Sve鑑nom promocijom mentora i savjetnika u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu odano je priznanje izvrsnim i inovativnim odgojiteljima, u鑙teljima, nastavnicima i stru鑞im suradnicima. Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 26. travnja 2019. promociju u polo綼jna zvanja 526 odgojno-obrazovnih radnika iz...

29. 4. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvarilo je javno savjetovanje o Odluci o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

26. 4. 2019.

Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Naputku o na鑙nu uporabe, vra鎍nja i obnavljanja ud綽enika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Dr綼vnoga prora鑥na

U 鑕tvrtak, 25. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Naputku o na鑙nu uporabe, vra鎍nja i obnavljanja ud綽enika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz...

25. 4. 2019.

Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne obvezne ud綽enike za u鑕nike srednjih 筴ola u Republici Hrvatskoj za 筴olsku godinu 2019./2020.

U srijedu, 24. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne obvezne ud綽enike za u鑕nike srednjih škola u Republici...

25. 4. 2019.

Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za u鑕nike osnovnih 筴ola u Republici Hrvatskoj za 筴olsku godinu 2019./2020.

U srijedu, 24. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne druge obrazovne materijale za u鑕nike osnovnih škola u Republici...

24. 4. 2019.

Nacionalni stru鑞i skup 筴ola sudionica eksperimentalnog programa „﹌ola za 緄vot“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira Nacionalni stru鑞i skup škola sudionica eksperimentalnog programa „Škola za 緄vot“. Rije je o cjelodnevnom skupu koji 鎒 se odr綼ti u srijedu, 24. travnja 2019. godine, u...

24. 4. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu Smjernica za izradu mre緀 筴olskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje za Nacrt Smjernica za izradu mre緀 školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja. Javno savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, zaprimanja povratnih...

23. 4. 2019.

Javni poziv osobama koje 鎒 provoditi postupak nadzora provedbe dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2018./2019.

U petak, 19. travnja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv osobama koje 鎒 provoditi postupak nadzora provedbe dr綼vne mature u školskoj godini 2018./2019.

19. 4. 2019.

Izvje规e nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedgo筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnoš鎢, objavilo je Izvješ鎒 o provedenom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i...

18. 4. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Metoda „obrnuta u鑙onica"

U petak, 3. svibnja 2019. godine, u 14 sati, predava Miroslav Ma餫ri odr綼t 鎒 webinar na temu Metoda „obrnuta u鑙onica". Webinar u緄vo mo鎖 鎒 se pratiti u  virtualnoj u鑙onici MZO-a .

17. 4. 2019.

Odluka o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava u鑙telja i nastavnika u osnovnim i srednjim 筴olama u 2019. godini

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava u鑙telja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama.

17. 4. 2019.

Najava okruglog stola Otvoreni kurikulum za otvorene i slobodne alate i programe

U petak 19. travnja 2019. godine, od 11 sati do 12 sati i 30 minuta u okviru me饀narodne konferencije 26. Dani otvorenih ra鑥narskih sustava Croatian Linux Users’ Conference (DORS/CLUC) na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva u Zagrebu odr綼t 鎒 se...

17. 4. 2019.

Objava izvje规a o provedenom e-Savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju dr綼vne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju dr綼vne mature te na sljede鎜j poveznici objavljuje izvješ鎒 o istom: ...

15. 4. 2019.

ECML/CELV novi projektni ciklus - Program 2020. - 2023.

Europski centar za suvremene jezike Vije鎍 Europe ( European centre for modern languages of the Council of Europe  ECML/CELV) poziva stru鑞jake za jezi鑞o obrazovanje na suradnju u novome projektnom ciklusu.

12. 4. 2019.

Izvje规e o provedenom savjetovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnoš鎢 o Prijedlogu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i...

12. 4. 2019.

Najava skupa Pregled modernih podru鑚a istra緄vanja u astrofizici

U 鑕tvrtak, 11. travnja 2019. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje najavila je dr綼vni stru鑞i skup namijenjen u鑙teljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola prirodoslovnih i interdisciplinarnih nastavnih predmeta s temom Pregled...

11. 4. 2019.

Najava sve鑑ne promocije mentora i savjetnika

U 鑕tvrtak, 11. travnja 2019. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼ti u petak, 26. travnja 2019. godine, u Nacionalnoj i...

11. 4. 2019.

Otvorene prijave za Stru鑞e skupove za nastavnike strukovnih predmeta

Stru鑞o usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta “Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Usavršavanje 鎒 se provoditi kroz temeljne i izborne module, uklju鑥ju鎖...

10. 4. 2019.

Odluka o sufinanciranju tro筴ova sudjelovanja darovitih u鑕nika na manifestacijama u 2019. godini

U utorak, 9. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o sufinanciranju troškova sudjelovanja darovitih u鑕nika na manifestacijama u 2019. godini.

9. 4. 2019.

Isplata pla鎍 za o緐jak 2019. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za o緐jak 2019. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u utorak, 9. travnja 2019. godine.

9. 4. 2019.

59. Me饀narodni dje鑚i festival u ﹊beniku - likovni natje鑑j za osnovne 筴ole i vrti鎒

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je poziv na suradnju osnovnim školama i predškolskim ustanovama s podru鑚a RH, raspisan od strane Me饀narodnog dje鑚eg festivala, Gradske knji緉ice "Juraj Ši緂ori"...

5. 4. 2019.

Otvorene prijave za Stru鑞e skupove za nastavnike strukovnih predmeta

Stru鑞o usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta “Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Usavršavanje 鎒 se provoditi kroz temeljne i izborne module, uklju鑥ju鎖...

4. 4. 2019.

Poziv za sudjelovanje na 13. literarnom natje鑑ju „NAZOR I MI“ za 2019. godinu

U povodu odr綼vanja ” XXIV. NAZOROVIH DANA“, Osnovna škola Vladimira Nazora iz Postira u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje objavljuju XIII. literarni natje鑑j „Nazor i mi”.

3. 4. 2019.

Otvoreno natjecanje Cedefop Photo Award 2019

Ususret Europskom tjednu vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja Cedefop po 鑕tvrti puta organizira natjecanje  #CedefopPhotoAward 2019  u suradnji s Europskom komisijom.  

1. 4. 2019.

Obavijest o natje鑑ju The ISABS Future Scientist Award i me饀narodnom kongresu “Practical Knowledge for Students”

U Splitu 鎒 se od 4. do 7. travnja 2019. godine odr綼ti Me饀narodni kongres “Practical Knowledge for Students” na Medicinskom fakultetu. Zahvaljuju鎖 ostvarenoj suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje te vode鎖h doma鎖h i svjetskih institucija...

29. 3. 2019.

Najljep筰 筴olski vrtovi 2019.

Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozivaju sve vrti鎒, osnovne i srednje škole te srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mlade u Hrvatskoj da se jave na natje鑑j „Najljepši školski vrtovi 2019.“.

28. 3. 2019.

Odluka o odabranim vrti鎖ma i 筴olama za program Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrti鎢 i 筴oli za 2019. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo u 鑕tvrtak, 21. o緐jka 2019. godine, obavijest o odabranim vrti鎖ma i školama za program „Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi za 2019. godinu“ prema kojoj...

27. 3. 2019.

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je odluke o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim 筴olama

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj: 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/2016.) ministrica znanosti i obrazovanja donijela je u petak, 8. o緐jka 2019. godine,  Odluku o dodjeli sredstava osnovnim školama...

25. 3. 2019.

Znanstveno-stru鑞o savjetovanje i panel rasprava „U鑕nje i pou鑑vanje stranih jezika u hrvatskome obrazovnom sustavu“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira znanstveno-stru鑞o savjetovanje i panel raspravu „U鑕nje i pou鑑vanje stranih jezika u hrvatskome obrazovnom sustavu“ koje 鎒 se odr綼ti u petak, 29. o緐jka, u 10 sati u Ministarstvu znanosti i...

25. 3. 2019.

Najava dr綼vnoga skupa za ravnatelje srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova u Primo箃enu

Agencija za odgoj i obrazovanje 9. i 10. travnja 2019. godine u Primoštenu organizira dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova RH „Vo餰nje i rukovo餰nje školskom/domskom ustanovom“. Ravnateljima...

21. 3. 2019.

Javni poziv za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni poziv svim zainteresiranim nakladnicima da svojim eksperimentalnim ud綽enicima i eksperimentalnim nastavnim sredstvima sudjeluju u provedbi eksperimentalnoga programa „Škola za 緄vot“ u...

21. 3. 2019.

Nagrada Solja鑙 za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi iz podru鑚a fizike i matematike

Ugledni hrvatski znanstvenik, redoviti profesor na Odsjeku za fiziku na Massachusetts Institute of Technology (MIT) Marin Solja鑙 i ove godine dodjeljuje nagradu najboljem maturantu za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi. Financijskim 鎒 iznosom od pet...

21. 3. 2019.

Javno savjetovanje o nacrtu odluke o dono筫nju nastavnoga plana za osnovnu 筴olu u Republici Hrvatskoj te nacrtu odluke o dono筫nju nastavnoga plana za gimnazijske programe u Republici Hrvatskoj

U srijedu, 20. o緐jka 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o odlukama o donošenju nastavnoga plana za osnovnu školu i nastavnoga plana za gimnazijske programe u Republici Hrvatskoj.

20. 3. 2019.

Najava 28. smotre LiDraNo 2019./S - program, probe i nastupi

Dr綼vna smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2019. za u鑕nike srednjih škola odr綼t 鎒 se u Hotelu Solaris u Šibeniku od 27. do 29. o緐jka 2019. godine.

19. 3. 2019.

Najava 28. smotre LiDrano 2019./O - program, probe i nastupi

Dr綼vna smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2019. za u鑕nike osnovnih škola odr綼t 鎒 se u Hotelu Solaris u Šibeniku od 25. do 27. o緐jka 2019. godine.

15. 3. 2019.

Javni poziv za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stru鑞jaka za ocjenjivanje prijava projekata udruga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: Ministarstvo) u svrhu provedbe politika u svojoj nadle緉osti i unapre餰nja usluga namijenjenih razli鑙tim skupinama korisnika, raspisuje javne natje鑑je i pozive za prijavu projekata i programa.

13. 3. 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

13. 3. 2019.

Potpisan ugovor za projekt digitalizacije upisa u ustanove odgoja i obrazovanja

U Ministarstvu uprave sve鑑no je u utorak, 12. o緐jka 2019. godine, potpisan ugovor za projekt digitalizacije prijava i upisa u ustanove odgoja i obrazovanja, vrijedan 40 milijuna kuna, od 鑕ga se 85 posto financira iz EU fondova, a koji bi u sklopu...

12. 3. 2019.

Najava Europskog kviza o novcu

Hrvatska udruga banaka uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske uo鑙 Europskog tjedna novca (od 25. do 29. o緐jka 2019.) organizira po drugi puta „Europski kviz o novcu“ (eng. European Money Quiz), online natjecanje za timove u鑕nika od 13 do 15 godina. Prošle godine natjecanje je...

11. 3. 2019.

7. Me饀narodni andrago筴i simpozij

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira  7. Me饀narodni andragoški simpozij (MAS)  koji 鎒 se u okviru ESF - ova projekta  „Promocija cjelo緄votnog u鑕nja“  odr綼ti u Biogradu na Moru od 7. do 9. svibnja 2019. godine. Glavna je tema Simpozija „ Nove prilike za...

7. 3. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – ENABLE

U petak, 15. o緐jka 2019. godine, u 14 sati, predava Danijel Forjan odr綼t 鎒 webinar na temu ENABLE. Webinar u緄vo mo鎖 鎒 se pratiti u  virtualnoj u鑙onici MZO-a .

7. 3. 2019.

Javni poziv trgova鑛im dru箃vima, ustanovama i drugim pravnim osobama za organizaciju stru鑞og skupa za usavr筧vanje nastavnika strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje Javni poziv trgova鑛im društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za organizaciju stru鑞oga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta.  

7. 3. 2019.

Odluka o dodjeli Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture Faust Vran鑙 za 2018. godinu

U srijedu, 6. o緐jka 2019. godine, na mre緉im stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljeno je da je Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vran鑙 na sjednici odr綼noj 5. velja鑕 2019. godine donio Odluku o dodjeli 11 nagrada za 2018. godinu: jednu...

6. 3. 2019.

Dr綼vno natjecanje u鑕nika strukovnih 筴ola - WorldSkills Croatia 2019. od 27. do 28. o緐jka 2019. - najava i poziv na doga餫j

Od 27. do 28. o緐jka 2019. godine na Zagreba鑛om velesajmu odr綼t 鎒 se Dr綼vno natjecanje u鑕nika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2019., najve鎒 strukovno natjecanje u ovom dijelu Europe.

6. 3. 2019.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za izvo餰nje eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva osnovnih i srednjih škola za izvo餰nje eksperimentalnoga programa „Škola za 緄vot“. Predmet je i cilj poziva odabir škola koje 鎒 se u...

6. 3. 2019.

Otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i ra鑥nalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Prijedlogu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo,...

5. 3. 2019.

Tjedan mozga u Osijeku

Medicinski fakultet Osijek i Agencija za odgoj i obrazovanje, Podru緉ica Osijek, pridru緐ju se kampanji Tjedna mozga te uz podršku Hrvatskog instituta za istra緄vanje mozga (HIIM), Medicinskog fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN), Medicinskog fakulteta Osijek, Odjela za...

1. 3. 2019.

Izvje规a o provedenim savjetovanjima o nacrtima odluka o dono筫nju kurikuluma za nastavne predmete, kao i kurikuluma me饀predmetnih tema, za osnovne 筴ole i/ili gimnazije u Republici Hrvatskoj

U petak, 1. o緐jka 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatvorilo je javne rasprave o nacrtima odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete, kao i kurikuluma me饀predmetnih tema, koji su doneseni za osnovne škole i/ili...

27. 2. 2019.

Javno savjetovanje o odluci o dopuni Odluke o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne 筴ole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javnu raspravu o odluci o dopuni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.

27. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Uvod u velike podatke (Big Data)

U 鑕tvrtak, 28. velja鑕 2019. godine, u 14 sati, predava Mario Nimac odr綼t 鎒 webinar na temu „Uvod u velike podatke (Big Data)“.

25. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Rudarenje podataka i poslovna inteligencija - znanje i vje箃ine za poslove budu鎛osti

U utorak, 26. velja鑕 2019. godine u 14 sati, predava鑙ca Ljiljana Perica odr綼t 鎒 webinar na temu „Rudarenje podataka i poslovna inteligencija - znanje i vještine za poslove budu鎛osti“.

25. 2. 2019.

Najava 12. smotre dani E-medica 2019.

Godišnja Smotra Dani E-medica dio je E-medice - nacionalnog projekta povezivanja svih zdravstvenih škola u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te brojnih drugih škola, u jedinstvenu zajednicu.

22. 2. 2019.

Popis prijavljenih kandidata za pomo鎛i鑛e ispite u 3. roku

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje da 鎒 se prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2018. do o緐jka 2019. godine. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-02/5-18-03 od 15. svibnja 2018.) u...

20. 2. 2019.

Tre鎖 ponovljeni Javni poziv za 鑜anove prosudbenih povjerenstava Worldskills Croatia

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Tre鎖 ponovljeni Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Prosudbenih povjerenstava za WorldSkills Croatia – smotre u鑕nika strukovnih škola i sajam Vje綽eni鑛ih tvrtki u...

20. 2. 2019.

Europski indeks vje箃ina 2018.

Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (Cedefop) predstavio je Europski indeks vještina 2018. (eng.  European Skills Index ) koji po prvi puta omogu鎢je ciljano mjerenje u鑙nkovitosti sustava vještina zemalja 鑜anica Europske unije (EU). S ukupno 60 bodova, Hrvatska je zauzela 12. mjesto u Europskom...

20. 2. 2019.

Dopuna Javnom pozivu za prijavu predava鑑 na stru鑞im skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Na temelju odredbe 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 19. velja鑕 2019. godine, upu鎒na je dopuna Javnom pozivu za prijavu predava鑑 na stru鑞im skupovima za nastavnike strukovnih predmeta u okviru...

19. 2. 2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o organizaciji i provedbi produ緀noga boravka u osnovnoj 筴oli

U ponedjeljak, 18. velja鑕 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o organizaciji i provedbi produ緀noga boravka u osnovnoj školi i poziva zainteresiranu javnost da se uklju鑙...

18. 2. 2019.

Dr綼vna matura 2018./2019. – Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita dr綼vne mature propisane su 鑜ankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju dr綼vne mature.

15. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Java u Ericsson Nikoli Tesli

U 鑕tvrtak, 21. velja鑕 2019. godine, u 14 sati, predava Ante Peri odr綼t 鎒 webinar na temu „Java u Ericsson Nikoli Tesli“.

15. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Uvod u Blockchain

U utorak, 19. velja鑕 2019. godine, u 14 sati, predava Ivan Deli odr綼t 鎒 webinar na temu „Uvod u Blockchain“.

15. 2. 2019.

Najava interdisciplinarnog stru鑞og skupa „Zajedno protiv nasilja“

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira interdisciplinarni stru鑞i skup pod nazivom „Zajedno protiv nasilja“ (me饀resorni pristup fenomenu nasilja) koji 鎒 se odr綼ti u srijedu, 20. velja鑕 2019. godine, u Srednjoj graditeljskoj i tehni鑛oj...

15. 2. 2019.

Odluka o dodjeli srednjo筴olskih stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2018./2019.

U 鑕tvrtak, 14. velja鑕 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o dodjeli stipendije za u鑕nike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2018./2019. (dopuna).

11. 2. 2019.

Analiza opremljenosti 筴ola i kori箃enja digitalne tehnologije

Analiza opremljenosti u鑙onica za digitalnu nastavu, provedena je u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu pripreme za frontalnu provedbu reforme u školskoj godini 2019./2020. i evaluacije eksperimentalnog programa...

11. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – „Upravljanje softverskim projektima"

U 鑕tvrtak, 14. velja鑕 2019. godine, u 14 sati, predava Damir Antunovi odr綼t 鎒 webinar na temu „Upravljanje softverskim projektima".

11. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Umjetna inteligencija (AI) i „digitalni asistenti“

U utorak, 12. velja鑕 2019. godine, u 14 sati, predava Ivan Deli odr綼t 鎒 webinar na temu „Umjetna inteligencija (AI) i „digitalni asistenti“.

8. 2. 2019.

Sufinanciranje jubilarnih obljetnica osnovnih i srednjih 筴ola u 2019. godini

U petak, 8. velja鑕 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 sufinancirati obilje綼vanje jubilarnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

8. 2. 2019.

Javno savjetovanje o nacrtu odluka o dono筫nju predmetnih kurikuluma Povijesti i Tjelesne i zdravstvene kulture

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je u 鑕tvrtak, 7. velja鑕 2019. godine, javnu raspravu o nacrtu odluka o donošenju kurikuluma za nastavne predmete Povijesti i Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovnu školu i gimnazije.

7. 2. 2019.

Javni poziv za prijavu predava鑑 na stru鑞im skupovima za nastavnike strukovnih predmeta

Na temelju odredbe 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u 鑕tvrtak, 7. velja鑕 2019. godine, uputila je Javni poziv za prijavu predava鑑 na stru鑞im skupovima za nastavnike strukovnih predmeta.

5. 2. 2019.

Natje鑑j za podno筫nje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipovi“ za 2018. godinu

Na temelju Zakona o „Nagradi Ivan Filipovi“ (Narodne novine, broj 61/91. i 149/09.) i 鑜anka 3. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipovi“ (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan...

5. 2. 2019.

Javni poziv za predlaganje 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za prosudbu ud綽enika za osnovnu i srednju 筴olu

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/16.) a u svezi sa Zakonom o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.),...

5. 2. 2019.

Odluke o dodjeli srednjo筴olskih stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2018./2019.

U ponedjeljak, 4. velja鑕 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je odluke o dodjeli stipendije za u鑕nike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2018./2019.

4. 2. 2019.

Javni poziv za podno筫nje prijave za odobravanje kori箃enja ud綽enika u 筴oli i uvr箃avanje ud綽enika u Katalog odobrenih ud綽enika

Temeljem 鑜anka 6. Zakona o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za odobravanje...

1. 2. 2019.

Dr綼vna matura – Prijava studijskih programa

U petak, 1. velja鑕 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da je otvorena mogu鎛ost prijava studijskih programa.

1. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - O softverskim projektima i rapidnom razvoju softvera

U 鑕tvrtak, 7. velja鑕 2019. godine, u 14 sati, predava鑙 Frane Urem i Darko Jurekovi odr綼t 鎒 webinar na temu „O softverskim projektima i rapidnom razvoju''.

1. 2. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Ra鑥nalstvo u oblaku (Cloud)

U utorak, 5. velja鑕 2019. godine, u 14 sati predava鑙 Morana Kobal i Darko Jurekovi odr綼t 鎒 webinar na temu „Ra鑥nalstvo u oblaku (Cloud)“.

31. 1. 2019.

Najava Obrazovne konferencije Kreativnost i inovativnost u nastavi u Osijeku

Agencija za odgoj i obrazovanje u suorganizaciji s Visokim u鑙lištem Effectus organizira Obrazovnu konferenciju „Kreativnost i inovativnost u nastavi“ koja 鎒 se odr綼ti u utorak, 26. velja鑕 2019. godine, s po鑕tkom u 10 sati na...

31. 1. 2019.

Javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju dr綼vne mature

U srijedu, 30. sije鑞ja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju dr綼vne mature. Savjetovanje o Pravilniku dostupno je od 29. sije鑞ja 2019. do...

30. 1. 2019.

Tiskano 37 kurikuluma - kurikularna reforma od jeseni slu綽eno ulazi u sve 筴ole

Ministrica znanosti i obrazovanja dr. sc. Bla緀nka Divjak u utorak, 29. sije鑞ja 2019. godine, istaknula je da je tiskano 37 kurikuluma, 鑙me su izvan snage stavljeni stari nastavni planovi i programi gimnazija i osnovnih škola i na taj na鑙n...

29. 1. 2019.

Stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih 筴ola RH u ﹊beniku

U ponedjeljak, 28. sije鑞ja 2019. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje najavila je da 鎒 se stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske odr綼ti od 11. do 13. o緐jka 2019. godine. u Šibeniku (Hotel Ivan, Solaris).

29. 1. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Programski jezik Java - kako u鑕nicima olak筧ti ulazak u svijet objektno-orijentiranog programiranja: Alice i Greenfoot

U 鑕tvrtak, 31. sije鑞ja 2019. godine, u 14 sati, dr. sc. Frane Urem odr綼t 鎒 webinar „Programski jezik Java - kako u鑕nicima olakšati ulazak u svijet objektno-orijentiranog programiranja: Alice i Greenfoot“.

28. 1. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Autonomna baza podataka

U utorak, 29. sije鑞ja 2019. godine, u 14 sati, predava鑙ca Morana Kobal odr綼t 鎒 webinar pod nazivom „Autonomna baza podataka“.

25. 1. 2019.

Javni poziv za prijavu 筴ola doma鎖na za Smotre radova u鑕nika strukovnih 筴ola i sajam Vje綽eni鑛ih tvrtki - WorldSkills Croatia u 筴olskoj godini 2018./2019.

U sklopu ESF projekta "Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre" Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Javni poziv za prijavu škola doma鎖na za Smotre...

24. 1. 2019.

Zavr筫no javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o ud綽eni鑛om standardu te na鑙nu rada, postupku i kriterijima odabira 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za procjenu ud綽enika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala

U 鑕tvrtak, 24. sije鑞ja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izvješ鎒 o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Pravilnika o ud綽eni鑛om standardu te...

24. 1. 2019.

Produ緀n je rok Javni poziv za prijavu 筴ola doma鎖na za Dr綼vna natjecanja u鑕nika strukovnih 筴ola - WorldSkills Croatia u 筴olskoj godini 2018./2019.

U sklopu ESF projekta "Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre" Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Javni poziv za prijavu škola doma鎖na za Dr綼vna...

23. 1. 2019.

Pravilnik o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

U srijedu, 23. sije鑞ja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je u Narodnim novinama, broj 6/2019., objavljen novi Pravilnik o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi.

23. 1. 2019.

Dodatna obavijest o online prijavi na natjecanja i smotre

U srijedu, 23. sije鑞ja 2019. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je dodatnu obavijest vezanu uz online prijavu na natjecanja i smotre.

23. 1. 2019.

Ponovljeni i izmijenjeni Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Prosudbenih povjerenstava za WorldSkills Croatia – natjecanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Ponovljeni i izmijenjeni Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Prosudbenih povjerenstava za WorldSkills Croatia – natjecanja u鑕nika strukovnih škola u sklopu ESF...

22. 1. 2019.

Ponovljeni i izmijenjeni Javni poziv za 鑜anove Prosudbenih povjerenstava WorldSkills Croatia – natjecanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Ponovljeni i izmijenjeni Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Prosudbenih povjerenstava za WorldSkills Croatia – natjecanja u鑕nika strukovnih škola u sklopu ESF...

21. 1. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Programski jezik Java – uvodno predavanje

U 鑕tvrtak, 24. sije鑞ja 2019. godine, u 14 sati, dr. sc. Branko Mihaljevi odr綼t 鎒 webinar Programski jezik Java - uvodno predavanje.

21. 1. 2019.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

U petak, 18. sije鑞ja 2019. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisala je Ugovor o dodjeli  bespovratnih sredstava za projekt „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

17. 1. 2019.

Va緉a obavijest o prijavi na natjecanja i smotre

Uz postoje鎒 prijave u鑕nika nakon odr綼ne školske razine natjecanja/smotre putem excel tablica, Agencija za odgoj i obrazovanje od ove godine uvodi i online prijavu.

15. 1. 2019.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Uvod u ciklus webinara o Oracle tehnologijama

U petak, 18. sije鑞ja 2019. godine, u 10 sati, Darko Jurekovi, voditelj programa Oracle Academy za deset dr綼va srednje i isto鑞e Europe, odr綼t 鎒 prvi webinar ciklusa webinara o Oracle tehnologijama.

14. 1. 2019.

Najava sve鑑ne promocije mentora i savjetnika

U ponedjeljak, 14. sije鑞ja 2019. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼ti u petak, 8. velja鑕 2019. godine, u Nacionalnoj i...

14. 1. 2019.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2018./2019.

U ponedjeljak, 14. sije鑞ja 2019. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2018./2019.

14. 1. 2019.

Javni poziv za prijavu kandidata za natjecatelje u disciplinama na svjetskom natjecanju u strukovnim vje箃inama WorldSkills Kazan 2019

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove 鎒 godine pod imenom WorldSkills Croatia predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju  WorldSkills Kazan 2019  u sklopu ESF projekta "Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i...

14. 1. 2019.

Javni poziv za prijavu 筴ola doma鎖na za Dr綼vna natjecanja u鑕nika strukovnih 筴ola - WorldSkills Croatia u 筴olskoj godini 2018./2019.

U sklopu ESF projekta "Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre" Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Javni poziv za prijavu škola doma鎖na za Dr綼vna...

14. 1. 2019.

Nova pravila i upute za dr綼vna natjecanja i smotre radova u鑕nika strukovnih 筴ola

U petak, 11. sije鑞ja 2019. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pripremila je i objavila nova pravila i upute za dr綼vna natjecanja i smotre radova u鑕nika strukovnih škola.  

10. 1. 2019.

Isplata pla鎍 za prosinac 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u 鑕tvrtak, 10. sije鑞ja 2019. godine.

8. 1. 2019.

Najava dr綼vnog stru鑞og skupa: „Uloga ravnatelja srednje strukovne 筴ole u strategiji razvoja 筴ole“

Dr綼vni stru鑞i skup Uloga ravnatelja srednje strukovne škole u strategiji razvoja škole koji je namijenjen ravnateljima srednjih strukovnih škola odr綼t 鎒 se 15. i 16. sije鑞ja 2019. godine u Zadru, u hotelu Kolovare. Na...

7. 1. 2019.

U sljede鎍 dva mjeseca 1000 edukacija u緄vo za kurikularnu reformu

Nakon uspješno provedene edukacije CARNET-a organiziranjem radionica u緄vo „Kako uspješno u鑙ti u online okru緀nju“, koje su okupile više od 32 000 sudionika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavlja s edukacijama za...

4. 1. 2019.

Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomaga鑑 pristupnicima s te筴o鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2018./2019.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za izbor osobnih pomaga鑑 pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u šk. god. 2018./2019.

2. 1. 2019.

Prezentacija - Prijedlog Pravilnika o napredovanju i nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika, odgojitelja, stru鑞ih u鑙telja i ravnatelja u osnovnim i srednjim 筴olama i u鑕ni鑛im domovima

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, prije upu鎖vanja u javno savjetovanje, predstavljen je prijedlog Pravilnika o napredovanju i nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika, odgojitelja, stru鑞ih u鑙telja i ravnatelja u osnovnim i srednjim...

2. 1. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim 筴olama i u鑕ni鑛im domovima

U srijedu, 2. sije鑞ja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim...

2. 1. 2019.

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o ud綽eni鑛om standardu te na鑙nu rada, postupku i kriterijima odabira 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za procjenu ud綽enika i povjerenstava za procjenu drugih obrazovnih materijala

U srijedu, 2. sije鑞ja 2019. godine, objavljeno je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o ud綽eni鑛om standardu te na鑙nu rada, postupku i kriterijima odabira 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za procjenu...

27. 12. 2018.

Odluka o financiranju nabave licenci za 869 osnovnih i srednjih 筴ola u okviru Cjelovite kurikularne reforme za osnovno筴olski i srednjo筴olski odgoj i obrazovanje

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak u petak, 7. prosinca 2018. godine, donijela je Odluku o financiranju nabave licenci za 869 osnovnih i srednjih škola u okviru Cjelovite kurikularne reforme za osnovnoškolski i...

27. 12. 2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za nabavu nastavnih sredstava i opreme za provedbu kurikuluma

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za nabavu nastavnih sredstava i opreme za provedbu kurikuluma. Sredstva su odobrena na  temelju prikupljenih informacija, a u svrhu realizacije...

27. 12. 2018.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2019. godini

U ponedjeljak, 24. prosinca 2018. godine, na mre緉im je stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljeno da je ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak donijela je Odluku o utvr餴vanju cijene usluga smještaja i...

27. 12. 2018.

Rezultati Javnog poziva u鑙teljima, nastavnicima, stru鑞im suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih 筴ola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja

U ponedjeljak, 24. prosinca 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je rezultate Javnog poziva u鑙teljima, nastavnicima, stru鑞im suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih škola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih...

21. 12. 2018.

Objavljena nova mre緉a stranica WorldSkills Croatia

Na  www.worldskillscroatia.hr  mo緀 se pristupiti novoj mre緉oj stranici  WorldSkills Croatia . Na istoj 鎒 se stranici objavljivati informacije i dokumenti vezani uz novi model natjecanja u鑕nika strukovnih škola, kao i sudjelovanje...

20. 12. 2018.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za opremanje 筴olskih knji緉ica osnovnih 筴ola obveznom lektirom i stru鑞om literaturom u 2018. godini

U srijedu, 19. prosinca 2018. godine, objavljeno je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo dodatna financijska sredstva za nabavu knji緉i鑞e gra餰 za školske knji緉ice novoosnovanih škola, a koja su osigurana u Dr綼vnom prora鑥nu...

19. 12. 2018.

Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o na鑙nu i obliku provo餰nja odgojno-obrazovne potpore i stru鑞oga tretmana u鑕nika u riziku za razvoj problema u pona筧nju i u鑕nika s problemima u pona筧nju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o na鑙nu i obliku provo餰nja odgojno-obrazovne potpore i stru鑞oga tretmana u鑕nika u riziku za razvoj problema u ponašanju i u鑕nika s problemima u ponašanju.

19. 12. 2018.

Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje opremanja 筴ola kabinetskom, didakti鑛om i informati鑛om opremom

Ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak, donijela je odluke kojima se u cilju poboljšanja uvjeta rada srednjih strukovnih škola i gimnazija u podru鑚u prirodoslovlja te informatike dodjeljuju namjenska sredstva za...

17. 12. 2018.

Obrazovna konferencija „Kreativnost i inovativnost u nastavi“

Agencija za odgoj i obrazovanje u suorganizaciji s Visokim u鑙lištem Effectus organizira obrazovnu konferenciju „Kreativnost i inovativnost u nastavi“, koja 鎒 se odr綼ti u 鑕tvrtak, 10. sije鑞ja 2019. godine, u Koncertnoj dvorani...

17. 12. 2018.

Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Prosudbenih povjerenstava za WorldSkills Croatia – natjecanja i smotre u鑕nika strukovnih 筴ola.

U sklopu ESF projekta " Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre " Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih raspisala je Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Prosudbenih...

14. 12. 2018.

Prijave za nove virtualne u鑙onice

Obrazovna reforma Škola za 緄vot uspješno je zapo鑕la u 74 osnovne i srednje škole koje su uklju鑕ne u eksperimentalni program. Nakon osam mjeseci edukacije u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika eksperimentalnog programa, obrazovna 鎒 reforma obuhvatiti sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

14. 12. 2018.

Imenovani 鑜anovi radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema

U 鑕tvrtak, 13. prosinca 2018. godine, na mre緉im stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljene su odluke o imenovanu 鑜anova radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema.

12. 12. 2018.

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o dono筫nju kurikuluma nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Njema鑛i jezik i Tjelesna i zdravstvena kultura za srednje strukovne 筴ole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

U srijedu, 12. prosinca 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o odlukama o donošenju kurikuluma navedenih nastavnih predmeta koje su temelj za provedbu kurikularne reforme od školske godine...

12. 12. 2018.

Sve鑑na dodjela o napredovanju

Sve鑑na dodjela odr綼t 鎒 se u petak, 14. prosinca 2018. godine, u Zagrebu,  Hotel Panorama , Trg Krešimira 苚si鎍 9, s po鑕tkom u 11 sati.  

11. 12. 2018.

Isplata pla鎍 za studeni 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za studeni 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u utorak, 11. prosinca 2018. godine.

11. 12. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Zapo鑞imo koristiti OneNote

U ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine, u 14 sati, Gabrijela Vratari, nositeljica ugledne titule Microsoft MVP za Office Apps & Services, predava na mnogobrojnim konferencijama i seminarima na temu Office 365, odr綼t 鎒 webinar u...

11. 12. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Kako organizirati OneNote razrednu bilje緉icu

U 鑕tvrtak, 20. prosinca 2018. godine, u 14 sati, Gabrijela Vratari, nositeljica presti緉e titule Microsoft MVP za Office Apps&Services, predava na brojnim konferencijama i seminarima na temu Office 365, odr綼t 鎒 webinar u...

10. 12. 2018.

Priru鑞ici za prijavu ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2018./2019.

U ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je priru鑞ike za prijavu ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2018./2019.

10. 12. 2018.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje u 2019. godinu ulazi s dva nova Erasmus+ projekta

Od 1. studenoga 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) sudjeluje kao partner u dva nova Erasmus+ projekta u podru鑚u strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

10. 12. 2018.

Odluka o dodjeli „Nagrade Ivan Filipovi“ za 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 se sve鑑na dodjela „Nagrade Ivan Filipovi“ za zna鑑jna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2018. godinu odr綼ti u srijedu, 12. prosinca 2018. godine, u 14 sati u...

6. 12. 2018.

Kona鑞i prijedlog novog Zakona o ud綽enicima i ostalim obrazovnim materijalima u osnovnim i srednjim 筴olama

Vlada je sa sjednice u srijedu, 5. prosinca 2018. godine, u saborsku proceduru uputila kona鑞i prijedlog Zakona o ud綽enicima i ostalim obrazovnim materijalima u osnovnim i srednjim školama koji bi trebao omogu鎖ti lakše školske torbe...

4. 12. 2018.

Javni poziv u鑙teljima, nastavnicima, stru鑞im suradnicima i ravnateljima osnovnih i srednjih 筴ola za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja

U utorak, 4. prosinca 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za prijavu inovativnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja.

4. 12. 2018.

Poziv za stru鑞jake za obradu javnog savjetovanja o prijedlogu odluka o dono筫nju predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema - objavljen kona鑞i popis kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natje鑑ja i Javnog poziva

Sukladno zaklju鑓ima sjednice Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme koja se odr綼la u ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje:

4. 12. 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Strategije digitalnog sazrijevanja 筴ola i 筴olskog sustava

U ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava.

30. 11. 2018.

Prijave ispita dr綼vne mature u ljetnome roku 筴olske godine 2018./2019.

U subotu, 1. prosinca 2018. godine, u 12 sati po鑙nju prijave ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2018./2019. Prijave ispita dr綼vne mature završavaju 15. velja鑕 2019. godine u 12 sati.

29. 11. 2018.

Javni poziv vrti鎖ma, osnovnim i srednjim 筴olama te centrima za odgoj i obrazovanje za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i 筴oli za 2019. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture sklopili su u listopadu 2014. godine Sporazum o suradnji u provedbi programa  Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi za razdoblje 2015. - 2020. godine ,...

28. 11. 2018.

Objavljeni dokumenti za provedbu novog modela natjecanja u鑕nika strukovnih 筴ola

U sklopu ESF projekta " Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre " Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradila je novi model strukovnih natjecanja i smotri u Republici...

28. 11. 2018.

Model sustava nacionalnih ispita

U srijedu, 28. studenoga 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar) objavio je dokument  Model sustava nacionalnih ispita  koji je tiskan u studenome 2018. godine. 

28. 11. 2018.

Javni poziv za podno筫nje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja za 筴olsku godinu 2018./2019.

U utorak, 27. studenoga 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu...

27. 11. 2018.

Poziv za stru鑞jake za obradu javnog savjetovanja o prijedlogu odluka o dono筫nju predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema - objavljen privremeni popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natje鑑ja i Javnog poziva

Sukladno zaklju鑓ima sjednice Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme koja se odr綼la u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje privremeni popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete...

26. 11. 2018.

WorldSkills Croatia – dr綼vno natjecanje u鑕nika strukovnih 筴ola

Od 26. do 28. o緐jka 2019. godine na Zagreba鑛om velesajmu odr綼t 鎒 se WorldSkills Croatia – dr綼vno natjecanje u鑕nika strukovnih škola, najve鎒 strukovno natjecanje u ovom dijelu Europe. Oko 300 najboljih u鑕nika strukovnih...

23. 11. 2018.

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o dono筫nju kurikuluma me饀predmetnih tema za strukovne i umjetni鑛e srednje 筴ole u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o odlukama o donošenju kurikuluma me饀predmetnih tema koje su temelj za provedbu kurikularne reforme od školske godine 2019./2020.

22. 11. 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Pravilnik o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

U 鑕tvrtak, 21. studenoga 2018. godine, u  Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o pomo鎛icima u nastavi (PUN) i stru鑞im komunikacijskim posrednicima (SKP).

20. 11. 2018.

Pravilnik o na鑙nu utvr餴vanja tehni鑛ih uvjeta za primjeren smje箃aj u鑕nika i dokumentaciji koju je potrebno prilo緄ti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjo筴olskog obrazovanja kroz programe razmjene u鑕nika

Ministrica znanosti i obrazovanja, uz suglasnost ministra nadle緉og za unutarnje poslove, donijela je Pravilnik o na鑙nu utvr餴vanja tehni鑛ih uvjeta za primjeren smještaj u鑕nika i dokumentaciji koju je potrebno prilo緄ti zahtjevu za odobrenje...

16. 11. 2018.

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o dono筫nju predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara javno savjetovanje o odlukama o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema koji su temelj za provedbu kurikularne reforme od školske godine 2019./2020.

15. 11. 2018.

Kurikularna reforma od idu鎒 godine u svim 筴olama

Kurikularna reforma od idu鎒 godine ulazi u sve škole i to u one razrede u kojima je ove godine bila u eksperimentalnoj provedbi, rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Bla緀nka Divjak tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru, najavivši da...

14. 11. 2018.

Najava stru鑞og skupa Zrcala i labirinti ba箃ine

Agencija za odgoj i obrazovanje povodom obilje綼vanja godine Europske kulturne baštine (2018) organizira drugi dr綼vni stru鑞i skup posve鎒n bogatstvu i raznolikosti hrvatske kulturne baštine kao va緉om pokreta鑥 za izgradnju sna緉ijeg...

13. 11. 2018.

Vremenik natjecanja i smotri u 筴olskoj godini 2018./2019.

U utorak, 13. studenoga 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je  vremenik za provedbu natjecanja i smotri u鑕nika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2018./2019. školskoj godini. 

12. 11. 2018.

Objavljena Izmjena Javnog natje鑑ja za izbor kandidata za 鑜anove radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma

U petak, 9. studenoga 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Izmjenu  Javnog natje鑑ja za izbor kandidata za 鑜anove radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma  objavljenog u ponedjeljak, 5. studenoga 2018....

12. 11. 2018.

Isplata pla鎍 za listopad 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. studenoga 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za listopad 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana, 9. studenoga.

8. 11. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - „ICT-AAC aplikacije - jezi鑞e sposobnosti i matematika“

U srijedu, 21. studenoga 2018. godine, u 14 sati, prof. dr. sc. 甧ljka Car, Sveu鑙lište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva i doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, Sveu鑙lište u Zagrebu,...

7. 11. 2018.

Otvaranje prijava za sudjelovanje na konferenciji Hrvatski kvalifikacijski okvir – mehanizam za osiguravanje relevantnosti obrazovanja, Rijeka, 7. prosinca 2018. godine

Nacionalno vije鎒 za razvoj ljudskih potencijala u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Sveu鑙lištem u Rijeci organizira i ove godine konferenciju na kojoj se predstavljaju i raspravljaju novosti sa svih razina obrazovanja u Hrvatskoj.

6. 11. 2018.

Poziv za stru鑞jake za obradu javnog savjetovanja o prijedlogu odluka o dono筫nju predmetnih kurikuluma i kurikuluma me饀predmetnih tema

U okviru cjelovite kurikularne reforme od školske godine 2019./2020. novi 鎒 se kurikulumi primjenjivati u svim školama u Republici Hrvatskoj.

5. 11. 2018.

Najava 2. Konferencije o superviziji u odgoju i obrazovanju – Rje筧vanje problema i vo餰nje

Agencija za odgoj i obrazovanje po drugi puta organizira Konferenciju o superviziji u odgoju i obrazovanju – Rješavanje problema i vo餰nje, za zaposlene u sustavu obrazovanja, koja 鎒 se odr綼ti od 14. do 16. studenoga 2018. godine u Hotelu...

2. 11. 2018.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2018./2019.

Ministrica prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak donijela je 22. o緐jka 2018. godine Odluku o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Natje鑑ja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece...

2. 11. 2018.

Najava Konferencije o poduzetni鑛om obrazovanju u odgojno-obrazovnom sustavu

U petak, 23. studenoga 2018. godine, u Vije鎛ici Hrvatske gospodarske komore u Splitu odr綼t 鎒 se Konferencija Poduzetništvo u odgojno obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, s po鑕tkom u 9 sati. Konferenciju organizira Agencija za odgoj i...

26. 10. 2018.

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika i studenata za 筴olsku/akademsku godinu 2018./2019.

U 鑕tvrtak, 25. listopada 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da su se provedenim Javnim pozivom dodijelila financijska sredstva projektima udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih...

23. 10. 2018.

4. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju

U ponedjeljak, 22. listopada 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 se 4. Hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju ponovo odr綼ti u Splitu od 7. do 10. studenoga 2018. godine.

19. 10. 2018.

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih 筴ola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 筴olsku godinu 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.

15. 10. 2018.

Radijske emisije s LiDraNa objavljene na Meduzi

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s CARNET-om omogu鎖la je u鑕nicima, u鑙teljima i nastavnicima slušanje radijskih emisija pozvanih na dr綼vnu razinu smotre LiDraNo u razdoblju od 2012. do 2018. godine. Radijske su emisije objavljene na...

15. 10. 2018.

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o prestanku va緀nja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, s Kona鑞im prijedlogom zakona

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je u petak, 12. listopada 2018. godine, javno savjetovanje  o Nacrtu prijedloga zakona o prestanku va緀nja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, s Kona鑞im prijedlogom...

11. 10. 2018.

Objava izvje规a o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju 筴olu

U 鑕tvrtak, 11. listopada 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 bilo otvoreno od 30. kolovoza i trajalo je do 29. rujna 2018. godine. Nakon što je odgovoreno na sve...

11. 10. 2018.

Odluka o kriterijima i na鑙nu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine za 筴olsku godinu 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Nacionalnoj strategiji za uklju鑙vanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije u鑕nicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na temelju Odluke o...

10. 10. 2018.

Isplata pla鎍 za rujan 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za rujan 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u utorak, 9. listopada 2018. godine.

10. 10. 2018.

Publikacija mre緀 Eurydice o strukturi europskih obrazovnih sustava

Europska mre綼 namijenjena razmjeni i pru綼nju relevantnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja, Eurydice, objavila je publikaciju s a緐riranim podacima o strukturi europskih obrazovnih sustava za školsku i akademsku godinu...

4. 10. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dono筫nju Mre緀 osnovnih i srednjih 筴ola, u鑕ni鑛ih domova i programa obrazovanja

U srijedu, 3. listopada 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je na sjednici u 鑕tvrtak, 20. rujna 2018. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mre緀 osnovnih i...

4. 10. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Tableti u nastavi

U srijedu, 10. listopada 2018. godine, u 14 sati, gospo餫 Marlena Bogdanovi, u鑙teljica razredne nastave, odr綼t 鎒 webinar u sklopu kurikularne reforme. Tema predavanja: Tableti u nastavi. Webinar u緄vo mo鎖 鎒 se pratiti u ...

2. 10. 2018.

„〆R - ﹌olski e-Rudnik“

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljena je aplikacija „ŠeR - Školski e-Rudnik“. Rije je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje 鎒 zainteresirana javnost imati pristup odre餰nome setu statisti鑛ih podataka iz e-matice o svim školama u Hrvatskoj. 

1. 10. 2018.

Ispitni katalozi za dr綼vnu maturu 2018./2019.

U ponedjeljak, 1. listopada 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitne kataloge za dr綼vnu maturu 2018./2019.

1. 10. 2018.

Popis promoviranih mentora i savjetnika za sve鑑nu promociju

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se u ptak, 9. listopada 2018. godine, u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu.

28. 9. 2018.

Zavr筫no e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu utvr餴vanja tehni鑛ih uvjeta za primjeren smje箃aj u鑕nika i dokumentaciji koju je potrebno prilo緄ti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjo筴olskog obrazovanja u sklopu programa razmjene u鑕nika

U 鑕tvrtak, 27. rujna 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je završetak e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu utvr餴vanja tehni鑛ih uvjeta za primjeren smještaj u鑕nika i dokumentaciji koju je potrebno...

28. 9. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Izrada i evaluacija 筴olskog kurikuluma

U 鑕tvrtak, 4. listopada 2018. godine, u 14 sati, magistra primarnog obrazovanja i ambasadorica za Erasmus+ program, gospo餫 Sonja Pribolšan-Pongra鑙, odr綼t 鎒 webinar u sklopu kurikularne reforme.

25. 9. 2018.

Pomo鎛i鑛i ispiti

U ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je popis u鑕nika koji su u školskoj godini 2017./2018. uspješno završili srednje obrazovanje u strukovnim programima za vezane obrte. Popis se kandidata mo緀 pro鑙tati  ovdje .  

24. 9. 2018.

Nacrt Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

U ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je na javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi te ovim putem pozivamo zainteresiranu...

24. 9. 2018.

Konferencija Hrvatski kvalifikacijski okvir – mehanizam za osiguravanje relevantnosti obrazovanja

Nacionalno vije鎒 za razvoj ljudskih potencijala u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Sveu鑙lištem u Rijeci organizira i ove godine konferenciju na kojoj se predstavljaju i raspravljaju novosti sa svih razina obrazovanja u Hrvatskoj....

24. 9. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Gabriel's seeds

U petak, 28. rujna 2018. godine, u 14 sati, in緀njer Dra緀n Kle鑙na odr綼t 鎒 webinar u sklopu kurikularne reforme. Tema je predavanja: Gabriel's seeds. Webinar 鎒 se u緄vo mo鎖 pratiti u  virtualnoj u鑙onici MZO-a .

19. 9. 2018.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 筧lje hrvatski tim na natjecanje EuroSkills 2018

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u sklopu ESF projekta „Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“ šalje hrvatski tim na EuroSkills 2018 natjecanje pod...

18. 9. 2018.

Obavijest srednjim 筴olama o stipendiranju u鑕nika vi筰h razreda srednjih 筴ola pripadnika romske nacionalne manjine u 2018./2019. 筴olskoj godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Nacionalnoj strategiji za uklju鑙vanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije u鑕nicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.

17. 9. 2018.

Javni poziv – “﹌ola za 緄vot”

U ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 izraditi ispitne specifikacije i ispitne materijale koji 鎒 biti korišteni kao dio...

17. 9. 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2018./2019. 筴olsku godinu

U ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2018./2019....

17. 9. 2018.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature – jesenski rok 2018.

U ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature – jesenski rok 2018.

17. 9. 2018.

Nov鑑na potpora projekata me饀narodne suradnje u 筴olskoj godini 2018./2019.

Na temelju Odluke o dodjeljivanju nov鑑ne potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za me饀narodnu obrazovnu suradnju (KLASA: 602-01/18-01/00512, URBROJ: 533-06-18-0001) od 10. svibnja 2018. godine i Natje鑑ja za potporu me饀narodnoj...

14. 9. 2018.

Ispitni katalog iz Zdravstvene njege u 筴. god. 2018./2019.

U 鑕tvrtak, 13. rujna 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitni katalog iz Zdravstvene njege u školskoj godini 2018./2019.

14. 9. 2018.

Najava sve鑑ne promocije mentora i savjetnika 9. listopada 2018.

U 鑕tvrtak, 13. rujna 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje najavila je sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika koja 鎒 se odr綼ti u utorak, 9. listopada 2018. godine u Nacionalnoj i...

14. 9. 2018.

Provedba programa Ruksak (pun) kulture u prvom polugodi箃u 2018./2019. 筴olske godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture od 2013. godine zajedni鑛i provode program Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi. Za provedbu programa u prvom polugodištu školske godine 2018./2019.

11. 9. 2018.

Odluka o imenovanju koordinatora i 鑜anova radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina za natjecanja

U 鑕tvrtak, 6. rujna 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih temeljem  Javnog poziva za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina za natjecanja  u sklopu ESF-ova...

10. 9. 2018.

Isplata pla鎍 za kolovoz 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za kolovoz 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine.  

7. 9. 2018.

Sudjelovanje na 12. Tjednu cjelo緄votnog u鑕nja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poziva sve zainteresirane na uklju鑙vanje u provedbu kampanje tijekom koje 鎒 se odr綼ti nekoliko stotina doga餫nja diljem Hrvatske usmjerenih na promociju obrazovanja i u鑕nja. Gra餫ni 鎒 mo鎖...

6. 9. 2018.

Zapo鑕le prijave za sudjelovanje na II. Danima strukovnih nastavnika

U srijedu, 5. rujna 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavijestila je sve zainteresirane nastavnike strukovnih predmeta da su i slu綽eno zapo鑕le prijave za  sudjelovanje na  II. Danima strukovnih nastavnika,...

5. 9. 2018.

Natje鑑j za podno筫nje prijedloga za dodjelu „Nagrade Ivan Filipovi“ za 2017. godinu

Na temelju Zakona o „Nagradi Ivan Filipovi“ (Narodne novine, broj 61/91. i 149/09.) i 鑜anka 3. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipovi“ (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan...

4. 9. 2018.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2019./2020.

U utorak, 4. rujna 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je na temelju 鑜anka 5. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im...

4. 9. 2018.

Usavr筧vanja za nastavnike strukovnih predmeta

U utorak, 4. rujna 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je datume i mjesta odr綼vanja stru鑞ih skupova za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta.

4. 9. 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Talijanski jezik i knji緀vnost - model A

U 鑕tvrtak, 30. kolovoza. 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje o Prijedlogu kurikuluma predmeta Talijanski jezik i knji緀vnost - model A.

3. 9. 2018.

Ponovljeni javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu ESF-ova projekta „Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“

Na temelju odredbe 鑜anka 20. Stauta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na prijedlog Povjerenstva za izbor koordinatora i 鑜anova radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja, u 鑕tvrtak, 30. kolovoza...

3. 9. 2018.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

Sukladno to鑛i XX.  Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. , NISpuSŠ je objavio popis slobodnih mjesta za naknadni rok upisa. 

31. 8. 2018.

Naknadni rok za upise od 3. do 7. rujna

Sukladno to鑛i XX.  Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. , u鑕nici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku u srednju školu...

31. 8. 2018.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju 筴olu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o ud綽enicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

30. 8. 2018.

Odluka o financiranju nabave informati鑛e opreme

U 鑕tvrtak, 30. kolovoza 2018. godine, ministrica znanosti i obrazovanja Bla緀nka Divjak, donijela je Odluku o financiranju nabave informati鑛e opreme za 673 osnovne škole u okviru Cjelovite kurikularne reforme za rani, predškolski,...

30. 8. 2018.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka u jesenskom upisnom roku (dostava upisnica)

Sukladno Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. u 鑕tvrtak, 30. kolovoza 2018. godine, u 12 sati objavit 鎒 se kona鑞e ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku. 

30. 8. 2018.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2018./2019. 筴olsku godinu

U srijedu, 29. kolovoza 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2018./2019. školsku godinu nakon...

29. 8. 2018.

Odr綼na stru鑞a usavr筧vanja u鑙telja i nastavnika uklju鑕nih u eksperimentalnu provedbu projekta ﹌ola za 緄vot

Agencija za odgoj i obrazovanje od 24. do 28. kolovoza 2018. godine organizirala je dva me饀緐panijska stru鑞a skupa za u鑙telje likovne kulture i nastavnike likovne umjetnosti iz Osnovnoj školi Primošten u Primoštenu i Osnovnoj...

29. 8. 2018.

Suvremeni pristupi u鑕nju i pou鑑vanju u kontekstu kurikularne reforme

U tijeku je stru鑞o usavršavanje u鑙telja razredne nastave Grada Zagreba koje se odr綼va u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kova鑙鎍 u Zagrebu. Na skupovima sudjeluje oko 800 sudionika u razdoblju od 27. do 30. kolovoza 2018. godine.

29. 8. 2018.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnoga prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2018./2019.

U utorak, 28. kolovoza 2018. godine, objavljeno je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. nastavlja s programom financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola.

27. 8. 2018.

2. Dani strukovnih nastavnika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira „2. Dane strukovnih nastavnika“ koji 鎒 se odr綼ti u Šibeniku od 22. do 24. listopada 2018. godine.  

27. 8. 2018.

Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.04. Programska, stru鑞a i...

27. 8. 2018.

Istje鑕 rok za prijavu obrazovnih programa

U ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. godine, u 12 sati istje鑕 rok za prijavu programa obrazovanja u jesenskom upisnom roku i zapo鑙nje ispis prijavnica.

23. 8. 2018.

Rok za podno筫nje prigovora

Od petka, 24. kolovoza 2018. godine, u 00:00 sati na kartici Moji prigovori, mogu鎒 je podnositi prigovore na nedostatak ili neto鑞ost podataka koji utje鑥 na ljestvice poretka (osobni podaci, ocjene, rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.).   

22. 8. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Igra u mojoj u鑙onici

U srijedu, 22. kolovoza 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 gospo餫 Katica Konstantinovi, dipl. u., u utorak, 28. kolovoza 2018. godine, u 14 sati, odr綼ti webinar u sklopu kurikularne reforme. Tema je...

22. 8. 2018.

Provo餰nje dodatnih ispita i provjera

U srijedu, 22. kolovoza 2018. godine, u 23 sata i 59 minuta isti鑕 rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provo餰nja dodatnih provjera.   

21. 8. 2018.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu utvr餴vanja tehni鑛ih uvjeta za primjeren smje箃aj u鑕nika i dokumentaciji koju je potrebno prilo緄ti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjo筴olskog obrazovanja kroz programe razmjene u鑕nika

U ponedjeljak, 20. kolovoza 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu utvr餴vanja tehni鑛ih uvjeta za primjeren smještaj u鑕nika i dokumentaciji koju je potrebno prilo緄ti...

20. 8. 2018.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka za u鑕nike s te筴o鎍ma

U utorak, 21. kolovoza 2018. godine, u 10 sati bit 鎒 objavljene kona鑞e ljestvice poretka za u鑕nike s teško鎍ma u razvoju. 

20. 8. 2018.

Po鑕tak prijava za jesenski upisni rok

Kao što je propisano Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., u utorak, 21. kolovoza 2018. godine zapo鑙nju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa zapo鑕t 鎒 u 12 sati. Ogledne 鎒 ljestvice poretka biti vidljive od 18 sati. ...

17. 8. 2018.

Isti鑕 rok za prijavu kandidata s te筴o鎍ma u razvoju

NISpuSŠ podsje鎍 da u petak, 17. kolovoza 2018. godine, u 16 sati isti鑕 rok za prijavu kandidata s teško鎍ma u razvoju za upis u jesenskom roku. 

16. 8. 2018.

Po鑕tak registracije kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja u jesenskom upisnom roku

Od 鑕tvrtka, 16. kolovoza 2018. godine, elektroni鑛i registracijski obrazac dostupan je za ispunjavanje na naslovnici stranice www.upisi.hr  i bit 鎒 dostupan do 鑕tvrtka, 23. kolovoza 2018. godine, u 15 sati. 

14. 8. 2018.

Unos rezultata popravnih ispita za u鑕nike s te筴o鎍ma u razvoju

Sukladno Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. rangiranje kandidata s teško鎍ma u razvoju zapo鑙nje u utorak, 21. kolovoza 2018. godine.   

14. 8. 2018.

Prijava kandidata s te筴o鎍ma u razvoju u jesenskom roku

NISpuSŠ podsje鎍 kandidate s teško鎍ma u razvoju koji 緀le iskoristiti mogu鎛ost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta da prijave za upis u jesenskome upisnom roku...

14. 8. 2018.

Novi ud綽enici iz Informatike

U ponedjeljak, 13. kolovoza 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je stupio na snagu novi Kurikulum za nastavni predmet Informatike kojim se uvodi obvezna Informatika u 5. i 6. razredu Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici...

13. 8. 2018.

Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku

U subotu, 11. kolovoza 2018. godine, Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole, sukladno to鑛i X. Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole, objavljuje popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. 

10. 8. 2018.

Isplata pla鎍 za srpanj 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u 鑕tvrtak, 9. kolovoza 2018. godine.

6. 8. 2018.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na B2 RAZINI – INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit 鎒 ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stru鑞og studija te specijalisti鑛oga diplomskog...

30. 7. 2018.

Dodjela Nagrade Solja鑙 te priznanja najboljim u鑕nicima za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi

Dodjela Nagrade Solja鑙 te dodjela priznanja Ministarstva znanosti i obrazovanja najboljim u鑕nicima koji su ostvarili izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi u školskoj godini 2017./2018 odr綼t 鎒 se u utorak, 31. srpnja 2017., u 10...

30. 7. 2018.

Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima za 筴olsku godinu 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane u鑕nika s teško鎍ma u razvoju u...

26. 7. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije pomorski nauti鑑r u obrazovnome sektoru Promet i logistika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvjestilo je da je donesena Odluka o izmjenama i dopunama strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije pomorski nauti鑑r u obrazovnome sektoru Promet i logistika. Sastavni dio Odluke je izmjena i dopuna...

26. 7. 2018.

Nagrade za izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

U sklopu “Europskog tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“ Europska komisija dodjeljuje Nagrade za izvrsnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Nagrade se dodjeljuju u 4 kategorije:...

25. 7. 2018.

Odluka o ponavljanju javnog poziva za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja

Na temelju odredbe 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na prijedlog Povjerenstva za izbor koordinatora i 鑜anova radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja, ravnatelj Mle 甶v鑙...

23. 7. 2018.

25 strukovnih 筴ola odabrano za regionalne centre kompetentnosti

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak, zajedno s pomo鎛ikom Vladom Prskalom, objavila je 25 strukovnih škola koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti. Za reformu strukovnog obrazovanja ovo je klju鑑n korak za...

23. 7. 2018.

Jesenski upisni rok za srednje 筴ole

Sukladno to鑛i XI. Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. jesenski upisni rok zapo鑙nje 21. kolovoza 2018. godine u 12:00 sati, kada po鑙nje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit 鎒 22. kolovoza 2018. godine, a provjera...

23. 7. 2018.

Rok za registraciju i dostavu dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja u jesenskom upisnom roku za srednje 筴ole

Kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske mogu dostavljati potrebnu dokumentaciju (osobne dokumente, svjedod綽e i ostalu dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) do 23. kolovoza 2018. godine na adresu...

23. 7. 2018.

Teleoperateri partneri kurikularne reforme: 74 筴ole dobivaju besplatan mobilni internet

Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je ugovore o suradnji s trima teleoperaterima (HT, Tele2, Vipnet) u sklopu provedbe eksperimentalnoga pilot-programa „Škola za 緄vot“, a u svrhu pove鎍nja i razvijanja digitalnih kompetencija...

23. 7. 2018.

25 strukovnih 筴ola kao regionalni centri kompetentnosti

萢k 25 strukovnih škola mo鎖 鎒 koristiti milijardu kuna iz EU fondova. Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak, zajedno s pomo鎛ikom Vladom Prskalom, u ponedjeljak, 23. srpnja u 12...

23. 7. 2018.

Prijava i upis u srednje 筴ole kandidata s te筴o鎍ma u razvoju u jesenskom upisnom roku

Kandidati s teško鎍ma u razvoju koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa, a 緀le iskoristiti mogu鎛ost zasebnog preliminarnog rangiranja u jesenskom upisnom roku u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta, trebaju se...

20. 7. 2018.

Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski rok upisa u srednje 筴ole

Sukladno Odluci o upisima u srednju školu 2018./2019. godinu, NISpuSŠ je objavio okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok koji se nalazi na sljede鎜j poveznici:  https://www.upisi.hr/docs/LjetniRok2018.html .

20. 7. 2018.

Jesenski rok dr綼vne mature 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 19. kolovoza 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da prijave ispita dr綼vne mature po鑙nju u petak, 20. srpnja, u 12 sati i završavaju u utorak, 31. srpnja 2018. godine, u 12 sati.

19. 7. 2018.

Ponovljeni Javni poziv za prijavu doma鎖h predava鑑 na 2. Danima strukovnih nastavnika

U srijedu, 18. srpnja 2018. godine, na temelju odredbe 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729), upu鎢je se Javni poziv za prijavu doma鎖h predava鑑 na zajedni鑛im op鎖m i...

18. 7. 2018.

Agencija pripremila webinare za ravnatelje i stru鑞e suradnike

U utorak, 17. srpnja 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da su savjetnici Agencije za  u suradnji s vanjskim suradnicima pripremili niz zanimljivih i korisnih predavanja/webinara za ravnatelje škola i stru鑞e suradnike....

17. 7. 2018.

Isti鑕 rok za predaju upisnica i dodatne dokumentacije

Upisnice su dostupne na kartici "Moj odabir", kao i Potvrda o ste鑕nom pravu upisa koja se koristi za upis u u鑕ni鑛e domove i sli鑞e svrhe.   

13. 7. 2018.

Ozna鑑vanje zaprimljenih upisnica i ostale dokumentacije

NISpuSŠ moli srednje škole da zaprimljene upisnice i ostale dokumente za upis ozna鑕 u sustavu u izborniku Evidencija nakon rangiranja/Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do 鑕tvrtka, 19. srpnja 2018. godine, u 18 sati, kako bi se u...

12. 7. 2018.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno Odlukom o upisima, u petak, 13. srpnja 2018. godine, u 12 sati ljestvice 鎒 poretka postati kona鑞e. Kandidati 鎒 ostvariti pravo upisa samo u onaj program na 鑙ju su ljestvicu poretka u tom trenutku svrstani, a sukladno ostvarenom broju bodova.   

12. 7. 2018.

20. Ljetna 筴ola SEMEP-a

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i nacionalne koordinatorice SEMEP-a (South - Eastern Mediterranean Environmental Project) u Komi緄 na otoku Visu od 7. do 14. srpnja 2018. odr綼va se 20. Ljetna škola SEMEP-a – interdisciplinarnog projekta odgoja i  obrazovanja za odr緄vi razvoj na podru鑚u jugoisto鑞e...

12. 7. 2018.

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za potrebe u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola u Republici Hrvatskoj za 筴olsku godinu 2018./2019.

U srijedu, 11. srpnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za potrebe u鑕nika osnovnih i srednjih škola u...

11. 7. 2018.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature – ljetni rok 2018.

U srijedu, 11. srpnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da u鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj...

11. 7. 2018.

Istje鑕 rok za dostavu prijavnica

NISpuSŠ podsje鎍 sve kandidate da je rok za dostavu prijavnica do 鑕tvrtka, 12. srpnja 2018. godine, u 15 sati.   

11. 7. 2018.

Objava rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u ljetnome roku 筴olske godine 2017./2018.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da 鎒 danas, 11. srpnja 2018. godine, u 12 sati biti objavljeni rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

10. 7. 2018.

Odr綼no jedanaesto Stru鑞o i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske organizirali su jedanaesto Stru鑞o i znanstveno...

10. 7. 2018.

Isplata pla鎍 za lipanj 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 9. srpnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za lipanj 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana, 9. srpnja 2018. godine.

9. 7. 2018.

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Kao što je najavljeno, a sukladno Odluci o upisu, u utorak, 10. srpnja 2018. godine, u 12 sati zaklju鑑t 鎒 se liste prioriteta kandidata i od toga 鎒 trenutka biti omogu鎒n ispis prijavnica (razrednici osnovnih škola prijavnice ispisuju na kartici Evidencija prije rangiranja/Prijavnice/Tiskanje prijavnica). ...

9. 7. 2018.

Odluka o ponavljanju javnog poziva za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja

Povjerenstvo za izbor koordinatora i 鑜anova radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu ESF projekta „Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre, imenovano...

9. 7. 2018.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dono筫nju Mre緀 osnovnih i srednjih 筴ola, u鑕ni鑛ih domova i programa obrazovanja

U petak, 6. srpnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mre緀 osnovnih i...

9. 7. 2018.

Istje鑕 rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnom upisnom roku

U utorak, 10. srpnja 2018. godine, u 12 sati zaklju鑑t 鎒 se liste prioriteta kandidata i od toga 鎒 trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogu鎒n ispis prijavnica za u鑕nike njihovih razreda.   

6. 7. 2018.

Javni poziv – nacionalni ispiti iz Hrvatskoga jezika – izmjene i dopune

U utorak, 3. srpnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je izmjene i dopune Javnog poziva za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 prilagoditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz...

6. 7. 2018.

Javni poziv – nacionalni ispiti iz Matematike i predmetnoga podru鑚a prirodoslovlja – izmjene i dopune

U utorak, 3. srpnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je izmjene i dopune Javnog poziva za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz...

5. 7. 2018.

Rok za podno筫nje prigovora

Od petka, 6. srpnja 2018. godine, u 15 sati na kartici "Moji prigovori", mogu鎒 je podnositi prigovore na nedostatak ili neto鑞ost podataka koji utje鑥 na ljestvice poretka (rezultati natjecanja, rezultati dodatnih provjera i sl.). Podaci na kartici "Moji podaci" (ocjene iz osnovne škole, osobni podaci,...

5. 7. 2018.

41 strukovna 筴ola zadovoljila uvjete propisane Zakonom o strukovnom obrazovanju i dokumentom Mre緀 regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

U sklopu reforme strukovnog obrazovanja i osiguranih milijardu kuna iz EU fondova za regionalne centre kompetentnosti, pregledane su sve kandidature pristigle na Javni poziv osniva鑙ma za kandidiranje strukovnih škola za imenovanje regionalnim...

5. 7. 2018.

Poziv ravnateljima i nastavnicima za sudjelovanje u online istra緄vanju

U srijedu, 4. srpnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pozvala je sve zainteresirane ravnatelje i nastavnike strukovnih predmeta da se odazovu istra緄vanju koji Agencija provodi u okviru ESF projekata...

4. 7. 2018.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu

U srijedu, 4. srpnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da 鎒 se ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije odr綼ti u petak, 6. srpnja 2018. godine, u 9 sati.

4. 7. 2018.

Suradnja NCVVO-a i Splitsko-dalmatinske 緐panije u radu s potencijalno darovitom djecom

Splitsko-dalmatinska 緐panija strateškim dugoro鑞im projektom osnivanja centara izvrsnosti 緀li unaprijediti postupke identifikacije potencijalne darovitosti u鑕nika te razviti mehanizme rada s pojedincima koji se svojim znanjima i sposobnostima...

4. 7. 2018.

Odobravanje razrednih odjela

Sukladno Odluci o upisu u鑕nika u I. razrede srednjih škola, u utorak, 10. srpnja 2018. godine, u 12 sati zaklju鑑va se mogu鎛ost odabira programa i škola u鑕nicima. Nakon toga školama, 鑙ji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Dr綼vnom pedagoškom standardu, bit 鎒 omogu鎒no...

3. 7. 2018.

Naj鑕规e postavljena pitanja u vezi s Natje鑑jem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2018./2019.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s  Natje鑑jem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.  na鑙njen je dokument...

2. 7. 2018.

Prijava programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave

Danas, 2. srpnja 2018. godine, u 23 sata i 59 minuta isti鑕 rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provo餰nja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave u鑕nici mogu vidjeti na kartici...

29. 6. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvjestilo je javnost da je u Narodnim novinama, broj 56/2018., objavljena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. Odluka o...

29. 6. 2018.

Popis kandidata za pomo鎛i鑛i ispit

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2018. do o緐jka 2019. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-02/5-18-03 od 15. svibnja 2018.), dana 9. srpnja 2018. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita provodit 鎒 se pisani dio pomo鎛i鑛og ispita.

29. 6. 2018.

U鑕nici dr綼vni i me饀narodni prvaci nagra餰ni Oskarom znanja

Agencija za odgoj i obrazovanje, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarovi i Hrvatskog sabora i u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom zajednicom 緐panija, organizirala je 28. lipnja 2018....

28. 6. 2018.

Obavijest o objavi odgovora na naj鑕规a pitanja vezano uz Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 筴olsku godinu 2018./2019.

Na temelju zaprimljenih upita vezano uz  Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2018./2019.  školsku godinu u 鑕tvrtak, 28. lipnja 2018. godine,...

28. 6. 2018.

Javni poziv – recenzija zadataka za strukovni modul tehni鑑r za ra鑥nalstvo

U 鑕tvrtak, 28. lipnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 napraviti stru鑞u recenziju zadataka za ispite iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje tehni鑑r za ra鑥nalstvo...

28. 6. 2018.

Javni poziv – recenzija zadataka za strukovni modul prodava

U 鑕tvrtak, 28. lipnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 napraviti stru鑞u recenziju zadatak za ispite iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje prodava (teorijski dio ispita).

28. 6. 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2018./2019.

U srijedu, 27. lipnja 2018. godine, ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2018./2019. Ovom se Odlukom utvr饀ju uvjeti za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u Republici...

27. 6. 2018.

Javni poziv – rezultati dr綼vne mature na razini pojedine 筴ole

U srijedu, 27. lipnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji 鎒 osmisliti cjeloviti koncept izvještavanja o rezultatima ispita dr綼vne mature na razini pojedine škole.

26. 6. 2018.

Odluka o financijskoj potpori udrugama nacionalnih manjina u 筴olskoj godini 2017./2018

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o financijskoj potpori udrugama nacionalnih manjina u školskoj godini 2017./2018. za organizaciju i provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola).

26. 6. 2018.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2018./2019.

Sukladno 鑜anku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14. i 70/17.) te na temelju Odluke o na鑙nu financiranja programa izrade ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za školsku/akademsku godinu 2018./2019. (KLASA:...

26. 6. 2018.

Po鑕tak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., danas, 26. lipnja 2018. godine, zapo鑙nju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa zapo鑕t...

26. 6. 2018.

Objava kona鑞ih ljestvica poretka za u鑕nike s te筴o鎍ma

U subotu, 23. lipnja 2018. godine, u 12 sati objavljene su kona鑞e ljestvice poretka za u鑕nike s teško鎍ma u razvoju. Na kona鑞im ljestvicama poretka nalaze se samo u鑕nici koji su u preliminarnom rangiranju ostvarili pravo upisa. 

21. 6. 2018.

Cedefop predstavlja preglednik modela naukovanja u Europi

Cedefopov preglednik modela naukovanja u Europi predstavlja online alat koji sadr緄 podatke o modelima naukovanja u 28 zemalja 鑜anica Europske unije, Islandu i Norveškoj.

21. 6. 2018.

Izvje规e o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Odluke o dono筫nju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje

U srijedu, 20. lipnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za...

20. 6. 2018.

Objava orijentacijskih ljestvica poretka za kandidate s te筴o鎍ma u razvoju

U 鑕tvrtak, 21. lipnja 2018. godine, u 12 sati objavit 鎒 se orijentacijske ljestvice poretka za kandidate s teško鎍ma u razvoju. Na njima se nalaze svi kandidati koji su programe obrazovanja prijavili u uredima dr綼vne uprave bez obzira ispunjavaju...

20. 6. 2018.

Javni poziv – nacionalni ispiti iz Hrvatskoga jezika

U srijedu, 20. lipnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 prilagoditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga...

20. 6. 2018.

Javni poziv – nacionalni ispiti iz Matematike i predmetnoga podru鑚a prirodoslovlja

U srijedu, 20. lipnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispitne specifikacije i popratne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i...

19. 6. 2018.

Razvijanje novog modela strukovnih natjecanja

U utorak, 19. lipnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da u sklopu ESF projekta „Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“ razvija novi model strukovnih natjecanja i smotri koji 鎒 se provoditi od sljede鎒 školske...

19. 6. 2018.

Po鑙nje opremanje 73 „﹌ole za 緄vot“ od laboratorija za fiziku do glazbenih instrumenata

U utorak, 19. lipnja 2018. godine, na mre緉im stranicama objavljeno je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 13,5 milijuna kuna za opremanje 73 eksperimentalne škole. Školama je na raspolaganju iznos od 100.000 do 250.000...

19. 6. 2018.

Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu ESF-ova projekta „Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“

U ponedjeljak, 18. lipnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i 鑜anove radnih skupina za razvoj tehni鑛og opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu...

18. 6. 2018.

Vidljivi rezultati natjecanja iz znanja i sporta za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Natjecanja iz znanja (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje) i sporta (u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza), koja se prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole...

13. 6. 2018.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2018./2019. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2018./2019. školsku godinu.

13. 6. 2018.

Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. u sljede鎖m prioritetnim podru鑚ima:...

11. 6. 2018.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2018./2019., a koje je...

11. 6. 2018.

Planiranje rada s u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju

U 鑕tvrtak, 7. lipnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je svim osnovnim i srednjim školama uputu o planiranju rada s u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju sa svrhom ujedna鑑vanja izrade pisanog dokumenta kojeg izra饀ju...

11. 6. 2018.

Rok za registraciju kandidata izvan redovnog sustava obrazovanja RH

NISpuSŠ obavještava kandidate izvan redovnog sustava obrazovanja Republike Hrvatske koji su se samo registrirali, a nisu dostavili potpisani registracijski obrazac u digitalnom formatu, da je zbog kratkih rokova potrebno poslati...

11. 6. 2018.

Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih 筴ola u 筴olskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u EU programima za obrazovanje i osposobljavanje i za suradnju sa...

11. 6. 2018.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dono筫nju Mre緀 osnovnih i srednjih 筴ola, u鑕ni鑛ih domova i programa obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u petak, 8. lipnja 2018. godine, savjetovanje za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mre緀 osnovnih i srednjih škola, u鑕ni鑛ih domova i programa obrazovanja.

8. 6. 2018.

Isplata pla鎍 za svibanj 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za svibanj 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u danas, 8. lipnja 2018. godine.  

7. 6. 2018.

Planiranje rada s u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je danas, 7. lipnja 2018. godine, uputu o planiranju rada s u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju sa svrhom ujedna鑑vanja izrade pisanog dokumenta kojeg izra饀ju u鑙telji/nastavnici u suradnji sa stru鑞im...

7. 6. 2018.

Predstavljen plan izrade novoga pravilnika o napredovanju i nagra餴vanju zaposlenih u osnovnim i srednjim 筴olama

U srijedu, 6. lipnja 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljen je plan izrade novog Pravilnika o napredovanju i nagra餴vanju u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih radnika, odgojitelja, stru鑞ih u鑙telja i ravnatelja u osnovnim i srednjim...

6. 6. 2018.

Objava prijedloga eksperimentalnoga programa „Dualno obrazovanje“

U utorak, 5. lipnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je prijedlog eksperimentalnoga programa „Dualno obrazovanje“ koji je izra餰n je u skladu s „Modelom hrvatskoga dualnog obrazovanja“.

5. 6. 2018.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na B2 razini – INI Hrvatski B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit 鎒 ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stru鑞og studija te specijalisti鑛oga diplomskog...

5. 6. 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dopuni Odluke o dono筫nju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene 筴ole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzi鑛e pedagogije (FMP) za srednje 筴ole, Nastavnog plana i programa za klasi鑞i balet i narodne plesove za srednje 筴ole i Nastavnog plana i programa za zanimanje scenski plesa

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa Funkcionalne muzi鑛e pedagogije (FMP) za srednje škole,...

5. 6. 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne 筴ole

U ponedjeljak, 4. lipnja 2018. godine, ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole.

1. 6. 2018.

Broj prijavljenih pristupnika na ljetnom roku dr綼vne mature 2018. godine

U petak, 1. lipnja 2018. godine, nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je broj prijavljenih pristupnika na ljetnom roku dr綼vne mature 2018. godine. Ukupan je broj prijavljenih pristupnika iz gimnazija 12 679, a iz strukovnih...

1. 6. 2018.

Najava dodjele Oskara znanja 2018.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom 緐panija i ove 鎒 godine dr綼vnim i me饀narodnim prvacima dodijeliti Oskar znanja, najve鎒 priznanje i nagradu za izniman uspjeh i postignute rezultate na dr綼vnim i me饀narodnim natjecanjima u znanju.

1. 6. 2018.

Najava sve鑑ne promocije mentora i savjetnika

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼ti u srijedu, 27. lipnja 2018. godine, u Nacionalnoj i...

30. 5. 2018.

Nova PISA stranica

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da je aktivna nova mre緉a PISA stranica na adresi https://pisa.ncvvo.hr . Na stranici je mogu鎒 informirati se o PISA istra緄vanjima provedenim u Republici Hrvatskoj, rezultatima, 鑕sto postavljenim pitanjima i ostalim interaktivnim...

30. 5. 2018.

Obavijest za u鑕nike koji iskazuju interes za upis u razredne odjele za sporta筫 - kartica Moji podaci

NISpuSŠ podsje鎍 da u 鑕tvrtak, 31. svibnja 2018. godine, istje鑕 mogu鎛ost iskazivanja interesa za upis u razredne odjele za sportaše. Kao što je ve objašnjeno u prijašnjoj obavijesti, iskazivanje interesa mogu鎒 je na...

30. 5. 2018.

Uputa uredima dr綼vne uprave za prijavu i upis kandidata s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je uredima dr綼vne uprave u 緐paniji, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba upute o provo餰nju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini...

29. 5. 2018.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U utorak, 29. svibnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature. Sve relevantne informacije dostupne su na slu綽enoj poveznici .

29. 5. 2018.

Upute za srednje 筴ole o provo餰nju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima srednjih škola upute o provo餰nju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. U uputama je opisano provo餰nje upisnog postupka, a u skladu s...

29. 5. 2018.

Upute za osnovne 筴ole o provo餰nju upisnoga postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je ravnateljima osnovnih škola upute o provo餰nju upisnog postupka u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. U uputama je opisano provo餰nje upisnog postupka, a u skladu s...

29. 5. 2018.

Javni poziv osniva鑙ma za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti - odgovori na zaprimljena pitanja

U petak, 25 svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje odgovore na zaprimljena pitanja vezana uz Javni poziv osniva鑙ma za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti.

28. 5. 2018.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Medicina

U ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava pristupnike da se prijavom Medicinskoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, automatski u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova...

25. 5. 2018.

Zapo鑙nju prijave kandidata u NISpuS sustav

U skladu s Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ zapo鑙nju u petak, 25. svibnja 2018. godine, iza 12 sati.   

25. 5. 2018.

Zapo鑙nju prijave kandidata s te筴o鎍ma u razvoju

Kandidati s teško鎍ma u razvoju od petka, 25. svibnja 2018. godine, javljaju se uredu dr綼vne uprave u 緐paniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji 鎒 im pomo鎖 u odabiru srednje škole koja provodi...

25. 5. 2018.

Prijava u razredne odjele za sporta筫

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše u sustavu NISpuSŠ-a na kartici “Moji podaci” od 25. do 31. svibnja 2018. godine. 

25. 5. 2018.

Objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje 筴ole za 筴olsku godinu 2018./2019. – Idemo u srednju!"

U petak, 25. svibnja 2018. godine, objavljene su sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. i dostupne su u 鑕tiri publikacije koje su podijeljene prema tipu u鑕nika.

25. 5. 2018.

Snimka webinara za sve u鑕nike koji upisuju I. razred srednje 筴ole

Sukladno prethodnim najavama na mre緉im stranicama CARNET-a, dostupna je snimka webinara koji se odr綼o u 鑕tvrtak, 24. svibnja 2018. godine, na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje škole....

25. 5. 2018.

Sve鑑nost dodjele nagrada „Faust Vran鑙"

U 鑕tvrtak, 24. svibnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da 鎒 organizirati, kao i proteklih godina, sve鑑nu dodjelu nagrada „Faust Vran鑙“ za postignuto prvo mjesto na dr綼vnim natjecanjima u...

24. 5. 2018.

Zapo鑙nju prijave kandidata u NISpuS sustav

U skladu s Odlukom o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ zapo鑙nju u petak, 25. svibnja 2018. godine, iza 12 sati.   

24. 5. 2018.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2018./2019.

Objavljena je Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj u鑕nika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. 

24. 5. 2018.

Snimka webinara za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih 筴ola – upis u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Sukladno prethodnim najavama na mre緉im stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji se odr綼o u srijedu, 23. svibnja 2018. godine, na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje škole....

24. 5. 2018.

Snimka webinara za ravnatelje i 鑜anove upisnih povjerenstava srednjih 筴ola

Sukladno prethodnim najavama na mre緉im stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji se odr綼o u srijedu, 23. svibnja 2018 godine, na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje škole....

23. 5. 2018.

Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2018./2019.

U utorak, 22. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2018./2019.

23. 5. 2018.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2018./2019.

U utorak, 22. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢  o Odluci o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

22. 5. 2018.

Snimka webinara za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

Dostupna je snimka informativnog webinara namijenjenog ravnateljima, 鑜anovima upisnih povjerenstava i razrednicima osnovnih škola koji se odr綼o u ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine, na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i...

21. 5. 2018.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2018./2019.

U ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je ministrica prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak, u 鑕tvrtak, 10. svibnja 2018. godine, donijela Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih...

21. 5. 2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje 筴olskih knji緉ica srednjih 筴ola lektirom i stru鑞om literaturom u 2018. godini

U petak, 18. svibnja 2018. godine, Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016 i 104/2016), a u vezi s 鑜ankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

18. 5. 2018.

Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita

Na temelju 鑜anka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), 鑜anka 6. Pravilnika o postupku i na鑙nu polaganja pomo鎛i鑛og ispita (Narodne novine, br. 62/14 i 86/15) i 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelj Mile 甶v鑙 donosi Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2018....

18. 5. 2018.

Webinar za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih 筴ola – upis u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m – CARNET i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih škola organizira...

18. 5. 2018.

Webinar za ravnatelje i 鑜anove upisnih povjerenstava srednjih 筴ola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m – CARNET i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ravnatelje i 鑜anove upisnih povjerenstava srednjih škola...

18. 5. 2018.

Odluka o dono筫nju Mre緀 regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

U 鑕tvrtak, 17. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o donošenju Mre緀 regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.

17. 5. 2018.

Webinar za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

U ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine, od 14 sati i 15 minuta do 16 sati i 15 minuta u suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m - CARNET i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i...

17. 5. 2018.

Webinar za sve u鑕nike koji upisuju I. razred srednje 筴ole

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNET) predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve u鑕nike koji upisuju I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. organiziraju informativni webinar na temu...

16. 5. 2018.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za vanjske vrednovatelje 筴ola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih 筴ola i gimnazija

U srijedu, 16. svibnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za vanjske vrednovatelje škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i...

14. 5. 2018.

Kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2018./2019. za ljetni i jesenski rok

U ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2018./2019. za ljetni i jesenski rok.

14. 5. 2018.

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje 筴olskih knji緉ica osnovnih 筴ola obveznom lektirom i stru鑞om literaturom u 2018. godini

U ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 105/11, 12/13, 93/16 i 104/16), a u vezi s 鑜ankom 142., stavak 3. Zakona o odgoju i...

11. 5. 2018.

Nacrt Odluke o dono筫nju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj

Ovom se odlukom donosi Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje dokument je kojim se odre饀ju svrha, vrijednosti, ciljevi, na鑕la te okvirni sadr綼ji, procesi u鑕nja i pou鑑vanja,...

11. 5. 2018.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2018./2019.

U 鑕tvrtak, 10. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., 鑙ji je sastavni dio Struktura upisa u鑕nika za...

11. 5. 2018.

Isplata pla鎍 za travanj 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 10. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana, 10. svibnja 2018. godine.

10. 5. 2018.

Objava odgovora na postavljena pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine“

U srijedu, 9. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je da su objavljeni odgovori na postavljena pitanja vezana uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece...

9. 5. 2018.

Poziv za predlaganje 鑜anova stru鑞ih povjerenstava za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za osnovnu i srednju 筴olu

U ponedjeljak, 7. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je poziv odgojno-obrazovnim i znanstvenim ustanovama, stru鑞im udrugama i stru鑞im djelatnicima (pojedinci) u obrazovanju i znanosti da predlo緀 鑜anove stru鑞ih...

8. 5. 2018.

UNESCO Me饀narodne nagrade za pismenost 2018.

U utorak, 8. svibnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da je UNESCO je otvorio poziv na dostavu prijava za Me饀narodne nagrade za pismenost 2018. godine 鑙ja je ovogodišnja tema „Pismenost i razvoj vještina“.

4. 5. 2018.

Natjecanje #CedefopPhotoAward 2018

U petak, 4. svibnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da je Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja Cedefop pokrenuo natjecanje  #CedefopPhotoAward 2018  kao sastavni dio Europskog tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Europska...

4. 5. 2018.

Statisti鑛i pregledi sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi

Cedefop je objavio najnovije Statisti鑛e preglede sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi koji donositeljima odluka pru綼ju bolji uvid u trendove u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO). Statisti鑛i pregledi objedinjuju klju鑞e...

4. 5. 2018.

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 筴olskoj godini 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 3. svibnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, objavilo je odgovore na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja na  Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za...

2. 5. 2018.

Dr綼vno natjecanje Schola Medica – Zadar i Vara綿in

Medicinska škola Ante Kuzmani鎍 u Zadru je od 23. do 25. travnja 2018. godine drugi put bila doma鎖n dr綼vnoga natjecanja Schola Medica u zanimanjima medicinska sestra/medicinski tehni鑑r op鎒 njege i dentalni tehni鑑r/tehni鑑rka. Na natjecanju je...

30. 4. 2018.

Provedeno online e-Ispitivanje iz predmeta Informatike i Fizike

U petak, 27. travnja 2018. godine, po prvi je puta u Republici Hrvatskoj provedeno online e-Ispitivanje u sklopu Pilot-projekta e-Ispitivanja. Projekt je osmislio i proveo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Ministarstvom...

27. 4. 2018.

„Dani, odje鎒, obu鎒 i ko緉e galanterije 2018.“

U 鑕tvrtak, 26. travnja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da je natjecanje „Dani, odje鎒, obu鎒 i ko緉e galanterije 2018.“ provedeno u okviru ESF-ova projekta „Promocija u鑕ni鑛ih...

25. 4. 2018.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja od svibnja do kolovoza 2018. godine

U srijedu, 25. travnja 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od svibnja do kolovoza 2018. godine.

25. 4. 2018.

Uplata ispita dr綼vne mature – ljetni rok 2018.

U srijedu, 25. travnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da u srijedu, 2. svibnja 2018. godine, završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature prijavljenih za ljetni rok...

25. 4. 2018.

Nagrada Solja鑙 za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi iz podru鑚a fizike i matematike

Ugledni hrvatski znanstvenik, redoviti profesor na Odsjeku za fiziku na Massachusetts Institute of Technology (MIT) Marin Solja鑙 i ove godine dodjeljuje nagradu najboljem maturantu za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi. Financijskim 鎒 iznosom od pet...

24. 4. 2018.

Sastanak Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita

U srijedu, 18. travnja 2018. godine, u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja odr綼n je sastanak Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita kojeg 鑙ne djelatnici Centra, vanjski 鑜anovi odabrani na temelju Javnoga poziva i...

23. 4. 2018.

Otvoren Info centar kurikularne reforme „﹌ola za 緄vot"

Centar za edukaciju nastavnika u kurikularnoj reformi - Info centar kurikularne reforme „Škola za 緄vot" slu綽eno je u ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, otvorila ministrica znanosti i obrazovanja Bla緀nka Divjak, istaknuvši...

23. 4. 2018.

Odr綼n webinar o Pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede osnovne 筴ole iz Fizike i Informatike

U petak, 20. travnja 2018. godine, odr綼n je prvi webinar namijenjen nastavnicima i školskim koordinatorima koji sudjeluju u Pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede osnovne škole iz Fizike i Informatike. Na webinaru je sudjelovalo 95...

20. 4. 2018.

Samovrednovanje ustanova ranoga i pred筴olskoga odgoja i obrazovanja

Dana 16. travnja 2018. godine na U鑙teljskom fakultetu Sveu鑙lišta u Rijeci, a u organizaciji Centra za istra緄vanje djetinjstva, odr綼na je promocija publikacije Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranoga i...

19. 4. 2018.

Javni natje鑑j za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Sukladno Zaklju鑛u Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti od 10. travnja 2018. godine, ministrica znanosti i  obrazovanja...

18. 4. 2018.

Predvi餫nje potreba za vje箃inama: sustavi i pristupi

Nova publikacija predstavlja rezultate zajedni鑛e ankete me饀 klju鑞im dionicima i partnerima koju su proveli  International Labour Organization  (ILO),  Cedefop, European Training Foundation  (ETF) i  Organisation for Economic...

18. 4. 2018.

Odr綼n prvi edukativni skup za ravnatelje 72 筴ole koje su odabrane za eksperimentalno provo餰nje kurikularne reforme

U utorak, 17. o緐jka 2018. godine, odr綼n je u Zagrebu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja prvi edukativni skup za ravnatelje 72 škole koje su odabrane za eksperimentalno provo餰nje kurikularne reforme Škola za 緄vot. 

17. 4. 2018.

Najava stru鑞og skup za odgojitelje, u鑙telje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH

Stru鑞i skup za odgojitelje, u鑙telje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u Bosni i Hercegovini odr綼t 鎒 se u Pore鑥 od 2. do 6. srpnja 2018. godine.

17. 4. 2018.

Popis nakladnika - Najava Eksperimentalnih nastavnih materijala koje nakladnici planiraju dostaviti na Javni poziv za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

U ponedjeljak, 16. travnja 2018. godine, sukladno Javnom pozivu za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za 緄vot“ zainteresirani su se nakladnici trebali...

16. 4. 2018.

VI. Me饀narodni andrago筴i simpozij

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poziva sve zainteresirane da u 鑕tvrtak, 19. travnja 2018. godine, u vremenu od 9 sati i 30 minuta do 16 sati i 15 minuta u緄vo prate šesti Me饀narodni andragoški simpozij na sljede鎜j poveznici: https://www.youtube.com/channel/UCIvAYNokNYfX-PkZOPiW8UA/live .

13. 4. 2018.

Poziv na informativne radionice za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Slu綽a za programe i projekte EU-a, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i...

13. 4. 2018.

Edukacija nastavnika o izmjenama u ispitnome katalogu iz Hrvatskoga jezika na dr綼vnoj maturi

U 鑕tvrtak, 12. travnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da 鎒 se ove godine na ispitu iz Hrvatskog jezika na dr綼vnoj maturi odrediti prag prolaznosti za svaku ispitnu cjelinu. To zna鑙 da 鎒 ispit polo緄ti oni...

12. 4. 2018.

Obavijest o otvorenome javnom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je u petak, 6. travnja 2018. godine, javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima. Rok je za primanje komentara zainteresirane javnosti u nedjelju,...

11. 4. 2018.

Dobitnici nagrade „Masla鑑k znanja“ za 2018. godinu

Na temelju 鑜. 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba (KLASA: 060-01/18-01/01, URBROJ: 332-04-03/3-18-01) od 11. sije鑞ja 2018....

11. 4. 2018.

Javni poziv Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U utorak, 10. travnja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv stru鑞jacima koji 鎒 provoditi postupak kodiranja u鑕ni鑛ih odgovora otvorenog tipa iz podru鑚a globalnih kompetencija iz glavnog me饀narodnog...

10. 4. 2018.

Nacrt Odluke o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2018./2019.

U utorak, 10. travnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je novo savjetovanje o Nacrtu Odluke o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za...

10. 4. 2018.

Isplata pla鎍 za o緐jak 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za o緐jak 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova u utorak, 10. travnja 2018. godine.

9. 4. 2018.

Drugo Dr綼vno ekipno natjecanje u鑕nika iz Obrazovnoga sektora elektrotehnika i ra鑥nalstvo

Od 11. do 13. travnja 2018. godine na Sveu鑙lištu Jurja Dobrile u Puli i Industrijsko-obrtni鑛oj školi Pula odr綼t 鎒 se drugo Dr綼vno ekipno natjecanje u鑕nika iz Obrazovnoga sektora elektrotehnika i ra鑥nalstvo što ga organiziraju...

5. 4. 2018.

Odr綼no 38. Dr綼vno natjecanje World Skills Croatia Gastro 2018

U ponedjeljak, 19. o緐jka 2018. godine, u 19 sati u kongresnoj dvorani hotela Bellevue u Malom Lošinju sve鑑no je otvoreno 38. Dr綼vno natjecanje World Skills Croatia Gastro 2018.

4. 4. 2018.

Otvorene prijave za projekt BeChangeMaker 2018

U utorak, 3. o緐jka 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da WorldSkills International i HP Foundation drugu godinu zaredom pokre鎢 projekt za mlade - BeChangeMaker.

3. 4. 2018.

Objavljena dopuna Javnog poziva za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

U petak, 30. o緐jka 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dopunu  Javnog poziva za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za...

30. 3. 2018.

Odr綼n okrugli stol „Dijalog o obrazovanju“

U 鑕tvrtak, 29. o緐jka 2018. godine, u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) odr綼n je okrugli stol „Dijalozi u obrazovanju” na kojemu su sudjelovali hrvatski i strani obrazovni stru鑞jaci.

29. 3. 2018.

Na „Danima strukovnih nastavnika“ zapo鑕la reforma u strukovnom obrazovanju

U Opatiji se od 26. do 28. o緐jka 2018. godine u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odr綼o najve鎖 skup strukovnih nastavnika u Republici Hrvatskoj. Temelj je uspješnog i u鑙nkovitog strukovnog obrazovanja u...

28. 3. 2018.

Okrugli stol „Dijalog o obrazovanju“

U 鑕tvrtak, 29. o緐jka 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat 鎒 po uzoru na priznati britanski koncept okrugli stol „Dijalozi o obrazovanju“ u suradnji s British Councilom i Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine...

27. 3. 2018.

Javni poziv – pakiranje i obrada ispitnih materijala za dr綼vnu maturu 2017./2018.

U utorak, 27. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima da se prijave za rad na pakiranju i obradi ispitnih materijala za dr綼vnu maturu 2017./2018. 

27. 3. 2018.

Lidranovci su garancija ljep筫ga i boljega svijeta

Dr綼vna smotra LiDrNo 2018. i ove je godine bila pozornica koja je talentiranim i darovitim u鑕nicima pru緄la razli鑙te mogu鎛osti izra綼vanja i 緄vljenja vlastite kreativnosti u literarnom, dramskom i novinarskom izrazu. Gotovo 500 u鑕nika, koji su se...

26. 3. 2018.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Medicina

U ponedjeljak, 26. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je pristupnike da se prijavom Medicinskoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, automatski u sustavu prijavljuje  Test provjere znanja dijelova...

26. 3. 2018.

Objavljene izmjene Javnoga natje鑑ja za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti objavilo je u subotu, 24. o緐jka 2018....

23. 3. 2018.

Informacije za 筴ole i medije

U petak, 23. o緐jka 2018. godine, a konferenciji za medije odr綼noj u Osnovnoj školi Dragutina Domjani鎍, Sveti Ivan Zelina ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak objavila je koje su škole odabrane za eksperimentalno provo餰nje kurikularne reforme i ostale novosti vezane uz eksperimentalni...

22. 3. 2018.

Nova mre緉a aplikacija Generator dr綼vne mature

U srijedu, 21. o緐jka 2018. godine, pokrenuta je nova mre緉a aplikacija Generator dr綼vne mature u vlasništvu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Namijenjena je pristupnicima dr綼vne mature koji se 緀le pripremati za ispite...

22. 3. 2018.

Javni poziv – kodiranje u鑕ni鑛ih odgovora iz glavnog me饀narodnog istra緄vanja OECD/PISA 2018

U srijedu, 21. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv osobama koje 鎒 provoditi postupak kodiranja u鑕ni鑛ih odgovora otvorenog tipa iz glavnog me饀narodnog istra緄vanja OECD/PISA 2018.

22. 3. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme – Kurikulumi, standardi i kompetencije

Webinar 鎒 se odr綼ti u ponedjeljak, 26. o緐jka 2018. godine, u 16 sati. O kurikulumskoj obrazovnoj reformi, eksperimentalnim školama nekad i sad te obrazovnim reformama u Hrvatskoj i svijetu 鎒 s profesorom Dragutinom Rosandi鎒m razgovarati...

21. 3. 2018.

Dani strukovnih nastavnika

U Opatiji 鎒 se od 26. do 28. o緐jka 2018. godine odr綼ti najve鎖 skup strukovnih nastavnika u Republici Hrvatskoj. Temelj je uspješnog i efikasnog strukovnog obrazovanja u motiviranim, stru鑞im,  modernim te u skladu s vremenom prilagodljivom, strukovnim  nastavnicima. 

21. 3. 2018.

Objavljen natje鑑j za najbolje poduzetni鑛e ideje srednjo筴olaca

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u partnerstvu s predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj pokrenula je natje鑑j namijenjen srednjim školama, timovima u鑕nika i nastavnika, u kojem 鎒 s ukupno 250.000 tisu鎍 kuna nagraditi...

20. 3. 2018.

Javni poziv

U utorak, 20. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Povjerenstva za provedbu Ispita iz obveznih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra op鎒 njege/medicinski tehni鑑r op鎒 njege” – teorijski dio.

20. 3. 2018.

Provedba programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i 筴oli u drugom polugodi箃u 2017./2018. 筴olske godine

U utorak, 20. o緐jka 2018. godine, Ministarstvo kulture objavilo je popis odabranih dje鑚ih vrti鎍 i škola u kojima 鎒 se tijekom drugog polugodišta školske godine 2017./2018. odr綼vati umjetni鑛o-edukativni program Ruksak...

20. 3. 2018.

Poziv 筴olama za e-ispitivanje

U ponedjeljak, 19. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je poziv za uklju鑙vanje osnovnih škola u pilot-projekt e-ispitivanja za sedme razrede iz fizike i informatike.

20. 3. 2018.

Objava izvje规a o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

U ponedjeljak, 19. o緐jka 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 bilo otvoreno od 3. studenoga i trajalo je do 3. prosinca 2017. godine. Nakon što je odgovoreno na sve...

20. 3. 2018.

Veliki odziv 筴ola za eksperimentalni program kurikularne reforme „﹌ola za 緄vot"

Na javni poziv za izvo餰nje ekperimentalnoga programa kurikularne reforme „Škola za 緄vot" prijavile su se 143 mati鑞e osnovne škole i 231 podru鑞a te 72 srednje škole, što je bitno više od maksimalno...

16. 3. 2018.

Projekt „Najljep筰 筴olski vrtovi 2018.“

Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozivaju sve vrti鎒, osnovne i srednje škole te srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mlade u Hrvatskoj da se jave na natje鑑j „Najljepši školski vrtovi...

14. 3. 2018.

Odgovori na 鑕sta pitanja vezana uz Javni poziv za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu programa „﹌ola za 緄vot“

U srijedu, 14. o緐jka 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je pojašnjenja i odgovore na 鑕sto postavljena pitanja vezana uz Eksperimentalne nastavne materijale koji su predmet ovog  Javnog poziva . Dokument 鎒 se...

13. 3. 2018.

Najava 27. smotre LiDrano 2018. u Primo箃enu

Dr綼vna smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2018. odr綼t 鎒 se u hotelu Zora u Primoštenu od 19. do 23. o緐jka 2018. godine: od 19. do 21. o緐jka za u鑕nike i mentore osnovnih škola, a od 21. do 23. o緐jka za u鑕nike i mentore srednjih škola.

13. 3. 2018.

Najava stru鑞og skupa za ravnatelje srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

Agencija za odgoj i obrazovanje 鎒 20. i 21. o緐jka 2018. godine u Opatiji, u hotelu „Kvarner“ odr綼ti dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova RH. Tema stru鑞og skupa je „Uloga ravnatelja u...

13. 3. 2018.

Objava izvje规a o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet informatike za osnovne 筴ole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti je bilo otvoreno 5. sije鑞ja i trajalo je do 4. velja鑕 2018. godine. Rok za odgovor na pristigle komentare bio je 5. o緐jka 2018. godine. Nakon što je odgovoreno na sve pristigle odgovore, objavom ovog...

12. 3. 2018.

Otvorene prijave za Me饀narodni andrago筴i simpozij 2018.

U ponedjeljak, 12. o緐jka 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da 鎒 se Me饀narodni andragoški simpozij 2018. odr綼ti u Biogradu na Moru od 18. do 20. travnja 2018. godine. 

12. 3. 2018.

Po鑙nje provedba glavnog istra緄vanja TALIS 2018

U ponedjeljak 19. o緐jka 2018. godine, u 346 srednjih i osnovnih škola Republike Hrvatske zapo鑙nje provedba OECD-ova istra緄vanja TALIS 2018 u kojemu sudjeluje 47 zemalja. TALIS ( T eaching and  L earning  I nternational  S...

12. 3. 2018.

Ministarstvo dogovara besplatan brzi internet za eksperimentalnu fazu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s teleoperaterima koji posluju u Hrvatskoj dogovara suradnju koja bi u鑕nicima, u鑙teljima i školama uklju鑕nim u eksperimentalnu fazu kurikularne reforme trebala omogu鎖ti besplatan brzi internet.

12. 3. 2018.

Javni natje鑑j za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Na Tre鎜j sjednici Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti odr綼noj u petak, 9. o緐jka 2018. godine, usvojeni su kriteriji i bodovi...

9. 3. 2018.

Isplata pla鎍 za velja鑥 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. o緐jka 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za velja鑥 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. o緐jka 2018. godine.

9. 3. 2018.

Obavijest kandidatima koji su prijavili ispite dr綼vne mature, a stje鑥 ili su stekli najmanje 鑕tverogodi筺je srednjo筴olsko obrazovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih ili 筴olama koje provode programe obrazovanja odraslih

U 鑕tvrtak, 8. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da se prema najnovijem naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja razlikovni ispiti trebaju vrednovati za ispunjavanje uvjeta za prijavu ispita dr綼vne...

9. 3. 2018.

Po鑕la provedba glavnog istra緄vanja PISA 2018

U ponedjeljak, 5. o緐jka 2018. godine, zapo鑕lo je testiranje u鑕nika Republike Hrvatske u sklopu istra緄vanja PISA 2018. PISA 2018 sedmi je ciklus OECD-ova Programa ispitivanja znanja i vještina u鑕nika ( P rogramme for  I...

8. 3. 2018.

Javni poziv – nacionalni ispiti iz Hrvatskoga jezika u srednjoj 筴oli

U srijedu, 7. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine koji 鎒 izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika u...

8. 3. 2018.

Javni poziv – Hrvatski jezik INI

U srijedu, 7. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞e radne skupine koja 鎒 doraditi zadatke i sudjelovati u pripremi ispitivanja za u鑕nike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.

7. 3. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Digitalno obrazovni sadr綼ji (Matematika 1)

U utorak, 13. o緐jka 2018. godine, u 17 sati Sanja Antoliš, prof., odr綼t 鎒 webinar u sklopu kurikularne reforme. Tema je predavanja „Digitalno obrazovni sadr綼ji (Matematika 1)“. Webinar 鎒 se u緄vo mo鎖 pratiti u  virtualnoj...

7. 3. 2018.

Webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme - Virtualno putovanje kontinentima

U srijedu, 14. o緐jak 2018. godine, u 15 sati Dejan Nem鑙, prof., odr綼t 鎒 webinar u sklopu kurikularne reforme. Tema je predavanja „Virtualno putovanje kontinentima“. Webinar 鎒 se mo鎖 u緄vo pratiti u  virtualnoj u鑙onici MZO-a .

7. 3. 2018.

Javni poziv – nacionalni ispiti iz Matematike i Geografije u osnovnoj 筴oli

U utorak, 6. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina i koji 鎒 izraditi ispitne materijale za nacionalne ispite iz Matematike i...

6. 3. 2018.

Javni poziv – sadr綼jna analiza ispita iz Geografije

U utorak, 6. o緐jka 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 napraviti sadr綼jnu analizu ispita dr綼vne mature iz Geografije.

6. 3. 2018.

Najava dr綼vnog stru鑞og skupa za ravnatelje osnovnih 筴ola

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske pod nazivom Profesionalno komuniciranje koji 鎒 se odr綼ti u Šibeniku od 12. do 14. o緐jka 2018. godine.

6. 3. 2018.

Javni poziv za dostavu eksperimentalnih ud綽enika i eksperimentalnih nastavnih sredstava za provedbu eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

Sukladno 鑜anku 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za provo餰nje eksperimentalnoga programa mo緀 se odobriti i korištenje odgovaraju鎖h ud綽enika ili odstupanje od redovitoga nastavnog plana i programa te...

5. 3. 2018.

Prijave na „Dane strukovnih nastavnika“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 26. do 28. o緐jka 2018. godine u Opatiji, organizira „Dane strukovnih nastavnika“. Ovaj iznimno va綼n doga餫j prvi se put realizira u organizaciji Agencije, u sklopu ESF-ova...

2. 3. 2018.

Stipendije ameri鑛og Udru緀nja holokaust organizacija (AHO) i Veleposlanstva Sjedinjenih Ameri鑛ih Dr綼va za pou鑑vanje o holokaustu za nastavnike

Udru緀nje holokaust organizacija - Association of Holocaust Organizations (AHO) u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Ameri鑛ih Dr綼va i Ministarstvom znanosti i obrazovanja omogu鎢je Republici Hrvatskoj dvije (2) stipendije za nastavnike...

2. 3. 2018.

IX. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U utorak, 6. o緐jka 2018. godine, Karolina Brlekovi, prof. savjetnik, odr綼t 鎒 u 10 sati deveti webinar u sklopu kurikularne reforme. Tema je predavanja „Digitalno-obrazovni sadr綼ji (Matematika 2)“. Webinar 鎒 se mo鎖...

1. 3. 2018.

Eurydice mre綼 objavila novo izvje规e

Eurydice mre綼 objavila je novo  Izvješ鎒: Nastavni鑛a zanimanja u Europi: Dostupnost, Unaprje餰nje i Podrška . Europa se trenutno suo鑑va sa izazovima u obrazovanju te socijalnim i ekonomskim pitanjima, stoga uloga nastavnika dobiva sve više na va緉osti. U Izvješ鎢 se navodi kako sve stro緄 zahtjevi i...

1. 3. 2018.

Objavljene izmjene Javnog natje鑑ja za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti objavljuje izmjene  Javnog natje鑑ja...

28. 2. 2018.

Potpisivanje ugovora za projekte: “Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre” i “Modernizacija sustava stru鑞og usavr筧vanja nastavnika strukovnih predmeta”

U ponedjeljak, 12. velja鑕 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisali su ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu dvaju projekata: “Promocija u鑕ni鑛ih kompetencija i...

27. 2. 2018.

Poziv za prijavu na Me饀narodnu znanstvenu olimpijadu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da se u鑕nici srednjih škola i studenti mogu prijaviti na natje鑑j za sudjelovanje na Me饀narodnoj znanstvenoj olimpijadi. Olimpijadu organizira  Cekmekoy Municipality .

23. 2. 2018.

Eksperimentalni program „﹌ola za 緄vot“ - odgovori na 鑕sta pitanja

U ponedjeljak, 19. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je odgovore na 鑕sta pitanja povodom Javnog poziva podnošenje zahtjeva osnovnih i srednjih škola za izvo餰nje eksperimentalnoga programa „Škola...

23. 2. 2018.

Najava Me饀narodne konferencije „Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima“

Splitsko-dalmatinska 緐panija u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Veleposlanstvom Dr綼ve Izrael u Hrvatskoj organizira me饀narodnu konferenciju pod nazivom „Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima“ koja 鎒 se odr綼ti u Splitu na...

21. 2. 2018.

Popis prijavljenih kandidata za pomo鎛i鑛e ispite u tre鎒m roku

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do o緐jka 2018. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-17-02 od 5. svibnja 2017.), u petak, 9. o緐jka 2018. godine, u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita...

19. 2. 2018.

Dr綼vna matura 2017./2018. – Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

U petak, 16. velja鑕 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je informacije vezane uz naknadne prijave, promjene i odjave ispita na dr綼vnoj maturi u školskoj godini 2017./2018.

16. 2. 2018.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za izvo餰nje eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

U petak, 16. velja鑕 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavili je Javni poziv za podnošenje zahtjeva osnovnih i srednjih škola za izvo餰nje eksperimentalnoga programa „Škola za 緄vot“.

16. 2. 2018.

Broj prijava ispita dr綼vne mature za ljetni rok 筴. god. 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 15. velja鑕 2018. godine, Nacionalni centar je objavio broj prijava ispita dr綼vne mature za ljetni rok u školskoj godini 2017./2018. Broj prijavljenih ispita odnosi se na obvezne i izborne ispite, a popis je dostupan na slu綽enoj...

16. 2. 2018.

Konferencija za medije - Javni poziv 筴olama za podno筫nje zahtjeva za izvo餰nje eksperimentalnoga programa „﹌ola za 緄vot“

U petak, 16. velja鑕 2018. godine, u Multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb), s po鑕tkom u 10 sati odr綼t 鎒 se konferencija za medije na kojoj 鎒 se predstaviti Javni poziv...

15. 2. 2018.

VIII. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U 鑕tvrtak, 15. velja鑕 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 se u srijedu, 7. o緐jka 2018. godine, u 15 sati odr綼ti osmi webinar u sklopu kurikularne reforme. Webinar 鎒 odr綼ti Sandra Ku鑙na Softi, dipl. ing. Tema je...

15. 2. 2018.

Kurikularna reforma – online hodogram

U srijedu, 14. velja鑕 2018. godine, ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Bla緀nka Divjak predstavila online platformu za pra鎒nje reformskoga procesa kurikularne reforme.

13. 2. 2018.

Odr綼na 11. smotra Dani E - medica 2018.

Ovogodišnja 11. smotra  Dani E - medica   2018 . odr綼na je od 8. do 11. velja鑕 2018. godine u Termama Tuhelj pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za odgoj i obrazovanje i CARNET-a. Zlatni sponzori...

12. 2. 2018.

Isplata pla鎍 za sije鑑nj 2018. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. velja鑕 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2018. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana, 9. velja鑕 2018. godine.

9. 2. 2018.

Obavijest pristupnicima dr綼vne mature

U petak, 9. velja鑕 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je sve pristupnike da ispite dr綼vne mature za ljetni rok 2018. godine mogu prijaviti do 鑕tvrtka, 15. velja鑕 2018. godine do 12 sati.

9. 2. 2018.

Javni poziv – obavijest o produ緀tku

U 鑕tvrtak, 8. velja鑕 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku Javnog poziva kandidatima za 鑙ta鑕 transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njema鑛i, Španjolski i Talijanski jezik) za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

8. 2. 2018.

Agencija za odgoj i obrazovanje obilje綼va Europsku godinu kulturne ba箃ine

Agencija za odgoj i obrazovanje pridru緄la se obilje綼vanju Europsku godinu kulturne baštine organiziranjem dr綼vnoga stru鑞og skupa u srijedu, 21. velja鑕 2018. godine, u Zagrebu (Dr綼vni arhiv, Maruli鎒v trg 21). Skup je posve鎒n prezentiranju...

8. 2. 2018.

Najava i program dr綼vnog stru鑞og skupa za ravnatelje srednjih strukovnih 筴ola u Opatiji

Agencija za odgoj i obrazovanje 14. i 15. velja鑕 2018. godine u Opatiji organizira dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih strukovnih škola Republike Hrvatske s temom „Uloga ravnatelja u osuvremenjivanju strukovnog...

7. 2. 2018.

Stru鑞i skupovi za koordinatore kvalitete i samovrjednovanja u strukovnim 筴olama

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u 2018. godini zapo鑙nje novi ciklus stru鑞ih usavršavanja s ciljem pru綼nja kontinuirane podrške strukovnim školama i povjerenstvima za kvalitetu u provedbi procesa...

7. 2. 2018.

Obavijest za polaganje ispita iz Poznavanja hrvatskoga jezika i latini鑞og pisma

Polaganje ispita iz Poznavanja hrvatskoga jezika i latini鑞og pisma u postupku odobrenja stalnog boravka dr綼vljanima tre鎖h zemalja propisano je Zakonom o strancima (NN, 130/11, 74/13, 69/2017) te ga mogu provoditi visoka u鑙lišta,...

7. 2. 2018.

Facebook stranica WorldSkills Croatia

U utorak, 6. velja鑕 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je da je pokrenuta nova Facebook stranica WorldSkills Croatia. Na stranici se mogu pratiti aktivnosti  WorldSkills Croatia , pripreme hrvatske ekipe za nadolaze鎒 europsko natjecanje u Budimpešti, vijesti vezane uz...

6. 2. 2018.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti - 2018. godina

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na svojim slu綽enim mre緉im stranicama da je Vije鎒 za elektroni鑛e medije temeljem svoje odluke donesene na 1-18 sjednici odr綼noj dana. 10. sije鑞ja 2018. objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za...

5. 2. 2018.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 sura餴vati u pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede osnovne 筴ole iz Fizike i Informatike

U 鑕tvrtak, 1. velja鑕 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je  Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 sura餴vati u pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede...

2. 2. 2018.

Javni poziv za stru鑞u radnu skupinu za e-ispitivanje

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 sura餴vati u pilot-projektu e-ispitivanja za sedme razrede osnovne škole iz predmeta Fizike i...

1. 2. 2018.

UNESCO-UNEVOC objavio 32. UNEVOC bilten

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; hrv.: Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu) je u prosincu 2017. godine objavio svoj 32. bilten. Glavna tema izdanja je korištenje informati鑛ih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u tehni鑛om i strukovnom obrazovanju i...

1. 2. 2018.

Nagradni natje鑑j za osnovne 筴ole za dje鑚e literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu 緀limo“

U sklopu procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira Nagradni...

31. 1. 2018.

Vje箃ine za budu鎛ost - prioritet bugarskog predsjedanja Vije鎒m Europske unije

Po preuzimanju predsjedanja Vije鎒m Europske unije 1. sije鑞ja 2018., Bugarska je iznijela prioritete novog predsjedništva u podru鑚u obrazovanja s naglaskom na digitalno gospodarstvo i vještine za budu鎛ost. U prvom polugodištu 2018....

31. 1. 2018.

Potpisan Memorandum o uspostavi partnerstva za naukovanje u Republici Hrvatskoj

U ponedjeljak 29. sije鑞ja 2018. godine, u Hrvatskoj obrtni鑛oj komori potpisan je Memorandum o uspostavi partnerstva za naukovanje u Republici Hrvatskoj. Memorandum promi鑕 va緉ost strukovnoga obrazovanja i donosi zna鑑jne promjene u sustavu strukovnoga...

30. 1. 2018.

VII. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 se u ponedjeljak, 19. velja鑕 2018., u 14 sati odr綼ti sedmi webinar u sklopu kurikularne reforme. Webinar 鎒 odr綼ti Dr. sc. Tomislav Jakopec, a tema predavanja bit 鎒 Osnove...

30. 1. 2018.

VI. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 se u petak, 16. velja鑕 2018., u 10 sati odr綼ti šesti webinar u sklopu kurikularne reforme. Webinar 鎒 odr綼ti Alen 萿ljak, prof., a tema predavanja bit 鎒 SELFIE (...

29. 1. 2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2017./2018.

U ponedjeljak, 29. sije鑞ja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja...

29. 1. 2018.

Me饀narodni projekt BLOOM

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske dobilo je priliku, uklju鑙vanjem u mre緐 European Schoolneta, za sudjelovanje u me饀narodnim projektima u podru鑚u osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. 

29. 1. 2018.

V. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U ponedjeljak, 29. sije鑞ja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 se u ponedjeljak, 5. velja鑕 2018. godine, u 13 sati odr綼ti peti webinar u sklopu kurikularne reforme. Webinar 鎒 odr綼ti dr. sc. Marko Koši鑕k, a tema...

29. 1. 2018.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina iz Biologije i Kemije i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2018./2019.

U petak, 26. sije鑞ja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina iz Biologije i Kemije i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za...

26. 1. 2018.

Partnerstvom do kvalitetnijeg naukovanja - potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju do bolje suradnje

Memorandumom o razumijevanju o uspostavi partnerstva za naukovanje u Republici Hrvatskoj, koji 鎒 se u prostoru Hrvatske obrtni鑛e komore potpisati u ponedjeljak, 29. sije鑞ja 2018. godine, formalizirat 鎒 se uspostava partnerstva za naukovanje izme饀...

26. 1. 2018.

Europska komisija usvojila klju鑞e nove inicijative za pomo u izgradnji uklju鑙vih kohezivnih dru箃ava

Nastavno na viziju predstavljenu na  Gothenburgškom socijalnom summitu  u studenom 2017. godine o tome kako obrazovanje i kultura mogu podr綼ti uklju鑙vu, kohezivnu i konkurentnu Europu, Europska komisija usvojila je tri va緉e inicijative:...

24. 1. 2018.

Objava odgovora na upite u vezi s Javnim natje鑑jem za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Vezano uz Javni natje鑑j za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme, koji je objavljen u ponedjeljak, 15. sije鑞ja 2018. godine, na slu綽enim mre緉im stranicama, Ministarstva znanosti i...

23. 1. 2018.

IV. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U utorak, 23. sije鑞ja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da 鎒 dr. sc. Matija Baši u utorak, 30. sije鑞ja 2018. godine, u 10 sati odr綼ti 鑕tvrti webinar u sklopu kurikularne reforme.

23. 1. 2018.

Najava sve鑑ne promocije odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora i savjetnika

U ponedjeljak, 22. sije鑞ja 2018. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼ti u petak, 9. velja鑕 2018. godine, na Filozofskom...

23. 1. 2018.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2017./2018.

U ponedjeljak, 22. sije鑞ja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2017./2018.

22. 1. 2018.

Prijava za 鑜anove mre緀 „kriti鑛ih prijatelja“ 筴ola

U petak, 19. sije鑞ja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je da u školskoj godini 2017./2018. provodi pilot-projekt pod nazivom „Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija“.

19. 1. 2018.

Najava 11. smotre ''Dani E-medica 2018.''

Smotra „Dani E-medica“ dio je nacionalnog projekta „E-medica“, projekta povezivanja svih zdravstvenih škola u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, ali i ostalih škola, u jedinstvenu zajednicu.

19. 1. 2018.

Europska komisija dala je podr筴u kurikularnoj reformi i dodatna financijska sredstva

Europska 鎒 komisija pomo鎖 Hrvatskoj u evaluaciji provedbe kurikularne reforme. Dogovoreno je to na zajedni鑛om sastanku s predstavnicima Slu綽e za potporu strukturnim reformama Europske komisije. Rije je o slu綽i koja pru綼 prilago餰nu tehni鑛u potporu...

19. 1. 2018.

Odr綼n Europski tjedan vje箃ina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Od 20. do 24. studenog 2017. godine odr綼o se drugi po redu Europski tjedan vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (engl.  European Vocational Skill Week ). U sklopu istoga odr綼lo se 1585 doga餫ja i aktivnosti na kojima je...

18. 1. 2018.

III. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U ponedjeljak, 22. sije鑞ja 2018. godine, u 15 sati akademik Leo Budin odr綼t 鎒 tre鎖 webinar u sklopu kurikularne reforme u školskoj godini 2018./2019.

16. 1. 2018.

Javni poziv za 鑙ta鑕 transkripata ispita slu筧nja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njema鑛i, ﹑anjolski i Talijanski jezik) za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

U ponedjeljak, 15. sije鑞ja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za 鑙ta鑕 transkripata ispita slušanja iz stranih jezika (Engleski, Francuski, Njema鑛i, Španjolski i Talijanski jezik) za...

16. 1. 2018.

Objavljen Javni natje鑑j za izbor kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti objavljuje  Javni natje鑑j za izbor...

15. 1. 2018.

Javni poziv – obavijest o produ緀tku

U ponedjeljak, 15. sije鑞ja 2018. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku Javnog poziva kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njema鑛i,...

15. 1. 2018.

Masla鑑k znanja 2018.

U petak, 12. sije鑞ja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba koja 鎒 se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjelo緄votnog u鑕nja, Element 3 - Organizacija...

11. 1. 2018.

Isplata pla鎍 za prosinac 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U srijedu, 10. sije鑞ja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana, 10. sije鑞ja 2018. godine.

9. 1. 2018.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2018. godini

U ponedjeljak, 8. sije鑑nja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je odluku kojom se  utvr饀je cijena usluga smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2018. godini.

8. 1. 2018.

Obavijest o javnoj raspravi sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu prijedloga Odluke o dono筫nju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne 筴ole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Ova odluka primjenjivat 鎒 se za u鑕nike V., VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole te I., II., III. i IV.  razreda gimnazije od školske godine 2018./19., a za u鑕nike I., II., III. i IV. razreda osnovne škole od školske...

8. 1. 2018.

Zapo鑕la edukacija u鑙telja informatike za uvo餰nje novih kurikuluma

Pripreme u鑙telja i nastavnika informatike za uvo餰nje novih kurikuluma u osnovne i srednje škole zapo鑕la je skupom  Info@Edu u  ponedjeljak, 8. sije鑞ja 2018. godine, u Tuhelju, a tim je povodom ministrica znanosti i obrazovanja Bla緀nka...

5. 1. 2018.

II. webinar edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U srijedu, 17. sije鑞ja 2018. godine, u 14 sati pomo鎛ik ministrice Vlado Prskalo odr綼t 鎒 drugi webinar u sklopu po鑕tka pilot-projekta kurikularne reforme u školskoj godini 2018./2019. Tema je predavanja „Upravljanje...

4. 1. 2018.

Upute za ra鑥novodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava za osnovne i srednje 筴ole te u鑕ni鑛e domove koji provode EU projekte

U srijedu, 3. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je upute za ra鑥novodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava za osnovne i srednje škole te u鑕ni鑛e domove koji provode EU projekte.

3. 1. 2018.

Upute za provedbu smotri radova

U srijedu, 3. sije鑞ja 2018. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je upute za provedbu natjecanja i smotri u鑕nika i u鑕nica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim predmetima i strukovnim podru鑚ima u 2018. godini. Upute su dostupne na poveznici .

3. 1. 2018.

Izvje箃aj o provedbi i rezultatima dr綼vne mature u 筴. god. 2015./2016.

U petak, 29. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Izvještaj o provedbi i rezultatima dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. U Izvještaju su navedene sve relevantne informacije i...

29. 12. 2017.

Izvje箃aj o provedbi i rezultatima dr綼vne mature u 筴. god. 2016./2017.

U petak, 29. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Izvještaj o provedbi i rezultatima dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017. U Izvještaju su navedene sve relevantne informacije i...

20. 12. 2017.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja sije鑑nj-travanj 2018. godine

U srijedu, 20. prosinca 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od sije鑞ja do travnja 2018. godine.

20. 12. 2017.

Odr綼na prva konferencija u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odr綼lo je u ponedjeljak,11. prosinca 2017. godine, u hotelu Sheraton po鑕tnu konferenciju u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Projekt je vrijedan 2,35 milijuna CHF, a...

19. 12. 2017.

Po鑕tak procesa edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme

U 鑕tvrtak, 21. prosinca 2017. godine, ministrica Divjak u 17 sati zapo鑕t 鎒 prvim webinarom dugo iš鑕kivani proces edukacije u鑙telja u sklopu kurikularne reforme.

19. 12. 2017.

Priru鑞ik za stru鑞e radne skupine koje izra饀ju ispite dr綼vne mature

U ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Priru鑞ik za stru鑞e radne skupine koje izra饀ju ispite dr綼vne mature.

18. 12. 2017.

Javni poziv – obavijest o produ緀tku

U ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku za  Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz strnih jezika i jezika nacionalnih manjina za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2017./2018. (Engleski, Francuski, Njema鑛i,...

15. 12. 2017.

Modularni stru鑞i skupovi Djeca i u鑕nici s te筴o鎍ma u razvoju

Modularnim stru鑞im skupovima Djeca i u鑕nici s teško鎍ma u razvoju u redovitim ustanovama odgoja i obrazovanja (potpora odgojno-obrazovnom uklju鑙vanju) odgojno-obrazovnim ustanovama pru綼 se podrška u uklju鑙vanju djece i u鑕nika s...

15. 12. 2017.

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je najavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine“. Cilj je Poziva pove鎍nje socijalne...

14. 12. 2017.

Odluka o dodjeli „Nagrade Ivan Filipovi“ za 2016. godinu

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da je odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipovi“, na sjednici odr綼noj u 鑕tvrtak, 7. prosinca 2017. godine, odlu鑙o o dodjeli godišnjih i nagrada za...

12. 12. 2017.

Dr綼vna matura 2017./2018. – priru鑞ici

U utorak, 12. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je priru鑞ike za u鑕nike i kandidate koji 鎒 polagati ispite na dr綼vnoj maturi u školskoj godini 2017./2018.

12. 12. 2017.

Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 u鑕nicima/pristupnicima s te筴o鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2017./2018.

U ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 u鑕nicima/pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u šk. god. 2017./2018.

11. 12. 2017.

Isplata pla鎍 za studeni 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za studeni 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. prosinca 2017. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍...

8. 12. 2017.

Po鑕tna konferencija projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi projekt  Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  u vrijednosti od 2,35 milijuna CHF, odnosno gotovo 16 milijuna kuna. Projekt je financiran sukladno Okvirnom sporazumu izme饀...

7. 12. 2017.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja – obavijest o produ緀tku

U srijedu, 6. prosinca 2017. godine, nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dvije obavijesti o produ緀cima Javnih poziva. 

5. 12. 2017.

Modularno stru鑞o usavr筧vanje „Obrazovanje za odr緄vi razvoj“

Stru鑞im skupom Modul 1. – Pojam odr緄vog razvoja i potrebne kompetencije, koji je odr綼n u petak, 1. prosinca 2017. godine, u Osnovnoj školi Ive Andri鎍 u Zagrebu, zapo鑕o je novi ciklus modularnoga stru鑞og usavršavanja Obrazovanja za...

5. 12. 2017.

Javni poziv – obavijest o produ緀tku

U ponedjeljak, 4. prosinca 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku Javnog poziva kandidatima koji 鎒 se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2018./2019.

1. 12. 2017.

Prijave ispita dr綼vne mature u ljetnome roku 筴olske godine 2017./2018.

Danas, 1. prosinca 2017. godine, u 12 sati po鑕le su prijave ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2017./2018. Prijave ispita dr綼vne mature završavaju 15. velja鑕 2018. godine u 12 sati.

30. 11. 2017.

Odr綼na konferencija za ravnatelje strukovnih 筴ola

U petak, 24. studenoga 2017. godine, odr綼la se druga po redu konferencija za ravnatelje strukovnih škola pod nazivom „Uloga škola u modernizaciji strukovnog obrazovanja“ u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i...

29. 11. 2017.

Program e-u鑕nja Putem profesionalnog razvoja

Analiza postoje鎒g sustava stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i procjene potreba za stru鑞im usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika Agencije za odgoj i obrazovanje (2013) zapo鑙nje sljede鎖m rije鑙ma: „Poboljšanje stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika prepoznaje se kao...

29. 11. 2017.

Najava rje筫nja o napredovanju u zvanje i dodjela potvrda polaznicima programa Curriculum GlobALE

U srijedu, 29. studenoga 2017. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je kako 鎒 organizirati sve鑑nost dodjele Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta. 

29. 11. 2017.

Sve鑑nost predstavljanja projekata i uru鑙vanja ugovora za pozive Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini i Unaprje餰nje pismenosti – temelj cjelo緄votnog u鑕nja iz Europskoga socijalnog fonda

U 鑕tvrtak, 30. studenoga 2017. godine, s po鑕tkom u 10 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 se sve鑑nost predstavljanja projekata i uru鑙vanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga...

28. 11. 2017.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja – obavijest o produ緀tku

U ponedjeljak, 27. studenoga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku za dva javna poziva.

24. 11. 2017.

Najava sve鑑ne promocije odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora i savjetnika 8. prosinca 2017.

U 鑕tvrtak, 23. studenoga 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je kako 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼ti u petak, 8. prosinca 2017. godine u Nacionalnoj i...

23. 11. 2017.

Predstavljeni Minimalni standardi prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu

U sklopu obilje綼vanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti 20. studenoga 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼no je predstavljanje Minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu (...

21. 11. 2017.

Javni poziv za podno筫nje prijedloga za dodjelu Godi筺je nagrade „Luka Ritz" za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja za 筴olsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove godine objavljuje Javni poziv za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

20. 11. 2017.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C – obavijest o produ緀tku

U ponedjeljak, 20. studenoga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku Javnog poziva kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru...

17. 11. 2017.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2018./2019. – obavijest o produ緀tku

U petak, 17. studenoga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku za Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale...

17. 11. 2017.

Objavljena publikacija Okvir provedbe istra緄vanja ICCS 2016

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje publikaciju  Okvir provedbe istra緄vanja , odnosno nacrt istra緄vanja ICCS-a 2016. Objava me饀narodnih ICCS rezultata bila je 7. studenoga 2017. godine.  Na ovaj se...

15. 11. 2017.

Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

U utorak, 14. studenoga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

14. 11. 2017.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina

U 鑕tvrtak, 9. studenoga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018. na jezike nacionalnih manjina...

13. 11. 2017.

Dani strukovnih nastavnika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 8. do 10. sije鑞ja 2018. godine, u Opatiji organizira „Dane strukovnih nastavnika“. Ovaj se iznimno va綼n doga餫j prvi put realizira u organizaciji Agencije, i to u sklopu ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika...

13. 11. 2017.

Isplata pla鎍 za listopad 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za listopad 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. studenoga 2017. godine. 

13. 11. 2017.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva zaklju鑙li su 9. svibnja 2017. godine Sporazum o razvojnoj suradnji kroz programske podrške u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i...

9. 11. 2017.

Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017/2018.

U 鑕tvrtak, 9. studenga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za lekturu ispita i popratnih materijala iz stranih jezika i jezika nacionalnih manjina za dr綼vnu maturu u šk. god....

8. 11. 2017.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U utorak, 7. studenoga 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀tku za dva Javna poziva.

6. 11. 2017.

Usvojena Nacionalna strategija poticanja 鑙tanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na sjednici Vlade odr綼noj u 鑕tvrtak, 2. studenoga 2017. godine, usvojena je Nacionalna strategija poticanja 鑙tanja koja 鎒 pridonijeti razvoju kulture 鑙tanja i omogu鎖ti što ve鎒m broju pripadnika hrvatskog društva 鑙tanje sa...

6. 11. 2017.

Objava rezultata Me饀narodnoga istra緄vanja gra餫nskoga odgoja i obrazovanja – ICCS 2016

U utorak, 7. studenoga 2017. godine, u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 13 sati, predstavit 鎒 se Provedba i metodologija istra緄vanja ICCS 2016. u Republici Hrvatskoj, rezultati u鑕nika – gra餫nska znanja i...

6. 11. 2017.

Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ustavna je osnova za donošenje ovoga zakona sadr綼na u odredbi 鑜anka 2. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pro鑙š鎒ni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske).

31. 10. 2017.

Zapo鑕le prijave na konferenciju za ravnatelje strukovnih 筴ola „Uloga 筴ola u modernizaciji strukovnog obrazovanja“

Nastavno na obavijest o odr綼vanju konferencije za ravnatelje, koja 鎒 se odr綼ti u petak, 24. studenoga 2017. godine u Hotelu Dubrovnik, Zagreb, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavještava da su zapo鑕le prijave na...

31. 10. 2017.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja – obavijesti o produ緀cima

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je obavijest o produ緀cima za tri javna poziva: Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijavit za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u...

30. 10. 2017.

Edukacijski skupovi za ispitne koordinatore

Edukacijski skupovi za ispitne koordinatore s temom “Priprema za provo餰nje ispita dr綼vne mature 2017./2018.” koje provodi Centar, odr綼t 鎒 se u vremenu od 14. do 24. studenoga 2017. godine u Metkovi鎢, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

30. 10. 2017.

Prijava za 鑜anove mre緀 „kriti鑛ih prijatelja“ 筴ola

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u školskoj godini 2017./2018. provodi pilot-projekt pod nazivom „Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija“. Pozivaju se zainteresirani kandidati koji 緀le...

26. 10. 2017.

Kurikulumi odlaze na na me饀narodnu recenziju

U srijedu, 25. listopada 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako 鎒 odgovori na prijedloge iz javne rasprave o kurikularnoj reformi biti postavljeni na stranice e-savjetovanja tijekom studenoga, a kurikulumi prvih triju predmeta - likovne, glazbene i tehni鑛e kulture, prije nekoliko su dana upu鎒ni na...

25. 10. 2017.

Konferencija za ravnatelje „Uloga 筴ola u modernizaciji strukovnog obrazovanja“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine organizira konferenciju za ravnatelje srednjih strukovnih škola, a s ciljem 鑦rš鎒 povezanosti izme饀 Agencije i ustanova za strukovno obrazovanje. Ove se godine...

24. 10. 2017.

Objavljen vremenik i upute za provedbu natjecanja i smotri u 2018. godini

U ponedjeljak, 23. listopada 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i upute za provedbu natjecanje i smotri u鑕nika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2018. godini. Vremenik odr綼vanja školskih,...

24. 10. 2017.

Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koja 鎒 izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih strukovnih modula za zanimanje medicinska sestra op鎒 njege / medicinski tehni鑑r op鎒 njege (ispit vje箃ina)

U ponedjeljak, 23. listopada 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koja 鎒 izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz obveznih...

23. 10. 2017.

Priru鑞ik za izradu zadataka vi筫strukoga izbora iz nastavnoga predmeta Povijest

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u listopadu 2017. godine objavio je  Priru鑞ik za izradu zadataka višestrukoga izbora iz nastavnoga predmeta Povijest – s primjerima zadataka iz ispita Povijesti na dr綼vnoj maturi...

23. 10. 2017.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C

U petak, 20. listopada nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine za izradu standardiziranoga testa za provjeru znanja hrvatskoga jezika na razini C. 

20. 10. 2017.

Produ緀tak Javnog poziva Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U 鑕tvrtak, 19. listopada 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je produ緀tak Javnog poziva za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koja 鎒 izraditi ispitnu specifikaciju, ispite i popratne materijale za ispite iz...

19. 10. 2017.

Publikacija Novi horizonti strukovnoga obrazovanja, izvje箃aj vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma

U srijedu, 25. listopada 2017. godine, od 13 do 16 sati u Novinarskome domu u Zagrebu (Perkov鑕va ulica 2) odr綼t 鎒 se promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja, izvještaj vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe...

18. 10. 2017.

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih 筴ola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 筴olsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

17. 10. 2017.

Obavijest o stipendiranju u鑕nika vi筰h razreda srednjih 筴ola pripadnika romske nacionalne manjine u 2017./2018. 筴olskoj godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Nacionalnoj strategiji za uklju鑙vanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije u鑕nicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.

16. 10. 2017.

Odluka o kriterijima i na鑙nu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine za 筴olsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Nacionalnoj strategiji za uklju鑙vanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije u鑕nicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na temelju Odluke o...

13. 10. 2017.

58. sjednica Op鎒 skup箃ine IEA-e

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Me饀narodno udru緀nje za vrednovanje obrazovnih postignu鎍) u Budimpešti od 11. do 14. listopada 2017. godine odr綼va 58. sjednicu Op鎒 skupštine.

13. 10. 2017.

Ispitni katalozi za dr綼vnu maturu 2017./2018.

U ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine, Nacionalni centar objavio je Ispitne kataloge za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2017./2018. Objavljeni su: ispitni katalozi za obvezne i izborne predmete, materinske jezike nacionalnih manjina, ispitni...

11. 10. 2017.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U utorak, 3. listopada 2017. godine, nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dva Javna poziva. 

10. 10. 2017.

Javni pozivi za prilagodbu ispitne tehnologije u 筴. god. 2017./2018.

U ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javne pozive za prilagodbu ispitne tehnologije u školskoj godini 2017./2018.

10. 10. 2017.

Isplata pla鎍 za rujan 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za rujan 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. listopada 2017. godine.

29. 9. 2017.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je tri Javna poziva. Objavljeni su sljede鎖 pozivi: Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2017./2018., Javni...

28. 9. 2017.

Obavijest o zavr筫tku jesenskoga ispitnoga roka dr綼vne mature 2016./2017.

U petak, 8. rujna 2017. godine ispitima iz Informatike i Vjeronauka završila je provedba ispita dr綼vne mature u jesenskome roku školske godine 2016./2017. Ispite su polagali ukupno 4966 u鑕nika. 794 u鑕nika gimnazija, 3526 u鑕nika srednjih...

28. 9. 2017.

Odluka o odabranim vrti鎖ma i 筴olama za program Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i 筴oli za 2017. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je u utorak, 26. rujna 2017. godine, Odluku o odabranim vrti鎖ma i školama za program „Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi za 2017. godinu“ prema kojoj je...

26. 9. 2017.

83 posto 筴ola u鑙t 鎒 o programiranju na mikrora鑥nalima ve ove godine

Više od 80 % škola dobit 鎒 mogu鎛ost rada na mikrora鑥nalima. Rezultat je to provedenoga Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ProMikro na koji se prijavilo 83 % svih osnovnih škola koje izvode nastavu 6. razreda....

25. 9. 2017.

Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija

U petak, 22. rujna 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija .

20. 9. 2017.

Obavijest o promjeni datuma i mjesta odr綼vanje sve鑑ne promocije mentora i savjetnika

U srijedu, 20. rujna 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje obavijestila je o promjeni datuma i mjesta odr綼vanja sve鑑ne promocije mentora i savjetnika koja se iz tehni鑛ih razloga ne鎒 mo鎖 odr綼ti na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  Sve鑑na...

19. 9. 2017.

Analiza provedbe pilot-projekta (provedba ispita dr綼vne mature s malim brojem pristupnika u jednoj 筴oli za u鑕nike vi筫 筴ola u okolici)

U srijedu, 13. rujna 2017. godine, u Nacionalnome centru za vanjsko obrazovanja odr綼n je sastanak na temu Analiza provedbe pilot-projekta (provedba ispita dr綼vne mature s malim brojem pristupnika u jednoj školi za u鑕nike više škola...

19. 9. 2017.

Ispitni katalog iz Zdravstvene njege u 筴olskoj godini 2017./2018.

U ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitni katalog iz Zdravstvene njege u školskoj godini 2017./2018. 

18. 9. 2017.

Ponovljeni javni poziv

U petak, 15. rujna 2017. godine, nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ponovljeni javni poziv za izbor osoba koje 鎒 sudjelovati u postavljanju razina postignu鎍 u ispitu dr綼vne mature iz Hrvatskoga jezika u šk. god. 2017./2018.

15. 9. 2017.

Drugi Europski tjedan vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih

Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pokrenut je 2016. godine na inicijativu Europske komisije kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta u鑙nilo...

15. 9. 2017.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature jesenski rok 2017.

U petak, 15. rujna 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da u鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj maturi...

13. 9. 2017.

Objava rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u jesenskome roku 筴olske godine 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da 鎒 danas, 13. rujna 2017. godine u 12 sati biti objavljeni rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome roku školske godine 2016./2017.

12. 9. 2017.

Najava sve鑑ne promocije odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora i savjetnika 5. i 6. listopada 2017.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika, stru鑞ih suradnika i odgajatelja u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 5. i 6. listopada 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Sveu鑙lišta u Zagrebu. Odluku o prvom izboru u zvanje mentora...

11. 9. 2017.

Isplata pla鎍 za kolovoz 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 8. rujna 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za kolovoz 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 8. rujna 2017. godine.

6. 9. 2017.

Obavijest o zavr筫tku e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja završilo je e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju.

4. 9. 2017.

Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za u鑕nike s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima za 筴olsku godinu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim...

1. 9. 2017.

Mre緉a stranica Pikaso – priznavanje inozemnih kvalifikacija

U sklopu Pikaso projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razvila je interaktivnu mre緉u stranicu  www.pikaso.asoo.hr  koja omogu鎢je jednostavniji pristup informacijama o...

1. 9. 2017.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2018./2019.

U petak, 1. rujna 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za školsku godinu 2018./2019. na temelju 鑜anka 5. Pravilnika o postupku odobravanja i...

31. 8. 2017.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2017./2018. 筴olsku godinu

U 鑕tvrtak, 31. kolovoza 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2017./2018. školsku godinu za...

31. 8. 2017.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 31. kolovoza 2017. godine, objavljeno je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školskoj godini 2017./2018. nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola. 

30. 8. 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama osiguralo financijska sredstva iz Europskoga socijalnog fonda

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira sve鑑no uru鑙vanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  Europskoga socijalnog fonda ,  Operativnog programa U鑙nkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020 ., u petak, 1. rujna 2017. godine, u...

28. 8. 2017.

Obavijest pristupnicima ispitima dr綼vne mature na jesenskom roku

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja podsje鎍 pristupnike ispitima dr綼vne mature na jesenskom roku da je u Kalendaru provedbe ispita u jesenskom roku napravljena zamjena termina pisanja dijelova ispita Test i Esej. Izmjene su dostupne na...

24. 8. 2017.

Obavijest o po鑕tku jesenskoga ispitnoga roka dr綼vne mature 2016./2017.

U srijedu, 23. kolovoza 2017. godine ispitima iz Logike i Glazbene umjetnosti po鑕la je provedba ispita dr綼vne mature u jesenskome roku školske godine 2016./2017.

24. 8. 2017.

Prijave ispita za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2016./2017. – jesenski rok

U srijedu, 23. kolovoza 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ukupan broj prijava ispita za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. u jesenskom roku. Broj je prijavljenih pristupnika dostupan na...

22. 8. 2017.

Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03  Osiguravanje pomo鎛ika u...

18. 8. 2017.

Odluka o pove鎍nju dostupnih financijskih sredstava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o pove鎍nju  dostupnih financijskih sredstava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u...

18. 8. 2017.

11. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, od 2. do 8. listopada 2017. godine, organizira 11.  Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja  u Hrvatskoj.

9. 8. 2017.

Natjecanje u prevo餰nju za u鑕nike srednjih 筴ola „Juvenes Translatores“

Natjecanje u prevo餰nju za u鑕nike srednjih škola „Juvenes Translatores“ odr綼va se od 2007. godine jednom godišnje i na njemu sudjeluju 17-godišnji u鑕nici. Natjecanje 鎒 se u 2017. godini odr綼vati u 鑕tvrtak, 23....

8. 8. 2017.

Isplata pla鎍 za srpanj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 7. srpnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je  sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 7. kolovoza 2017. godine.

4. 8. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javno规u o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a koje je provedeno u...

1. 8. 2017.

Obavijest o otvorenom e-savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju. E-Savjetovanje otvoreno je u svrhu informiranja zainteresirane javnosti, primanja povratnih informacija od...

31. 7. 2017.

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika / literature za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika i studenata za školsku / akademsku godinu...

28. 7. 2017.

Obavijest o polaganju ispita iz hrvatskoga jezika na B2 razini – INI HRVATSKI B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit 鎒 ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stru鑞og studija te specijalisti鑛oga diplomskog...

24. 7. 2017.

Hrvatski srednjo筴olci osvojili srebrnu i tri bron鑑ne medalje na olimpijadi iz fizike

Hrvatski srednjoškolci osvojili su srebrnu i tri bron鑑ne medalje na završenoj 48. Me饀narodnoj fizi鑛oj olimpijadi u Indoneziji, najve鎒m i najpresti緉ijem me饀narodnom natjecanju u鑕nika srednjih škola u znanju fizike.

21. 7. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u o Nacrtu Prijedloga klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnoš鎢 o Nacrtu Prijedloga klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stru鑞a i financijska potpora...

20. 7. 2017.

〆st u鑕nika osvojilo presti緉u nagradu "ISABS High School Student Future Scientist Award"

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja ju鑕r, 19. srpnja 2017. godine odr綼n je prijam za šest nagra餰nih u鑕nika i njihove mentore koji su osvojili presti緉u nagradu "The ISABS High School Student Future Scientist Award". Za svoje projekte...

20. 7. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja - drugi dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“

Vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,...

19. 7. 2017.

Jesenski rok dr綼vne mature 2016./2017.

Prijava ispita dr綼vne mature vrši se od 20. 07. 2017. od 12:00 sati do 31.07. 2017. u 12:00 sati. Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom i pristupom svojoj stranici na http://www.postani-student.hr . 

18. 7. 2017.

Objavljene kona鑞e rang-liste za upise na visoka u鑙li箃a

17. srpnja, u 18:04 objavljene su kona鑞e rang-liste za upis na preddiplomske, stru鑞e i integrirane studijske programe na visokim u鑙lištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2017. godine.

18. 7. 2017.

Europska komisija odabrala hrvatski projekt „Pollution! Find a STEM solution!“ Osnovne 筴ole Pantov鑑k kao primjer uspje筺e pri鑕 programa Erasmus+

Povjerenstvo Op鎒 uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije odabralo je projekt „Pollution! Find a STEM solution!“ Osnovne škole Pantov鑑k iz Zagreba kao primjer uspješne pri鑕 u sklopu programa Erasmus+. Rije je o...

14. 7. 2017.

Javni poziv

U petak, 14. srpnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za obavljanje stru鑞e recenzije ispitnih zadataka za lspit iz obveznih strukovnih modula za zanimanje „medicinska sestra op鎒 njege/medicinski tehni鑑r op鎒 njege“ u školskoj...

12. 7. 2017.

Potpisani dokumenti Zajedni鑛og povjerenstva za vi筴ove i manjkove u osnovno筴olskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sindikata hrvatskih u鑙telja

Na sastanku odr綼nom 10. srpnja 2017. godine Povjerenstvo na razini dr綼ve donijelo je Poslovnik o radu i Pravilnik o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju.

12. 7. 2017.

Objava rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u ljetnome roku 筴olske godine 2016./2017.

Danas, 12. srpnja 2017. godine u 9 sati bit 鎒 objavljeni rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2016./2017. Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 12....

10. 7. 2017.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature – ljetni rok 2016./2017.

U鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj maturi i/ili potvrde o polo緀nim ispitima dr綼vne mature preuzimaju u svojim školama prema...

10. 7. 2017.

Isplata pla鎍 za lipanj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 10. srpnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za lipanj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. srpnja 2017. godine.

7. 7. 2017.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja rujan – prosinac 2017. godine

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od rujna do prosinca 2017. godine.

6. 7. 2017.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava pristupnike kako 鎒 se ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije odr綼ti u petak, 7. srpnja 2017. godine u 9 sati.  

6. 7. 2017.

Izmjena Javnoga natje鑑ja za prijavu kandidata za pet 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

U 鑕tvrtak, 6. srpnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kandidate koji su pristupnici Javnoga natje鑑ja za prijavu kandidata za pet 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme kako je Javni natje鑑j,...

4. 7. 2017.

Polaganje ispita dr綼vne mature 2016./2017. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

U ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine, nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je informacije za polaganje ispita dr綼vne mature 2016./2017. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku.

30. 6. 2017.

Popis prijavljenih kandidata za pomo鎛i鑛e ispite u 1. roku

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do o緐jka 2018. godine (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-17-02 od 5. svibnja 2017.), u ponedjeljak, 10. srpnja 2017. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje...

30. 6. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja - prvi dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“

Vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,...

28. 6. 2017.

Najava dodjele nagrade „Faust Vran鑙“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira sve鑑nost dodjele nagrada „Faust Vran鑙“ u鑕nicama i u鑕nicima za postignuto prvo mjesto na dr綼vnim natjecanjima  u strukovnim disciplinama.  Sve鑑na manifestacija...

28. 6. 2017.

Odluka o djelomi鑞oj obustavi provedbe postupka Javnog natje鑑ja za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

U srijedu, 28. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13 Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH, 93/16 i 104/16) i Izvješ鎍 Povjerenstva za...

27. 6. 2017.

Obavijest za pristupnike ispitu dr綼vne mature iz Hrvatskoga jezika (A i B) – Test

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja podsje鎍 da je novo vrijeme provedbe ispita dr綼vne mature iz Hrvatskoga jezika (A i B) – Test u srijedu, 28. lipnja 2017. godine u 14 sati. Obavještavaju se pristupnici da 鎒 im prije...

23. 6. 2017.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2017./2018.

U petak, 23. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na svojim mre緉im stranicama objavilo Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za...

23. 6. 2017.

Obavijest pristupnicima dr綼vne mature 筴olske godine 2016./2017. koji poha餫ju nastavu na jezicima nacionalnih manjina

U 鑕tvrtak, 22. lipnja 2017. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo suglasnost na izmjene Kalendara polaganja ispita dr綼vne mature u ljetnome roku školske godine...

23. 6. 2017.

Obavijest o objavi odgovora na naj鑕规e postavljana pitanja u vezi Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 筴olsku godinu 2017./2018.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Javnim pozivom za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2017./2018. školsku godinu na鑙njen je dokument Naj鑕š鎒 postavljana pitanja u...

21. 6. 2017.

Javni poziv za vanjske 鑜anove Stru鑞e radne skupine za razvoj ispita iz Hrvatskog jezika na dr綼vnoj maturi

U srijedu, 21. lipnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za vanjske 鑜anove Stru鑞e radne skupine za razvoj ispita iz Hrvatskog jezika na dr綼vnoj maturi. Rok za prijavu je 15 dana od objave na mre緉oj...

20. 6. 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2017./2018.

Ministar znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2017./2018. Ovom se Odlukom utvr饀ju uvjeti za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini...

20. 6. 2017.

Obavijest pristupnicima ispitu iz Latinskog jezika dr綼vne mature 筴olske godine 2016./2017.

U ponedjeljak, 19. lipnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je pristupnike ispita iz Latinskog jezika dr綼vne mature školske godine 2016./2017. da 鎒 se ispit iz Latinskog jezika (A i B razina) provesti u...

20. 6. 2017.

Obavijest svim pristupnicima dr綼vne mature 筴olske godine 2016./2017.

U ponedjeljak, 19. lipnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je sve pristupnike dr綼vne mature školske godine 2016./2017. da 鎒 se ispit iz Hrvatskoga jezika – Test (A i B razina) provesti u srijedu,...

19. 6. 2017.

Poziv na informativnu radionicu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim...

19. 6. 2017.

Obavijest pristupnicima s podru鑚a zahva鎒nim po綼rom u Splitsko-dalmatinskoj 緐paniji

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja moli sve pristupnike koji zbog po綼ra na podru鑚u Makarske nisu u mogu鎛osti do鎖 do ispitnoga mjesta da niti ne kre鎢 na put i ne izla緐 se opasnosti sve dok je na snazi slu綽ena zabrana prometa.

16. 6. 2017.

Javni poziv vrti鎖ma, osnovnim i srednjim 筴olama za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrti鎢 i 筴oli za 2017. godinu

Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi za razdoblje 2015.- 2020. godine, nacionalnog dopunskog programa...

16. 6. 2017.

Odluka o priznavanju boda iz Likovne umjetnosti

U petak, 16. lipnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Odluku o priznavanju boda svim pristupnicima koji su ispit dr綼vne mature iz Likovne umjetnosti polagali 12. lipnja 2017. godine. 

16. 6. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dono筫nju Mre緀 osnovnih i srednjih 筴ola, u鑕ni鑛ih domova i programa obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mre緀 osnovnih i srednjih škola,...

14. 6. 2017.

Vije鎒 Europske unije usvojilo izmjene Europskog kvalifikacijskog okvira za cjelo緄votno u鑕nje

Vije鎒 Europske unije u sastavu za obrazovanje, mlade, kulturu i sport 22. svibnja usvojilo je izmjene Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF –  European Qualifications Framework ) za cjelo緄votno u鑕nje. Svrha EQF-a je unapre餴vanje...

13. 6. 2017.

Poziv za nominacije za UNESCO-vu nagradu Hamdan bin Rashid Al-Maktoum za izvrstan rad u unaprje餴vanju u鑙nkovitosti nastavnika

Otvoren je poziv za nominacije za petu dodjelu UNESCO-ve nagrade Hamdan bin Rashid Al-Maktoum za izvrstan rad u unaprje餴vanju u鑙nkovitosti nastavnika. Nagrada koja se dodjeljuje svake dvije godine prepoznaje inicijative koje doprinose unaprje餴vanju...

12. 6. 2017.

Zavr筫no e-savjetovanje o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2017./2018.

U petak, 9. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je završetak e-savjetovanja o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2017./2018. Izvješ鎒 o e-savjetovanju sa...

9. 6. 2017.

Nova mre緉a stranica Cjelo緄votno u鑕nje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predstavlja mre緉u stranicu Cjelo緄votno u鑕nje s novim funkcionalnostima, dizajnom i sadr綼jem:  www.cjelozivotno-ucenje.hr . Agencija ovom mre緉om stranicom osigurava objedinjene informacije o cjelo緄votnom u鑕nju u Republici Hrvatskoj i jednostavnije pretra緄vanje...

9. 6. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za lipanj 2017. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da su 7. lipnja 2017. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na stipendiju sukladno Odluci o kriterijima i...

8. 6. 2017.

Isplata pla鎍 za svibanj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 8. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za svibanj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 8. lipnja 2017. godine.

8. 6. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 8. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih...

7. 6. 2017.

Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  UP.03.2.2.02 „Poticanje rada s...

7. 6. 2017.

Obavijest o otvorenom javnom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je u 鑕tvrtak, 1. lipnja 2017. godine, javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima. Rok za zaprimanje komentara zainteresirane javnosti je u...

6. 6. 2017.

Najava dodjele Oskara znanja 2017.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom 緐panija i ove 鎒 godine dr綼vnim i me饀narodnim prvacima dodijeliti Oskar znanja, najve鎒 priznanje i nagradu za izniman uspjeh i postignute rezultate na dr綼vnim i me饀narodnim natjecanjima u znanju.

5. 6. 2017.

Obavijest o polaganju ispita iz hrvatskog jezika B2 razini – Ini Hrvatski B2

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit 鎒 ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga stru鑞og studija te specijalisti鑛oga diplomskog...

5. 6. 2017.

Obavijest o po鑕tku ispitnoga roka dr綼vne mature 2016./2017.

U ponedjeljak, 5. lipnja. 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da u utorak, 6. lipnja 2017. godine, ispitima iz Psihologije i Informatike po鑙nje provedba ispita dr綼vne mature u ljetnome roku školske godine...

2. 6. 2017.

Predstavljanje izvje规a „Projekt Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih 筴ola (NI-O-MAT) 2011. – 2014.: Rezultati razvoja standardiziranoga ispita i prikaz postignu鎍 u鑕nika“

U 鑕tvrtak, 1. lipnja 2017. godine, u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja odr綼no je predstavljanje izvješ鎍 „Projekt Nacionalni ispiti iz Matematike u osmim razredima osnovnih škola (NI-OŠ-MAT)...

31. 5. 2017.

Anketa: „Kakvi bi vam online alati koristili u razvoju karijera?“

U cilju boljeg razumijevanja potrebe krajnjih korisnika za  online  alatima vezanim uz vještine i kvalifikacije, Europska komisija provodi anketu 鑙ji 鎒 rezultati biti primijenjeni pri usmjeravanju budu鎒ga razvoja postoje鎖h alata i...

31. 5. 2017.

﹌olska shema – besplatni obroci vo鎍, povr鎍 i mlijeka u鑕nicima osnovnih i srednjih 筴ola

Radi pove鎍nja unosa svje緀g vo鎍 i povr鎍 te mlijeka i mlije鑞ih proizvoda, kao i podizanja svijesti o zna鑑ju zdrave prehrane kod školske djece, od idu鎒 školske godine 2017./2018. Hrvatska zapo鑙nje s provedbom Školske...

30. 5. 2017.

Razvoj nacionalnoga sustava ispitivanja

Jedan od temeljnih mehanizama za uspostavu cjelovitoga sustava za pra鎒nje kvalitete obrazovanja jesu nacionalni ispiti odnosno standardizirani vanjski ispiti kojima je cilj utvrditi postignu鎍 u鑕nika u temeljnim znanjima u klju鑞im dijelovima obrazovnih ciklusa. Stoga je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 2017....

26. 5. 2017.

Javni poziv za odabir 鑜anova radne skupine koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za odabir 鑜anova radne skupine koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

25. 5. 2017.

Forum promocije strukovnog obrazovanja

U petak, 26. svibnja 2017. godine, u Multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb) s po鑕tkom u 9.30 sati odr綼t 鎒 se Forum promocije strukovnog obrazovanja.

24. 5. 2017.

Pravilnik o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

U srijedu, 24. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je javnost da je u Narodnim novinama broj 47/2017. objavljen Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

24. 5. 2017.

Javni poziv osnovnim 筴olama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskog vrednovanja 筴ola

U srijedu, 24. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv osnovnim školama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskog vrednovanja škola.

23. 5. 2017.

Mobilna aplikacija Dr綼vna matura dostupna za vje綽anje zadataka

Mobilna aplikacija Dr綼vna matura sadr綼va ispitne zadatke zatvorenoga tipa. Zadatci su preuzeti iz ispita koje je polagalo više od 500 pristupnika i koji su provedeni u ljetnome i jesenskome roku u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014.,...

23. 5. 2017.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2017./2018.

Predmet je Javnoga poziva financiranje projekata udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika u osnovnim i srednjim školama i studenata na visokim u鑙lištima u Republici...

23. 5. 2017.

Natje鑑j za u鑕nike: Snimajte kratki video! u kojem se prikazuje primjer demokratske kulture u 筴oli

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Vije鎒m Europe provodi projekt „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu“. Jedna je od zada鎍 projekta da u鑕nici osnovnih i srednjih škola izrade kratki...

22. 5. 2017.

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga  Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine . Poziv je...

22. 5. 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Na temelju odredbi 鑜anka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (Narodne novine, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministar znanosti i...

22. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju

U petak, 19. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programa...

22. 5. 2017.

Obavijest korisnicima mre緉ih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja

U srijedu, 17. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve svoje korisnike da je slu綽ena mre緉a stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja promijenila domenu i od sada je dostupna na adresi  www.mzo.hr .

16. 5. 2017.

Najava dodjele rje筫nja o napredovanju u zvanje

U utorak 16. svibnja 2017. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih najavila je organiziranje sve鑑nosti dodjele Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta. Sve鑑na manifestacija...

15. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2017./2018.

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

15. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima...

12. 5. 2017.

Kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2017./2018. – ljetni i jesenski rok

U 鑕tvrtak, 11. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Kalendar polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2017./2018. za ljetni i jesenski rok.

10. 5. 2017.

Isplata pla鎍 za travanj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. svibnja 2017. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki...

9. 5. 2017.

Europski tjedan vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Drugi Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju odr綼t 鎒 se od 20. do 24. studenoga 2017. godine. Putem Tjedna demonstrirat 鎒 se brojne prilike koje strukovno obrazovanje i osposobljavanje mo緀 pru緄ti mladima i...

8. 5. 2017.

Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do o緐jka 2018. godine

Na temelju 鑜anka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), 鑜anka 6. Pravilnika o postupku i na鑙nu polaganja pomo鎛i鑛og ispita (Narodne novine, br. 62/14) i 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donosi Kalendar...

8. 5. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za svibanj 2017. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da su u petak, 5. svibnja 2017. godine, ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na stipendiju sukladno Odluci o...

8. 5. 2017.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017. Pravila su dostupna na slu綽enoj poveznici ....

8. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2017./2018.

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2017./2018.

8. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako zapo鑙nje provo餰nje savjetovanja sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih...

4. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2017./2018.

U srijedu, 3. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Nacrt Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., 鑙ji je sastavni dio Struktura upisa u鑕nika za...

2. 5. 2017.

Tematsko izvje规e: PISA 2015 – Blagostanje u鑕nika

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development ili OECD) objavila je u srijedu,19. travnja 2017. godine tematsko izvješ鎒 Programa za me饀narodnu procjenu znanja i vještina u鑕nika...

28. 4. 2017.

Obavijest Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za ispitne koordinatore u 鑕tverogodi筺jim i petogodi筺jim srednjim 筴olama

U petak, 28. travnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je poziv koordinatorima 鑕tverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola na edukaciju pod temom “Priprema za provedbu ispita dr綼vne...

25. 4. 2017.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja svibanj – rujan 2017. godine

U utorak, 25. travnja 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od travnja do rujna 2017. godine.

25. 4. 2017.

Rok za uplatu ispita dr綼vne mature – ljetni rok

U utorak, 24. travnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je da u utorak, 2. svibnja 2017. godine završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature prijavljenih za ljetni rok...

24. 4. 2017.

Tjedan EU fondova

U razdoblju od 24. do 28. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu (Ulica kneza Borne 2) odr綼t 鎒 se Tjedan EU fondova, tradicionalni informativno-edukativni doga餫j koji se svake godine organizira s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o mogu鎛ostima korištenja europskih...

21. 4. 2017.

Odr綼na sjednica Posebnog stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

U 鑕tvrtak, 20. travnja 2017. godine, odr綼na je sjednica Posebnog stru鑞og povjerenstva na kojoj je predstavljen prijedlog Akcijskoga plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Na sjednici je predstavljen rad prethodnih deset...

20. 4. 2017.

Promjene u ispitnim katalozima za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na slu綽enim mre緉im stranicama objavio je promjene u ispitnim katalozima za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. Nakon provedenih  sedam ciklusa dr綼vne mature i konstantnog pra鎒nja...

20. 4. 2017.

Odr綼na 9. sjednica Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Deveta sjednica Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti odr綼na je u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti...

19. 4. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o dono筫nju Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi

U srijedu, 19. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Nacrt Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrt Programa stjecanja...

18. 4. 2017.

Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju o reviziji „Preporuke za klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje" iz 2006. godine

U utorak, 18. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako je do petka, 19. svibnja 2017. godine otvoreno javno savjetovanje u sklopu kojega 鎒 se provesti revizija „Preporuke za klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno...

13. 4. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za travanj 2017. godine

U srijedu, 12. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da su 5. travnja 2017. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na...

10. 4. 2017.

Isplata pla鎍 za o緐jak 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove da je pla鎍 za o緐jak 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. travnja 2017. godine. 

10. 4. 2017.

Javni natje鑑j za prijavu kandidata za voditelja i dvanaest 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

U petak, 7. travnja 2017. godine, a temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Mjere 2.1.1. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i to鑛e IV....

7. 4. 2017.

Smjernice za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija

U petak, 7. travnja 2017. godine, na temelju 鑜anka 11. stavka 2. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, broj 22/2013.) i 鑜anka 21. stavka 2. Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN, broj 62/2014.), Ministarstvo znanosti i...

6. 4. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

U 鑕tvrtak, 6. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novo savjetovanje za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

31. 3. 2017.

Najava sve鑑ne promocije odgojno-obrazovnih radnika u zvanje mentora i savjetnika 13. travnja 2017.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 13. travnja 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Sveu鑙lišta u Zagrebu i to u dva dijela: u 11 sati (I. dio) i 14 sati (II. dio).

28. 3. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja tre鎖 dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U ponedjeljak, 27. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo je znanosti i obrazovanja vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“, obavijestilo kako su objavljeni odgovori na...

27. 3. 2017.

Odr綼n Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

U 鑕tvrtak, 23. o緐jka 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼n je Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

24. 3. 2017.

Plan edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanje – ljetni rok 2016./2017.

U petak, 24. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je plan edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanje za ljetni rok 2016./2017. Plan edukacije obuhva鎍: datum provedbe ispita iz pojedinih predmeta, datum edukacije...

23. 3. 2017.

Aktivnosti na izradi nacrta prijedloga zakona kojim 鎒 se regulirati rad u鑕nika i studenata

Vlada je Republike Hrvatske na 19. sjednici odr綼noj 2. velja鑕 2017. godine, donijela Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona kojim 鎒 se urediti zapošljavanje i rad u鑕nika i studenata. Radna skupina odr綼la je prvi...

22. 3. 2017.

Najava Okrugloga stola o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru - 23. o緐jka 2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru organizira 23. o緐jka 2017. godine od 14 do 16 sati Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama...

21. 3. 2017.

UNESCO – UNEVOC obilje綼va Svjetski dan vje箃ina za mlade

I ove godine, 15. srpnja, obilje緄t 鎒 se Svjetski dan vještina za mlade. Obilje綼vanjem ovog dana podi緀 se svijest o va緉osti razvoja vještina kod mladih i pru綼 se prilika za pokazivanjem kako strukovno obrazovanje i osposobljavanje mo緀...

20. 3. 2017.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Medicina

U ponedjeljak, 20. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava pristupnike koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙lišta u Zagrebu – Medicina kako se...

17. 3. 2017.

Druga izmjena natje鑑jne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U petak, 17. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako je nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja " izmijenjena natje鑑jna...

15. 3. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja drugi dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U utorak, 14. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“, obavještava kako su objavljeni odgovori na...

9. 3. 2017.

Videoupute za organizaciju i provedbu ispita dr綼vne mature

U 鑕tvrtak, 9. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je videoupute za organizaciju i provedbu ispita dr綼vne mature. Videoupute su dostupne na slu綽enoj poveznici .

9. 3. 2017.

Isplata pla鎍 za velja鑥 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 9. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za velja鑥 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. o緐jka 2017. godine.

9. 3. 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana, trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2017./2018.

U utorak, 7. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana, trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za...

3. 3. 2017.

Izmjena natje鑑jne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“ od 27. velja鑕 2017. godine

U petak, 3. o緐jka 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako je nastavno na objavljeni  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti – temelj cjelo緄votnog u鑕nja"  izmijenjena...

2. 3. 2017.

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje o klju鑞im kompetencijama za cjelo緄votno u鑕nje

Kako bi se a緐rirala „Preporuka za klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje“ iz 2006. godine, Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje u sklopu kojega 鎒 se revidirati klju鑞e kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje, a koje 鎒 trajati...

28. 2. 2017.

Novi pristupi u procjeni i tretmanu specifi鑞ih te筴o鎍 u u鑕nju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Puli je 23. i 24. velja鑕 2017. godine u Puli odr綼n III. dr綼vni skup za stru鑞e suradnike logopede „Procjena i tretman specifi鑞ih teško鎍 u u鑕nju – novi pristupi".

23. 2. 2017.

Obavijest iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Prema Kalendaru pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od lipnja 2016. do o緐jka 2017. (KLASA: 133-01/16-07/01, URBROJ: 332-06-00/2-16-01 od 6. svibnja 2016.), dana 10. o緐jka 2017. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita provodit...

21. 2. 2017.

Tematski pregledi strukturiranih indikatora za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini

Izvršna je agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila novu seriju publikacija koje pru綼ju odgovore na pitanja poput idu鎖h. Koje europske zemlje pru綼ju specifi鑞e smjernice i osiguravanju slobodna...

21. 2. 2017.

Otvoren dr綼vni stru鑞i skup Cjelovito vanjsko vrednovanje – poticaj unapre餴vanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja

U ponedjeljak, 20. velja鑕 2017. godine, otvoren je trodnevni skup u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja namijenjen ravnateljima osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova. Skup je posve鎒n temi Cjelovitog vanjskog...

17. 2. 2017.

Prijave ispita za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017. – ljetni rok

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je broj prijavljenih pristupnika za pojedina鑞e nastavne predmete ispita za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. u ljetnom roku. Popis je...

16. 2. 2017.

Naknadne prijave i odjave ispita

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je naknadne prijave, promjene i odjave ispita propisane 鑜ankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju dr綼vne mature. Rok je naknadnih prijava i promjena ispita do 8. svibnja 2017. godine, uklju鑥ju鎖 i taj dan. Rok je odjave ispita do 18....

16. 2. 2017.

Objava odgovora na postavljena pitanja prvi dio za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je kako su objavljeni odgovori na pitanja vezana uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog...

15. 2. 2017.

Unaprje餰nje nastave informatike u osnovnim i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je aktivnosti s ciljem unaprje餰nja nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. Ministarstvo 鎒 napraviti temeljitu analizu postoje鎒g stanja s obzirom na broj nastavnika, satnicu, opremljenost...

14. 2. 2017.

Odluka o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za u鑕nike s te筴o鎍ma u razvoju osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima u 2017. godini, za 筴olsku godinu 2016./2017.

U ponedjeljak, 13. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s...

14. 2. 2017.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017. za sije鑑nj 2017. godine

U ponedjeljak, 13. velja鑕 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako su 10. velja鑕 2017. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo...

9. 2. 2017.

Isplata pla鎍 za sije鑑nj 2017. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2017. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. velja鑕 2017. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍...

9. 2. 2017.

Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 u鑕nicima / pristupnicima s te筴o鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavilo je Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 u鑕nicima / pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017.

9. 2. 2017.

Prijave ispita dr綼vne mature za ljetni rok 2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavilo je podsjetnik svim pristupnicima ispita dr綼vne mature da je rok za prijave ispita za ljetni rok 2017. do 15. velja鑕 2017. u 12 sati. Studijske programe mogu鎒 je odabirati ili promijeniti do...

3. 2. 2017.

Prijavnica za projekt BBC micro:bit - STEM revolucija u 筴olama

Pokrenuta je  crowdfunding kampanja STEM revolucija   za uvo餰nje BBC micro:bit tehnologije u hrvatske škole. BBC micro:bit  zajedni鑛i je pothvat tvrtki: BBC-a, Microsofta, Amazona, Samsunga i drugih partnera i...

31. 1. 2017.

Eurydice objavila „Mehanizme podr筴e za kreiranje politika u obrazovanju temeljenih na dokazima“

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila je izvještaj „Mehanizmi podrške za kreiranje politika u obrazovanju temeljenih na dokazima“. U izvještaju se...

26. 1. 2017.

Isplata sredstava za pomo鎛ike u nastavi

U 鑕tvrtak, 26. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako isplata sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2016./2017. školsku godinu ide prema planu. Sredstva 鎒 za pomo鎛ike u nastavi biti ispla鎒na udrugama ve danas tijekom dana, a...

26. 1. 2017.

Dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja osnovnih i srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

U 鑕tvrtak, 25. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je odr綼vanje Dr綼vnog stru鑞og skupa ravnatelja osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova pod nazivom „Cjelovito vanjsko vrednovanje...

26. 1. 2017.

OECD objavio izvje箃aj „Inovacija obrazovanja i obrazovanje za inovacije“

Izvještaj „Inoviranje obrazovanja i obrazovanje za inovacije: snaga digitalnih tehnologija i vještina“ nedavno je objavljen od strane OECD-a (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj). Njegova Inovacijska strategija poziva sve...

25. 1. 2017.

Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu

U utorak, 24. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. na jezike nacionalnih manjina...

20. 1. 2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

U srijedu 11. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na temelju 鑜anka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10....

20. 1. 2017.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2017. godini

U 鑕tvrtak, 19. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o utvr餴vanju cijene usluga smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u 2017. godini. 

19. 1. 2017.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴. god. 2016./2017.

U srijedu, 18. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017.

18. 1. 2017.

Javni poziv – obavijest o produ緀tku

U srijedu, 18. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava kako se produljuje Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

17. 1. 2017.

Javni poziv za 鑜anove stru鑞e radne skupine

U ponedjeljak, 16. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 napraviti sadr綼jnu i metodološku analizu ispita dr綼vne mature iz Biologije i Kemije u školskoj godini 2015./2016.

13. 1. 2017.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2017. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2017. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola. Svi su slu綽eni dokumenti dostupni na mre緉oj stranici...

11. 1. 2017.

UNESCO - UNEVOC objavio 30. UNEVOC bilten

U fokusu je ovog broja razvoj ljudskih potencijala i predstavljene su odabrane aktivnosti UNESCO-UNEVOC-a koje su doprinijele ovom podru鑚u. Osobita je orijentacija usmjerena na organizaciju prvog UNEVOC TVET Programa za rukovoditelje koji se odr綼o u Bonnu u Njema鑛oj izme饀 17. i 28. listopada 2016. godine. 

11. 1. 2017.

Informativne radionice za Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja "...

10. 1. 2017.

Isplata pla鎍 za prosinac 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U utorak, 10. sije鑞ja 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. sije鑞ja 2017. godine.

30. 12. 2016.

Isplata stipendija za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine koji su upisali vi筰 razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2016./2017. za razdoblje od rujna 2016. do prosinca 2016.

U petak, 30. prosinca 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako 22. prosinca 2016. godine ispla鎒ne stipendije za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine koji su upisali viši...

30. 12. 2016.

Vlada RH usvojila program sufinanciranja prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola

U 鑕tvrtak, 29. prosinca 2016. godine na slu綽enim je stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljeno kako se u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2017. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih u鑕nika srednjih škola. Pravo na...

29. 12. 2016.

Donijet je Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020.

Ministar znanosti i obrazovanja donio je u petak, 23. prosinca 2016. godine Akcijski plan provedbe Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. - 2020., 鑙me su ispunjeni svi preduvjeti za korištenje sredstava iz fondova...

28. 12. 2016.

Cjelovito vanjsko vrednovanje – najava stru鑞og skupa

U utorak, 27. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 鎒 se organizirati stru鑞i skup namijenjen ravnateljima osnovnih škola, srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova na temu „Cjelovito...

28. 12. 2016.

Organizacija nastave u 筴olama

U utorak, 27. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako 鎒 organizaciju nastave i druga klju鑞a pitanja tijekom idu鎒 godine razmotrit Povjerenstvo koje 鎒 raditi na Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, a izmjene 鎒, u kona鑞ici, biti usuglašene sa svim klju鑞im dionicima u sustavu i...

27. 12. 2016.

Sve鑑na dodjela „Nagrade Ivan Filipovi" za zna鑑jna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2015. godinu

U srijedu, 28. prosinca  2016. godine, u 11 sati u Hrvatskom saboru odr綼t 鎒 se sve鑑na dodjela „Nagrade Ivan Filipovi" za zna鑑jna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2015. godinu. Dodijeljene 鎒 biti dvije nagrade za 緄votno...

23. 12. 2016.

Obavijest o produljenju Javnog poziva za recenziju publikacije

U 鑕tvrtak, 22. prosinca 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se rok za Javni poziv za recenziju publikacije “Preporuke za unaprje餰nje nastave matematike i prirodoslovlja temeljem rezultata me饀narodnog...

23. 12. 2016.

Pravilnik o izvo餰nju nastave dijela nastavnih predmeta i sadr綼ja utvr餰nih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika

U 鑕tvrtak 22. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Pravilnik o izvo餰nju nastave dijela nastavnih predmeta i sadr綼ja utvr餰nih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika.

21. 12. 2016.

Isplata bo緄鎛ica korisnicima u sustavu znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u utorak, 20. prosinca 2016. godine, poslalo je uputu svim osnovnim, srednjim školama i u鑕ni鑛im domovima vezano uz isplatu bo緄鎛ica. S obzirom na velik broj korisnika u sustavu i uva綼vaju鎖 鑙njenicu da je dio...

20. 12. 2016.

„Novigradsko prolje鎒“ – europska to鑛a darovitosti

Škola stvaralaštva „Novigradsko prolje鎒“ postala je nova europska to鑛a darovitosti i to joj je vrijedno priznanje predano 8. prosinca 2016. godine u Ljubljani, gdje je odr綼n stru鑞i skup Suradnja i potpora obrazovanju darovite...

15. 12. 2016.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja od sije鑞ja do travnja 2017. godine

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od sije鑞ja do travnja 2017. godine.

14. 12. 2016.

Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Odluku o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

U srijedu, 14. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je Preporuku svim osnovnim i srednjim školama vezano uz  Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih...

14. 12. 2016.

Javni pozivi kandidatima za recenziju publikacija

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dva javna poziva. Prvi je Javni poziv kandidatima za recenziju publikacije “Prvi koraci na putu prema kvaliteti: Samovrednovanje ustanova ranog i...

13. 12. 2016.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je dva javna poziva. Prvi je Javni poziv za izbor osoba koje 鎒 recenzirati izvješ鎒 o rezultatima ispitivanja iz Matematike u sklopu projekta...

12. 12. 2016.

Objava tre鎒g seta odgovora na 鑕sto postavljana pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“, obavještava kako je...

9. 12. 2016.

Dr綼vna matura 2016./2017. – Priru鑞ici za prijavu ispita dr綼vne mature

U petak, 9. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je priru鑞ik namijenjen u鑕nicima koji u školskoj godini 2016./2017. završavaju 4. razred srednje škole u gimnazijama,...

9. 12. 2016.

Isplata pla鎍 za studeni 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. prosinca 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za studeni 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. prosinca 2016. godine.

9. 12. 2016.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼n pripremni sastanak CEDEFOP-ova projekta „Thematic Country Review on Apprenticeship“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s CEDEFOP-om (European Centre for the Development of Vocational Training) sudjeluje u provedbi istra緄vanja o pregledu podru鑚a naukovanja u Republici Hrvatskoj u sklopu projekta „Thematic Country Review...

7. 12. 2016.

Rezultati OECD-ova istra緄vanja PISA 2015

PISA (Programme for International Student Assessment), odnosno Me饀narodni program za procjenu znanja i vještina u鑕nika, svjetsko je obrazovno istra緄vanje koje Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) provodi od 1997. godine u zemljama 鑜anicama OECD-a i partnerskim zemljama, s ciljem prikupljanja me饀narodno...

2. 12. 2016.

Objava drugog seta odgovora na 鑕sto postavljena pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U petak, 2. prosinca 2016. godine, vezano uz otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava kako je objavljen...

1. 12. 2016.

Me饀narodno istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja TIMSS 2015.

U utorak, 29. studenoga 2016. godine objavljeni su rezultati istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja TIMSS 2015. Istra緄vanje TIMSS 2015. drugi je ciklus Me饀narodnog istra緄vanja trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (Trends in...

1. 12. 2016.

Prijave ispita dr綼vne mature u ljetnome roku 筴olske godine 2016./2017.

U 鑕tvrtak, 1. prosinca 2016. godine u 12 sati po鑙nju prijave ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017. Prijave ispita dr綼vne mature završavaju 15. velja鑕 2017. godine u 12 sati. Sve su informacije o prijavama...

29. 11. 2016.

Predstavljanje programa za箃ite sigurnosti djece na Internetu i u svijetu mre緉ih tehnologija

U srijedu, 30. studenoga 2016. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavit 鎒 se program zaštite sigurnosti djece na Internetu i u svijetu mre緉ih tehnologija. Tom prigodom na konferenciji za medije bit 鎒 predstavljena prva...

24. 11. 2016.

Odluka o kriterijima i na鑙nu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite u鑕nike polaznike srednjih 筴ola pripadnike romske nacionalne manjine za 筴olsku godinu 2016./2017.

U 鑕tvrtak, 24. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o kriterijima i na鑙nu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite u鑕nike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku...

23. 11. 2016.

Izmjena natje鑑jne dokumentacije br. 2 za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U utorak, 22. studenoga, 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“ obavijestilo je kako je...

22. 11. 2016.

Upute o preuzimanju svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature i o izdavanju ostalih potvrda

U utorak, 22. studenoga 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je upute o preuzimanju svjedod綽a/potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature i o izdavanju ostalih potvrda.

18. 11. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli, s kona鑞im prijedlogom

U 鑕tvrtak, 17. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je  javno savjetovanje  o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s kona鑞im prijedlogom. Nacrt...

17. 11. 2016.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2016./2017.

U srijedu, 16. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i...

17. 11. 2016.

Prikupljanje podataka o 筴olovanju pripadnika romske nacionalne manjine

Slijedom pripreme izvješ鎍 za 2016. godinu o provedbi Nacionalne strategije za uklju鑙vanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja moli urede dr綼vne uprave u 緐paniji i Gradski ured za obrazovanje, kulturu...

17. 11. 2016.

Sufinanciranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza za u鑕nike s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima u 2016./2017. 筴olskoj godini

U srijedu, 16. studenoga 2016. godine sukladno  Odlukama o kriterijima za sufinanciranje pove鎍nih troškova prijevoza za u鑕nike s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima  za 2016. godinu,...

16. 11. 2016.

Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogu鎜sti“

U 鑕tvrtak, 8. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 se Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogu鎛osti“, a u sklopu prvoga Europskog tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom...

16. 11. 2016.

Eurydicea objavila „Strukturne indikatore za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini.“

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila je  Strukturne indikatore za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini . Publikacija sadr緄 više od 30...

11. 11. 2016.

Objava odgovora na 鑕sto postavljena pitanja za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U 鑕tvrtak, 10. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavno na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“, obavještava kako je...

10. 11. 2016.

Isplata pla鎍 za listopad 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 10. studenoga 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo je sve školske ustanove kako je pla鎍 za listopad 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. studenoga 2016. godine.

8. 11. 2016.

Predstavljeni rezultati projekta GRASS

Djelatnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su rezultati projekta GRASS ( Grading Soft Skills ). GRASS je jedan od triju najuspješnijih projekata iz podru鑚a edukacije, a odabrala ga je Europska komisija. Razvijao se uz potporu EU Programa za cjelo緄votno u鑕nje (Lifelong Learning Programme...

7. 11. 2016.

Odr綼vanje prvog Europskog tjedna vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje prvi Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji 鎒 se na razini Europske unije odr綼ti od 5. do 9. prosinca 2016. godine. Rije je o novoj inicijativi Europske...

4. 11. 2016.

Objavljen vremenik i op鎒 upute za provedbu natjecanja i smotri u 2017. godini

U petak, 4. studenoga 2016. godine Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za provedbu natjecanje i smotri u鑕nika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. Vremenik odr綼vanja školskih,...

28. 10. 2016.

Izmjena natje鑑jne dokumentacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

U 鑕tvrtak, 27. listopada 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavno na objavljeni  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“  obavještava...

27. 10. 2016.

Edukacijski skupovi za ispitne koordinatore

Edukacijski skupovi za ispitne koordinatore s temom “Priprema za provo餰nje ispita dr綼vne mature 2016./2017.” koje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odr綼t 鎒 se u vremenu od 7. do 16. studenoga 2016. godine u Metkovi鎢, Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

26. 10. 2016.

Informativna radionica za poziv „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

Slu綽a za programe i projekte EU-a Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 u petak, 28. listopada 2016. godine, informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na...

20. 10. 2016.

Javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 20. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za autore i recenzente ispitnih zadataka iz Biologije i Kemije za dr綼vnu maturu u školskoj godini...

19. 10. 2016.

Obavijest o stipendiranju u鑕nika vi筰h razreda srednjih 筴ola pripadnika romske nacionalne manjine u 筴olskoj godini 2016./2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Nacionalnoj strategiji za uklju鑙vanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije u鑕nicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine. 

19. 10. 2016.

Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 sudjelovati u izradi op鎒g modela certificiranja strukovnih kvalifikacija

U utorak, 18. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞e radne skupine koji 鎒 sudjelovati u izradi op鎒g modela certificiranja strukovnih kvalifikacija. Zada鎍 je 鑜anova...

18. 10. 2016.

Europski tjedan vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Europski se tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pokre鎒 na inicijativu Europske komisije kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje za napredne vještine i kvalitetna radna mjesta u鑙nilo...

18. 10. 2016.

Javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

U ponedjeljak, 17. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za odabir 鑜anova stru鑞ih radnih skupina koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u školskoj godini...

14. 10. 2016.

Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2016./2017.

U petak, 14. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv kandidatima za sadr綼jnu recenziju ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017.

10. 10. 2016.

Isplata pla鎍 za rujan 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 10. listopada 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je sve školske ustanove kako je pla鎍 za rujan 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. listopada 2016. godine.

7. 10. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, otvara javno savjetovanje o  Nacrtu prijedloga Pravilnika...

6. 10. 2016.

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je Sjednici odr綼noj 28. rujna 2016. godine usvojila Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine . Program je strateški dokument kojim se...

6. 10. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodi savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana.

5. 10. 2016.

Ispitni katalozi za dr綼vnu maturu 2016./2017.

U petak, 30. rujna 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitne kataloge za dr綼vnu maturu 2016./2017. Pregled svih ispitnih kataloga iz obveznih i izbornih predmeta i materinskih jezika nacionalnih manjina dostupan...

4. 10. 2016.

Program e-u鑕nja Vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍 – osnovni koncepti

Program e-u鑕nja Vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍 – osnovni koncepti, stru鑞i je skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje koji 鎒 se odr綼ti online u razdoblju od 15. do 31. listopada 2016. godine. Skup je namijenjen svim...

3. 10. 2016.

Ispitni katalog iz Zdravstvene njege za 筴. god. 2016./2017.

U ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Ispitni katalog iz Zdravstvene njege za školsku godinu 2016./2017. Ispitni je katalog za ispit iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje...

30. 9. 2016.

Europski 筴olski sportski dan - ESSD 2016

Danas, 30. rujna 2016. godine U Republici Hrvatskoj i u još 15 europskih zemalja odr綼va se Europski školski sportski dan - najve鎖 pojedina鑞i doga餫j Europskog tjedna sporta. Glavni je cilj te pan-europske inicijative isticanje va緉osti tjelesne aktivnosti za zdravlje.

26. 9. 2016.

Imenovana Radna skupina za izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Sukladno zaklju鑓ima s Radnog sastanka, odr綼nog u srijedu, 21. rujna 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, na kojemu su uz predstavnike MZOS-a nazo鑙li predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatske lije鑞i鑛e komore i Koordinacije...

22. 9. 2016.

Zapo鑕o projekt Analiza obveznih ispita dr綼vne mature

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 9. rujna 2016. godine odr綼o je prvi radni sastanak stru鑞ih radnih skupina koje sudjeluju na projektu  Analiza obveznih ispita dr綼vne mature .

20. 9. 2016.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature na jesenskom roku 筴olske godine 2015./2016.

U鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj maturi i/ili potvrde o polo緀nim ispitima dr綼vne mature preuzimaju u svojim školama prema...

14. 9. 2016.

Objava rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u jesenskome roku 筴olske godine 2015./2016.

U srijedu, 14. rujna 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, objavljeno je kako 鎒 se danas to鑞o u 12 sati objaviti rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u jesenskome...

13. 9. 2016.

Jesenski i naknadni upisni rok

Završili su jesenski i naknadni upisni rok u I. razred srednje škole. U jesenskom se upisnom roku za upise ukupno prijavilo 804 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je 781 kandidata odnosno 97,13%. U jesenskom se upisnom roku za upise ukupno prijavilo 52 kandidata s teško鎍ma u razvoju, a pravo upisa ostvarilo je 49...

13. 9. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Pravo

U utorak, 13. rujna 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je kandidate kako 鎒 se pisanje Testa u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logi鑞o zaklju鑙vanje – pravni studij odr綼ti 15. rujna 2016. godine...

12. 9. 2016.

Dan e-﹌ola u sklopu me饀narodne znanstvene konferencije CECIIS

Dan e-Škola, u sklopu me饀narodne znanstvene konferencije CECIIS (Central European Conference on Information and Intelligent Systems), odr綼t 鎒 se u srijedu, 21. rujna 2016. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Vara綿inu, od 9 do 18...

9. 9. 2016.

Isplata pla鎒 za kolovoz 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U petak, 9. rujna 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za kolovoz 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. rujna 2016. godine.

9. 9. 2016.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

Dana 5. travnja 2016. godine ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017....

7. 9. 2016.

Ljetna 筴ola za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima

Agencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Udruge u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj, organizirala je od 29. do 31. kolovoza 2016. godine Ljetnu školu za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima u U鑕ni鑛om domu Paola Di Rosa...

6. 9. 2016.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2016.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ove godine, od 26. rujna do 2. listopada 2016., organizira jubilarni 10. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja u Hrvatskoj. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja se ove godine provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

1. 9. 2016.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U srijedu, 31. kolovoza 2016. godine na temelju 鑜anka 5. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im školama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim...

17. 8. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Pravo

Prijavom Pravnoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, studija Prava automatski se u sustavu prijavljuje Test u kojem se provjerava razumijevanje teksta i logi鑞o zaklju鑙vanje – pravni studij. Prijava je studija Prava mogu鎍 do 4. rujna...

10. 8. 2016.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na B2 razini – INI HRVATSKI B2

U utorak, 9. kolovoza 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 鎒 provoditi ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskoga...

9. 8. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izvo餰nju dijela nastavnih predmeta i sadr綼ja utvr餰nih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj 筴oli

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izvo餰nju...

8. 8. 2016.

Isplata pla鎒 za srpanj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U ponedjeljak, 8. kolovoza 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 8. kolovoza 2016. godine....

8. 8. 2016.

Javna rasprava o kurikulumskim dokumentima i mogu鎛ost anonimnoga slanja o鑙tovanja

Nakon što je javna rasprava o krovnom dokumentu reforme,  Okviru nacionalnog kurikuluma , završila 27. svibnja 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu (savjetovanje sa zainteresiranom...

3. 8. 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni u鑙naka Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje 鎒 trajati do 2. rujna...

1. 8. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Metodolo筴om priru鑞iku za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno savjetovanje o...

28. 7. 2016.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za školsku/akademsku godinu 2016./2017. Rok za prijavu je 12. rujna...

26. 7. 2016.

Najava natje鑑ja: Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na svojim internetskim stranicama najavilo natje鑑j s temom unapre餰nja pismenosti kao temelja cjelo緄votnog u鑕nja. Natje鑑j 鎒 biti namijenjen školama, u obliku otvorenog poziva na dostavu projektnih...

26. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima Nacionalnog kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

25. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima Nacionalnog kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

21. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima kurikuluma za me饀predmetne teme

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

20. 7. 2016.

Jesenski rok dr綼vne mature 2015./2016.

U utorak, 19. srpnja 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je na slu綽enim internetskim stranicama obavijest za sve pristupnike ispitima dr綼vne mature o prijavama za jesenski rok.

19. 7. 2016.

Rezultati ispita dr綼vne mature provedenih u ljetnome roku 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja odr綼o je 18. srpnja 2016. godine tiskovnu konferenciju za medije i zainteresiranu javnost povodom objave kona鑞ih rezultata ispita dr綼vne mature školske godine 2015./2016.

18. 7. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o prijedlozima kurikuluma za sedam podru鑚a

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

18. 7. 2016.

Hrvatskoj pet medalja na Me饀narodnoj matemati鑛oj olimpijadi u Hong Kongu

Od 6. do 16. srpnja 2016. godine odr綼na je 57. Me饀narodna matemati鑛a olimpijada u Hong Kongu. Nastupilo je rekordnih 109 zemalja, a hrvatska reprezentacija osvojila je pet medalja i 30. mjesto. Na olimpijadi je ukupno sudjelovalo 602 natjecatelja, a...

15. 7. 2016.

Europski sektorski trendovi u idu鎒m desetlje鎢

Objavljen je „European Sectoral Trends: The Next Decade“, CEDEFOPOV vodi koji pru綼 uvide u budu鎒 trendove u ponudi i potra緉ji vještina u Europskoj uniji.

14. 7. 2016.

Obavijest o podjeli svjedod綽i i/ili potvrda o polo緀nim ispitima dr綼vne mature u ljetnome roku 筴. god. 2015./16.

U鑕nici koji su ove školske godine završili 鑕tvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj svjedod綽e o dr綼vnoj maturi i/ili potvrde o polo緀nim ispitima dr綼vne mature preuzimaju u svojim školama prema rasporedu koji...

13. 7. 2016.

Objava privremenih rezultata ispita dr綼vne mature provedenih u ljetnome roku 筴olske god. 2015./2016.

Danas, 13.7.2016., u 12:00 sati bit 鎒 objavljeni rezultati ispita dr綼vne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2015./2016. Rok za prigovore na objavljene rezultate ispita traje 48 sati od objave: od 13. srpnja 2016. u...

12. 7. 2016.

Predstavljen Operativni program „U鑙nkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼lo je u 鑕tvrtak, 7. srpnja 2016. godine, predstavljanje planiranih poziva koji 鎒 biti objavljeni u 2016. u sklopu Operativnoga programa „U鑙nkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."...

8. 7. 2016.

Polaganje ispita dr綼vne mature 2015./2016. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskome roku

U petak, 8. srpnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila o polaganju ispita dr綼vne mature 2015./2016. uz prilagodbu ispitne tehnologije u jesenskom roku. 

6. 7. 2016.

Odgojno-obrazovni radnici koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku diljem svijeta u Zagrebu sudjeluju na stru鑞om skupu Agencije za odgoj i obrazovanje

Odgojitelji, u鑙telji i nastavnici, koji u zemljama diljem Europe i svijeta izvode nastavu na hrvatskom jeziku i podu鑑vaju djecu hrvatske manjine, iseljenika i Hrvata u Bosni i Hercegovini, okupili su se u Zagrebu na stru鑞om skupu koji je organizirala...

6. 7. 2016.

Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra op鎒 njege/medicinski tehni鑑r op鎒 njege u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je 13. lipnja 2016. godine Odluku o izmjenama i dopunama strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra op鎒 njege/medicinski tehni鑑r op鎒 njege u obrazovnom sektoru Zdravstvo i...

6. 7. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu

U utorak, 5. srpnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavijestio je pristupnike koji su prijavili Medicinski fakultet Sveu鑙lišta u Zagrebu kako 鎒 se ispit provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i...

1. 7. 2016.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2016./2017.

U srijedu, 29. lipnja 2016. godine Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u školskoj godini 2016./2017. Ovom se Odlukom utvr饀ju uvjeti za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u...

29. 6. 2016.

Zapo鑕le prijave obrazovnih programa za upis u srednje 筴ole

Kao što je najavljeno, 27. lipnja 2016. godine to鑞o u 12 sati zapo鑕le su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole u ljetnom upisnom roku. U samo prvih sat vremena prijava, preko 14,5 tisu鎍 kandidata izvršilo je oko 83...

29. 6. 2016.

Zavr筫n ljetni rok polaganja ispita dr綼vne mature

U utorak, 28. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je obavijest kako je ispitom iz Glazbene umjetnosti u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. godine završen ljetni rok polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj...

28. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 djece i u鑕nika s te筴o鎍ma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

28. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Okvira za poticanje iskustava u鑕nja i vrednovanje postignu鎍 darovite djece i u鑕nika

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

27. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

27. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovno筴olski odgoj i obrazovanje

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stru鑞e rasprave i...

24. 6. 2016.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju travanj - prosinac 2016. godine

U 鑕tvrtak, 23. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je odluku o utvr餴vanju cijene usluga smještaja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju od travanja do prosinca 2016. godine.

20. 6. 2016.

Javni poziv Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

U ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izraditi specifikacija ispita i ispitnih zadataka za ispit za djecu koja ne znaju ili nedovoljno...

20. 6. 2016.

Obavijest za sve pristupnike ispitima dr綼vne mature

U ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je na slu綽enim internetskim stranicama obavijest za sve pristupnike ispitima dr綼vne mature. Pristupnici se obavještavaju kako zapo鑙nje tre鎖...

16. 6. 2016.

Danas zapo鑙nje javna rasprava o kurikulumskim dokumentima

U srijedu, 15. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljeno je kako u 鑕tvrtak, 16. lipnja 2016. godine zapo鑙nje javna rasprava o kurikulumskim dokumentima. Nakon što je 27. svibnja 2016. godine...

15. 6. 2016.

Nacionalni dokumenti kurikuluma i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U utorak, 14. lipnja 2016. godine slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih dokumenta: Tehni鑛og i informati鑛og i Jezi鑞o-komunikacijskog podru鑚a, Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 djece i...

13. 6. 2016.

Nacionalni kurikulumi nastavnih predmeta Kemije i Talijanskog jezika

U ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme, slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih kurikuluma nastavnih predmeta Kemije i Talijanskog jezika objavljene su ina鑙ce kurikuluma dora餰ne...

13. 6. 2016.

Obavijest za pristupnike ispitima dr綼vne mature

U ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je slu綽enu vijest za pristupnike ispitima dr綼vne mature. Centar obavještava kako je zapo鑕o drugi tjedan provedbe dr綼vne mature u kojemu se...

13. 6. 2016.

Obavijest u鑕nicima srednjih 筴ola koji 鎒 u 筴olskoj godini 2016./2017. koristiti pravo na prijevoz sukladno Odluci Vlade

U petak, 10. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je u鑕nike koji su u svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza u鑕nika srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.,...

13. 6. 2016.

Nacionalni dokumenti kurikuluma nastavnih predmeta i me饀predmetnih tema i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U petak, 10. lipnja 2016. godine slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnih predmeta: Biologija, Priroda i Geografija objavljene su ina鑙ce kurikuluma dora餰ne nakon stru鑞e rasprave i odgovori na pristigle priloge....

10. 6. 2016.

Nacionalni dokumenti kurikuluma i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U 鑕tvrtak, 9. lipnja 2016. godine slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnih predmeta: Likovna kultura/Likovna umjetnost, Njema鑛i jezik, Engleski jezik, Matematika, Glazbena kultura/Glazbena...

10. 6. 2016.

Isplata pla鎒 za svibanj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

U 鑕tvrtak, 9. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je sve školske ustanove kako je pla鎍 za svibanj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. lipnja 2016. godine.

9. 6. 2016.

Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta Informatika i odgovori na priloge u stru鑞oj raspravi

U 鑕tvrtak, 9. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme, slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Informatika objavljena je ina鑙ca kurikuluma dora餰na nakon stru鑞e...

9. 6. 2016.

Objava Nacionalnog kurikuluma za nastavni predmet Povijest i odgovora na pristigle priloge u stru鑞oj raspravi

U srijedu, 8. lipnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme, slijedom zamolbe Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Povijest objavljena je ina鑙ca kurikuluma dora餰na nakon stru鑞e rasprave i...

6. 6. 2016.

Po鑙nje Dr綼vna matura

Dr綼vna 鎒 matura u ljetnom roku ove školske 2015./2016. godine u Republici Hrvatskoj po鑕ti u ponedjeljak, 6. lipnja 2016. godine u 9 sati ujutro ispitom iz biologije, a u 14 sati nastavljena ispitom iz vjeronauka. Ispiti 鎒 trajati do 27. lipnja 2016. godine kada 鎒 se polagati ispit iz glazbene umjetnosti, a za polaganje...

6. 6. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2016./2017.

U ponedjeljak, 6. lipnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je zainteresiranu javnost kako je na portalu eSavjetovanje zapo鑕lo savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima za...

3. 6. 2016.

Javni poziv za iskaz interesa za Erasmus+ ambasadore u podru鑚u odgoja i op鎒g obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih

U utorak, 31. svibnja 2016. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je Javni poziv za iskaz interesa za Erasmus+ ambasadore u podru鑚u odgoja i op鎒g obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih....

3. 6. 2016.

Kalendari polaganja ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kalendare polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017 za ljetni i jesenski rok. Rokovi polaganja ispita u ljetnom završavaju 28. lipnja 2016. godine. Kalendari...

31. 5. 2016.

Otvoreno javno informiranje o NACRTU ODLUKE o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za potrebe u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

U utorak, 31. svibnja 2016. godine, na slu綽enim internetskim stranicama objavljeno je kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno informiranje o NACRTU ODLUKE o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih...

31. 5. 2016.

Obavijest o polaganju ispita iz Hrvatskoga jezika na B2 razini

U utorak, 31. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je na slu綽enim internetskim stranicama objavio kako 鎒 provoditi ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je polo緀n ispit uvjet za upis u prvu,...

31. 5. 2016.

Snimka webinara za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

U ponedjeljak, 30. svibnja 2016. godine sukladno s prethodnim najavama na internetskim je stranicama CARNeta dostupna snimka webinara koji je odr綼n na temu provedbe ovogodišnjih elektroni鑛ih prijava i upisa u鑕nika u prvi razred srednje...

30. 5. 2016.

Elementi javnog poziva 筴olama za sudjelovanje u Dionici B Cjelovite kurikularne reforme

U 鑕tvrtak, 26. svibnja 2016. godine u skladu sa 緀ljama da se proces Cjelovite kurikularne reforme (osmišljen i vo餰n prema ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije) nastavi na dobrobit sve djece, roditelja i...

27. 5. 2016.

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2016./2017.

U petak, 27. svibnja 2016. godine na temelju 鑜anka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar...

27. 5. 2016.

Webinar za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih 筴ola - upis u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNet) te predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje i stru鑞e suradnike osnovnih škola...

27. 5. 2016.

Webinar za ravnatelje osnovnih 筴ola, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih 筴ola

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m (CARNet) i predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva (FER) u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ravnatelje, 鑜anove upisnih povjerenstava i razrednike osnovnih...

25. 5. 2016.

Najava dodjele Rje筫nja o napredovanju u zvanje i nagrade „Faust Vran鑙“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 鎒 17. lipnja 2016. organizirati sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta te  nagrada „Faust Vran鑙“ u鑕nicama i...

24. 5. 2016.

Natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenoga kri綼

20. dr綼vno Natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenoga kri綼 odr綼no je u Kninu od 12. do 15. svibnja 2016. godine. Škola doma鎖n bila je Osnovna škole Domovinske zahvalnosti iz Knina. Na natjecanje je pozvano 20 najboljih ekipa (10 u kategoriji podmlatka i 10 u kategoriji mladih) s njihovim...

24. 5. 2016.

Najava Oskara znanja 2016.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ove godine organiziraju sve鑑nu dodjelu Oskara znanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom 緐panija. 萳anovi Izvršnog odbora Hrvatske zajednice 緐panija na svojoj su 42. sjednici odr綼noj krajem travnja donijeli Odluku o sufinanciranju i pokroviteljstvu...

20. 5. 2016.

Mi筶jenje Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje o dokumentima Cjelovite kurikularne reforme

19. travnja 2016. godine Nacionalne vije鎒 za odgoj i obrazovanje objavilo je mišljenje o dokumentima Cjelovite kurikularne reforme u kojem podr綼va nastavak rada na Cjelovitoj kurikularnoj reformi zbog: potrebe unapre餰nja u鑙nkovitosti...

16. 5. 2016.

Javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izradi specifikacija ispita i ispitnih zadatka za ispit za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik

U petak, 13. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv svim zainteresiranim osobama koje 鎒 sudjelovati u izraditi specifikacija ispita i ispitnih zadataka za ispit za djecu koja ne znaju ili...

12. 5. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost da je na portalu eSavjetovanje zapo鑕lo savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

11. 5. 2016.

Isplata pla鎒 za travanj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Obavještavamo sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. svibnja 2016. godine.

10. 5. 2016.

Mobilna aplikacija za uvje綽avanje zadataka iz hrvatskog jezika na dr綼vnoj maturi

Tomislav Grbavac, bivši maturant Športske gimnazije Zagreb, pripremaju鎖 se za dr綼vnu maturu, došao je na ideju koja mu je pomogla i za koju je smatrao da bi bila korisna i ostalim maturantima Republike Hrvatske.

9. 5. 2016.

XXIX. dr綼vno Natjecanje iz klasi鑞ih jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatskog društva klasi鑞ih filologa i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Splitu je od 13. do 15. travnja 2016. odr綼no 29. dr綼vno Natjecanje u poznavanju klasi鑞ih jezika.

9. 5. 2016.

XXI. dr綼vno Natjecanje iz hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i ove su godine organizirali XXI. natjecanje iz hrvatskoga jezika koje se odr綼lo u Zadru od 27. do 29. travnja 2016.

6. 5. 2016.

Otkazan webinar o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za umjetni鑛o obrazovanje

U 鑕tvrtak, 5. svibnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeno je kako je zbog nedostupnosti predava鑑 u definiranom terminu otkazan zadnji kurikulum o razinskim kurikulumima koji je trebao biti odr綼n danas u...

6. 5. 2016.

Snimka webinara o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovno筴olski odgoj i obrazovanje

Snimka webinara o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje odr綼nog 5. svibnja 2016. godine dostupna je na  https://connect.carnet.hr/p66lvahw7jv . Raspored webinara koji slijede i upute za pristup webinarima...

5. 5. 2016.

Snimka webinara o gimnazijskom obrazovanju i webinari o jo dva razinska kurikuluma

Snimka webinara o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje odr綼nog 4. svibnja 2016.  godine dostupna je na poveznici  https://connect.carnet.hr/p74mx2zeqvg . U ovom tjednu slijede još dva webinara o prijedlozima...

5. 5. 2016.

Otvoreno javno informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli i Tezama o sadr綼ju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javno informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Tezama o sadr綼ju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i...

5. 5. 2016.

18. dr綼vno Natjecanje–izlo綽a LIK 2016. odr綼no u Puli u znaku Mediterana

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna 28. i 29. travnja 2016. godine u Puli je odr綼no Natjecanje–izlo綽a u鑕nika osnovnih i srednjih...

4. 5. 2016.

Program edukacije osobnih pomaga鑑

U utorak, 3. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Program edukacije osobnih pomaga鑑. Program 鎒 se odr綼ti u subotu, 7. svibnja 2016. godine i trajat 鎒 od 10 i 30 do 15 sati.

4. 5. 2016.

Webinar o Nacionalnom kurikulumu za gimnazijsko obrazovanje, snimka webinara o kurikulumu strukovnog obrazovanja

Webinar na kojem 鎒 biti predstavljen prijedlog Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje odr綼t 鎒 se u danas, 4. svibnja 2016. godine od 13 do 14 i 30 sati. Webinaru se pristupa putem poveznice ...

3. 5. 2016.

XVII. dr綼vno Natjecanje iz povijesti

Dr綼vno povjerenstvo za Natjecanje iz povijesti organiziralo je od 25. do 27. travnja 2016. godine XVII. dr綼vno Natjecanje iz povijesti u Vinkovcima. Škola doma鎖n bila je Osnovna škola Ivana Ma緐rani鎍 iz Vinkovaca. Na natjecanje je pozvano 85 u鑕nika/u鑕nica zajedno s njihovim mentorima/mentoricama. Natjecanje je bilo...

3. 5. 2016.

23. dr綼vno Natjecanje iz geografije

Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatsko geografsko društvo i ove godine organizirali su Natjecanje iz geografije kojemu je cilj ja鑑nje motivacije za u鑕nje geografskih sadr綼ja, upoznavanje pojava i procesa u prostoru, razvijanje geografskog mišljenja te predstavljanje...

3. 5. 2016.

Snimka webinara o prijedlogu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i pred筴olskog odgoja i obrazovanja

Snimka webinara o prijedlogu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja dostupna je na poveznici  https://connect.carnet.hr/p3h4m19dbp5 . Danas, 3. svibnja 2016. godine od 13 do 14 i 30...

2. 5. 2016.

Snimka webinara o me饀predmetnoj temi Poduzetni箃vo, webinari u tjednu koji slijedi

Objavljena je snimka webinara is tru鑞e rasprave o me饀predmetnoj temi Poduzetništvo na poveznici  https://connect.carnet.hr/p3jlxsfje7f . U tjednu koji slijedi odr綼t 鎒 se webinari o prijedlozima razinskih kurikuluma prema rasporedu...

2. 5. 2016.

Rok za uplatu ispita dr綼vne mature – ljetni rok do 7. svibnja 2016.

U ponedjeljak, 2. svibnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je na slu綽enim stranicama kako u subotu, 7. svibnja 2016. godine završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature...

2. 5. 2016.

Zavr筰la stru鑞a rasprava o kurikularnim dokumentima

U ponedjeljak, 2. svibnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeno je kako je stru鑞a rasprava o kurikularnim dokumentima koja je zapo鑕la 14. o緐jka 2016. godine, završila u nedjelju 1. svibnja 2016. godine. Na...

29. 4. 2016.

Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima za 2016. godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je na slu綽enim internetskim stranicama Odluku o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane u鑕nika s...

28. 4. 2016.

Otkazan webinar o Nacionalnom kurikulumu za gimnazijski odgoj i obrazovanje, snimka webinara o me饀predmetnoj temi Zdravlje

Webinar o prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijski odgoj i obrazovanje najavljen za danas, 28. travnja 2016. godine u 13 i 30 do 15 sati otkazuje se zbog nemogu鎛osti sudjelovanja predava鑑. Novi 鎒 se termin webinara o ovom dokumentu...

28. 4. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Okvira nacionalnoga kurikuluma

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogu鎖o neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Okvira nacionalnoga...

27. 4. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Pravni fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Pravo i/ili Socijalni studij

U srijedu, 27. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se prijavom Pravnoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, studija Prava i/ili Socijalnoga studija automatski u sustavu prijavljuje Test u kojem se...

26. 4. 2016.

Webinari od 27. travnja do 5. svibnja 2016. godine

Na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeni su termini u kojima 鎒 se od 27. travnja do 5. svibnja 2016. godine odr綼ti niz webinara na kojima 鎒 biti predstavljeni i stru鑞o raspravljeni sljede鎖 dokumenti:

25. 4. 2016.

Obavijest pristupnicima koji su prijavili Medicinski fakultet, Sveu鑙li箃a u Zagrebu – Medicina

U ponedjeljak, 25. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se prijavom Medicinskoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu, automatski u sustavu prijavljuje Test provjere znanja dijelova gradiva iz...

25. 4. 2016.

Snimke webnara odr綼nih 21. i 22. travnja 2016. i novi webinari u tjednu od 25. do 29. travnja 2016.

U tjednu od 18. do 22. travnja 2016. godine odr綼no je sveukupno osam webinara na kojima su predstavljeni dokumenti me饀predmetnih tema i sva tri okvira. Snimke webinara odr綼nih 21. i 22. travnja 2016. godine dostupne su na sljede鎖m poveznicama:

22. 4. 2016.

Dr綼vna matura – edukacija

U petak, 22. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izdao obavijest za ravnatelje i ispitne koordinatore u 鑕tverogodišnjim i petogodišnjim srednjim školama. Pozivaju se ravnatelji i ispitni koordinatori 鑕tverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola da se...

22. 4. 2016.

Rezultati dr綼vnog Natjecanje u debati 2016.

Na dr綼vnom Natjecanju u debati,  koje je 15. i 16. travnja 2016. godine odr綼no u Osnovnoj školi Zapru餰 u Zagrebu, sudjelovalo je 90 najboljih u鑕nika i u鑕nica. Nakon 522 debate odr綼ne na 緐panijskim razinama natjecanjima na kojima je sudjelovalo 1080 u鑕nika na dr綼vno Natjecanje u debati pozvano je  90 u鑕nika...

22. 4. 2016.

Dr綼vni skup Profesionalne kompetencije ravnatelja 筴olske/domske ustanove

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 19. i 20. travnja 2016. godine u Zadru dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova na temu „Profesionalne kompetencije ravnatelja školske/domske...

21. 4. 2016.

U鑕nje napamet u matematici

OECD je izdao 61. mjese鑞i tematski izvještaj „PISA in Focus“ u kojem se u okviru ostalih pokazatelja matemati鑛e pismenosti iz ciklusa PISA 2012 analizira u鑕nje napamet kao jedna od strategija u u鑕nju matematike.

21. 4. 2016.

Snimka webinara o me饀predmetnoj temi U鑙ti kako u鑙ti

Snimka odr綼nog webinara i stru鑞e rasprave o prijedlogu kurikuluma me饀predmetne teme U鑙ti kako u鑙ti dostupna je na poveznici  https://connect.carnet.hr/p7n2hjqo1f3 .

20. 4. 2016.

Snimke webinara o Okviru za u鑕nike s te筴o鎍ma i me饀predmetnoj temi Gra餫nski odgoj i obrazovanje

U srijedu, 19. travnja 2016. godine objavljene su snimke webinara odr綼nih 19. travnja 2016. godine na kojima su predstavljeni dokumenti i provedena je online stru鑞a rasprava za: Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te...

20. 4. 2016.

Obavijest o edukaciji osobnih pomaga鑑

U srijedu, 20. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja izdao je obavijest kandidatima prijavljenim na Javni poziv za prijavu osobnih pomaga鑑 pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016.

20. 4. 2016.

Odgoda webinara o me饀predmetnoj temi Zdravlje

Webinar o prijedlogu kurikuluma me饀predmetne teme Zdravlje koji se trebao odr綼ti danas, 20. travnja 2016. godine od 14 i 30 do 16 sati odga餫 se za tjedan 25. do 29. travnja. 2016. godine. To鑑n termin u kojem 鎒 se odr綼ti ovaj webinar, kao i webinar o...

20. 4. 2016.

Dr綼vna smotra radova u鑕nika u Obrazovnome sektoru elektrotehnika i ra鑥nalstvo

Dr綼vna smotra radova u鑕nika u Obrazovnome sektoru elektrotehnika i ra鑥nalstvo odr綼t 鎒 se 20. travnja 2016. godine s po鑕tkom u 10 sati na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva. Ovo je sedma Smotra po redu, a 鑕tvrta koja se odr綼va na FER-u....

19. 4. 2016.

Odgovori na pristigle priloge stru鑞oj raspravi – Okvir nacionalnoga kurikuluma

Stru鑞a rasprava predstavlja strukturirano stru鑞o savjetovanje 鑙ja je svrha prikupiti kriti鑛e primjedbe i prijedloge, analizirati ih te u skladu s rezultatima rasprave pripremiti izradu drugih ina鑙ca prijedloga kurikulumskih dokumenata koji 鎒 biti...

19. 4. 2016.

Snimka webinara o me饀predmetnoj temi Odr緄vi razvoj

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljena je snimka odr綼nog webinara o prijedlogu kurikuluma me饀predmetne teme Odr緄vi razvoj i dostupna je na poveznici ...

19. 4. 2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Okvira nacionalnoga kurikuluma

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavijestilo je zainteresiranu javnost da je na portalu  eSavjetovanje  zapo鑕lo savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Okvira...

19. 4. 2016.

Eksperimentalna primjena predmetnih / me饀predmetnih / modularnih kurikuluma

U ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najavilo je objavu poziva iskazivanje interesa školama za sudjelovanje u eksperimentalnoj primjeni predmetnih/me饀predmetnih/modularnih kurikuluma u osnovnoj i...

18. 4. 2016.

Snimke webinara za nastavnike razredne nastave – Matematika i Likovna kultura

Objavljene su snimke i zadnja dva uspješno odr綼va webinara za nastavnike razredne nastave na kojima su predstavljeni prijedlozi kurikuluma Matematike i Likovne kulture. Snimke su dostupne na poveznicama: Matematika - ...

18. 4. 2016.

Raspored webinara u sklopu stru鑞e rasprave u tjednu od 18. do 22. travnja 2016.

U tjednu od 18. do 22. travnja 2016. odr綼t 鎒 se webinari koji 鎒 obuhvatiti me饀predmetne teme i okvire, namijenjeni svim zainteresiranim odgojno-obrazovnim radnicima prema sljede鎒m rasporedu: Ponedjeljak, 18. travnja 2016. godine Od 14 i 30 do...

15. 4. 2016.

Dr綼vna matura – Obavijest pristupnicima

U petak, 15. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 7. svibnja 2016. godine završava rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita dr綼vne mature prijavljenih za ljetni rok 2016.

15. 4. 2016.

Rezultati dr綼vnog Natjecanja iz njema鑛oga jezika koje je odr綼no u gradu Krku

Dr綼vno Natjecanje iz njema鑛oga jezika za u鑕nike osnovnih i srednjih škola odr綼no je u  gradu Krku od 11. do 13. travnja 2016. godine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Osnovne...

15. 4. 2016.

Stru鑞a rasprava o Okviru nacionalnog kurikuluma

U petak, 15. travnja 2016. godine na slu綽enim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeno je kako je u skladu s prijedlogom plana stru鑞e rasprave i javnog savjetovanja o kurikulumskim dokumentima, Ekspertna radna skupina izradila izvješ鎒...

14. 4. 2016.

Rezultati dr綼vnog Natjecanja iz engleskoga jezika 2016.

22. Dr綼vno natjecanje iz engleskoga jezika odr綼no je u Krku od 11. do 13. travnja 2016. godine. Škola doma鎖n bila je Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir. Sudjelovalo je 90 u鑕nika koji su se natjecali u 6 kategorija. 

14. 4. 2016.

Objavljene snimke webinara za u鑙telje razredne nastave za Prirodu i dru箃vo te Glazbenu kulturu

Snimke webinara za u鑙telje razredne nastave za predmete Priroda i društvo te Glazbena kultura odr綼nih 13. travnja 2016. dostupne su na poveznicama: Priroda i društvo -  https://connect.carnet.hr/p1ck8zweaca Glazbena...

13. 4. 2016.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine

U srijedu, 13. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Odluku o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine. 

13. 4. 2016.

Objavljena Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2016./2017.

U srijedu, 13. travnja 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je kako je u Narodnim novinama br.: 31/2016 objavljena Odluka o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju...

13. 4. 2016.

Jubilarna 25. smotra LiDraNo

Dr綼vna smotra LiDraNo za u鑕nike osnovnih i srednjih škola odr綼na je u Šibeniku od 4. do 8. travnja 2016. godine. U gradu koji je odavno dobio naziv „grad djeteta“ Agencija za odgoj i obrazovanje okupila je najuspješnije u鑕nike iz svih hrvatskih 緐panija koji se bave literarnim, dramsko-scenskim i...

12. 4. 2016.

Isplata pla鎒 za o緐jak 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove kako je pla鎍 za o緐jak 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. travnja 2016. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 4. 2016.

Snimke webinara za u鑙telje razredne nastave

Snimke webinara za u鑙telje razredne nastave za predmete Hrvatski jezik i Tjelesna i zdravstvena kultura odr綼nih 11. travnja 2016. godine dostupne su na poveznicama: Tjelesna i zdravstvena kultura -  https://connect.carnet.hr/p5vz1h02acy Hrvatski jezik -  https://connect.carnet.hr/p86x3l65rfk

11. 4. 2016.

Predstavljanje kurikularnih dokumenata i stru鑞a rasprava putem webinara

Webinari su kao oblik informiranja i stru鑞e rasprave predvi餰ni za sve dokumente za koje postoji veliki interes cijelog sustava, a mali broj predstavnika (npr. me饀predmetne teme te okviri za vrednovanje, u鑕nike s teško鎍ma ili darovite...

7. 4. 2016.

Obavijest o odr綼vanju webinara za u鑙telje razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom za Cjelovitu kurikularnu reformu i CARNetom odr綼t 鎒 šest webinara za u鑙telje razredne nastave, za svaki obvezni nastavni predmet u razrednoj nastavi po jedan webinar. Tema je...

4. 4. 2016.

Odluka o osnivanju Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme

Dana 11. o緐jka 2016. godine ministar znanosti, obrazovanja i sporta, donio je Odluku o osnivanju Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i...

4. 4. 2016.

Javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike

U ponedjeljak, 4. travnja 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je javni poziv osobama koje 鎒 sudjelovati u izradi upitnika za nastavnike Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika i Matematike u srednjoj školi u sklopu...

1. 4. 2016.

Stru鑞o usavr筧vanje ravnatelja 筴ola i nastavnika strukovnih predmeta Obrazovnoga sektora turizam i ugostiteljstvo u Be鑥

Zajednica ugostiteljsko-turisti鑛ih škola RH je, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, organizirala višednevni stru鑞i skup u Be鑥 (Austrija) za ravnatelje škola i nastavnike strukovnih predmeta...

1. 4. 2016.

Kultura i eti鑞ost u u鑕ni鑛om domu

Agencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Udruge u鑕ni鑛ih domova Republike Hrvatske, organizirala je u Zadru, od 9. do 11. o緐jka 2016. godine, tradicionalnu Zimsku školu za odgajatelje u u鑕ni鑛im domovima. Na stru鑞om skupu sudjelovalo je oko 200 odgajatelja, stru鑞ih suradnika, zdravstvenih voditelja i ravnatelja...

31. 3. 2016.

Stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih 筴ola u ﹊beniku

Od 15. do 18. o緐jka 2016. godine u Šibeniku odr綼n je Dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske. Skupu je prisustvovao rekordan broj ravnatelja osnovnih škola, ukupno 740 ravnatelja.

30. 3. 2016.

Dani otvorenih vrata u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja organizira Dane otvorenih vrata 5. i 6. travnja 2016. godine povodom 10 godina djelovanja u hrvatskom odgojno-obrazovnome sustavu. Na Danima otvorenih vrata zainteresiranim 鎒 posjetiocima biti prikazana...

24. 3. 2016.

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za u鑙telje u osnovnim i srednjim 筴olama

Nacionalno vije鎒 za odgoj i obrazovanje, kao stru鑞o i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskoga, osnovnoškolskoga te srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, na svojoj 28. sjednici...

24. 3. 2016.

Erasmus+ projekt EQAVET

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu programa Erasmus+ uspješno je prijavila projekt EQAVET: Nacionalne referentne to鑛e, kojemu je osnovni cilj unaprje餰nje sustava za osiguranje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i...

18. 3. 2016.

Javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 pristupnicima s te筴o鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u 筴. god. 2015./2016.

U petak, 18. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je javni poziv za izbor osobnih pomaga鑑 pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pozivaju se...

17. 3. 2016.

Plan stru鑞e rasprave i javnog savjetovanja

U 鑕tvrtak, 17. o緐jka 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljene su upute za stru鑞u raspravu i javno savjetovanje. U dokumentu Organizacija stru鑞e i javne rasprave za web  detaljnije su opisani elementi rasprava. Ekspertna radna skupina Cjelovite kurikularne reforme...

16. 3. 2016.

Produljenje Javnog poziva

U srijedu, 16. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako se rok za prijavu Javnog poziva za 鑜anove stru鑞ih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i strukovnih programa produljuje i...

16. 3. 2016.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U utorak, 15. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pravila su dostupna na poveznici slu綽enih...

14. 3. 2016.

Klju鑞i datumi ispita dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2015./2016. za jesenski rok

U ponedjeljak, 14. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je klju鑞e datume ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. za jesenski rok. Klju鑞i datumi sadr綼vaju sljede鎒 stavke:...

14. 3. 2016.

Objava za medije – Cjelovita kurikularna reforma

U ponedjeljak, 14. o緐jka 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme s obzirom na veliki interes medija i javnosti za razli鑙te teme vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu, pripremljena je  objava za medije...

11. 3. 2016.

"Inovativna nastava matematike" - dr綼vni stru鑞i skup nastavnika matematike

Odjel za matematiku Sveu鑙lišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Udruga matemati鑑ra Osijek, uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, organiziraju Dr綼vni stru鑞i skup nastavnika matematike. Skup 鎒 biti odr綼n na Ekonomskom fakultetu i Odjelu za...

11. 3. 2016.

Isplata pla鎒 za velja鑥 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za velja鑥 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. o緐jka 2016. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 3. 2016.

Raspored edukacija ocjenjiva鑑 i ocjenjivanja na dr綼vnoj maturi 2015./2016. – ljetni rok

U 鑕tvrtak, 10. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je raspored edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanja na dr綼vnoj maturi 2015./2016. godine u ljetnom roku. Edukacije ocjenjiva鑑 namijenjene su za sljede鎒...

10. 3. 2016.

Najava dr綼vnih stru鑞ih skupova za ravnatelje O "Organizacija rada 筴ole-uloge i odgovornosti"

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira dr綼vne stru鑞e skupove za ravnatelje osnovnih škola RH „Organizacija rada škole - uloge i odgovornosti“ koji 鎒 se odr綼ti 15. i 16. o緐jka 2016. i 17. i 18. o緐jka 2016. godine u...

9. 3. 2016.

ICCS – provedba glavnog ispitivanja u 筴olskoj godini 2015./2016.

ICCS je komparativni istra緄va鑛i program Me饀narodnoga udru緀nja za vrednovanje obrazovnih postignu鎍 IEA ( International Association for the Evaluation of Educational Achievement ). Osmišljen je kako bi se u razli鑙tim zemljama istra緄li na鑙ni na...

8. 3. 2016.

Stru鑞a i javna rasprava o prijedlozima kurikulumskih dokumenata

Planom aktivnosti Cjelovite kurikularne reforme predvi餰na je stru鑞a rasprava i javno savjetovanje o prijedlozima kurikulumskih dokumenata. Stru鑞a je rasprava namijenjena prvenstveno stru鑞jacima u podru鑚u odgoja i obrazovanja i stru鑞oj javnosti, a...

2. 3. 2016.

Okrugli stol “Financijska pismenost i mladi“

U 緀lji da sustavno i trajno poti鑕 u鑕nje i pou鑑vanje za financijsku pismenost, kako bi što više gra餫na, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Republika Hrvatska i ove godine obilje綼va Svjetski tjedan novca, Global Money Week i...

1. 3. 2016.

Javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume

U ponedjeljak, 29. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja...

29. 2. 2016.

Objava preostala 32 kurikularna dokumenta

Nakon objave prvih 20 kurikularnih dokumenata 16. velja鑕 2016. godine i njihovog predstavljanja javnosti na konferenciji za medije u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta, objavom preostala 32 kurikularna dokumenta, slu綽eno završava rad na prvoj dionici Cjelovite kurikularne reforme.

29. 2. 2016.

Produljenje trajanja javnog savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja, nastavnika, odgajatelja i stru鑞ih suradnika u 筴olskim ustanovama i u鑕ni鑛om domu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produljilo je trajanje javnog savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja, nastavnika, odgajatelja i stru鑞ih suradnika u školskim ustanovama i u鑕ni鑛om domu. Javno...

26. 2. 2016.

Objavljeni su rezultati i popis u鑕nika pozvanih na dr綼vno natjecanje Infokup 2016.

U 鑕tvrtak, 25. velja鑕 2016. godine objavljeni su rezultati i popis u鑕nika koji su pozvani na dr綼vno natjecanje Infokup 2016. Infokup 2016. zajedni鑛i je naziv školskim natjecanjima iz informatike - ra鑥nalstva. Ulaskom u novo, tre鎒...

25. 2. 2016.

Ministri usvojili Rezoluciju o promicanju socioekonomskog razvoja i uklju鑙vosti u Europsku uniju putem obrazovanja

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar sudjelovao je 24. velja鑕 2016. godine u Bruxellesu na sastanku ministara Vije鎍 Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) na kojem su sudjelovali i povjerenici Europske...

24. 2. 2016.

Snimka konferencije za medije povodom objave prvih 20 kurikularnih dokumenata

U srijedu, 24. velja鑕 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljena je snimka konferencije za medije povodom objave prvih 20 kurikularnih dokumenata. Snimka konferencije za medije koja se odr綼la 16....

22. 2. 2016.

Javna objava preostalih kurikularnih dokumenata bit 鎒 29. velja鑕 2016.

Cjelovita kurikularna reforma uklju鑥je objavu preko 50 kurikularnih dokumenata. Do sad su objavljeni: Okvir nacionalnog kurikuluma, nacionalni kurikulumi prema razinama obrazovanja, kurikulumi podru鑚a te me饀predmetnih tema.

16. 2. 2016.

Prijenos konferencije za medije povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme

Danas, u utorak, 16. velja鑕 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati odr綼va se konferencija za medije u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme. Na konferenciji 鎒 biti...

16. 2. 2016.

Kurikularni dokumenti

Prvih 20 dokumenata objavljeno je u utorak, 16. velja鑕 2016. godine i to dokumenti nacionalnih kurikuluma, podru鑚a kurikuluma, me饀predmetnih tema te Okvir nacionalnog kurikuluma. Kurikulum je osmišljen, sustavan i skladno ure餰n na鑙n reguliranja, planiranja, izvedbe i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa koji mo緀 biti...

15. 2. 2016.

Konferencija za medije povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme

U utorak, 16. velja鑕 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati odr綼t 鎒 se konferencija za medije u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme. Konferencija 鎒...

12. 2. 2016.

Agencija je od 2011. godine priznala vi筫 od 6000 inozemnih srednjo筴olskih strukovnih kvalifikacija

Od 1. rujna 2011. godine, kada je nadle緉ost za priznavanje inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija zakonski dodijeljena Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, do 31. prosinca 2015. godine Agencija je...

10. 2. 2016.

Isplata pla鎒 za sije鑑nj 2016. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2016. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. velja鑕 2016. godine.

10. 2. 2016.

Nastavljena uspje筺a suradnja Ansambla Lado i Agencije za odgoj i obrazovanje u usavr筧vanju odgojno-obrazovnih radnika na podru鑚u njegovanja ba箃ine

U prostorijama Ansambla LADO dana 5. i 6. velja鑕 2016. godine odr綼n je stru鑞i skup Nematerijalna kulturna baština u odgoju i obrazovanju na kojemu su se odgojno-obrazovni radnici iz predškolskih i školskih ustanova stru鑞o...

10. 2. 2016.

Ispitivanje javnog mnijenja - Cjelovita kurikularna reforma

U redovnom ispitivanju javnog mnijenja koje provodi tvrtka IPSOS d.o.o. uvršteno je pitanje o Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Ispitivanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku punoljetnih gra餫na Republike Hrvatske CATI metodom. Uzorak...

10. 2. 2016.

Cjelovita kurikularna reforma u brojkama

Cjelovita kurikularna reforma prva je mjera kojom je zapo鑕la realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je u listopadu 2014. godine prihva鎒na u Hrvatskome saboru. Ekspertna radna skupina zapo鑕la je s radom u velja鑙 2015. godine, a prva dionica Cjelovite kurikularne reforme, koja se odnosi na izradu...

8. 2. 2016.

Obavijest kandidatima koji su du緉i poslati dokumente uz prijavu ispita dr綼vne mature

U ponedjeljak, 8. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje izdalo je obavijest kandidatima koji su du緉i poslati dokumente uz prijavu ispita dr綼vne mature. Postupak zaprimanja i verifikacije dokumenata proces je koji ima propisane...

8. 2. 2016.

Donesen Program osposobljavanja za upravljanje biciklom

U ponedjeljak, 8. velja鑕 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je javnost kako je u Narodnim novinama, broj 5/2016 objavljena Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom, biciklisti鑛og...

3. 2. 2016.

Pravila za naknadne prijave, promjene i odjave ispita dr綼vne mature

U srijedu, 3. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je pravila za naknadne prijave, promjene i odjave ispita koje su propisane 鑜ankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju dr綼vne mature. Rok naknadnih prijava i...

2. 2. 2016.

U Daruvaru odr綼n stru鑞i skup u鑕nje i pou鑑vanje o holokaustu i spre鑑vanje zlo鑙na protiv 鑟vje鑞osti

Kao i prethodnih 12 godina, potkraj sije鑞ja 2016. godine Agencija za odgoj i obrazovanje obilje緄la je 27. sije鑞ja 2016. godine, Dan sje鎍nja na holokaust i spre鑑vanje zlo鑙na protiv 鑟vje鑞osti, organiziranjem višednevnoga dr綼vnoga stru鑞og...

2. 2. 2016.

Javna objava kurikularnih dokumenata

U dogovoru s ministrom dr. sc. Predragom Šustarom dogovoreno je kako 鎒 se kurikularni dokumenti objaviti u dva navrata: 16. velja鑕 2016. – Okvir nacionalnog kurikuluma, Nacionalni kurikulumi za razine i vrste obrazovanja (5), Dokumenti podru鑚a kurikuluma (7) i Kurikulumi me饀predmetnih tema (7) 23. velja鑕...

27. 1. 2016.

Prijave ispita dr綼vne mature za ljetni rok 2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje znanja podsje鎍 sve pristupnike koji 緀le prijaviti ispite dr綼vne mature za ljetni rok 2016. da ispite mogu prijaviti do 2. velja鑕 2016. godine u 12 sati. Studijske programe mogu鎒 je odabirati ili promijeniti do...

27. 1. 2016.

Predrag ﹗star preuzeo du緉ost ministra znanosti, obrazovanja i sporta

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, u utorak 26. sije鑞ja 2016. godine, obavljena je primopredaja du緉osti izme饀 novog ministra prof. dr. sc. Predraga Šustara i bivšeg ministra prof. dr. sc. Vedrana Mornara. U ugodnoj atmosferi,...

26. 1. 2016.

Pravilnik o uvjetima i na鑙nima nastavka obrazovanja za vi箄 razinu kvalifikacije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju 鑜anka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014)...

25. 1. 2016.

Kurikulum nastavnog predmeta Povijest

U nedjelju 24. sije鑞ja 2016. godine objavljen je Kurikulum nastavnog predmeta Povijest. Kurikulumom nastavnog predmeta Povijest definirana je svrha i odgojno-obrazovni ciljevi u鑕nja i pou鑑vanja predmeta. Kurikulum se temelji na konceptualnom razumijevanju i strukturiran je oko pet koncepata iz kojih proizlaze ishodi u鑕nja. Ishodi...

25. 1. 2016.

Primjeri radnih verzija kurikularnih dokumenata

U petak 22. sije鑞ja 2016. godine ekspertna radna skupina Cjelovite kurikularne reforme objavila je radne verzije šest kurikularnih dokumenata: prijedloga Jezi鑞o-komunikacijskog podru鑚a kurikuluma, prijedloga kurikuluma me饀predmetne teme U鑙ti...

20. 1. 2016.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pozivaju se nastavnici 鑕tverogodišnjih srednjih škola i...

19. 1. 2016.

Dr綼vni stru鑞i skup u鑙telja i nastavnika njema鑛oga jezika „Uspje筺a komunikacija – uspje筺o u鑕nje“

Od 7. do 9. sije鑞ja 2016. godine u 衭r餰vcu je odr綼n stru鑞i skup u鑙telja i nastavnika njema鑛og jezika „Uspješna komunikacija – uspješno u鑕nje“. Na skupu koji je odr綼n u prostorima hotela Picok i Osnovne škole...

14. 1. 2016.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - o緐jak 2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju sije鑑nj – o緐jak 2016. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola.

14. 1. 2016.

Odluka o utvr餴vanju cijene usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima u razdoblju sije鑑nj - o緐jak 2016. godine

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta, donio...

12. 1. 2016.

Metodolo筴i priru鑞ici za izradu kurikularnih dokumenata

Na internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljeni su metodološki priru鑞ici za izradu kurikularnih dokumeneta. Navodi se kako metodologija predstavlja vrlo va綼n dio izrade kurikularnih dokumenata te kako su se pri izradi...

12. 1. 2016.

Isplata pla鎒 za prosinac 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. sije鑞ja 2016. godine. Obavijest o datumu...

11. 1. 2016. :: Autor: Ana Orlovi

Zapo鑕lo drugo polugodi箃e 2015./2016. nastavne godine

Danas, 11. sije鑞ja 2016. godine zapo鑕lo je drugo polugodište 2015./2016. nastavne godine. Za oko pola milijuna u鑕nika ono traje do 10. lipnja 2016. godine, a za u鑕nike završnih razreda srednje škole do do 17. svibnja 2016. godine....

11. 1. 2016.

Objavljena je Odluka o imenovanju konzultanata stru鑞ih radnih skupina za predmetne kurikulume

U okviru Cjelovite kurikularne reforme va綼n dio u procesu izrade prijedloga kurikularnih dokumenata je i konzultacijski proces. Stru鑞e radne skupine (SRS) za izradu predmetnih kurikuluma predlo緄le su pojedince (konzultante) za koje su smatrale da...

8. 1. 2016.

Snimke stru鑞og usavr筧vanja "﹖o donosi kurikularna reforma?"

U utorak, 5. sije鑞ja 2016. godine, za sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj, odr綼na su tri stru鑞a usavršavanja u obliku webinara, pod nazivom “Što donosi kurikularna reforma?”. Snimke ovih stru鑞ih...

7. 1. 2016.

Upute za popunjavanje tablica za natjecanje i smotre u 筴olskoj godini 2015./2016. godini

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) na svojim je internetskim stranicama objavila upute za popunjavanje tablica za natjecanje i smotre u školskoj godini 2015./2016. godini, te naglasila kako je va緉o pridr綼vati se uputa u nastavku.

24. 12. 2015.

Javni poziv za kandidate stru鑞ih radnih skupina za izradu ispita i popratnih materijala za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017. (Biologija i Kemija)

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na svojim je internetskim stranicama objavio javni poziv kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina i koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale za dr綼vnu maturu u...

23. 12. 2015.

U Osnovnoj 筴oli Trsat predstavljen projekt "Poligon za tjelesnu aktivnost 筴olske djece"

Projekt "Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece", koji 鎒 omogu鎖ti odr綼vanje nastave tjelesnog odgoja u osnovnim školama bez sportske dvorane, predstavljen je u Osnovnoj školi Trsat, a ukupno 120 škola u...

23. 12. 2015.

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je javnost da je otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom. Javno savjetovanje otvoreno je do 7. sije鑞ja 2016. godine.

18. 12. 2015.

Obavijest o odr綼vanju webinara o Cjelovitoj kurikularnoj reformi za sve osnovne i srednje 筴ole

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom za Cjelovitu kurikularnu reformu i CARNetom, 5. sije鑞ja 2016. godine odr綼t 鎒 stru鑞o usavršavanje pod nazivom "Što donosi Cjelovita kurikularna reforma?" u...

16. 12. 2015.

Izvje箃aj s okruglog stola "Interkulturalno obrazovanje i obrazovanje nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu"

Ususret planiranoj cjelovitoj kurikularnoj reformi, 14. prosinca u Knji緉ici i 鑙taonici Bogdana Ogrizovi鎍 (Preradovi鎒va 5, Zagreb) odr綼o se okrugli stol koji na kojem su zainteresirani dionici iz škola, javnih ustanova, vije鎍 i organizacija...

14. 12. 2015.

Cjelovita kurikularna reforma: Odluke o imenovanju konzultanata Ekspertne radne skupine te Odluka o imenovanju 鑜anova stru鑞ih radnih skupina

Na internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljene su Odluke o imenovanju konzultanata Ekspertne radne skupine te Odluka o imenovanju 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se...

10. 12. 2015.

Isplata pla鎒 za studeni 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za studeni 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. prosinca 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 12. 2015.

Izvje箃aj sa zavr筺e konferencije projekta "Razvoj zavr筺ih ispita na kraju obrazovnih ciklusa"

Dana 8. prosinca 2015. godine odr綼na je završna konferencija projekta "Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa" koji je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodio izme饀 2011. i 2015. godine.

10. 12. 2015. :: Autor: Ljerka 萿lina

Nau鑙te programirati na FER-u

FER i ove godine organizira obrazovni doga餫j "Sat programiranja". Pozvani su svi u鑕nici osnovnih i srednjih škola da se pridru緀 u subotu, 12. prosinca 2015. s po鑕tkom u 17 sati.

8. 12. 2015.

Odr綼na zavr筺a konferencija projekta EPALE

Završna konferencija projekta „E-platforma za obrazovanje odraslih u Europi - EPALE“ odr綼na je 2. prosinca 2015. godine u hotelu DoubleTree by Hilton. U okviru programa Konferencije predstavljene su aktivnosti provedene tijekom ovoga projekta. Renomirani stru鑞jaci iz sektora obrazovanja odraslih odr綼li su...

4. 12. 2015.

Otvorene prijave za Zimsku 筴olu matematike 2016.

Udruga "Mladi nadareni matemati鑑ri Marin Getaldi"obavještava sve zainteresirane da su otvorene prijave za Zimsku školu matematike 2016. Zimska škola matematike 鎒 se odr綼ti u Ogulinu od 3. do 10. sije鑞ja 2016....

3. 12. 2015.

Najava konferencije "Razvoj zavr筺ih ispita na kraju obrazovnih ciklusa"

Konferencija  "Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa" odr綼t 鎒 se 8. prosinca 2015. godine u konferencijskoj dvorani Centra Bundek, Ulica Damira Tomljanovi鎍-Gavrana 11. Organizator konferencije je...

2. 12. 2015.

Izmjena i dopuna odluke o dodjeli bespovratnih sredstava

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj...

30. 11. 2015.

Izvje规e o strukturi europskih obrazovnih sustava 2015./2016.

Objavljeno je izvješ鎒 koje daje pregled strukture obrazovnih sustava u Europi u školskoj godini 2015./2016. Prikazana su 42 obrazovna sustava, a podaci pokrivaju 28 dr綼va 鑜anica EU, te Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Island,...

27. 11. 2015.

Uskoro po鑙nje projekt "Ruksak (pun) kulture!"

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na dr綼vnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) kao dopunski program potpore kurikulumu u...

27. 11. 2015.

Intenzitet rada na kurikularnoj reformi

Na cjelovitoj kurikularnoj reformi u ovom trenutku radi preko 50 stru鑞ih radnih skupina na pripremi prijedloga nacionalnih kurikuluma, kurikuluma podru鑚a, me饀predmetnih tema i predmeta te tri okvira na nacionalnoj razini. Od 31. kolovoza do 25. studenog te su stru鑞e radne skupine odr綼le 306 sastanaka u緄vo, 100 sastanaka u online...

27. 11. 2015.

Katalog natjecanja i smotri 2015./2016. 筴olske godine

Natjecanje je pravilima odre餰n postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja u鑕nika pisanim ili usmenim oblicima, pojedina鑞o ili u skupini, a smotre su predstavljanja postignu鎍 u vještinama i umije鎖ma u鑕nika. Natjecanja i smotre u...

20. 11. 2015.

21. zimska 筴ola informatike - Krapina 2016.

Od 3. do 10. sije鑞ja odr綼t 鎒 se 21. zimska škola informatike u Krapini. Zimska škola informatike dugogodišnji je program Hrvatskog saveza informati鑑ra kojim se 緀li dodatno obrazovati mlade, nadarene informati鑑re osnovnih i srednjih škola iz cijele dr綼ve, obrazovati mlade informati鑑re iz 緐panije u...

18. 11. 2015.

Mjesec borbe protiv ovisnosti u Republici Hrvatskoj

Agencija za odgoj i obrazovanje svojima aktivnostima priklju鑙la se ovogodišnjem obilje綼vanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti  u Republici Hrvatskoj. Svake godine od 15. studenog do 15. prosinca obilje綼vanje se provodi s ciljem upozoravanja...

17. 11. 2015.

Sve鑑no obilje緀na 20-godi筺jica provo餰nja Programa GLOBE u hrvatskim 筴olama

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu je 13. studenoga 2015. godine odr綼na sve鑑na konferencija kojom je obilje緀na 20. godišnjica provo餰nja programa GLOBE u Hrvatskoj, kojoj su nazo鑙li veleposlanica SAD-a u...

17. 11. 2015.

Odr綼na 10. me饀narodna ecoMEDIAeurope konferencija "Education and ICT - where do teachers go?", 9. - 13. studenoga 2015. godine

U organizaciji EcoMedia Europe Comenius mre緀, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Prirodoslovne škole Vladimir Prelog u Zagrebu odr綼na je 10. ecoMEDIAeurope konferencija "Education and ICT - where do teachers...

13. 11. 2015.

e-﹌ole u Education and Training Monitoru za 2015. godinu za RH

Europska komisija je objavila Education and Training Monitor za 2015 za Republiku Hrvatsku, klju鑞i dokument u pra鎒nju ostvarenja europskih strateških ciljeva u obrazovanju i usavršavanju kojeg Komisija izdaje na godišnjoj razini za...

12. 11. 2015.

Konferencija za medije o radu i prvim predlo緀nim rje筫njima u okviru Cjelovite kurikularne reforme

U srijedu, 11. studenog 2015. u 9:30 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38 odr綼la se konferencija za medije o radu i prvim predlo緀nim rješenjima u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Na konferenciji uvodne je...

12. 11. 2015.

Isplata pla鎒 za listopad 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za listopad 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. studenoga 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 11. 2015.

Najava konferencije povodom 20. godi筺jice programa GLOBE u Hrvatskoj

Povodom 20. godišnjice programa GLOBE u Hrvatskoj Agencija za odgoj i obrazovanje 13. studenog 2015. godine s po鑕tkom u 11 sati u konferencijskoj dvorani MZOS-a, Donje Svetice 38 organizira sve鑑nu konferenciju.

12. 11. 2015.

Odr綼n sedmi simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika

Kultura govorenja i slušanja bila je tema VII. simpozija u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika koja se pokazala vrlo poticajnom i intrigantnom. Skup je odr綼n u Opatiji od 5. do 7. studenoga 2015. godine, a otvorili su ga u鑕nici OŠ Rikarda...

12. 11. 2015.

Va緉i dokumenti za natjecanja i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola u Republici Hrvatskoj u 2015./2016. 筴olskoj godini

Po鑕tkom studenoga, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za natjecanje i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2015./2016. školskoj godini. Naknadno su objavljeni obrasci za natjecanja i...

3. 11. 2015.

Objavljen vremenik i op鎒 upute za natjecanja i smotre u 2015./2016. 筴olskoj godini

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za natjecanje i smotre u鑕nika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2015./2016. školskoj godini.

3. 11. 2015.

Izvje规e o provedenom Natje鑑ju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvainstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2015./2016.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dana 7., 14. i 16. listopada 2015. godine odr綼no je uru鑙vanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj...

2. 11. 2015.

Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se 筴oluju po modelu A i modelu C

Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se školuju po modelu A i modelu C:

29. 10. 2015.

U tijeku prijave na natjecanje Robokup 2016.

Hrvatska zajednica tehni鑛e kulture i OŠ Matije Gupca iz Zagreba organiziraju deveti Robokup s ciljem populariziranja robotike. Robokup 鎒 se odr綼ti u subotu, 30. sije鑞ja 2015. godine u prostorima OŠ Matije Gupca u Zagrebu, Davorina Bazjanca 2. Prijave se primaju isklju鑙vo elektroni鑛im putem do 22. prosinca 2015....

28. 10. 2015.

Dodijeljeni ugovori u okviru natje鑑ja dodjele bespovratnih sredstava "Promocija kvalitete i unapre餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjo筴olskoj razini"

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 23. listopada 2015. godine, odr綼no je sve鑑no uru鑙vanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz natje鑑ja “Promocija kvalitete i unapre餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj...

28. 10. 2015.

Poziv za sudjelovanje na ecoMEDIAeurope konferenciji "Education and ICT - where do teachers go?"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Prirodoslovna škola Vladimir Prelog iz Zagreba pozivaju zainteresirane da sudjeluju na 10. ecoMEDIAeurope konferenciji koja 鎒 se odr綼ti od 9. do 13. studenoga 2015. godine u Zagrebu.

19. 10. 2015.

Promocija prvaka - dodjela nagrade "Faust Vran鑙" najboljim u鑕nicama i u鑕nicima u strukovnim disciplinama

Manifestacija pod nazivom „Promocija prvaka“, koju je organizirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,  odr綼na je 30. rujna 2015. godine u 12:00 sati u Zagrebu,...

19. 10. 2015.

Europski forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima

U Bruxellesu, Belgija, 19. i 20. listopada 2015. odr綼va se „Europski forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima“, na kojemu 鎒 se raspravljati o novim prioritetima za europsku suradnju na podru鑚u obrazovanja, osposobljavanja i mladih...

15. 10. 2015.

Isplata pla鎒 za rujan 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za rujan 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 12. listopada 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

12. 10. 2015.

Odluka o dodjeli "Nagrade Ivan Filipovi"

Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi", na sjednici odr綼noj 17. rujna 2015. godine, odlu鑙o je o dodjeli godišnjih i nagrada za 緄votno djelo za zna鑑jna ostvarenja u odgojnoobrazovnoj djelatnosti za 2014. godinu.

12. 10. 2015.

Najava promocije mentora - 15. listopada 2015.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora odr綼t 鎒 se 15. listopada 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 13 sati. U zvanje mentora bit 鎒 promovirani...

5. 10. 2015.

萫stitka povodom Svjetskog dana u鑙telja

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo 鑕stitku ministra Mornara povodom Svjetskog dana u鑙telja. Prenosimo ju u cijelosti:

2. 10. 2015.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u 筴olskoj godini 2015./2016.

Ministtarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) obavještava udruge koje su prijavile svoje projekte na Natje鑑j za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u...

29. 9. 2015.

Jezici u srednjo筴olskom obrazovanju: pregled nacionalnih ispita u Europi – 2014./2015.

Eurydice je pripremio izvještaj s komparativnim pregledom nacionalnih ispita u Europi koji se bave vrednovanjem jezi鑞ih kompetencija u鑕nika u srednjim školama. Analiza obuhva鎍 pitanja kao što su sve ve鎍 va緉ost nacionalnih ispita,...

29. 9. 2015.

Dodijeljene nagrade/priznanja Europska oznaka jezika

U povodu obilje綼vanja Europskog dana jezika Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je sve鑑nu dodjelu nagrade/priznanja Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i u鑕nju jezika, u petak, 25. rujna 2015. u Ministarstvu...

25. 9. 2015.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2015./2016. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2015./2016. školsku godinu za udruge koje su se prijavile na...

22. 9. 2015.

Objavljene rang liste za jesenski upisni rok

U ponedjeljak, 21. rujna 2015. objavljene su kona鑞e rang-liste za upis na preddiplomske, stru鑞e i integrirane studijske programe na visokim u鑙lištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku.

22. 9. 2015.

Na tre鎜j Smotri hrvatskoga 筴olskoga filma prikazano 49 u鑕ni鑛ih radova

U Sinju je od 16. do 18. rujna 2015. godine odr綼na tre鎍 Smotra hrvatskoga školskoga filma u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Smotru su vodili dr. sc. Krešimir Miki, predsjednik i dr. sc. Sre鎘o Listeš, tajnik Dr綼vnoga...

21. 9. 2015.

Najava devetog Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja pod sloganom ”Dobro je u鑙ti!“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i proteklih godina, zajedno s partnerima, organizira i provodi 9. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja koji 鎒 se odr綼ti od 28. rujna do 4. listopada 2015. godine. Nacionalna obrazovna kampanja Tjedna...

18. 9. 2015.

Ljetna 筴ola za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Udrugom ravnatelja u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj organizirala je od 26. do 28. kolovoza 2015. godine Ljetnu školu za odgajatelje i stru鑞e suradnike u u鑕ni鑛im domovima.

16. 9. 2015.

Dr綼vna matura u 筴olskoj godini 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ispitne kataloge za dr綼vnu maturu za školsku godinu 2015./2016., te prijedloge kalendara polaganja ispita dr綼vne mature u toj školskoj godini za ljetni i jesenski rok kao i suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na te prijedloge.

16. 9. 2015.

Najava promocije mentora 15. listopada 2015.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora odr綼t 鎒 se 15. listopada 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 13 sati. U zvanje mentora bit 鎒 promovirani odgojno-obrazovni radnici 鑙ji su prijedlozi za napredovanje zaprimljeni u Agenciji za odgoj...

16. 9. 2015.

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju za 2015./2016. 筴olsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2015./2016. školsku godinu. 

14. 9. 2015.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju rujan - prosinac 2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine nastavlja s programom financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola.  

9. 9. 2015.

Isplata pla鎒 za kolovoz 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za kolovoz 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. rujna 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

7. 9. 2015.

Po鑕la je nova 2015./2016. nastavna godina

Danas, 7. rujna 2015. godine zapo鑕la je nova nastavna godina 2015./2016. Za više od pola milijuna u鑕nika ona 鎒 trajati do 10. lipnja 2016. godine. Prvo polugodište traje od 7. rujna 2015. godine do 23. prosinca 2015. godine, a drugo polugodište traje od 11. sije鑞ja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine, a za...

7. 9. 2015.

Ministar Mornar poslao poruku za po鑕tak nove 筴olske godine

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar po緀lio je u鑕nicima, roditeljima i svima koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu uspjeh u radu i ostvarenje zamisli i projekata, naglasivši da je poboljšanje...

7. 9. 2015.

Odr綼na ﹌ola govorni箃va za u鑙telje i nastavnike

Prva Škola govorništva za u鑙telje i nastavnike odr綼na je od 24. do 28. kolovoza 2015. godine u Hotelu Alkar i Gimnaziji Dinka Šimunovi鎍 u Sinju, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

3. 9. 2015.

Najava XXIII. me饀narodnog skupa Hrvatskog dru箃va u鑙telja i profesora njema鑛oga jezika

XXIII. me饀narodni skup Hrvatskog društva u鑙telja i profesora njema鑛oga jezika s temom Prezentacijske i komunikacijske tehnike u inovativnoj nastavi njema鑛oga – poticanje motivacije odr綼t 鎒 se od 9. do 11. listopada 2015. u Vara綿inu.

3. 9. 2015.

Izvje规e Europske komisije - Nova i uklju鑙vija vizija obrazovanja i osposobljavanja do 2020.

Europska komisija u nacrtu zajedni鑛og izvješ鎍  predla緀 ja鑑nje suradnje na europskoj razini u podru鑚u obrazovanja i osposobljavanja do 2020. U izvješ鎢 se poziva na stvaranje socijalno uklju鑙vijih europskih sustava obrazovanja i...

3. 9. 2015.

Objavljen Pravilnik o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je javnost da je u Narodnim novinama br.: 94/2015. objavljen Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

2. 9. 2015.

Odr綼n prvi radni sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema

U Zagrebu je 25. kolovoza 2015. godine odr綼n inicijalni radni sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema te stru鑞ih radnih skupina za izradu kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih u鑕nika i...

2. 9. 2015.

Prvi sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume predmeta

U petak 4. rujna 2015. godine 鎒 se u Zagrebu, na Znanstveno-u鑙lišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83 d, odr綼ti inicijalni sastanci stru鑞ih radnih skupina za kurikulume predmeta.

2. 9. 2015.

Odluka o financiranju projekata i dodjela ugovora za osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dovršilo je fazu procjene kvalitete projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.01 Osiguravanje...

31. 8. 2015.

Rezultati odabira 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina predmetnih kurikuluma za Psihologiju, Talijanski jezik, Francuski jezik i Islamski vjeronauk

Na temelju pristiglih prijava na novi javni poziv za stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za Francuski jezik, Talijanski jezik kao strani jezik, Psihologiju i Islamski vjeronauk, objavljen 16. srpnja 2015., Povjerenstvo za...

31. 8. 2015.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2016./2017.

Na temelju 鑜anka 5. Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetni鑛im školama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim školama ravnateljica Agencije...

28. 8. 2015.

„Promocija Prvaka“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine dodjeljuje nagradu „Faust Vran鑙“ u鑕nicama i u鑕nicima za postignuto prvo mjesto na dr綼vnim natjecanjima u strukovnim disciplinama, odnosno priznanja za postignuto jedno od prva tri mjesta na me饀narodnim natjecanjima, smotrama, izlo綽ama i sl..

27. 8. 2015.

Odr綼na Katehetska ljetna 筴ola za vjerou鑙telje na temu „Duhovnost u vjeronauku“

Katehetska ljetna škola za vjerou鑙telje i vjerou鑙teljice u srednjim školama na temu „Duhovnost u vjeronauku – duhovnost za vjeronauk“ odr綼na je 21. i 22. kolovoza 2015. godine u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu u...

27. 8. 2015.

Poziv na sudjelovanje na devetom natjecanju iz prevo餰nja "Juvenes Translatores" u 2015./2016. godini

Natjecanje "Juvenes Translatores" od 2007. godine organizira Glavna uprava za pismeno prevo餰nje Europske komisije s namjerom povezivanja europskih i gra餫nskih, obrazovnih i gospodarskih te緉ji. Ove godine na natjecanju mogu sudjelovati u鑕nici...

25. 8. 2015.

Prvi radni sastanak stru鑞ih radnih skupina za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema

Danas, 25. kolovoza 2015. godine u Zagrebu, na Znanstveno-u鑙lišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83d, odr綼vaju se inicijalni sastanci stru鑞ih radnih skupina na razini podru鑚a kurikuluma i za kurikulume me饀predmetnih tema.

18. 8. 2015.

Popis promoviranih i rok za dostavu prijedloga

Prema 鑜anku 19. Pravilnika o na鑙nu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u polo綼jna zvanja odgojitelja i stru鑞ih suradnika u dje鑚im vrti鎖ma (Narodne novine, 133/97 i 20/05) odnosno 鑜anku 21. Pravilnika o napredovanju u鑙telja i nastavnika u...

11. 8. 2015.

Obavijest o povratu sredstava za prijevoz u鑕nicima srednjih 筴ola koji na podru鑚u Grada Zagreba i Zagreba鑛e 緐panije putuju prijevoznicima Samobor鑕k d.o.o. i Autoturist Samobor d.o.o.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo je, prema dostavljenim podacima za isplatu od osniva鑑 škola, zahtjev Ministarstvu financija za isplatu sredstava za srednjoškolski prijevoz u鑕nika koji putuju prijevoznicima Samobor鑕k...

11. 8. 2015.

Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Sukladno to鑛i 5. Zaklju鑛a Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i...

7. 8. 2015.

Isplata pla鎒 za srpanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

MZOS obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 7. kolovoza 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti...

7. 8. 2015.

Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i znanosti

Sukladno to鑛i 5. Zaklju鑛a Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/14-07/482, Urbroj: 50301-09/06-14-2 od dana 17. prosinca 2014. godine), a u svrhu informiranja javnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Obrazac prethodne procjene i...

6. 8. 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvjestilo je javnost da je u Narodnim novinama, broj 81/2015. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan...

3. 8. 2015.

Tri srebra i bronca za mlade hrvatske informati鑑re

U subotu, 1. kolovoza, odr綼na je završna sve鑑nost s dodjelom medalja 27. me饀narodne informati鑛e olimpijade ( International Olympiad in Informatics – IOI 2015 ), koja se od 26. srpnja do 2. kolovoza odr綼va u Almatyju, Kazahstan, a na kojoj...

3. 8. 2015.

Pravilnik o zajedni鑛ome upisniku 筴olskih ustanova u elektroni鑛ome obliku - e-Matici

Nakon provedene javne rasprave, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Vedran Mornar, donio je Pravilnik o zajedni鑛ome upisniku školskih ustanova u elektroni鑛ome obliku - e-Matici.

30. 7. 2015.

Najava sve鑑ne dodjele Nagrade Solja鑙 i Priznanja MZOS-a za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼t 鎒 sve鑑nu dodjelu Nagrade Solja鑙 te dodjelu Priznanja MZOS-a i tablet ra鑥nala u鑕nicima koji su ostvarili izniman uspjeh na Dr綼vnoj maturi školske godine 2014./2015. u petak 31. srpnja 2015....

30. 7. 2015.

Hrvatski u鑕nici osvojili dvije bron鑑ne medalje na Me饀narodnoj kemijskoj olimpijadi

Od 20. do 29. srpnja u Bakuu, u Azerbejd綼nu, odr綼la se 47. me饀narodna kemijska olimpijada. Hrvatski u鑕nici Jakov Smešny (maturant rije鑛e Gimnazije Andrije Mohorovi鑙鎍) i Ilija Srpak (u鑕nik 1. razreda vara綿inske I. gimnazije) osvojili su...

20. 7. 2015.

Informativna radionica za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama"

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odr綼t 鎒 u 鑕tvrtak 23. srpnja 2015. godine informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih...

20. 7. 2015.

Seminar za u鑙telje i nastavnike povijesti „Kako pou鑑vati o holokaustu s mecima?“

Yahad – In Unum, me饀narodna organizacija koja promi鑕 edukaciju o holokaustu, organizira od 7. do 8. studenoga 2015., seminar za u鑙telje i nastavnike povijesti „Kako pou鑑vati o holokaustu s mecima?“

20. 7. 2015.

Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika II.

U Segetu Donjem odr綼vao se od 1. do 3. srpnja 2015. dr綼vni stru鑞i skup za tristotinjak u鑙telja i nastavnika Hrvatskoga jezika. Ovaj se skup naziva Kompetencijski pristup u nastavi Hrvatskoga jezika II. koncepcijski izravno nastavlja na stru鑞i skup...

17. 7. 2015.

Novi javni poziv za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu predmetnih kurikuluma Francuskog jezika, Talijanskog jezika, Psihologije i Islamskog vjeronauka

Objavljen je novi javni poziv za stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za Francuski jezik, Talijanski jezik kao strani jezik, Psihologiju i Islamski vjeronauk.

17. 7. 2015.

Odluka o poni箃enju dijela Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove 18 stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Vedran Mornar, donio je Odluku o poništenju dijela Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove 18 stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za Hrvatski jezik, Engleski jezik,...

15. 7. 2015.

Poziv na informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s te筴o鎍ma u razvoju u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim odgojno-obrazovnim ustanovama"

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i...

14. 7. 2015.

Dobitnici nagrade "Masla鑑k znanja" za 2015. godinu

Na temelju 鑜. 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba od 10. o緐jka 2015. godine, a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika...

14. 7. 2015.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Donosimo tekst objave Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji sadr緄 poziv na na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ s ciljem...

10. 7. 2015.

Isplata pla鎒 za lipanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za lipanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 9. srpnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 7. 2015.

Rezultati odabira 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina za izradu za izradu kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih u鑕nika i u鑕nika s te筴o鎍ma

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga Okvira za poticanje iskustava u鑕nja i vrednovanje postignu鎍 darovitih u鑕nika i Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 u鑕nika s...

10. 7. 2015.

Mala glagoljska akademija "Juri 產kan" Ro na temu putovanja

Od 28. lipnja do 4. srpnja 2015. odr綼n je 23. saziv Male glagoljske akademije “Juri 產kan” u Ro鑥. Tema ovogodišnjeg saziva bila je putovanje. U鑙telji i pedesetak u鑕nika 6. razreda osnovnih škola sudjelovali su u radu radionice...

8. 7. 2015.

Rezultati odabira 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina za podru鑚a kurikuluma, me饀predmetne teme i predmete

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga kurikuluma za me饀predmetne teme, podru鑚a kurikuluma i predmete od 25. svibnja 2015. zaprimljene su ukupno 963 prijave iz svih dijelova odgojno-obrazovnog sustava i svih krajeva...

8. 7. 2015.

Objava rezultata Javnih poziva za cjelovitu kurikularnu reformu - danas, 8. srpnja u 12 sati

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizira konferenciju za novinare, koja 鎒 se odr綼ti danas, 8. srpnja 2015. godine s po鑕tkom u 12:00 sati u prostorijama Ministarstva, Donje Svetice 38, povodom objave Odluke o izabranim 鑜anovima...

8. 7. 2015.

Povjerenstva za izbor 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina, kriteriji i postupak izbora

Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za izbor 鑜anova Stru鑞ih radnih skupina za izradu pojedinih predmetnih kurikuluma, podru鑚a kurikuluma i me饀predmetnih tema (KLASA: 023-03/15-06/00011; URBROJ: 533-26-15-0009).

7. 7. 2015.

Rje筫nja o napredovanju/ponovnom izboru u zvanje (lipanj 2015.)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je 19. lipnja 2015. godine sve鑑no uru鑕nje Rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta za 103 nastavnika.

6. 7. 2015.

Zlato, srebro i dvije bronce za mlade hrvatske informati鑑re na 22. srednjoeuropskoj informati鑛oj olimpijadi

Na 22. srednjoeuropskoj informati鑛oj olimpijadi - CEOI 2015, koja se od 29. lipnja do 4. srpnja 2015. odr綼la u 鑕škom gradu Brnu, hrvatska informati鑛a reprezentacija ponovno je ostvarila zna鑑jan uspjeh.

6. 7. 2015.

Dodijeljeni Oskari znanja 2015.

Sve鑑na dodjela Oskara znanja za 329 dr綼vnih i me饀narodnih prvaka u znanju te priznanja njihovim mentorima odr綼na je u utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu.

6. 7. 2015.

Obavijest korisnicima u vezi s elektroni鑛om prijavom na stru鑞e skupove

Agencija za odgoj i obrazovanje obavještava korisnike da je od 3. srpnja 2015. godine promijenjena internetska adresa za prijavljivanje na stru鑞e skupove. Aplikacija za elektroni鑛o prijavljivanje na stru鑞e skopove nalazi se na novoj adresi...

6. 7. 2015.

U Opatiji odr綼n stru鑞i skup "Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju"

Agencija za odgoj i obrazovanje prvi put je organizirala stru鑞i skup „Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju“ za zaposlene u sustavu obrazovanja. Skup je odr綼n 23. i 24. lipnja 2015. u Opatiji. Integrativna supervizija u odgoju i...

3. 7. 2015.

Informacija o objavi rezultata Javnih poziva

Radna skupina cjelovite kurikularne reforme obavještava sve koji su se prijavili na javne pozive da 鎒 rezultati svih javnih poziva biti objavljeni po鑕tkom nadolaze鎒g tjedna. Osnovni razlog za navedeno je 緀lja da se u isto vrijeme da informacija o svim izabranim 鑜anovima, vo餰ni 鑙njenicom da se zna鑑jan...

1. 7. 2015.

Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva srednjo筴olskih obrazovnih programa za upise u 1. razred srednje 筴ole

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Odlukom od 28. sije鑞ja 2015. (KLASA: 602-03/15-06/00047, URBROJ: 533-25-15-0001) imenovao je Povjerenstvo za izmjenu i dopunu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih...

29. 6. 2015.

Otvoreno e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedago筴ih mjera

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je e-Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Cilj i svrha e-Savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predlo緀nom Pravilniku o...

29. 6. 2015.

Zavr筫na javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je javnu raspravu o Prijedlogu Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/2014).

29. 6. 2015.

Osnovne informacije o prijavama na javne pozive za cjelovitu kurikularnu reformu

Radna skupina cjelovite kurikularne reforme obavještava sve zainteresirane da je na Javne pozive za podru鑚a kurikuluma, me饀predmetne kurikulume, predmetne kurikulume te za posebne skupine za darovite i u鑕nike s...

22. 6. 2015.

Javni poziv za prijavu projekata udruga za financiranje izrade ud綽enika za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika i studenata za 筴olsku/akademsku godinu 2015./2016.

Predmet  Javnog poziva je prikupljanje prijava  udruga za financiranje izrade ud綽enika na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba ud綽enika, edukativnih i didakti鑛ih materijala,...

18. 6. 2015.

Odobrena tri nova pomo鎛a nastavna sredstva u Obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Na temelju 鑜anka 3. stavka 3. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu  (Narodne novine, 27/2010.) Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrava za uporabu u školama pomo鎛a nastavna sredstva.

16. 6. 2015.

Gotova je 筴ola :)

Nastava za 2014./2015. školsku godinu je završila. Za više od pola milijuna u鑕nika diljem Hrvatske po鑙nju ljetni praznici. Dragi u鑕nici i nastavnici, 鑕stitamo vam na postignutom uspjehu i 緀limo vam da u緄vate u zaslu緀nom odmoru! Ukoliko se za緀lite školskih sadr綼ja, Portal za škole...

16. 6. 2015.

Dodjela Oskara znanja odr綼t 鎒 se 30. lipnja i 1. srpnja

Sve鑑na dodjela Oskara znanja za dr綼vne i me饀narodne prvake u znanju odr綼t 鎒 se u utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb.

16. 6. 2015.

U MZOS-u dodijeljene Nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i 筴ole bez nasilja

U spomen na Luku Ritza, mladi鎍 koji je smrtno stradao kao 緍tva vršnja鑛og nasilja, ali i na sve ostale djevojke i mladi鎒 緍tve nasilja, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) u petak, 12. lipnja, je sedmi put dodijeljena nagrada...

15. 6. 2015.

Sve鑑na dodjela Rje筫nja o napredovanju/ ponovnom izboru u zvanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira sve鑑nu dodjelu Rješenja o napredovanju ili ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta.

15. 6. 2015.

Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja 2015.-2016.

U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, br. 124/14) me饀 strateške ciljeve u podru鑚u obrazovanja navodi se i internacionalizacija obrazovanja, posebno u podru鑚u visokog obrazovanja ("internacionalizacija visokog obrazovanja i...

12. 6. 2015.

Odluka o uvjetima za prijam u鑕nika u u鑕ni鑛e domove u 筴olskoj godini 2015./2016.

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014),  ministar znanosti, obrazovanja i sporta...

12. 6. 2015.

Natje鑑j za upis u 1. razred srednje 筴ole pri Prosvjetno-kulturnom centru Ma餫ra u RH, Osijek

Na temelju 鑜anka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), 鑜anka 63. st. 6. Statuta Prosvjetno-kulturnog centra Ma餫ra...

11. 6. 2015.

Isplata pla鎒 za svibanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za svibanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. lipnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

11. 6. 2015.

Me饀narodno istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja – TIMSS 2015

Hrvatska je jedna od 46 zemalja koja sudjeluje u me饀narodnom istra緄vanju TIMSS za 鑕tvrte razrede osnovnih škola tijekom 2015. godine. Me饀narodno istra緄vanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja – TIMSS ( Trends in International...

11. 6. 2015.

Najava stru鑞og skupa "Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju"

Agencija za odgoj i obrazovanje po prvi puta organizira stru鑞i skup „Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju" za zaposlene u sustavu obrazovanja, koji 鎒 se odr綼ti od 22. do 24. lipnja 2015. godine u Opatiji.

11. 6. 2015.

Obavijest o financijskoj potpori udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2014./2015.

Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini 2014./2015. (KLASA: 016-01/15-01/00259, URBROJ: 533-26-15-0002, od...

9. 6. 2015.

Produljenje roka za prijave na javne pozive za Cjelovitu kurikularnu reformu

Na temelju Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma, Javnog poziva za prijavu kandidata za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga kurikuluma me饀predmetnih tema te Javnog...

9. 6. 2015.

Sve鑑na dodjela Oskara znanja krajem lipnja 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je da 鎒 sve鑑na dodjela Oskara znanja biti organizirana krajem lipnja 2015. godine. Prvobitno je sve鑑na dodjela ukinuta kao jedna od mjera štednje, no kako je javnost pokazala velik interes za ovu...

3. 6. 2015.

Odr綼n III. me饀narodni andrago筴i simpozij

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zadru je u Hotelu Kolovare 28. i 29. svibnja 2015. odr綼n III. Me饀narodni andragoški simpozij. Glavna tema Simpozija bila je osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, a u radu Simpozija sudjelovalo je više od stotinu sudionika,...

3. 6. 2015.

Odr綼na tre鎍 simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih 筴ola

Slu綽a za gra餫ne Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je Tre鎢 simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za u鑕nike srednjih škola 25. svibnja 2015.

3. 6. 2015.

Odr綼n stru鑞i skup o prevenciji nasilja i ovisnosti

Programi prevencije svih vrsta nasilja te raznih vrsta ovisnosti me饀 u鑕nicima i mladima iznimno su va緉i i zato se sve institucije koje rade s djecom moraju uklju鑙ti i zajedni鑛i raditi na planiranju i provedbi preventivnih aktivnosti.

1. 6. 2015.

Naj鑕规e postavljana pitanja - Upisi u srednje 筴ole 2015./2016.

Izra餰n je popis naj鑕š鎒 postavljanih pitanja u vezi s prijavama i upisima u I. razred srednje škole i sa緀tih odgovora na ta pitanja . Namjera objave naj鑕š鎒 postavljenih pitanja i odgovora jest pru緄ti dodatno objašnjenje...

1. 6. 2015.

Rezultati javne rasprave o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼lo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i...

1. 6. 2015.

Odredbe Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju u odnosu na Pravilnik o osnovno筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Odredbe Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju (NN, 24/2015) u odnosu na Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju (NN,...

1. 6. 2015.

Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori za provedbu projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih 筴ola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima u 筴olskoj godini 2015./2016.

Na temelju Javnoga poziva za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima u školskoj godini 2015./2016. (Klasa: 602-01/15-01/00441; Urbroj: 533-26-15-0001) od 12....

1. 6. 2015.

Javni poziv za prijavu 鑜anova stru鑞e radne skupine za izradu kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih u鑕nika i u鑕nika s te筴o鎍ma

Objavljen je javni poziv za prijavu 鑜anova stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava u鑕nja te vrednovanje postignu鎍 u鑕nika s teško鎍ma u razvoju i stru鑞e radne skupine za izradu prijedloga Okvira za...

28. 5. 2015.

Uspjeh u鑕nika MIOC-a na informati鑛om natjecanju odr綼nom u SAD-u

U Orlandu (Florida, SAD), 23. 5. odr綼no je me饀narodno informati鑛o natjecanje u鑕nika srednjih škola All-Star ACSL 2015. Juniorski i seniorski tim XV. gimnazije osvojili su 1. mjesto, dok je Intermediate tim osvojio 4. mjesto.

27. 5. 2015.

Snimka konferencije za medije odr綼ne povodom objave javnih poziva za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina

U ponedjeljak 25. svibnja 2015. objavljeni su javni pozivi za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma, kurikuluma me饀predmetnih tema i predmetnih kurikuluma u sklopu cjelovite kurikularne reforme.

26. 5. 2015.

Objavljeni javni pozivi za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma, kurikuluma me饀predmetnih tema i predmetnih kurikuluma

Objavljena su 43 javna poziva za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga podru鑚a kurikuluma, kurikuluma me饀predmetnih tema i predmetnih kurikuluma. Prijave se zaprimaju do 8. lipnja 2015. godine.

25. 5. 2015.

Zapo鑕o rad stru鑞ih radnih skupina za nacionalne kurikulume i okvir vrednovanja

Cjelodnevnim sastankom i radionicom odr綼nom 20. svibnja u Zagrebu zapo鑕o je rad stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 raditi na prijedlozima nacionalnih kurikuluma za pojedine vrste i razine obrazovanja te na okviru vrednovanja, ocjenjivanja i...

25. 5. 2015.

Obavijest o potpisanim ugovorima u okviru darovnice "Modernizacija 筴olskih kurikuluma u strukovnim 筴olama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tr緄箃a rada - faza II"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao Posredni鑛o tijelo razine 1, 24. velja鑕 2015. godine je donijelo Odluku o financiranju  28 projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava HR.3.1.14. Modernizacija školskih...

25. 5. 2015.

Izvje规e o provedenom savjetovanju o ustrojstvu i upravljanju vr筺om nacionalnom internetskom domenom

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom...

25. 5. 2015.

Nagrada Solja鑙 za izniman uspjeh na dr綼vnoj maturi

Maturant koji ove godine postigne najbolji rezultat iz Matematike, A razine, te iz Fizike, osvojit 鎒 Nagradu Solja鑙 u iznosu od pet tisu鎍 ameri鑛ih dolara, odnosno oko 33.500,00 kuna, koja 鎒 mu biti dodijeljena 31. srpnja 2015. u Ministarstvu...

22. 5. 2015.

Objavljena publikacija "Prijave i upisi u srednje 筴ole za 筴olsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!"

Objavljena je publikacija "Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!" u kojoj u鑕nici mogu prona鎖 najva緉ije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj...

20. 5. 2015.

Pripreme voditelja 甋V-a za aktivno sudjelovanje u kurikularnoj reformi

Edukacijom i radionicama za voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 (甋V) zapo鑕lo je stru鑞o usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za aktivno sudjelovanje u procesu kurikularne reforme.

20. 5. 2015.

Odr綼n seminar "Balkan, holokaust i 甶dovi"

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, od 13. do 16. svibnja 2015. godine u Zagrebu i Jasenovcu, odr綼n je izvrsno osmišljen i realiziran seminar „Balkan, holokaust i 甶dovi“. Vode鎖 organizator seminara je bio Memorial de la Shoah – Odjel za me饀narodne odnose, Pariz, u suradnji s AZOO-om,...

18. 5. 2015.

Rezultati izbornih natjecanja za nastup na me饀narodnim matemati鑛im natjecanjima srednjo筴olaca

Nakon odr綼nog Dr綼vnog natjecanja od 8. do 10. travnja u Trogiru, u Zagrebu su, u organizaciji Hrvatskog matemati鑛og društva, odr綼na izborna natjecanja za izbor ekipa za me饀narodna natjecanja. Tako je 6. Hrvatska matemati鑛a olimpijada odr綼na...

14. 5. 2015.

Dvije srebrne medalje za hrvatske u鑕nike na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije

Hrvatski u鑕nici osvojili su dvije srebrne medalje na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije (European Science Olympiad; EUSO) odr綼noj u Klagenfurtu, Austrija, od 26. travnja do 3. svibnja 2015. godine.

14. 5. 2015.

Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita

Na temelju 鑜anka 62. Zakona o obrtu (Narodne novine br. 43/13), 鑜anka 6. Pravilnika o postupku i na鑙nu polaganja pomo鎛i鑛og ispita (Narodne novine, br. 62/14) i 鑜anka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelj Ivan Šutalo, dipl. ing. donosi Kalendar pomo鎛i鑛ih ispita za razdoblje od...

13. 5. 2015.

Izabrani 鑜anovi Stru鑞ih radnih skupina za Nacionalne kurikulume i Okvir vrednovanja

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina od 9. travnja 2015. zaprimljene su 302 prijave iz svih dijelova Republike Hrvatske i iz svih dijelova odgojno-obrazovnog sustava. Prijave su bile izrazito sadr綼jne pa se pozivaju svi oni koji...

13. 5. 2015.

Dopuna O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima objavilo je 30....

13. 5. 2015.

Izlo綽a u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola iz podru鑚a vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK 2015.

Od 28. do 29. travnja 2015., u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te OŠ Dragutina Tadijanovi鎍, u Vukovaru, odr綼lo se Natjecanje–izlo綽a LIK 2015. Autor teme ovogodišnjeg...

12. 5. 2015. :: Autor: Ana Orlovi

Odluka o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2015./2016.

Na temelju 鑜anka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio...

12. 5. 2015.

Isplata pla鎒 za travanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Obavještavaju se sve školske ustanove da je pla鎍 za travanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. svibnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti objavljena na...

8. 5. 2015.

"Akcija kulture!" u Zagrebu

U organizaciji Ministarstva kulture i uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje, u prostorima Studentskog centra i Tehni鑛og muzeja u Zagrebu, 12. svibnja 2015. godine, od 10 do 22 sata, odr綼t 鎒 se prva “Akcija kulture!“.

8. 5. 2015.

Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih 筴ola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natje鑑j za potporu me饀narodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjelo緄votno u鑕nje i za suradnju sa školama i...

8. 5. 2015.

Devetneesto Dr綼vno natjecanje u鑕nika u obrazovnom sektoru promet i logistika

Devetneesto Dr綼vno natjecanje u鑕nika u obrazovnom sektoru promet i logistika, u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odr綼no je od 22. do 24. travnja 2015. u hotelskom naselju Solaris pokraj Šibenika.

6. 5. 2015.

萳anovi Ekspertne radne skupine odr綼li informativni sastanak sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje

萳anovi Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme i Jedinice za stru鑞u i administrativni pomo odr綼li su 4. svibnja 2015. u Zagrebu informativni sastanak sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje na kojem su ih upoznali s...

6. 5. 2015.

Rezultati odr綼ne javne rasprave Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odr綼lo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, zahvaljuje na svim pristiglim mišljenjima, primjedbama i...

5. 5. 2015.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Na temelju odredbi 鑜anka 22., st. 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi...

5. 5. 2015.

Voditelji 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 筴olskih psihologa imaju svoju internetsku stranicu

Dr綼vni stru鑞i skup psihologa na temu Primjena IKT-a (CMS-a i web 2.0 alata) u radu psihologa u školi odr綼n je u Zadru od 27. do 29. travnja 2015. Organizatori i nositelji programa su, uva綼vaju鎖 sveprisutnu rastu鎢 potrebu za br緊m, pouzdanom i...

4. 5. 2015.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2015.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ove godine organizira 9. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja od 28. rujna do 4. listopada. Kao i prethodna, i ovogodišnja kampanja provodi se pod sloganom „Dobro je u鑙ti“, te je usmjerena na prenošenje poruke o va緉osti u鑕nja i mogu鎛ostima koje pru綼...

4. 5. 2015.

Provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Cilj izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u...

4. 5. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima objavljuje...

30. 4. 2015.

萫tvrta juniorska hrvatska informati鑛a olimpijada 2015

Juniorska hrvatska informati鑛a olimpijada odr綼t 鎒 se 28. lipnja na Krku, u organizaciji Hrvatskog saveza informati鑑ra, godišnje je informati鑛o natjecanje za u鑕nike osnovnih škola Republike Hrvatske, koje se odvija prema pravilima po...

28. 4. 2015.

Poziv na sudjelovanje u projektu Digitalne kompetencije za nastavnike

U sklopu projekta Digitalne kompetencije za nastavnike, unutar programa Erasmus+ izradit 鎒 se pet online te鑑jeva koji 鎒 omogu鎖ti nastavnicima e-u鑕nje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija (Informacije, Komunikacija, Izrada...

27. 4. 2015.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u drugom kvartalu 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti u drugom kvartalu 2015. godine.

27. 4. 2015.

Odr綼n dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja: Vo餰nje i upravljanje 筴olskom domskom ustanovom

Dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova odr綼n je u Puli 21. i 22. travnja 2015. godine. Na stru鑞om je skupu sudjelovalo 300-tinjak ravnatelja koji su imali priliku 鑥ti recentne teme iz podru鑚a školskog...

27. 4. 2015.

Odr綼na 27. Proljetna 筴ola 筴olskih knji緉i鑑ra na temu "Uloga medija u u鑕nju i pou鑑vanju u 筴olskoj knji緉ici"

Na 27. Proljetnoj školi školskih knji緉i鑑ra RH, dr綼vnom stru鑞om skupu stru鑞ih suradnika knji緉i鑑ra osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova koji se u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼o od 15. do 18. travnja...

27. 4. 2015.

Zavr筫na javna rasprava o ustrojstvu i upravljanju vr筺om nacionalnom internetskom domenom

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o  izmjenama i...

24. 4. 2015.

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 筴olskoj godini 2014./2015.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za u鑕nike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj godini...

22. 4. 2015.

Naj鑕规e postavljana pitanja o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Na temelju zaprimljenih upita u svezi s Natje鑑jem za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016. na鑙njen je dokument Naj鑕š鎒...

21. 4. 2015.

Imenovan predsjednik i 鑜anovi Sektorskog vije鎍 XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

Predsjednika i 鑜anove Sektorskog vije鎍 XXI. Odgoj, obrazovanje i sport imenovao je 13. travnja 2015. godine ministar nadle綼n za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir 鑜anova sektorskih vije鎍.

21. 4. 2015.

Odr綼n stru鑞i skup "Pedagog i suvremena pedago筴a teorija i praksa"

Na dvodnevnom stru鑞om skupu stru鑞ih suradnika pedagoga osnovnih i srednjih škola u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 13. do 15. travnja 2015. godine u Primoštenu, njih više od 380 iz cijele Hrvatske, bavilo se temom...

21. 4. 2015.

Odr綼n osmi dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat - 20 godina oslobodila鑛e operacije "Oluja"

Osmi dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike povijesti,  na temu Domovinski rat – 20 godina oslobodila鑛e operacije „Oluja“, odr綼n je u Vodicama od 30. o緐jka do 1. travnja 2015. i na njemu je nazo鑙lo više od 220...

16. 4. 2015.

Cjelovita kurikularna reforma za rani i pred筴olski, osnovno筴olski i srednjo筴olski odgoj i obrazovanje

Po鑕tkom velja鑕 zapo鑕o je rad Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme. Zadatak skupine je odre餴vanje glavnog smjera kurikularnih promjena, fokusirano vo餰nje procesa tijekom prve dionice kurikularne reforme te koordiniranje...

13. 4. 2015.

Isplata pla鎒 za o緐jak 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za o緐jak 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. travnja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate...

10. 4. 2015.

Pitanja i odgovori vezani uz pozive o kvaliteti i unaprje餰nju sustava odgoja i obrazovanja na srednjo筴olskoj razini te ja鑑nju kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo odgovore na 鑕sto postavljena pitanja u okviru Poziva "Promocija kvalitete i unaprje餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini", 1....

9. 4. 2015.

Najava konferencije za medije povodom objave javnih poziva za Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih kurikuluma

Danas, 9. travnja 2015., s po鑕tkom u 12 sati, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38 odr綼t 鎒 se konferencija za medije povodom objave Javnih poziva za Stru鑞e radne skupine za izradu Nacionalnih kurikuluma.

2. 4. 2015.

Novi 鑜anovi Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje

Nacionalno vije鎒 za odgoj i obrazovanje je stru鑞o i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

2. 4. 2015.

Najava regionalnog skupa "Balkan, holokaust i 甶dovi"

Na temelju potpisanog sporazuma o me饀narodnoj suradnji, Memorial de la Shoah iz Pariza, Spomen podru鑚e Jasenovac i Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), uz podršku još nekoliko inozemnih institucija, organiziraju regionalni stru鑞i skup...

1. 4. 2015.

Europska oznaka jezika 2015.

Agencija za mobilnost i programe EU raspisala je Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika za inovativne projekte u nastavi i u鑕nju jezika. Nagrada je to koja poti鑕 nove inicijative u podru鑚u u鑕nja i pou鑑vanja, nagra饀je nove tehnike pou鑑vanja jezika, promi鑕 i poti鑕 uvo餰nje dobre prakse.

31. 3. 2015.

Najava III. Me饀narodnog andrago筴og simpozija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine organizira III. Me饀narodni andragoški simpozij, koji 鎒 se odr綼ti 28. i 29. svibnja 2015. godine u Zadru, Hotel Kolovare.

30. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu .

30. 3. 2015.

Dobitnici Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture "Faust Vran鑙" za 2014. godinu

Odbor za dodjelu Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture ''Faust Vran鑙'' na sjednici odr綼noj 28. sije鑞ja 2015. godine donio je odluku o dodjeli Dr綼vne nagrade tehni鑛e kulture ''Faust Vran鑙'' za 2014. godinu.

19. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o izvo餰nju izleta, 筴olskih ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvo餰nju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

19. 3. 2015.

Zavr筫tak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i...

19. 3. 2015.

Obavijest u鑕nicima i roditeljima s podru鑚a Zagreba鑛e 緐panije i Grada Zagreba

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o povratu sredstava za srednjoškolski prijevoz u鑕nika koji na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije i  Grada Zagreba putuju prijevoznicima Samobor鑕k...

18. 3. 2015.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava javnost da je u Narodnim novinama br.: 26/2015 na adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_560.html objavljena Odluka o po鑕tku i završetku nastavne godine,...

18. 3. 2015.

Najava dr綼vnog stru鑞og skupa o Domovinskom ratu - 20 godina oslobodila鑛e operacije Oluja

Dr綼vni  stru鑞i skup o Domovinskom ratu – 20 godina oslobodila鑛e operacije „Oluja“, za u鑙telje i nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola RH-a odr綼t 鎒 se u Vodicama od 30. o緐jka do 1. travnja 2015. godine.

17. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o ustrojstvu i upravljanju vr筺om nacionalnom internetskom domenom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

13. 3. 2015.

Odr綼na dr綼vna Smotra simuliranih su餰nja 2015.

Dr綼vna Smotra simuliranih su餰nja – Modul zakon u razredu iz podru鑚a gra餫nskog odgoja i obrazovanja odr綼na je 7. o緐jka 2015. godine u prostorijama Op鎖nskog kaznenog suda u Zagrebu. Spis za simulirano su餰nje bio je gra餫nska parnica:...

13. 3. 2015.

Javni poziv za podno筫nja prijedloga za dodjelu nagrade "Masla鑑k znanja" za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba

Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba od 10. o緐jka 2015. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je javni poziv za podnošenje prijedloga za...

13. 3. 2015.

Poziv na financiranje projekta u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih 筴ola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je Poziv za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u podru鑚u rada s darovitim u鑕nicima u školskoj godini 2015./2016.

11. 3. 2015.

Kre鎒 izrada standarda kvalifikacija, programa i pravilnika o postupku licenciranja ravnatelja

Najbrojniji do sada stru鑞i skup ravnatelja osnovnih škola u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, koji je u prvom dijelu bio posve鎒n informiranju ravnatelja o provedbi Cjelovite kurikularne reforme, a u drugom stru鑞om...

11. 3. 2015.

Informativna radionica za Poziv ''Promocija kvalitete i unaprje餰nje sustava odgoja i obrazovanja na srednjo筴olskoj razini'"

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odr綼t 鎒 u ponedjeljak 16. o緐jka 2015. godine informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Promocija kvalitete i unaprje餰nje sustava...

11. 3. 2015.

Isplata pla鎒 za velja鑥 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za velja鑥 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. o緐jka 2015. godine. Obavijest o datumu...

10. 3. 2015.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima .

9. 3. 2015.

Popis pozvanih na dr綼vnu Smotru LiDraNo 2015.

萳anovi prosudbenih povjerenstava odabrali su radove i u鑕nike koje pozivaju na dr綼vnu Smotru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2015. Dr綼vna smotra LiDraNo odr綼t 鎒 se u Šibeniku od 23. do 27. o緐jka 2015....

9. 3. 2015.

Najava dr綼vnog skupa ravnatelja osnovnih 筴ola u Vodicama

Agencija za odgoj i obrazovanje od 9. do 11. o緐jka 2015. u Vodicama organizira dr綼vni stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih škola RH, stru鑞o usavršavanje o aktualnim temama iz odgoja i obrazovanja na kojem 鎒 ravnatelji biti upoznati s...

6. 3. 2015.

Protokol o postupanju u slu鑑ju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 5. o緐jka 2015. godine objavljen je Protokol o postupanju u slu鑑ju zlostavljanja i zanemarivanja djece . Protokolom su definirane obveze u postupanju sa zlostavljanim ili...

4. 3. 2015.

Pokretanje psiholo筴ih kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja.

4. 3. 2015.

Obavijest o otvaranju mre緉e stranice Cjelovite kurikularne reforme

U utorak, 3. o緐jka 2015. godine otvorena je mre緉a stranica Cjelovite kurikularne reforme. Sve relevantne informacije o Ekspertnoj radnoj skupini za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i...

3. 3. 2015.

21. Hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2015

Hrvatska informati鑛a olimpijada - HIO 2015, 21. po redu odr綼t 鎒 se 28. o緐jka 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva. Hrvatska informati鑛a olimpijada, u organizaciji Hrvatskog saveza informati鑑ra, presti緉o i zna鑑jno...

2. 3. 2015.

Obavijest osnovnim i srednjim 筴olama za sudjelovanje u provedbi kampanje ''Techmen - promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji''

Microsoft Hrvatska d.o.o. planira provesti kampanju ''Techmen - promocija Office365 kroz interaktivne radionice i predavanja o tehnologiji'' 鑙ji je naglasak pribli綼vanje te upoznavanje u鑕nika i nastavnika osnovnih i srednjih...

26. 2. 2015.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima. Mobilnosti su namijenjene razli鑙tim grupama korisnika – od ravnatelja škola do u鑕nika i nastavnika.

23. 2. 2015. :: Autor: Renata Simunko

Odluka o sufinanciranju zna鑑jnih obljetnica osnovnih i srednjih 筴ola u 2015. godini

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o sufinanciranju zna鑑jnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u 2015. godini. Zamolbe škole za sufinanciranje trebaju sadr綼vati opis aktivnosti i troškove koji...

23. 2. 2015.

Popis prijavljenih kandidata za pomo鎛i鑛e ispite u 3. roku

Prema Kalendaru polaganja pomo鎛i鑛ih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), dana 11. o緐jka 2015. godine u školama u kojima su u鑕nici prijavili polaganje ispita provodit 鎒 se pisani dio pomo鎛i鑛og...

20. 2. 2015.

Rezultati odabira prijavljenih 筴ola na Javni poziv za sudjelovanje u pilot projektu e-﹌ole

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet objavila je nazive prvih 150 škola koje 鎒 se u sljede鎒 tri godine uklju鑙ti u pilot projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola". U prvoj fazi, ve na...

18. 2. 2015.

Natje鑑j za podno筫nje prijedloga za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipovi'' za 2014. godinu

Na temelju Zakona o ''Nagradi Ivan Filipovi'' (Narodne novine, broj 61/91. i 149/09.) i 鑜anka 3. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipovi'' (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu...

18. 2. 2015.

Konstituirano Nacionalno vije鎒 u鑕nika Republike Hrvatske u novom sastavu

Karlo Horvat, u鑕nik 2. razreda Gimnazije Daruvar, novi je predsjednik Nacionalnog vije鎍 u鑕nika Republike Hrvatske. Izabran je ve鎖nom glasova na konstituiraju鎜j sjednici odr綼noj u utorak, 17. velja鑕 2015., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i...

16. 2. 2015.

"Nije znanje znanje znati, ve je znanje znanje dati" moto je promoviranih u zvanje mentora

Na sve鑑noj promociji u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu u zvanje mentora i savjetnika 13. velja鑕 2015. godine promovirano je 278 odgojno-obrazovnih radnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i...

16. 2. 2015.

Otvorena Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

Sukladno odredbama 鑜anka 22. stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. i 152/2014.), elemente i kriterije za izbor...

12. 2. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r za箃ite prirode

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/2013), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r...

11. 2. 2015.

Isplata pla鎒 za sije鑑nj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za sije鑑nj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 10. velja鑕 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene...

11. 2. 2015.

Otvoren stru鑞i skup na temu 筴ole u bolnici

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar u utorak, 10. velja鑕, otvorio je interdisciplinarni stru鑞i skup koji se pod nazivom ''Uloga šire društvene zajednice u poboljšanju kvalitete 緄vota hospitaliziranog djeteta'' odr綼va u zagreba鑛oj Osnovnoj školi Izidora...

9. 2. 2015.

Zavr筫tak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r za箃ite prirode

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r zaštite prirode.

6. 2. 2015.

Obavijest o polaganju pomo鎛i鑛og ispita u tre鎒m roku

Prema Kalendaru polaganja pomo鎛i鑛ih ispita (KLASA: 133-01/14-07/01, URBROJ: 332-01-00/1-14-01 od 29. svibnja 2014.), prijave za polaganje pomo鎛i鑛og ispita u tre鎒m roku su od 10. do 16. velja鑕 2015. godine.

6. 2. 2015.

Objavljeno o鑙tovanje o javnom savjetovanju o osnivanju umjetni鑛ih 筴ola i umjetni鑛ih odjela u sastavu osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o o鑙tovanju o provedenoj raspravi o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu, uvjetima i  postupku osnivanja umjetni鑛e škole i umjetni鑛ih odjela u sastavu...

4. 2. 2015.

Zavr筫tak javne rasprave o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore....

4. 2. 2015.

Zapo鑕o natje鑑j za najbolje projekte i me饀narodnu suradnju 筴ola na temu solidarnosti

Akademija centralno-europskih škola (ACES) zapo鑙nje natje鑑j za najbolje projekte u okviru prekograni鑞ih školskih partnerstava i sve škole u Hrvatskoj pozvane su da se priklju鑕. U tijeku su prijave na natje鑑j koji ve niz...

3. 2. 2015.

Odr綼n me饀緐panijski stru鑞i skup "Provedba Programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za u鑕ni鑛e domove"

Dana 30. sije鑞ja 2015. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u Zagreb odr綼n je me饀緐panijski  stru鑞i skup s temom "Provedba Programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za u鑕ni鑛e...

3. 2. 2015.

Najava promocije mentora i savjetnika - 13. velja鑕 2015. godine

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 13. velja鑕 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 11 sati.

2. 2. 2015.

Kulturno-edukativni projekt Ruksak (pun) kulture

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na dr綼vnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u...

2. 2. 2015.

Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih tro筴ova prijevoza u osnovno筴olskim i srednjo筴olskim programima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluke o kriterijima za financiranje pove鎍nih troškova prijevoza u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima. Odluke mo緀te pro鑙tati na...

2. 2. 2015.

Promovirani pozvani da svojim znanjem pomognu u izradi novih kurikuluma

Vas najbolje od najboljih u hrvatskom obrazovnom sustavu pozivam da date svoj doprinos jednom velikom izazovu koji nas 鑕ka ove godine.

29. 1. 2015.

Odluka o izmjeni i dopuni o dodjeli bespovratnih sredstava

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i...

29. 1. 2015.

Javno predstavljanje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poziva zainteresirane na Konferenciju za novinare, koja 鎒 se odr綼ti danas, 29. sije鑞ja 2015. godine s po鑕tkom u 12:30 sati u prostorijama Ministarstva, Donje Svetice 38 (Velika dvorana u prizemlju) povodom imenovanja voditelja i 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite...

27. 1. 2015.

Uskoro po鑙nje natjecanje mladih tehni鑑ra i smotra mladih poduzetnika - rok za prijavu je 2. velja鑕 2015.

Školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga od 10. do 13. velja鑕 2015. u školama ili udrugama tehni鑛e kulture provode natjecanje i smotru na školskoj/klupskoj razini. Rok za prijavu je ponedjeljak, 2. velja鑕 2015....

26. 1. 2015.

Potpisan sporazum o suradnji izme饀 Agencije za odgoj i obrazovanje i francuske Akademije u Nancyu

Vinko Filipovi, ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje i Michèle Boccoz, veleposlanica Republike Francuske u RH-a potpisali su 23. sije鑞ja 2015. godine u Zagrebu partnerski ugovor o suradnji izme饀 francuske Akademije u Nancyu i Agencije za...

22. 1. 2015.

Nacionalni kurikulum za rani i pred筴olski odgoj i obrazovanje

Kvaliteta odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj odre餰na je kao cilj i na鑕lo hrvatske odgojno-obrazovne politike koja je prepoznala potrebu za osuvremenjivanjem rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja...

21. 1. 2015.

Otvorena Javna rasprava o nacrtu Nastavnog programa za 鑕筴i jezik po modelu C od 1. do 4. razreda osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o nacrtu Nastavnog programa za 鑕ški jezik po modelu C od 1. do 4. razreda osnovne škole. Javna 鎒 rasprava biti otvorena do 20. velja鑕 2015. godine.

21. 1. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu kori箃enja rezultata vrednovanja 筴olskih ustanova za strukovno obrazovanje

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/2013), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog...

21. 1. 2015.

Odluka o utvr餴vanju cijena usluga smje箃aja i prehrane u鑕nika u u鑕ni鑛im domovima

Na temelju 鑜anka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta,...

21. 1. 2015.

Uputa o na鑙nu provo餰nja Odluke o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015.

Na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ranije je objavljena Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015. godine .

20. 1. 2015.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r za箃ite prirode

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje tehni鑑r zaštite prirode.

20. 1. 2015.

Zavr筫na javna rasprava o strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu korištenja...

19. 1. 2015.

Najava promocije mentora i savjetnika 30. sije鑞ja 2015., popis promoviranih

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika u zvanje mentora i savjetnika odr綼t 鎒 se 30. sije鑞ja 2015. godine u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 11 sati.

16. 1. 2015.

Novi projekt Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Temeljem izravnoga poziva Europske komisije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imenovalo je Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nositeljem projekta EPALE, odnosno Nacionalnom slu綽om podrške ( National support...

16. 1. 2015.

Izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješ鎢je zainteresiranu javnost da je u Hrvatskom saboru izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Zakon je objavljen u Narodnim novinama...

14. 1. 2015.

Odluka o kriterijima i na鑙nu financiranja tro筴ova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015. godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo Odluku o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih u鑕nika srednjih škola u razdoblju sije鑑nj - lipanj 2015. godine. U...

14. 1. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika...

13. 1. 2015.

Isplata pla鎒 za prosinac 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za prosinac 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 12. sije鑞ja 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 1. 2015.

Zapo鑕lo drugo polugodi箃e 2014./2015. 筴olske godine

Danas, 12. sije鑞ja 2015. godine zapo鑕lo je drugo polugodište školske 2014./2015. godine. Za oko pola milijuna u鑕nika ono traje do 16. lipnja 2015. godine, a za u鑕nike završnih razreda srednje škole do 20. svibnja 2015....

12. 1. 2015.

Informacije za ravnatelje strukovnih 筴ola o provo餰nju istra緄vanja u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava stru鑞og usavr筧vanja nastavnika strukovnih predmeta”

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s agencijom za istra緄vanje tr緄šta Hendal u okviru projekta „Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“ provodi istra緄vanje...

9. 1. 2015.

Produ緀n rok za javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Zbog pove鎍nog interesa javnosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produ緐je rok javne rasprave o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore do 22. sije鑞ja 2015....

7. 1. 2015.

Odr綼na 鑕tiri stru鑞a skupa "Mato箄 u 鑑st" i "A 箃o je Mato nego Hrvatska"

Agencija za odgoj i obrazovanje 2014. godinu zaklju鑙la je nizom skupova na temu stvaralaštva Antuna Gustava Matoša. Budu鎖 da  su posljednje dvije godine protekle u ozra鑚u njegovih obljetnica - 2013. godine obilje緀na je 140....

29. 12. 2014.

Kalendar aktivnosti stru鑞og usavr筧vanja Programa Pestalozzi Vije鎍 Europe u 2015. godini

Objavljen je popis aktivnosti stru鑞og usavršavanja u 2015. godini koje se organiziraju u okviru Programa Pestalozzi Vije鎍 Europe. Opis aktivnosti i upute kako se prijaviti nalaze se na sljede鎒m linku:...

29. 12. 2014.

Najava Katehetske zimske 筴ole 2015.

Katehetska zimska škola Odgoj za mir, namijenjena vjerou鑙teljicama i vjerou鑙teljima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, odr綼t 鎒 se od 7. do 9. sije鑞ja 2015. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Kaptolu. Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje dostupna je programska knji緄ca.

24. 12. 2014.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je internetskim stranicama objavilo odluku o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u podru鑚u izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj godini...

24. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu kori箃enja rezultata vrednovanja 筴olskih ustanova za strukovno obrazovanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu pra鎒nja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te na鑙nu korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova za strukovno...

22. 12. 2014.

Upute za provedbu smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih 筴ola Republike Hrvatske

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svojim je internetskim stranicama objavila Upute za provedbu smotri radova i natjecanja u鑕nika i u鑕nica srednjih škola Republike Hrvatske.

22. 12. 2014.

Odr綼n stru鑞i skup "Preno筫nje povijesti holokausta"

Stru鑞i skup "Prenošenje povijesti holokausta", koji se odr綼vao od 8. do 11. prosinca 2014. godine, drugi je seminar organiziran za u鑙telje i nastavnike iz Hrvatske u Memorijalu holokausta u Parizu (fr. Mémorial de la Shoah ).

19. 12. 2014.

Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme

Na temelju to鑛e II. Odluke o osnivanju Posebnog stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti, (Klasa: 022-03/14-04/430, Ur. broj:...

19. 12. 2014.

Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr綼noj 4. prosinca 2014. godine donijela Zaklju鑑k (KLASA: 022-03/14-07/454, URBROJ: 50301-04/04-14-3) kojim se prihva鎍 Nacrt Javnoga poziva za prijavu kandidata za 鑜anove Nacionalnog vije鎍 za odgoj i...

19. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Izborne nastave tehni鑛e kulture od petog do osmog razreda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o nacrtu Izborne nastave tehni鑛e kulture od petog do osmog razreda. Javna 鎒 rasprava biti otvorena do 18. sije鑞ja 2015. godine.

19. 12. 2014.

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih 筴ola, pripadnicima romske nacionalne manjine za prijavu za stipendiju MZOS-a

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava u鑕nike polaznike prvih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, pripadnike romske nacionalne manjine, da podnesu zahtjev za dodjelu stipendije za školsku godinu...

19. 12. 2014.

Izvje规e o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o agencijama AZOO i ASOO

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje objavljuje:

19. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovno筴olskom i srednjo筴olskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s te筴o鎍ma u razvoju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u鑕nika s teško鎍ma u razvoju .

18. 12. 2014.

Odr綼na smotra projekata "Gra餫nski odgoj na djelu"

Kako u鑕nici mogu obnoviti derutno školsko igralište, zašto gra餫ni u Baranji kupuju flaširanu vodu, zašto je sve manje zagorskih purana – na ta, ali i brojna druga pitanja, odgovor su ponudili u鑕ni鑛i projekti...

16. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore.

16. 12. 2014.

Isplata pla鎒 za studeni 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za studeni 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. prosinca 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene...

16. 12. 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU-a

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predlo緀nome Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU-a. Javna rasprava bit 鎒 otvorena do 16. sije鑞ja 2015.

11. 12. 2014.

Istra緄vanje o u鑕nju zagreba鑛ih osnovno筴olaca

Koliko u鑕 hrvatski u鑕nici? Znaju li u鑙ti? Zašto u鑕? Kakvu potporu u u鑕nju im pru綼ju nastavnici i roditelji? Vide li Hrvatsku kao okru緀nje u kojem se u鑕nje i obrazovanje cijene i uva綼vaju? Kakve su im obrazovne aspiracije? Koliko koriste...

10. 12. 2014.

Novi, izmijenjeni vremenik natjecanja i smotri 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je novi vremenik natjecanja i smotri u 2015. godini, koji je izmijenjen zbog preklapanja termina pojedinih natjecanja na školskoj i 緐panijskoj razini.

9. 12. 2014.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u prvom kvartalu 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti u prvom kvartalu 2015. godine.

9. 12. 2014.

19. zimska 筴ola informatike - Krapina 2015.: pozvani u鑕nici

Ranije smo na Portalu za škole pisali o Natje鑑ju za besplatno sudjelovanje na Zimskoj školi informatike koja 鎒 se odr綼ti od 2. do 10. sije鑞ja 2015. godine u Krapini.

8. 12. 2014.

Najbolji komorni sastavi 2014.

Sve鑑nim koncertom i dodjelom nagrada najboljim mladim glazbenicima zatvoreno je u Opatiji 6. prosinca 2014. godine 52. natjecanje u鑕nika i studenata glazbe i plesa – komorni sastavi. Natjecanje se odvijalo u sedam kategorija: glasovirska dua, glasovir za šest i više ruku, dua, tria, kvarteti, kvinteti  i...

28. 11. 2014.

Otvorena javna rasprava o Programu u鑕nja hrvatskoga jezika povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom za箃itom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Odluke o Programu u鑕nja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uklju鑙vanja u hrvatsko društvo i Nacrtu...

28. 11. 2014.

Potpisan Program suradnje u podru鑚u obrazovanja izme饀 Hrvatske i Rumunjske

Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta i Remus Pricopi, rumunjski ministar nacionalnog obrazovanja, potpisali su u srijedu, 26. studenoga, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Program suradnje u podru鑚u obrazovanja za razdoblje...

26. 11. 2014.

Zavr筫tak javnog savjetovanja o osnivanju umjetni鑛ih 筴ola i umjetni鑛ih odjela u sastavu osnovne 筴ole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost o završetku javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o na鑙nu, uvjetima i postupku osnivanja umjetni鑛e škole i umjetni鑛ih odjela u sastavu...

26. 11. 2014.

Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji HIV-a

Uo鑙 Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, koji se u cijelom svijetu obilje綼va 1. prosinca, Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,...

24. 11. 2014.

Objava o鑙tovanja prispjelih na javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje o鑙tovanja prispjela na javno savjetovanje u dokumentu O鑙tovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje i zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovom obliku...

24. 11. 2014.

Robokup 2015. - ekipno natjecanje u鑕nika u robotici - rok prijave 22.12.2014.

Hrvatska zajednica tehni鑛e kulture i OŠ Matije Gupca iz Zagreba, organiziraju 8. robokup s ciljem populariziranja robotike. Robokup 鎒 se odr綼ti u subotu, 25. sije鑞ja 2015. godine u OŠ Matije Gupca u Zagrebu. Prijave se primaju...

24. 11. 2014.

Obavijest o javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještava zainteresiranu javnost kako u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nije prispjelo niti jedno...

17. 11. 2014.

Katalog natjecanja i smotri 2014./2015. 筴olske godine

Natjecanje je pravilima odre餰n postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja u鑕nika pisanim ili usmenim oblicima, pojedina鑞o ili u skupini, a smotre su predstavljanja postignu鎍 u vještinama i umije鎖ma u鑕nika. Natjecanja i...

13. 11. 2014.

Dopuna uputa o na鑙nu financiranja tro筴ova prijevoza redovitih u鑕nika srednjih 筴ola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) na svojim je internetskim stranicama 12. studenog objavilo Upute o dopuni Uputa o na鑙nu provo餰nja Odluke o o kriterijima i na鑙nu financiranja troškova prijevoza redovitih u鑕nika srednjih...

12. 11. 2014.

Isplata pla鎒 za listopad 2014. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta obavještavamo sve školske ustanove da je pla鎍 za listopad 2014. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 11. studenoga 2014. godine. Obavijest o datumu izvršene...

12. 11. 2014.

Novi projekt – Modernizacija sustava stru鑞og usavr筧vanja nastavnika strukovnih predmeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zapo鑙nje provedbu projekta 'Modernizacija sustava stru鑞og usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta' za kojega su sredstava osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Rije je o...

11. 11. 2014.

Odr綼n VI. simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskog jezika

Uz obvezno pou鑑vanje standardnog  hrvatskoga jezika treba poticati stvarala鑛o pou鑑vanje u鑕nika na materinskom jeziku i razvijati pozitivan odnos mladih generacija prema va緉osti o鑥vanja zavi鑑jnih govora koji 鑙ne naš jezik posebnim. U...

7. 11. 2014.

Natje鑑j za besplatno sudjelovanje na Zimskoj 筴oli informatike - Krapina 2015.

Otvoren je natje鑑j za besplatno sudjelovanje na Zimskoj školi informatike - Krapina 2015. Iz Hrvatskog saveza informati鑑ra pozivaju sve mlade i darovite informati鑑re osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i 鑜anove...

5. 11. 2014.

Stru鑞o usavr筧vanje na temu „Razvoja strukovnog obrazovanja Euroskills natjecanja"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u suradnji s Turisti鑛o-ugostiteljskom školom Split i zainteresiranim partnerima, organizira jednodnevno stru鑞o usavršavanje nastavnika i stru鑞ih suradnika