preskoči na sadržaj

Parapsihologija

Telepatija je komuniciranje mislima, umjesto riječima ili gestama. Telekineza ili psihokineza je sposobnost utjecanja na predmete, njihova savijanja ili pomicanja samo snagom uma. Parapsihologija je znanstvena disciplina koja proučava pojave i zbivanja koji se ne mogu objasniti zakonima suvremene fizike, biologije ili psihologije. Temeljna postavka parapsihologije jest da ne postoji čvrsta granica između objektivnog i subjektivnog doživljavanja svijeta.


Objektivni doživljaj označava viđenje „stvarnih“  materijalnih zbivanja oko nas, a subjektivni doživljaj ono što svatko od nas zamišlja. Istraživanja su pokazala da neki događaji ne pripadaju čvrsto niti u jednu od ovih kategorija, i u znanosti se nazivaju anomalijama budući da ih je teško znanstveno pojasniti. Ove anomalije općenito se grupiraju u tri kategorije: vanosjetilni doživljaji, psihokineza i pojave postojanja nakon biološke smrti.

Vanosjetilni doživljaj stručni je naziv za sve pojave doživljavanja stvarnosti bez korištenja pet osnovnih čula – okusa, mirisa, dodira, vida i sluha. Ovakve informacije nisu nužno povezane sa sadašnjim događajima, već se često odnose na davnu prošlost ili neposrednu budućnost. Psihokineza podrazumijeva sposobnost utjecanja na materijalne predmete snagom uma, bilo da ih se pomiče ili im se mijenja oblik. Osobe koje mogu primati i odašiljati telepatske i telekinetičke signale često se nazivaju medijima (lat. medium, sredstvo, posrednik, srednji). Vanosjetilni se doživljaj u narodu nazivao i šestim čulom, a zajednički naziv za parapsihološke pojave je i psi-fenomeni.

Telepatija

Riječ telepatija potječe od grčkih riječi tele (udaljen, dalek) i pathe (osjećaj). Francuski istraživač Fredric W.H. Myers prvi je upotrijebio riječ telepatija 1882. godine, na skupu Društva na psihološka istraživanja, uz objašnjenje da ona najbolje opisuje pojavu koju su dotad nazivali čitanjem misli.

Posebnu sposobnost telepatskog komuniciranja kod svojih su pacijenata bilježili brojni psiholozi i psihijatri, među kojima i slavni Sigmund Freud. On je smatrao da je telepatija pradavna čovjekova sposobnost, koja je evolucijom potisnuta i može se pojaviti samo pod određenim uvjetima. Nasuprot tomu, Carl G. Jung, poznati psihijatar s početka dvadesetog stoljeća, smatrao je da je ova pojava izrazito značajna u ljudskoj komunikaciji. Jung je čak iznio teoriju po kojoj društva funkcioniraju i usklađuju se u svom djelovanju upravo zahvaljujući telepatiji.

Istraživanja telepatije

Telepatija je prvi psihofenomen koji je postao predmetom znanstvenim istraživanja. Početni testovi bili su jako jednostavni – „pošiljatelj“ bi pokušao „primatelju“ poslati informaciju o nekom dvoznamenkastom broju. Pritom bi pošiljatelj bio u jednoj, a primatelj u drugoj prostoriji. Francuski je fiziolog Charles Richet u istraživanja telepatije uveo i statističku vjerojatnost, čime su ova znanstvena istraživanja postala međusobno usporediva.

Istraživanja su pokazala da se telepatija najčešće javlja u stresnim i iznimnim situacijama među bliskim prijateljima i članovima rodbine. Obično se manifestirala tako da je jedna osoba postala „svjesna“ opasnosti u kojoj se druga osoba nalazi, bilo tako što je usnila san ili „vidjela“ djeliće događaja koji se još nije zbio. Osoba koja „vidi“ prenosi potom svoje misli osobi koja je u opasnosti, te ovakva „informacija“ može utjecati na promjenu tijeka zbivanja. U narodnim se predajama ovakav vid telepatije naziva i predosjećanje, a u psihološkim su istraživanjima upravo ovakvi slučajevi telepatije najčešći.

Prema tvrdnjama istraživača, telepatija je usko povezana s emocionalnim stanjem osobe. Žene su češći primatelji od muškaraca, što psiholozi povezuju s njihovom većom osjećajnošću i činjenicom da se žene više oslanjaju na intuiciju od muškaraca. Najrjeđe se telepatska komunikacija događa među starijim osobama. Novija su istraživanja pokazala da se prilikom telepatskih iskustava mijenjaju i neki fiziološki elementi u čovjekovu organizmu. Tako je zabilježeno povećanje produkcije crvenih krvnih zrnaca te promjene moždanih valova „primatelja“. Neki lijekovi i tvari mogu potaknuti telepatske sposobnosti, što se tumači njihovim djelovanjem na živčani sustav i povećanjem proizvodnje adrenalina u organizmu.

Rhineovi eksperimenti

Najznačajnija istraživanja na polju telepatije proveli su Joseph Banks Rhine, američki sveučilišni profesor sa Sveučilišta Duke, i njegove supruga Louisa. Svoje su eksperimente Joseph i Louisa započeli 1927. godine, a radili su s posebnim kartama koje su po svom asistentu Karlu E. Zeneru nazvali „Zenerove karte“. Na kartama su bili otisnuti različiti znakovi – petokraka zvijezda, krug, kvadrat, križ i tri valovite crte.

Dvadeset i pet ovakvih karata poslagalo bi se u pet redov. Pred njih bi sjeo „pošiljalac“ telepatske poruke i uporno promatrao jednu od karata. U drugoj sobi sjedio je „primalac“ i pokazivao simbol u koji je po njegovu mišljenju „pošiljalac“ gledao. Po zakonu slučajnosti, običnim pogađanjem može se u prosjeku postići pet od 25 mogućih pogodaka.

Dakle, ukoliko bi ispitanik pogodio pet od 25 karata, to se smatralo čistom slučajnošću. No, neki su ispitanici točno pogodili čak 18 karata, te su Rhine i njegovi suradnici to objasnili postojanjem parapsiholoških sposobnosti. Najuspješniji među ispitanicima-telepatima bio je Rhineov student Linzmayer. Ovi su prvi pokušaji naišli na oštru osudu znanstvene javnosti. Rhine naime nije pružio statistički dobro utemeljeno objašnjenje, čime je navukao bijes matematičara te niza znanstvenika koji su provodili eksperimente u laboratorijskim uvjetima.

Kod ovakvih je istraživanja nemoguće ispitanike testirati pod istim uvjetima, što je preduvjet za znanstvenu utemeljenost nekog istraživanja. Naime, kako je temeljna postavka parapsihologije da su sve pojave vezane uz osobni doživljaj ispitanika, dvije različite osobe će isti laboratorijski prostor doživjeti drugačije, i samim time rezultati njihova testiranja postaju neusporedivi. U posljednje se vrijeme za ova testiranja sve više koriste računala i računalne igre, a ispitanik pritom pokušava pogoditi koju će kartu računalo pokazati kao sljedeću.

Psihokineza ili telekineza

Pojam psihokineza potječe od grčkih riječi psyche (duh, život, duša) i kinein (pomicati). Sama pojava psihokineze, ili kako je često nazivaju telekineze, zabilježena je u gotovo svim narodima svijeta, još od pradavnih vremena. Najpoznatiji telekinezisti bili su D. D. Home, poznat po sposobnosti levitacije, te Rudi Schneider koji je moga materijalizirati i pomicati predmete.
Od kraja tridesetih godina prošlog stoljeća psihokineza je postala najviše istraživano područje parapsihologije, ponajviše u SAD-u i bivšem SSSR-u. Iako su ovaj fenomen istraživali brojni znanstvenici, dokazi i dalje ostaju samo površni. Najveće su zamjerke ovim istraživanjima da nisu sistematski praćena i nemaju statističku potvrdu.

Rhine je u svom laboratoriju vršio pokuse i iz psihokineze, testirajući sposobnost utjecanja na ishod bacanja kockica. Pri bacanju dviju običnih kockica svaki je ispitanik unaprijed trebao reći koji će broj kockica pokazati. Kako i pri ovom eksperimentu postoji jednostavna statistička zakonitost mogućnosti pogotka. Rhine je proizvoljno odredio granicu na kojoj pogodak prestaje biti puka sreća i postaje očitovanje sposobnosti. Nažalost, granica nije bila statistički opravdana i ovaj je eksperiment bio javno osuđivan. Nakon što je napustio Sveučilište Duke 1965. godine, Rhine je osnovao vlastiti Institut za istraživanje prirode čovjeka. Od tog se vremena parapsihologija počela značajnije pojavljivati na sveučilištima i u znanstvenim krugovima.

Rhine je odmah objavio svoje rezultate iz nekoliko razloga: psihokineza je u to vrijeme (1934. godina) bila prilično ozloglašena, nije imao potvrdu objektivnosti i nije mogao kontrolirati uvjete svojih eksperimenata. Kad ih je konačno objavio, Rhine je u svom radu tvrdio da psihokineza nema nikakve veze s aktivnostima u mozgu ili s uobičajenim zakonima mehanike. Umjesto toga, riječ je o nematerijalnoj sili kojom um nadvladava tvar, i koja se ne može mjeriti niti je mogu objasniti fizičari. U tom je radu Rhine povezao telepatiju i psihokinezu, tvrdeći da je telepatija nužan dio psihokineze koji se mora u točno određenom trenutku „uključiti“ u pomicanje predmeta. Ovaj je rad podigao silnu prašinu, no Rhineov je rad označio početak sustavnih istraživanja psihokineze.

Istraživanja

Istraživanja su se posebno zahuktala nakon 1945. godine. Psihokineza je podijeljena na makro i mikro psihokinezu odnosno na vidljive i nevidljive učinke. Krajem šezdesetih fizičar Helmut Scchmidt osmislio je način mjerenja mikro-psihokinetičkih učinaka. Konstruirao je poseban uređaj za bacanje novčića i tražio od ispitanika da predvide rezultate bacanja. Ovaj je uređaj bio preteča generatora slučajnih brojeva koji su se kasnije koristili u računalnoj industriji. Schmidt je eksperimentirao i na psihokinetičkim sposobnostima životinja, a i danas se u sličnim eksperimentima koriste njegove upute.

Među najpoznatijim makro-psihokinetičkiim događajima bio je i tzv. Gallerov učinak. Uri Geller prvi put je svoju telekinetičku sposobnost otkrio pomoću sata koji mu je očuh poklonio kad je krenuo u školu. Dok ga je jednog dana intenzivno promatrao primijetio je kako se kazaljke sve brže kreću. S 13 godina Uri je počeo ovladavati svojim moćima. Koncentriravši se mogao je čitati misli marljivih učenika kad su pisali školske zadaće.

Uri je svoju sposobnost odlučio unovčiti pa je 1972. godine krenuo na turneju po Njemačkoj. Sudjelovao je u nizu televizijskih emisija i zadivljivao gledatelje sposobnošću savijanja metala. Gellerove su se moći činile tako velikima da su neki gledatelji tvrdili da su neki gledatelji tvrdili da se modificirao i namještaj u njihovim domovima daleko od TV studija. Ipak, Geller nije mogao ponoviti svoj učinak u laboratorijskim uvjetima.

Rusi su svog najpoznatijeg psihokinezista otkrili svijetu 1968. godine. Nina Kulagina, domaćica iz tadašnjeg Lenjingrada (danas Sankt Peterburg), pokazala je kako pomiče predmete različitih veličina i oblika, mijenja smjer kretanja predmeta koji su već u gibanju i mislima ostavlja otiske na fotografskom filmu.

Iako psihokinezu znanstvenici ne priznaju, mnogi parapsiholozi vjeruju da su eksperimenti provedeni u strogo kontroliranim uvjetima ovaj dio parapsihologije učinili najbližim znanosti.

Parapsihologija danas

Mnogi znanstvenici na parapsihologiju gledaju s velikom skepsom jer se u današnje vrijeme, mahom zahvaljujući televizijskim emisijama, taj pojam dovodi u vezu s različitim rubnim područjima znanosti, lovom na izvanzemaljce i pseudoznanošću.

Iako parapsiholozi sve češće u svojim istraživanjima koriste znanstvene metode, ovo polje djelatnosti ima nekoliko osnovnih nedostataka u znanstvenom pogledu. Prije svega, rijetko se koji psi-fenomen može replicirati, što je jedan od osnovnih zahtjeva znanstvenog istraživanja.

 

TELEPATIJA MORSEOVOM ABECEDOM

Jedan od velikih uspjeha na području istraživanja telepatije postignut je u SSSR-u osamdesetih godina. Tada su prvi put, pomoću mjernih instrumenata dobiveni neoborivi dokazi o uspostavljanju mentalne komunikacije.

U svrhu pokusa biofizičar Kamenski otputovao je u Novosibirsk, grad udaljen 3200 kilometara od Moskve, dok se moskovski glumac i novinar Nikolajev nalazio u Moskvi. Nikolajev je bio spojen s elektroencefalografom koji bilježi moždane impulse.
Čim je Kamenski počeo slati slike karata, moždani impulsi Nikolajeva su se počeli mijenjati. Nikolajevu je pogađanje karata išlo dobro, ali uskoro su shvatili da iste podražaje mozga mogu stvoriti i tako da Kamenski zamišlja da se bori s Nikolajevim. Kamenski je mogao prenositi točke i crte Morzeove abecede tako što je zamišljao borbe različita trajanja.

Četrdeset sekundi zamišljene borbe proizvodilo je uzorak moždanih impulsa koji se čitao kao crta, dok je borba od 15 sekundi predstavljala točku. Na taj su način znanstvenici u Moskvi mogli dešifrirati, recimo, rusku riječ „mig“ (trenutak) koju je telepatski Morzeovom abecedom poslao Kamenski iz Sibira, s udaljenosti od 3200 kilometara.

 

          

Kako parapsihologija u najvećem dijelu svojih istraživanja počinje od pretpostavke da su parapsihološke sposobnosti nepredvidljive i ne mogu se „po volji“ pozvati, pravo istraživanje postaje prilično otežano. Stoga veliki broj znanstvenika iz ostalih grana znanosti i dalje smatra da su svi dokazi u najboljem slučaju nepotpuni i bez prave potkrepe.

Druga je osnovna zamjerka da većina parapsihologa tvrdi kako psi-fenomeni ne podliježu zakonu uzročno-posljedične veze, što je osnova svakog znanstvenog istraživanja.

Parapsiholozi priznaju da često ne mogu neki psi-događaj svrstati u određenu kategoriju, što dodatno otežava stvari. Kako je ove pojave teško izolirati i promatrati – upravo stoga što se događaju nepredvidljivo i pred malim brojem promatrača – znanstvenici također smatraju da parapsihološka istraživanja ne zadovoljavaju još jedan od ključnih uvjeta znanosti – ne podliježu objektivnom promatranju. 

Zahvaljujući nizu novih istraživanja čak su i najpoznatiji fizičari svijeta, među kojima i astronom Carl Sagan, priznali da je parapsihologija grana koju bi trebalo bolje proučiti i omogućiti joj kvantifikaciju te samim time i izrastanje u područje prave znanosti.            

Znanstveni nedostaci

Parapsihološke sposobnosti oduvijek su zanimale čovjeka i danas su gotovo dio svakodnevice. Prema nekim istraživanjima, 1987. godine je čak 67% stanovništva SAD-a vjerovalo da je iskusilo neki oblik vanosjetilnog događaja. Iako nema znanstvenu potporu, parapsihologija iz dana u dan sve više dobiva na popularnosti.

 

Tekst je izvorno objavljen u 57. broju časopisa Drvo znanja i nije ga dopušteno prenositi.

| 23. 11. 2018. u 11:00 sati | RSS | print | pošalji link |


Edu.hr portal CMS za škole CARNetova korisnička konferencija Elektronički identitet Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za škole namijenjen učenicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih škola Nacionalni portal za učenje na daljinu Moodle

Učenički radovi

Objava učeničkih radova na Edutoriju

Kako bismo vam ponudili kvalitetniji, moderniji, pristupačniji i brži pristup svim informacijama i sadržajima na portalu škole.hr, osmislili smo i pokrenuli postupak njegovog redizajna.

Nastavni materijali

Veliko i malo slovo DŽ dž

OŠ HJ A.1.1. Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje. OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju....

Audio&video

1556. - najgori potres koji je zabilježen u povijesnim knjigama dogodio...

Copyright © 2010 CARNET. Sva prava pridržana | Uvjeti korištenja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNET.hr
preskoči na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr