presko鑙 na sadr綼j
21. 7. 2017.

Dr綼vni stru鑞i skup “Pra鎒nje i vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍“

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira dr綼vni stru鑞i skup “Pra鎒nje i vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍“ namijenjen u鑙teljima i nastavnicima klasi鑞ih jezika. Odr綼t 鎒 se 21. 10. 2017. od 9 do 17 sati u Klasi鑞oj gimnaziji Zagreb. 

20. 7. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Kako unaprijediti vje箃ine 鑙tanja

Nastavnici svih predmeta dobro su upoznati s 鑙njenicom kako u鑕nicima nije dovoljno samo pro鑙tati tekst vezan za gradivo ili knjigu. Vještina je 鑙tanja tako餰r nešto što se sustavno u鑙, gradi i unaprje饀je.

20. 7. 2017.

Me饀narodni znanstveni i umjetni鑛i simpozij o pedagogiji i umjetnosti

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Umjetni鑛e akademije u Osijeku odr綼t 鎒 se Me饀narodni znanstveni i umjetni鑛i simpozij o pedagogiji i umjetnosti od 12. do 14. 10. 2017. Ovaj dr綼vni skup namijenjen je u鑙teljima glazbene kulture i...

19. 7. 2017.

Poziv za sudjelovanje u mre緉om modulu „eTwinning po鑕tnica“

U kolovozu 2017. godine u organizaciji Nacionalne slu綽e za podršku eTwinningu odr綼t 鎒 se mre緉i modul pod nazivom „eTwinning po鑕tnica“.

19. 7. 2017.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „Teaching of European values as a key against radicalization in school“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ „Teaching of European values as a key against radicalization in...

18. 7. 2017.

Javni poziv za izbor vanjskog istra緄va鑑 iz podru鑚a dru箃venih znanosti za provedbu istra緄vanja na temu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim i srednjim 筴olama iz perspektive u鑕nika

Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisala je javni poziv za istra緄va鑑 iz podru鑚a društvenih znanosti za provedbu istra緄vanja na temu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim i srednjim školama iz perspektive u鑕nika u okviru...

17. 7. 2017.

Animirani serijal: Put u svijet medijske pismenosti

Put u svijet medijske pismenosti animirani je serijal kojim me饀narodna organizacija EAVI (European Association for Viewers’ Interests) nastoji djeci pribli緄ti klju鑞e vještine medijske pismenosti. Animirani serijal na zabavan i jednostavan...

10. 7. 2017.

Stru鑞i skup “Koliko smo pismeni/nepismeni – digitalna pismenost na筫g doba”

Hrvatsko 鑙tateljsko društvo tradicionalno organizira stru鑞i skup povodom Me饀narodnog dana pismenosti, 8. rujna, na kojem izlaganja dr緀 doma鎖 i strani predava鑙 i stru鑞jaci za podru鑚e pismenosti i 鑙tanja. Ovogodišnji skup odr綼t 鎒 se...

7. 7. 2017.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja rujan – prosinac 2017. godine

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od rujna do prosinca 2017. godine.

7. 7. 2017.

„Moj novac, moja budu鎛ost“

Ispravno upravljanje novcem va緉o je za pojedinca, obitelj, hrvatsko društvo i gospodarstvo. Kako donositi odgovorne financijske odluke, štedjeti i ulagati, pametno se koristiti platnim karticama i ostalim financijskim proizvodima - sve 鎒 to od sada mladi mo鎖 nau鑙ti u srednjim školama. „Moj novac, moja...

6. 7. 2017.

Hrvatska postala punopravna 鑜anica Dabra - me饀narodne organizacije koja promi鑕 informatiku me饀 u鑙teljima i u鑕nicima

Nakon što se prošle godine prvi puta uklju鑙la u natjecanja u informatici i logi鑛om razmišljanju u sklopu me饀narodnog projekta "Dabar" (Bebras), Hrvatska je i slu綽eno primljena u punopravno 鑜anstvo ove...

5. 7. 2017.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Svi registrirani korisnici eTwinning portala i djelatnici vrti鎍 ili škola u Republici Hrvatskoj, mogu se prijaviti za sudjelovanje na me饀narodnim obrazovnim doga餫njima prilago餰nim razli鑙tim stru鑞im profilima i interesima sudionika. Na...

5. 7. 2017.

Zavr筺a konferencija projekta NAOS

Me饀narodni trogodišnji projekt NAOS s ciljem identifikacije dobrih obrazovnih praksi u鑙telja za jednostavniji rad u multikulturalnom okru緀nju slu綽eno je završio konferencijom odr綼nom u Rotterdamu 21. lipnja 2017. godine.

4. 7. 2017.

Odabrane 筴ole za sudjelovanje u projektu “Pokreni promjenu!”

Petnaest je osnovnih i srednjih škola odabrano za sudjelovanje u projektu „Pokreni promjenu“ nakon provedenog javnog poziva. Poziv je za sudjelovanje bio upu鎒n školama koje imaju iskustvo rada s manjinama i razli鑙tostima te...

3. 7. 2017.

Europske komisija pokrenula javno savjetovanje o promicanju socijalne inkluzije i zajedni鑛ih vrijednosti

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije pokrenula je javno savjetovanje o promicanju socijalne inkluzije i zajedni鑛ih vrijednosti putem formalnog i neformalnog u鑕nja. Savjetovanje je otvoreno do petka, 11. kolovoza 2017....

1. 7. 2017.

Ispunite upitnik o digitalnim kompetencijama u okviru projekta CRISS

U sije鑞ju 2017. godine zapo鑕o je CRISS (Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools) projekt iz programa Europske unije Obzor...

26. 6. 2017. :: Autor: Gordana Benat

e-﹌ole scenariji pou鑑vanja kao podr筴a nastavnicima u primjeni inovativnih ideja (drugi dio)

甶vot u 21. stolje鎢 uvodi nas u digitalno društvo u kojem i stari i mladi svakodnevno koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) što im omogu鎢je pristup širokom spektru informacija. Jesmo li, kao gra餫ni 21. stolje鎍,...

23. 6. 2017.

Odluka o po鑕tku i zavr筫tku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih 筴ola za 筴olsku godinu 2017./2018.

U petak, 23. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na svojim mre緉im stranicama objavilo Odluku o po鑕tku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora u鑕nika osnovnih i srednjih škola za...

23. 6. 2017.

Ljetna 筴ola za odgajatelje u u鑕ni鑛im domovima: Poticaj socijalnom i emocionalnom razvoju u鑕nika

Od 28. do 30. kolovoza 2017. godine odr綼t 鎒 se dr綼vni trodnevni stru鑞i skup namijenjen odgajateljima, stru鑞im suradnicima i zdravstvenim voditeljima u u鑕ni鑛im domovima i ravnateljima u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj. Stru鑞i 鎒 se skup odr綼ti...

19. 6. 2017.

Poziv na informativnu radionicu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje poziv na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomo鎛ika u nastavi i stru鑞ih komunikacijskih posrednika u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim...

16. 6. 2017.

Javni poziv vrti鎖ma, osnovnim i srednjim 筴olama za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrti鎢 i 筴oli za 2017. godinu

Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrti鎢 i školi za razdoblje 2015.- 2020. godine, nacionalnog dopunskog programa...

16. 6. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dono筫nju Mre緀 osnovnih i srednjih 筴ola, u鑕ni鑛ih domova i programa obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mre緀 osnovnih i srednjih škola,...

14. 6. 2017.

Vije鎒 Europske unije usvojilo izmjene Europskog kvalifikacijskog okvira za cjelo緄votno u鑕nje

Vije鎒 Europske unije u sastavu za obrazovanje, mlade, kulturu i sport 22. svibnja usvojilo je izmjene Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF –  European Qualifications Framework ) za cjelo緄votno u鑕nje. Svrha EQF-a je unapre餴vanje...

13. 6. 2017.

Poziv za nominacije za UNESCO-vu nagradu Hamdan bin Rashid Al-Maktoum za izvrstan rad u unaprje餴vanju u鑙nkovitosti nastavnika

Otvoren je poziv za nominacije za petu dodjelu UNESCO-ve nagrade Hamdan bin Rashid Al-Maktoum za izvrstan rad u unaprje餴vanju u鑙nkovitosti nastavnika. Nagrada koja se dodjeljuje svake dvije godine prepoznaje inicijative koje doprinose unaprje餴vanju...

13. 6. 2017. :: Autor: Gordana Benat

e-﹌ole scenariji pou鑑vanja kao podr筴a nastavnicima u primjeni inovativnih ideja (prvi dio)

甶vot u 21. stolje鎢 uvodi nas u digitalno društvo u kojem i stari i mladi svakodnevno koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) što im omogu鎢je pristup širokom spektru informacija. Jesmo li, kao gra餫ni 21. stolje鎍,...

12. 6. 2017.

Planiranje rada i zadu緀nja radnika 筴ole

U 鑕tvrtak, 6. srpnja 2017. godine, od 10 do 17 sati u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 se dr綼vni jednodnevni stru鑞i skup. Program je namijenjen ravnateljima osnovnih škola Republike Hrvatske imenovanim tijekom školske godine 2016./2017.

9. 6. 2017.

Zavirite u priru鑞ik "Intelektualno vlasni箃vo na Internetu"

U današnje vrijeme tehnologija ulazi u sve domene društva, pa tako i u obrazovanje, a nastavnici u Hrvatskoj, Europskoj uniji, i ostatku razvijenog svijeta imaju funkcionalan pristup internetu (Mimiko, 2012). Posljedi鑞o, u u鑕nju i...

9. 6. 2017.

Nova mre緉a stranica Cjelo緄votno u鑕nje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predstavlja mre緉u stranicu Cjelo緄votno u鑕nje s novim funkcionalnostima, dizajnom i sadr綼jem:  www.cjelozivotno-ucenje.hr . Agencija ovom mre緉om stranicom osigurava objedinjene informacije o cjelo緄votnom u鑕nju u Republici Hrvatskoj i jednostavnije pretra緄vanje...

8. 6. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U 鑕tvrtak, 8. lipnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih...

8. 6. 2017.

Poreme鎍j pa緉je/hiperaktivni poreme鎍j (ADHD)

U srijedu, 30. kolovoza 2017 godine, od 9 do 15 sati u Zagrebu, odr綼t 鎒 se stru鑞i skup o poreme鎍ju pa緉je/hiperaktivnom poreme鎍ju – ADHD-u. skup je namijenjen svim socijalnim pedagozima i psiholozima. Mjesto odr綼vanja bit 鎒 naknadno...

7. 6. 2017.

Obavijest o otvorenom javnom savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je u 鑕tvrtak, 1. lipnja 2017. godine, javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima. Rok za zaprimanje komentara zainteresirane javnosti je u...

6. 6. 2017.

Zapo鑕o projekt „﹌olski volonteri: osna緄vanje i mentorstvo 筴ola za koordiniranje volonterskih programa“

Dvogodišnji projekt koji financijski podr綼va Europska unija iz Europskog socijalnoga fonda, Operativnog programa „U鑙nkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. zapo鑕o je sa provedbom 1. lipnja 2017. godine

6. 6. 2017.

Odr綼n 鑕tverodnevni multilateralni seminar „eTwinning and outdoor learning“

Multilateralni seminar „eTwinning and outdoor learning“ odr綼n je od 31. svibnja do 3. lipnja 2017. godine u Solarisu u Šibeniku u organizaciji Nacionalne slu綽e za podršku eTwinningu iz Hrvatske koja djeluje u sklopu Agencije za...

6. 6. 2017.

Provedba programa astronomije u osnovnim i srednjim 筴olama

U petak, 7. srpnja 2017. godine, odr綼t 鎒 se me饀緐panijski jednodnevni stru鑞i skup namijenjen u鑙teljima i nastavnicima koji provode program astronomije u osnovnim i srednjim školama. Skup 鎒 se odr綼ti u Zvjezdarnici Zagreb i obvezna je prijava...

2. 6. 2017.

CARNetova Riznica - mjesto razmjene digitalnih nastavnih materijala izra餰nih na sustavu Loomen

Alat Moodle na kojem se bazira CARNetov sustav Loomen, jedan je od najraširenijih i najpopularnijih svjetskih alata za udaljeno u鑕nje. Jednako je popularan i u hrvatskoj obrazovnoj zajednici gdje ga u sklopu CARNetove usluge koristi više od...

30. 5. 2017.

Javni natje鑑j za prijavu kandidata za pet 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Mjere 2.1.1. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i to鑛e IV. Odluke o osnivanju Posebnoga stru鑞og...

26. 5. 2017.

Javni poziv za odabir 鑜anova radne skupine koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za dr綼vnu maturu u 筴. god. 2017./2018.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za odabir 鑜anova radne skupine koji 鎒 izraditi ispite i popratne materijale iz predmeta Politika i gospodarstvo za dr綼vnu maturu u šk. god. 2017./2018.

25. 5. 2017.

Forum promocije strukovnog obrazovanja

U petak, 26. svibnja 2017. godine, u Multimedijalnoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja (Donje Svetice 38, Zagreb) s po鑕tkom u 9.30 sati odr綼t 鎒 se Forum promocije strukovnog obrazovanja.

24. 5. 2017.

Pravilnik o pedago筴oj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u 筴olskim ustanovama

U srijedu, 24. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je javnost da je u Narodnim novinama broj 47/2017. objavljen Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama.

24. 5. 2017.

Javni poziv osnovnim 筴olama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskog vrednovanja 筴ola

U srijedu, 24. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv osnovnim školama u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u eksperimentalnoj provedbi vanjskog vrednovanja škola.

24. 5. 2017.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Pozivaju se autori znanstvenih i stru鑞ih radova iz knji緉i鑞e i informacijske znanosti da predaju svoje znanstvene i stru鑞e radove za objavu u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Radovi predani do po鑕tka rujna bit 鎒 uvršteni u god. 60, br.4 (2017).

23. 5. 2017.

Mobilna aplikacija Dr綼vna matura dostupna za vje綽anje zadataka

Mobilna aplikacija Dr綼vna matura sadr綼va ispitne zadatke zatvorenoga tipa. Zadatci su preuzeti iz ispita koje je polagalo više od 500 pristupnika i koji su provedeni u ljetnome i jesenskome roku u školskim godinama 2012./2013., 2013./2014.,...

23. 5. 2017.

Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature za slijepe i slabovidne u鑕nike i studente za 筴olsku/akademsku godinu 2017./2018.

Predmet je Javnoga poziva financiranje projekata udruga za prilagodbu i izradu ud綽enika/literature na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih u鑕nika u osnovnim i srednjim školama i studenata na visokim u鑙lištima u Republici...

23. 5. 2017.

Natje鑑j za u鑕nike: Snimajte kratki video! u kojem se prikazuje primjer demokratske kulture u 筴oli

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Vije鎒m Europe provodi projekt „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu“. Jedna je od zada鎍 projekta da u鑕nici osnovnih i srednjih škola izrade kratki...

22. 5. 2017.

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o Nacrtu klju鑞ih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga  Programska, stru鑞a i financijska potpora obrazovanju djece i u鑕nika pripadnika romske nacionalne manjine . Poziv je...

22. 5. 2017.

Nacionalna akcija „Pokrenimo zelene knji緉ice“

Radna grupa za zelene knji緉ice Hrvatskog knji緉i鑑rskog društva poziva sve hrvatske knji緉ice da se tre鎢 godinu zaredom uklju鑕 u veliku zajedni鑛u akciju “Pokrenimo zelene knji緉ice”. Akcija traje cijelu godinu a zapo鑙nje...

22. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju

U petak, 19. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju – Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programa...

16. 5. 2017.

Najava dodjele rje筫nja o napredovanju u zvanje

U utorak 16. svibnja 2017. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih najavila je organiziranje sve鑑nosti dodjele Rješenja o napredovanju i ponovnom izboru u zvanje nastavnika strukovnih predmeta. Sve鑑na manifestacija...

16. 5. 2017.

Radionice pisanja projektnih prijedloga za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ove godine organizira ciklus dvodnevnih radionica za pisanje projektnih prijedloga u podru鑚u strukovnog obrazovanja i...

15. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2017./2018.

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u...

15. 5. 2017.

Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je izvješ鎒 o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima...

15. 5. 2017.

Prvi Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zadru

U utorak, 16. svibnja 2017. godine, od 11 do 17 sati u prostoru Arsenala, Institut za razvoj obrazovanja i Grad Zadar organiziraju prvi Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zadru. Posjetitelji 鎒 Sajma u Zadru mo鎖 na jednom mjestu prona鎖 sve...

10. 5. 2017.

CARNetovo natjecanje: Pravi kaLibar za znanje

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet drugu godinu za redom otvara natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“ koje se odr綼va u sklopu CARNetove korisni鑛e konferencije koja je dio projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ koji se financira iz...

9. 5. 2017. :: Autor: Petar Jandri

Vizualne pedagogije: potreba stvara priliku

Nakon duge i iscrpljuju鎒 školske godine napokon ste krenuli na odmor. S palube trajekta vidjeli ste jato prekrasnih dupina i po緀ljeli ste iskustvo podijeliti s obitelji i prijateljima. Izvadili ste mobitel. Što 鎒te napraviti? Još prije desetak godina, nazvali bi najbli緐 osobu i podijelili ushi鎒nje preko...

8. 5. 2017.

Poziv 筴olama za sudjelovanje u projektu „Pokreni promjenu“

Projekt „Pokreni promjenu: prihva鎍nje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“, projekt je Foruma za slobodu odgoja koji za cilj ima promicanje demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, interkulturalnog razumijevanja i aktivnog...

8. 5. 2017.

Festival povijesti Kliofest 2017.

U Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu od 10. do 13. svibnja 2017. godine odr綼t 鎒 se 鑕tvrti po redu Festival povijesti Kliofest 2017. Festivalu nazvanomu prema muzi Klio, gr鑛oj boginji zaštitnici povijesti nakana je višestruka: posjetiteljima pribli緄ti povijesnu znanost i njezine stvaratelje,...

8. 5. 2017.

Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017. Pravila su dostupna na slu綽enoj poveznici ....

8. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2017./2018.

U petak, 5. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako zapo鑙nje provo餰nje savjetovanja sa zainteresiranom javnoš鎢 o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave ud綽enika i pripadaju鎖h dopunskih nastavnih...

4. 5. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje 筴ole u 筴olskoj godini 2017./2018.

U srijedu, 3. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Nacrt Odluke o upisu u鑕nika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018., 鑙ji je sastavni dio Struktura upisa u鑕nika za...

2. 5. 2017.

Me饀narodni trening za nastavnike

Udruga "Mala filozofija" organizira besplatni me饀narodni trening koji 鎒 se odr綼ti u Multimedijalnoj dvorani Gradske knji緉ice u Zadru od 16. do 19. svibnja 2017. godine. Trening je namijenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola te studentima.

2. 5. 2017.

Tematsko izvje规e: PISA 2015 – Blagostanje u鑕nika

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development ili OECD) objavila je u srijedu,19. travnja 2017. godine tematsko izvješ鎒 Programa za me饀narodnu procjenu znanja i vještina u鑕nika...

28. 4. 2017.

Obavijest Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za ispitne koordinatore u 鑕tverogodi筺jim i petogodi筺jim srednjim 筴olama

U petak, 28. travnja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uputio je poziv koordinatorima 鑕tverogodišnjih i petogodišnjih srednjih škola na edukaciju pod temom “Priprema za provedbu ispita dr綼vne...

28. 4. 2017.

Program e-u鑕nja „Strategije u鑕nja i pou鑑vanja“

Od 2. svibnja do 15. lipnja 2017. godine odr綼vat 鎒 se interdisciplinarni program e-u鑕nja namijenjen svim odgojno – obrazovnim radnicima pod nazivom „Strategije u鑕nja i pou鑑vanja“. Za sudjelovanje u ovom programu e-u鑕nja i pristup...

26. 4. 2017.

Webinar Stru鑞a usavr筧vanja u inozemstvu u okviru eTwinninga, Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) i Euroguidancea

Mre緀 eTwinning i Euroguidance te Aktivnosti transnacionalne suradnje sastavni su dijelovi programa Erasmus+ i namijenjene su umre綼vanju i suradnji djelatnika vrti鎍 i škola diljem Europe. U okviru svake od aktivnosti, djelatnici hrvatskih...

25. 4. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Nastavni鑛a pomo za kraj polugodi箃a ili 筴olske godine

U posljednjim tjednima prije kraja polugodišta ili školske godine, raste napetost i stres me饀 u鑕nicima i nastavnicima, pogotovo kod u鑕nika koji završavaju osnovnu i srednju školu. Pišu se posljednji testovi i ispiti...

25. 4. 2017.

Objavljen Katalog stru鑞og usavr筧vanja svibanj – rujan 2017. godine

U utorak, 25. travnja 2017. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od travnja do rujna 2017. godine.

24. 4. 2017.

Okrugli stol "Aspekti rada edukacijskih rehabilitatora – od probira, procjene, intervencije do evaluacije u sustava zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi"

U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveu鑙lišta u Zagrebu u sklopu 9. Me饀narodnog znanstvenog skupa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ERFCON 2017. odr綼t 鎒 se okrugli stol "Aspekti rada...

24. 4. 2017.

Tjedan EU fondova

U razdoblju od 24. do 28. travnja 2017. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu (Ulica kneza Borne 2) odr綼t 鎒 se Tjedan EU fondova, tradicionalni informativno-edukativni doga餫j koji se svake godine organizira s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o mogu鎛ostima korištenja europskih...

21. 4. 2017.

Odr綼na sjednica Posebnog stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

U 鑕tvrtak, 20. travnja 2017. godine, odr綼na je sjednica Posebnog stru鑞og povjerenstva na kojoj je predstavljen prijedlog Akcijskoga plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Na sjednici je predstavljen rad prethodnih deset...

20. 4. 2017.

Promjene u ispitnim katalozima za dr綼vnu maturu u 筴olskoj godini 2016./2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na slu綽enim mre緉im stranicama objavio je promjene u ispitnim katalozima za dr綼vnu maturu u školskoj godini 2016./2017. Nakon provedenih  sedam ciklusa dr綼vne mature i konstantnog pra鎒nja...

20. 4. 2017.

Odr綼na 9. sjednica Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Deveta sjednica Posebnoga stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti odr綼na je u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti...

20. 4. 2017.

Uklju鑙te se u inicijativu "Move2Learn, Learn2Move" i otkrijte Europu

Povodom 30. obljetnice programa Erasmus i s ciljem promicanja europskog identiteta, gra餫nstva i pove鎍nja me饀kulturalnog razumijevanja, Europska komisija pokrenula je inicijativu pod nazivom "Move2Learn, Learn2Move". U okviru ove inicijative...

19. 4. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o dono筫nju Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrtu Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi

U srijedu, 19. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je savjetovanje za Nacrt Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje i suradnike u nastavi i Nacrt Programa stjecanja...

19. 4. 2017.

Predstavljanje usluge pru綼nja stru鑞o – savjetodavne podr筴e za primjenu IKT-a u nastavnom procesu

U 鑕tvrtak, 27. travnja 2017. godine, od 16 sati i 15 minuta do 17 sati i 15 minuta u dvorani Amfiteatar 0-1 u prizemlju Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta u Splitu, odr綼t 鎒 se interaktivno predavanje na kojem 鎒 biti predstavljena usluga pru綼nja...

13. 4. 2017.

Me饀narodni stru鑞i skup: „U鑙telji u bolnici Hrvatske i Europe – zajedno“

U utorak, 25. travnja 2017. godine, odr綼t 鎒 se me饀narodni stru鑞i skup pod nazivom „U鑙telji u bolnici Hrvatske i Europe – zajedno“ u kojem 鎒 osim Republike Hrvatske sudjelovati: Nizozemska, Finska, Engleska i Slovenija. 

7. 4. 2017.

Smjernice za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija

U petak, 7. travnja 2017. godine, na temelju 鑜anka 11. stavka 2. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, broj 22/2013.) i 鑜anka 21. stavka 2. Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN, broj 62/2014.), Ministarstvo znanosti i...

7. 4. 2017.

Izazovi u radu u鑙telja razredne nastave

U utorak, 18. travnja 2017. godine, odr綼t 鎒 se jednodnevni me饀緐panijski stru鑞i skup pod nazivom „Izazovi u radu u鑙telja razredne nastave“. Stru鑞i je skup namijenjen u鑙teljima, voditeljima 緐panijskih stru鑞ih vije鎍, mentorima i savjetnicima u razrednoj nastavi Grada Zagreba i odr綼t 鎒 se u Osnovnoj školi...

6. 4. 2017.

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 筴ole

U 鑕tvrtak, 6. travnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novo savjetovanje za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

6. 4. 2017.

Europska komisija pokrenula javnu raspravu o pregledu klju鑞ih kompetencija za cjelo緄votno u鑕nje

Europska komisija pokrenula je javne konzultacije koje 鎒 trajati do 19. svibnja 2017. godine sa svrhom a緐riranja Preporuka o klju鑞im kompetencijama za cjelo緄votno u鑕nje iz 2006. godine.

5. 4. 2017.

Dr綼vno ekipno natjecanje iz Obrazovnoga sektora elektrotehnika i ra鑥nalstvo

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Prirodoslovno-matemati鑛im fakultetom u Splitu, organizira Dr綼vno ekipno natjecanje iz Obrazovnoga sektora elektrotehnika i ra鑥nalstvo. Natjecanje 鎒 se odr綼ti na...

5. 4. 2017.

Odr綼n webinar o portugalskim iskustvima primjene personaliziranih okru緀nja za u鑕nje

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet organizirala je danas 鑕tvrti webinar namijenjen nastavnicima prakti鑑rima uklju鑕nima u provedbu strukturnog pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih...

4. 4. 2017.

Drugi online te鑑j „Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“

Nakon što je te鑑j u o緐jku upisalo više od 1500 sudionika, Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet, u okviru projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“,...

4. 4. 2017.

Odgoj i obrazovanje u鑕nika s te筴o鎍ma u u鑕nju

U srijedu, 19. travnja 2017. godine u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ljudevita Posavskog 10 u Zagrebu, odr綼t 鎒 se jednodnevni stru鑞i skup namijenjen u鑙teljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim...

29. 3. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Refleksija – mo鎛o oru緅e suvremenog obrazovanja (drugi dio)

Koja je definicija refleksije? Refleksija je okosnica suvremenog obrazovanja, rada s u鑕nicima, ali i osvrtanje na sam rad nastavnika. Sama je po sebi vrlo mo鎛a strategija koja 鑙njenice stavlja u jasnu perspektivu i daje mogu鎛ost uvida u realnost...

29. 3. 2017.

Hrvatski u 筴oli – novi portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Portal Hrvatski u školi na mre緉oj stranici hrvatski.hr novi je portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Portal je namijenjen u鑕nicima osnovnih i srednjih škola, u鑙teljima razredne nastave, nastavnicima, profesorima i...

28. 3. 2017.

Dvodnevni seminar o profesionalnom usmjeravanju za pedagoge u osnovnim 筴olama

U Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu, 27. o緐jka 2017. godine, zapo鑕o je dvodnevni seminar za pedagoge u osnovnim školama. Organizator seminara je Euroguidance centar Hrvatska koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe...

27. 3. 2017. :: Autor: Ljerka 萿lina

Besplatni online programi u ponudi British Councila

Besplatni online te鑑jevi British Councila dostupni su na engleskom jeziku kao moderirani te鑑jevi i kao te鑑jevi za samostalno u鑕nje. Moderirane te鑑jeve vode iskusni treneri, imaju to鑞o odre餰n datum po鑕tka i kraja, a polaznici programa dio su grupe...

24. 3. 2017. :: Autor: Sonja Lu筰 Rado筫vi

Autorsko pravo

Donosimo vam tekst o autorskom pravu u kojem mo緀te saznati zanimljive informacije o povijesti autorskog prava, zakonskoj regulativi, Creative Commons licencama, otvorenim obrazovnim sadr綼jima te informacije o tome gdje prona鎖 besplatne slike i glazbu na internetu.

24. 3. 2017.

Plan edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanje – ljetni rok 2016./2017.

U petak, 24. o緐jka 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je plan edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanje za ljetni rok 2016./2017. Plan edukacije obuhva鎍: datum provedbe ispita iz pojedinih predmeta, datum edukacije...

23. 3. 2017.

CARNet u緄vo prenosi predavanje prof. Ante Radoni鎍 na manifestaciji "10 dana astronomije"

Astronomsko društvo Kumova slama ve osmu godinu zaredom organizira manifestaciju pod nazivom „10 dana astronomije“, koja 鎒 se odr綼ti od 31. o緐jka do 9. travnja 2017. godine. Ove je godine tema posve鎒na 緄votu u svemiru, a...

21. 3. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Strategije kako pomo鎖 u鑕nicima u postizanju bolje koncentracije

Osim nedostatka motivacije, nastavnici se u posljednjih nekoliko godina tako餰r suo鑑vaju s manjkom ili potpunim nedostatkom koncentracije kod u鑕nika. Odre餰ni u鑕nici nisu u mogu鎛osti izdr綼ti nastavni sat od 45 minuta s jednakom koli鑙nom...

17. 3. 2017.

Stru鑞i skup s me饀narodnim sudjelovanjem „Pred筴olci i knji緉ica“

Gradska knji緉ica Beli Manastir, Središnja knji緉ica Ma餫ra u RH, organizira stru鑞i skup s me饀narodnim sudjelovanjem „Predškolci i knji緉ica“ koji 鎒 se odr綼ti u Belom Manastiru 10. studenoga 2017. godine. Skup se organizira...

16. 3. 2017.

Poziv za prijavu izlaganja za Sedmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

Sedmi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata  odr綼t 鎒 se u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu, 27. i 28. travnja 2017. godine. Sedmi 鎒 D-fest biti posve鎒n širokom krugu tema, s posebnim fokusom na okupljanje...

14. 3. 2017.

Prva obavijest o 8. okruglom stolu o zavi鑑jnosti u literaturi za djecu i mlade

Odjel za djecu i mlade Gradske knji緉ice Marka Maruli鎍 Split organizira 8. interdisciplinarni okrugli stol o zavi鑑jnosti u literaturi za djecu i mlade pod nazivom „Hrvatski znanstvenici i izumitelji u publikacijama za djecu i mlade...

13. 3. 2017.

11. savjetovanje za narodne knji緉ice u Republici Hrvatskoj – s me饀narodnim sudjelovanjem

Stru鑞i skup  11. savjetovanje za narodne knji緉ice u Republici Hrvatskoj – s me饀narodnim sudjelovanjem  odr綼t 鎒 se od 11. do 13. listopada 2017. godine u Crikvenici.

10. 3. 2017.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

U Šibeniku 鎒 se od 31. svibnja do 3. lipnja 2017. godine odr綼ti Multilateralni seminar u Hrvatskoj. Tema seminara je eTwinning i u鑕nje na otvorenom, a ciljana skupina su djelatnici osnovnih i srednjih škola svih predmeta koji su u svoj rad...

8. 3. 2017.

Rezultati istra緄vanja kampanje o kvaliteti visokih u鑙li箃a

Kampanja „QUALITYWATCH“ predstavlja rezultate istra緄vanja koji su provedeni na visokim u鑙lištima u Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj te Osje鑛o-baranjskoj 緐paniji i kojima je cilj bio pru緄ti op鎢 sliku o transparentnosti postupaka...

6. 3. 2017.

Osmi interdisciplinarni okrugli stol o zavi鑑jnosti u literaturi za djecu i mlade

Odjel za djecu i mlade Gradske knji緉ice Marka Maruli鎍 Split organizira 8. interdisciplinarni okrugli stol o zavi鑑jnosti u literaturi za djecu i mlade pod nazivom „Hrvatski znanstvenici i izumitelji u publikacijama za djecu i mlade – bauk ili...

28. 2. 2017.

Novi pristupi u procjeni i tretmanu specifi鑞ih te筴o鎍 u u鑕nju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Puli je 23. i 24. velja鑕 2017. godine u Puli odr綼n III. dr綼vni skup za stru鑞e suradnike logopede „Procjena i tretman specifi鑞ih teško鎍 u u鑕nju – novi pristupi".

23. 2. 2017.

Eratostenov eksperiment u o緐jku 2017.

U utorak, 21. o緐jka 2017. godine, provest 鎒 se globalni Eratostenov eksperiment u kojem brojne škole diljem svijeta, u trenutku kada je Sunce na prikladnom polo綼ju, ra鑥naju opseg Zemlje koriste鎖 obi鑑n štap i metar za mjerenje. Cilj eksperimenta poticanje je istra緄va鑛og u鑕nja.

22. 2. 2017.

Nova publikacija „Kako s u鑕nicima razgovarati o akademskoj 鑕stitosti i plagiranju“

Forum za slobodu odgoja izdao je novu publikaciju odnosno zbirku nastavnih aktivnosti pod nazivom: „Kako s u鑕nicima razgovarati o akademskoj 鑕stitosti i plagiranju“. Publikacija je poziv i poticaj nastavnicima i stru鑞im suradnicima da s...

21. 2. 2017.

Besplatne informativne radionice za nastavnike i u鑕nike

Algebra otvoreno u鑙lište u suradnji s partnerom tvrtkom WYG savjetovanje d.o.o organizira besplatne informativne radionice za nastavnike i u鑕nike na kojima 鎒 imati priliku 鑥ti sve detalje o natje鑑ju „Unaprje餰nje pismenosti –...

21. 2. 2017.

Tematski pregledi strukturiranih indikatora za pra鎒nje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi u 2016. godini

Izvršna je agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) putem Eurydicea objavila novu seriju publikacija koje pru綼ju odgovore na pitanja poput idu鎖h. Koje europske zemlje pru綼ju specifi鑞e smjernice i osiguravanju slobodna...

21. 2. 2017.

Otvoren dr綼vni stru鑞i skup Cjelovito vanjsko vrednovanje – poticaj unapre餴vanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja

U ponedjeljak, 20. velja鑕 2017. godine, otvoren je trodnevni skup u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja namijenjen ravnateljima osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova. Skup je posve鎒n temi Cjelovitog vanjskog...

20. 2. 2017.

Prednatjecanje me饀narodnom natjecanju na podru鑚u taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu

Osnovna škola Pe鎖ne u Rijeci i Odjel i Knji緉ica za djecu s ošte鎒njem vida unutar škole, 2017. godine su kontakt - ustanova me饀narodne grupe Typhlo & Tactus (više je informacija dostupno na www.tactus.org i na...

13. 2. 2017.

Pozivi na dostavu prijedloga za dugoro鑞e mobilnosti nau鑞ika i Udru緀nja znanja

U sklopu pilot-projekta dugoro鑞ih mobilnosti nau鑞ika, Europska komisija objavila je 25. sije鑞ja 2017. godine Poziv na dostavu prijedloga. Svrha ovog projekta je testiranje odr緄vosti Europskog okvira za dugoro鑞e mobilnosti nau鑞ika.

10. 2. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Kako izbje鎖 kritiziranje u鑕nika u razredu

Mnogi u鑕nici, ali i odrasli, nerado se prisje鎍ju trenutaka kada su ih nastavnici za vrijeme nastave otvoreno kritizirali. 萢k i nekoliko godina nakon što se kritiziranje dogodilo ili se sustavno doga餫lo, posljedice mogu biti dugotrajne, teške i traumati鑞e.

9. 2. 2017.

Ciklus dramskih seminara „DramoLet“

Centar za kulturu i film Augusta Cesarca tijekom 2017. godine organizira ciklus dramskih seminara namijenjenih pedagozima, u鑙teljima, profesorima u radu s djecom i mladima. U suradnji s eminentnim stru鑞jacima dramske umjetnosti osmišljen je...

9. 2. 2017.

Uspjeh prve provedbe me饀narodnog programa za edukaciju mladih u Hrvatskoj

U školskoj godini 2016./2017. Hrvatska se po prvi put uklju鑙la u provedbu me饀narodnog multidisciplinarnog znanstveno-istra緄va鑛og programa edukacije djece u dobi od 9 do 16 godina pod nazivom FIRST® LEGO® LEAGUE (FLL).

6. 2. 2017.

Hrvatski u鑕nici 鎒 razvijati i vrednovati svoje digitalne kompetencije u CRISS projektu

U sije鑞ju 2017. godine zapo鑕o je CRISS ( Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools ) projekt iz programa Europske unije...

3. 2. 2017.

Prijavnica za projekt BBC micro:bit - STEM revolucija u 筴olama

Pokrenuta je  crowdfunding kampanja STEM revolucija   za uvo餰nje BBC micro:bit tehnologije u hrvatske škole. BBC micro:bit  zajedni鑛i je pothvat tvrtki: BBC-a, Microsofta, Amazona, Samsunga i drugih partnera i...

3. 2. 2017.

Suvremena nastava glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene 筴ole

Od 18. do 20. travnja 2017. godine, u Umjetni鑛oj akademiji u Osijeku odr綼t 鎒 se dr綼vni trodnevni stru鑞i skup na temu „Suvremena nastava glazbe i glazbene aktivnosti u kurikulumu suvremene škole“. Skup je namijenjen u鑙teljima...

1. 2. 2017.

3. Proljetni seminar za geografe

U utorak, 18. travnja 2017. godine, od 9 do 19 sati odr綼t 鎒 se dr綼vni jednodnevni stru鑞i skup namijenjen u鑙teljima i nastavnicima geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. 3. Proljetni seminar za geografe odr綼vat 鎒 se u Kongresnom centru Hotela Antunovi u Zagrebu. Obavezna je online prijava do 18....

31. 1. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Intervju s Gordanom Paladom

Donosimo vam intervju s gospo餺m Gordanom Paladom koja je na CARNetovom natjecanju za nastavnike "Pravi kaLibar za znanje" osvojila tre鎒 mjesto. Gospo餫 Palada profesorica je engleskog jezika u Osnovnoj školi Brodarica u Šibeniku i nedavno je promovirana u zvanje u鑙telja savjetnika. Nastavnica s brojnim...

30. 1. 2017.

Informacijska pismenost u dje鑚im knji緉icama

U petak, 31. o緐jka 2017. godine u Knji緉ici Medveš鑑k u Zagrebu odr綼t 鎒 se stru鑞i skup „Informacijska pismenost u dje鑚im knji緉icama“. Tematski 鎒 se baviti teorijskim postavkama i prakti鑞im metodama informacijskog opismenjavanja djece i mladih u narodnim i školskim knji緉icama, mogu鎛ostima...

27. 1. 2017.

Zapo鑕o me饀narodni znanstveni projekt za vrhunska biomedicinska istra緄vanja na IRB-u

Finska kompanija Patria 鎒 u suradnji s hrvatskim Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, financirati offset projekt koji 鎒 omogu鎖ti Institutu Ru餰r Boškovi usvajanje znanja i tehnologije u jednom novom podru鑚u istra緄vanja...

26. 1. 2017.

Isplata sredstava za pomo鎛ike u nastavi

U 鑕tvrtak, 26. sije鑞ja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kako isplata sredstava udrugama koje pru綼ju usluge pomo鎛ika u nastavi u鑕nicima s teško鎍ma u razvoju za 2016./2017. školsku godinu ide prema planu. Sredstva 鎒 za pomo鎛ike u nastavi biti ispla鎒na udrugama ve danas tijekom dana, a...

26. 1. 2017.

Dr綼vni stru鑞i skup ravnatelja osnovnih i srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

U 鑕tvrtak, 25. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je odr綼vanje Dr綼vnog stru鑞og skupa ravnatelja osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova pod nazivom „Cjelovito vanjsko vrednovanje...

24. 1. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Intervju s Ines 萫ko

Donosimo vam intervju s u鑙teljicom Ines 萫ko koja je na CARNetovom natjecanju za nastavnike "Pravi kaLibar za znanje" osvojila drugo mjesto. U鑙teljica nastavnih predmeta Hrvatskog jezika i Povijesti u Osnovnoj školi Veliko Trgoviš鎒 otkrila je što ju je motiviralo u izradi prvih digitalnih...

23. 1. 2017.

Okvirni kalendari eTwinning mobilnosti u 2017. i 2018. godini

Ovih su dana objavljeni okvirni kalendari eTwinning mobilnosti u 2017. i 2018. godini, s napomenom da su ti kalendari usavršavanja podlo緉i izmjenama, pa i otkazivanju pojedinih programa usavršavanja. Kona鑞i i potvr餰ni popis...

19. 1. 2017.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴. god. 2016./2017.

U srijedu, 18. sije鑞ja 2017. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2016./2017.

17. 1. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Intervju s Brankom Pastuovi – pobjednicom CARNetovog natjecanja za nastavnike „Pravi kaLibar za znanje“

Donosimo vam intervju s gospo餺m Brankom Pastuovi, pobjednicom CARNetovog natjecanja za nastavnike "Pravi kaLibar za znanje". Svestrana u鑙teljica razredne nastave u Osnovnoj školi Brodarica u Šibeniku otkrila je kakvi su...

16. 1. 2017.

Razgovori matemati鑛i – webinar, Obitelj i 筴ola zajedno prema pozitivnom rastu i razvoju djece

U 鑕tvrtak, 19. sije鑞ja 2017. godine u 15 sati odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup namijenjen u鑙teljima i nastavnicima matematike. Obvezna je prijava do 19. sije鑞ja 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr . Stru鑞i 鎒 se skup odr綼ti online...

13. 1. 2017.

Postanite E-gra餫ni uz pomo knji緉ice

U petak, 13. sije鑞ja 2017. godine, s po鑕tkom u 9 sati odr綼t 鎒 se u Knji緉ici i 鑙taonici „Fran Galovi“ Koprivnica edukacija namijenjena knji緉i鑑rima narodnih knji緉ica u Koprivni鑛o-kri緀va鑛oj 緐paniji o projektu „Postanite E-gra餫ni uz pomo knji緉ice“. Bit 鎒 to prvi korak u pokretanju nove usluge...

12. 1. 2017.

Motivacijska podr筴a u鑕nicima u odgojno - obrazovnom procesu

U ponedjeljak, 13. velja鑕 2017. godine, odr綼t 鎒 se me饀緐panijski stru鑞i skup u Osnovnoj školi Nad lipom u Zagrebu, a namijenjen je u鑙teljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u zvanju u鑙telj mentor/savjetnik i profesor mentor/savjetnik....

11. 1. 2017.

Informativne radionice za Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 „Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja“

Slu綽a za programe i projekte EU Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „ Unaprje餰nje pismenosti - temelj cjelo緄votnog u鑕nja "...

10. 1. 2017.

Stru鑞i skup „Nova, neobi鑞a, inspirativna... knji緉ica“

Od 6. do 7. travnja 2017. godine u Hotelu „Panonija“ u Sisku, odr綼t 鎒 se stru鑞i skup pod nazivom „Nova, neobi鑞a, inspirativna... knji緉ica“. Stru鑞im se skupom 緀li omogu鎖ti knji緉i鑑rima iz svih vrsta knji緉ica u Republici...

9. 1. 2017.

Info@Edu – Informatika u obrazovanju VI

Od 19. do 21. travnja 2017. godine u Osnovnoj školi Mladost u Osijeku, odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup na temu „Info@Edu – Informatika u obrazovanju VI“. Skup i program namijenjeni su u鑙teljima i nastavnicima informatike i ra鑥nalstva osnovnih i srednjih škola na podru鑚u Republike Hrvatske. Obvezna...

4. 1. 2017. :: Autor: Dora Jelakovic

Kako motivirati nemotivirane u鑕nike

Što je motivacija? Motivacija je izravni ili neizravni poticaj ponašanja, govora ili razmišljanja. Upravo je motivacija jedna od najve鎖h briga današnjih nastavnika koja poti鑕 gotovo svakodnevna pitanja: „Kako motivirati u鑕nike na u鑕nje?“ ili „Kako ih zainteresirati za gradivo i...

2. 1. 2017.

Na Danu e-u鑕nja predstavljen CARNetov ISE MOOC

Na Danu e-u鑕nja i internetskih servisa Sveu鑙lišta u Zagrebu koji se odr綼o 14. prosinca 2016. godine u auli Rektorata, CARNetove predstavnice, voditeljice Inspiring Science Education projekta i urednice te鑑ja g餫. Aleksandra Mudrini Ribi i...

30. 12. 2016.

Informacijska pismenost u dje鑚im knji緉icama

Stru鑞i skup „Informacijska pismenost u dje鑚im knji緉icama“ tematski 鎒 se baviti teorijskim postavkama i prakti鑞im metodama informacijskog opismenjavanja djece i mladih u narodnim i školskim knji緉icama, mogu鎛ostima organizacije i provedbe programa i projekata informacijske pismenosti te dodatne edukacije...

29. 12. 2016.

Republika Hrvatska u top 3 dr綼ve 鑜anice Europske unije po broju organiziranih doga餫nja u Europskom tjednu vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju odr綼o se od 5. do 9. prosinca 2016. godine na razini Europske unije s ciljem pove鎍nja atraktivnosti strukovnog obrazovanja te promocije primjera dobre prakse i inovacija...

28. 12. 2016.

Cjelovito vanjsko vrednovanje – najava stru鑞og skupa

U utorak, 27. prosinca 2016. godine, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je kako 鎒 se organizirati stru鑞i skup namijenjen ravnateljima osnovnih škola, srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova na temu „Cjelovito...

27. 12. 2016.

Europski projekt o u鑕nju matematike istra緄vanjem

MERIA je skra鎒nica naziva projekta Mathematics Education – Relevant, Interesting and Applicable (Matemati鑛o obrazovanje – zna鑑jno, zanimljivo i primjenjivo) europskog programa u podru鑚u obrazovanja Erasmus+.

22. 12. 2016.

Po鑕tno osposobljavanje za voditelje Programa GLOBE

Od 24. do 25. o緐jka 2017. godine odr綼t 鎒 se dr綼vni dvodnevni skup o po鑕tnom osposobljavanju za voditelje Programa GLOBE. O bvezna je prijava do 27. velja鑕 2017. godine na  http://ettaedu.azoo.hr/ . Stru鑞i je skup namijenjen odgojno-obrazovnim...

21. 12. 2016.

Program e-u鑕nja „U鑕nje i 緄vljenje Pestalozzi vrijednosti i na鑕la u odgoju i obrazovanju“

Od 5. do 30. sije鑞ja 2017. godine odr綼t 鎒 se interdisciplinarni program e-u鑕nja na temu „U鑕nje i 緄vljenje Pestalozzi vrijednosti i na鑕la u odgoju i obrazovanju“. Stru鑞i je skup namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima. Prijave su...

20. 12. 2016.

Individualno savjetovanje Erasmus+ za Klju鑞u aktivnost 1, Mobilnost u svrhu u鑕nja za pojedince u podru鑚u strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za Natje鑑j 2017.

U ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine, Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je kako 鎒 se od 12. do 18 sije鑞ja 2017. godine odr綼vati individualno savjetovanje Erasmus+ za Klju鑞u aktivnost 1, Mobilnost u svrhu u鑕nja za pojedince u...

19. 12. 2016.

Kurikulum knji緉i鑞o-informacijskog odgoja i obrazovanja

U petak, 20. sije鑞ja 2017. godine, u Tehni鑛oj školi u Zagrebu od 10 do 16 sati, odr綼t 鎒 se jednodnevni dr綼vni stru鑞i skup na temu „Kurikulum knji緉i鑞o-informacijskog odgoja i obrazovanja“. Program je namijenjen stru鑞im...

16. 12. 2016.

Program e-u鑕nja „Strategije u鑕nja i pou鑑vanja“

Od 2. do 15. sije鑞ja 2017. godine odr綼t 鎒 se interdisciplinarni program e-u鑕nja na temu „Strategije u鑕nja i pou鑑vanja“. Stru鑞i je skup namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima. Mjesto 鎒 odr綼vanja biti na https://loomen.carnet.hr/...

15. 12. 2016.

CARNet odr綼o webinar o intelektualnom vlasni箃vu

U 鑕tvrtak, 15. prosinca 2016. godine, Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet, u sklopu provedbe projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ organizirala je danas još jedan webinar...

15. 12. 2016.

Odr綼na konferencija „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjelo緄votno u鑕nje“

Povodom  Europskog tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju  i s ciljem okupljanja dionika iz sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih...

15. 12. 2016.

Komunikacija kao preduvjet za dobre suradni鑛e odnose

U 鑕tvrtak, 16. velja鑕 2017. godine, u dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja od 10 do 17 sati, odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup na temu „Komunikacija kao preduvjet za dobre suradni鑛e odnose“. Stru鑞i je skup namijenjen ravnateljima...

14. 12. 2016.

Projekt „Sretno dijete: program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i u鑙telja u sredinama s manje mogu鎛osti“

U studenom 2016. godine zapo鑕la je provedba projekta „Sretno dijete – program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i u鑙telja u sredinama s manje mogu鎛osti“. Projekt traje 10 mjeseci i podr綼va ga Ministarstvo znanosti...

14. 12. 2016.

Dr綼vni stru鑞i skup iz Tehni鑛e kulture – Uvo餰nje biciklisti鑛oga ispita u osnovnu 筴olu

U utorak, 10. sije鑞ja 2017. godine, u Hrvatskom autoklubu u zagrebu, od 9 do 15 sati, odr綼t 鎒 se jednodnevni dr綼vni skup iz Tehni鑛e kulture na temu „Uvo餰nje biciklisti鑛oga ispita u osnovnu školu“. Skup je namijenjen voditeljima...

13. 12. 2016.

Vrednovanje i testiranje jezi鑞o - komunikacijske kompetencije

U petak, 21. travnja 2017. godine u Šibeniku, odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup iz predmeta Talijanskog jezika na temu „Vrednovanje i testiranje jezi鑞o - komunikacijske kompetencije“. Skup je namijenjen u鑙teljima, nastavnicima,...

8. 12. 2016. :: Autor: Jelena Val鑙

e-Laboratorij - digitalni alati i sadr綼ji na dohvat ruke

CARNetov portal e-Laboratorij nastao je s ciljem da pomogne nastavnicima i ostalim korisnicima, koji koriste ili bi 緀ljeli koristiti digitalne alate u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi, pri odabiru i korištenju alata.

6. 12. 2016.

Stipendije za stru鑞o usavr筧vanje u Japanu

Veleposlanstvo Japana raspisalo je u ime japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije natje鑑j za dodjelu stipendije za stru鑞o usavršavanje u Japanu za u鑙telje i profesore osnovnih i srednjih škola.

2. 12. 2016.

Radionice za pisanje projektnih prijava u okviru Poziva na podno筫nje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

U okviru informativne kampanje povodom objave Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira radionice sa svrhom pomo鎖 potencijalnim prijaviteljima u pripremi njihovih...

29. 11. 2016.

Uporaba novih tehnologija u nastavi francuskoga jezika (napredni) Govorni alati

U subotu, 3. prosinca 2016. godine, odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup na temu „Uporaba novih tehnologija u nastavi francuskoga jezika (napredni) Govorni alati“. Skup je namijenjen profesorima francuskog jezika, ali i odgojiteljima, u鑙teljima,...

28. 11. 2016.

Stru鑞i skup "Suvremeno dru箃vo"

U subotu, 10. prosinca 2016. godine, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup na temu „Suvremeno društvo“. Skup je namijenjen nastavnicima sociologije i politike i gospodarstva. Prijava je obvezna do 7. prosinca. 2016 godine na http://ettaedu.azoo.hr/ .

25. 11. 2016.

Kako nastavnici mogu provoditi proces „Potrage za u鑕njem“ (drugi dio)

U prvom su dijelu teksta Kako nastavnici mogu provoditi proces „Potrage za u鑕njem“ opisane temeljne zna鑑jke procesa i prve dvije grupe pitanja. „Potraga za u鑕njem“ ( eng. Looking for Learning ) suvremena je metoda koja...

22. 11. 2016. :: Autor: Jasminka Maravi

Konferencija SIRikt 2016

Od 6. do 7. listopada 2016. godine u Kranjskoj gori je odr綼na me饀narodna konferencija «Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRikt 2016» u organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ARNES-a, Centra RS za poklicno izobra緀vanje i Šole za ravnatelje. Rije je o jubilarnoj desetoj po redu...

22. 11. 2016.

3. kolo Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici

Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici odnosno Croatian Open Competition in Informatics natjecanje je u programiranju putem Interneta na koje se prijavljuju svi zainteresirani u鑕nici iz Hrvatske i cijelog svijeta. Ovaj program Hrvatski savez...

21. 11. 2016.

Na CARNetovom sustavu Loomen uspje筺o odr綼no natjecanje „Dabar“

Prvo me饀narodno natjecanje iz informatike i ra鑥nalnog razmišljanja – Dabar odr綼no je u Hrvatskoj od 7. do 11. studenog 2016. godine na CARNetovom sustavu Loomen.

18. 11. 2016.

Sat kodiranja (Hour of Code)

Od 5. do 11. prosinca 2016. godine u Republici Hrvatskoj obilje綼va se Sat kodiranja (Hour of Code). Sat kodiranja jednosatni je uvod u ra鑥narstvo, osmišljen za demistifikaciju kodiranja i kao dokaz da svatko mo緀 nau鑙ti osnove. Svi su pozvani na organizaciju doga餫ja posve鎒nog kodiranju, me饀tim naglasak je na ciljanu...

16. 11. 2016.

Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogu鎜sti“

U 鑕tvrtak, 8. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 se Okrugli stol s temom „Promocija strukovnog obrazovanja: izazovi i mogu鎛osti“, a u sklopu prvoga Europskog tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom...

10. 11. 2016.

Stru鑞i skup „Dru箃veno odgovorna knji緉ica: proaktivna, anga緄rana i kriti鑛a?“

U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine u Gradskoj knji緉ici Marka Maruli鎍 u Splitu, odr綼t 鎒 se stru鑞i skup pod nazivom „Društveno odgovorna knji緉ica: proaktivna, anga緄rana i kriti鑛a?“. Skup je namijenjen informacijskim...

8. 11. 2016.

Predstavljeni rezultati projekta GRASS

Djelatnicima Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su rezultati projekta GRASS ( Grading Soft Skills ). GRASS je jedan od triju najuspješnijih projekata iz podru鑚a edukacije, a odabrala ga je Europska komisija. Razvijao se uz potporu EU Programa za cjelo緄votno u鑕nje (Lifelong Learning Programme...

7. 11. 2016.

Besplatan online kolegij za nastavnike iz podru鑚a znanja o moru

U utorak, 8. studenoga 2016. godine zapo鑙nje online kolegij iz podru鑚a edukacije o moru ( ocean literacy ) namijenjen nastavnicima u organizaciji UNESCO-a. Kolegij se izvodi na nekoliko stranih jezika i namijenjen je nastavnicima kako bi nastavom i...

7. 11. 2016.

Odr綼vanje prvog Europskog tjedna vje箃ina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavljuje prvi Europski tjedan vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji 鎒 se na razini Europske unije odr綼ti od 5. do 9. prosinca 2016. godine. Rije je o novoj inicijativi Europske...

4. 11. 2016.

Poziv na podno筫nje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

Europska komisija objavila je 20. listopada 2016. Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu.

4. 11. 2016.

Progla筫ni pobjednici nagradnog natjecanja za nastavnike „Pravi kaLibar za znanje“

CARNetovo nagradno natjecanje pod nazivom „Pravi kaLibar za znanje“ privedeno je kraju. U natjecanju su sudjelovali nastavnici iz osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Nastavnici su izradom digitalnih nastavnih materijala u...

4. 11. 2016.

Objavljen vremenik i op鎒 upute za provedbu natjecanja i smotri u 2017. godini

U petak, 4. studenoga 2016. godine Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i op鎒 upute za provedbu natjecanje i smotri u鑕nika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. Vremenik odr綼vanja školskih,...

3. 11. 2016.

24.godi筺ja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poreme鎍ja i o鑥vanju zdravlja

Od 9. do 12. studenoga 2016. godine u Opatiji 鎒 se odr綼ti 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poreme鎍ja i o鑥vanju zdravlja. Konferencija je namijenjena stru鑞im suradnicima psiholozima u dje鑚im vrti鎖ma,...

26. 10. 2016.

Informativna radionica za poziv „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na predtercijarnoj razini“

Slu綽a za programe i projekte EU-a Ministarstva znanosti i obrazovanja odr綼t 鎒 u petak, 28. listopada 2016. godine, informativnu radionicu za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i u鑕nicima na...

26. 10. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Kako nastavnici mogu provoditi proces "Potrage za u鑕njem" (prvi dio)

Što je u鑕nje? Prema definiciji u鑕nje je djelatan oblik stjecanja znanja i umije鎍 te njihova zadr綼vanja i reproduciranja na svim podru鑚ima psihofizi鑛og 緄vota. Što je „Potraga za u鑕njem“ ( eng. Looking for Learning ) i...

25. 10. 2016.

Besplatan seminar “Primarna prevencija ovisnosti” za u鑙telje, stru鑞e suradnike i voditelje preventivnih programa u osnovnim i srednjim 筴olama Grada Zagreba

U Zagrebu, 4. i 5. studenoga 2016. godine u sklopu se projekta „Primarna prevencija ovisnosti: edukacija u鑙telja, stru鑞ih suradnika i odgajatelja” Forum za slobodu odgoja uz podršku Grada Zagreba, organizira besplatan dvodnevni seminar...

24. 10. 2016.

Besplatne radionice o pisanju i provedbi Erasmus+ projekata

Udruga Outward Bound Hrvatska uz potporu Grada Zagreba organizira besplatne informativno-edukativne radionice o pisanju i provedbi Erasmus+ projekata.

24. 10. 2016.

Obrazovne radionice za nastavnike “Innovative hands-on research classrooms with Go-Lab”

Od 26. do 31. listopada 2016. godine, Republiku Hrvatsku posjetit 鎒 Rosa Doran koja 鎒 odr綼ti 鑕tiri obrazovne radionice pod nazivom Innovative hands-on research classrooms with Go-Lab za hrvatske nastavnike osnovnih i srednjih škola  u...

21. 10. 2016.

3. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju

Od 2. do 5. studenoga 2016. godine odr綼t 鎒 se 3. hrvatska konferencija o kemijskom obrazovanju na Prirodoslovno-matemati鑛om fakultetu u Splitu, Sveu鑙lište u Splitu. Dr綼vni je stru鑞i skup namijenjen u鑙teljima i nastavnicima kemije u osnovnim i...

20. 10. 2016.

U Oslu odr綼na je 57. sjednica Op鎒 skup箃ine IEA-e

IEA( International Association for the Evaluation of Educational Achievement , Me饀narodno udru緀nje za vrednovanje obrazovnih postignu鎍) u suradnji je s norveškom institucijom za obrazovanje i osposobljavanje ( Norwegian Directorate for Education...

19. 10. 2016.

Istra緄va鑛o u鑕nje i izrada u鑕ni鑛ih/ 筴olskih projekata u Programu GLOBE

U nedjelju i ponedjeljak, 6. i 7. studenoga 2016. godine odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup Istra緄va鑛o u鑕nje i izrada u鑕ni鑛ih/ školskih projekata u Programu GLOBE. Program je namijenjen u鑙teljima i nastavnicima koji su prošli po鑕tno...

18. 10. 2016.

Program e-u鑕nja „Strategije u鑕nja i pou鑑vanja“

Stru鑞i skup Program e-u鑕nja „Strategije u鑕nja i pou鑑vanja“ odr綼vat 鎒 se od 1. studenoga do 15. prosinca 2016. godine i namijenjen je svim odgojno-obrazovnim radnicima. Obvezna je prijava na ...

17. 10. 2016.

Stru鑞i skup “12. dani teorije glazbe“

U subotu i nedjelju, 22. i 23. listopada 2016. godine odr綼va se dr綼vni stru鑞i skup 12. dani teorije glazbe namijenjen u鑙teljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola. Skup 鎒 se odr綼ti u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševi鎍,...

14. 10. 2016.

Djeca sa 筫鎒rnom bole规u u odgojno-obrazovnim ustanovama

U utorak, 18. listopada 2016. godine u Konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u 9 sati, odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup koji organiziraju Zavod za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju, KBC Zagreb i...

12. 10. 2016.

Ocjenjivanje prijava za natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“

Prijave za natjecanje “Pravi kaLibar za znanje” završile su 23. rujna 2016. godine, a 3. listopada 2016. godine zapo鑕o je prvi krug ocjenjivanja. U prvom su krugu ocjenjivanja organizatori natjecanja diskvalificirali digitalne nastavne...

12. 10. 2016.

3. Dani obrazovnih znanosti - Obrazovne promjene: izazovi i o鑕kivanja

U 鑕tvrtak i petak, 20. i 21. listopada 2016. godine u Centru za poslijediplomske studije, Sveu鑙lište u Zagrebu odr綼va se dr綼vni stru鑞i skup 3. Dani obrazovnih znanosti. Stru鑞i je skup namijenjen svim djelatnicima u sustavu odgoja i obrazovanja...

11. 10. 2016.

Stru鑞i skup „萯tanje i odrastanje“

Povodom obilje綼vanja Me饀narodnoga mjeseca školskih knji緉ica Hrvatska udruga školskih knji緉i鑑ra organizira u Rijeci 21. i 22. listopada 2016. šesti samostalni Stru鑞i skup. Naziv Skupa je 萯tanje i odrastanje i bavit 鎒 se temom...

11. 10. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Kada roditelji pitaju nastavnike

Suvremeno obrazovanje sve više poti鑕 roditelje na suradnju s nastavnicima kao i aktivno uklju鑙vanje u proces obrazovanja. Roditeljski je anga緈an po緀ljan, a obuhva鎍 i poznavanje va緉ih 鑙njenica o nastavnim materijalima i ishodima. S dolaskom prvih roditeljskih sastanaka i konzultacija, donosimo vam nekoliko pitanja koje...

7. 10. 2016.

Prof.dr.sc. Ivica Puljak na zavr筺om doga餫nju ISE projekta: "Za箃o i kako istra緐jemo svemir?"

Nakon tri godine u kojima je u鑙teljima ponu餰n velik broj aktivnosti od radionica, webinara, suradnje u緄vo i online te provo餰nje eksperimenata, završio je Inspiring Science Education (ISE) projekt . Glavni je cilj...

5. 10. 2016.

Odgoj i obrazovanje, inkluzija i solidarnost: podru鑚a, prakse i perspektive

U utorak, 18. listopada 2016. godine na U鑙teljskom fakultetu Sveu鑙lište u Zagrebu odr綼t 鎒 se stru鑞i skup za sve odgojitelje, u鑙telje i stru鑞jake razli鑙tih profila. Stru鑞i 鎒 se skup odr綼ti u vremenu od 9 i 30 do 16 sati. Glavna je tema...

4. 10. 2016.

Program e-u鑕nja Vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍 – osnovni koncepti

Program e-u鑕nja Vrednovanje u鑕ni鑛ih postignu鎍 – osnovni koncepti, stru鑞i je skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje koji 鎒 se odr綼ti online u razdoblju od 15. do 31. listopada 2016. godine. Skup je namijenjen svim...

30. 9. 2016.

Uspje筺a implementacija ISE projekta u Hrvatskoj

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet je od 1. travnja 2013. do 31. srpnja 2016. u ulozi nacionalnog koordinatora sudjelovala u provo餰nju Inspiring Science Education (u nastavku: ISE) projekta u Hrvatskoj. Na projektu je sudjelovalo 30 partnera...

28. 9. 2016.

Poziv za prijavu na prednatjecanje programa Europskog parlamenta - Euroscola

Europski parlament i Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj, poziva srednje škole Istarske i Primorsko-goranske 緐panije da prijave u鑕ni鑛e ekipe u dobi od 16-18 godina na kvalifikacijsko prednatjecanje programa Euroscola Europskog parlamenta...

27. 9. 2016.

Prijava za sudjelovanje na Erasmus+ TCA seminaru „Hands on experience for VET trainers“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom „Hands on experience for VET trainers“ koji 鎒 se odr綼ti na Malti, u razdoblju od 22. do 24. studenog 2016.

27. 9. 2016.

Okrugli stol „Digitalne vje箃ine za pou鑑vanje i u鑕nje“

U petak, 30. rujna 2016 godine od 12 do 14 sati u Sveu鑙lišnom ra鑥nskom centru Srce odr綼t 鎒 se okrugli stol „Digitalne vještine za pou鑑vanje i u鑕nje ili vještine 21. stolje鎍 u obrazovanju“.

23. 9. 2016.

Jo samo danas mogu鎒 su prijave za natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“

Rok za prijavu za natjecanje "Pravi kaLibar za znanje" traje još danas, 23. rujna 2016. godine. Podsje鎍mo nastavnike koji se još nisu prijavili, a 緀le osvojiti bogate nagrade, da izrade digitalne nastavne materijale u CARNetovom...

21. 9. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Izjave koje bi nastavnici trebali izbjegavati u u鑙onici

Nastavnici s višegodišnjim iskustvom u obrazovanju i odgoju u鑕nika, zasigurno se nerado prisje鎍ju odre餰nih trenutaka u karijeri kada njihove izjave pred u鑕nicima nisu bile primjerene. Uvijek postoje dani kada nastavnici niti u鑕nici nisu...

16. 9. 2016.

Jo tjedan dana za prijavu na natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“

Podsje鎍mo sve zainteresirane nastavnike kako rok za prijavu na natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“ traje još tjedan dana do 23. rujna 2016. godine. Nastavnike koji izrade najbolje digitalne nastavne materijale u CARNetovom alatu Libar...

12. 9. 2016. :: Autor: Petar Jandri

Digitalna kreativnost

U današnje vrijeme, kreativnost je najtra緀nija roba. Govorimo o kreativnim ekonomijama, industrijama, školama, u鑙teljima, u鑕nicima itd. Me饀tim, pojam kreativnosti izuzetno je teško definirati. Kako bi kreativnost smjestili u društveni i politi鑛i kontekst, moramo se vratiti nekoliko desetlje鎍 unazad i...

9. 9. 2016.

Predavanje „STEM edukacija - koliko rano po鑕ti?“

Hrvatsko prirodoslovno društvo, izdava 鑑sopisa Priroda, organizira ciklus znanstveno-popularizacijskih predavanja pod nazivom Priroda u緄vo. Predavanja se odr綼vaju dvaput mjese鑞o, a svako je popra鎒no 鑜ankom u 鑑sopisu Priroda, jednim od...

8. 9. 2016.

Jo dva tjedna za prijavu na natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“

Podsje鎍mo sve zainteresirane nastavnike da rok za prijavu na natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“ traje još dva tjedna do 23. rujna 2016. godine. Nastavnike koji izrade najbolje digitalne nastavne materijale u CARNetovom alatu Libar...

6. 9. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Suvremeni po鑕tak nove 筴olske godine

Ju鑕r je po鑕la nova školska godina. Uzbu餰nje, lagana nervozna i preispitivanja što se sve promijenilo u posljednja tri mjeseca. Promjene su neizbje緉e. Od novog po鑕tka školske godine, novih nastavnika, prelaska iz osnovne u srednju školu, napuštanju razredne nastave i nova upoznavanja s predmetnom...

2. 9. 2016.

Program e-u鑕nja „U鑕nje i 緄vljenje Pestalozzi vrijednosti i na鑕la u odgoju i obrazovanju“

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira stru鑞i skup za sve odgojno-obrazovne radnike pod nazivom „U鑕nje i 緄vljenje Pestalozzi vrijednosti i na鑕la u odgoju i obrazovanju“. Stru鑞i 鎒 se skup odr綼vati od 5. do 30. listopada 2016. godine....

31. 8. 2016.

Me饀narodno natjecanje iz informatike i ra鑥nalnog razmi筶janja - Dabar

Hrvatska se uklju鑙la u me饀narodnu inicijativu Bebras (Dabar) koja promi鑕 informatiku i ra鑥nalno razmišljanje me饀 u鑙teljima i u鑕nicima, ali i u široj javnosti.

30. 8. 2016.

Webinar Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i usluga Libar: kako osvojiti natjecanje Pravi kaLibar za znanje?

U tijeku su prijave za novo CARNetovo natjecanje za nastavnike pod nazivom „Pravi kaLibar za znanje“ . Natjecanje je namijenjeno svim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, a cilj mu je potaknuti izvrsnost u...

30. 8. 2016.

Seminar stru鑞og usavr筧vanja na temu volontiranja u radu s djecom i mladima

U tijeku je poziv za sudjelovanjem na stru鑞om seminaru "Volontiranje u radu s djecom i mladima" koji 鎒 se odr綼ti 15. i 16. rujna 2016. godine u Zagrebu.

25. 8. 2016.

Online doga餫nje „Hack the Classroom“

U subotu, 24. rujna 2016. godine od 17 do 19 sati Microsoft odr綼va besplatno online doga餫nje pod nazivom „Hack the Classroom“.

22. 8. 2016.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na Erasmus+ TCA kontaktnom seminaru “Culture of Quality (Quality Assurance)“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru pod nazivom  “Culture of Quality (Quality Assurance)”   koji 鎒 se odr綼ti u gradu Zandvoort aan Zee, Nizozemska, od 21. do 23. rujna...

18. 8. 2016.

Poziv na prijavu za sudjelovanjem na TCA seminaru pod nazivom „Equity and inclusion in school education“ u M醠agi, ﹑anjolskoj

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva sve zainteresirane na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru pod nazivom „Equity and inclusion in school education“ koji 鎒 se odr綼ti u Málagi, u...

27. 7. 2016.

Skup “Neformalna logika“

Dr綼vni skup “Neformalna logika“ namijenjen nastavnicima logike odr綼t 鎒 se 1.10.2016. u zagreba鑛oj Gimnaziji Lucijana Vranjanina. Sudionici 鎒 na skupu razmijeniti primjere dobre prakse iz nastave, pobli緀 se upoznati s neformalnom logikom, njenin problemima, ali i sadr綼jima koji su u鑕nicima zanimljivi i slu緀...

25. 7. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Ljetna inspiracija za jesensku prakti鑞ost: Sokratovi seminari

Prije završetka ve sada prošle školske godine pisali smo o refleksiji kao o jednom o najmo鎛ijih oru緅a suvremenog obrazovanja. Refleksija je, podsje鎍mo, vrlo mo鎛a strategija i komponenta za promjene kojom se posti緀 zadovoljstvo i...

25. 7. 2016.

Po鑕le prijave za radionicu u sklopu projekta Europske mre緀 protiv vr筺ja鑛og nasilja na nastavi i u slobodnom vremenu (ENABLE)

Europska mre綼 protiv vršnja鑛og nasilja na nastavi i u slobodnom vremenu (ENABLE) projekt je kojim se nastoji sprije鑙ti vršnja鑛o nasilje na nastavi i u slobodnom vremenu u鑕nika te pridonijeti osna緄vanju djece i mladih usmjeravaju鎖 se...

19. 7. 2016.

Skup “Inovativna nastava matematike“

Dr綼vni skup Inovativna nastava matematike namijenjen namijenjen u鑙teljima i nastavnicima matematike od綼t 鎒 se 25.-26.08.2016. na Odjelu za matematiku (Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek) i Ekonomskom fakultetu (Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek).

18. 7. 2016.

9. ljetni seminar za geografe: Interpretacija prostornih podataka u geografskim istra緄vanjima

Zainteresirani u鑙telji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama pozvani su da se prijave na dr綼vni stru鑞i skup iz podru鑚a geografije: Interpretacija prostornih podataka u geografskim istra緄vanjima, koji 鎒 se odr綼ti 2.9.2016....

14. 7. 2016.

Uspje筺o zavr筫n drugi CARNetov ISE MOOC: obrazovni trendovi i digitalni alati u nastavi

Protekli tjedan uspješno je završen drugi CARNetov ISE MOOC, masovni otvoreni online te鑑j u kojemu je sudjelovalo 500 polaznika iz razli鑙tih krajeva u Hrvatskoj. Te鑑j „ISE MOOC: obrazovni trendovi i digitalni alati u nastavi“...

8. 7. 2016.

Smjernice za pristupa鑞e informacije

Europska agencija za posebne potrebe i uklju鑙vo obrazovanje, u sklopu projekta IKT za pristupa鑞ost informacija u u鑕nju, objavila je smjernice za pristupa鑞e informacije.

8. 7. 2016.

JOBSTEM Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima

Hrvatska zaklada za znanosti donijela je odluku o financiranju istra緄va鑛og projekta "Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istra緄vanje odnosa postignu鎍, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i...

6. 7. 2016.

24. godi筺ja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poreme鎍ja i o鑥vanju zdravlja

U Opatiji 鎒 se od 9. do 12. studenoga 2016. godine odr綼vati 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poreme鎍ja i o鑥vanju zdravlja. Konferencija je namijenjena stru鑞im suradnicima psiholozima u dje鑚im...

5. 7. 2016.

Prijava na besplatan seminar Uvod u projektno planiranje

Uz potporu Zagreba鑛e 緐panije, Forum za slobodu odgoja organizira seminar stru鑞og usavršavanja Uvod u projektno planiranje od 13. do 15. listopada 2016. godine. Kroz seminar stru鑞og usavršavanja, kojeg Forum provodi ve nekoliko godina,...

4. 7. 2016.

U鑙teljica osvojila ISE Oscara koji ju vodi na stru鑞o usavr筧vanje u Gr鑛u

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet u sklopu projekta Inspiring Science Education (ISE) organizirala je natjecanje u implementaciji ISE scenarija u鑕nja u nastavi. Cilj natjecanja "ISE Oscar za scenarij, re緄ju i film"...

1. 7. 2016.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na Erasmus+ TCA kontaktnom seminaru "Removing barriers: Access to opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels"

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru pod nazivom „ Removing barriers: Access to opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels “ koji 鎒 se...

27. 6. 2016.

Me饀narodna inicijativa Bebras (Dabar)

Hrvatska se uklju鑙la u me饀narodnu inicijativu Bebras (Dabar) koja promi鑕 informatiku i ra鑥nalno razmišljanje me饀 u鑙teljima i u鑕nicima, ali i u široj javnosti. Sudjelovanjem u njoj 緀li se u鑕nicima pokazati da ra鑥nalo nije samo igra鑛a za društvene mre緀 ili gledanje filmova nego izvor zanimljivih...

23. 6. 2016.

7. Okrugli stol za 筴olske knji緉ice

U Krapini 鎒 se 3.10.2016. godine odr綼ti 7. Okrugli stol za školske knji緉ice u organizaciji Sekcije za školske knji緉ice, Komisije za srednjoškolske knji緉ice i Komisije za osnovnoškolske knji緉ice. Ovaj okrugli stol 鎒 progovoriti o potpori koju školske knji緉ice daju darovitim u鑕nicima i to kroz...

21. 6. 2016.

Me饀narodni stru鑞o znanstveni skup Sretna djeca – kreativnost u likovnom, dramskom i plesnom izrazu

U listopadu 鎒 se odr綼ti stru鑞o znanstveni skup na razini Republike Hrvatske namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama, stru鑞im suradnicima i ravnateljima vrti鎍, u鑙teljima u ustanovama za rehabilitaciju djece i u鑙teljima razredne...

16. 6. 2016.

Inovativno u鑕nje pomo鎢 tableta i mobilnih ure餫ja u nastavi njema鑛oga jezika

Nastavnici koji 緀le saznati kako unaprijediti jezi鑞o djelovanje u鑕nika pomo鎢 digitalnih medija mogu se prijaviti na radionicu „BYOD, modul III“ i pritom nau鑙ti kako suvereno i efikasno koristiti tablete i mobilne ure餫je u nastavi.

15. 6. 2016.

Ljetna 筴ola: Temeljne kompetencije za cjelo緄votno u鑕nje

Od 28. do 30. kolovoza 2016. godine odr綼vat 鎒 se stru鑞i skup namijenjen odgajateljima, stru鑞im suradnicima i zdravstvenim voditeljima u u鑕ni鑛im domovima i ravnateljima u鑕ni鑛ih domova u Republici Hrvatskoj. Mjesto odr綼vanja stru鑞og skupa bit 鎒 u...

8. 6. 2016. :: Autor: Petar Jandri

Odgoj i obrazovanje u eri digitalnih kultura

Krajem dvadesetog stolje鎍, dok su ra鑥nala polako pronalazila puteve iz gara綼 i istra緄va鑛ih instituta prema odgojno-obrazovnim institucijama, u鑙telji i nastavnici zapo鑕li su istra緄vati razli鑙te na鑙ne za razumijevanje slo緀nih odnosa izme饀 informacijskih tehnologija, odgoja i obrazovanja. Stru鑞jacima iz podru鑚a pedagogije,...

7. 6. 2016.

Objavljen katalog stru鑞og usavr筧vanja lipanj-rujan 2016. godine

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti od lipnja do rujna 2016. godine.

6. 6. 2016.

MoodleMoot Hrvatska 2016

Šesti Moodlemoot Hrvatska odr綼t 鎒 se 10. lipnja 2016. u Sveu鑙lišnom ra鑥nskom centru. Ovogodišnji Moodlemoot Hrvatska 2016 Centar za e-u鑕nje Srca organizira u suradnji s Centrom potpore e-u鑕nju Filozofskog fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu.

3. 6. 2016.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve registrirane korisnike portala eTwinning da se prijave za sudjelovanje na me饀narodnim obrazovnim doga餫njima prilago餰nima razli鑙tim stru鑞im profilima i interesima sudionika.

3. 6. 2016.

Geolo筴i sadr綼ji u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim 筴olama

U periodu od 28.6. do 1.7.2016. odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup pod nazivom Geološki sadr綼ji u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama, namijenjen u鑙teljima i nastavnicima geografije i biologije u osnovnim i...

3. 6. 2016.

Poziv za dodjelu Priznanja Foruma za slobodu odgoja “Stjepan Cipek”

Forum za slobodu odgoja otvorio je natje鑑j za dodjelu Priznanja “Stjepan Cipek”. Priznanje se dodjeljuje odgojno-obrazovnim djelatnicima i ustanovama koji su se istaknuli u primjeni oblika i strategija rada sukladnim Forumovim principima...

3. 6. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Refleksija - mo鎛o oru緅e suvremenog obrazovanja (prvi dio)

Refleksija je okosnica suvremenog obrazovanja, rada s u鑕nicima, ali i osvrtanje na sam rad nastavnika. Sama je po sebi vrlo mo鎛a strategija koja 鑙njenice stavlja u jasnu perspektivu i daje mogu鎛ost uvida u realnost današnjeg obrazovanja, ali i...

31. 5. 2016.

Konferencija “ Globalne i lokalne perspektive pedagogije“

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveu鑙lišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Department of Child Education, Faculty of Child and Adult Education Sveu鑙lišta u Debrecenu, Ma餫rska, organiziraju me饀narodnu znanstvenu...

24. 5. 2016.

U鑙teljica iz Hrvatske pobjednica me饀narodnog ISE natjecanja

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet u o緐jku je u sklopu Inspiring Science Education (ISE) projekta koordinirala provo餰nje Eratostenovog eksperimenta. Eksperimentu su se priklju鑙le 1142 škole iz cijeloga svijeta, a 鑑k...

23. 5. 2016.

Odr綼n znanstveno-stru鑞i skup „Odr緄vi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske“ i objavljeno e-izdanje Knjige sa緀taka skupa

12. i 13. svibnja 2016. u Sve鑑noj dvorani Sveu鑙lišta u Zadru odr綼n je znanstveno-stru鑞i skup „Odr緄vi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske“. Skup se odr綼o u organizaciji Odjela za pedagogiju  Sveu鑙lišta u Zadru i...

19. 5. 2016.

Rasprava „Kreativnost i znanje za bolju Hrvatsku!“

Hrvatska udruga poslodavaca i udruga Pragma u Mjesecu kreativnih i kulturnih industrija organiziraju raspravu „Kreativnost i znanje za bolju Hrvatsku!“. Rasprava 鎒 se odr綼ti u utorak 24. svibnja 2016. godine od 11 do 13:15 sati u Hrvatskoj...

17. 5. 2016.

Odr綼no stru鑞o usavr筧vanje o provo餰nju preventivnih programa u odgojno-obrazovnom sustavu

Uprava za sport Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, organizirali su od 5. do 7. svibnja 2016. godine u Novalji, na otoku Pagu, stru鑞i skup, stru鑞o usavršavanje voditelja 緐panijskih stru鑞ih...

13. 5. 2016.

Webinari o besplatnim uslugama Office 365 za obrazovanje

U organizaciji Microsofta, a uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te CARNeta, u razdoblju od 23. svibnja do 8. lipnja 2016. godine odr綼t 鎒 se niz interesantnih i nadasve korisnih webinara namijenjenih u鑙teljima, nastavnicima i u鑕nicima...

12. 5. 2016.

Dani e-infrastrukture 2016.

U Sveu鑙lišnom ra鑥nskom centru Sveu鑙lišta u Zagrebu (Srce) od 23. do 25. svibnja 2016. godine odr綼t 鎒 se Dani e-infrastrukture. Ovo doga餫nje, posve鎒no temama povezanim s e-infrastrukturom, nastalo je spajanjem nekoliko tradicionalnih okupljanja korisnika u Srcu: Dana e-infrastrukture, Dana sustava AAI@EduHr, Dana...

9. 5. 2016.

Harvardski klasici dostupni online

Antologija klasi鑞ih djela svjetske literature, poznata i pod imenom Harvardski klasici, koju je sastavio i uredio Charles W. Eliot od nedavno je dostupna i u online izdanju te sadr緄 sve knjige koje od sada mo緀te skinuti na vlastito ra鑥nalo.

3. 5. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Strategije za uspostavljanje odnosa s razli鑙tim tipovima u鑕nika

Pisali smo o odnosu izme饀 nastavnika i razli鑙tih tipova u鑕nika , koliko je bitno za nastavnike zadr綼ti pozitivan pristup, smirenost ali i kako pravodobno reagirati u odre餰nim situacijama. U nastavku osvr鎒mo se na 鑙njenicu kako netipi鑞i...

2. 5. 2016.

Webinar o razvoju e-lektira i razmjeni ideja

Nacionalna i sveu鑙lišna knji緉ica u Zagrebu i Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet organiziraju webinar pod naslovom „Razvoj e-lektira i razmjena ideja“. Webinar 鎒 se odr綼ti u petak, 6. svibnja 2016. godine s po鑕tkom u 13 sati u formatu TeachMeet susreta u Adobe Connect komunikacijskom i...

2. 5. 2016.

Poziv nastavnicima njema鑛og jezika za sudjelovanje na edukaciji „Inovativno u鑕nje pomo鎢 tableta i mobilnih ure餫ja u nastavi modul I“

Projekt „DIP in SOE - digitalno-interkulturalno-projektno orijentirano (DIP)  u jugoisto鑞oj Europi (SOE)“ provodi edukaciju „Inovativno u鑕nje pomo鎢 tableta i mobilnih ure餫ja u nastavi (BYOD)“ - modul I, koja je namijenjena...

21. 4. 2016.

Novo CARNetovo natjecanje: Pravi kaLibar za znanje

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet pokre鎒 novo natjecanje „Pravi kaLibar za znanje“ koje se odr綼va u sklopu CARNetove korisni鑛e konferencije koja je dio projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih...

20. 4. 2016.

Novi webinar: Working with video texts

CARNet najavljuje novi webinar pod nazivom "Working with video texts by Jammie Keddie" koji 鎒 se odr綼ti u utorak, 26. travnja 2016. godine, s po鑕tkom u 19 sati. Webinar je namijenjen nastavnicima engleskog jezika koji koriste ili bi htjeli koristiti video materijale u svojoj nastavi jezika.

14. 4. 2016.

Scratch Day u Hrvatskoj

U subotu, 14. svibnja 2016. godine odr綼va se Scratch Day u Zadru. Scratch Day globalna je mre綼 doga餫nja koja promovira Scratch ( https://scratch.mit.edu/ ) i djecu koja kodiraju i stvaraju uz pomo njega. Tijekom Scratch dana, djeca i odrasli okupljaju se kako bi zajedno dijelili znanje i u鑙li jedni od drugih. 

11. 4. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Razlika izme饀 individualnog rada i individualiziranog pristupa u鑕niku (drugi dio)

Novom se kurikularnom reformom u nastavu uvodi i stavlja naglasak na individualizirani pristup svakom u鑕niku. Individualizirani se pristup uvelike razlikuje od individualnog rada kojeg u鑕nik samostalno izvršava u u鑙onici za vrijeme nastave....

8. 4. 2016.

Edukativni online toolkit – Vije鎍 u鑕nika

Mre綼 mladih Hrvatske je u toku prošle godine radila na izradi edukativnog online toolkita koji 鎒 pomo鎖 školama u razvoju vije鎍 u鑕nika. U toku projekta, financiranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, nastala...

6. 4. 2016. :: Autor: Petar Jandri

Tri poruke iz doba geografskih otkri鎍

U 鑜anku Odgoj i obrazovanje u eri kolonizacije virtualnosti (Jandri i Kuzmani, 2014) pokazali smo da je stare ideje mogu鎒 odjenuti u digitalno ruho kako bi do緄vjele novu mladost i pomogle nam u opisivanju slo緀nih procesa koji karakteriziraju suvremeni odgoj i obrazovanje.

31. 3. 2016.

Poziv na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru „Enhancing digital competences in education and training“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru pod nazivom „ Enhancing digital competences in education and training “ koji 鎒 se odr綼ti u Tallinnu, Estoniji, u razdoblju od 11. do 14....

25. 3. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Savjeti za mlade u鑙telje

U svakom poslu pa tako i u u鑙teljskom koje je jedno od najpredanijih i najizazovnijih zanimanja, iskustvo, smirenost i mudrost dolazi s godinama radnog iskustva. Mladi u鑙telji koji tek zapo鑙nju svoju karijeru u odgojno-obrazovnom sustavu 鑕sto se susre鎢 s po鑕tni鑛im problemima i teško鎍ma poput prebrzog sagorijevanja i...

24. 3. 2016.

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za u鑙telje u osnovnim i srednjim 筴olama

Nacionalno vije鎒 za odgoj i obrazovanje, kao stru鑞o i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskoga, osnovnoškolskoga te srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, na svojoj 28. sjednici...

22. 3. 2016.

Webinar u organizaciji CARNeta o generi鑛im kompetencijama kao zahtjevu suvremenog obrazovanja

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet organizira webinar pod nazivom „Generi鑛e kompetencije kao zahtjev suvremenog obrazovanja“. Webinar 鎒 se odr綼ti u srijedu, 30. o緐jka 2016. godine s po鑕tkom u 13 sati, u okviru Erasmus +...

16. 3. 2016. :: Autor: Petar Jandri

Odgoj i obrazovanje u eri kolonizacije virtualnosti

Godine 2001., u govoru koji je odr綼o povodom prihva鎍nja nagrade Ameri鑛e strukovne organizacije kompozitora, umjetnika i producenata (ASCAP), 鑥veni umjetnik Tom Waits prisjetio se kolonizacije Novog svijeta. "Kada ljudi migriraju na drugi...

11. 3. 2016.

"Inovativna nastava matematike" - dr綼vni stru鑞i skup nastavnika matematike

Odjel za matematiku Sveu鑙lišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Udruga matemati鑑ra Osijek, uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, organiziraju Dr綼vni stru鑞i skup nastavnika matematike. Skup 鎒 biti odr綼n na Ekonomskom fakultetu i Odjelu za...

10. 3. 2016.

Raspored edukacija ocjenjiva鑑 i ocjenjivanja na dr綼vnoj maturi 2015./2016. – ljetni rok

U 鑕tvrtak, 10. o緐jka 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je raspored edukacije ocjenjiva鑑 i ocjenjivanja na dr綼vnoj maturi 2015./2016. godine u ljetnom roku. Edukacije ocjenjiva鑑 namijenjene su za sljede鎒...

10. 3. 2016.

Odabran najbolji ISE scenarij u鑕nja u ISE MOOC natjecanju "Ja sam ISE guru"

Od 2. studenoga do 13. prosinca 2015. godine, u organizaciji Hrvatske akademske i istra緄va鑛e mre緀 – CARNet, a u sklopu Inspiring Science Education (ISE) projekta odr綼o se prvi ISE MOOC (masovni otvoreni online te鑑j).  Cilj ovog ISE MOOC-a...

9. 3. 2016.

ICCS – provedba glavnog ispitivanja u 筴olskoj godini 2015./2016.

ICCS je komparativni istra緄va鑛i program Me饀narodnoga udru緀nja za vrednovanje obrazovnih postignu鎍 IEA ( International Association for the Evaluation of Educational Achievement ). Osmišljen je kako bi se u razli鑙tim zemljama istra緄li na鑙ni na...

7. 3. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Individualan rad u鑕nika u u鑙onici (prvi dio)

Motiviranje u鑕nika nije uvijek jednostavan zadatak za nastavnike, pogotovo kada se radi o individualnom radu. Postoje u鑕nici koji preferiraju grupne zadatke i kojima je na taj na鑙n lakše iznijeti rad do kraja, ali bez obzira na to individualan...

4. 3. 2016.

10. Mre綼 Smart Day

U utorak, 15. o緐jka 2016. u kinu Europa (Varšavska 3, Zagreb) s po鑕tkom u 13:30 odr綼t 鎒 deseti Mre綼 Smart Day - okrugli stol na temu „Interaktivna edukacija“.

3. 3. 2016.

Produljen rok za prijavu radova na konferenciju AVPC 2016: Vizualne pedagogije i digitalne kulture

Konferencija AVPC 2016: Vizualne pedagogije i digitalne kulture odr綼t 鎒 se od 18. do 19. lipnja 2016. godine na Tehni鑛om veleu鑙lištu u Zagrebu.

3. 3. 2016.

Tribina „Koliko je otvoreno obrazovanje u Hrvatskoj?“

U sklopu me饀narodnog Tjedna otvorenog obrazovanja Srce 鎒 organizirati tribinu „Koliko je otvoreno obrazovanje u Hrvatskoj?“ koja 鎒 se odr綼ti u srijedu, 9. o緐jka 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati u prostorijama Srca.

2. 3. 2016.

Poziv na radionicu „?1.2.3.4.5.! Pet koraka do spoznaje“

Nastavnici se 鑕sto pitaju na koji na鑙n kompleksne prirodne fenomene objasniti svojim u鑕nicima. Kako neku fizikalnu silu, kemijsku reakciju ili biološki proces objasniti na jednostavan i po mogu鎛osti iskustven na鑙n?

2. 3. 2016.

Budu鎛ost obrazovanja u Hrvatskoj: reforme, izazovi, mogu鎛osti

Produljivanje rada ekspertne radne skupine za provo餰nje kurikularne reforme najbolji je put naprijed za obrazovanje, slo緄li su se sudionici tribine „Budu鎛ost obrazovanja u Hrvatskoj: reforme, izazovi, mogu鎛osti“, koja je odr綼na 29. velja鑕...

1. 3. 2016.

Zavr筫n projekt EU Educa

U Zagrebu, 26. velja鑕 2016. godine Tribinom „Obrazovanje za EU“ koja je ju鑕r odr綼na na zagreba鑛om Fakultetu politi鑛ih znanosti (FPZG) završen je projekt EU Educa, u sklopu kojega je stotinjak srednjoškolskih profesora educirano o nastavnim sadr綼jima iz podru鑚a Europske unije. Sudionici tribine,...

1. 3. 2016.

Javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume

U ponedjeljak, 29. velja鑕 2016. godine Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina koje 鎒 sadr綼jno analizirati strukovne kurikulume u sklopu vanjskog vrednovanja...

29. 2. 2016.

Objava preostala 32 kurikularna dokumenta

Nakon objave prvih 20 kurikularnih dokumenata 16. velja鑕 2016. godine i njihovog predstavljanja javnosti na konferenciji za medije u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta, objavom preostala 32 kurikularna dokumenta, slu綽eno završava rad na prvoj dionici Cjelovite kurikularne reforme.

29. 2. 2016.

E2 – Educator Exchange digitalna konferencija

Educator Exchange godišnje je doga餫nje koje organizira Microsoft u obrazovanju s ciljem prepoznavanja i uzdizanja postignu鎍 u obrazovanju. U鑙telji i nastavnici iz cijelog svijeta kao kreativni tvorci inovativnih sadr綼ja kroz pedagoške i...

29. 2. 2016.

Produljenje trajanja javnog savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja, nastavnika, odgajatelja i stru鑞ih suradnika u 筴olskim ustanovama i u鑕ni鑛om domu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produljilo je trajanje javnog savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovaraju鎜j vrsti obrazovanja u鑙telja, nastavnika, odgajatelja i stru鑞ih suradnika u školskim ustanovama i u鑕ni鑛om domu. Javno...

25. 2. 2016.

Ministri usvojili Rezoluciju o promicanju socioekonomskog razvoja i uklju鑙vosti u Europsku uniju putem obrazovanja

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar sudjelovao je 24. velja鑕 2016. godine u Bruxellesu na sastanku ministara Vije鎍 Europske unije za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS) na kojem su sudjelovali i povjerenici Europske...

24. 2. 2016.

Snimka konferencije za medije povodom objave prvih 20 kurikularnih dokumenata

U srijedu, 24. velja鑕 2016. godine na slu綽enim internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme objavljena je snimka konferencije za medije povodom objave prvih 20 kurikularnih dokumenata. Snimka konferencije za medije koja se odr綼la 16....

22. 2. 2016.

Me饀narodna natjecanja u sklopu ISE projekta i prilike za osvajanje stru鑞ih usavr筧vanja u Gr鑛oj

U posljednjoj godini provo餰nja Inspiring Science Education projekta, u kojem CARNet sudjeluje u svojstvu nacionalnog kordinatora, organiziraju se dva zna鑑jna doga餫nja najavljena ranije na CARNetovom ISE webu, i to Inspiring Science Education...

22. 2. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Intrinzi鑞a motivacija

Što je intrinzi鑞a motivacija, jedna od glavnih temelja nove kurikularne reforme? Intrinzi鑞a ili unutarnja motivacija sve je ono što u鑕nike navodi na aktivnost, odre饀je njezin smjer, intenzitet i trajanje. Intrinzi鑞a je motivacija neovisna o potencijalnim materijalnim i socijalnim dobitcima. Proces u鑕nja i stjecanja...

16. 2. 2016.

Prijenos konferencije za medije povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme

Danas, u utorak, 16. velja鑕 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati odr綼va se konferencija za medije u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme. Na konferenciji 鎒 biti...

16. 2. 2016.

Kurikularni dokumenti

Prvih 20 dokumenata objavljeno je u utorak, 16. velja鑕 2016. godine i to dokumenti nacionalnih kurikuluma, podru鑚a kurikuluma, me饀predmetnih tema te Okvir nacionalnog kurikuluma. Kurikulum je osmišljen, sustavan i skladno ure餰n na鑙n reguliranja, planiranja, izvedbe i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa koji mo緀 biti...

15. 2. 2016.

Konferencija za medije povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme

U utorak, 16. velja鑕 2016. godine s po鑕tkom u 11 sati odr綼t 鎒 se konferencija za medije u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a povodom objave prvih 20 dokumenata Cjelovite kurikularne reforme. Konferencija 鎒...

12. 2. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Neslaganje izme饀 nastavnika i u鑕nika

甶votni je poziv nastavnika jedno od najte緄h, najizazovnijih ali i najljepših zanimanja. Preuzimanje odgojne uloge u 緄votu svojih u鑕nika zasigurno niti jednom nastavniku nije jednostavno pogotovo ako izme饀 nastavnika i u鑕nika do餰 do odre餰nog neslaganja, razmirica, a u ekstremnijim slu鑑jevima i potpune me饀sobne...

11. 2. 2016. :: Autor: Gordana Benat

Radionica za vjerou鑙telje o komunikaciji u digitalnom okru緀nju

U organizaciji Hrvatske biskupske konferencije, Nacionalnog katehetskog ureda i Agencije za odgoj i obrazovanje 7. i 8. sije鑞ja 2016. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu odr綼na je Katehetska zimska škola za vjerou鑙telje...

8. 2. 2016.

Natjecanje Shakespeare Lives in Croatia

British Council Croatia poziva nastavnike i u鑕nike osnovnih i srednjih škola da se pridru緀 natjecanju koje slavi Shakespearov 緄vot i rad u godini 400. obljetnice njegove smrti.  U natjecanju mogu sudjelovati nastavnici i u鑕nici 7. i 8. razreda osnovne škole te nastavnici i u鑕nici 1. i 2. razreda srednje...

5. 2. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Nasilje nad nastavnicima

Nasilje nad nastavnicima od strane u鑕nika prisutan je i izra緀n problem o kojemu se puno zna ali malo govori. Nezašti鎒ni se nastavnici u posljednje vrijeme sve 鑕š鎒 i 鑕š鎒 suo鑑vaju s verbalnim, psihi鑛im ali i fizi鑛im nasiljem. Mnogi glavnim krivcima smatraju roditelje i odgoj, neograni鑕nu slobodu koju...

4. 2. 2016.

Digitalna istra緄va鑛a infrastruktura za umjetnost i humanistiku u Republici Hrvatskoj – DARIAH-HR

Nacionalna i sveu鑙lišna knji緉ica u Zagrebu pridru緄la se kao partner Digitalnoj istra緄va鑛oj infrastrukturi za umjetnost i humanistiku u Republici Hrvatskoj – DARIAH-HR. Zajednicu DARIAH-HR-a 鑙ni 21 ustanova.

4. 2. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Organizacija grupnog rada u u鑙onici

Grupni je rad u u鑙onici jednaki izazov za nastavnike i za u鑕nike. Postoje u鑕nici koji preferiraju individualan rad i skloniji su izbjegavati grupne zadatke gdje je predvi餰na suradnja s razrednim kolegama. Naravno, postoje i tipovi u鑕nika koji više vole raditi u manjim grupama. Grupnim se radom razvijaju razli鑙te...

3. 2. 2016.

Konferencija AVPC 2016: Vizualne pedagogije i digitalne kulture

Konferencija AVPC 2016 : Vizualne pedagogije i digitalne kulture odr綼t 鎒 se od 18. do 19. lipnja 2016. godine na Tehni鑛om veleu鑙lištu u Zagrebu. Konferenciju organizira Udru緀nje vizualnih pedagogija. Tijekom posljednjih desetlje鎍...

2. 2. 2016.

Javna objava kurikularnih dokumenata

U dogovoru s ministrom dr. sc. Predragom Šustarom dogovoreno je kako 鎒 se kurikularni dokumenti objaviti u dva navrata: 16. velja鑕 2016. – Okvir nacionalnog kurikuluma, Nacionalni kurikulumi za razine i vrste obrazovanja (5), Dokumenti podru鑚a kurikuluma (7) i Kurikulumi me饀predmetnih tema (7) 23. velja鑕...

30. 1. 2016.

SCIENTIX natjecanje za nastavnike prirodoslovno-matemati鑛e i tehni鑛e skupine predmeta (STEM)

U sklopu projekta SCIENTIX , pokrenuto je natjecanje za nastavnike prirodoslovno-matemati鑛e i tehni鑛e skupine predmeta (STEM) na kojemu trebaju predstaviti najbolje na鑙ne uporabe medija (audio, video, grafike, animacije…) u nastavi.

27. 1. 2016.

Predrag ﹗star preuzeo du緉ost ministra znanosti, obrazovanja i sporta

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, u utorak 26. sije鑞ja 2016. godine, obavljena je primopredaja du緉osti izme饀 novog ministra prof. dr. sc. Predraga Šustara i bivšeg ministra prof. dr. sc. Vedrana Mornara. U ugodnoj atmosferi,...

25. 1. 2016.

Kurikulum nastavnog predmeta Povijest

U nedjelju 24. sije鑞ja 2016. godine objavljen je Kurikulum nastavnog predmeta Povijest. Kurikulumom nastavnog predmeta Povijest definirana je svrha i odgojno-obrazovni ciljevi u鑕nja i pou鑑vanja predmeta. Kurikulum se temelji na konceptualnom razumijevanju i strukturiran je oko pet koncepata iz kojih proizlaze ishodi u鑕nja. Ishodi...

25. 1. 2016.

Primjeri radnih verzija kurikularnih dokumenata

U petak 22. sije鑞ja 2016. godine ekspertna radna skupina Cjelovite kurikularne reforme objavila je radne verzije šest kurikularnih dokumenata: prijedloga Jezi鑞o-komunikacijskog podru鑚a kurikuluma, prijedloga kurikuluma me饀predmetne teme U鑙ti...

22. 1. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Za箃o su audio knjige dobre za djecu?

Audio knjige u posljednjih su nekoliko godina dosegnule veliku popularnost me饀 djecom, u鑕nicima i nastavnicima koji ih redovito uklju鑥ju u dio svog nastavnog programa. Neki autori decidirano pišu svoje knjige upravo zato kako bi ih se moglo slušati preko audio zapisa. 

21. 1. 2016.

Otvoren novi ciklus prijava za program „The International Librarians Network“

Novi ciklus me饀narodnoga volonterskog projekta The International Librarians Network (ILN) zapo鑙nje 1. o緐jka 2016. godine. Prijave su otvorene od 15. sije鑞ja do 15. velja鑕 2016. godine. Broj je sudionika ograni鑕n.

20. 1. 2016.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2015./2016.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2015./2016. Pozivaju se nastavnici 鑕tverogodišnjih srednjih škola i...

19. 1. 2016.

Inspiring Science Education me饀narodno natjecanje i konferencija u Ateni 2016.

Od 22. do 24. travnja u Ateni ( Ellinogermaniki Agogi ), odr綼t 鎒 se Inspiring Science Education konferencija 2016. Konferencija je namijenjena svim zainteresiranim nastavnicima, znanstvenicima, budu鎖m nastavnicima, donositeljima odluka u...

19. 1. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Odnos nastavnika i razli鑙tih tipova u鑕nika

Svaki se nastavnik nebrojno puta u svojoj profesionalnoj karijeri susreo s izazovom odgoja i obrazovanja razli鑙tih tipova u鑕nika. Izazov je danas ve鎖 nego što je bio prije, štoviše nastavnici su danas više nego ikada izlo緀ni generacijama u鑕nika koji su razli鑙ti iz svojih vlastitih specifi鑞ih razloga...

5. 1. 2016. :: Autor: Dora Jelakovic

Djeca i neuspjeh u 筴oli

Svi nastavnici 緀le vidjeti uspjeh svojih u鑕nika i nagraditi trud koji je ulo緀n u u鑕nje, sudjelovanje i aktivnost na nastavi i u školi. Iako je mo綿a prividna 鑙njenica da nastavnici ne pro緄vljavaju neuspjehe svojih u鑕nika jednakim intenzitetom kao djeca i njihovi roditelji, to nije to鑞o. Mnogi nastavnici neuspjeh u鑕nika...

30. 12. 2015.

Globalno digitalno doga餫nje „Hack The Classroom“

U subotu 30. sije鑞ja 2016. godine Microsoft odr綼va besplatno globalno digitalno doga餫nje pod nazivom „Hack The Classroom“. Ovo je doga餫nje prvo takve vrste i namijenjeno je nastavnicima u svrhu edukacije o upotrebi tehnologije i nastavnih...

29. 12. 2015.

Besplatna edukativna aplikacija – Gabriels's Seeds

Gabriel's Seeds (GS) besplatna je edukativna aplikacija za djecu koja omogu鎢je razli鑙te lekcije i igre za razvoj matemati鑛ih i jezi鑞ih vještina te stranih jezika. Ne postoji ograni鑕nje u izradi razli鑙tih vrsta nastave. Jedina je granica...

28. 12. 2015. :: Autor: Dora Jelakovic

U鑙onica emotivne i dru箃vene sigurnosti

Podcijenjena je 鑙njenica kako nastavnici igraju jednu od najzna鑑jnijih odgojnih uloga u 緄votima svojih u鑕nika. Osim akademske i obrazovne, upravo odgojna, gotovo roditeljska uloga nastavnika u svakodnevnom 緄votu u鑕nika biva podcijenjenom. 

24. 12. 2015.

Natje鑑j za mentore Ljetne tvornice znanosti

Organizatori Ljetne tvornice znanosti trebaju nove mentore, pa kao i prijašnjih godina tra緀 ljude koji su spremni podijeliti svoju ljubav za znanoš鎢 sa mladima tako što 鎒 isplanirati i provesti jednotjednu istra緄va鑛u radionicu. Prijavljuju se parovi mentora (svaki partner ispunjava prijavu odvojeno). Natje鑑j...

18. 12. 2015.

Zapo鑕la online javna rasprava "Prijedlog kriterija za izradu kvalitetnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja"

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet organizira online javnu raspravu na temu "Prijedlog kriterija za izradu kvalitetnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja". Javna rasprava otvorena je do 8. sije鑞ja 2016. godine.

14. 12. 2015.

Online javna rasprava: Prijedlog kriterija za izradu kvalitetnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja

U svrhu dobivanja kvalitenih povratnih informacija, Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet organizira online javnu raspravu Prijedlog kriterija za izradu kvalitetnih digitalnih obrazovnih sadr綼ja , u obliku webinara, namijenjenu...

11. 12. 2015.

Javni poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stru鑞jake za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stru鑞jake za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru programa Erasmus+ (2014. - 2020.) za podru鑚e mladih i predškolskog i...

11. 12. 2015. :: Autor: Dora Jelakovic

Va緉ost slu筧nja dje鑚ih pri鑑

Djeca uvijek imaju nešto va緉o za ispri鑑ti. Ponekada samo imaju potrebu podijeliti doga餫j iz svog 緄vota ili 緀le ispri鑑ti pri鑥 koju su zamislili. 萫sto puta u trenutku svog 綼ra za pri鑑njem pri鑕 bivaju zaustavljeni iz razli鑙tih razloga. Nezainteresiranost i nedostatak vremena jedni su od glavnih 鑙mbenika zbog kojeg...

10. 12. 2015.

Me饀narodna konferencija u Splitu povodom 25. godine pedagogije M. Montesori u Hrvatskoj

U Splitu 鎒 se od 19. do 21. svibnja 2016. godine odr綼ti me饀narodna konferencija povodom 25 godina pedagogije M. Montessori u Hrvatskoj, pod nazivom „Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i emocija u ranom djetinjstvu".

4. 12. 2015.

Novi ISE i Scientix webinar: 'Online savjetovanje o primjeni istra緄va鑛e nastave'

U srijedu 9. prosinca 2015., s po鑕tkom u 13 sati, CARNet organizira webinar 'Online savjetovanje o primjeni istra緄va鑛e nastave'. Autorica webinara je gospo餫 Marija Pavkov koja 鎒 sudionike najprije uvesti u temu kratkom prezentacijom, a nakon...

3. 12. 2015.

Natje鑑j za dodjelu Nagrade Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu za 2015. godinu

Nacionalna i sveu鑙lišna knji緉ica u Zagrebu raspisala je natje鑑j za dodjelu svoje godišnje nagrade namijenjene 'pojedincima koji su naro鑙to pridonijeli radu i razvoju hrvatskoga knji緉i鑑rstva'.

30. 11. 2015.

Javni pozivi kandidatima za stru鑞e radne skupine za istra緄vanje TIMSS

Na internetskim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljeni su javni pozivi kandidatima koji 鎒 se prijaviti za 鑜anove stru鑞e radne skupine i koji 鎒 izraditi sekundarnu kvalitativnu analizu zadataka za istra緄vanje TIMSS...

27. 11. 2015.

CARNetov web o pretpostavkama o e-u鑕nju

Potaknuti kompleksnoš鎢 jednozna鑞og razumijevanja e-u鑕nja i u鑙naka koje ono ima na proces u鑕nja i pou鑑vanja, u鑕nike, nastavnike, ali i društvo u cjelini, CARNet se pozabavio nama najpoznatijim pretpostavkama o e-u鑕nju. Bogato iskustvo ste鑕no kroz procese uvo餰nja tehnologije i obrazovanje nastavnika...

25. 11. 2015.

Erasmus+ informativno-edukativni seminari

U povodu novog natje鑑ja za Erasmus+ 2016. Agencija za mobilnost i programe EU planira edukativne seminare i radionice u prosincu 2015. godine sa svrhom potpore zainteresiranim potencijalnim prijaviteljima u osmišljavanju svojih projekata.

9. 11. 2015.

Radionica o AMORES metodologiji

U srijedu, 18. studenog 2015. godine, s po鑕tkom u 15:00, sati u osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku, odr綼t 鎒 se radionica o AMORES metodologiji poticanja 鑙tanja nacionalne knji緀vnosti.

20. 10. 2015.

U鑙onica prilago餰na djeci s ADHD-om

U Izraelu ove je školske godine otvorena jedinstvena "Da mogu!" u鑙onica u srednjoj školi Darca u Kiryat Malachi. Ova u鑙onica osmišljena je i prilago餰na djeci s ADHD-om kao prostor u kojem u鑕nici mogu bez smetnji i razli鑙tih distrakcija pratiti nastavu i u鑙ti. Poka緀 li se kao dobar radni model,...

20. 10. 2015.

SCIENTIX konferencija u sklopu CUC-a

U sklopu ovogodišnje CARNetove korisni鑛e konferencije odr綼ti 鎒 se i SCIENTIX nacionalna konferencija namjenjena nastavnicima prirodoslovno-matemati鑛e i tehni鑛e grupe predmeta. SCIENTIX je projekt koji promi鑕 i podr綼va suradnju nastavnika prirodoslovno-matemati鑛e i tehni鑛e grupe predmeta (STEM) diljem Europe.

20. 10. 2015.

Usavr筧vanje nastavnika njema鑛og jezika

Goethe-Institut nastavnicima njema鑛og jezika u Hrvatskoj nudi stru鑞a usavršavanja u Njema鑛oj s razli鑙tim te緄štima (poput metodike i didaktike, kulture i civilizacije itd.), te鑑jeve u Njema鑛oj radi jezi鑞og usavršavanja te dugotrajne programe usavršavanja u Hrvatskoj poput programa „Deutsch...

19. 10. 2015.

Besplatni programi kompanije Microsoft za nastavnike 21. stolje鎍

U tijeku su prijave na dva edukacijska programa kompanije Microsoft koji nastavnicima i u鑙teljima pru綼ju mogu鎛ost da izraze svoju inovativnost, pomognu u uvo餰nju i organizaciji novih modela u鑕nja putem korištenja Microsoft tehnologija, a sve...

14. 10. 2015.

MEDEA Awards natje鑑j za nastavnike

Svi nastavnici koji upotrebljavaju multimediju u nastavi pozvani su na sudjelovanje u MEDEA Awards natje鑑ju koji nagra饀je najbolje materijale i primjere upotrebe medija (audio, video, grafike, animacije) u obrazovanju.

12. 10. 2015.

Me饀narodni kontaktni seminari u Dubrovniku u podru鑚u obrazovanja, osposobljavanja i tr緄箃a rada

U tjednu od 12. do 17. listopada 2015. Dubrovnik 鎒 biti stjecište me饀narodnih aktivnosti umre綼vanja u podru鑚u obrazovanja, osposobljavanja i tr緄šta rada. Dubrovnik 鎒, naime, ugostiti dva kontaktna seminara u...

30. 9. 2015.

U Rijeci radionica o nastavnim sadr綼jima vezanim uz Europsku uniju

Agencija za odgoj i obrazovanje s Fakultetom politi鑛ih znanosti poziva profesore povijesti, geografije, politike i gospodarstva, te sve ostale zainteresirane srednjoškolske profesore na radionicu koja 鎒 se odr綼ti u subotu, O3. 1O., s po鑕tkom u...

29. 9. 2015.

30 sastanaka stru鑞ih radnih skupina za sve razine kurikuluma u jednom tjednu

Stru鑞e radne skupine za kurikulume podru鑚a i me饀predmetnih tema te predmetne kurikulume, koje su s radom po鑕le krajem kolovoza odnosno po鑕tkom rujna 2015., ve intenzivno rade na dokumentima koje moraju kreirati i ponuditi na javnu raspravu do...

17. 9. 2015.

Jednostavne navike koje uklanjaju stres iz radnog dana

Dnevni rad koji obavljamo – u školi, tvrtki ili kao privatni poduzetnik – mo緀 nas lako pregaziti, postati neu鑙nkovit te isisati energiju i radost iz svega što radimo. Kako mo緀mo raditi na lakši, jednostavniji na鑙n,...

11. 9. 2015.

Otvorene prijave i objavljen preliminarni program CUC-a 2015

Prijave za 17. CARNetovu korisni鑛u konferenciju CUC 2015 koja 鎒 se odr綼ti od 18. do 20. studenoga 2015. godine u Hotelu Valamar Lacroma u Dubrovniku su otvorene.

10. 9. 2015.

Znanstveno-stru鑞i skup “Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse“

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu organizira znanstveno-stru鑞i skup “Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse“, koji 鎒 se odr綼ti od 30. rujna do 2. listopada 2015. u Opatiji, u...

10. 9. 2015.

Natje鑑j za sudjelovanje na kontakt seminaru „Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+”

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje u kontakt seminaru pod nazivom „Networking Vocational Education and Business: A Contact Making Seminar for Erasmus+”. Svrha ovog seminara je poboljšati suradnju...

2. 9. 2015.

Najava radionice u sklopu Scientix i ODS projekta

Najavljujemo radionicu za nastavnike pod nazivom "Interaktivni uvod u znanstvenu metodu", koja 鎒 se odr綼ti 10. rujna 2015. godine od 10 do 15 sati u CARNetu na adresi Josipa Marohni鎍 5, Zagreb. Radionica istog sadr綼ja je ve odr綼na 2....

1. 9. 2015.

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u srednjim 筴olama

U ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna 2015. od 9 do 17 sati, u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga (Ulica grada Vukovara 269, Zagreb) odr綼t 鎒 se seminar namijenjen stru鑞im suradnicima psiholozima u srednjim školama.  Predava鑙 na...

27. 8. 2015.

Web i Srbija Moodle Moot 2015

Moodle Mre綼 Srbije i HrOpen pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje na petom regionalnom (zapadnobalkanskom) i istovremeno petom srpskom Moodle Mootu, koji 鎒 se odr綼ti 24. listopada 2015. godine na Sveu鑙lštu Metropolitan u Beogradu.

24. 8. 2015.

eTwinning mre緉e edukacije

eTwinning mre緉e edukacije na rasporedu su ove jeseni a rije je o kratkim intenzivnim online doga餫njima na razne teme. Provodi ih stru鑞jak i uklju鑥ju aktivan rad i rasprave me饀 u鑙teljima širom Europe. Namijenjene su svim u鑙teljima koji 緀le poboljšati svoj profesionalni razvoj i upoznati nove ljude.

21. 8. 2015.

Sedam na鑙na da potaknete kreativnost s pomo鎢 tehnologije

Školski portal objavio je 鑜anak o sedam aplikacija i internetskih stranica koje 鎒 nastavnicima i njihovim u鑕nicima pomo鎖 da bez puno muke prona饀 vrijeme za kreativnost u u鑙onici. U nastavku donosimo poveznice i kratke opise svake od njih.

7. 8. 2015.

Isplata pla鎒 za srpanj 2015. godine zaposlenicima 筴olskih ustanova

MZOS obavještava sve školske ustanove da je pla鎍 za srpanj 2015. godine ispla鎒na zaposlenicima svih školskih ustanova dana 7. kolovoza 2015. godine. Obavijest o datumu izvršene isplate pla鎍 svaki 鎒 mjesec biti...

30. 7. 2015. :: Autor: Renata Simunko

Odr綼na usavr筧vanja za politi鑛u i EU pismenost

Kako kod u鑕nika razvijati kriti鑛o mišljenje, aktivno gra餫nstvo, razumijevanje društvenih i politi鑛ih procesa te poznavanje uloge medija i EU u društvenom i politi鑛om 緄votu? Tim se pitanjima ve dugo bavi GOOD Inicijativa za...

29. 7. 2015.

Javni poziv za iskaz interesa za eTwinning ambasadore

U svrhu provo餰nja promotivnih aktivnosti za aktivnost eTwinning u okviru programa Erasmus+, Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za eTwinning ambasadore. S ciljem promoviranja aktivnosti eTwinning te...

24. 7. 2015.

﹖o je MOOC (masovni otvoreni online te鑑j)?

Skalabilnost koju omogu鎍va IKT te razine i vrste komunikacije i kolaboracije koje omogu鎍vaju alati društvenog softvera i društveni mediji (eng. social media) doveli su do sve raširenijeg fenomena - takozvanih masovnih otvorenih online te鑑jeva (eng. massive open online course - MOOC).

24. 7. 2015.

Otvoren novi ciklus prijava za program The International Librarians Network

Drugi ovogodišnji ciklus me饀narodnoga volonterskog projekta The International Librarians Network (ILN) zapo鑙nje sredinom kolovoza 2015. godine. Prijave su otvorene do nedjelje, 26. srpnja 2015. godine. Broj sudionika je ograni鑕n.

24. 7. 2015.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Registrirani korisnici portala eTwinning pozvani su da se prijave za sudjelovanje na me饀narodnim obrazovnim doga餫njima prilago餰nima razli鑙tim stru鑞im profilima i interesima sudionika. Na multilateralnim seminarima i konferencijama imaju mogu鎛ost...

20. 7. 2015.

Seminar za u鑙telje i nastavnike povijesti „Kako pou鑑vati o holokaustu s mecima?“

Yahad – In Unum, me饀narodna organizacija koja promi鑕 edukaciju o holokaustu, organizira od 7. do 8. studenoga 2015., seminar za u鑙telje i nastavnike povijesti „Kako pou鑑vati o holokaustu s mecima?“

15. 7. 2015. :: Autor: Renata Simunko

6. okrugli stol za 筴olske knji緉ice - UH, TA LEKTIRA: 鑙tajmo da (p)ostanemo suvremeni

Sekcija za školske knji緉ice HKD-a, Društvo knji緉i鑑ra Karlova鑛e 緐panije i Gradska knji緉ica "Ivan Goran Kova鑙" iz Karlovca organiziraju 6. okrugli stol za školske knji緉ice. Tema okruglog stola je "UH, TA LEKTIRA:...

24. 6. 2015.

Otvoreni obrazovni te鑑j “Uvod u e-u鑕nje za nastavnike strukovnih 筴ola”

U okviru europskog projekta Supporting vocational teachers and trainers in e-learning - eVET2EDU me饀narodni tim stru鑞jaka razvio je otvoreni obrazovni online te鑑j pod nazivom “Uvod u e-u鑕nje za nastavnike strukovnih škola” (eng. How...

22. 6. 2015.

Sistemski dru箃veno-konstruktivisti鑛i pristup radu i u鑕nju

U sklopu Erasmus+ mobilnosti kao dio projekta “ Empowering CARNet employees in Social Media, Adult Education and Leadership “ nekoliko CARNetovih zaposlenika sudjelovalo je u treninzima o sistemskom društveno-konstruktivisti鑛om...

16. 6. 2015.

Stipendije Goethe-Instituta za nastavnike njema鑛og jezika

Goethe-Institut Kroatien dodjeljuje za jesen 2015. godine ukupno 10 stipendija za stru鑞o usavršavanje nastavnika njema鑛og jezika, za novi program pod nazivom DLL. Razvijen je na temelju aktualnih znanstvenih spoznaja na podru鑚u njema鑛og kao...

12. 6. 2015.

Te鑑jevi i mobilnosti za profesionalni razvoj u鑙telja na portalu School Education Gateway

Nove internetske stranice Europske komisije School Education Gateway  otvorene su po鑕tkom godine nastavnicima i ostalom osoblju škola u svrhu upoznavanja i uklju鑙vanja u razne europske aktivnosti namijenjene školama. 

3. 6. 2015.

Odr綼n III. me饀narodni andrago筴i simpozij

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zadru je u Hotelu Kolovare 28. i 29. svibnja 2015. odr綼n III. Me饀narodni andragoški simpozij. Glavna tema Simpozija bila je osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, a u radu Simpozija sudjelovalo je više od stotinu sudionika,...

28. 5. 2015.

Okrugli stol: „Vrednovanje, upravljanje i zagovaranje ishoda u knji緉icama: mogu鎛osti uspostave ravnote緀 poslovnih i tradicionalnih knji緉i鑑rskih vrijednosti“

U Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu, u petak, 29. svibnja 2015. odr綼t 鎒 se Okrugli stol organiziran u suradnji Knji緉ice i Hrvatskoga knji緉i鑑rskoga društva pod naslovnom temom “Vrednovanje, upravljanje i zagovaranje...

28. 5. 2015. :: Autor: Tihomir Katuli

Za箃ita osobnih podataka u obrazovnim procesima

U okru緀nju digitalnih tehnologija sve je te緀 štititi i kontrolirati vlastitu privatnost. Upotrebom informacijskih tehnologija svjesno (i nesvjesno) ostavljamo digitalan trag o svojem profesionalnom radu I interesima, ali i sasvim privatnim...

27. 5. 2015.

Odr綼na ISE radionica u Osnovnoj 筴oli Stjepana Radi鎍 u Brestovcu Orehovi鑛om

U petak, 22. svibnja 2015., od 10 do 13 sati u Osnovnoj školi Stjepana Radi鎍, Brestovec Orehovi鑛i, odr綼la se ISE radionica „Realizacija nastavnog sata uz ISE tehnologiju“. Na radionici je prisustvovalo gotovo 20 nastavnika koji su se...

15. 5. 2015.

O kurikulumskom sustavu i dokumentima

U postoje鎒m odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske dijelom postoje elementi kurikulumskog sustava no oni nisu u dovoljnoj mjeri me饀sobno uskla餰ni.  Stoga je jedan od temeljnih ciljeva kurikularne reforme uspostaviti cjeloviti nacionalni kurikulumski sustav koji 鎒 me饀sobno povezati i uskladiti sve...

14. 5. 2015.

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u osnovnim 筴olama

Od 1. do 2. lipnja 2015. odr綼t 鎒 se seminar namijenjen stru鑞im suradnicima psiholozima u osnovnim školama u predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, na adresi Augusta Cesarca 4 u Zagrebu. Predava鑙 na seminaru 鎒 biti: prof. dr. sc....

13. 5. 2015.

Izabrani 鑜anovi Stru鑞ih radnih skupina za Nacionalne kurikulume i Okvir vrednovanja

Na Javne pozive za 鑜anove stru鑞ih radnih skupina od 9. travnja 2015. zaprimljene su 302 prijave iz svih dijelova Republike Hrvatske i iz svih dijelova odgojno-obrazovnog sustava. Prijave su bile izrazito sadr綼jne pa se pozivaju svi oni koji...

8. 5. 2015.

"Akcija kulture!" u Zagrebu

U organizaciji Ministarstva kulture i uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje, u prostorima Studentskog centra i Tehni鑛og muzeja u Zagrebu, 12. svibnja 2015. godine, od 10 do 22 sata, odr綼t 鎒 se prva “Akcija kulture!“.

7. 5. 2015.

Novi Web We Want priru鑞ik za nastavnike

Za mnoge mlade ljude na po鑕tku 21. stolje鎍, njihova internetska osobnost, društvene interakcije i aktivnosti jednako su va緉i kao i njihovi 緄voti u fizi鑛om svijetu. Nastavnici to trebaju prepoznati i pomo鎖 mladima da na najbolji na鑙n iskoriste mogu鎛osti internetskih tehnologija i društvenih medija za razvoj...

4. 5. 2015.

Provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i izboru u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu. Cilj izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u...

4. 5. 2015.

O鑙tovanja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima

Sukladno 鑜anku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomo鎛icima u nastavi i stru鑞im komunikacijskim posrednicima objavljuje...

28. 4. 2015.

Poziv na sudjelovanje u projektu Digitalne kompetencije za nastavnike

U sklopu projekta Digitalne kompetencije za nastavnike, unutar programa Erasmus+ izradit 鎒 se pet online te鑑jeva koji 鎒 omogu鎖ti nastavnicima e-u鑕nje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija (Informacije, Komunikacija, Izrada...

27. 4. 2015.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Svi registrirani korisnici portala eTwinning mogu se prijaviti se za sudjelovanje na me饀narodnim obrazovnim doga餫njima prilago餰nima razli鑙tim stru鑞im profilima i interesima sudionika. Na multilateralnim seminarima i konferencijama imaju mogu鎛ost...

27. 4. 2015.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u drugom kvartalu 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti u drugom kvartalu 2015. godine.

27. 4. 2015.

Odr綼na 27. Proljetna 筴ola 筴olskih knji緉i鑑ra na temu "Uloga medija u u鑕nju i pou鑑vanju u 筴olskoj knji緉ici"

Na 27. Proljetnoj školi školskih knji緉i鑑ra RH, dr綼vnom stru鑞om skupu stru鑞ih suradnika knji緉i鑑ra osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova koji se u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼o od 15. do 18. travnja...

21. 4. 2015.

萫tiri sobe promjene: Edukacija za psihologe i pedagoge u srednjim 筴olama

Od 19. do 20. svibnja 2015., od 9-17 sati, odr綼t 鎒 se edukacija 萫tiri sobe promjene, namijenjena stru鑞im suradnicima psiholozima i pedagozima u srednjim školama. Edukacija Upravljanje promjenama temelji se na švedskoj teoriji 萫tiri sobe...

17. 4. 2015.

AMORES radionica za poticanje ljubavi u鑕nika prema knji緀vnosti

Svi zainteresirani nastavnici su pozvani na AMORES radionicu za poticanje ljubavi u鑕nika prema knji緀vnosti koja 鎒 se odr綼ti 23. travnja od 18 do 20 sati u prostorijama OŠ Horvati u Zagrebu, na adresi Horva鎍nska 6. Radionicu organiziraju CARNet...

16. 4. 2015.

Proljetna 筴ola u鑙telja i odgojitelja – Dijete u sredi箃u kurikularnih promjena

Od 27. do 29. travnja 2015. odr綼t 鎒 se dr綼vni stru鑞i skup s nazovim Proljetna škola u鑙telja i odgojitelja – Dijete u središtu kurikularnih promjena. Stru鑞o-znanstveni skup namijenjen je odgojiteljima u predškolskim...

10. 4. 2015.

Javni poziv za prijavu 鑜anova stru鑞ih radnih skupina za izradu nacionalnih kurikuluma i Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvje规ivanja o u鑕ni鑛im postignu鎖ma

Na konferenciji za medije odr綼noj u MZOS-u objavljen je javni poziv za prijavu 鑜anova šest stru鑞ih radnih skupina za izradu prijedloga nacionalnih kurikuluma te prijedloga Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješ鎖vanja o u鑕ni鑛im...

9. 4. 2015.

Europska inicijativa za kodiranje pokrenula novu internetsku stranicu: all you need is {C>3DE}

Europska inicijativa za kodiranje pokrenula je novu internetsku stranicu,  all you need is {C<3DE} (hrv. „Sve što trebate je {C<3DE }“), za studente, nastavnike i odrasle osobe koje se po prvi put 緀le okušati u...

8. 4. 2015.

Najava objave javnih poziva

Na internetskim stranicama Cjelovite kurikularne reforme najavljeno je da 鎒 9. travnja 2015. godine na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta   i stranici www.kurikulum.hr biti objavljeni sljede鎖 Javni pozivi:

3. 4. 2015.

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za predmetne u鑙telje u osnovnim 筴olama

Od 28. do 29. travnja 2015. (od 9 do 17 sati) u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj (Dvorana Ban centar, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb) odr綼t 鎒 se seminar namijenjen predmetnim u鑙teljima u osnovnim školama. Predava鑙ce 鎒 biti...

2. 4. 2015.

MZOS i Yad Vashem - memorijalni centar mu鑕nika holokausta i junaka raspisuju natje鑑j za 25 stipendija za pou鑑vanje o holokaustu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Yad Vashem - memorijalni centar mu鑕nika holokausta i junaka, raspisuju natje鑑j za 25 stipendija za pou鑑vanje o holokaustu namijenjenih u鑙teljima predmetne nastave u osnovnoj školi, nastavnicima...

31. 3. 2015.

Produ緀n rok za prijavu na me饀narodno ISE natjecanje "Igra sa svjetlo规u"

Produ緀n je rok za prijave na me饀narodno ISE natjecanje "Igra sa svjelo规u" koje je zapo鑕lo tijekom rujna 2014. godine, a krajnji rok za prijavu trebao je biti danas, 31. o緐jka 2015. godine. No s obzirom da su u tijeku praznici, rok za prijavu produ緀n...

30. 3. 2015.

Otvorena javna rasprava o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu .

26. 3. 2015.

CARNet u緄vo prenosi ISE predavanje i spajanje s fizi鑑rima u CERN-u

U sklopu XII. Hrvatskog simpozija o nastavi fizike 絇ovezivanje nastave fizike i istra緄vanja koji 鎒 se odr綼ti u Zadru od 30. o緐jka do 1. travnja 2015. godine, CARNet 鎒 u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje odr綼ti predavanje...

26. 3. 2015.

Natje鑑j za sudjelovanje na Euroguidance prekograni鑞om seminaru

Euroguidance mre綼 za podršku sustavu profesionalnog usmjeravanju u Europi od 2005. godine organizira Prekograni鑞i seminar za savjetnike u podru鑚u profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja.

17. 3. 2015.

Upute za Eratostenov eksperiment i mogu鎛ost besplatnog sudjelovanja na ISE ljetnoj 筴oli u Gr鑛oj

Dana 19. o緐jka u školama u Europi, a 20. o緐jka u školama diljem svijeta provest 鎒 se Eratostenov eksperiment, globalni eksperiment u kojem se mjeri opseg Zemlje po meridijanu, kada sun鑕ve zrake padaju na ekvator pod pravim kutom, a za...

13. 3. 2015.

Priklju鑙te se me饀narodnom Inspiring Science Education natjecanju "Igra sa svjetlo规u" i osvojite put u London

Jeste li „Inspiring Science“ u鑙telj? 甧lite li podijeliti neki od svojih najinspirativnijih trenutaka podu鑑vanja? Ako je odgovor DA – zaigrajte se sa svjetloš鎢 i priklju鑙te se me饀narodnom Inspiring Science Education...

13. 3. 2015.

Novi ECDL te鑑jevi na portalu Nikola Tesla

Na CARNetovom Nacionalnom portalu za u鑕nje na daljinu Nikola Tesla dostupno je 11 novih online ECDL te鑑jeva namijenjenih u鑕nicima, nastavnicima i studentima.

4. 3. 2015.

eTwinning webinari u o緐jku

Tijekom o緐jka odr綼t 鎒 se novi webinari o razli鑙tim mogu鎛ostima eTwinninga u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU.

26. 2. 2015.

Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je poziv za dostavu prijava za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima. Mobilnosti su namijenjene razli鑙tim grupama korisnika – od ravnatelja škola do u鑕nika i nastavnika.

26. 2. 2015.

Cycling for libraries: Biciklom za knji緉ice i u 2015. godini

Godine 2010. nekolicina entuzijasti鑞ih finskih knji緉i鑑ra došla je na ideju kako bi bilo poticajno raspravu o va緉im pitanjima vezanim za knji緉ice i njihovu budu鎛ost iz konteksta raznih konferencija i zatvorenih skupova za knji緉i鑑rske...

26. 2. 2015.

Konferencija “Studijski dani: njema鑛i“

Konferencija Studijski dani: njema鑛i s temom “Koliko je Interneta i digitalizacije potrebno nastavi stranih jezika?“ odr綼t 鎒 se od 19. do 21. o緐jka 2015. u prostoru Goethe-Instituta u Zagrebu (Ulica grada Vukovara 64). Konferencija nudi...

24. 2. 2015.

Poziv za mlade blogere

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je poziv za mlade blogere u kampanji za spre鑑vanje govora mr緉je na Internetu temeljem kojeg 鎒 odabrati do 10 mladih blogera izme饀 18 i 30 godina. Rok za prijavu je 18. o緐jka.

19. 2. 2015.

Objavljen program 2. studentskog dana – STO 2015

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 – CARNet objavila je program 2. studentskog dana „Suvremene tehnologije u obrazovanju“ koji 鎒 se odr綼ti 23. i 24. travnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveu鑙lišta u Splitu....

19. 2. 2015.

Stipendije za pou鑑vanje o holokaustu u SAD

Udru緀nje holokaust organizacija - Association of Holocaust Organizations (AHO) u suradnji s veleposlanstvom Sjedinjenih Ameri鑛ih Dr綼va i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH nudi 鑕tiri stipendije za nastavnike društvenih predmeta ili knji緀vnosti u srednjim školama i nastavnike 7. i 8. razreda u...

16. 2. 2015.

Webinar "Croatian Scientix Thursday”

Svi nastavnici prirodoslovno-matemati鑛e i tehni鑛e grupe predmeta koji 緀le ostvariti suradnju s nastavnicima iz ostalih europskih zemalja pozvani su na webinar pod nazivom "Croatian Scientix Thursday” koji 鎒 se odr綼ti u 鑕tvrtak, 19.2.2015., u 20:00 sati.

16. 2. 2015.

Javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u 筴olskoj godini 2014./2015.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za izbor 鑜anova ocjenjiva鑛ih skupina za ispite dr綼vne mature u školskoj godini 2014./2015.

5. 2. 2015.

Ciklus od 20 virtualnih ISE predavanja: "Cjelovita pri鑑 o svemiru"

U sklopu Inspiring Science Education projekta, a u organizaciji portugalskog partnera NUCLIO - Núcleo Interactivo de Astronomia , tijekom 2015. i 2016. godine, pod nazivom "Cjelovita pri鑑 o svemiru" odr綼t 鎒 se ciklus od 20...

4. 2. 2015.

Stipendije japanske vlade za jednoipolgodi筺ji studij stru鑞og usavr筧vanja

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) raspisalo je ovogodišnji natje鑑j za dodjelu stipendija za jednoipolgodišnji studij stru鑞og usavršavanja za u鑙telje i profesore srednjih i osnovnih...

3. 2. 2015.

Odr綼n me饀緐panijski stru鑞i skup "Provedba Programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za u鑕ni鑛e domove"

Dana 30. sije鑞ja 2015. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u Zagreb odr綼n je me饀緐panijski  stru鑞i skup s temom "Provedba Programa me饀predmetnih i interdisciplinarnih sadr綼ja Gra餫nskog odgoja i obrazovanja za u鑕ni鑛e...

3. 2. 2015.

Prijave na ﹌olski laboratorij u tijeku

Podsje鎍mo sve zainteresirane srednjoškolce i njihove nastavnike da su u tijeku prijave na ovogodišnji Školski laboratorij - popularnoznanstveno natjecanje u javnoj prezentaciji prirodoznanstvenog, matemati鑛og ili tehni鑛og gradiva na kratak, zanimljiv i znanstveno to鑑n na鑙n.

2. 2. 2015.

Rezultati ODS natjecanja za nastavnike osnovnih i srednjih 筴ola

CARNetovo nagradno natjecanje u sklopu Open Discovery Space (ODS) projekta privedeno je kraju. U natjecanju je sudjelovalo 13 nastavnika iz hrvatskih osnovnih i srednjih škola koji su korištenjem funkcionalnosti ODS portala morali...

29. 1. 2015.

The International Librarians Network: novi ciklus po鑙nje u o緐jku 2015. godine

Za knji緉i鑑re koji 緀le razviti svoju profesionalnu mre緐 i saznati kako rade knji緉i鑑ri diljem svijeta, ili im se svi餫 ideja stru鑞ih putovanja, ali nemaju dovoljno financijskih sredstava na raspolaganju dostupan je The International Librarians...

29. 1. 2015.

Kalendar eTwinnning mobilnosti za 2015. godinu

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je okvirni kalendar eTwinning mobilnosti za 2015. godinu. Objavljeni kalendar usavršavanja je podlo綼n izmjenama, pa i otkazivanju pojedinih programa usavršavanja. Kona鑞i i potvr餰ni popis...

28. 1. 2015.

Obilje緄te 100. dan u 筴oli

U organizaciji Udruge u鑙telja razredne nastave Zvono, od 15. sije鑞ja zapo鑕o je projekt „100. dan škole“. Stoti dan škole obilje綼va se 12. velja鑕 a cilj ovog projekta je okupiti u鑕nike i u鑙telje od 1.do 4. razreda koji su spremni na nacionalnoj razini kroz odabrane sadr綼je obilje緄ti 100. dan u...

27. 1. 2015. :: Autor: Tihomir Katuli

﹖o su i 鑕mu slu緀 Creative Commons

Creative Commons licencijski ugovori poma緐 autorima i korisnicima zašti鎒nih djela da jasno i nedvosmisleno reguliraju  upotrebu djela u digitalnom okru緀nju. Od svih izazova koje razvoj i upotreba informacijskih tehnologija postavlja suvremenom pravnom poretku, oni na polju ostvarivanja i zaštite prava...

26. 1. 2015.

Kako u鑕nje novog jezika u bilo kojoj 緄votnoj dobi utje鑕 na mozak?

Poznato je da je u鑕nje drugog jezika dobro i zdravo za mozak, ali nova istra緄vanja otkrivaju da se time zapravo mijenja i struktura i funkcija mozga, bez obzira na to da li vam je 鑕tiri ili osamdeseti鑕tiri godine. Svaki put kad nau鑙te nešto...

22. 1. 2015.

Ciklus webinara „ABC…eTwinning“

Agencija za mobilnost i programe EU organizira webinare u sije鑞ju i velja鑙 2015., na kojima 鎒 se mo鎖 upoznati s mogu鎛ostima portala eTwinning, eTwinning Desktopa i TwinSpacea. Bit 鎒 to prilika za informiranje o mogu鎛ostima umre綼vanja s kolegama,...

22. 1. 2015.

Osam povezanih koncepata globalnog u鑕nja

Svi ljudi su gra餫ni svijeta, i u鑕nje djece u školi o toj 鑙njenici mo緀 ih u鑙niti osjetljivijim u vezi globalnih pitanja i potaknuti ih na gledanje na stvari šire od vlastite perspektive. Globalizirana u鑙onica poma緀 u鑕nicima uvidjeti lokalni zna鑑j me饀narodnih doga餫ja.

20. 1. 2015.

Zimska 筴ola fizike u Osijeku za u鑕nike osnovnih i srednjih 筴ola

Tijekom velja鑕 u Osijeku 鎒 se, na Odjelu za fiziku Sveu鑙lišta Josipa Jurja Strossmayera, odr綼ti 11. po redu zimska škola za u鑕nike osnovnih škola te 6. po redu zimska škola fizike za u鑕nike srednjih škola. Tako...

20. 1. 2015.

Kre鎢 webinari za u鑙telje za primjenu IKT-a u svakodnevnoj nastavi

U sklopu projekta “Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu ra鑥nalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju – ICT Curricula”, koji se financira kroz sredstva iz Europske unije, u razdoblju od 13....

19. 1. 2015.

Otvoreno natjecanje ﹌olski laboratorij 2015

Otvorene su prijave za Školski laboratorij, popularnoznanstveno natjecanje za u鑕nike i nastavnike srednjih škola u javnoj prezentaciji prirodoznanstvenog, matemati鑛og ili tehni鑛og gradiva na kratak, zanimljiv i znanstveno to鑑n na鑙n. Natjecanje i ove godine organizira British Council u suradnji s Agencijom za...

19. 1. 2015.

Stru鑞o usavr筧vanje u鑙telja i mentora s podru鑚a Osje鑛o-baranjske 緐panije - rok za prijavu: 20. sije鑞ja

Stru鑞o usavršavanje u鑙telja i mentora s podru鑚a Osje鑛o-baranjske 緐panije odr綼t 鎒 se 23. sije鑞ja 2015. u Domu tehnike Osijek, Trg Jurija Kri綼ni鎍 1, 31000 Osijek.

12. 1. 2015.

8. Tjedan psihologije u Hrvatskoj

Od 16. do 22. velja鑕 2015. godine odr綼t 鎒 se 8. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, kojeg 鎒 obilje緄ti razli鑙ta doga餫nja i aktivnosti diljem Hrvatske. Kolege pshilozi pozvani su da se uklju鑕 u doga餫nja tjedna psihologije, što je mogu鎒 u鑙niti na najrazli鑙tije na鑙ne u sredini u kojoj 緄ve i rade.

9. 1. 2015.

Od 筫st kutija do suvremene knji緉ice

Šest kutija na dvije palete sadr緀 sve što je potrebno za prilago餰nu knji緉icu veli鑙ne 1000 鑕tvornih metara koja uklju鑥je 250 tiskanih knjiga, 20 tablet ra鑥nala, pet prijenosnih ra鑥nala te 50 鑙ta鑑 na kojima je dostupan velik broj e-knjiga, kao i brojne obrazovne aplikacije. Osiguran joj je vlastiti izvor...

8. 1. 2015.

Konferencija Istra緄vanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja

Konferencija U鑙teljskoga fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu 2015. “Istra緄vanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja“ odr綼t 鎒 se od 13. do 15. travnja 2015. godine u Opatiji. Radi se o interdisciplinarnoj konferenciji koja...

7. 1. 2015.

Projekt ETHIKA

Jedan od projekata financiranih uz potporu Europske komisije je i projekt ETHIKA. Uklju鑙vanjem metoda kriti鑛og mišljenja i filozofije za djecu, projekt ETHIKA ima za cilj razviti otvorene obrazovne resurse i promicati inovativne prakse u školskom obrazovanju na podru鑚u etike i vrijednosnog obrazovanja.

2. 1. 2015.

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na svojim je internetskim stranicama objavilo dva javna poziva: Javni poziv za prijavu osobnih pomaga鑑 pristupnicima s teško鎍ma kod polaganja ispita dr綼vne mature u školskoj godini...

31. 12. 2014.

Stru鑞i skup 'Dje鑚e knji緉ice – iskorak u virtualno'

Hrvatsko knji緉i鑑rsko društvo - Komisija za knji緉i鑞e usluge za djecu i mlade i Knji緉ice grada Zagreba - Knji緉ica Medveš鑑k organizira stru鑞i skup “Dje鑚e knji緉ice – iskorak u virtualno“ koji 鎒 se odr綼ti u...

30. 12. 2014.

Prva konferencija o 筴olskoj medijaciji

Forum za slobodu odgoja poziva zainteresirane na Godišnju konferenciju o školskoj medijaciji, koja 鎒 se odr綼ti 22. sije鑞ja 2015. godine, u velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Konferencija 鎒 okupiti oko stotinu školskih medijatora te stru鑞jaka koji se bave...

20. 12. 2014.

Produljuje se rok za prijavu na ODS natjecanje za nastavnike osnovnih i srednjih 筴ola

Obavještavamo sve nastavnike kako se rok za prijavu i objavu materijala za ODS natjecanje produljuje te je novi krajnji rok 15. sije鑞ja 2015. Pozivamo sve hrvatske nastavnike da sudjeluju u ovom CARNetovom natjecanju, jer najbolji 鎒 osvojiti...

19. 12. 2014.

Javni poziv za prijavu kandidata za voditelja i pet 鑜anova Ekspertne radne skupine za provo餰nje Cjelovite kurikularne reforme

Na temelju to鑛e II. Odluke o osnivanju Posebnog stru鑞og povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na podru鑚u obrazovanja i znanosti, (Klasa: 022-03/14-04/430, Ur. broj:...

19. 12. 2014.

Javni poziv za prijavu kandidata za 鑜anove Nacionalnog vije鎍 za odgoj i obrazovanje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr綼noj 4. prosinca 2014. godine donijela Zaklju鑑k (KLASA: 022-03/14-07/454, URBROJ: 50301-04/04-14-3) kojim se prihva鎍 Nacrt Javnoga poziva za prijavu kandidata za 鑜anove Nacionalnog vije鎍 za odgoj i...

17. 12. 2014.

Prijavite se na projektni laboratorij: Erasmus+

U Zagrebu se u o緐jku odr綼va trodnevna edukacija za sve koji 緀le prijaviti projekt u sklopu Erasmus+ programa. Edukacija Project Lab – How to design your project in Erasmus+ odr綼t 鎒 se od 26. – 28. o緐jka 2015. u Zagrebu.

16. 12. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedago筴ih kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne u鑙telje, suradnike u nastavi i mentore.

15. 12. 2014.

Digitalni Einstein dostupan na Internetu

Bilješke, pisma, razglednice, dnevnici, deseci tisu鎍 dokumenata koje je fizi鑑r Albert Einstein ostavio sveu鑙lištu Princeton u New Jerseyu i 甶dovskom sveu鑙lištu u Jeruzalemu od nedavno su dostupni na Internetu.

10. 12. 2014.

Znati緀lja poti鑕 pam鎒nje i u鑕nje

Znati緀lja nam poma緀 da više nau鑙mo o nekoj temi, a ako ste znati緀ljni to 鎒 pomo鎖 i vašem mozgu da zapamti nepovezane informacije, kako ka緐 istra緄va鑙 s UC Davis Center for Neuroscience. Rad koji su 2. listopada 2014. objavili u 鑑sopisu Neuron predstavlja kako poticanje znati緀lje mijenja naš mozak i...

10. 12. 2014.

Novi, izmijenjeni vremenik natjecanja i smotri 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je novi vremenik natjecanja i smotri u 2015. godini, koji je izmijenjen zbog preklapanja termina pojedinih natjecanja na školskoj i 緐panijskoj razini.

9. 12. 2014.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja u prvom kvartalu 2015.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je u Katalogu stru鑞og usavršavanja programe/teme, datume odr綼vanja i predava鑕 na stru鑞im skupovima koji 鎒 se odr綼ti u prvom kvartalu 2015. godine.

8. 12. 2014.

Top 100 alata za u鑕nje

Popis od top 100 alata za u鑕nje rezultat je osme po redu godišnje ankete o alatima u鑕nja. Sastavljen je prema glasovanju 1038 profesionalaca koji se bave podu鑑vanjem iz 61 zemlje diljem svijeta, a objavljen je krajem rujna 2014.

4. 12. 2014.

CARNetov Odjel za podr筴u obrazovanju na CUC-u 2014.

Na ovogodišnjoj CARNetovoj konferenciji CUC 2014 djelatnici CARNetovog Odjela za podršku obrazovanju u razli鑙tim su oblicima prezentirali široki spektar tema koje imaju jedan zajedni鑛i nazivnik – upotrebu informacijsko...

3. 12. 2014. :: Autor: Aleksandra Uzelac

Europeana i njena dobrobit za obrazovne aktivnosti

Europeana je vjerojatno najambiciozniji europski kulturni projekt i pouzdan izvor relevantnih i provjerenih informacija iz podru鑚a kulturne baštine. Platforma Europeana pokrenuta je s ciljem da se na jednom mjestu objedine digitalizirani...

27. 11. 2014.

Dani eTwinninga u zagreba鑛oj O Kajzerica

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na eTwinning info dan i radionicu "Prvi koraci u eTwinningu". Doga餫nja 鎒 voditi eTwinning ambasadorica Suzana Deli, a namijenjena su odgojiteljima, u鑙teljima i nastavnicima, te stru鑞im suradnicima.

27. 11. 2014. :: Autor: Gordana Foder

Posjet i u鑕nje o primarnom obrazovanju u Andaluziji

U sklopu projekta “Poboljšanje programa rada i internacionalizacije 4. osnovne škole Vara綿in“ financiranog od strane EU u programu Erasmus +, Klju鑞a aktivnost 1, u鑙teljice Gordana Foder (razredna nastava), Sofija Fruk...

25. 11. 2014.

ODS natjecanje za nastavnike osnovnih i srednjih 筴ola

Pozivamo sve hrvatske nastavnike da sudjeluju u novom CARNetovom natjecanju, jer najbolji 鎒 osvojiti atraktivnu i vrijednu nagradu – sudjelovanje u ljetnoj školi u Gr鑛oj!

25. 11. 2014.

Likovno-jezi鑞i safari

U subotu, 22. studenoga, u 12 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izlo綽a likovnih radova studenata U鑙teljskog fakulteta Sveu鑙lišta u Zagrebu. Osnovna zamisao ove izlo綽e je da javnosti, posebno u鑙teljima i odgojiteljima, predstavi likovne radove studenata U鑙teljskog fakulteta u Zagrebu te ponudi...

25. 11. 2014.

Poziv na eTwinning radionicu u Bjelovaru

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na eTwinning radionicu "Prvi koraci u eTwinningu". Radionicu 鎒 voditi eTwinning ambasadorica Nataša Ljubi Klemše, a namijenjena je odgojiteljima, u鑙teljima i nastavnicima, te stru鑞im suradnicima.

25. 11. 2014.

Javni pozivi kandidatima za anga緈an na dr綼vnoj maturi

Nacionalni centar za vanjski vrednovanje obrazovanja objavilo je dva javna poziva kandidatima za anga緈an na dr綼vnoj maturi za školsku godinu 2015./2016.

14. 11. 2014.

Odr綼n drugi CARNetov masovni otvoreni online te鑑j

Nakon šest tjedana online edukacije druga grupa CARNetovog masovnog online te鑑ja, “CARNet Moodle MOOC-a”, uspješno je privedena kraju za više od 440 prijavljenih polaznika.  Te鑑j je bio otvoren svim...

12. 11. 2014.

Seminari i webinari za pripremu potencijalnih korisnika programa Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije i ove godine priprema niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika programa Erasmus+ za 2015. godinu, najve鎒g programa Europske unije u podru鑚u obrazovanja, osposobljavanja, mladih i...

6. 11. 2014.

Najava: novo nagradno natjecanje za nastavnike

U pripremi je drugo po redu nagradno natjecanje u sklopu Open Discovery Space (ODS) projekta, s ciljem motiviranja nastavnika u izradi i razmjeni svojih scenarija u鑕nja, te primjeni inovativnih metoda u obrazovanju. Natjecanje je namijenjeno svim...

6. 11. 2014.

14. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama

U Zagrebu 鎒 se 10.12.2014. godine odr綼ti 14. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama. Organizator je Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izra綼vanja Hrvatskog knji緉i鑑rskog društva i Odsjeka za informacijske i...

6. 11. 2014.

Uvo餰nje sigurnosti i zdravlja u obrazovanje

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) zajedno s konzorcijem Napo osmislila je niz nastavnih alata za zdravlje i sigurnost na radu (OSH) za u鑙telje namijenjenih upoznavanju osnovnoškolske djece s temama zdravlja i sigurnosti na obrazovan, a ipak zabavan i maštovit na鑙n koriste鎖 filmove s...

28. 10. 2014.

Poziv na eTwinning konferenciju 2014.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sadašnje i budu鎒 鑜anove portala http:// www.etwinning.net   na eTwinning konferenciju. Cilj konferencije je pomo鎖 korisnicima u unaprje餰nju kvalitete projekata, predstaviti primjere dobre prakse i nagraditi najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2013./2014....

27. 10. 2014. :: Autor: Ivana Ru緄

Digital Action Day i sastanak EU Code Week ambasadora

Europska inicijativa za poticanje programiranja i razvoj digitalnih vještina bile su središtu zanimanja i doga餫nja krajem rujna u Brusselsu. U organizaciji Europske komisije odr綼na je konferencija Digital Action Day 2014 i sastanak EU...

27. 10. 2014.

Javna rasprava o Agencijama u nadle緉osti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (ASOO i AZOO)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO).

23. 10. 2014.

Seminar za psihologe u osnovnim 筴olama

Psiholozi u osnovnim školama pozvani su na seminar koij 鎒 se odr綼ti u Zagrebu u 13. i 14. studenog 2014. od 9 do 17 sati. Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje u鑕nika te pru綼nje podrške u鑙teljima i roditeljima u razvoju...

16. 10. 2014.

Rano prepoznavanje poreme鎍ja hranjenja u adolescenciji

Stru鑞i suradnici u srednjim školama s podru鑚a cijele Hrvatske te djelatnici u zdravstvu pozvani su da se prijave na stru鑞i skup "Rano prepoznavanje poreme鎍ja hranjenja u adolescenciji". Skup 鎒 se odr綼ti u petak 24.10.2014. u...

13. 10. 2014.

Stru鑞o usavr筧vanje na temu "Kognitivni poreme鎍ji"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u suradnji s Psihijatrijskom bolnicom Rab, Srednjom školom Markantuna de Dominisa Rab i zainteresiranim udrugama, organizira jednodnevno stru鑞o usavršavanje nastavnika i stru鑞ih...

9. 10. 2014.

Kre鎢 radionice za nastavnike za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svakodnevnoj nastavi

U sklopu projekta “Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu ra鑥nalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju” , koji se financira kroz sredstva iz Europske unije, a 鑙ji je glavni cilj uvesti informacijske i...

9. 10. 2014.

Koncepcije, ideje i uloga novih medija u knji緉icama

Od 20.11. - 21.11.2014. 鎒 se u Goethe-Institut Kroatien u Zagrebu odr綼ti radionica “update. knji緉ica za mlade i mla餰 odrasle“ na njema鑛om jeziku uz simultani prijevod. Gradska knji緉ica u Münchenu 2012. je godine predstavila...

9. 10. 2014.

Kolokvij za nastavnike njema鑛og jezika

U Goethe-Institut Kroatien u Zagrebu 鎒 se od 24.10. do 25.10.2014. odr綼ti kolokvij s dr.sc. Axelom Krommerom za nastavnike njema鑛og jezika. Naziv kolokvija je Novi mediji i u鑕nje jezika: Medijski alati za u鑕nje u suvremenoj nastavi stranog jezika.

3. 10. 2014.

Seminar “Va緉ost narodnih bajki i umije鎒 pripovijedanja“

Centar za kulturu i film Augusta Cesarca krajem listopada organizira seminar za pripovjeda鑕. Seminar je zamišljen kao poticaj pedagozima, nastavnicima, profesorima, studentima, kao i roditeljima, u radu s djecom i mladima. Autorica i voditeljica...

2. 10. 2014.

Poziv na uklju鑕nje u e-Dnevnik u 筴olskoj godini 2015./2016.

Pozivamo sve škole zainteresirane za uklju鑕nje u e-Dnevnik sustav u školskoj godini 2015./2016. da pošalju CARNetu popunjen zahtjev za uklju鑕nje u e-Dnevnik. Zahtjeve zaprimamo u periodu od 1. listopada do 31. prosinca 2014....

2. 10. 2014.

Natje鑑j za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u 筴olskoj godini 2013./2014.

Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) raspisuje natje鑑j za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2013./2014. Cilj raspisivanja natje鑑ja je promid綽a aktivnosti eTwinning i programa Erasmus+, potpora...

29. 9. 2014.

Druga grupa CARNet Moodle MOOC-a po鑙nje za dva dana

Ako to još niste u鑙nili, upišite se na CARNetov masovni online te鑑j - CARNet Moodle MOOC! Te鑑j je namijenjen svima koji 緀le nau鑙ti kako izraditi online te鑑j pomo鎢 Moodle-a, ali i onima koji 緀le razmijeniti ili 鑥ti primjere dobre...

29. 9. 2014.

Produ緀ne prijave na natjecanje Webfestival 2014

Produ緀ne su prijave na Webfestival 2014 , natjecanje posve鎒no autorima i korisnicima sadr綼ja na webu, koje tradicionalno prati CUC - CARNetovu korisni鑛u konferenciju.

26. 9. 2014.

Upotrijebite multimediju u nastavi i prijavite se na Medea Awards natje鑑j

Nastavnici, upotrebljavate li multimediju u nastavi? Ako da, onda je ovaj natje鑑j upravo za vas. Rije je o Medea Awards natje鑑ju namijenjenom nastavnicima koji trebaju poslati svoje najbolje materijale i primjere upotrebe medija (audio, video,...

26. 9. 2014.

Kako reciklirati u 筴oli?

Bez obzira na dob djece, ona olako mogu nau鑙ti i usvojiti nova i korisna znanja kako 緄vjeti zdravije i u skladu s prirodom. Od presudne je va緉osti zapo鑕ti educirati djecu “od malih nogu”, kako bi paralelno s rastom djeteta rasla i njegova svijest o ekologiji, to鑞ije, o va緉osti recikliranja, skupljanja otpada,...

23. 9. 2014.

Ve鑕r matematike 2014. - poziv na sudjelovanje

Ve鑕r matematike je skup interaktivnih radionica koje poti鑥 izgradnju pozitivnog stava prema matematici, a ove godine odr綼t 鎒 se 4. prosinca 2014. godine u 18 sati.

19. 9. 2014.

Osmi Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja pod sloganom "Dobro je u鑙ti"

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, zajedno s partnerima, ove godine organizira i provodi 8. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja koji 鎒 se odr綼ti od 29. rujna do 5. listopada 2014. godine pod sloganom "Dobro je u鑙ti".

12. 9. 2014.

“Kako se u鑙 njema鑛i kao strani jezik?“ - kombinirano stru鑞o usavr筧vanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien od studenoga 2014. do o緐jka 2015. nudi modul „Kako se u鑙 njema鑛i kao strani jezik?“ u okviru programa BASIS za stru鑞o usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen. Ovaj modul pru綼 osnovu za razumijevanje...

11. 9. 2014.

Natje鑑j za sudjelovanje na eTwinning mobilnostima - radionici profesionalnog usavr筧vanja u Portugalu i konferenciji u Rimu

Svi registrirani korisnici portala eTwinning mogu se prijaviti za sudjelovanje na me饀narodnim obrazovnim doga餫njima prilago餰nima razli鑙tim stru鑞im profilima i interesima sudionika. Na multilateralnim seminarima i konferencijama sudionici imaju...

11. 9. 2014.

Natje鑑j za hrvatske nastavnike njema鑛og jezika

Goethe-Institut Kroatien raspisao je natje鑑j „2.0 : 0 - Moja digitalna nastava njema鑛og jezika“, radi uo鑑vanja i poticanja darovitih i anga緄ranih nastavnika njema鑛og jezika u Hrvatskoj. Natje鑑j omogu鎢je nastavnicima da predstave svoje...

9. 9. 2014.

Webinari „Kako eTwinning integrirati u nastavu?“

Aktivnim eTwinnerima zasigurno nije jednostavno sti鎖 provoditi eTwinning projekte uz svoje redovne nastavne obveze.  No, rješenje nije u 緍tvovanju slobodnog vremena, ve u što boljoj integraciji eTwinning projekata u nastavu i u...

9. 9. 2014.

Otvorene prijave i objavljen preliminarni program CUC-a 2014

Od ju鑕r, 8. rujna 2014. godine, otvorene su prijave za 16. CARNetovu korisni鑛u konferenciju CUC 2014 koja 鎒 se, pod nazivom “Pove緄te se, polije鎒mo!", odr綼ti od 19. do 21. studenoga 2014. godine u Zagrebu u Hotelu Antunovi.

8. 9. 2014.

Nova faza projekta Sigurnost djece na Internetu

Projekt razvoja školskog kurikuluma "Sigurnost djece na Internetu", u kojemu CARNet sudjeluje kao suradnik, ulazi u pretposljednju fazu - pilot testiranje pripremljenog kurikuluma i prate鎖h obrazovnih sadr綼ja.

8. 9. 2014.

Poziv na seminar za u鑙telje i nastavnike "Povijest - sje鎍nje - obrazovanje" Vije鎍 Europe

Seminar za u鑙telje i nastavnike „Povijest – sje鎍nje – obrazovanje“ Vije鎍 Europe, dr綼vnog muzeja Auschwitz-Birkenau i Pedagoškog fakulteta u Krakovu, odr綼t 鎒 se od 18. do 23. listopada 2014. u Poljskoj. Radni jezik je...

4. 9. 2014.

Uskoro zapo鑙nje 2. grupa CARNet Moodle MOOC-a

Svi zainteresirani su pozvani na prijavu i sudjelovanje u CARNetovom masovnom online te鑑ju - CARNet Moodle MOOC-u. Nakon uspješno odr綼nog prvog te鑑ja u kojemu je sudjelovalo 鑑k 440 polaznika, potaknut zadovoljstvom polaznika i velikim...

2. 9. 2014.

Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2015/2016.

Zahtjevi za odobrenje pomo鎛ih nastavnih sredstava primaju se od 1. do 30 rujna 2014.

29. 8. 2014.

Savjeti za uspje筺u komunikaciju nastavnika i roditelja

Kako pripremate svoje nastavne sate i u鑙onicu za prvi dan škole vjerojatno razmišljate i o kontaktu s roditeljima. Za kvalitetan po鑕tak nove školske godine iznimno je va緉o jasno informiranje o o鑕kivanjima u razredu i pru綼nje...

28. 8. 2014.

Ciklus radionica za u鑕nike 緍tve vr筺ja鑛og nasilja

U tijeku su prijave za ciklus radionica za u鑕nike koji trpe vršnja鑛o nasilje. Tijekom studenog i prosinca 2014. u Psihološkom centru Tesa 鎒 se odr綼ti ciklusi radionica za dvije grupe u鑕nika: 1. za u鑕nike viših...

28. 8. 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta tijekom srpnja 2014. godine pristupilo je izradi Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi. O tome je otvorilo...

22. 8. 2014.

Stru鑞i skup povodom Me饀narodnog dana pismenosti

Hrvatsko 鑙tateljsko društvo ve tradicionalno organizira stru鑞i skup povodom Me饀narodnog dana pismenosti, 8. rujna 2014. godine, u suradnji s Knji緉icama grada Zagreba i Komisijom za 鑙tanje Hrvatskoga knji緉i鑑rskog društva.

21. 8. 2014.

Radionica “Prakti鑞a upotreba vje箃ina iz terapije igrom za rad s djecom u vrti鎘om, 筴olskom ili domskom okru緀nju“

Krajem rujna i po鑕tkom listopada u dva termina 鎒 se u Zagrebu odr綼ti radionica namijenjena stru鑞jacima koji izravno rade s djecom, u vrti鎘om, školskom i domskom okru緀nju.

20. 8. 2014.

Ra鑥nalo u 筴oli XVIII

U Šibeniku 鎒 se od 20. do 30. rujna 2014. odr綼ti 18. po redu skup Ra鑥nalo u školi. Tema ovogodišnjeg skupa je informati鑛o obrazovanje i pove鎍nje kompetitivnosti.

25. 7. 2014.

Uskoro po鑙nju prijave na te鑑j "Inovativne metode za popularizaciju STEM podu鑑vanja"

European Schoolnet, mre綼 ministarstava obrazovanja u Europi organizira drugi krug "Innovative Practices for Engaging STEM teaching" te鑑ja ("Inovativne metode za popularizaciju STEM podu鑑vanja") koji 鎒 zapo鑕ti 18. kolovoza 2014....

22. 7. 2014.

Objavljeni rezultati istra緄vanja TALIS 2013: Me饀narodni pogled na pou鑑vanje i u鑕nje

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) je objavio rezultate istra緄vanja TALIS (Teaching and Learning International Survey) provedenog 2013. godine u dokumentu „Rezultati TALIS-a 2013: Me饀narodni pogled na pou鑑vanje i...

17. 7. 2014.

22. godi筺ja konferencija hrvatskih psihologa

Od 5. do 8. studenog 2014. godine u Rovinju se odr綼va 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa pod nazivom “Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe“. Konferenciju organizira Hrvatsko psihološko...

17. 7. 2014.

Imenovani voditelji 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 2014/2016.

Agencija za dgoj i obrazovanje imenovala je  voditelje 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 od 2014. do 2016. godine. Odluke o imenovanju ne鎒 se slati poštom ve svaki od imenovanih voditelja mo緀 u popisu u prilogu prona鎖 i isprintati svoju odluku...

14. 7. 2014.

Izobrazba iz znakovnoga jezika i Brailleovog pisma

Nakon što su prošli izobrazbu iz znakovnoga jezika i Brailleovog pisma, u sklopu projekta "Sign 2 me", profesorima slavonskobrodske škole uru鑕ne su diplome. Diplome se odnose na izobrazbu iz znakovnog jezika koju su...

11. 7. 2014.

11. Susret pedagoga Hrvatske

Hrvatsko pedagogijsko društvo organizira za pedagoge – stru鑞e suradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima 11. Susret pedagoga Hrvatske. Odr綼t 鎒 se u Osijeku od 12. do 15. listopada 2014. u Hotelu Osijek, a tema znanstveno-stru鑞og skupa je Pedagozi...

10. 7. 2014.

EBLIDA-ina kampanja “Pravo na e-鑙tanje“

U sklopu svoje kampanje “Pravo na e-鑙tanje“ EBLIDA ( European Bureau of Library, Information and Documentation Associations ) je pokrenula online peticiju za pravo na e-鑙tanje i ozakonjenje posudbe e-knjiga u knji緉icama.

8. 7. 2014. :: Autori: Branka Vuk, Jasna Tingle

EDEN 2014 – velika me饀narodna konferencija o e-u鑕nju odr綼na u Zagrebu

Pod naslovom „Od obrazovanja do zapošljavanja i primjene ICT-a radu“ u Zagrebu je od 10. do 13. lipnja odr綼na godišnja konferencija organizacije European Distance and E-Learning Network. Konferencija je okupila 350 sudionika,...

4. 7. 2014.

Materijali sa stru鑞og skupa u鑙telja i nastavnika Prirode i Biologije u Rijeci (lipanj 2014.)

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila radne materijale sa stru鑞og skupa u鑙telja i nastavnika Prirode i Biologije u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Li鑛o-senjskoj 緐paniji odr綼nog 27. lipnja u Rijeci.

4. 7. 2014.

Odr綼ni me饀緐panijski stru鑞i skupovi za knji緉i鑑re u Slavoniji s temom "Novi mediji i 鑙tanje"

Stru鑞i suradnici knji緉i鑑ri osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova slavonskih 緐panija Republike Hrvatske imali su priliku usavršavati se na me饀緐panijskim stru鑞im skupovima Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼nima 23. svibnja...

3. 7. 2014.

Stru鑞i skup “Knji緉ica – sredi箃e znanja i zabave“

Gradska knji緉ica »Ivan Goran Kova鑙« iz Karlovca i Knji緉ica Mirana Jarca iz Novog Mesta najavljuju dvodnevni me饀narodni stru鑞i skup »Knji緉ica – središte znanja i zabave«, koji 鎒 se odr綼ti 2. i 3. listopada...

30. 6. 2014.

Stanje informacija i LDAP imenika ustanove u okviru sustava AAI@EduHr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ukazuje na va緉ost poja鑑ne skrbi i odgovornost za stanje informacija, tj. podataka o elektroni鑛im identitetima u LDAP imeniku ustanove u okviru sustava AAI. Naime, taj LDAP imenik 鑙ni sastavnicu...

26. 6. 2014.

Odmor

Nastavna je godina završila. U鑕nici su ve na zaslu緀nom odmoru. Bezbri緉ost, igra, u緄vanje i rastere鎒nje bez knjiga i u鑕nja odavno je po鑕lo. Nastavnici, poput u鑕nika,  鑕kaju odmor – „bijeg“ od administracije, roditeljskih sastanaka i predavanja. Budu鎖 da je svaki posao te綼k i stresan na svoj...

20. 6. 2014.

Seminar o holokaustu u Isto鑞oj Europi

Seminar za u鑙telje i nastavnike o holokaustu u Isto鑞oj Europi, u organizaciji udruge Yahad in Unum i Memoriala u Caenu, odr綼va se 8. - 9. studenoga 2014. u Memorialu u Caenu u Francuskoj na francuskom i engleskom jeziku.

13. 6. 2014.

Usavr筧vanje nastavnika u podru鑚u gra餫nskog odgoja i obrazovanja

Mre綼 mladih Hrvatske i Centar za mirovne studije pozivaju zainteresirane nastavnike i u鑙telje da se prijave na usavršavanje u podru鑚u gra餫nskog odgoja i obrazovanja. Prijaviti se mo緀 elektronski, na temelju 鑕ga 鎒 biti odabrano 20...

13. 6. 2014.

Ispravak dokumenta Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjo筴olskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje 筴ole

Odlukom od 4. prosinca 2013. g. (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0001), odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke (KLASA: 620-03/13-06/01307, URBROJ: 533-25-13-0002) od 14. sije鑞ja 2014. g., ministar znanosti, obrazovanja i sporta imenovao...

10. 6. 2014.

Projekt za uvo餰nje poduzetni箃va kao izbornog predmeta - u tijeku prijave za stru鑞o usavr筧vanje nastavnika

U sklopu provedbe projekta „Škola poduzetni鑛e konkurentnosti na tr緄štu rada za gimnazijalce“ koji je sufinanciran od strane Europske unije kroz Europski socijalni fond, I. gimnazija iz Zagreba u partnerstvu s Drugom...

10. 6. 2014.

Odr綼ni me饀緐panijski stru鑞i skupovi namijenjeni stru鑞im suradnicima - knji緉i鑑rima osnovnih i srednjih 筴ola i u鑕ni鑛ih domova

Me饀緐panijski stru鑞i skupovi Agencije za odgoj i obrazovanje namijenjeni stru鑞im suradnicima – knji緉i鑑rima osnovnih i srednjih škola i u鑕ni鑛ih domova primorskih 緐panija Hrvatske odr綼ni su od 27. do 30. svibnja 2014. u Splitu,...

5. 6. 2014.

Pou鑑vanje u鑕nika s autizmom

Autizam je cjelo緄votna razvojna nesposobnost koja ometa osobe u razumijevanju onoga što vide, 鑥ju ili uop鎒 osje鎍ju. To dovodi do ozbiljnih problema u društvenim odnosima, komunikaciji i ponašanju. U鑙telji i ostalo odgojno-obrazovno osoblje u školama suo鑑va se s izazovom planiranja i provo餰nja...

5. 6. 2014.

5. okrugli stol za 筴olske knji緉ice

Sekcija za školske knji緉ice HKD-a, Knji緉i鑑rsko društvo Vara綿inske 緐panije, Srednja škola Ivanec i Osnovna škola Ivana Kukuljevi鎍 Sakcinskog iz Ivanca organiziraju 5. okrugli stol za školske knji緉ice. Tema okruglog stola je "Obrazovna uloga školske knji緉ice", a skup 鎒 se...

3. 6. 2014. :: Autor: Renata Ivankovi

Po箃ovanje me饀 djecom i mladima

Kada pri鑑mo o poštovanju, prvo na što pomislimo je poštovanje prema drugim osobama. Iako je to tako餰r va緉o razvijati, veliku pozornost u razvoju mladih osoba treba posvetiti i poštovanju prema samome sebi. Poštovanje prema sebi i drugim osobama podrazumijeva uva綼vanje razli鑙tih mišljenja...

29. 5. 2014.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja 'Knji緉ica godine'

Hrvatsko knji緉i鑑rsko društvo objavilo je javni poziv za dodjelu godišnjeg priznanja 'Knji緉ica godine'.
 Rok za prijavu je 1. srpnja 2014. godine. Hrvatsko knji緉i鑑rsko društvo dodjeljuje priznanje 'Knji緉ica...

28. 5. 2014.

Standardi kvalitete (otvorenih) obrazovnih inovacija u fokusu konferencije LINQ 2014

Konferencija 絆brazovne inovacije i kvaliteta: LINQ 2014 odr綼la se na atraktivnoj Kreti u Gr鑛oj od 7. do 9.5.2014. s temom 絇romjena putanje – kvaliteta za otvaranje obrazovanja. Oko 150 stru鑞jaka obrazovnog sektora iz cijele Europe te...

27. 5. 2014.

Europska oznaka jezika

Na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU objavljen je javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika. Rok za predaju prijava je 30. lipnja 2014. godine. Europska oznaka jezika je inicijativa koju koordinira Europske komisija, a Hrvatska joj se pridru緄la 2014. godine. Europska oznaka za inovativne...

27. 5. 2014.

Webinar o izradi scenarija u鑕nja

U sklopu Inspiring Science Education (ISE) projekta, koji se financira iz Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP ICT PSP), Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet 5. lipnja od 13:15 do 14:00 sati organizira...

27. 5. 2014.

Webinar “Creative Commons licence kao alat za kori箃enje i objavu otvorenih obrazovnih sadr綼ja”

U petak 30. svibnja s po鑕tkom u 13 sati odr綼t 鎒 se webinar u sklopu Open Discovery Space (ODS) projekta pod nazivom “Creative Commons licence kao alat za korištenje i objavu otvorenih obrazovnih sadr綼ja” autorice Gordane Jugo iz...

26. 5. 2014.

Jo tjedan dana za prijavu radova na CUC 2014

Podsje鎍mo sve zainteresirane za izlaganje na CARNetovoj korisni鑛oj konferenciji - CUC 2014 da je rok za prijavu punog teksta konferencijskih radova 1. lipnja. Prijedloge radova mogu鎒 je prijaviti online na adresi https://radovi.cuc.carnet.hr . Novost je i da autor konferencijskog rada ostvaruje pravo na povlaštenu...

22. 5. 2014.

Odr綼na radionica o popularizaciji znanosti putem dramskih vje綽i

U organizaciji Hrvatske akademske i istra緄va鑛e mre緀 - CARNet, dana 9. svibnja 2014. godine odr綼la se od 12 do 16 sati videokonferencijski radionica u Zagrebu, Še鎒rani i Šarengradu. Voditelj radionice Bojan Marki鎒vi iz Znanstveno...

16. 5. 2014.

Education Day na Tjednu javne uprave

Svi zainteresirani su pozvani na sudjelovanje na posebnom jednodnevnom doga餫nju pod nazivom Microsoftov tjedan javne uprave – Education Day, koje 鎒 se odr綼ti u 鑕tvrtak, 22. svibnja 2014., od 9 do 16 sati u prostorijama Microsofta Hrvatska (Horvatova 82, Zagreb). Microsoft 鎒 dovesti vrhunske predava鑕 iz podru鑚a...

15. 5. 2014.

Visoko u鑙li箃e Algebra i LEGO klub "Kockice" organiziraju besplatno 筴olovanje i doniraju komplete LEGO Mindstorms

U sklopu paneuropskog projekta "eSkills for Jobs 2014", 鑙ji je cilj skrenuti va緉ost na stjecanje e-vještina i od najranije dobi, Visoko u鑙lište Algebra i LEGO klub "Kockice" kao program društvene odgovornosti...

15. 5. 2014.

Treba li u鑕nike poticati na (ruko)pisanje?

Novinski naslov poput „Rukopis izumire – U SAD-u se ne u鑕 pisana slova, a u Hrvatskoj rukopis sve ne鑙tljiviji“ navodi na razmišljanje o tome koliko je rukopis zapravo va綼n. Pisanje je ljudska vještina koja se razvijala godinama, a naši preci prenosili su je iz generacije u generaciju. Iz...

8. 5. 2014.

Google Classroom – novi alat za nastavnike

Google je objavio novi alat Google Classroom, besplatnu platformu 鑙ja je namjena pomo鎖 nastavnicima u brzom stvaranju i organiziranju zadataka, u鑙nkovitom davanju povratnih informacija kao i u jednostavnoj komunikaciji sa svojim razredima.

6. 5. 2014.

Prijavite rad na Smotru istra緄va鑛ih i inovacijskih radova u鑕nika 2014

U tijeku su prijave radova za Smotru istra緄va鑛ih i inovacijskih radova koja 鎒 se odr綼ti 24. svibnja 2014. godine u Centru za kulturu u 萢kovcu. Rok za prijavu radova je 8. svibnja 2014.

6. 5. 2014.

Odr綼n prvi dr綼vni skup psihologa dje鑚ih vrti鎍, osnovnih i srednjih 筴ola

Prva konferencija psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja, na temu Kompetencije i ishodi u鑕nja u podru鑚ima rada psihologa u sustavu odgoja i obrazovanja, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odr綼na je u Vodicama od 28. do 30. travnja 2014....

2. 5. 2014.

Pravi utjecaj nasilni鑛og pona筧nja kod djece

Nevjerojatna studija koja dolazi iz Velike Britanije pokazuje da nasilni鑛o ponašanje kod djece mo緀 utjecati na 緍tve daleko u odrasloj dobi - 鑑k nakon 40 godina.

24. 4. 2014.

Predavanje ”Pote筴o鎒 u pona筧nju kao posebna obrazovna potreba – kako pomo鎖 nastavnicima da razumiju i podr緀 u鑕nike kada pona筧nje utje鑕 na u鑕nje”

British Council i Agencija za odgoj i obrazovanje pozivaju sve zainteresirane nastavnike i stru鑞e suradnike u redovnom obrazovanju na predavanje Poteško鎒 u ponašanju kao posebna obrazovna potreba – kako pomo鎖 nastavnicima da...

23. 4. 2014.

Potpisan Sporazum o suradnji u procesu cjelo緄votnog profesionalnog stru鑞og usavr筧vanja odgojno-obrazovnih radnika

Agencija za odgoj i obrazovanje i U鑙teljski fakultet Sveu鑙lišta u Zagrebu potpisali su 18. travnja 2014. godine u Zagrebu Sporazum o suradnji u procesu cjelo緄votnog profesionalnog stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

23. 4. 2014.

Odr綼ni dr綼vni stru鑞i skupovi pedagoga i knji緉i鑑ra

Po鑕tkom travnja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, odr綼la su se dva dr綼vna stru鑞a skupa -  za knji緉i鑑re te za pedagoge.

16. 4. 2014.

Coaching za profesore i trenere - kako u鑙nkovitije podu鑑vati i obrazovati?

U organizaciji Centra za osobni i profesionalni razvoj Syncro 24. travnja 2014. od 18 do 20 sati u Multimedijalnom institutu MaMa (Preradovi鎒va 18) odr総 鎒 se besplatna radionica Coaching  za profesore i trenere – kako u鑙nkovitije...

9. 4. 2014.

Razli鑙tosti nas ujedinjuju – stop zadirkivanju i ismijavanju

Šale, zdravi humor i smijanje od srca odre餰nim zgodama zasigurno oboga鎢ju školske dane. Zdravi humor i dobronamjerne šale znakovi su prijateljske povezanosti i zabave. Svatko je kad tad zadirkivao svoga prijatelja,...

7. 4. 2014.

U tijeku prijave za II. Me饀narodni andrago筴i simpozij

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira II. Me饀narodni andragoški simpozij, koji 鎒 se odr綼ti 15. i 16. svibnja u Biogradu na Moru. Glavna tema ovogodišnjeg Simpozija je:...

3. 4. 2014.

Institut Ru餰r Bo筴ovi sudjeluje u razvoju novih algoritama strojnog u鑕nja

Znanstvenici Zavoda za elektroniku Instituta Ru餰r Boškovi (IRB) postali su partneri na multidisciplinarnom projektu MAESTRA u sklopu posebnog natje鑑ja FET-Xtrack Sedmog okvirnog programa (FP7) Europske unije. Cilj projekta MEASTRA je stvaranje...

2. 4. 2014.

39. skup箃ina Hrvatskoga knji緉i鑑rskog dru箃va

U organizaciji Hrvatskog knji緉i鑑rskog društva i Društva knji緉i鑑ra u Splitu, u Splitu 鎒 se od 15. do 18. listopada ove godine odr綼ti 39. Skupština Hrvatskoga knji緉i鑑rskog društva.

31. 3. 2014.

Koja je uloga sadr綼ja u obrnutim u鑙onicama?

U obrnutoj u鑙onici u鑕nici "poha餫ju" nastavu izvan u鑙onica, obi鑞o u obliku prezentacijskih videa nastavnika ili animiranih dijaprojekcija koje se mogu gledati online, a u sofisticiranijoj izvedbi slijede dijagnosti鑛i testovi koji pokazuju napredak svakog u鑕nika u razumijevanju gradiva predstavljenog u sklopu te...

31. 3. 2014.

Najava dr綼vnog skupa pedagoga - Odgoj u 筴oli i kompetencije pedagoga

Dr綼vni stru鑞i skup namijenjen stru鑞im suradnicima, pedagozima osnovnih i srednjih škola, Odgoj u školi i kompetencije pedagoga, odr綼t 鎒 se od 9. do 11. travnja 2014. godine u Puli.

31. 3. 2014.

Najava dr綼vnog stru鑞og skupa o Domovinskom ratu 2014.

Dr綼vni stru鑞i skup skup o Domovinskom ratu za u鑙telje i nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola RH-a odr綼t 鎒 se od 14. do 16. travnja 2014. godine u Topuskom.

28. 3. 2014.

Me饀narodna nagrada za najboljeg u鑙telja - prijave do 31. kolovoza 2014.

Forum za globalnu izobrazbu i vještine privatna je inicijativa usmjerena na ja鑑nje globalne izobrazbe o kojoj podjednako ovisi budu鎍 snaga i nacija i korporacija. Naime, budu鎖 uspjeh korporacija i blagostanje nacija neraskidivo su povezani s...

24. 3. 2014.

Mladi ste, obrazovani, 緀ljni novih izazova & razvoja karijere?

Onda je Euraxess na kota鑙ma - „Istra緄va鑙 u pokretu“ mjesto na kojem morate biti u 鑕tvrtak 3. travnja ispred Nacionalne i sveu鑙lišne knji緉ice (Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb). 

20. 3. 2014.

Odgoda roka za prijavu Erasmus+ KA1 projekata mobilnosti i akreditacija - novi rok 24.3.2014. u podne

Zbog tehni鑛ih poteško鎍 koje su organizacije imale proteklih dana, posebice s Portalom za registraciju, dosadašnji rok za prijavu KA1 projekata 17. o緐jka 2014. odgo餰n je na 24. o緐jka 2014. u podne.

20. 3. 2014.

Predstavljen Pravilnik o normi

Postavili smo si 鑕tiri cilja, koja su vrlo jasna: pove鎍ti dostupnost obrazovanja svim u鑕nicima, osigurati ve鎢 kvalitetu obrazovanja, uvesti više reda u obrazovni sustav i racionalnije raspolagati sredstvima prora鑥na namijenjenim obrazovanju. Sva ta 鑕tiri cilja ugra餰na  su u Pravilnik o tjednim radnim obvezama...

13. 3. 2014.

﹌ole - partneri budu鎛osti

Vlada Savezne Republike Njema鑛e 2008. godine inicirala je projekt pod nazivom "Škole - partneri budu鎛osti" (Schulen: Partner der Zukunft – PASCH), koji se provodi u suradnji sa njema鑛im Središnjim uredom za školstvo u inozemstvu, Goethe institutom, Njema鑛om akademskom slu綽om za razmjenu...

7. 3. 2014.

Nacionalna kampanja NE govoru mr緉je na Internetu

Kako bi aktivno pridonijeli podizanju svijesti djece i mladih te šire javnosti o štetnosti govora mr緉je na Internetu, pozivaju se svi u鑕nici i u鑕nice osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj da se aktivno uklju鑕 u...

5. 3. 2014.

Preostalo jo pet dana za prijavu za natjecanje "Napravi pravi POTEZ" (POpulariziraj TEhnologijom Znanost)

甧lite koristiti IKT u podu鑑vanju ali niste sigurni kako? Koristite li IKT u podu鑑vanju i 緀lite poboljšati svoje tehnike? Onda je natjecanje Napravi pravi POTEZ baš za Vas!

27. 2. 2014.

Budu鎛ost igara u obrazovanju

Gemifikacija je trend koji ne鎒 uskoro nestati. Elementi edukacijskih igara koje upotrijebite u nastavi mogu pomo鎖 u stvaranju dinami鑞og i interaktivnog okru緀nja, koje 鎒 doprinijeti anga緄ranosti u鑕nika. Gemikifacija kao trend ima brojne odlike koje bi mogle utjecati na to da ostane popularna dulje vremena.

25. 2. 2014.

Otvorena javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj 筴oli

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama u鑙telja i stru鑞ih suradnika u osnovnoj školi. Javna rasprava bit 鎒 otvorena do 9. o緐jka 2014. godine.

24. 2. 2014.

Projekt „Tolerancijom protiv nasilja“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je temeljem Natje鑑ja za financijsku potporu u podru鑚u izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013/14., prihvatilo projekt i odobrilo financijsku potporu za...

19. 2. 2014.

Poziv za trenere/trenerice

Centar za istra緄vanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istra緄vanja u Zagrebu i Forum za slobodu odgoja objavljuju poziv za trenere/ice u okviru IPA projekta 4.1.3.1.06.01.c04 „Razvoj kurikulumske kulture: Osna緄vanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“.

19. 2. 2014.

XIX. Dani psihologije u Zadru

Dani psihologije u Zadru, odr綼t 鎒 se i ove godine, u ve gotovo tradicionalnom terminu, krajem svibnja (29.-31. svibnja 2014.) na Sveu鑙lištu u Zadru.

19. 2. 2014.

Webinar: "Kako napraviti dobar akcijski/razvojni plan 筴ole za program Erasmus+"

U petak 21. velja鑕 u 15 sati odr綼t 鎒 se webinar pod nazivom „Kako napraviti dobar akcijski/razvojni plan škole za program Erasmus+“. Rije je o 鑕tvrtom po redu webinaru u okviru projekta ODS (Open Discovery Space) namijenjenom ODS...

17. 2. 2014.

Erasmus+: Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Objavom Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ ( Call for Proposals ) Europska komisija je otvorila mogu鎛ost financiranja projektnih prijedloga bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u podru鑚u...

12. 2. 2014.

Dani otvorenih vrata Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu 2014.

Nacionalna i sveu鑙lišna knji緉ica u Zagrebu i ove godine, od 17. do 20. velja鑕 2014., javnosti predstavlja hrvatsku kulturnu baštinu koju s ponosom 鑥va u svojem fondu.

7. 2. 2014.

Preostalo jo 9 dana za prijave na tre鎢 rije鑛u 筴olu fizike "Fizika bez granica"

Fizika je mnogo više od zadataka i formula, ona je svijet koji nas okru緐je, zagonetna, o鑑ravaju鎍, od detektivske potrage za najmanjim 鑕sticama koje nas izgra饀ju, pa do otkrivanja novih svjetova u nepreglednim prostranstvima svemira....

7. 2. 2014.

IPAQ Peta webinari

V. gimnazija Zagreb pokrenula je projekt „Afirmativna nastava i inovativno u鑕nje i pou鑑vanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“ koji se provodi u okviru  IPA programa. Projektni partneri su Gimnazija Metkovi, Gimnazija Vukovar, srednja škola Lovre Montija Knin, srednja škola...

6. 2. 2014.

Stipendije za stru鑞o usavr筧vanje u Japanu

Otvoren je natje鑑j za stipendije za studij stru鑞og usavršavanja za u鑙telje i profesore osnovnih i srednjih škola koji uklju鑥je jednoipolgodišnji studij stru鑞og usavršavanja u Japanu. 

28. 1. 2014.

Javni natje鑑j za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Na temelju 鑜anka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi  u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje javni natje鑑j za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj...

28. 1. 2014.

Najava promocije mentora i savjetnika - 7. velja鑕 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta organizira 7. velja鑕 2014. godine u 11 sati u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu sve鑑nu promociju odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih...

22. 1. 2014.

Video o SOLE metodi profesora Sugate Mitre

Tijekom dodjele nagrada TED2013 profesor Sugata iznio je svoju inspiriraju鎢 viziju metode u鑕nja u samoorganiziraju鎒m okru緀nju (Self Organized Learning Environments - SOLE). Poslušajte na koji na鑙n profesor Mitra pokušava u Indiji i Engleskoj revolucionarizirati proces obrazovanja.

22. 1. 2014.

Ameri鑛e stipendije za nastavnike

Udru緀nje holokaust organizacija - Association of Holocaust Organizations (AHO) u suradnji s veleposlanstvom Sjedinjenih Ameri鑛ih Dr綼va i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, nudi dvije stipendije za nastavnike društvenih predmeta ili knji緀vnosti u srednjim školama i nastavnike 7. i 8. razreda u...

22. 1. 2014.

SOLE je nova metoda obrazovanja u kojoj djeca sama organiziraju istra緄vanje, u鑕nje i nastavu

Sugata Mitra je profesor edukacijske tehnologije, predvodnik metode samoorganiziranog u鑕nja i tzv. minimalno invazivnog modela obrazovanja. Radi se o modelu obrazovanja u kojem djeca priro餰nom znati緀ljom i slijede鎖 vlastite interese u鑕 bez nadzora...

7. 1. 2014.

NSK je postala 鑜anicom Virtual International Authority File (VIAF)

Normativna baza Nacionalne i sveu鑙lišne knji緉ice u Zagrebu postala je dijelom virtualnoga skupnog kataloga VIAF. Projekt virtualnog povezivanja nacionalnih normativnih podataka za osobe, korporativna tijela i geografske nazive u jedinstvenu...

7. 1. 2014.

Webinar za mentore natjecatelja ﹌olskog laboratorija

Podsje鎍mo sve zainteresirane nastavnike da 鎒 se u srijedu, 8. sije鑞ja, odr綼ti webinar za mentore natjecatelja Školskog laboratorija. Na njemu 鎒 se nastavnici mo鎖 upoznati s ciljem, strukturom i pravilima natjecanja, ali i postaviti pitanja.

30. 12. 2013.

U Vukovaru odr綼n radni sastanak s u鑙teljima i nastavnicima povijesti

Povodom izjava u medijima pojedinih srpskih politi鑑ra u kojima se tvrdilo da se nastava povijesti za u鑕nike pripadnike srpske nacionalne manjine odr綼va po "posebnom" programu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj...

24. 12. 2013.

eTwinning stru鑞o usavr筧vanje u Danskoj

eTwinning radionica profesionalnog usavršavanja ove je godine odr綼na od 20. do 24. studenoga 2013. u Billundu u Danskoj. Seminar je organiziran za u鑙telje i odgojitelje koji rade s djecom od 5 do 15 godina, a na njemu je sudjelovalo 114 u鑙telja i odgojitelja iz 27 zemalja.

23. 12. 2013.

Pet pogre筧ka online studenata

Razmišljate li o završetku online studija nakon nekoliko godina odsustva? U sljede鎒m 鑜anku detaljno 鎢 opisati pet zamki koje biste trebali izbjegavati. 萢k i najbolje pripremljeni studenti mogu se u njih uloviti — pogotovo oni koji nemaju iskustva s online nastavom.

19. 12. 2013.

Istra緄vanje provedeno diljem EU-a pokazuje potporu javnosti odgovornom istra緄vanju i inovacijama

Europska komisija objavila je 14. studenog 2013. rezultate istra緄vanja Eurobarometra na temu „Odgovorno istra緄vanje i inovacije, znanost i tehnologija“. Istra緄vanje pokazuje da više od tri 鑕tvrtine (77%) Europljana smatra da...

11. 12. 2013.

Zbornik radova sa 16. seminara Arhivi, knji緉ice muzeji

U nizu Izdanja Hrvatskoga knji緉i鑑rskog društva objavljen je novi zbornik radova sa 16. seminara Arhivi, knji緉ice muzeji s temom: mogu鎛osti suradnje u okru緀nju globalne informacijske strukture.

11. 12. 2013.

Kako nagrade i pohvale doprinose motivaciji u鑕nika?

U novije vrijeme nastavnici su sve više usmjereni na to kako motivirati svoje u鑕nike, kako ih zainteresirati za svoje predmete i rad op鎒nito. Uz poticanje na rad i razvijanje u鑕ni鑛ih interesa, njihov zadatak je provjeravanje i ocjenjivanje...

4. 12. 2013.

Webinar o virtualnom posjetu Atlasovom eksperimentu u CERN-u

U sklopu ODS projekta 6. prosinca 2013. u 16:30h odr綼t 鎒 se webinar “Kako organizirati virtualni posjet Atlasovom eksperimentu u CERN-u”. Zainteresirani nastavnici dobit 鎒 interaktivne upute i savjete za organizaciju virtualnih posjeta...

15. 11. 2013.

Motivacijske tehnike u razredu

„Reci mi i ja 鎢 zaboraviti. Podu鑙 me i ja 鎢 se sjetiti. Uklju鑙 me u rad i ja 鎢 nau鑙ti.“ - Benjamin Franklin U prošlim 鑜ancima govorilo se op鎒nito o motivaciji. Uz teorijski opis što pokre鎒 u鑕nike na u鑕nje (interes, razli鑙te nagrade i drugo), ponu餰ni su neki prakti鑞i savjeti kako potaknuti...

12. 11. 2013.

Planirana stru鑞a usavr筧vanja sije鑑nj-travanj 2014.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je stru鑞e skupove za stru鑞o usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u razdoblju od 1. sije鑞ja do 30. travnja 2014. godine. Plan stru鑞og usavršavanja u prvom kvartalu 2014. godine objavljen...

28. 10. 2013.

Radionica u sklopu projekta ﹌ole 2.0

Tim projekta Škole 2.0 nastavlja educirati nastavnike uklju鑕ne u istoimeni projekt. Tako se ovog i sljede鎒g tjedna na mati鑞im lokacijama škola uklju鑕nih u projekt, odr綼va prvi dio radionice tijekom koje se nastavnicima nude detaljna uputstva i saznanja o tome kako koristiti Samsung School sustav i koje sve...

28. 10. 2013.

Prakti鑞e aktivnosti za rad s djecom o箃e鎒na vida

Knjiga „Prakti鑞e aktivnosti za rad s djecom ošte鎒na vida“ autorica Javorke Milkovi i Tanje Šupe, novo je izdanje Hrvatskog saveza slijepih namijenjeno u prvom redu prakti鑑rima koji se u bilo kojem svojstvu bave odgojem i...

16. 10. 2013.

Nagradni natje鑑j "Prema 0% diskriminacije"

Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a (1.12.) u 2013. godini Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije u i UN tematska skupina za HIV/AIDS uz potporu Ministarstva zdravlja u okviru kampanje za prevenciju HIV/AIDS-a i promicanja spolnog zdravlja „Znanje pobje饀je“...

9. 10. 2013.

Prezentacije sa 17. savjetovanja "Ra鑥nalo u 筴oli"

U Šibeniku se, od 29. rujna do 1. listopada 2013. godine, odr綼lo sedamnaesto po redu savjetovanje „Ra鑥nalo u školi“. Tema ovogodišnjeg skupa bila je "Informacijsko obrazovanje za društvo koje se...

7. 10. 2013. :: Autor: Jasminka Maravi

Mobilno u鑕nje

Mobilno u鑕nje ili m-u鑕nje omogu鎍va moderan na鑙n podrške procesima u鑕nja putem mobilnih ure餫ja, kao što su dlanovnici, tablet ra鑥nala, MP3 playeri, pametni telefoni i mobilni telefoni.

7. 10. 2013.

Projekt "Don@u-Online zur Europawahl 2014"

Zemaljska centrala za politi鑛o obrazovanje Baden-Württemberga, uz potporu Ministarstva obrazovanja Baden-Württemberga, organizira projekt Don@u-Online zur Europawahl 2014.

4. 10. 2013.

Andrago筴o usavr筧vanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nastavlja s provedbom stru鑞og usavršavanja andragoških djelatnika, a radi produbljivanja postoje鎖h i stjecanja novih znanja i vještina u podru鑚u organiziranja, operativnog planiranja i pripreme materijala za samou鑕nje polaznika pri izvo餰nju programa...

2. 10. 2013.

Smjernice za rad 筴olskih knji緉i鑑ra

Agencija za odgoj i obrazovanje je povodom 24. proljetne škole knji緉i鑑ra izdala zbornik radova pod nazivom Smjernice za rad školskih knji緉i鑑ra.

16. 9. 2013.

Natje鑑j za u鑕nike "eTwinning bonton"

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavljuje natje鑑j za u鑕nike pod nazivom “eTwinning bonton”. Cilj natje鑑ja jest promicanje pristojnog i primjerenog ponašanja na eTwinning portalu. Natje鑑jem 鎒 se nagraditi u鑕nik 鑙ji uradak najbolje ilustrira pravila lijepog ponašanja na eTwinningu.

6. 9. 2013.

Kolekcija besplatnih knjiga na engleskom jeziku

Na internetskoj stranici http://www.openculture.com/ objavljena je kolekcija besplatnih knjiga. Kolekcija sadr緄 450 naslova na engleskom jeziku i to ve鎖nom knji緀vnih klasika. Popis autora je raznovrstan, a izme饀 ostalih tu su Aristotel, Charles...

3. 9. 2013.

Prijave za natjecanje "Priprema, pozor - sat!" jo uvijek traju

Pozivamo sve nastavnike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj da primijene digitalne nastavne materijale u jednoj nastavnoj jedinici te da sudjeluju u CARNetovom nagradnom natjecanju pod nazivom "Priprema, pozor - sat!".

2. 9. 2013.

Ministar 甧ljko Jovanovi uputio pismo svim zaposlenicima 筴ola u povodu po鑕tka nastave

Dragi u鑙telji, nastavnici, profesori, ravnatelji, stru鑞i suradnici, odgajatelji, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na po鑕tku nove školske godine sa 緀ljom da bude prepuna uspjeha. Iza nas je godina u kojoj je odra餰n golemi posao,...

30. 8. 2013.

Priru鑞ici za provedbu Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim 筴olama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje priru鑞ike za u鑙telje, nastavnike i stru鑞e suradnike za provedbu Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama.

29. 8. 2013.

No istra緄va鑑 2013.

U petak 27. rujna od 17 do 23 sata u Splitu, Zagrebu i Rijeci i ove 鎒 se godine odr綼ti manifestacija No istra緄va鑑, koja se u Europi ve tradicionalno odr綼va svake godine zadnjeg petka u rujnu u tristotinjak gradova u 35 zemalja diljem kontinenta.

22. 8. 2013.

Edukacija pomo鎛ika u nastavi

U鑙lište IDEM zaprima prijave za upis polaznika u novu grupu skra鎒nog oblika edukacije pomo鎛ika u nastavi. To鑑n datum edukacije bit 鎒 objavljen nakon prijave dovoljnog broja kandidata.

21. 8. 2013.

Ra鑥nalo u 筴oli XVII.

Hrvatsko društvo za promicanje informati鑛og obrazovanja (HDPIO) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO), te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira 17. savjetovanje Ra鑥nalo u školi  XVII. koje 鎒 se odr綼ti od 29. rujna do 1. listopada 2013. godine u Šibeniku....

25. 7. 2013.

U鑙teljski posao i stres

Posljednjih se godina sve više govori o stresu kojemu su u鑕nici izlo緀ni – od testiranja (koje se ponekad provodi više puta u istom danu), opširnog gradiva koje je potrebno savladati, postizanja što boljeg uspjeha zbog upisa u srednju školu ili na fakultet, prevelikih o鑕kivanja roditelja...

22. 7. 2013.

Priru鑞ici za nastavnike

Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje objavljeni su priru鑞ici razli鑙te tematike koji poma緐 nastavnicima u nastavnom radu.

18. 7. 2013. :: Autor: Gordana Benat

E-te鑑jevi za primjenu u nastavi

Primjena tehnologije u obrazovanju u današnje doba je imperativ. Škole poha餫ju generacije digitalnih uro餰nika koje se u klasi鑞om obliku nastave osje鎍ju kao u kamenom dobu, o鑙to je stoga da je neophodno prilagoditi na鑙n pou鑑vanja novim generacijama. Tehnologija nije odgovor na sve i ne smije biti sama sebi...

12. 7. 2013.

Uvodi se licenciranje u鑙telja

Izra餰na je nacionalna strategija za obrazovanje i znanost, svojevrsna reforma školstva, koja 鎒 biti predstavljena sredinom rujna. Cilj strategije je vratiti u鑙teljima kultni polo綼j u društvu. Ovom se strategijom uvodi licenciranje u鑙telja, koji bi trebali imati bolji polo綼j i potpunu autonomiju u predavanjima.

4. 7. 2013.

Deseti susret pedagoga Hrvatske

Hrvatsko pedagogijsko društvo u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira Deseti susret pedagoga Hrvatske, koji 鎒 odr綼ti u zadarskom hotelu Donat od 13. do 16. listopada ove godine. Tema ovogodišnjeg skupa su pedagoške kompetencije u suvremenom kurikulumu.

2. 7. 2013.

U mentore promovirano 312 odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika

Na sve鑑nosti u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici 28. lipnja 2013. godine u Zagrebu  zbog svoje stru鑞osti, trajnog usavršavanja i ustrajnoga rada u odgojno-obrazovnim ustanovama u zvanje mentora promovirano je 312 odgojitelja,...

21. 6. 2013.

Zapo鑕li upisi u 11. generaciju E-learning akademije

CARNetova E-learning akademija otvara prijave za 11. generaciju polaznika u programima E-learning Management, E-learning Tutoring i E-learning Course Design. Ljetni rok za prijave je otvoren do 21. srpnja 2013. godine. Ako u pojedinom programu ostane...

20. 6. 2013.

SMILE - dru箃veni mediji u obrazovanju

European Schoolnet, mre綼 30 ministarstava obrazovanja, objavila je rezultate projekta SMILE (Social Media in Learning and Education). Tijekom jednogodišnjeg akcijskog istra緄vanja grupa europskih u鑙telja otkrivala je mogu鎛osti i izazove korištenja društvenih medija za u鑙telje, škole i obrazovanje...

13. 6. 2013.

Povijest u nastavi – poziv za predaju radova

Uredništvo 鑑sopisa Povijest u nastavi odlu鑙lo je posvetiti jedan broj 鑑sopisa problemu odnosa nastave povijesti, historiografije i informacijskih tehnologija.

28. 5. 2013.

Suradnja izme饀 roditelja i u鑙telja

Jedna od bitnih odrednica pedagoški djelotvorne škole je razvijena suradnja s roditeljima. Ukratko, suradnja predstavlja zajedni鑛o djelovanje i pregovaranje koje je usmjereno prema nala緀nju rješenja, odnosno novog, zajedni鑛og polazišta.

23. 5. 2013.

Odr綼n Me饀narodni andrago筴i simpozij

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 16. i 17. svibnja 2013. godine odr綼n je Me饀narodni andragoški simpozij na temu „Klju鑞e kompetencije u obrazovanju odraslih“.

21. 5. 2013.

Ponovljeni javni poziv regionalnim dru箃vima za organizaciju 39. Skup箃ine HKD-a

Hrvatsko knji緉i鑑rsko društvo upu鎢je Javni poziv regionalnim društvima HKD-a za organizaciju 39. Skupštine HKD-a koja 鎒 se odr綼ti od 24. do 27. rujna 2014. godine.

14. 5. 2013.

UNESCO-ov 2. tjedan me饀narodnoga umjetni鑛og obrazovanja

Tjedan me饀narodnoga umjetni鑛og obrazovanja (International Arts Education Week), pokrenut na UNESCO-ovu inicijativu, ove se godine u 鑙tavom svijetu obilje綼va od 20. do 26. svibnja. Pozivaju se odgojitelji, u鑙telji, nastavnici i sveu鑙lišni...

9. 5. 2013.

Odgojno-obrazovni radnici ocijenili stru鑞o usavr筧vanje AZOO-a dobrim do vrlo dobrim

萳anovima Upravnog vije鎍 Agencije za odgoj i obrazovanje predstavljen je 12. travnja  2013. u  Zagrebu nacrt nove Strategije stru鑞og usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje (2014–2020.). Nacrt Strategije predstavili su Paul...

7. 5. 2013.

Diskriminacija u 筴olskim klupama – kako se boriti protiv nje

Jane Elliott, nekadašnja osnovnoškolska u鑙teljica u Iowi, 1968. godine provela je eksperiment u svom razredu „tre鎍ša“, koji se do danas smatra jednako kontroverznim koliko i zna鑑jnim. Potaknuta ubojstvom Martina...

2. 5. 2013.

Webinar „Uvod u izradu e-knjiga“

U petak, 10. svibnja 2013. godine u 11 sati u organizaciji CARNetove E-learning akademije odr綼t 鎒 se još jedan u nizu webinara. Webinar pod nazivom „Uvod u izradu e-knjiga“ odr綼t 鎒 Daniel Domovi, znanstveni novak Zavoda za temeljne prirodne i tehni鑛e znanosti na Tekstilno-tehnološkom fakultetu...

29. 4. 2013.

Novo nagradno natjecanje: Priprema, pozor - sat!

Danas, 29. travnja 2013. godine zapo鑙nje novo CARNetovo nagradno natjecanje pod nazivom "Priprema, pozor - sat!". Rije je o natjecanju namijenjenom svim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, a cilj mu je...

25. 4. 2013. :: Autor: Jasminka Maravi

Istra緄vanje o ICT-u u 筴olama

Europski u鑕nici i nastavnici 緀le se „digitalizirati“, broj ra鑥nala se udvostru鑙o od 2006. godine, a ve鎖na škola je povezana na Internet. Me饀tim, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) i razina digitalnih vještina vrlo su neravnomjerni. Prema provedenom istra緄vanju...

22. 4. 2013.

﹌olski knji緉i鑑ri i knji緉ice u novim komunikacijskim i digitalnim izazovima

Jubilarna 25. Proljetna škola školskih knji緉i鑑ra, sa središnjom temom komunikacija u školskoj knji緉ici – ukorak s vremenom, odr綼na je od 14. do 17. travnja 2013. godine u Vodicama u organizaciji Agencije za odgoj i...

18. 4. 2013. :: Autor: Jasminka Maravi

Otvoreni obrazovni sadr綼ji

Termin Otvoreni obrazovni sadr綼ji (eng. Open Educational Resources ) ili skra鎒no OER odnosi se na bilo koju vrstu obrazovnih materijala koji su javno dostupni ili objavljeni pod otvorenom licencom. Njihovo glavno svojstvo otvorenosti odnosi se na mogu鎛ost legalnog i slobodnog prijepisa, upotrebe, prilagodbe i dijeljenja me饀...

10. 4. 2013.

Poziv na predavanje "Udomljavanje otvorenog pristupa u Hrvatskoj"

U ponedjeljak, 15. travnja 2013. godine u 16 sati, u u鑙onici E u zgradi Srca odr綼t 鎒 se uvodno predavanje pod nazivom "Udomljavanje otvorenog pristupa u Hrvatskoj". Predavanje 鎒 odr綼ti Iva Melinš鑑k Zlodi i Marijana Glavica iz...

9. 4. 2013.

Webinar o provo餰nju e-aktivnosti u nastavi uz pomo wikija kao jednog od Web 2.0 alata

CARNetova E-learning akademija vas poziva na webinar o provo餰nju e-aktivnosti u nastavi uz pomo wikija kao jednog od Web 2.0 alata, koji 鎒 se odr綼ti u utorak 16. travnja 2013. u 11 sati.

3. 4. 2013.

Okrugli pedeseti broj 鑑sopisa Pogled kroz prozor

Krajem o緐jka 2013. godine digitalni 鑑sopis Pogled kroz prozor obilje緄o je izlazak svojeg pedesetog broja. Pogled kroz prozor je digitalni, multimedijski 鑑sopis koji u鑙teljima, nastavnicima, profesorima i ostalim obrazovnim stru鑞jacima daje priliku...

25. 3. 2013.

Andrago筴o usavr筧vanje za voditelje obrazovanja odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u 2013. godini organizira andragoško usavršavanje za posebnu ciljnu skupinu andragoških djelatnika.

25. 3. 2013.

Novi strukovni kurikulumi u eksperimentalnoj provedbi od 2013./2014.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je otvorila mogu鎛ost iskaza interesa strukovnih škola za provedbom strukovnih kurikuluma programiranih u skladu s novom metodologijom.

18. 3. 2013.

Psiholog u 筴oli

Što je školska psihologija? Što je posao školskog psihologa? Bavi li se školski psiholog samo u鑕nicima ili je tu i za potrebe nastavnika – odnosno: tko su korisnici školskog psihologa?

13. 3. 2013.

Poziv na prijavu na seminar Primarna prevencija ovisnosti

U sklopu projekta „Primarna prevencija ovisnosti: edukacija stru鑞jaka koji rade s djecom i mladima“ Forum za slobodu odgoja uz podršku Ministarstva socijalne politike i mladih organizira seminar „Primarna prevencija...

12. 3. 2013.

Opa綼nje i unapre餴vanje 筴olske nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama tijekom 2012. godine objavila priru鑞ik „ Opa綼nje i unapre餴vanje školske nastave “. Priru鑞ik je izra餰n u okviru projekta „Razvoj instrumenata za vrednovanje školske nastave“, koji je Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom...

11. 3. 2013.

Dani otvorenih vrata Kabineta za razvojnu podr筴u "Korneo"

U organizaciji Kabineta za razvojnu podršku Korneo (Trpimirova 7, Zagreb) odr綼t 鎒 se Dani otvorenih vrata u periodu od 22. do 26. travnja 2013. godine. Misija im je razvijati svijest o va緉osti ranog poticanja razvoja, ranog otkrivanja...

8. 3. 2013. :: Autor: Tomislav Domi

Ra鑥nalna sigurnost u 筴oli

Škola je vjerujem za ve鎖nu nastavnika jedno familijarno i ugodno okru緀nje u kojem rado sura饀ju sa svojim kolegama, dijele ideje i stvaraju nove projekte. No i kao takvo, ne razlikuje se mnogo od ve鎖ne radnih mjesta po pitanju odgovornog korištenja ra鑥nala i ra鑥nalne opreme. Ona jednako slu緀 zaposlenicima u...

28. 2. 2013.

TeachMeet u sklopu CARNetovog projekta ﹌ole 2.0

U srijedu 27. velja鑕 u sklopu CARNetovog projekta Škole 2.0 odr綼n je prvi TeachMeet koji je u virtualnom okru緀nju putem Adobe Connect Pro kolaboracijskog alata, po prvi puta okupio svih sedam škola uklju鑕nih u projekt diljem Republike...

26. 2. 2013. :: Autor: Jasminka Maravi

Aplikacije za djecu sa slo緀nim komunikacijskim potrebama

Interdisciplinarnom suradnjom znanstvenika i stru鑞jaka Sveu鑙lišta u Zagrebu s Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafi鑛og i Filozofskog fakulteta proveden je projekt „ICT sustavi za osobe sa...

26. 2. 2013.

Veleposlanstvo Japana raspisalo stipendije za stru鑞o usavr筧vanje u Japanu

Unazad 鑕tiri godine veleposlanstvo Japana u RH po鑕tkom godine raspisuje natje鑑j japanske Vlade za stipendirano jednoipolgodišnje stru鑞o usavršavanje u Japanu u鑙telja i profesora osnovnih i srednjih škola.

25. 2. 2013.

Usvojen Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Hrvatski je Sabor 8. velja鑕 2013. godine usvojio Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Rije je o zakonu kojim se uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) kojim se ure饀je sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. HKO je reformski...

25. 2. 2013.

Poziv na radionicu i okrugli stol O vizualnoj edukaciji djece

U utorak, 26 velja鑕 2013. godine u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana Jela鑙鎍 3/1, odr綼t 鎒 se radionica i okrugli stol na temu vizualne edukacije djece. Radionica i okrugli stol organiziraju se u suradnji finske škole arhitekture za...

20. 2. 2013. :: Autor: Ana Orlovi

Mre緉a edukacija "Pedago筴e vrijednosti eTwinning projekata"

Za nastavnike iz cijele Europe, od 28. velja鑕 do 9. o緐jka, na portalu eTwinning odr綼vat 鎒 se mre緉a edukacija "Pedagoške vrijednosti eTwinning projekata" pod vodstvom Arjane Bla緄 i Barta Verswijvela.

12. 2. 2013.

Aktivni gra餫ni za nastavnike

British Council poziva sve nastavnike koji 緀lje doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama i odr緄vom razvoju, te koji su otvoreni za u鑕nje, nova iskustva i suradnju, da se uklju鑕 u dva modula edukacije Aktivni gra餫ni.

5. 2. 2013.

Dr. Pasi Sahlberg – o hrvatskom i finskom 筴olskom sustavu

Dr. Pasi Sahlberg je direktor finskog centra za me饀narodnu mobilnost (Centre for International Mobility – CIMO),  鑜an upravnog odbora Udruge za superviziju i razvoj kurikuluma (ASCD) u Sjedinjenim Ameri鑛im Dr綼vama, nekadašnji ...

1. 2. 2013.

Odr綼n skup "Suvremene metode strukovnog obrazovanja u鑕nika s te筴o鎍ma"

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 24. sije鑞ja 2013. godine u Srednjoj školi - Centru za odgoj i obrazovanje (Zagreb, Zagorska 14), odr綼n je stru鑞i skup pod nazivom "Suvremene metode strukovnog...

30. 1. 2013.

Nova UNESCO-ova publikacija „World Atlas of Gender Equality in Education“

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) objavila je novu publikaciju pod nazivom "World Atlas of Gender Equality in Education".

29. 1. 2013.

Prihvatljivo kori箃enje ra鑥nala u 筴oli

U okviru svojih aktivnosti vezanih uz pitanja sigurnosti, CARNet je izradio prijedlog sigurnosne politike za škole pod nazivom Prihvatljivo korištenje ra鑥nala u školi . CARNet je u suradnji s u鑙teljicama prof. Lidijom Kralj iz OŠ Veliki Bukovec i prof. Natašom Ljubi Klemše iz I....

28. 1. 2013.

Blogathon - natjecanje za nastavnike engleskog jezika

British Council u Hrvatskoj poziva nastavnice i nastavnike engleskog jezika na svim obrazovnim razinama da se prijave na me饀narodno natjecanje u bloganju na teme vezane uz pou鑑vanje engleskog jezika. Rije je o natjecanju pod nazivom Blagathon, a od...

24. 1. 2013.

Produljenje roka za prijavu na natjecanje Odysseus

Rok za prijave na paneuropsko natjecanje Odysseus produljen je do 15. velja鑕 2013. godine. Natjecanje je namijenjeno u鑕nicima u dobi od 14 do 18 godina, a osmišljeno kako bi se potaknulo talentirane mlade ljude na razvoj projekata vezanih uz...

22. 1. 2013.

Poziv za sudjelovanje u kampanji „Sigurniji internet za djecu i mlade“

U okviru ovogodišnje kampanje „Sigurniji internet za djecu i mlade“ udruga „Suradnici u u鑕nju“ poziva sve zainteresirane nastavnike da do 20. velja鑕 2012. godine barem jedan nastavni sat odvoje za aktivnosti usmjeravanja...

14. 1. 2013.

Obavijesti i informacije o provo餰nju Kurikuluma zdravstvenog odgoja

U nastavku objavljujemo informacije i obavijesti o provo餰nju Kurikuluma zdravstvenog odgoja, koje su poslane ravnateljima osnovnih i srednjih škola da bi im omogu鎖le efikasniju i uspješniju provedbu sadr綼ja i tema zdravstvenog odgoja.

11. 1. 2013.

Najava stru鑞og usavr筧vanja za strukovne nastavnike i u鑙telje - suvremene metode strukovnog obrazovanja u鑕nika s te筴o鎍ma

U Srednjoj školi - Centru za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska 14), 24. sije鑞ja 2013. godine u vremenu od 12 do 18 sati, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i škola doma鎖n organiziraju stru鑞i skup za nastavnike i...

10. 1. 2013.

Webinar za mentore natjecatelja ﹌olskog laboratorija

U srijedu 16. sije鑞ja 2013. godine, u 15 sati u organizaciji British Councila i CARNeta, odr綼t 鎒 se webinar za mentore natjecatelja Školskog laboratorija. Webinar 鎒 voditi Marko Koši鑕k, znanstveni novak s Instituta Ru餰r...

9. 1. 2013.

Promi筶janje obrazovanja: Ulaganje u vje箃ine za bolja socioekonomska postignu鎍

Europska komisija je 20. studenoga 2012. godine u Strasbourgu predstavila novu strategiju za unaprje餰nje sustava obrazovanja i osposobljavanja naziva Promišljanje obrazovanja: ulaganje u vještine za bolja socioekonomska postignu鎍.

8. 1. 2013.

Najava Me饀narodnog andrago筴og simpozija

U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 16. i 17. svibnja 2013. godine u Biogradu na Moru odr綼t 鎒 se Me饀narodni andragoški simpozij na temu „Klju鑞e kompetencije i u鑕nje odraslih“.

2. 1. 2013.

Sigurnost na Internetu – privatnost i za箃ita osobnih podataka

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira dr綼vni stru鑞i skup na temu Sigurnost na Internetu – privatnost i zaštita osobnih podataka. Skup namijenjen stru鑞im suradnicima svih profila, razrednicima, u鑙teljima, nastavnicima i ravnateljima...

15. 12. 2012.

Ljetna 筴ola projekta Open Discovery Space (ODS)

Od 30. lipnja do 5. srpnja 2013. godine na gr鑛om otoku Kreti odr綼t 鎒 se ljetna škola u okviru projekta Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources (ODS).

7. 11. 2012.

Edukacija o vokalnoj higijeni i prevenciji poreme鎍ja glasa – radionica u prosincu

Zbog iznimnog interesa za ovotjednu radionicu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu i u prosincu 鎒 biti doma鎖n interdisciplinarne edukacije nastavnika i odgojitelja na temu vokalne higijene i prevencije poreme鎍ja glasa.

3. 11. 2012.

Europa 2020.- Europska strategija za pametan, odr緄v i uklju鑙v rast

Europska komisija je u o緐jku 2010. godine objavila priop鎒nje pod nazivom Europa 2020. – Europska strategija za pametan, odr緄v i uklju鑙v rast. Strategija donosi viziju socijalne tr緄šne ekonomije za 21. stolje鎒, a javlja se kao odgovor...

30. 10. 2012.

Poziv Agencije za odgoj i obrazovanje za sudjelovanje u istra緄vanju potreba za stru鑞im usavr筧vanjem

Agencija za odgoj i obrazovanje poziva odgojno-obrazovne radnike svih škola u Republici Hrvatskoj na sudjelovanje u istra緄vanju potreba za stru鑞im usavršavanjem, koje predstavlja jedan od klju鑞ih 鑙mbenika razvoja odgojno-obrazovnog...

Neformalno u鑕nje (foto: Behija Salki) 29. 10. 2012.

Neformalno u鑕nje – potrebno, ali ne i priznato

Jeste li ikada poha餫li radionicu o motivaciji, zapošljivosti, spolnom ponašanju ili ekologiji? Jeste li ikada igdje volontirali? Ako jeste, tada ste i neformalno u鑙li. Biste li voljeli da vam je takav na鑙n obrazovanja dostupniji, ali i...

27. 10. 2012.

Znanstvena monografija Pedagogija i kultura

Hrvatsko pedagogijsko društvo na svojim je internetskim stranicama objavilo znanstvenu monografiju s nedavno odr綼nog Drugog kongresa pedagoga Hrvatske.

25. 10. 2012.

Edukacija o vokalnoj higijeni i prevenciji poreme鎍ja glasa

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu bit 鎒 doma鎖n interdisciplinarne edukacije nastavnika i odgojitelja na temu vokalne higijene i prevencije poreme鎍ja glasa.

22. 10. 2012.

Odysseus - europsko natjecanje o istra緄vanju svemira

Odysseus je paneuropsko natjecanje namijenjeno u鑕nicima u dobi od 14 do 18 godina, na koje se pozivaju u鑕nici i nastavnici hrvatskih škola.

14. 10. 2012.

Radna bilje緉ica „Igraj se i u鑙: online“

Radna bilje緉ica „Igraj se i u鑙: online” mo緀 poslu緄ti kao pomo pri uvo餰nju modernih alata i online svijeta u 緄vot djece u dobi od 4 do 8 godina.

9. 10. 2012.

eTwinning konferencija u Zagrebu

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sadašnje i budu鎒 korisnike na  eTwinning konferenciju koja 鎒 se odr綼ti 26. listopada u Zagrebu. Cilj konferencije jest pomo鎖 korisnicima u unapre餰nju kvalitete projekata, predstaviti primjere dobre prakse i nagraditi najbolje eTwinning projekte u školskoj godini...

25. 9. 2012.

Novi broj 鑑sopisa Review of Psychology

Review of Psyhology, me饀narodni 鑑sopis Hrvatskog psihološkog društva u svojem novom broju, pored redovitih znanstvenih 鑜anaka donosi i sa緀tke 10. Alpe-Adria psiho-konferencije odr綼ne u Lignanu Sabbiadoro (Italija).

18. 9. 2012.

Kurikulum gra餫nskog odgoja i obrazovanja

Na temelju 鑜anka 39. Zakona o sustavu dr綼vne uprave ("Narodne novine", broj 150/2011.) i 鑜anka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

11. 9. 2012.

Webinar o Studijskim posjetima

Pridru緄te se ciklusu webinara u sklopu kojeg Agencija za mobilnost i programe EU predstavlja programe koje provodi u podru鑚u obrazovanja, znanosti i mladih. U 鑕tvrtak, 20. rujna odr綼t 鎒 se webinar na temu Transverzalni program – Studijski posjeti.

10. 9. 2012.

Produljen jesenski upisni rok na E-learning akademiju

Jesenski upisni rok za upis u 10. generaciju E-learning akademije produljen je do ponedjeljka, 16. rujna 2012. godine.

17. 8. 2012.

Radionica "Web 2.0 alati u nastavi" u rujnu u CARNetovom Moodle-u

U organizaciji Udruge hrvatskih u鑙telja razredne nastave Zvono, tijekom rujna 2012. na stranicama CARNetovog Moodle-a odr綼vat 鎒 se radionica Web 2.0 alati u nastavi . Radionica je namijenjena u鑙teljima razredne nastave kao i ostalom nastavnom...

27. 7. 2012. :: Autor: Jasminka Maravi

Inovativna nastava kemije

Svim nastavnicima kemije na raspolaganju su film i priru鑞ik "Chemistry: All About You", koji sadr緀 upute i materijale za pripremu inovativnog i zabavnog sata kemije.

25. 7. 2012. :: Autor: Jasminka Maravi

Podr筴a u鑕nju upotrebom ICT-a

U videu koji donosimo nastavna asistentica Jan Molloy govori o brojnim prednostima koje nosi upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije.

25. 7. 2012.

TeachMeet na CUC-u 2012

U sklopu CARNetove korisni鑛e konferencije - CUC 2012 odr綼t 鎒 se TeachMeet susret u zajedni鑛oj organizaciji CUC-a i udruge Samo jedan klik.

24. 7. 2012.

Novi broj AMPEU obavijesti

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je novi, srpanjski broj AMPEU obavijesti. U obavijesti je dan kratak pregled aktivnosti koje je Agencija za mobilnost i programe EU ostvarila u prvoj polovini godine.

18. 7. 2012.

eTwinning pronalazi prijatelja u organizaciji HOPE

Jeste li znali da u鑙telji rade u bolnicama i podu鑑vaju bolesnu djecu i djecu s invalidnostima? Prijatelj eTwinninga, organizacija HOPE (Bolni鑛a organizacija pedagoga Europe) je udruga europskih bolni鑛ih u鑙telja koji nastoje pru緄ti obrazovanje...

16. 7. 2012.

Sve鑑no otvorenje Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja 2012. i Me饀narodni stru鑞i skup „Uloga u鑕nja i obrazovanja u aktivnom starenju“

Obrazovna kampanja Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja i ove godine zapo鑙nje Sve鑑nim otvorenjem koje 鎒 se odr綼ti 24. rujna u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu s po鑕tkom u 12:00 sati.

11. 7. 2012.

Poziv za radove

萢sopis eLearning Papers poziva autore na predaju 鑜anaka na temu Mijenjanje škola i kreativne u鑙onice: nastavnici 21. stolje鎍 i njihove nove uloge (Changing schools and creative classrooms: 21st century teachers and their new roles).

9. 7. 2012.

Natje鑑j za Euroguidance "CH-Q trening“"

Centar Euroguidance Hrvatska u suradnji s Nacionalnim Euroguidance centrom iz Nizozemske od 3. do 7. rujna u Trakoš鎍nu organizira CH-Q trening prve razine: 'Schweizerisches QualifikationProgramm zur Berufslaufbahn’/ Swiss career...

3. 7. 2012.

Natje鑑j za eTwinning radionicu profesionalnog usavr筧vanja u Ma餫rskoj

Od 27. do 29. rujna 2012. godine u Budimpešti 鎒 se odr綼ti eTwinning radionica profesionalnog usavršavanja a temom „Europsko kulturno naslje餰“. Radionice profesionalnog usavršavanja su namijenjene pojedincima koji 緀le...

14. 6. 2012.

European Schoolnet - STEM education

European Schoolnet, mre綼 30 ministarstava obrazovanja u Europi poziva 160 škola da se  prijave za sudjelovanje u pilot projektu kako bi testirali nove pristupe STEM (science, technology, engineering and maths) obrazovanju. Rije je o  najve鎒m zajedni鑛om projektu šesnaest multinacionalnih kompanija te...

12. 6. 2012.

Ra鑥nalo u 筴oli XVI.

Hrvatsko društvo za promicanje informati鑛og obrazovanja (HDPIO) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i ove godine organizira, šesnaesto po redu, savjetovanje Ra鑥nalo u školi  XVI, koje 鎒 se odr綼ti od 23. do 25. rujna 2012. godine u Šibeniku. Tema ovogodišnjeg skupa je...

12. 6. 2012. :: Autori: Marina Rauker Koch, Maja Gligora Markovi

Koristimo li i koliko web 2.0 alate u nastavi?

Web 2.0 alati nalaze primjenu u svim razinama obrazovanja, od osnovnih škola do sveu鑙lišta. Kako smo svjedoci stalnih o鑕kivanja naših u鑕nika da nastavnici koriste  nove tehnologije u obrazovanju to su se u...

8. 6. 2012.

Snimka okruglog stola o kori箃enju dru箃venih medija

U organizaciji Hrvatske akademske i istra緄va鑛e mre緀 – CARNet, 31. svibnja 2012. godine odr綼n je okrugli stol pod nazivom "Institucionalne politike obrazovnih ustanova u Hrvatskoj o korištenju društvenih medija u...

30. 5. 2012.

Otvorena javna rasprava o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Danas, 30. svibnja 2012. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta konferencijom za novinare otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

25. 5. 2012.

Leonardo da Vinci kontakt seminar u Hrvatskoj

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za Leonardo da Vinci kontakt seminar pod nazivom “Linking VET to market needs" (HR: Povezivanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tr緄šta).

22. 5. 2012.

Rezultati istra緄vanja o elektroni鑛om nasilju me饀 djecom u okviru akcije "Prekini lanac"

Istra緄vanje koje je UNICEF proveo u 23 osnovne škole 2010. godine i u kojem je sudjelovalo više od 8000 djece i roditelja te skoro 1000 u鑙telja pokazalo je da djeca u Hrvatskoj ne zaostaju za svojim vršnjacima u svijetu kada...

22. 5. 2012.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2012.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, petu godinu zaredom, a šesti put u Hrvatskoj, provodi nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja.

17. 5. 2012.

Odgoda odr綼vanja stru鑞og skupa „Generacijska obilje緅a i utjecaj generacijskih razlika na nastavu“

Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani, da se jednodnevna radionica za nastavnike/ce strukovnih škola na temu „Generacijske razlike i njihov utjecaj na nastavu“, koja je trebala biti odr綼na 28. svibnja 2012. godine u...

16. 5. 2012.

Drugi bilateralni znanstveni kolokvij Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija

Drugi bilateralni znanstveni kolokvij – Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija odr綼t 鎒 se u Novom Sadu od 17. do 20. svibnja 2012. godine u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskih fakulteta u Novom...

16. 5. 2012.

Anketa o potencijalnoj novoj aktivnosti dugoro鑞e mobilnosti

Europska komisija, Op鎍 uprava za obrazovanje i Kulturu (DG EAC) zatra緄la je od europske istra緄va鑛e i konzultantske tvrtke ECORYS provo餰nje istra緄vanja za procjenu izvedivosti uspostave nove EU aktivnosti za školsko osoblje –...

9. 5. 2012.

Javni poziv - Masla鑑k znanja

Objavljen je javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada „Masla鑑k znanja“ za postignu鎍 u u鑕nju odraslih osoba. Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2012.

2. 5. 2012.

Dr綼vni stru鑞i skup za pedagoge Profesionalni razvoj u 筴oli – mogu鎛osti i izazovi

Agencija za odgoj i obrazovanje od 7. do 9. svibnja 2012. godine u Osijeku organizira dr綼vni stru鑞i skup Profesionalni razvoj u školi - mogu鎛osti i izazovi posve鎒n temi ja鑑nja unutrašnjih potencijala škole kroz stru鑞o...

19. 4. 2012.

XVIII. Dani psihologije u Zadru

XVIII. Dani psihologije u Zadru 鎒 se odr綼ti od 24. do 26. svibnja 2012. godine na Sveu鑙lištu u Zadru. Me饀narodni znanstveno-stru鑞i skup Dani psihologije u Zadru ve se više od 30 godina odr綼va u organizaciji Odjela za psihologiju Sveu鑙lišta u Zadru.

3. 4. 2012.

Natjecanje i pripremna radionica za sudjelovanje u Laboratoriju slave

Festival znanosti i British Council, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ove godine organiziraju Laboratorij slave (Fame Lab), natjecanje u izlaganju znanstvenih tema koje mladim znanstvenicima i studentima...

3. 4. 2012.

Stru鑞o usavr筧vanje u primjeni IKT-a u nastavi Informati鑛i online te鑑jevi

U današnje vrijeme sve više se govori o potrebi cjelo緄votnog u鑕nja. Kako prema smjernicama Europskog referentnog okvira klju鑞ih kompetencija za cjelo緄votno u鑕nje stoji i informati鑛a kompetencija tako se sve više ukazuje...

30. 3. 2012.

eTwinning Slavenski seminar - prijave do 2. travnja

Slova鑛a slu綽a za podršku eTwinning korisnicima organizira eTwinning Slavenski seminar koji 鎒 se odr綼ti u Bratislavi od 26. do 28. travnja 2012. godine. Cilj seminara je okupiti sudionike iz svih slavenskih zemalja koje sudjeluju na portalu...

29. 3. 2012.

XXIV. Proljetna 筴ola 筴olskih knji緉i鑑ra u Dubrovniku

Me饀narodni stru鑞i skup XXIV. Proljetna škola školskih knji緉i鑑ra, na kojem su sudjelovali stru鑞i suradnici knji緉i鑑ri osnovnih i srednjih škola te u鑕ni鑛ih domova iz Hrvatske, odr綼n je od 21. do 24. o緐jka 2012. u Dubrovniku.

27. 3. 2012. :: Autor: Tanja 〆balj-Kocet

甶votinje goranskih 箄ma

Programiranje  je jedno od najzahtjevnijih podru鑚a informatike. Dobri programeri stvaraju se godinama u鑕nja i rada. U našoj školi, OŠ „Petar Zrinski“ 萢bar, zapo鑙njemo u鑕njem programiranja ve od 2. ili 3. razreda, kako bi se zainteresirani u鑕nici od 6. do 7. razreda osposobili za...

23. 3. 2012.

Najava webinara o potprogramu Comenius

U utorak, 27. o緐jka 2012. godine od 14 do 15 sati putem internetskog servisa Microsoft Office Live Meeting odr綼t 鎒 se webinar pod naslovom „Comenius“. Webinar 鎒 biti dostupan na adresi https://www149.livemeeting.com/cc/mspp/join?id=Comenius&role=attend&pw=Participant .

15. 3. 2012.

Radionice i predavanja o upotrebi programa za u鑕nje putem ra鑥nalnih igara Zondle

Britanski stru鑞jaci Wayne Holmes i Ben Barton, autori programa za u鑕nje putem ra鑥nalnih igara Zondle , predstavit 鎒 navedeni program u dvjema osnovnim školama u Zagrebu i Velikom Bukovcu.

13. 3. 2012.

Vi筫 od 370 ravnatelja i voditelja obrazovanja odraslih sudjelovalo na stru鑞om skupu

Nakon Završne konferencije projekta Regionalna mre綼 lokalnih obrazovnih ustanova u Zagrebu je 6. i 7. o緐jka odr綼n dvodnevni Stru鑞i skup za ravnatelje i voditelje obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih.

6. 3. 2012.

Pozitivna psihologija u odgoju i obrazovanju

U Tjednu psihologije, koji se od 20. do 24. velja鑕 2012. obilje綼va u cijeloj Hrvatskoj petu godinu zaredom, viša savjetnica za psihologe Agencije za odgoj i obrazovanje Teodora Dubrovi, prof., organizirala je dr綼vni stru鑞i skup za psihologe.

22. 2. 2012. :: Autor: Jasminka Maravi

Squidoo

Squido je jednostavan alat dostupan bez naknade, koji omogu鎍va objavu sadr綼ja na neku nama zanimljivu temu. Squidoo korisnicima omogu鎢je stvaranje multimedijskih stranica bez znanja programiranja.

7. 2. 2012.

Drugi kongres pedagoga Hrvatske

Hrvatsko pedagogijsko društvo organizira Drugi kongres pedagoga Hrvatske na temu Pedagogija i kultura. Kongres 鎒 se odr綼ti od 24. do 26. rujna 2012. godine u opatijskom Hotelu Ambasador.

7. 2. 2012.

Pripremni posjeti

Vaša ustanova 緀li sudjelovati u Comenius/Leonardo da Vinci/ Grundtvig/Erasmus projektima koje financira Agencija za mobilnost i programe EU? Pronašli ste potencijalnu partnersku ustanovu? 甧lite zajedno s njima dogovoriti suradnju i ispuniti prijavu za projekt?

31. 1. 2012.

Najava stru鑞og skupa o promjenama u dono筫nju i pisanju programa obrazovanja odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kroz projekt IPA „Regionalna mre綼 lokalnih obrazovanih ustanova“, organizira stru鑞i skup za ravnatelje ustanova i/ili voditelje obrazovanja koji 鎒 se odr綼ti u Zagrebu 6. i 7....

26. 1. 2012.

Animirani film o reformi strukovnog obrazovanja u RH

Na mre緉im stranicama Agencije postavljen je kratki animirani film o reformi strukovnog obrazovanja u RH koju provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

25. 1. 2012.

Rje鑞ik ovisnosti dostupan nastavnicima i stru鑞im suradnicima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je Odluku o otkupu "Terminološkog opisnog rje鑞ika ovisnosti", autora Siniše Brlasa, kao stru鑞e literature namijenjene u鑙teljima i nastavnicima, stru鑞im suradnicima i...

25. 1. 2012.

Popularizacija medijske kulture u 筴olama

Agencija za odgoj i obrazovanje u okviru programa djelatnosti stru鑞og usavršavanja organizirala je 12. sije鑞ja 2012. godine na U鑙teljskom fakultetu u Zagrebu stru鑞i skup Medijska kultura i mladi (1. modul).

18. 1. 2012.

Naglasak na nove modele i na鑙ne pou鑑vanja

Vrednovanje postignu鎍 u鑕nika bila je glavna tema dr綼vnih skupova za u鑙telje i nastavnike matematike, koji su se od 9. do 13. sije鑞ja odr綼li u Opatiji.

16. 1. 2012. :: Autor: Jasminka Maravi

E-learning akademija organizira webinar o kori箃enju virtualnih svjetova u obrazovanju

U organizaciji tima E-learning akademije u srijedu, 18. sije鑞ja 2012. odr綼t 鎒 se webinar pod naslovom "Virtual worlds in education - what is the point?", autora Marka Childsa. Webinar 鎒 se baviti virtualnim svjetovima poput Second Lifea i...

12. 1. 2012.

Besplatni EVO te鑑jevi za nastavnike engleskog jezika

Kao i svake godine u sije鑞ju i velja鑙, tako se i ove godine odr綼vaju se EVO online te鑑jevi u trajanju od 5 tjedana. EVO je skra鎒nica za Electronic Village Online. To je projekt kojeg podr綼va Computer-Assisted Language Learning Interest Section...

9. 1. 2012.

Obavijesti Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava da su pripremili novi broj Obavijesti Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU) u kojemu se mo緀 informirati o novostima, kao i saznati:

2. 1. 2012.

MoodleMoot Spain 2011

MoodleMoot Spain 2011, susret korisnika platforme Moodle u obrazovanju, odr綼n je 14. i 15. prosinca 2011. godine u gradu San Sebastian u Španjolskoj. Susret su zajedni鑛i organizirali Nazaret Zentroa, centar za srednjoškolsko i srednje stru鑞o obrazovanje, te Odsjek za didaktiku jezika i literaturu Sveu鑙lišta...

2. 1. 2012. :: Autor: Jasminka Maravi

Izvje箃aj o u鑕nju i inovacijama kori箃enjem ICT-a

Europska komisija je u lipnju 2011. godine objavila izvještaj o u鑕nju i inovacijama u školama korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Izvještaj donosi analizu razvoja upotrebe ICT-a u obrazovanju i prikaz...

16. 12. 2011.

Vr筺ja鑛o i obiteljsko nasilje treba rano prepoznati i dosljedno na njega reagirati

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 9. prosinca  2011. godine stru鑞o usavršavanje za stru鑞e suradnike i nastavnike psihologije te ravnatelje osnovnih i srednjih škola na temu Unapre餰nje suradnje škole i drugih...

8. 12. 2011.

Webinari za nastavnike tijekom prosinca

U prosincu nastavnike o鑕kuju dva interesantna webinara vezana uz projekt TeachMeet. Webinar TeachMeet Regional odr綼t 鎒 se u subotu 10. prosinca 2011. godine u 10:00 sati. Ovaj webinar prvi je u ciklusu doma鎖h online webinara u kojem 鎒 nastavnici iz ovog dijela Europe na svojem materinjem jeziku u mikroprezentacijama u trajanju...

1. 12. 2011.

Natje鑑j za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte

Povodom odr綼vanja prve eTwinning Nacionalne konferencije, Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) raspisuje natje鑑j za dodjelu nagrada COMET za najbolje eTwinning projekte u školskoj godini 2010./2011. Cilj raspisivanja natje鑑ja je...

25. 11. 2011.

Sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika - 25. studenog 2011.

Danas, 25. studenog 2011. u 11 sati u Kongresnoj dvorani Globus na Zagreba鑛om velesajmu u Zagrebu (Avenija Dubrovnik 15) odr綼t 鎒 se sve鑑na promocija odgojitelja, u鑙telja, nastavnika i stru鑞ih suradnika iz predškolskih ustanova, osnovnih i...

23. 11. 2011.

Polaznicima programa obrazovanja odraslih omogu鎒no kori箃enje CARNetovih usluga

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m - CARNet, a na poticaj Vije鎍 za obrazovanje odraslih, s danom 24. listopada 2011. omogu鎢je odraslim polaznicima koji poha餫ju formalne...

21. 11. 2011.

Uvodi se novi koncept stru鑞og usavr筧vanja

Agencija za odgoj i obrazovanje osmislila je i po鑕la provoditi novi koncept stru鑞og usavršavanja koji 鎒 omogu鎖ti i pribli緄ti stru鑞o usavršavanje svim odgojno-obrazovnim radnicima.

21. 11. 2011.

Hrvatske 筴ole uklju鑕ne u me饀narodni projekt The Tree Rings

Konferencija me饀narodnog projekta The Tree Rings odr綼na je od 5. do 8. listopada 2011. godine u Baški na otoku Krku pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje. Projekt, koji financira norveška vlada okupio je osamdesetak...

21. 11. 2011. :: Autori: Bo緄ca Pregun-Krpes, Bogdanka Conjar

Internet – u鑕nje i(ili) zabava

Krajem školske godine 2010/11. U OŠ Grabrik u Karlovcu, provedeno je istra緄vanje pod nazivom „Internet – u鑕nje i(ili) zabava“. Istra緄vanje su provele nastavnice Bogdanka Conjar, Bo緄ca Krpes-Pregun i Jasmina Bo緄鑕vi.

15. 11. 2011.

Predstavljanje UNESCO-ovog priru鑞ika „Svjetska ba箃ina u rukama mladih“ u Muzeju Mimara

Predstavljanje UNESCO-ovog priru鑞ika i nastavnog materijala za u鑙telje pod nazivom „Svjetska baština u rukama mladih“ odr綼t 鎒 se 16. studenog 2011. godine u 12 sati u Muzeju Mimara (Roosveltov trg 5, Zagreb).

11. 11. 2011.

Razotkrivanje spolnog zlostavljanja - poziv na interaktivno predavanje

Obiteljski centar grada Zagreba Preobra緀nska 4/IV, povodom Kampanje VE za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom, Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece i Dana dje鑚ih prava organizira tribinu/predavanje pod nazivom ...

10. 11. 2011.

U tijeku su prijave za metodi鑛e radionice GeoGebre

Udruga Normala i Hrvatski GeoGebra institut 27. i 28. prosinca 2011. godine odr綼t 鎒 radionice GeoGebre u IX. gimnaziji u Zagrebu. Radionice 鎒 oba dana zapo鑕ti u 9 a završiti u 14 sati. Istovremeno 鎒 biti odr綼ne dvije radionice - jedna za...

3. 11. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Za箃o za u鑕nje treba koristiti dru箃vene mre緀

U nastavku donosimo prijevod 鑜anka A Case for Using Social Networking for Learning , autora Arana Levasseura, koordinatora za tehnologiju u nastavi u San Francisco University High School.

25. 10. 2011.

I slijepa djeca mogu u鑙ti matematiku

Susan Osterhaus, vode鎍 svjetska stru鑞jakinja u radu na matematici sa slijepom i slabovidnom djecom podijelit 鎒 ove srijede na Novom kampusu Sveu鑙lišta u Zadru svoja znanja sa studentima Odjela za izobrazbu u鑙telja i odgojitelja, ali i svim drugim zainteresiranim stru鑞jacima ili roditeljima.

25. 10. 2011.

eTwinning ambasadori i mentori

Zanimaju li vas me饀narodni projekti i 緀lite unijeti promjene u svoje pou鑑vanje te sa svojim u鑕nicima sudjelovati u zanimljivim projektima? U tom slu鑑ju eTwinning je pravo mjesto za vas. Na portalu http://www.etwinning.net prona鎖 鎒te kolege koje razmišljaju i rade sli鑞o kao i vi.

28. 9. 2011.

Natje鑑j za program za cjelo緄votno u鑕nje za 2012. godinu

Europska komisija i Agencija za mobilnost i programe EU objavile su natje鑑j za Program za cjelo緄votno u鑕nje za Republiku Hrvatsku za 2012. godinu.

27. 9. 2011.

Organiziranje studijskih posjeta - prijave u tijeku

Agencija za mobilnost i programe EU poziva osobe odgovorne za razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i ostali stru鑞jaci iz podru鑚a obrazovanja i osposobljavanja da se prijave na Natje鑑j za...

23. 9. 2011.

Novi ciklus predavanja "Abeceda filma" u pulskom Kinu Valli

U listopadu 2010. godine zapo鑕o je ciklus predavanja u sklopu projekta 'Abeceda filma' s temom 'Filmska izra綼jna sredstva'. Predavanja su završena u o緐jku ove godine, a odslušalo ih je 35 polaznika. S obzirom na...

21. 9. 2011.

Ra鑥nalo u 筴oli XV

Hrvatsko društvo za promicanje informati鑛og obrazovanja (HDPIO) od 25. do 27. rujna 2011. u Šibeniku organizira jubilarno (15.) savjetovanje Ra鑥nalo u školi  XV.

8. 9. 2011.

Tjedan ADHD-a - od 18. do 25. rujna

Svake godine diljem svijeta obilje綼va se Tjedan ADHD-a. U Europi, taj tjedan se obilje綼va od 18. do 25. rujna pa 鎒 tako biti i ove godine. Mnoge nacionalne i regionalne organizacije u tom terminu organiziraju aktivnosti kako bi podigle svjesnost o ADHD-u. Glavni simptomi ADHD-a su nepa緉ja, hiperaktivnost i impulzivnost, a...

6. 9. 2011.

Stru鑞o usavr筧vanje na temu primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Petanjek, prof., u suradnji s UNICEF-om organizira stru鑞o usavršavanje stru鑞ih suradnika svih profila u osnovnoj i srednjoj školi na temu primjene Konvencije o pravima osoba s...

31. 8. 2011.

19. godi筺ja konferencija hrvatskih psihologa

19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s temom Vrijeme sli鑞osti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima odr綼t 鎒 se u Osijeku od 12. do 15. listopada 2011. godine, u organizaciji Društva psihologa Osijek, Društva psihologa Po緀ško-slavonske 緐panije i Hrvatskog psihološkog...

29. 8. 2011.

Poziv na pretplatu 筴ola na matemati鑛e 鑑sopise

Hrvatsko matemati鑛o društvo, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdaje matemati鑛e 鑑sopise za nastavnike i u鑕nike.

26. 8. 2011.

Natje鑑j za nastavnike - izrada ispitnoga materijala za dr綼vnu maturu

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za izradu ispitnoga materijala za dr綼vnu maturu iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Engleskoga jezika i Njema鑛oga jezika.

26. 8. 2011.

Rezultati natje鑑ja za program "Mladi na djelu"

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava da je donesena odluka o rezultatima natje鑑ja za program Mladi na djelu. Radi se o rezultatima natje鑑ja za koji je rok prijave bio 1. lipnja 2011. godine. Odluke i popis projekata mogu鎒 je vidjeti...

23. 8. 2011.

Baza partnera Agencije za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je, u sklopu priprema za Natje鑑j za 2012. godinu, objavila novu bazu partnera koja omogu鎍va pretra緄vanje i registraciju organizacija i ustanova koje tra緀 partnere za me饀narodne projekte.

18. 7. 2011.

Objavljen katalog stru鑞ih skupova za razdoblje rujan – prosinac 2011.

Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje u rubrici Stru鑞o usavršavanje objavljen je katalog stru鑞ih skupova za razdoblje rujan – prosinac 2011.

11. 7. 2011.

Objavljen je natje鑑j za eTwinning ambasadore

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u svrhu provo餰nja promotivnih aktivnosti za aktivnost eTwinning u okviru potprograma Comenius, Programa za cjelo緄votno u鑕nje, raspisuje natje鑑j za eTwinning ambasadore.

7. 7. 2011.

Konferencijom „Podr筴om do 筴ole za sve“ zavr筫n projekt „Cjelo緄votnim obrazovanjem do 筴ole za sve“

12.723 djece s teško鎍ma integrirano je u hrvatske osnovne škole u školskoj godini 2008/09., dok je u toku iste školske godine svega 845 djece bilo upisano u srednje škole. Podaci su to koje je na 3. Konferenciji...

7. 7. 2011.

Twitter

Twitter je društveni web servis koji omogu鎢je komunikaciju me饀 prijateljima (pratiteljima) unutar mre緀 po principu mikro-bloganja. Radi se o razmjeni kratkih poruka (cvrkuta – eng. twitter ) do 140 znakova putem kojih korisnici mogu podijeliti korisne informacije s drugima, uputiti pitanja, poslati informaciju o...

29. 6. 2011.

Konferencija "Potporom do 筴ole za sve" - prijave do 1. srpnja

Hrvatska udruga za stru鑞u pomo djeci s posebnim potrebama IDEM, kao centar inkluzivne potpore, u sklopu projekta „Cjelo緄votnim obrazovanjem do škole za sve“ organizira 3. konferenciju pod nazivom „Potporom do škole za...

28. 6. 2011.

Virtualni okrugli stol '﹌ola budu鎛osti'

U srijedu 29. lipnja 2011. od 13 do 15 sati u zgradi SRCE-a, na adresi Josipa Marohni鎍 5 u Zagrebu, odr綼t 鎒 se virtualni okrugli stol pod nazivom 'Škola budu鎛osti'.

16. 6. 2011.

Webinar o upotrebi tehnologije u radu s pred筴olskom djecom

U utorak, 21. lipnja 2011. godine od 14 do 14:45 sati odr綼t 鎒 se me饀narodni webinar  „IKT u ranim godinama“. Voditeljica webinara je Miriam Schembri iskusna je predškolska u鑙teljica s Malte.

15. 6. 2011.

Osnovni trening medijacije

甧lite li nau鑙ti uspješnije i lakše rješavati sukobe? Ako je vaš odgovor DA, prijavite se na dvodnevni seminar «Osnovni trening medijacije». Medijacija je komunikacijski proces kojim neutralna osoba pru綼 podršku osobama koje se nalaze u sukobu, s ciljem postizanja razrješenja...

2. 6. 2011.

Cjelo緄votnim obrazovanjem u鑙telja do 筴ole za sve

Upoznati profesore s na鑕lima inkluzivnih škola, stvoriti pozitivan stav prema školovanju djece s teško鎍ma zajedno s vršnjacima te ponajprije osposobiti profesore za rad s djecom i mladima s teško鎍ma cilj je...

1. 6. 2011.

Me饀narodni znanstveni kolokvij

Hrvatsko pedagogijsko društvo jedan je od organizatora, uz Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Visoku školu za menad緈ent u informatici i turizmu iz Virovitice, Me饀narodnog znanstvenog kolokvija: Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima koji se odr綼va od 9. do 12. lipnja...

27. 5. 2011.

Okrugli stol "Vr筺ja鑛o nasilje u 筴olama"

Psihološki centar Tesa u suradnji s Odjelom za školstvo Matice hrvatske organizira Okrugli stol Vršnja鑛o nasilje u školama - Problemi, primjeri dobre prakse i mogu鎛osti: gdje se i kakva pomo nudi. Okrugli stol odr綼t 鎒 se u petak, 3. lipnja 2011. u 12 sati u prostorima Matice hrvatske (Strossmayerov...

19. 5. 2011. :: Autor: Vesna Janko

Edmodo – sigurna dru箃vena mre綼 za u鑕nike i u鑙telje

Sigurno ste ve imali osje鎍j po izlasku iz u鑙onice da niste uspjeli razgovarati sa svakim u鑕nikom, da niste prenijeli sve informacije koje ste planirali, da je nastavni sat prekratak za kreativne i istra緄va鑛e aktivnosti. Razlog tome je sve...

9. 5. 2011.

Tribina "Kul upravljanje bijesom" - kako raditi s djecom agresivnog pona筧nja?

U organizaciji Obiteljskog centra Primorsko-goranske 緐panije 10. svibnja 2011. godine u 10 sati u Gradskoj vije鎛ici Grada Rijeke odr綼t 鎒 se tribina koja je namijenjena odgojiteljima, u鑙teljima, stru鑞im suradnicima i roditeljima a obra饀je seriju...

6. 5. 2011.

Webinari na temu dr綼vne mature

Od 9. do 12. svibnja 2011., u organizaciji programa „U鑙mo zajedno“, bit 鎒 odr綼na serija webinara posve鎒nih dr綼vnoj maturi.

4. 5. 2011.

Radionice za kori箃enje GeoGebre

Udruga Normala je strukovna udruga u鑙telja i nastavnika matematike osnovnih škola, srednjih škola i fakulteta. Ve dulje vrijeme organizira metodi鑛e radionice kao oblik stru鑞og usavršavanja u鑙telja i nastavnika matematike.

2. 5. 2011.

Nulti sat, u 鑕tvrtak i petak u 13 sati

Da bi što bolje pripremili odgojitelje i nastavnike za grupne posjete djece i u鑕nika, Muzej suvremene umjetnosti je osigurao stru鑞a vodstva na izlo綽i "Za aktivnu umjetnost − Nove tendencije 50 godina poslije".

2. 5. 2011.

Regionalni eTwinning seminar za nastavnike povijesti i geografije

Agencija za mobilnost i fondove EU poziva osnovnoškolske i srednjoškolske nastavnike povijesti i/ili geografije da se prijave na  eTwinning regionalni seminar koji se odr綼va u Sloveniji, u Goriškim Brdima od 2. do 4. lipnja...

26. 4. 2011.

Poziv za prijavu na eTwinning radionicu

Agencija za mobilnost i Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet pozivaju nastavnike i nenastavno osoblje iz ustanova koje se bave predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem  da se prijave na eTwinning radionicu koja se odr綼va u Zagrebu od 26. do 27. svibnja 2011.

21. 4. 2011.

Obilje綼vanje Me饀narodne godine kemije

Me饀narodne organizacije IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) i UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) proglasile su 2011. godinu Me饀narodnom godinom kemije .

20. 4. 2011. :: Autor: doc.dr.sc. Renata Glavak Tkali

Znakovi i simptomi zlouporabe sredstava ovisnosti

Adolescenti su dobna skupina koja je najviše vulnerabilna za zlouporabu sredstava ovisnosti i u toj se dobi naj鑕š鎒 zapo鑙nje s eksperimentiranjem. S obzirom da se mozak adolescenata još uvijek razvija u podru鑚ima koja reguliraju...

19. 4. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar "Sigurnost mladih na Internetu"

U srijedu, 20. travnja 2011. godine u vremenu od 14 do 14:45 sati pridru緄te se webinaru „Sigurnost mladih na Internetu“.

14. 4. 2011.

Obilje綼vanje Comenius tjedna

Povodom obilje綼vanja Comenius tjedna od 2. do 9. svibnja, Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve škole i vrti鎒 da se pridru緀 proslavi.

12. 4. 2011.

Webinar o video igrama u 筴olama

U 鑕tvrtak, 14. travnja 2011. godine od 14:00 do 14:45 sati odr綼t 鎒 se webinar posve鎒n video igrama u školama. U鑙telj povijesti i geografije te programski manager Akademije Creteil Julien Llanas iz Francuske vodit 鎒 nas kroz webinar pod naslovom „Ra鑥nalne igrice u školama – iskustva iz Pariza“.

11. 4. 2011.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa otvara javnu raspravu na Nacrt prijedloga Ud綽eni鑛oga standarda. Javna rasprava otvorena je do 24. travnja 2011. Prijedlozi i primjedbe mogu se uputiti na adresu: javnarasprava-us@mzos.hr .

8. 4. 2011.

Objavljen katalog stru鑞ih skupova za razdoblje svibanj – kolovoz 2011.

Na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje u rubrici Stru鑞o usavršavanje objavljen je katalog stru鑞ih skupova za razdoblje svibanj – kolovoz 2011.

8. 4. 2011.

Ravnatelji upoznati kako pove鎍ti konkurentnost i kompetencije u鑕nika te pobolj筧ti rad u 筴oli

Dr綼vna matura od idu鎒 鎒 se školske godine polagati nakon završetka školske godine, najavio je to Goran Sirovatka, ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na stru鑞om skupu ravnatelja osnovnih škola RH-a, koji...

25. 3. 2011.

Laboratorij slave

Laboratorij slave je natjecanje u izlaganju znanstvenih tema koje mladim znanstvenicima i studentima prirodoznanstvenih i tehni鑛ih fakulteta pru綼 mogu鎛ost za komunikaciju i popularizaciju znanosti. Tra緀 se osobe koje svoj entuzijazam za znanost i tehnologiju mogu podijeliti sa širom javnoš鎢. Kandidati imaju 3...

22. 3. 2011.

Webinar o ra鑥nalnim igrama za poticanje u鑕nja

U 鑕tvrtak, 24. o緐jka 2011. godine u vremenu od 14:00 do 14:45 sati odr綼t 鎒 se me饀narodni webinar Korištenje ra鑥nalnih igara za poticanje u鑕nja . Voditelj webinara je Ollie Bray, školski voditelj zadu緀n za primjenu tehnologija u...

14. 3. 2011.

Ministarstvo 筴olama preporu鑙lo kori箃enje besplatnog softvera za u鑕nje matematike

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uputilo je svim školama preporuku za korištenje besplatnog softvera GeoGebra za dinami鑞u geometriju u nastavi matematike i fizike.

9. 3. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Alati za 筴ole: Novosti vezane uz Web 2.0

Donosimo prijevod teksta o alatima društvenog softvera namijenjenim obrazovanju, autora Howiea DiBlasija. Tekst je izvorno objavljen u 鑑sopisu Middle Ground (The Magazine of Middle Level Education).

2. 3. 2011.

Webinar o sigurnim dru箃venim mre綼ma

Pridru緄te se webinaru "Sigurne društvene mre緀 - eTwinning" u 鑕tvrtak 3. o緐jka u 14 sati i saznajte što je eTwinning i zašto je to sigurno, online  okru緀nje primjereno za korištenje s u鑕nicima.

23. 2. 2011.

Zapo鑕lo stru鑞o usavr筧vanje Upravljanje projektnim ciklusom u Pretpristupnom Programu IPA

Odsjek za me饀narodnu suradnju AZOO-a zapo鑕o je stru鑞o usavršavanje pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom u Pretpristupnom Programu IPA“. Ono je tematski prilago餰no i namijenjeno svim zaposlenima u op鎒m obrazovanju, a bavi...

22. 2. 2011. :: Autor: Anamarija Sori-苪sti

U鑕nje glavom, srcem i rukama - Waldorfska pedagogija

„Dijete treba u strahopoštovanju primiti, u ljubavi odgajati a u slobodi otpustiti“ - R.Steiner. Waldorfska pedagogija nastala je po鑕tkom 20. stolje鎍 na na鑕lima antropozofskog pogleda na svijet. Njen utemeljitelj je znanstvenik, pisac...

17. 2. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Deveti susret pedagoga Hrvatske

Hrvatsko pedagogijsko društvo organizira za stru鑞e suradnike – pedagoge u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i na drugim du緉ostima Deveti susret pedagoga Hrvatske, koji 鎒 se odr綼ti u zadarskom Hotelu Donat od 11. do 13. travnja 2011.

16. 2. 2011.

4. tjedan psihologije u Hrvatskoj

Tjedan psihologije u Hrvatskoj, nakon uspješnih prethodno organiziranih Tjedana kre鎒 dalje. I 4. tjedan psihologije u Hrvatskoj organizira Hrvatsko psihološko društvo s ciljem prikaza širokih i razli鑙tih mogu鎛osti s pomo鎢 kojih psiholozi mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete 緄vljenja...

14. 2. 2011.

Webinar o kori箃enju Twittera

U srijedu, 16. velja鑕 od 14 do 14:45 odr綼t 鎒 se webinar „Twitter i snaga osobnih obrazovnih mre綼 (Personal Learning Network)” koji 鎒 voditi Shelly Terrell (SAD/Njema鑛a).

8. 2. 2011.

Promjena lokacije skupa Ra鑥nalo u 筴oli – Zimska 筴ola 2011.

Budu鎖 da na Bjelolasici nema uvjeta za odr綼vanje, skup 鎒 se odr綼ti od 13 do 15. velja鑕 2011. godine u Vara綿inu. Tema prve zimske škole je: Inovacije u informati鑛om obrazovanju i istra緄va鑛e škole.

7. 2. 2011.

OTLAS, centralizirana baza za tra緀nje partnera za me饀narodne projekte u okviru programa Mladi na djelu

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava da je 31. sije鑞ja 2011. godine zapo鑕o s radom OTLAS, centralizirana baza za tra緀nje partnera za me饀narodne projekte u okviru programa Mladi na djelu.

3. 2. 2011.

Predavanje za nastavnike povijesti

畊panijsko stru鑞o vije鎒 nastavnika povijesti srednjih škola Grada Zagreba i Zagreba鑛e 緐panije u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m - CARNet, organizira predavanje u okviru stru鑞og usavršavanja nastavnika povijesti.

2. 2. 2011.

Stru鑞a usavr筧vanja za nastavnike njema鑛og jezika

Goethe-Institut Kroatien nudi nastavnicima njema鑛og jezika mogu鎛ost stru鑞og usavršavanja kroz razli鑙te seminare. U sljede鎒m razdoblju Institut organizira seminare za poticanje razumijevanja slušanog i 鑙tanog teksta, uklju鑙vanje...

26. 1. 2011.

Aktivnosti koje organizira mre綼 Nacionalnih agencija za program Mladi na djelu

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava o nekoliko aktivnosti koje organizira mre綼 Nacionalnih agencija za program Mladi na djelu:

24. 1. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Novi broj 鑑sopisa Dru箃vena istra緄vanja

Izašao je novi broj 鑑sopisa Društvena istra緄vanja Vol. 19, No.6 (110) kojem mo緀te pristupiti na adresi http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5008 .

24. 1. 2011.

Skup ravnatelja srednjih 筴ola u Zagrebu

Dana 14. sije鑞ja 2011. godine u Graditeljskoj tehni鑛oj školi u Zagrebu odr綼n je skup ravnatelja srednjoškolskih ustanova u organizaciji Uprave za srednje obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

21. 1. 2011.

Novine u organizaciji i provedbi natjecanja iz informatike i ra鑥nalstva

U povodu jubilarne 20. obljetnice odr綼vanja Natjecanja iz informatike i ra鑥nalstva Agencija za odgoj i obrazovanje 19. sije鑞ja 2011. godine predstavila je u Zagrebu niz novosti vezanih uz natjecanje.

14. 1. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

U鑙teljica mjeseca

Portal Teachtoday pozvao je u鑙telje diljem Europe da podijele svoje ideje i iskustva o promicanju odgovornog korištenja digitalnih tehnologija (npr. Interneta, mobitela, društvenih mre綼 i igra鎖h konzola) u u鑙onici. Svaki mjesec, na temelju primljenih odgovora, bira se u鑙telj mjeseca. U鑙teljicom mjeseca...

12. 1. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Napredovanje u struci

Na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje objavljeni su pravilnici i obrasci vezani uz napredovanje nastavnika, stru鑞ih suradnika i ravnatelja.

7. 1. 2011.

Seminar iz medijacije

Medijacijski centar Zagreb poziva zainteresirane na dvodnevni seminar iz medijacije u radu s djecom i mladima. Medijacija je komunikacijski proces kojim stru鑞a, neutralna osoba pru綼 podršku stranama koje se nalaze u sukobu, s ciljem postizanja razrješenja tog sukoba prihvatljivog za obje strane.

7. 1. 2011. :: Autor: Jasminka Maravi

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, danski 緐pnik, pjesnik, filozof, povjesni鑑r, nastavnik i politi鑑r ro餰n je 1783. godine. Jedna je od najutjecajnijih osoba u danskoj povijesti. Školovan je u tradiciji europskog prosvjetiteljstva, ali njegova je vjera u razum potresla njema鑛i romantizam i povijest nordijskih...

4. 1. 2011.

Zimska 筴ola Ra鑥nalo u 筴oli

Hrvatsko društvo za promicanje informati鑛og obrazovanja (HDPIO) od 13. do 15. velja鑕 2011. organizira zimsku školu Ra鑥nalo u školi – Bjelolasica 2011.

3. 1. 2011.

Objavljen je natje鑑j za program Mladi na djelu za 2011. godinu

Slu綽enom objavom engleske verzije Programskog vodi鑑 i prijavnih obrazaca za program Mladi na djelu za 2011. godinu od strane Europske komisije 17. prosinca 2010. godine, objavljen je natje鑑j za program Mladi na djelu za 2011. godinu u svim...

30. 12. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Pedagogijska istra緄vanja

Hrvatsko pedagogijsko društvo osniva je znanstvenog 鑑sopisa Pedagogijska istra緄vanja i suizdava uz Školsku knjigu. Pedagogijska istra緄vanja jedini je isklju鑙vo znanstveni 鑑sopis iz podru鑚a pedagogije u Hrvatskoj.

27. 12. 2010.

Online seminari za nastavnike engleskog jezika

Ameri鑛o udru緀nje nastavnika engleskog jezika TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) organizira besplatne online seminare za nastavnike engleskog jezika pod nazivom EVO - Electronic Village Online.

13. 12. 2010.

Webinar o pou鑑vanju astronomije

U srijedu, 15. prosinca 2010., od 14:00 do 14:45 h, odr綼t 鎒 se webinar „Astronomija iz naslonja鑑 uz pomo SDSS-a“ pod vodstvom prof. 甧ljka Ivezi鎍 sa Sveu鑙lišta Washington u Seattleu.

13. 12. 2010.

Webinar o profesionalnom razvoju nastavnika

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinaru „Kako postati, biti i ostati uspješan i zadovoljan u鑙telj/nastavnik?“. Webinar 鎒 se odr綼ti u utorak, 14. prosinca 2010. u 12:30 sati.

9. 12. 2010.

Predavanje „Dalmacija nakon Prvog svjetskog rata“

畊panijsko stru鑞o vije鎒 nastavnika povijesti srednjih škola Grada Zagreba i Zagreba鑛e 緐panije u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskom akademskom i istra緄va鑛om mre緊m - CARNet organizira predavanje pod nazivom...

9. 12. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Edublog Awards 2010

Ve sedmu godinu za redom odr綼va se me饀narodno natjecanje Edublog Awards. Wiki Greetings from the world profesorice Arjane Bla緄 iz IX. gimnazije u Zagrebu je i ove godine nominiran u kategoriji Best educational wiki 2010.

9. 12. 2010.

Hrvatska postala punopravnom sudionicom Europskoga prostora cjelo緄votnog u鑕nja

U okviru neformalnog sastanka Vije鎍 ministara obrazovanja zemalja Europske unije, odr綼nog danas u belgijskom gradu Bruggesu, povjerenica Europske komisije za obrazovanje, gdja. Androulla Vassiliou, i ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH, dr. sc....

7. 12. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Europeana

Europeana je digitalna knji緉ica s 14 milijuna jedinica gra餰 iz europskih knji緉ica, umjetni鑛ih galerija i drugih ustanova. Sadr緄 knjige, karte, slike, 鑑sopise, fotografije, ulomke filmova i glazbene isje鑛e.

6. 12. 2010.

Pravo na privatnost u digitalno doba: uloga knji緉ica u 'kulturi zavirivanja'

U Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu 9. prosinca 2010. s po鑕tkom u 13 sati Barbara M. Jones odr綼t 鎒 predavanje pod nazivom Privacy Rights in the Digital Age: The Role of Libraries in the 'Peep Culture' - Pravo na privatnost...

3. 12. 2010.

Webinar “Window to the world”

U utorak, 7. prosinca 2010. godine odr綼t 鎒 se webinar “Window to the world”, koji 鎒 voditi Nicole Wildisen iz Švicarske. U webinaru 鎒 se predstaviti projekt u kojemu se u鑕nici iz razli鑙tih zemalja predstavljaju jedni drugima i koriste鎖 program SkyDrive, izmjenjuju informacije o 緄votinjama, vegetaciji te...

2. 12. 2010.

Sedam na鑙na na koje 鎒 nas elektroni鑛e knjige u鑙niti boljim 鑙tateljima

U ovom prijelaznom razdoblju, kada svijet prelazi s papirnatih knjiga na elektroni鑛e, 鑥jem mnoge ljude kako ka緐: "Ali ja volim svoje papirnate knjige..." I ja ih volim, i moj posao ovisi o prodaji proizvoda ljudima koji vole knjige....

30. 11. 2010.

Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vukovarsko-srijemske 緐panije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ured za suzbijanje droga Vlade Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje organiziraju 2. prosinca 2010....

29. 11. 2010.

Opportunities Aid Foundation

Opportunities Aid Foundation  (OAF) je osnovan s ciljem podrške obrazovanju u europskim obrazovnim ustanovama i njihova umre綼vanja. Jedan od OAF-ovih projekata je SEEP – Science Education Platform. Glavni koordinator SEEP projekta je Sveu鑙lište Marconi iz Rima. OAF je koordinator ovog projekta i kao jedan...

26. 11. 2010. :: Autori: Jasminka Maravi, Ana Roca

10 pravila pou鑑vanja u 21. stolje鎢

Desetlje鎖ma smo predvi餫li tehnološku revoluciju. Ona se kona鑞o dogodila prije pet godina, 鑙me je primjena tehnologija postala standardom. Iznenada visokoškolsko obrazovanje više nema monopol nad kreiranjem znanja i njegovom distribucijom. Pozitivno gledaju鎖, cijela kultura postaje izvorom u鑕nja,...

24. 11. 2010. :: Autor: Nata筧 Sajko

Spremni za Europu - nove tehnologije u europske razrede!

Kao profesorica iz Medicinske škole Vara綿in sudjelovala sam na me饀narodnoj radionici profesionalnog usavršavanja i kontaktnom seminaru Europske komisije u Be鑥 od 3. do 6. studenoga, kojemu je prisustvovalo još stotinjak...

24. 11. 2010.

Webinari o sigurnosti na Internetu i multimediji u PowerPointu 2010

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u dva webinara: „Sigurnost i zaštita djece na internetu“ u petak, 26. studenoga 2010. u 11.30 sati i    „Multimedija u PowerPointu 2010“ u utorak, 30. studenoga 2010. u...

22. 11. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Online ud綽enik o web preglednicima i webu

Google je objavio jednostavan online ud綽enik pod nazivom '20 Things I Learned About Browsers and the Web'. 萯taju鎖 knji緄cu prosje鑞i se korisnici mogu educirati o osnovama weba, web preglednicima i ostalim pojmovima vezanima uz Internet.

19. 11. 2010.

Seminar "Dijalog roditelja i 筴ole" u Velikoj Gorici

U Centru za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica u ponedjeljak 22. studenoga od 18 do 20 sati, odr綼t 鎒 se seminar na temu "Dijalog roditelja i škole".

18. 11. 2010.

16. Kanagawa Natje鑑j za svjetsku izlo綽u dje鑚ih radova

Prefektura Kanagawa iz Japana organizira dje鑚u dvogodišnju izlo綽u od 1979. godine, UN-ove Me饀narodne godine djeteta. Njezin cilj je njegovanje dje鑚ih snova i kreativnosti, kao i poticanje djece na prihva鎍nje me饀sobnih  kulturnih...

16. 11. 2010.

Webinar o projektu "Math Coach Online"

U 鑕tvrtak, 18. studenoga 2010. godine, od 14 do 14:45 sati odr綼t 鎒 se webinar “Math Coach Online" koji 鎒 voditi Stefan Stenbom iz Švedske. „Math Coach Online" je projekt u kojem u鑕nici u ve鑕rnjim satima putem Windows Live Messenger-a dobivaju pomo u svladavanju matematike.

12. 11. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

2010 Global Education Conference

2010 Global Education Conference odr綼t 鎒 se od 15. do 19. studenoga. Konferencija je online i mo緀 se pratiti bez naknade. Sesije 鎒 biti odr綼vane u razli鑙tim vremenskim zonama i na razli鑙tim jezicima. Prema rasporedu se o鑕kuje 20 pozvanih predava鑑 i 300 predavanja.

12. 11. 2010.

Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije

U Osijeku je, u organizaciji Udruge nastavnika matematike Normala 16. i 17. listopada 2010. odr綼n Dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike matematike. Skupu je prisustvovalo oko 320 u鑙telja i nastavnika matematike iz cijele Hrvatske. Osnovna tema...

11. 11. 2010.

Sekcija za 筴olsku psihologiju - poziv na sastanak

Sekcija za školsku psihologiju poziva svoje 鑜anstvo na 29. sastanak i 16. 畊panijsko stru鑞o vije鎒 psihologa osnovnih škola Zagreb-zapad, Zagreba鑛e i Karlova鑛e 緐panije, koji 鎒 se odr綼ti u petak, 19. studenog, 2010. od 8.30 do 13.00...

11. 11. 2010.

Ministar Fuchs otvorio Sve鑑nu konferenciju u povodu punopravnog sudjelovanja Republike Hrvatske u najve鎖m obrazovnim programima Europske Unije

Kako sudjelovati u programima EU-a? Treba li za prijavu za sudjelovanje zaista unajmiti konzultantsku tvrtku? Mogu li i obi鑞e škole sudjelovati u programima EU-a? Mogu li to i obi鑞i mladi bez ikakvog predznanja? Mo緀 li sudjelovanje u...

9. 11. 2010.

Me饀narodni natje鑑j poezije Castello di Duino

Udruge Poezija i solidarnost iz Trsta organizira Me饀narodni natje鑑j poezije Castello di Duino. Na natje鑑j se mogu prijaviti osobe do 30 godina starosti, a natje鑑j je organiziran u dvije sekcije: Poezija i Kazalište.

5. 11. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Podcasting u 筴oli

Podcast je emitiranje multimedijalne informacije (naj鑕š鎒 audio) putem Interneta. Razlikuje se od emitiranja u tome što nije ograni鑕n rasporedom i ne zahtijeva sofisticiranu opremu kako bismo ga snimili. Video i radio programi, glazba, predavanja i najave 鑕sto su podcasti.

4. 11. 2010.

Stru鑞i skup za ravnatelje osnovnih 筴ola

U organizaciji Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola (HUROŠ) od 25. do 27. listopada 2010. godine u Dubrovniku je odr綼n stru鑞i skup za ravnatelje svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Pozivu na skup odazvalo se šestotinjak ravnatelja te uzvanika iz Hrvatskog sabora, Ministarstva znanosti,...

3. 11. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Informativni dani Europske komisije o Programu za cjelo緄votno u鑕nje

Informativni dani Europske komisije o Programu za cjelo緄votno u鑕nje (Lifelong learning programme) 2011. odr綼vaju se u Briselu 12. i 15. studenog 2011.

2. 11. 2010.

6. svjetski forum inovativnih nastavnika i 筴ola u organizaciji Microsofta

U Cape Townu se na ovogodišnjem Partners in Learning forumu inovativnog obrazovanja 27. listopada 2010. okupilo više od 500 nastavnika i predstavnika obrazovnih ustanova iz gotovo 70 zemalja diljem svijeta. Naglasak ovogodišnjeg...

29. 10. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Cjelo緄votno u鑕nje knji緉i鑑ra

Na stranicama Nacionalne i sveu鑙lišne knji緉ice dostupna je knjiga pod nazivom Cjelo緄votno u鑕nje knji緉i鑑ra ishodi u鑕nja i fleksibilnost.

27. 10. 2010.

Bihevioralno-kognitivni tretman u鑕nika s ADD/ADHD poreme鎍jem

Edukacija na temu bihevioralno-kognitivnog tretmana u鑕nika s ADD/ADHD poreme鎍jem, u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva, odr綼t 鎒 se 12. i 13. studenoga u prostorijama 萫ške Besede, Šubi鎒va 20 u Zagrebu.

27. 10. 2010.

Metodologija izgradnje kurikuluma nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je stranicama objavila prezntaciju Metodolgija nastave kurikuluma nastave autora doc. dr. sc. Marko Jur鑙.

25. 10. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

eLearning Awards 2010

Ve deset godina portal European Schoolnet organizira natje鑑je primjene ICT u obrazovanju pozivaju鎖 sve škole i obrazovne ustanove na sudjelovanje registriranjem svojih projekata u kojima se koristi informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi. Prošle je godine 700 nastavnika iz 36 zemalja prijavilo svoj rad

22. 10. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Portal www.ucitelji.hr u emisiji e-Hrvatska

Portal programa „Suradnici u u鑕nju“ www.ucitelji.hr predstavljen je u emisiji e-Hrvatska. Program „Suradnici u u鑕nju“ Microsoftov je projekt koji se provodi od 2004. i ima dva temeljna polazišta: vjeru u kreativni potencijal nastavnika i u鑙telja u hrvatskim školama i uvjerenje da...

21. 10. 2010.

Film Djeca potro筧鑙

Film je namijenjen stru鑞jacima, ali i svima onima koji imaju djecu i svoju djecu još uvijek ne gledaju kao samo još jednu metu koja 鑕ka da bude konzumirana od propagandne (tzv. marketinške) mašinerije. Prvu konferenciju ovakve vrste podr綼la je i dje鑚a pravobraniteljica Mila Jelavi, što dobro...

21. 10. 2010.

Poziv za sudjelovanje na 16. me饀narodnom natje鑑ju dje鑚ih likovnih djela u organizaciji Galerije likovnih djela mladih iz Celja

Galerija likovnih djela mladih iz Celja objavljuje poziv za sudjelovanje na 16. me饀narodnom natje鑑ju dje鑚ih likovnih djela. Ovogodišnja tema je "Narodne nošnje i folklorni plesovi mog naroda", iz koje se primaju radovi bilo...

20. 10. 2010.

Predavanje Dubravke Miljkovi 'Pozitivne vrijednosti u odgoju'

U sklopu edukacijskog programa Obiteljskog centra Istarske 緐panije, a u suradnji sa Sveu鑙lištem Jurja Dobrile u Puli i Gradom Pula, odr綼t 鎒 se predavanje: "Pozitivne vrijednosti u odgoju" koje je namijenjeno odgajateljicama,...

20. 10. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Nemoj mi se rugati!

UNICEF je u suradnji s Vladom RH preveo s engleskoga jezika kvalitetan i zanimljiv program sprje鑑vanja nasilja me饀 djecom pod naslovom Nemoj mi se rugati . Program uklju鑥je usvajanje socio-emocionalnih vještina kod u鑕nika, izgradnju uva綼vaju鎒, bri緉e i zaštitni鑛e atmosfere u razredu što pridonosi...

20. 10. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Internet servis UNICEF-a i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

U suradnji Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu  i UNICEF-a  nastao je internetski servis namijenjen obiteljima male djece s razvojnim teško鎍ma i rizicima ali i stru鑞jacima koji pru綼ju razli鑙te oblike rane...

19. 10. 2010.

Stru鑞i skup Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama

Agencija za odgoj i obrazovanje i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske organiziraju jednodnevni stru鑞i skup Prevencija ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama, koji 鎒 se odr綼ti 20. listopada 2010. s po鑕tkom u 10 sati u...

18. 10. 2010.

Jesper Juul u Zagrebu - poziv na predavanje i predstavljanje knjige

Europski dom Zagreb, Familylab Hrvatska i Naklada Pelago pozivaju na predstavljanje nove knjige uva緀nog psihologa Jespera Juula - "Od poslušnosti do odgovornosti" te predavanje na temu - "Kompetencija u odnosima - novi...

18. 10. 2010.

Tre鎖 simpozij hrvatskog jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje organizira 3. simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskoga jezika koji 鎒 se odr綼ti u Primoštenu od 28. do 31. listopada 2010. godine. Tema ovogodišnjeg Simpozija, koji je zamišljen kao mjesto susretanja, upoznavanja i razmjene iskustava u鑙telja, nastavnika i jezikoslovaca, jest...

15. 10. 2010.

Mjesec hrvatske knjige 2010

U Vinkovcima se 15. listopada otvara manifestacija Mjesec hrvatske knjige koja traje do 15. studenoga 2010. godine. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture Republike hrvatske, a organizator su Knji緉ice grada Zagreba.

15. 10. 2010.

Webinari 20. i 21. listopada 2010.

U “Let’s learn together” programu sljede鎖 se tjedan odr綼vaju dva webinara. U srijedu 鎒 profesorica Jan Webb iz Velike Britanije predstaviti svoj projekt “Razred bez zidova” s kojim je osvojila nagradu na ovogodišnjem Forumu inovativnih u鑙telja. Nakon nje slijedi predstavljanje ukrajinskog...

13. 10. 2010.

Stru鑞i skup za izvannastavne aktivnosti

U subotu, 23. listopada 2010. godine s  po鑕tkom u  9 sati u Gimnaziji Nova Gradiška odr綼t 鎒 se prvi 緐panijski stru鑞i skup za izvannastavne aktivnosti u školskoj godini 2010/2010.

12. 10. 2010.

Seminar „Pravo u svakodnevici“

Forum za slobodu odgoja uz potporu Grada Zagreba organizira stru鑞o usavršavanje za nastavnike osnovnih i srednjih škola s podru鑚a Grada Zagreba u programu Integralno gra餫nsko obrazovanje „Pravo u svakodnevici“ (1. i 2. dio).  

11. 10. 2010.

Ovotjedni webinari

Ovoga tjedna mo緀te pratiti dva webinara teme kojih 鎒 biti debate kao metoda u nastavi informatike te emaptija.  

5. 10. 2010.

Webinar „Dru箃vene mre緀 i sigurnost“

U 鑕vrtak, 7. listopada 2010. s po鑕tkom u 18:30 sati odr綼t 鎒 se webinar pod nazivom „Društvene mre緀 i sigurnost“. U webinaru 鎒 biti rije鑙 o sigurnosti i privatnosti na društvenim mre綼ma, temi koja je u zadnje vrijeme...

5. 10. 2010.

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Agencija za odgoj i obrazovanje na temelju prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za vanjske suradnike za pra鎒nje nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

4. 10. 2010.

Potpisano 18 ugovora sa strukovnim 筴olama o dodjeli nepovratnih sredstava u sklopu natje鑑ja „Implementacija novih kurikuluma“

U ponedjeljak 27. rujna 2010. godine u prostorijama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisano je 18 ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava strukovnim školama u okviru IV. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomo...

4. 10. 2010.

Potpisani ugovori o dodjeli nepovratnih sredstava u sklopu IV. komponente IPA-e za projekt "Uklju鑙vanje u鑕nika s te筴o鎍ma u obrazovanje za zapo筶javanje"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa razvilo je shemu nepovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala, s ciljem pove鎍nja obrazovnih postignu鎍 u鑕nika s teško鎍ma, u skladu s njihovim potrebama i...

27. 9. 2010.

Ovotjedni webinari

Ovoga tjedna mo緀te se priklju鑙ti u dva webinara na teme upotrebe videokonferencija u školi i pravima i potrebama djece s teško鎍ma u razvoju. Osim toga mo緀te pogledati i snimku virtualnog okruglog stola: IKT u NOK-u i školskom kurikulumu

22. 9. 2010.

Informativni dani na temu sudjelovanja u Programu za cjelo緄votno u鑕nje u 2011. godini

Agencija za mobilnost i programe EU organizira informativne dane u svrhu upoznavanja potencijalnih korisnika s mogu鎛ostima sudjelovanja u jednom od obrazovnih programa Europske unije koje Agencija provodi u podru鑚u formalnog obrazovanja - Programu za...

22. 9. 2010.

Me饀narodni interdisciplinirani stru鑞i skup: "Knjiga i slobodno vrijeme"

Gradska knji緉ica Marka Maruli鎍 u Splitu organizira me饀narodni interdisciplinarni stru鑞i skup pod nazivom „Knjiga i slobodno vrijeme“ koji 鎒 se odr綼ti 24. rujna 2010. Na skupu 鎒 se nastojati obuhvatiti što više razli鑙tih...

21. 9. 2010.

Rad s djecom u mje筼vitim dobnim skupinama

Mješovita dobna skupina je kombinacija djece mješovite dobi u jednom razrednom odjelu. Mo緀 se organizirati za u鑕nike ni緄h razrednih odjela, a ponekad i za u鑕nike starije dobi, od petog do osmog razreda.

21. 9. 2010.

Radionica pripovjednog kazali箃a

Radionica pripovjednog kazališta po鑙nje u utorak, 5. listopada, a namijenjena je odgajateljima, u鑙teljima, voditeljima dramskih radionica, profesionalnim umjetnicima i umjetnicima amaterima te onima koji u svoje slobodno vrijeme istra緐ju vlastitu kreativnost kroz scenski izri鑑j.

19. 9. 2010.

eLektire – lektire na dohvat klika

Ovog nas je ljeta razveselio projekt – eLektire koji je predlo緄lo i poduprlo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, a realizirali su ga Bulaja naklada i Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 CARNet. Na stranicama http://lektire.skole.hr dosad je objavljeno oko 200 cjelovitih djela hrvatskih i stranih pisaca...

17. 9. 2010.

Obilje緀n me饀narodni dan pismenosti

Nakon sve鑑nog otvorenja Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja obilje緀n je i Me饀narodni dan pismenosti – tribinom kojoj je sveobuhvatna tema bila Klju鑞e kompetencije kao sredstvo za borbu protiv siromaštva i socijalne isklju鑕nosti. Razradba sveobuhvatne teme odvijala se kroz dvije panel-rasprave kojima je nazo鑙lo...

17. 9. 2010.

Me饀narodni webinar u sklopu programa Let's learn together

Nakon uspješnog belgijskog webinara, nastavlja se s programom Let’s learn together! Ovog 鎒 puta Nicole Wildisen iz Švicarske predstaviti projekt „Historias Pingpong” s kojim je sudjelovala na Forumu inovativnih...

16. 9. 2010.

Glas NSK - predstavljanje novog 鑑sopisa

U srijedu, 15. rujna, u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu, predstavljen je 鑑sopis Glas NSK. 萢sopis su predstavili prof. dr. sc. Tihomil Maštrovi, glavni ravnatelj Nacionalne i sveu鑙lišne knji緉ice u Zagrebu, mr. sc. Davorka Pšenica, urednica 鑑sopisa, te Tatjana A鎖movi, izvršna...

15. 9. 2010.

Kontakt seminari

甧lite upoznati kolege iz europskih škola i s njima ostvariti suradnju? 甧lite otputovati na nekoliko dana kako biste upoznali kolege i zapo鑕li suradnju? Agencija za mobilnost i programe EU poma緀 Vam to ostvariti te Vam omogu鎢je sudjelovanje u me饀narodnoj aktivnosti kontaktni seminar.  

14. 9. 2010.

Poziv na prijavu za osnovni seminar iz Medijacije u Rijeci

Medijacijski centar Rijeka, uz potporu Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, organizira osnovni seminar u programu „Medijacija“.

14. 9. 2010.

Metodologija izrade vo餰nja u鑕ni鑛ih istra緄va鑛ih projekata u radu s darovitim u鑕nicima u izvannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi

U Znanstvenom edukacijskom centru Višnjan, od 30. kolovoza do 3. rujna 2010., odr綼n je III. i IV. modul interdisciplinarnog stru鑞og usavršavnja za u鑙telje i nastavnike, voditelje izvannastavnih aktivnosti pod nazivom: Metodologija...

10. 9. 2010.

TKT/Te鑑j za usavr筧vanje nastavnika i profesora engleskog jezika

Kakav ste predava? Osje鎍te li da ste zapeli u rutini? Potrebne su vam nove ideje? TKT/Te鑑j za usavršavanje nastavnika i profesora engleskog jezika British Councila (TKT/Teacher Development Course) mo綿a je upravo ono što vam treba.

9. 9. 2010.

Webinari u tjednu od 8. do 14. rujna 2010.

Od 8. do 14. rujna 2010. godine pridru緄te se webinarima „Cjelo緄votno u鑕nje u鑙telja i nastavnika“. O鑕kuju vas tri webinara na teme sigurnost na Internetu, cjelo緄votno u鑕nje i cjeloviti pristup tehnologiji u obrazovanju.

7. 9. 2010.

Webinar u sklopu Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja

U srijedu, 8.9.2010. od 13.30 do 16 sati odr綼t 鎒 se webinar u sklopu Tjedna cjelo緄votnog u鑕nja. Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja rezultat je inicijative UNESCO-a pokrenute 1999. godine, a u Republici Hrvatskoj prvi je put obilje緀n u svibnju 2002. godine.

6. 9. 2010.

4. kongres hrvatskih logopeda

4. kongres hrvatskih logopeda s me饀narodnim sudjelovanjem, koji će se održati od 22. do 25. rujna 2010. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Zagreb. Tema ovogodišnjeg Kongresa je «Logopedija i izazovi novog vremena».

2. 9. 2010.

Nacionalni okvirni kurikulum

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 30. srpnja 2010. godine predstavilo je prvi Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te op鎒 obvezno i srednjoškolsko obrazovanje - dokument na kojemu se temelji odgoj i obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj i...

31. 8. 2010. :: Autori: Jasminka Maravi, Ana Roca

Strukturiranje glavnih promjena u obrazovanju i usavr筧vanju do 2025. godine

Donosimo vam izvještaj koji predstavlja rezultate strukturiranog i ciljanog istra緄vanja konzilija 鑙ji je cilj bio identificirati, grupirati i ocijeniti glavne promjene u obrazovanju i usavršavanju koje se o鑕kuju u idu鎖h 20 godina.

31. 8. 2010.

Dvojezi鑞a pedago筴a dokumentacija za srednje 筴ole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Za potrebe srednjih škola s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina dostupna je dvojezi鑞a pedagoška dokumentacija.

31. 8. 2010.

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjo筴olskoj ustanovi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi objavljen je 30. srpnja 2010. u NN br. 94/2010 i istoga dana stupio je na snagu, sukladno 鑜. 21.

30. 8. 2010.

U tijeku je jesenski upisni rok na CARNetovu E-learning akademiju

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet otvorila je jesenski rok za upis u 8. generaciju programâ E-learning akademije za akademsku godinu 2010/11.

27. 8. 2010.

Metodi鑛a radionica za u鑙telje medijske kulture

Svi zainteresirani su pozvani na sudjelovanje u videokonferenciji Metodi鑛i pristupi novim medijima (ra鑥nalne igre, internet, digitalna fotografija, multimediji) koja 鎒 se odr綼ti u nedjelju, 29.8.2010. u vremenu od 10.30 do 13.20 sati.

23. 7. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Popis pomo鎛ih nastavnih sredstava za 筴olsku godinu 2010/11.

Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila popis pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim i umjetni鑛im školama u...

14. 7. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Obrazovni sadr綼ji i webinari dostupni na stranicama The 4C Initiative

The 4C Intiative je skup projekata pokrenutih s ciljem pove鎍nja broja digitalnih sadr綼ja namijenjenih obrazovanju.

14. 7. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Ra鑥nalo u 筴oli XVI

Savjetovanje Ra鑥nalo u školi XVI odr綼t u Šibeniku od 26. do 28. rujna 2010. godine u organizaciji Hrvatskog društva za promicanje informati鑛og obrazovanja (HDPIO).

6. 7. 2010.

37. skup箃ina Hrvatskoga knji緉i鑑rskog dru箃va

37. skupština Hrvatskoga knji緉i鑑rskog društva odr綼t 鎒 se od 29. rujna do 2. listopada 2010. u Termama Tuhelj. Prijave za izlaganja, uklju鑥ju鎖 i posterska izlaganja, sa sa緀cima, za stru鑞i dio 37. skupštine HKD-a primaju se do...

2. 7. 2010.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja 2010.

Tjedan cjelo緄votnog u鑕nja obilje綼va se u Republici Hrvatskoj 鑕tvrti put, a tre鎖 put ga organizira Agencija za obrazovanje odraslih uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Vije鎍 za obrazovanje odraslih.

29. 6. 2010.

Produ緀ni rokovi za prijavu na Comenius kontaktne seminare

Kontaktni seminari okupljaju predstavnike škola koje 緀le zapo鑕ti suradnju s drugim školama iz Europe kako bi radili na zajedni鑛om projektu. Za odlazak na kontaktni seminar Agencija dodjeljuje financijsku potporu u prosje鑞om iznosu od...

29. 6. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Novi broj 鑑sopisa „Pogled kroz prozor“

Novi, 20. broj digitalnog 鑑sopisa „Pogled kroz pozor“ donosi zanimljive vijesti iz Australije te predstavlja druge pou鑞e primjere upotrebe tehnologije u obrazovanju.

18. 6. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Produljen natje鑑j za stipendije na E-learning akademiji

U sklopu projekta informatizacije srednjih i osnovnih škola CARNet je, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Agencije za odgoj i obrazovanje, i ove godine raspisao natje鑑j za stipendije za poha餫nje tri programa...

16. 6. 2010.

Prvi godi筺ji forum Europskog osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Dana, 19. lipnja 2009. godine usvojena je preporuka Europskog parlamenta i Vije鎍 Europske unije o uspostavi Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (European Quality Assurance Reference Framework-...

12. 6. 2010.

Webinar o projektu „Logical Rebus“

Pridru緄te na webinaru "Logical Rebus" (Armenija) koji 鎒 se odr綼ti u utorak, 15. lipnja 2010. od 13:15-14:00h. Autorica webinara je Susanna Galstyan iz Armenije.

2. 6. 2010.

Europska konferencija Menad緈ent u obrazovanju - Leading Ahead 2010

U okviru Comenius programa odr綼va se 2. Europska konferencija Menad緈ent u obrazovanju - LEADING AHEAD 2010 - Bozen/Bolzano, Sjeverna Italija, 7. - 9. listopada 2010. godine.

26. 5. 2010.

18. godi筺ja konferencija hrvatskih psihologa

U Opatiji 鎒 se od 13. do 16. listopada 2010. odr綼ti 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Tema ovogodišnje konferencije je „Kroskulturalna psihologija“.  

14. 5. 2010.

Kontakt seminari

Agencija za mobilnost i programe EU obavještava o mogu鎛osti ostvarivanja suradnje s kolegama iz europskih zemalja te omogu鎢je sudjelovanje u me饀narodnoj aktivnosti kontakt seminar.

11. 5. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

CARNetova E-learning akademija otvorila prijave i natje鑑j za stipendije

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet otvorila je prijave za upis u 8. generaciju programâ E-learning akademije za akademsku godinu 2010/11.

5. 5. 2010.

Prijenos eTwinning informativnog dana

Svi zainteresirani mogu u緄vo pratiti prijenos eTwinning informativnog dana Agencije za mobilnost i programe Europske unije koji 鎒 se odr綼ti u petak 7. svibnja 2010.  od 10:30 do 14 sati.

28. 4. 2010.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Osnovni oblici javnih isprava (razredne svjedod綽e, svjedod綽e o završnome radu, svjedod綽a o polo緀nim predmetnim ispitima, uvjerenja o usavršavanju i osposobljavanju, svjedod綽a o znanju stranog jezika te svjedod綽e o završenim...

14. 4. 2010.

Poziv za radove 鑑sopisa eLearning Papers

Portal elearningeuropa.info poziva sve zainteresirane nastavnike na pisanje radova na temu Tehnološki potpomognuto obrazovanje u prirodoslovnom podru鑚u . Radovi 鎒 biti objavljeni u novom broju digitalnog 鑑sopisa eLearning Papers .

12. 4. 2010.

Ovotjedni webinari

U ovotjednim webinarima bit 鎒 rije鑙 o WAN tehnologijama te o radu u izvannastavnim aktivnostima odnosno o filmskoj grupi OŠ Jurja Ši緂ori鎍 iz Šibenika.

12. 4. 2010.

Skup ravnatelja osnovnih 筴ola Menad緈ent i razvojno planiranje

Ravnatelji osnovnih škola Republike Hrvatske okupili su se od 23. do 26. o緐jka 2010. godine u Primoštenu na dvodnevnim stru鑞im skupovima Menad緈ent i razvojno planiranje u školstvu koje je organizirala Agencija za odgoj i...

9. 4. 2010.

Webinar o europskim projektima i stru鑞om usavr筧vanju nastavnika

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinaru  „Europski projekti za obrazovanje s osvrtom na stru鑞o usavršavanje" koji 鎒 se odr綼ti u srijedu 14. travnja 2010. u 18:30 sati.

7. 4. 2010.

eTwinning informativni dan

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva sve zainteresirane nastavnike na eTwinning informativni dan koji 鎒 se odr綼ti u Hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, u Zagrebu 7. svibnja 2010. godine s po鑕tkom u 10 sati.

7. 4. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Prvi broj newslettera Agencije za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnosti i programe Europske unije izdala je prvi broj newslettera putem kojeg 鎒 sve zainteresirane redovito obavještavati o novostima u programima koje provode.

6. 4. 2010.

Pravilnik o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na svojim je internetskim stranicama objavilo novi Pravilnik o obveznim ud綽enicima i pripadaju鎖m dopunskim nastavnim sredstvima .

26. 3. 2010.

Ovogodi筺ji European Innovative Education Forum u Berlinu

U Berlinu je od 23. do 25 o緐jka 2010. odr綼n European Innovative Education Forum, na kojem  je preko 200 nastavnika iz 40 europskih zemalja predstavilo svoje obrazovne projekte u kojima se tehnologija koristi na inovativan i kreativan na鑙n.

26. 3. 2010.

BBC-jev edukativni paket za izradu filmova

„Ja i moj film“ (CBBC Me and My Movie), dje鑚eg kanala BBC-a naziv je nagra餰ne inicijative 鑙ji je cilj djecu diljem Velike Britanije potaknuti na filmsko stvaralaštvo te im omogu鎖ti da izrade svoje filmove i ispri鑑ju vlastite pri鑕.

16. 3. 2010.

Predavanje o dijagnostici u logopediji

U organizaciji Preventivno-edukacijskog centra “Adduco”, 27. o緐jka 2010. od 9 do 16 sati u Hotelu Central u Zagrebu, odr綼t 鎒 se predavanje na temu „Diferencijalna dijagnostika u logopediji”.

10. 3. 2010. :: Autor: Ana Roca

2010. - Me饀narodna godina pribli綼vanja kultura

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je proglasila 2010. godinu Me饀narodnom godinom pribli綼vanja kultura. Odluka o proglašenju je donesena 17. prosinca 2007. godine Rezolucijom 62/90, a klju鑞om agencijom UN-a u pripremi i vo餰nju...

1. 3. 2010.

Ubrzano aktivno u鑕nje

Što je ubrzano u鑕nje? Kada u鑙mo u uobi鑑jenim situacijama (uz knjigu ili u鑙telja), u osnovi koristimo tek 20% naših intelektualnih sposobnosti. Me饀tim, naš potencijal tijekom u鑕nja nije predefiniran i ograni鑕n.

1. 3. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o kori箃enju Excela 2007 (3. dio)

U ponedjeljak, 1. o緐jka 2010. godine u 18:30 sati odr綼t 鎒 se tre鎖 dio webinara o korištenju Microsoft Office Excela 2007. Webinar 鎒 voditi Tomica Kaniški, Systems Engineer u Microsoftovom Inovacijskom centru u Vara綿inu.

25. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Pri鑕 iz knji緉ice - natje鑑j

Uredništvo portala www.knjiznice.info raspisuje natje鑑j za najbolje tekstove iz 緄vota knji緉i鑑ra i knji緉ica.

24. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o kori箃enju MS Outlooka 2007 (3. dio)

U petak, 26. velja鑕 2010. godine u 18:30 sati odr綼t 鎒 se tre鎖 dio webinara o korištenju programa Microsoft Office 2007. Webinar 鎒 voditi Ana Desi, voditeljica ureda Microsoftovog Inovacijskog centra u Vara綿inu.

22. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinari o kori箃enju Worda 2007 i PowerPointa 2007 (3. dio)

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinarima ovotjednim webinarima. 1. „Microsoft Office Word 2007, 3. dio“, ponedjeljak, 22. velja鑕 2010. u 18:30 sati

15. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

3. tjedan psihologije u Hrvatskoj - od 15. do 22. velja鑕 2010. godine

U organizaciji Hrvatskog psihološkog društva, od 15. do 22. velja鑕 2010. godine, odr綼t 鎒 se 3. tjedan psihologije u Hrvatskoj. Termin odr綼vanja tjedna psihologije odabran je jer 20. velja鑕 1953. godine utemeljeno Hrvatsko...

15. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o Outlooku 2007 (2. dio) i ponovljeni webinar PowerPoint 2007 (2. dio)

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinarima koji 鎒 se odr綼ti u ponedjeljak i utorak, 15. i 16 velja鑕 2010. 1. „Microsoft Office Outlook 2007, 2. dio“, ponedjeljak, 15. velja鑕 2010. u 18.30 sati.

11. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o kori箃enju PowerPointa (2.dio)

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinaru  „Microsoft Office PowerPoint 2007, 2. dio", koji 鎒 se odr綼ti u petak, 12. velja鑕 2010. u 12:30 sati. Webinar 鎒 voditi Marko Gulan, Microsoft Student Partner s Tehni鑛og Veleu鑙lišta u Zagrebu.

8. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Strategije u identifikaciji darovitih u鑕nika

Stru鑞i skupovi Inovativnost i kreativnost u odgoju i obrazovanju - Strategije u identifikaciji darovitih u鑕nika za stru鑞e suradnike pedagoge osnovnih i srednjih škola i odgojitelje u鑕ni鑛ih domova odr綼ni su u sije鑞ju mjesecu 2010. godine u Zagrebu i Vara綿inu.

5. 2. 2010.

Akcija „Sigurniji internet za djecu“

Digitalni 鑑sopis Pogled kroz prozor poziva nastavnike da se svojim aktivnostima i radovima pridru緀 akciji „Sigurniji internet za djecu“. Vrlo 鑕sto se o generacijama današnjih u鑕nika govori kao o digitalnim...

3. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o kori箃enju Outlooka 2007 (1. dio)

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinaru „Microsoft Office Outlook 2007, 1. dio" koji 鎒 se odr綼ti u srijedu, 3. velja鑕 2010. u 18:30 sati. Webinar 鎒 voditi Ana Desi, voditeljica ureda Microsoft Innovation Centra Vara綿in.  

2. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Okrugli stol "Obrazovni sadr綼ji na Internetu"

Okrugli stol "Obrazovni sadr綼ji na Internetu" odr綼t 鎒 se 4. velja鑕 2010. godine od 10 do 12 sati u zgradi Sveu鑙lišnog ra鑥nskog centra - Srce u Zagrebu te putem internetskog servisa Microsoft Office Live Meeting.

1. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Pravilnik o na鑙nu organiziranja i izvo餰nju nastave u strukovnim 筴olama

(26. sije鑞ja 2010.) Temeljem 鑜anka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08. i 86/09.), 鑜anka 26. stavka 2. i 鑜anka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju...

1. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

XVII. Dani psihologije u Zadru

Dani psihologije u Zadru, tradicionalni me饀narodni znanstveno-stru鑞i skup, odr綼t 鎒 se od 27. do 29. svibnja 2010. godine na Sveu鑙lištu u Zadru.

1. 2. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o kori箃enju PowerPointa 2007 (1. dio)

Pridru緄te svojim kolegicama i kolegama u webinaru  „Microsoft Office PowerPoint 2007, 1. dio", koji 鎒 se odr綼ti u ponedjeljak, 1. velja鑕 2010. u 12:30 sati. Webinar 鎒 voditi Marko Gulan, bacc. oec za informati鑛i menad緈ent,...

28. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Osnovni trening medijacije u Rijeci

Medijacijski centar Rijeka osnovan od strane Foruma za slobodu odgoja i Grada Rijeke organizira novi ciklus seminara iz medijacije (metode nenasilnog rješavanja sukoba) u radu s djecom i mladima. Zapo鑕le su prijave za osnovni, dvodnevni seminar iz medijacije koji 鎒 se odr綼ti 19. i 20. velja鑕 za škole na podru鑚u...

28. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o kori箃enju MS Worda 2007

Svi zainteresirani nastavnici mogu se pridru緄ti svojim kolegicama i kolegama u webinaru  „Microsoft Office Word 2007, 1. dio", koji 鎒 se odr綼ti u petak, 29. sije鑞ja 2010. u 18:30 sati. Webinar 鎒 voditi Silvio Šagovac, Microsoft Student Partner.

27. 1. 2010.

Stipendija japanske Vlade za studije usavr筧vanja za u鑙telje i profesore osnovnih i srednjih 筴ola

Stipendija za u鑙telje i profesore osnovnih i srednjih škola dodjeljuje se prosvjetnim radnicima u svrhu njihovog stru鑞og usavršavanja te usavršavanja njihovih znanja i vještina. Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od...

25. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Osnovni trening medijacije u Zagrebu

Svi koji 緀le nau鑙ti uspješnije i lakše rješavati sukobe imaju priliku prijaviti se na dvodnevni seminar „Osnovni trening medijacije“. Seminar se odvija u organizaciji Medijacijskog centra Zagreb, osnovanog u okviru projekta „Mo緀mo to riješiti: Medijacijom prema kulturi demokratske...

22. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar o radu s programom Excel 2007

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinaru  „Microsoft Office Excel 2007, 1. dio", koji 鎒 se odr綼ti u ponedjeljak, 25. sije鑞ja 2010. godine u 18:30 sati. Webinar 鎒 voditi Tomica Kaniški, Systems Engineer u Microsoft Innovation Centru u Vara綿inu.

20. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Webinar "Kako pristupamo pogre筴ama"

Pridru緄te se svojim kolegicama i kolegama u webinaru „Kako pristupamo pogreškama?“, koji 鎒 se odr綼ti u 鑕tvrtak, 21. sije鑞ja 2010. u 18.30 sati. Webinar 鎒 voditi Sanja Antoliš, profesorica matematike.  

19. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Natje鑑j za vanjske stru鑞jake za evaluaciju projektnih prijava za program Mladi na djelu u 2010. godini

Tijekom pripremnih mjera projektne prijave za program Mladi na djelu podnositi 鎒 se Agenciji za mobilnost i programe EU. Rokovi za prijavu projekata su 1. velja鑕, 1. travnja i 1. lipnja 2010. godine. Sudjelovanje u ostalim rokovima tijekom 2010....

18. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Radionica o vje綽anju govora za nastavnike engleskog jezika

U novoj radionici iz serije radionica British Councila Hrvatska, koje se temelje na portalima LearnEnglish i TeachingEnglish , istra緄t 鎒 se mnoštvo aktivnosti namijenjenih vje綽anju govora koje nastavnici mogu iskoristiti u u鑙onici.

15. 1. 2010. :: Autor: Jasminka Maravi

Zapo鑕la prva faza CARNetovog projekta - ICT Edu

Prepoznaju鎖 potrebe korisnika iz sustava školstva vezane uz informiranje i edukaciju o kvalitetnoj i svrsishodnoj primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologijie u svom radu, Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet je pokrenula novi...

12. 1. 2010.

Po鑕le su prijave za natjecanje "Primjena ra鑥nala u obrazovanju"

Prijave za natjecanje u inovativnoj i kreativnoj primjeni ra鑥nala u obrazovanju bit 鎒 otvorene  u razdoblju od 11. sije鑞ja do 14. velja鑕 2010. Pripremite sve potrebne dokumente te još jednom pogledajte upute za natjecatelje....

22. 12. 2009.

Novi broj 鑑sopisa Pogled kroz prozor

Objavljen je novi broj digitalnog 鑑sopisa Pogled kroz prozor, koji se izra饀je u okviru MS projekta Suradnici u u鑕nju. 萢sopis je osmišljen za razmjenu iskustava me饀 u鑙teljima, koji su aktivni suradnici kroz pisanje i komentiranje 鑜anaka.

21. 12. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Konferencija Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010

U Zadru 鎒 se od 24. do 28. svibnja 2010. godine odr綼ti 11. me饀narodna konferencija Knji緉ice u digitalnom dobu – Libraries in the Digital Age (LIDA) 2010.

15. 12. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Raspisan natje鑑j za sudjelovanje u Programu za cjelo緄votno u鑕nje 2010.

Krajem studenoga 2009. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije na svojim je internetskim stranicama objavila Poziv na Natje鑑j za sudjelovanje u Programu za cjelo緄votno u鑕nje za 2010. godinu.

14. 12. 2009.

Program obu鑑vanja u obrazovnom planiranju i upravljanju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obavještava o mogu鎛osti prijave za Napredni program obu鑑vanja u obrazovnom planiranju i upravljanju u trajanju od jedne akademske godine, u organizaciji UNESCO-ovog Me饀narodnog instituta za...

14. 12. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Marketing u turizmu i Suvremeni trendovi u gastronomiji

Tijekom provedbe projekta tour.reg. Hrvatska koji je financirala austrijska Agencija za me饀narodnu suradnju, a odvijao se u uskoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Agencije za strukovno obrazovanje, Saveznoga...

27. 11. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Online konferencija K-12

Svi nastavnici zainteresirani za teme poput inovativnog korištenja Web 2.0 alata i tehnologije u nastavi mogu bez naknade sudjelovati u online konferenciji K-12. Rije je o konferenciji otvorenoj svima i organiziranoj od strane volontera, 鑙ja je ovogodišnja tema Bridging the Divide (hrv....

27. 11. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Radionice Programa za cjelo緄votno u鑕nje i programa Mladi na djelu

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na radionice Programa za cjelo緄votno u鑕nje i programa Mladi na djelu , koje 鎒 se tijekom prosinca odr綼ti u Puli, Rijeci, Vukovaru, Zagrebu i Zadru kao priprema za natje鑑j u 2010. godini.

19. 11. 2009.

Pravilnik o na鑙nu organiziranja i izvo餰nja nastave u strukovnim 筴olama

Pravilnik o na鑙nu organiziranja i izvo餰nja nastave u strukovnim školama upu鎒n je u Ured za zakonodavstvo i stupit 鎒 na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

19. 11. 2009.

Priru鑞ik za nastavnike "Briga o gostu"

British Council i Agencija za strukovno obrazovanje iznimno uspješno sura饀ju i u podru鑚u unapre餴vanja sektora turizma i ugostiteljstva. U sklopu te suradnje je izra餰n i priru鑞ik Briga o gostu koji cjelovito razra饀je koncept brige o gostu kao jednog od najva緉ijih elemenata zadovoljstva gostiju u turizmu i...

19. 11. 2009.

Izgradnja odr緄vog sustava za suzbijanje nasilja u adolescentskim vezama

Agencija za odgoj i obrazovanje u suorganizaciji s Društvom za psihološku pomo (DPP) u studenome 2009. godine zapo鑕t 鎒 projekt Prevencija i djelotvorno pristupanje nasilju u vezama mladih putem školskog sustava .

19. 11. 2009.

Webinar o lektiri u razrednoj nastavi

Pozivamo sve zainteresirane da se pridru緀 u webinaru  „Sat lektire u razrednoj nastavi“  koji 鎒 se odr綼ti u  srijedu, 25. 11. 2009. u 18.30 sati. Webinar 鎒 voditi Suzana Deli, dipl. u鑙telj mentor iz Osnovne škole Horvati u Zagrebu. Za pristup webinaru slijedite ovu poveznicu .

13. 11. 2009. :: Autor: Marija ゛ri

Darovita djeca

Osnovno na鑕lo rada s darovitom djecom ima za cilj osigurati djetetu ono što najbolje odgovara njegovu stupnju razvoja, specifi鑞im potrebama, interesima, potencijalima i sposobnostima, nadilaze鎖 pritom uobi鑑jene programe namijenjene djeci odre餰ne dobi.

13. 11. 2009.

Suradnja hrvatskih i austrijskih 筴ola

Savezno ministarstvo za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije je instituciji Interkulturelles Zentrum povjerilo zada鎢 uspostavljanja dvostrane suradnje izme饀 austrijskih škola i škola diljem svijeta.

10. 11. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Radionica za prijavu na IPA-ine natje鑑je

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri Agenciji za strukovno obrazovanje (ASO DEFCO) poziva sve potencijalne prijavitelje zainteresirane za natje鑑je objavljene unutar obrazovnog sektora, na sudjelovanje u radu dvodnevne radionice.

5. 11. 2009.

Novi broj 鑑sopisa Pogled kroz prozor

Objavljen je novi broj digitalnog 鑑sopisa Pogled kroz prozor, koji se izra饀je u okviru MS projekta Suradnici u u鑕nju. 萢sopis je osmišljen za razmjenu iskustava me饀 u鑙teljima, koji su aktivni suradnici kroz pisanje i komentiranje 鑜anaka.

26. 10. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Strategija razvoja e-u鑕nja i "preobrazba" 筴olovanja: studija slu鑑ja Ujedinjenog Kraljevstva

Svim 鑙tateljima zaintersiranim za uvo餰nje e-u鑕nja u nastavu, donosimo prijevod 鑜anka autora Adriana Meea , stru鑞jaka za upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju.

21. 10. 2009.

Vi筫 od 700 ravnatelja osnovnih 筴ola okupilo se na skupu u ﹊beniku

Više od 700 ravnatelja osnovnih škola u Hrvatskoj okupilo se na stru鑞om skupu Ravnatelji pred izazovima novog vremena koji je od 19. do 21. listopada 2009. organizirala u Šibeniku Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola u...

21. 10. 2009.

Sekcija za 筴olsku psihologiju - zaklju鑓i s 26. sastanka sekcije

Sekcija za školsku psihologiju odr綼la je 2. listopada 2009. godine svoj 26. sastanak. U prilogu donosimo Zaklju鑛e s navedenog sastanka te sve zainteresirane kolegice i kolege pozivamo na suradnju i pridru緄vanje u radu Sekcije za...

15. 10. 2009.

5. jubilarni Sajam stipendija

Na ovogodišnjem 5. jubilarnom Sajmu stipendija bit 鎒 predstavljeno 70 programa stipendiranja za studij u Hrvatskoj i inozemstvu. Institut za razvoj obrazovanja organizira 5. jubilarni Sajam stipendija u Hrvatskoj u srijedu, 21. listopada 2009. u Nacionalnoj i sveu鑙lišnoj knji緉ici u Zagrebu.

6. 10. 2009.

Informativni dani Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira informativne dane kako bi sve potencijalne korisnike upoznala s najnovijim mogu鎛ostima koje nude programi Europske zajednice u sektoru formalnog i neformalnog u鑕nja.

5. 10. 2009.

Informalni sastanak ministara o pobolj筧nju kvalitete obrazovanja nastavnika

U Göteborgu je 23. i 24. rujna odr綼n informalni sastanak ministara obrazovanja zemalja 鑜anica EU. Hrvatsku je delegaciju predvodila dr. sc. Dijana Vican, dr綼vna tajnica, a u delegaciji su bili Ivana Bošnjak, savjetnica ministra...

28. 9. 2009.

Kreativnost u nastavi za nastavnike i profesore

Na stranicama eTwinning portala , portala Europske komisije koji omogu鎢je školama u Europi da sura饀ju putem interneta, objavljen je upitnik vezan uz kreativnost u pou鑑vanju.

24. 9. 2009.

Stru鑞o-znanstveni skup Pozitivne vrijednosti u suvremenoj 筴oli i pred筴olskoj ustanovi

Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatski pedagoški-knji緀vni zbor od 28. do 30. rujna 2009. godine u Opatiji organiziraju stru鑞o-znanstveni skup Pozitivne vrijednosti u suvremenoj školi i predškolskoj ustanovi.


23. 9. 2009.

Promocija mentora i savjetnika na Svjetski dan u鑙telja

Na Svjetski dan u鑙telja, koji se od 1994. godine odlukom UNESCO-a obilje綼va 5. listopada, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje uprili鑙t 鎒 promociju mentora i savjetnika za odgojitelje, u鑙telje,...

16. 9. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Math Worksheet Generator

Edukacijski laboratorij tvrtke Microsoft izbacio je na tr緄šte Math Worksheet Generator pomo鎢 kojeg nastavnici mogu generirati matemati鑛e probleme te ih putem elektroni鑛e pošte proslijediti svojim u鑕nicima. Navedeni je alat namijenjen nastavnicima koji 緀le svoje u鑕nike aktivnije uklju鑙ti u rješavanje...

15. 9. 2009.

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjo筴olskoj ustanovi

Pravilnik 鎒 stupiti na snagu 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

14. 9. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

39. godi筺ji kongres europske udruge za kognitivno-bihevioralnu terapiju

U organizaciji Hrvatskog udru緀nja za bihevioralne i kognitivne terapije, u Dubrovniku 鎒 se od 16. do 19. rujna odr綼ti 39. godišnji kongres Europske udruge za kognitivno-bihevioralnu terapiju.

10. 9. 2009.

Stru鑞o-metodi鑛i skup Pula 2009

Od 22. do 24. listopada 2009. godine u Puli 鎒 se odr綼ti šesti stru鑞o-metodi鑛i skup Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi.

9. 9. 2009.

LearningOAFMalta odr綼va te鑑j za nastavnike gra餫nske i religijske kulture te profesionalce na podru鑚u me饀kulturalnog obrazovanja

Organizacija LearningOAFMalta obavještava da 鎒 se u Bolu, u Republici Turskoj, u travnju 2010. godine odr綼ti kratki te鑑j za nastavnike gra餫nske i religijske kulture te profesionalce na podru鑚u me饀kulturalnog obrazovanja.

4. 9. 2009.

Strategija stru鑞og usavr筧vanja

Agencija za odgoj i obrazovanje donijela je Strategiju stru鑞og usavršavanja za razdoblje od 2009. do 2013. godine koja je temelj za sadašnje i budu鎒 kvalitetno provo餰nje stru鑞og usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Republici Hrvatskoj.

2. 9. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Prvi europski summit inovacija

U Lisabonu 鎒 se 13. i 14. listopada ove godine odr綼ti prvi Europski summit inovacija (EIS). Tijekom ta dva dana Europski Parlament bit 鎒 ispunjen izlo綽ama, konferencijskim predavanjima, mogu鎛ostima za umre綼vanje i posebnim prijemom dobrodošlice svim 鑜anicama Europskog Parlamenta.

31. 8. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Nacionalni okvirni kurikulum za pred筴olski odgoj i op鎒 obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i op鎒 obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi temeljni je dokument na kojemu se temelje odgoj i obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj...

27. 8. 2009.

Predstavljen Plan i program katoli鑛og vjeronauka za 鑕tverogodi筺je srednje 筴ole

Katehetska ljetna škola za vjerou鑙telje u srednjim školma, koja se od 24. do 26. kolovoza 2009. odr綼vala u Nadbiskupijskom pastoralnom centru u Zagrebu, okupila je 125 vjerou鑙telja koji su raspravljali i promišljali o va緉osti i...

27. 8. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodna konferencija INFuture 2009

U Zagrebu 鎒 se od 4. do 6. studenoga ove godine odr綼ti me饀narodna konferencija INFuture 2009: Digital Resources and Knowledge Sharing.

17. 7. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodna suradnja osnovnih i srednjih 筴ola

Me饀narodna suradnja škola je program kojim Ministarstvo financijski podupire suradnju hrvatskih osnovnih i srednjih škola sa školama u inozemstvu.

17. 7. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Informalno u鑕nje u eri Weba 2.0

Individualni razvoj 鑕sto se odvija putem e-learninga i u鑕nja u zajednici te nije nu緉o vezan uz formalno institucionalno obrazovanje. Sudjelovanje u online zajednicama mo緀 rezultirati informalnim u鑕njem.

6. 7. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

FP7 ICT Info dan

FP7 ICT Info dan odr綼n je 30. lipnja 2009. godine na Fakultetu elektrotehnike i ra鑥narstva u Zagrebu. Okvirni program (FP) je glavni program Europske Unije za financiranje istra緄vanja i tehnološkog razvoja.

6. 7. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

7. savjetovanje za narodne knji緉ice u Republici Hrvatskoj

Nacionalna i sveu鑙lišna knji緉ica u Zagrebu glavni je organizator 7. savjetovanja za narodne knji緉ice u Republici Hrvatskoj koje 鎒 se odr綼ti u šibenskom hotelskom naselju Solaris od 16. do 19. rujna 2009.

6. 7. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Zavr筺i skup projekta "Tesla u 筴oli"

U sklopu projekta „Tesla u školi“  2. srpnja 2009. godine u prostorijama CARNeta, odr綼n je Završni stru鑞i skup na kojem su se okupili sudionici projekta i drugi pozvani gosti.

30. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

17. godi筺ja konferencija psihologa

U Splitu 鎒 se od 11. do 14. studenoga 2009. godine odr綼ti 17. godišnja konferencija psihologa pod nazivom Odgovornost, osobna, profesionalna, društvena .

29. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Informacije o narud綽i i distribuciji ud綽enika osnovnim i srednjim 筴olama

Aplikacija za narud綽u besplatnih ud綽enika za u鑕nike osnovnih i srednjih škola dostupna je od srijede 24. lipnja 2009. godine na adresi  https://matice.mzos.hr .

17. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Kontakt seminari

U nastavku vam donosimo informacije o mogu鎛osti sudjelovanja na aktivnosti kontakt seminari u europskim dr綼vama kako bi ostvarili me饀narodnu suradnju sa školama ili vrti鎖ma iz Europe.

13. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Okrugli stol o intelektualnom vlasni箃vu i autorskom pravu

Dana, 18.6.2009. godine od 14 do 16 sati u Sveu鑙lišnom ra鑥nskom centru – Srce odr綼t 鎒 se okrugrli stol Elektroni鑛i obrazovni sadr綼ji: autorsko pravo i intelektualno vlaništvo u okru緀nju novih tehnologija.

10. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Rezultati vanjskoga vrednovanja u osnovnoj 筴oli

Nacionalni centar i Agencija za odgoj obrazovanje organiziraju stru鑞e skupove na kojima 鎒 biti predstavljeni rezultati projekta vanjskoga vrednovanja u 4. i 8. razredu osnovne škole.


9. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Virtualna konferencija "Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)"

Od 15. do 18. lipnja 2009. godine odr綼t 鎒 se me饀narodne virtualna konferencija „Virtual Conference on Use of ICT in Special Needs Education (ITF SNE)“ o primjeni ra鑥nala u obrazovanju djece s posebnim potrebama.

4. 6. 2009. :: Autor: Antun Zupanc

Primjena IKT-a u rehabilitaciji i edukaciji djece s posebnim potrebama

U uvodnom razmatranju suvremenih strategija u鑕nja i pou鑑vanja djece s posebnim potrebama osvrnuli smo se na mogu鎛osti primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (u daljnjem tekstu IKT-a) u obrazovanju djece s posebnim potrebama.

3. 6. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

UNESCO-ove me饀narodne nagrade za pismenost 2009.

UNESCO je objavio natje鑑j za me饀narodne nagrade za pismenost u 2009. godini. Ove godine UNESCO dodjeljuje ukupno 鑕tiri nagrade u vrijednosti od USD 80.000: UNESCO King Sejong Literacy Prize (dvije nagrade) i UNESCO Confucius Prize for Literacy (dvije...

20. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Popis odobrenih ud綽enika i drugih nastavnih sredstava koji mogu biti u uporabi u osnovnim 筴olama, gimnazijama i srednjim strukovnim 筴olama u 筴olskoj godini 2009/10.

Na temelju 鑜anka 14. Zakona o ud綽enicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 36/06., 141/06. i 152/08.) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske objavljuje Popis odobrenih ud綽enika i drugih nastavnih...

18. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Stipendija za nastavnike talijanskog jezika na Sveu鑙li箃u za strance u Perugi

Ministarstvo vanjskih poslova Talijanske Republike u suradnji sa Sveu鑙lištem za strance u Perugi organizira seminar usavršavanja talijanskog jezika i civilizacije za nastavnike talijanskog jezika zaposlenim u osnovnim i srednjim...

15. 5. 2009.

Ministar Primorac otvorio konferenciju o prevenciji me饀 djecom i mladima

Ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Dragan Primorac otvorio je Konferenciju o prevenciji nasilja me饀 djecom i mladima: "Nacrtaj mi osmjeh - gradimo svijet bez nasilja" .

14. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Kakvo鎍 nastavnika

U nastavku pro鑙tajte prijevod dokumenta Europskog udru緀nja za obrazovanje nastavnika (ATEE) posve鎒n kakvo鎖 nastavnika.

14. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Novi Plan stru鑞ih usavr筧vanja za strukovne nastavnike/ce

Agencija za strukovno obrazovanje na svojim je internetskim stranicama objavila novi Plan stru鑞ih usavršavanja za 2009. i 2010. godinu.


14. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

LIDA 2009

Od 25. do 30. svibnja 2009. godine u Dubrovniku i u Zadru odr綼t 鎒 se deseta me饀narodna konferencija i kolegij Knji緉ice u digitalnom dobu – Libraries in the Digital Age (LIDA) 2009.

11. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

E-learning akademija otvorila prijave i natje鑑j za stipendije

Otvorene su prijave za upis na programe E-learning Management, E-learning Tutoring i E-learning Course Design u novoj generaciji E-learning Akademije.

8. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Vije鎒 Europe obilje綼va svoju 60. obljetnicu

Ova najve鎍 paneuropska organizacija 鑙ji je cilj stvaranje društava koja po鑙vaju na demokraciji, ljudskim pravima i vladavini zakona trenutno broji 47 zemalja 鑜anica.

8. 5. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Natje鑑j za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Na temelju 鑜anka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u鑙telja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisuje Natje鑑j za izbor u鑙telja za rad u hrvatskoj...

23. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodni simpozij "Hura ahitektura"!

Me饀narodni simpozij "Hura arhitektura!", u sklopu me饀narodnog programa "Arhitektura i djeca", odr綼va se od 22. do 25. travnja u Zagrebu.

23. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Naobrazba u鑙telja i u Francuskoj do緄vljava korjenite promjene

Intenzivne reforme odgojno-obrazovnog sustava nisu specifi鑞e samo za Hrvatsku. Francuska, koja ima dugo tradiciju obrazovanja, trenuta鑞o provodi nekoliko jako zahtjevnih i velikih reformi školstva, a jedna od njih je i reforma obrazovanja...

17. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Najljep筰 筴olski vrtovi 2009.

Hrvatska radiotelevizija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pozivaju sve osnovne i srednje škole i srodne odgojno-obrazovne ustanove za djecu i mlade u Hrvatskoj da se jave na natjecanje "Najljepši školski vrtovi 2009."

9. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Edukacija iz Gestalt psihoterapije

Mostovi, Zagreb i IGW - Institut za Integrativnu Gestalt terapiju, Würzburg pozivaju novu generaciju polaznika na edukaciju iz Gestalt psihoterapije.

8. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

VIII. Konferencija o 筽ortu Alpe-Jadran

U Opatiji 鎒 se od 4. do 6. lipnja 2009. odr綼ti VIII. Konferencija o športu Alpe-Jadran. Konferencija se odr綼va pod pokroviteljstvom Radne zajednice Alpe-Jadran, a organizator je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

3. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Sedmi susret pedagoga Hrvatske

Hrvatsko pedagogijsko društvo organizira za stru鑞e suradnike - pedagoge u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i na drugim du緉ostima Sedmi susret pedagoga Hrvatske.


3. 4. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Repozitoriji obrazovnih materijala

Repozitoriji obrazovnih materijala su kolekcije materijala namijenjene obrazovanju. U ovome 鎒 tekstu biti rije鑙 o repozitorijima digitalnih obrazovnih materijala koji su dostupni na Internetu. Prema definiciji objavljenoj u 鑑sopisu Edupoint repozitorij je zbirka digitalnog obrazovnog materijala koja omogu鎢je sustavno...

30. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Odr綼n informativni dan o potprogramu Comenius

Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Europskom komisijom organizirala je 24. o緐jka 2009. godine informativni dan o potprogramu Comenius.


19. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Novi pristup odgoju i obrazovanju

Promjene koje se doga餫ju u odgojno-obrazovnom sustavu proizašle su iz stanja koje imamo u sustavu, a podaci o obrazovnoj strukturi pokazuju da su te promjene i reforme u sustavu više nego nu緉e.

12. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Tjedan globalnog obrazovanja, 20. – 26. travnja 2009.

UNESCO poziva 鑜anice svojih Udru緀nih škola na sudjelovanje u Tjednu globalnog obrazovanja od 20. do 26. travnja 2009. godine. Tema ovogodišnjeg tjedna je "Otvorite knjige – otvorite vrata" koja 緀li osna緄ti ulogu pismenosti...


11. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Dani demokratskog obrazovanja

Od 15. do 20. o緐jka 2009. odr綼t 鎒 se Dani demokratskog obrazovanja, kojima 鎒 po prvi puta u Hrvatskoj biti predstavljena  ideja demokratskog modela obrazovanja u suradnji s organizacijom  EUDEC (European Democratic Education Community).

5. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Zapo鑕lo s radom novo Vije鎒 za nacionalni kurikulum

Dana, 4. o緐jka 2009. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa odr綼na je konstituiraju鎍 sjednica novoimenovanog Vije鎍 za nacionalni kurikulum. Za predsjednika Vije鎍 imenovan je dr. sc. Nevio Šeti, a za zamjenike...

4. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Rad psihologa s neurorizi鑞om djecom i s djecom s te筴o鎍ma u razvoju

Hrvatsko psihološko društvo - Sekcija za psihologiju osoba s posebnim potrebama poziva sve zainteresirane kolegice i kolege na edukacijski seminar "Rad s neurorizi鑞om djecom i djecom s teško鎍ma u razvoju".

2. 3. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Natje鑑j za me饀narodno priznanje COMENIUS EduMedia

Društvo za pedagogiju i informiranje iz Berlina (GPI, Gesellschaft für Pädagogik und Information) raspisuje natje鑑j za 14. dodjelu me饀narodnih priznanja COMENIUS EduMedia.


27. 2. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Poziv na trening za medijatore

甧lite li nau鑙ti uspješnije i lakše rješavati konfliktne situacije prijavite se na besplatni 鑕tverodnevni trening za budu鎒 medijatore u sklopu projekta „Mo緀mo to riješiti: Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba“. 

26. 2. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Program za cjelo緄votno u鑕nje

Program za cjelo緄votno u鑕nje (Lifelong Learning Programme) je program Europske zajednice usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja i stru鑞og usavršavanja. Program pokriva razdoblje od 2007. do 2013. godine.

17. 2. 2009. :: Autor: Sanja Milovi

Akcijsko istra緄vanje u funkciji profesionalnog razvoja u鑙telja i nastavnika

Agencija za odgoj i obrazovanje predstavila je rezultate projekta Akcijsko istra緄vanje u funkciji profesionalnog razvoja u鑙telja i nastavnika.

17. 2. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Natje鑑j Create the Future

Siemens d.d. pokrenuo je projekt  "Create the Future – Gradovi budu鎛osti" 鑙ji je cilj pokazati kako u鑕nici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj vide odr緄vi razvoj i prevladavanje infrastrukturnih izazova hrvatskih gradova u budu鎛osti.

4. 2. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Hrvatska zapo鑕la s pripremnim provo餰njem programa za cjelo緄votno u鑕nje

Dana 30. sije鑞ja 2009. Agencija za mobilnost i programe EU potpisala je s Europskom komisijom Ugovor  o pripremnom provo餰nju Programa za cjelo緄votno u鑕nje, najve鎒g programa Europske zajednice u podru鑚u obrazovanja.

4. 2. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Dr綼vni stru鑞i skup za voditelj 甋V-a sociologije, politike i gospodarstva i etike u gimnazijama i strukovnim 筴olama

Dr綼vni stru鑞i skup za voditelje 甋V-a sociologije, politike i gospodarstva i etike u gimnazijama i strukovnim školama odr綼t 鎒 se od 20. do 21. velja鑕 2009. u Zadru (hotel Funimation, Majstora Radovana 7), s po鑕tkom u 10 sati.

2. 2. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Projekt "Tesla u 筴oli"

Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 - CARNet u suradnji s Ministarstvom, znanosti, obrazovanja i športa pokre鎒 projekt „Tesla u školi“.

30. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Poziv na natje鑑j za potprograme Comenius i Grundtvig

S ciljem pove鎍nja mobilnosti te pripreme hrvatskih obrazovnih ustanova za punopravno sudjelovanje u aktivnostima Programa za cjelo緄votno u鑕nje, potprogramima Comenius i Grundtvig, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljem tekstu...

28. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Dan sje鎍nja na holokaust

Dr綼vni stru鑞i skup za u鑙telje i nastavnike povijesti Dan sje鎍nja na holokaust i spre鑑vanja zlo鑙na protiv 鑟vje鑞osti odr綼t 鎒 se u Zagrebu (Hotel Palace, Trg J. J. Strosmayera 10) i Jasenovcu (Javna ustanova Spomen podru鑚e Jasenovac) od 2. do 4. velja鑕 2009.


26. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Dr綼vni stru鑞i skup za voditelje 畊panijskih stru鑞ih vije鎍 ravnatelja osnovnih 筴ola

Stru鑞i skup za voditelje 畊panijskih stru鑞ih vije鎍 ravnatelja osnovnih škola, s podru鑚a svih 緐panija, odr綼t 鎒 se 28. i 29. sije鑞ja 2009. u Opatiji (Hotel Bristol), s po鑕tkom u 15 sati.

26. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Dr綼vni stru鑞i skup za voditelje 甋V-a stru鑞ih suradnika defektologa i u鑙telja/nastavnika defektologa

Dr綼vni stru鑞i skup za voditelje 畊panijskih stru鑞ih vije鎍 stru鑞ih suradnika defektologa i u鑙telja/nastavnika defektologa osnovnih i srednjih škola odr綼t 鎒 se od 5. do 6. velja鑕 2009. u Krapinskim toplicama (Hotel Aquae vivae, A....

22. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Stipendija za studij japanologije za u鑙telje i profesore osnovnih i srednjih 筴ola

Vlada Japana, Ministarstvo obrazovanja, kulture, športa, znanosti i tehnologije (MEXT) dodjeljuje jednu stipendiju za u鑙telje i profesore osnovnih i srednjih škola za jednoipolgodišnji studij japanologije u Japanu, s po鑕tkom u...

22. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Kako pripremiti i provesti identifikaciju nadarene djece?

Naklada Slap najavljuje edukaciju na temu "Kako pripremiti i provesti identifikaciju nadarene djece?", koja 鎒 se odr綼ti u Centru za edukacije i istra緄vanja Naklade Slap u Zagrebu, Miramarska 105.

21. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Literarni natje鑑j Nazor i mi

U povodu odr綼vanja "NAZOROVIH DANA“ Osnovna škola Vladimira Nazora iz Postira i Nacionalni odbor za proslavu „Nazorovi dani“ – Zagreb, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje, organiziraju 4. literarni natje鑑j „Nazor i mi“.

15. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Stru鑞i skupovi za u鑙telje i stru鑞e suradnike

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje organiziraju stru鑞e skupove u svim 緐panijama Republike Hrvatske na temu: Metrijska analiza i rezultati završnih ispita vanjskoga vrednovanja obrazovnih...


14. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

CARNetov E-te鑑j za e-mentore

甧lite li nau鑙ti kako voditi  i organizirati nastavu putem Interneta prijavite se na CARNetov E-te鑑j za e-mentore. E-te鑑j za e-mentore je prakti鑑n te鑑j prvenstveno namijenjen svim u鑙teljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama koji 緀le primijeniti online te鑑jeve u svojoj nastavi.


9. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Phun - program za u鑕nje fizike

Phun je besplatna edukacijska dvodimenzionalna digitalna igra pomo鎢 koje se u鑕nje fizike pretvara u zabavu. Phun je nekomercijalan, slobodno dostupan alat, a osnovni mu je cilj promocija znanosti i umjetnosti. Nastao je 2007. godine na švedskom Sveu鑙lištu Umeå te je kasnije razvijan u tvrtci Algoryx...

7. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Hrvatska postala partner u me饀narodnoj ﹌olskoj mre緄 "Global Gateway"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa slu綽eno se uklju鑙lo u me饀narodni internetski portal "Global Gateway" koji ure饀je Britanski savjet za kulturne veze u ime Britanskog ministarstva obrazovanja.

7. 1. 2009. :: Autor: Jasminka Maravi

Nacionalni okvirni kurikulum za pred筴olski odgoj i op鎒 obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj 筴oli

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i op鎒 obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi temeljni je dokument na kojemu se temelje odgoj i obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj...

22. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Stipendije ﹑anjolske agencije za me饀narodnu suradnju i razvoj (AECID)

Španjolska agencija za me饀narodnu suradnju i razvoj (AECID) objavila je natje鑑j za "Stipendije MAEC AECID" namijenjene stranim dr綼vljanima za studij u Španjolskoj tijekom ljeta 2009. godine i akademske godine 2009/10.


17. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Upravljanje slobodnim vremenom

U okviru tradicionalnog Sajma sporta i nautike, Zagreba鑛og velesajma u Zagrebu, odr綼t 鎒 se me饀narodna znanstveno-stru鑞a konferencija ispred Kineziološkog fakulteta, Sveu鑙lišta u Zagrebu s glavnom temom: „Upravljanje slobodnim vremenom“.

15. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Izobrazba u鑙telja, ravnatelja i obrazovnih inspektora

UNESCO u suradnji s MASHAV Centrom za me饀narodnu suradnju izraelskog Ministarstva za vanjske poslove, u obrazovnom centru Aharon Ofri u Ramat Rachelu u Jeruzalemu,  odr綼t 鎒 edukaciju pod nazivom "Izobrazba u鑙telja, ravnatelja i obrazovnih...


15. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodna suradnja osnovnih i srednjih 筴ola

Pisani zahtjevi osnovnih i srednjih škola kojima se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tra緄 nov鑑na potpora predvi餰na za realizaciju me饀narodnih aktivnosti, upu鎢ju se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na...


12. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Uspje筺ost obrazovnih sustava

Pro鑙tajte interesantno izvješ鎒 How the world's best-performing school systems come out on top . Izvješ鎒 je nastalo kao rezultat istra緄vanja koje je provodila tvrtka McKinsey and Company od o緐jka 2006. do o緐jka 2007. godine.

11. 12. 2008. :: Autor: Renata Ivankovi

Zavr筫tak projekta "Nove tehnologije i digitalni nastavni sadr綼ji"

Predavanjem za nastavnike XV. gimnazije u Zagrebu, 2. prosinca završio je projekt edukacije „Nove tehnologije i digitalni nastavni sadr綼ji“.

8. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

UNESCO - Kratki program obu鑑vanja u planiranju obrazovanja i upravljanju

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture RH obavještava da 鎒 se dvomjese鑞i Program obu鑑vanja u planiranju obrazovanja i upravljanju odr綼ti u Parizu, od velja鑕 do travnja 2009. u organizaciji UNESCO-ovog Me饀narodnog instituta...

3. 12. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

UNESCO / Keizo Obuchi istra緄va鑛e stipendije za 2009. godinu

Japanska Vlada i UNESCO dodjeljuju stipendije u znak sje鎍nja na pokojnog japanskog premijera Keiza Obuchija.


27. 11. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Za箃ita osobnih podataka

Osobni podaci su podaci koji jednozna鑞o opisuju svojstva, stanja i aktivnosti fizi鑛e osobe. Zakonom o zaštiti osobnih podataka ure餰na je zaštita osobnih podataka o fizi鑛im osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

7. 11. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Od 2009. besplatni ud綽enici i za sve srednjo筴olce

Od sljede鎒 školske godine 2009/10. besplatne ud綽enike dobit 鎒 svi u鑕nici osnovnih i srednjih škola, od prvog razreda osnovne škole do maturanata.

5. 11. 2008. :: Autor: Antun Zupanc

Suvremene strategije pou鑑vanja i u鑕nja djece s posebnim potrebama

Primjena ICT-a u rehabilitaciji i edukaciji djece s posebnim potrebama; OŠ pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

23. 10. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Informacijski izazovi EU

Pravni fakultet Sveu鑙lišta u Zagrebu i Europsko informacijsko udru緀nje (European Information Association – EIA) iz Velike Britanije organiziraju tri prakti鑞e radionice iz ciklusa „Informacijski izazovi EU”.

20. 10. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Ususret osobnim okru緀njima u鑕nja: sedam osnovnih vidova promjene koju donose

Pro鑙tajte prijevod sa緀tka 鑜anka On the way towards Personal Learning Environments: Seven crucial aspects, autora Sandre Schaffert i Wolfa Hilzensauera. Autori 鑜anka stru鑞jaci su na podru鑚u inovacija u obrazovanju uz primjenu weba....

15. 10. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodna suradnja osnovnih i srednjih 筴ola

Pisani zahtjevi osnovnih i srednjih škola kojima se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tra緄 nov鑑na potpora predvi餰na za realizaciju me饀narodnih aktivnosti, upu鎢ju se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na...

15. 10. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

﹌ole: partneri budu鎛osti

Njema鑛o Savezno ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s Goethe-Institutom i drugim obrazovnim ustanovama u SR Njema鑛oj pokrenulo je inicijativu pod nazivom "Škole: partneri budu鎛osti" kojom se 緀li do 2010. godine sagraditi mre綼 od 1000 partnerskih škola širom svijeta u kojima se intenzivno u鑙...

1. 10. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Rad u produ緀nom boravku

Suvremeni na鑙n 緄vota sve ve鎒m broju roditelja name鎒 potrebu zbrinjavanja djeteta mla餰 školske dobi koje nakon redovne nastave odlazi ku鎖 i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Samostalan boravak kod ku鎒 鑕sto izla緀 dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tijekom radnog dana name鎢...

25. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Savjetovanje „Ra鑥nalo u 筴oli XII“

Savjetovanje „Ra鑥nalo u školi XII“ u organiziaciji Hrvatskog društva za promicanje informati鑛og obrazovanja (HDPIO), pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i u suradnji sa Agencijom za odgoj i...


22. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Okrugli stol "Ljudska prava i inkluzivna odgojno-obrazovna politika"

U povodu obilje綼vanja 60. obljetnice Op鎒 deklaracije o ljudskim pravima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organizira okrugli stol na temu "Ljudska prava i inkluzivna odgojno-obrazovna politika".

22. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja

2. konferencija o superviziji Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja odr綼va se od 23. do 25. listopada 2008. u Opatiji.

15. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Knji緀vni natje鑑j - Knji緀vnost prevladava granice X

萢sopis "Perplex - magazin za mlade" iz Graza organizira kao i svake godine i 2008. godinu me饀narodni knji緀vni natje鑑j u kojem je mlade u dobi od 6 do 19 godina (starosne skupine A: 6. - 10. godina, B: 10. - 15. godina, C: 16. - 19. godina)...


10. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Poziv UNESCO-udru緀nim 筴olama i ostalim zainteresiranim 筴olama za uklju鑙vanje u akciju ENO Dan sa餰nja stabala

ENO-Environment Online, globalna virtualna škola i mre綼 za odr緄vi razvoj i globalno obrazovanje, na po鑕tku nove školske godine 22. rujna organizira akciju pod nazivom Dan sa餰nja stabala (Tree Planting Day).

3. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Pedago筴i standardi za pred筴olsko, osnovno i srednjo筴olsko obrazovanje

Upoznajte se s novim pedagoškim standardima za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

1. 9. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Materijali sa stru鑞ih skupova

Upoznajte se s materijalima sa stru鑞ih skupova razredne nastave odr綼nih tijekom o緐jka, lipnja i srpnja 2008. godine.

29. 8. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Konferencija o nacionalnim ispitima i samovrednovanju 筴ola

Dana 1. i 2. listopada 2008., u prostorijama Muzeja Mimara, Rooseveltov trg 5, odr綼t 鎒 se konferencija Nacionalni ispiti i samovrjednovanje škola: koraci u unaprje餰nju kvalitete obrazovanja.

28. 8. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

36. skup箃ina Hrvatskoga knji緉i鑑rskog dru箃va

U Puli 鎒 se od 1. do 4. listopada 2008. godine odr綼ti 36. Skupština Hrvatskoga knji緉i鑑rskog društva. Organizatori su Hrvatsko knji緉i鑑rsko društvo i Društvo bibliotekara Istre.

28. 8. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Mladi i pravo na osobni razvoj

Dana 8. prosinca u Knji緉ici grada Zagreba, Odjel za djecu i mlade, Star鑕vi鎒v trg 4, Zagreb odr綼t 鎒 8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Mladi i pravo na osobni razvoj.

27. 8. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

2. simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskoga jezika

2. simpozij u鑙telja i nastavnika hrvatskoga jezika odr綼t 鎒 se u Pore鑥 od 6. do 10. studenoga 2008. Tema Simpozija je jezik, knji緀vnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika. Radni dio Simpozija odvijat 鎒 se u dvije sesije: O (hrvatskom) jeziku iz...

27. 8. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Skup "Nasilje nad djecom i me饀 djecom"

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 27. do 29. studenoga 2008. godine, u organizaciji Studija psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku i Društva psihologa Osijek, odr綼t 鎒 se II. znanstveno-stru鑞i skup s temom „Nasilje nad djecom i me饀 djecom“.

25. 8. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

﹌ola medijske kulture

Od 27. - 29. kolovoza Udruga Medioteka organizira 3. obrazovni ciklus Škole medijske kulture koja je namijenjena edukaciji edukatora. Cilj je na taj na鑙n posredno pripomo鎖 podizanju kvalitete medijske kulture u školi i ostalim okru緅ima.

23. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Predstavljanje strategije razvoja sustava obrazovanja i znanosti RH

Prof dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa boravi u Barceloni na Euroscience Open Forumu, najpresti緉ijem europskom znanstvenom skupu koji okuplja interdisciplinarne stru鑞jake s podru鑚a biomedicinskih i humanisti鑛ih...

22. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Povezivanje 筴ola za odr緄vo dru箃vo

U organizaciji asocijacije European Schools Project (ESP), mre緀 Comenius, Sveu鑙lišta Tartu i estonske fondacije Tiger Leap, od 4. do 8. o緐jka 2009. godine u Tartu u Estoniji odr綼t 鎒 se 23. konferencija pod nazivom Povezivanje škola za odr緄vo društvo (Connecting Schools for Sustainable Society).

16. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Pedago筴i standardi usvojeni u svibnju 2008. godine

Prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.- 2010. obrazovna politika u Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, 2005. str. 11.) ima sljede鎒 prioritetne ciljeve:

15. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Objavljeni rezultati natje鑑ja za stipendirano poha餫nje ELA-e

Objavljeni su rezultati natje鑑ja za stipendirano poha餫nje E-learning akademije u akademskoj godini 2008/2009. Od 38 prijavljenih kandidata, odabrana su 24 stipendista koji 鎒 se na jesen upisati na programe E-learning Management, E-learning Tutoring i...

14. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Va緉e informacije o besplatnim ud綽enicima

U nastavku se upoznajte s pravilima o distribuciji besplatnih ud綽enika, popisom odobrenih ud綽enika i ostalim va緉im informacijama vezanim uz ud綽enike.

11. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Nacrt prijedloga zakona o djelatnosti pedagoga

Hrvatsko pedagogijsko društvo je, temeljem javne rasprave i prema sugestijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, prije nekoliko mjeseci pripremilo Nacrt prijedloga Zakona o djelatnosti pedagoga , kojim je predvi餰no i osnivanje...

11. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja

Od 16. do 18. listopada 2008. godine u Mostaru 鎒 se odr綼ti Me饀narodna znanstvena konferencija na temu Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja.

9. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Radionica za kori箃enje Quest Atlantisa u nastavi

Quest Atlantis je tehnologijom oboga鎒no okru緀nje za u鑕nje, koje zahtijeva odre餰ne vještine kako bi se mogao u鑙nkovito koristiti u u鑙onici.

8. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Zavr筫na 5. generacija ELA-e, a u tijeku su upisi u novu generaciju 2008/09.

Dana, 4. srpnja 2008. godine, završila je 5. generacija programa E-learning akademije. Na sve鑑noj dodjeli uru鑕no je 59 certifikata završenim e-learning managerima, tutorima i course designerima. Time su postali ELA alumni i pridru緄li se...

7. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Konceptualne mape u nastavi

Tehniku konceptualnog mapiranja razvio je Joseph D. Novak i njegov tim na sveu鑙lištu Cornell 70-ih godina prošlog stolje鎍. Novakov rad se bazirao na kognitivnim teorijama Davida Ausubela (teorija asimilacije), koji je naglašavao va緉ost predznanja kao mogu鎛ost da se u鑕 novi pojmovi. 萫sta je usporedba...

2. 7. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Cyberbulling - nasilje putem Interneta

Intervju s psihologinjom Marijom Krmek iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

24. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Produljen natje鑑j za stipendije na E-learning akademiji

U sklopu projekta informatizacije srednjih i osnovnih škola CARNet je, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Agencije za odgoj i obrazovanje, i ove godine raspisao natje鑑j za stipendije za poha餫nje tri programa...

16. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

1. me饀narodni Montessori kongres u Hrvatskoj

Od 18. do 21. lipnja 2008., u Novom Vinodolskom, pod visokim je pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Grada Novog Vinodolskog, odr綼t 鎒 se 1. me饀narodni Montessori kongres u Hrvatskoj s temom "Montessori kao odgoj za mir".

14. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

U鑕nje igranjem

U nastavku pro鑙tajte tekst U鑕nje igranjem autorice Lidije Kralj, koji je objavljen u lipanjskom broju 鑑sopisa Enter. 萳anak se objavljuje u originalnom obliku, uz odobrenje autorice i izdava鑑. Za pove鎍nje kliknite na slike.

12. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

4. regionalni sastanak koordinatora obrazovanja za demokratsko gra餫nstvo iz jugoisto鑞e Europe Vije鎍 Europe

12. i 13. lipnja 鎒 se u hotelu Dubrovnik u Zagrebu odr綼ti 4. sastanak koordinatora obrazovanja za demokratsko gra餫nstvo iz jugoisto鑞e Europe.

12. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Stvarala鑛o obrazovanje i uloga nastavnika

Zadatak u鑕nika je da u鑕. U鑕nju ih privla鑙 zanimljivo gradivo, 緀lja za uspjehom, pohvale nastavnika i roditelja, nagrade, strah od nastavnika ili od roditelja, 緀lja za afirmacijom i nastavkom školovanja.

11. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Natje鑑j za podno筫nje prijedloga za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi" za 2007. godinu

Na temelju Zakona o "Nagradi Ivan Filipovi" (Narodne novine, broj 61/91) i 鑜anka 3. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi" (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi"...

11. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodni natje鑑j "Premio Itamaray" na temu portugalskog jezika, brazilske kulture i knji緀vnosti

Brazilsko Ministarstvo vanjskih poslova promovira tre鎒 izdanje me饀narodnog natje鑑ja "Concurso Internacional de Monografias de Premio Itamaraty".

5. 6. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Pravila o distribuciji, kori箃enju i 鑥vanju besplatnih ud綽enika u osnovnim i srednjim 筴olama za 筴olsku godinu 2008./2009.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, donijelo je Pravila o distribuciji, korištenju i 鑥vanju besplatnih ud綽enika u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2008./2009.

31. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Otvoren natje鑑j za stipendije na CARNetovoj E-learning akademiji

CARNet je raspisao natje鑑j za 24 stipendije za poha餫nje tri programa E-learning akademije (ELA) u akademskoj godini 2008/2009.

31. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Philadelphijska 筴ola budu鎛osti

"Škola budu鎛osti" nastala je kroz suradnju The School District of Philadelphia i Microsofta te predstavlja model javno-privatnog partnerstva i primjer škole koja bi trebala zadovoljiti potrebe lokalnih zajednica za cjelo緄votnim i prilago餰nim obrazovanjem.

28. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Igra Wild Web Woods Vije鎍 Europe

Prvu europsku igru za djecu o sigurnom korištenju interneta, Wild Web Woods do 22. svibnja 2008. posjetilo je više od milijun posjetitelja iz 鑙tavog svijeta, a o鑕kuje se još i ve鎖 broj.

16. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Taktilna slikovnica

U Hrvatskoj knji緉ici za slijepe u Zagrebu, predstavljeno je taktilno izdanje slikovnice "Super je  bit' razli鑙t". Tekst slikovnice ispisan je brajicom u crnom uve鎍nom tisku latini鑞im slovima, a crte緄 su reljefno izdignuti, što omogu鎢je prepoznavanje slike dodirom. Za potrebe visoko slabovidne djece...

15. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Promoviran 鑑sopis Psihologijske teme

U Vije鎛ici Grada Rijeke 7. svibnja promovirana su dva broja 鑑sopisa Psihologijske teme Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

15. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Poziv za dostavu nastavnih materijala za obrazovanje za ljudska prava, demokratsko gra餫nstvo, toleranciju, kulturu mira i nenasilja

U sklopu obilje綼vanja 60. obljetnice Op鎒 deklaracije o ljudskim pravima u sjedištu UNESCO-a u Parizu koncem ove godine bit 鎒 postavljena izlo綽a "Šezdeset godina obrazovanja o ljudskim pravima".

15. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodne nagrade za pismenost UNESCO-a

Na ovogodišnjim natje鑑jima koji su u skladu s tematskim kalendarom Desetlje鎍 pismenosti Ujedinjenih naroda i 鑙ja je tema dvogodišnjeg razdoblja 2007.-2008. usredoto鑕na na veze izme饀 "Pismenosti i zdravlja", dodjeljivat 鎒 se sljede鎒 nagrade tri razli鑙te nagrade.

12. 5. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Otvoren javni poziv za prijavu projekata primjene informacijske tehnologije za 2008. godinu

Otvoren javni poziv za prijavu projekata primjene informacijske tehnologije za 2008. godinu


28. 4. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Objavljen popis odobrenih ud綽enika za osnovne 筴ole, gimnazije i srednje strukovne 筴ole u 筴olskoj godini 2008./2009.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na svojim je mre緉im stranicama objavilo popis odobrenih ud綽enika za osnovne škole, gimnazije i srednje strukovne škole za školsku godinu 2008./09.

21. 4. 2008. :: Autor: Ivana Vladilo

20. proljetna 筴ola 筴olskih knji緉i鑑ra Republike Hrvatske

Dvadeseto, jubilarno godišnje stru鑞o usavršavanje i razmjena iskustava školskih knji緉i鑑ra RH, s gostima iz Slovenije, Italije, Nizozemske i Hong Konga.

18. 4. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Me饀narodna suradnja osnovnih i srednjih 筴ola

Pisani zahtjevi osnovnih i srednjih škola kojima se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tra緄 nov鑑na potpora predvi餰na za realizaciju me饀narodnih aktivnosti, upu鎢ju se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na...

18. 4. 2008. :: Autor: Lidija Kralj

Kako se... Rade web-stranice u CARNetovom CMS-u

Online izrada školskog weba U sklopu usluga za osnovne i srednje škole CARNet je ponudio i sustav za izradu školskih web-stranica. Neke školske stranice izra餰ne u tom sustavu mogli ste vidjeti i u našoj...

17. 4. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Izvje箃aj s Prvog kongresa pedagoga Hrvatske

Mi, pedagozi, sudionici Prvog kongresa pedagoga Hrvatske, u Zagrebu od 19. do 21. rujna 2007. godine, razmotrili smo razli鑙ta pitanja stanja i budu鎛osti pedagogijske znanosti i pedagoške djelatnosti u kontekstu cjelo緄votnog obrazovanja i društva znanja.

10. 4. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

LIDA 2008

Od 2. do 7. lipnja 2008. godine u Dubrovniku i na Mljetu odr綼t 鎒 se godišnja me饀narodna konferencija i kolegij Knji緉ice u digitalnom dobu – Libraries in the Digital Age (LIDA) 2008. Konferencija LIDA odr綼va se od 2000. godine.

9. 4. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Prakti鑞i primjeri strategija pou鑑vanja u鑕nika s autisti鑞im sindromom

Na stranicama irskog Centra za podršku specijalnog obrazovanja (Special Education Support Service) nalaze se poveznice na video scenarije koji opisuju razli鑙te strategije pou鑑vanja u鑕nika s autisti鑞im sindromom . Ovi video isje鑓i pomo鎖 鎒...

2. 4. 2008. :: Autor: Robert Majeti

﹌ole i autorsko pravo

Britanski su mediji prošlog mjeseca objavili nekoliko 鑜anaka na temu kršenja autorskog prava od strane škola koje tu餰 fotografije objavljuju na svojim Internet stranicama.


27. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

﹌olska knji緉ica - Informacijska pismenost i poticanje 鑙tanja

Suvremena je školska knji緉ica informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte  kvalitetne škole koja radi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu.

26. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Dr綼vni seminar za u鑙telje i nastavnike fizike u osnovnim i srednjim 筴olama

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s e-školom FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva pripremila je nekoliko radionica za Dr綼vni seminar u鑙telja i nastavnika fizike. Seminar se odr綼va u Zadru od 25. do 28. o緐jka 2008. godine.

22. 3. 2008. :: Autori: Mirna Gajski, Arijana Mataga Tintor, mr. sc., Neven Topolnjak, prof.

U Velikoj Gorici odr綼n okrugli stol 'Nasilje u 筴oli'

U organizaciji Upravnog odjela za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj Grada Velike Gorice u Pu鑛om otvorenom u鑙lištu Velika Gorica, 6. o緐jka 2008. godine odr綼n je okrugli stol s temom „Nasilje u...

20. 3. 2008. :: Autor: Sanja Ledinek

﹌olski razvojni projekt – Developing the best learning practices for schools

m-LIVE (Learning in Virtual school Enviroment) Skupina u鑕nika i u鑕nica 8. razreda, koji polaze izbornu nastavu informatike, iz Osnovne škole Tituša Brezova鑛og u Zagrebu, provjerila je kako u praksi izgleda u鑕nje u virtualnom...

20. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Skripta o energiji sunca dostupna na Internetu

U sklopu projekta „Edukacijski kit za uporabu energije sunca“, DOOR je izradio skriptu namijenjenu prvenstveno nastavnicima, ali i u鑕nicima, kao i svim zainteresiranima za uporabu energije sunca.

18. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Festival matematike - otvoreno ekipno natjecanje 2008

Pozivamo vas na Festival matematike - Otvoreno ekipno natjecanje koje 鎒 se odr綼ti od 17. do 19. travnja u hotelu Histria u Puli. Natjecanje za osnovne škole odr綼t 鎒 se 18. travnja u 11:00 sati, a za srednje škole u 15:30 sati.

17. 3. 2008. :: Autor: Robert Majeti

Elektroni鑛a informativka

Iz Velike Britanije sti緐 vijesti da je tamošnje Ministarstvo školstva odlu鑙lo tradicionalna školska izvješ鎍 zamijeniti elektroni鑛im koja 鎒 se dostavljati putem elektroni鑛e pošte.


13. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Materijali sa stru鑞og skupa za pedagoge

U sije鑞ju ove godine u Stubi鑛im je Toplicama odr綼n stru鑞i skup Analiza plana i programa rada stru鑞ih suradnika pedagoga za stru鑞e suradnike pedagoge – voditelje 畊panijskih stru鑞ih vije鎍, mentore i savjetnike u osnovnim i srednjim školama.

11. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Europski forum inovativnih nastavnika 2008

U Zagrebu je 6. o緐jka 2008. godine otvoren trodnevni Europski forum inovativnih nastavnika (European Teachers Forum - ITF). Rije je o me饀narodnom okupljanju nastavnika koji se isti鑥 inovativnim primjerima upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi.

6. 3. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Perspektive cjelo緄votnog obrazovanja u鑙telja i odgojitelja

Odjel za izobrazbu u鑙telja i odgojitelja predškolske djece Sveu鑙lišta u Zadru i Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta u Pe鑥hu organiziraju me饀narodni znanstveno-stru鑞i skup Perspektive cjelo緄votnog obrazovanja...

28. 2. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Savjeti za izradu prezentacije

Korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi sve je prisutnije u našim u鑙onicama. 萫sto puta nastavnici se odlu鑥ju za korištenje prezentacija u nastavi. Me饀tim, prilikom izrade prezentacija potrebno je poznavati odre餰na pravila izrade kako bi prezentacija publici bila prihvatljiva,...

21. 2. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

3. kongres nastavnika matematike RH

Hrvatsko-matemati鑛o društvo uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje organizira 3. kongres nastavnika matematike RH, koji 鎒 se odr綼ti 2., 3. i 4. srpnja 2008. godine u Zagrebu.

18. 2. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

〆sti susret pedagoga Hrvatske

Stru鑞o znanstveni skup Šesti susret pedagoga Hrvatske odr綼t 鎒 se u Dubrovniku od 8. do 11. travnja 2008. godine u hotelu Dubrovnik Palace. Tema ovogodišnjeg susreta je Interkulturalna pedagogija i obrazovane komunikacije u povodu 2008. – Europske godine interkulturalnog dijaloga.


14. 2. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Postoji veliki problem u obrazovanju

Ne samo u SAD-u ve u cijelom svijetu trebamo redefinirati model u鑕nja. Treba stvoriti situaciju aktivnog u鑕nja i aktivnog izra綼vanja. Bitno je da se izra綼vanje i mišljenje u鑕nika ozbiljno uzima u obzir.

6. 2. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Stipendije za nastavnike koji pou鑑vaju o Holokaustu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Me饀narodni centar Yad Vashem nude 25 stipendija za nastavnike koji pou鑑vaju o Holokaustu. Edukacija 鎒 se odvijati u Me饀narodnoj školi za pou鑑vanje o Holokaustu Yad Vashemu (Jeruzalem,...


4. 2. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Novi priru鑞ik za mlade edukatore

U ponedjeljak, 28. sije鑞ja, u prostorijama Autonomnog centra - ACT u 萢kovcu odr綼na je javna prezentacija Priru鑞ika za školu mladih edukatora na podru鑚u prevencije ovisnosti.

31. 1. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Agencija za obrazovanje odraslih

Agencija za obrazovanje odraslih javna je ustanova osnovana je 2006. godine. Djelatnost joj je pra鎒nje, razvitak, vrednovanje i unaprje餰nje obrazovanja odraslih. Obrazovanje odraslih temelji se na na鑕lu cjelo緄votnog u鑕nja, a mo緀 biti formalno, neformalno i informalno.


30. 1. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Interaktivno u鑕nje uz pomo pametnih plo鑑

Pametne plo鑕 su izvrsno sredstvo za prezentiranje, ali su i izvrstan alat koji omogu鎍va interaktivno pou鑑vanje i u鑕nje. Interaktivno pou鑑vanje podrazumijeva korištenje strategija koje stimuliraju povratne informacije od u鑕nika.

23. 1. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Centar Mali korak

Centar mali korak je nevladina organizacija 鑙ji je glavni cilj promicanje i unapre餰nje kulture mira i nenasilja, ljudskih prava i demokrati鑞og gra餫nskog djelovanja.

16. 1. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

﹌otski primjer kori箃enja ra鑥nalnih igara u nastavi

Posljednjih godina u obrazovnoj zajednici raste interes za ideju o korištenju ra鑥nalnih igara radi anga緄ranja i motiviranja u鑕nika. Smatra se kako ra鑥nalne igre predstavljaju poveznicu današnjih i škola budu鎛osti.

11. 1. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Suvremena strukovna 筴ola

Stubi鑛e Toplice, Hotel „Matija Gubec“, 10.01. i 11.01.2008. – „Današnji u鑕nik mo緀 o鑕kivati  10-14 zaposlenja do 38 godine“, „10 najtra緀nijih poslova 2010. nisu postojali u 2004.“, „Koli鑙na tehni鑛ih informacija se udvostru鑙 svake dvije godine, o鑕kuje se da 鎒 se...

10. 1. 2008. :: Autor: Jasminka Maravi

Razvojno-integrativna supervizija u razrednoj nastavi

萫trnaest voditeljica 緐panijskih stru鑞ih vije鎍 Viroviti鑛o-podravske, Po緀ško-slavonske i Osje鑛o-baranjske 緐panije uklju鑙lo se u projekt uvo餰nja supervizije u sustav odgoja i obrazovanja tijekom 2007/08. školske godine.

12. 12. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

20. proljetna 筴ola 筴olskih knji緉i鑑ra

U Opatiji 鎒 se od 2. do 5. travnja 2008. godine odr綼ti 20. proljetna škola školskih knji緉i鑑ra. Središnja tema škole bit 鎒 Suradnja u informacijskom društvu – s obzirom na potrebe knji緉i鑑rstva. 


6. 12. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Zavr筺a konferencija projekta CARDS 2003 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Završna konferencija projekta CARDS 2003 odr綼na je 29. studenoga 2007. u Hotelu Antunovi u Zagrebu. Projekt CARDS 2003 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje zapo鑕o je 1. sije鑞ja 2006. i završit 鎒 31. prosinca 2007.

5. 12. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Eksperiment "rupa u zidu"

U Indiji 緄vi milijarda ljudi tj. svaki šesti stanovnik Zemlje. Polovina stanovnika je nepismeno, a samo svaki 鑕tvrti stanovnik ima pristup Internetu. Oko 350 milijuna Indijaca 緄vi od samo jednog dolara dnevno. Unato tome u Indiji se nalaze predstavništva nekih od najve鎖h svjetskih tvrtki naprednih tehnologija te...

4. 12. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Otvoren Regionalni centar strukovnog obrazovanja u odr緄voj gradnji i obnovljivim izvorima energije – REVETIS

Prošlog je mjeseca u 萢kovcu otvoren Regionalni centar strukovnog obrazovanja u odr緄voj gradnji i obnovljivim izvorima energije - REVETIS .

14. 11. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

MySpace generacija

Mnogi su nastavnici u današnje vrijeme suo鑕ni sa sve ve鎖m zahtjevima i potrebama svojih u鑕nika vezanim uz poznavanje i korištenje tehnologije u nastavi. U 鑜anku iz 鑑sopisa The Guardian pod nazivom "Talking about the MySpace Generation" autorica Judith Kneen daje upute nastavnicima kako se pribli緄ti i...

12. 11. 2007. :: Autor: Ivana Vladilo

Timski rad stru鑞ih suradnika u 筴oli

U Strojarskoj školi za industrijska i obrtni鑛a zanimanja u Rijeci suradnja stru鑞ih suradnika izrazito je plodonosna, zahvaljuju鎖 鑙njenici da su i knji緉i鑑r i psiholog visoko motivirani u primjenjivanju novih znanja i novih metoda rada ste鑕nih kroz brojne oblike stru鑞og usavršavanja kojima s interesom...

31. 10. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Nastavna umije鎍

Koja su sve znanja i osobine nastavnika potrebne za u鑙nkovito pou鑑vanje? Prema knjizi Chrisa Kyriacoua za uspješno pou鑑vanje nastavnici bi trebali posjedovati i razvijati temeljna nastavna umije鎍. Autor ka緀: "Biti djelotvoran nastavnik zna鑙 znati 鑙me i kako potaknuti u鑕nike da u鑕".

23. 10. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Konferencija o kvaliteti obrazovanja u Hrvatskoj

Dana 10. listopada 2007. godine u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu odr綼na je konferencija Osiguranje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

15. 10. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Slikovni rje鑞ik

Slikovni rje鑞ik namijenjen je djeci ošte鎒nog sluha mla餰 školske dobi. Osmišljen je kao priru鑞ik za razvoj po鑕tnog govora, 鑙tanja i pisanja. Autori rje鑞ika su Nataša Ozimec-Patafta i Branko Strga鑙, djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ u 鑙joj je ediciji u...

11. 10. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Uklju鑙te se u program "Za sigurno i poticajno okru緀nje u 筴olama"

Ured UNICEF-a za Hrvatsku od 2003. provodi program "Za sigurno i poticajno okru緀nje u školama" s ciljem suzbijanja vršnja鑛og zlostavljanja. Do sada je u projekt uklju鑕na 231 škola, a program su uspješno...

10. 10. 2007. :: Autor: Daliborka Pa筰

Zapo鑕le prijave na natje鑑j "Primjena ra鑥nala u obrazovanju"

Pozivamo Vas da se prijavite na natje鑑j „Primjena ra鑥nala u obrazovanju“, organiziran u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i tvrtke Microsoft Hrvatska.


3. 10. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

﹌ola u kinu

Hrvatski filmski savez i zagreba鑛i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport u ponedjeljak 1. listopada 2007. godine zapo鑕li su s realizacijom projekta Škola u kinu. Za u鑕nike od prvog do osmog razreda organizirat 鎒 se filmske projekcije prilago餰ne uzrastu u鑕nika.

26. 9. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Priru鑞ik za 筴ole bez nasilja

Prošlog je tjedna UNICEF predstavio Priru鑞ik projekta Za sigurno i poticajno okru緀nje u školama autorice Jasenke Pregrad. Priru鑞ik je rezultat akcije Stop nasilju me饀 djecom u kojoj je sudjelovalo više od 200 škola i 120.000 djece iz cijele Hrvatske, a koju je predvodio prvi ambasador dobre volje...

19. 9. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Edupointovi online ud綽enici

Na stranicama CARNetovog Edukacijskog centra Edupoint mo緀te prona鎖 dva online ud綽enika, korisna svima, ali najvjerojatnije posebno zanimljiva školskim knji緉i鑑rima. Rije je o ud綽enicima "Pretra緄vanje i vrednovanje informacija na Internetu" i "Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u...


19. 9. 2007. :: Autor: Jasna Tingle

E-learning akademija

E-learning se 鑕sto spominje kao inovacija u obrazovanju koja je dobrodošla, 鑕sto prisutna u obrazovnim sustavima bogatijih zemalja, gotovo imperativ i za nas. To je vjerojatno to鑞o, no mo緀mo li i trebamo li prihvatiti te pretpostavke bez dubljeg promišljanja o stvarnim izazovima i mogu鎖m rizicima? 甧limo li...

18. 9. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Prijedlozi novih pedago筴ih standarda

Upoznajte se s prijedlozima novih pedagoških standarda za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Prijedlozi novih standarda proistekli su iz strateškog dokumenta Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. , koji je Vlada usvojila u lipnju 2005. godine.


16. 9. 2007. :: Autor: Branka Antunovic Piton

5. stru鑞o metodi鑛i skup - Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj 筴oli - Pula 2007

Hrvatsko-matemati鑛o društvo - Podru緉ica „Istra“ organizira 5. stru鑞o-metodi鑛i skup Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi, koji 鎒 se odr綼ti od 4. do 6. listopada 2007. godine u hotelu...

6. 9. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Otvoren natje鑑j za stipendije na E-learning akademiji

U sklopu projekta informatizacije srednjih i osnovnih škola CARNet raspisuje natje鑑j za stipendirano poha餫nje E-learning akademije, namijenjen zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, prvenstveno nastavnicima, ravnateljima i stru鑞im...


23. 8. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Dru箃veno umre綼vanje

Društveno umre綼vanje (eng. social networking) zasniva se na zamisli da pojedina elektroni鑛i povezana ra鑥nala mogu tvoriti temelj za stvaranje ra鑥nalno posredovane društvene interakcije. Društvene mre緀 povezuju ljude s najrazli鑙tijim interesima, a trenutno je u porastu uporaba društvenih mre綼 u...

1. 8. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Subvencionirani krediti za u鑙telje

Prosvjetni radnici u osnovnim i srednjim školama mo鎖 鎒 od jeseni dizati subvencionirane stambene kredite uz kamatu od 1,67 posto, na najviši iznos od 800.000 kuna. Ostatak kamate subvencionirat 鎒 Ministarstvo znanosti.

27. 7. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Izrada weba

甧lite li osmisliti i izraditi web svojeg predmeta ili dijela nastavnog gradiva ili 緀lite da vaši u鑕nici izrade web stranice na odre餰nu temu? Potrebne su vam što jednostavnije upute, ali i multimedijalni elementi kojima 鎒te obogatiti stranice? Tada posjetite stranice britanskog televizijskog kanala Channel 4...

25. 7. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Teachers TV

Teachers TV je digitalni TV kanal za nastavnike koji je zapo鑕o s radom u velja鑙 2005. godine. Teachers TV je osnovala britanska vlada, to鑞ije Department for Children, Schools and Families, a njome rukovodi neovisni konzorcij Education Digital, koji sa鑙njavaju Brook Lapping Productions, ITV i Institute of Education.

19. 7. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Online alati za nastavu

U nastavku su predstavljeni neki od online alata za upotrebu u nastavnom procesu. Predstavljeni alati su ili u potpunosti slobodno dostupni ili imaju slobodno dostupnu ina鑙cu. Navedeni alati pru綼ju mogu鎛ost za oboga鎖vanje nastave, ali i za olakšavanje obje uloge - i u鑕ni鑛e i nastavni鑛e.

16. 7. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Provo餰nje istra緄vanja u nastavi

Kako bi mogli valorizirati i unapre餴vati svoj rad nastavnici bi trebali usvojiti prakti鑞e i teorijske osnove znanstvenog istra緄vanja odgoja i obrazovanja.

13. 7. 2007. :: Autor: Ljerka 萿lina

﹌olsko gradivo na Internetu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s CARNetom nedavno je testiralo svoj projekt školskog gradiva na Internetu na 40 srednjih škola.


9. 7. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Profesionalna orijentacija

Osnovni cilj profesionalne orijentacije je podrška u odabiru zanimanja. Profesionalna orijentacija ima veliku va緉ost u formiranju odgovaraju鎒g stava prema radu, stvaranja profesionalnog duha i zadovoljstva u budu鎒m radu.

28. 6. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Obrazovani programi u osnovnom i srednjem 筴olstvu

Upoznajte se s nastavnim planovima izra餰nima na temelju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

27. 6. 2007. :: Autor: Karmen Sadai

PUP - Priru鑞ik za u鑕nje i pou鑑vanje

U novoobjavljenom digitalnom materijalu PUP - Priru鑞ik za u鑕nje i pou鑑vanje nalaze se i sadr綼ji koji 鎒 biti zanimljivi  stru鑞im suradnicima. PUP sadr緄 primjere i predloške razli鑙tih instrumenata za vrednovanje napredovanja u鑕nika i u鑙naka nastave te samovrednovanje; za prikupljanje, obradu i analizu podataka;...

27. 6. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Wiki u nastavi

Wiki je ime jednog specifi鑞og alata za upravljanje sadr綼jem (CMS - Content Management System). Od drugih takvih sustava razlikuje se po tome što dinami鑛o stvaranje web sadr綼ja nije ograni鑕no na u緄 broj korisnika, nego to mo緀 鑙niti svatko tko to 緀li.

20. 6. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Igra u nastavi

"Razlog zbog kojeg ve鎖na djece ne voli školu nije to što je rad prete綼k, nego jer je potpuno dosadan"  (dr. Seymour Papert, prof. na Institutu tehnologije u Massachusettsu). Prema izvještaju Ameri鑛e akademije za pedijatriju (American Academy of Pediatrics) nestrukturirana igra je zdrava i...

8. 6. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Rad na CUC-u donosi bodove!

Ovogodišnja deveta po redu CARNetova korisni鑛a konferencija CUC 2007 odr綼t 鎒 se od 19. do 21. studenog 2007. godine na Tehni鑛om fakultetu u Rijeci , pod naslovom Korisnik u fokusu.

6. 6. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Hrvatski jezi鑞i portal

Na Internetu je nedavno objavljen Hrvatski jezi鑞i portal , nastao u suradnji izdava鑛e ku鎒 Novi Liber i Sveu鑙lišnog ra鑥nskog centra – Srce. Rije o prvom Internetom distribuiranom enciklopedijskom rje鑞iku hrvatskoga jezika s integriranim spelling-checkerom i interaktivnim pravopisnim savjetnikom.


4. 6. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

U鑕nje 鑙tanja

Metoda u鑕nja 鑙tanja pod nazivom sinteti鑛a fonetika postigla je izniman uspjeh u Škotskoj.  U鑕nje 鑙tanja malobrojnima je lako, kod ve鎖ne zahtjeva velik trud, a dio djece ima iznimne poteško鎒 pri usvajanju te vještine. U鑕nje 鑙tanja u prosjeku je te緀 za djecu iz siromašnih obitelji kao i za...

17. 5. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Obrazovanje odraslih

Potrebe za obrazovanjem odraslih u Hrvatskoj specifi鑞e su zbog restrukturiranja gospodarstva i visoke stope nezaposlenosti. Izra緀na je potreba za prekvalifikacijom (ne)zaposlenih kako bi se pove鎍la zapošljivost.

3. 5. 2007. :: Autor: doc.dr.sc. Renata Glavak Tkali

Rad nastavnika s agresivnom djecom

Pored rada na obrazovanju nastavnik tako餰r ima odgojnu ulogu u radu s djecom. Osnovna je zada鎍 nastavnika da kod djece poti鑕 pozitivne oblike ponašanja i radi na suzbijanju negativnih, a u interesu djeteta. Kako bi to postigao, treba uo鑑vati 鑙mbenike koji doprinose poreme鎍jima u ponašanju kao i one koji utje鑥...

27. 4. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Usavr筧vanje nastavnika - program Pestalozzi

U sklopu svojih aktivnosti Vije鎒 Europe provodi program usavršavanja nastavnika i edukatora Pestalozzi. Vije鎒 Europe je me饀narodna organizacija sa sjedištem u Strasbourgu 鑙ji su glavni zadaci ja鑑nje demokracije, zaštita ljudskih prava i pravne dr綼ve u Europi.

5. 4. 2007. :: Autor: Renata Simunko

Repozitorij 筴olskog knji緉i鑑rstva

Školski knji緉i鑑ri va緉i su sudionici odgojno-obrazovnog proces koji sudjeluju u svim aspektima školskog 緄vota. Kako bi na jednom mjestu razmjenjivali dokumente i informacije va緉e za njihov rad, pokrenuli su i odr綼vaju repozitorij školskog knji緉i鑑rstva.

4. 4. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Pedagogija Marije Montessori

Maria Montessori postala je 1896. godine prva 緀na lije鑞ica u Italiji. Godine 1907. otvorila je Dje鑚u ku鎢 (Casa dei Bambini) u kojoj razvija i provodi metodiku rada s djecom s posebnim potrebama. Dva je puta nominirana za Nobelovu nagradu za mir.

2. 4. 2007. :: Autor: Karmen Sadai

Reggio pristup

U radu se govori o Reggio pristupu, koncepciji Lorisa Malaguzzija, u osnovi koje su 3 na鑕la: konstruktivizam, zorno u鑕nje i škola otvorena zajednici. Koncepcija se temelji na u鑕nju Deweya, Piageta i Vigotskog. 

29. 3. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Linije financiranja - europski obrazovni programi za 筴ole

Obrazovni sustav je temelj svakog društva. Me饀tim, bez institucionalne podrške obrazovnim programima nije mogu sustavni razvoj obrazovnog sustava niti društva u cjelini.

19. 3. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Akcijsko istra緄vanje

Akcijsko je istra緄vanje istodobno i akcija (u smislu mijenjanja i unapre餴vanja) i istra緄vanje (u smislu spoznavanja efekata tih akcija, odnosno promjena).

1. 3. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Koraci u pokretanju online kolaboracijskog projekta

Online kolaboracijski projekti su projekti koje zajedni鑛i vodi grupa nastavnika. Primjer globalnog kolaboracijskog projekta jest Wikipedija. Online kolaboracijski projekti uklju鑥ju nastavnike i u鑕nike koji rade na istra緄vanju nekog problema....

24. 1. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Projektno u鑕nje

Projektno u鑕nje poma緀 u鑕nicima u razvijanju vještina va緉ih u društvu znanja u kojem je naglasak na korištenju tehnologije. Projektno u鑕nje jest metoda pou鑑vanja u kojoj se u鑕nici anga緄raju u kontinuiranom, suradni鑛om istra緄vanju. Projektno u鑕nje razlikuje se od istra緄va鑛oga upravo zato što...

15. 1. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Agencija za strukovno obrazovanje

Kako bi Republika Hrvatska postala integralni subjekt razvijene Europske unije name鎒 se potreba preoblikovanja i razvoja strukovnog obrazovanja kao osnove za razvoj hrvatskog gospodarstva i društva.

10. 1. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Kalendar 筴olske godine 2006./2007.

Upoznajte se s kalendarima školske godine za osnovne i srednje škole.

10. 1. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Napredovanje, stru鑞i ispiti, natjecanja i smotre

U nastavku saznajte nešto više o uvjetima za napredovanje, upoznajte se s pravilnicima o polaganju stru鑞ih ispita te s planiranim natjecanjima i smotrama.


10. 1. 2007. :: Autor: Jasminka Maravi

Dr綼vna matura

Iako 鎒 prvu dr綼vnu maturu gimnazijalci po鑕ti polagati u školskoj godini 2008/2009., pripreme su zapo鑕le u svibnju 2006. polaganjem nacionalnih ispita.


4. 12. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Online testiranje

Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u nastavi nudi nam brojne mogu鎛osti i u procesu evaluacije znanja. Upotrebom alata za samoprocjenu i procjenu znanja obogatit 鎒te i olakšati proces ocjenjivanja te omogu鎖ti da formativno ocjenjivanje (testiranje uz dobivanje povratnih podataka tijekom procesa u鑕nja...

30. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

20 osnovnih vje箃ina u kori箃enju tehnologije koje bi nastavnici trebali posjedovati

U današnje vrijeme kada je informacijska tehnologija sastavni dio nastave, zahtjevi za vještinama korištenja informacijske tehnologije koje nastavnici trebaju posjedovati sve su ve鎖.


18. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu 筴olu - HNOS

S ciljem razvijanja "škole po mjeri u鑕nika" izra餰n je Hrvatski nacionalni obrazovni standard - HNOS kao osnova za promjene u programiranju i na鑙nu rada u osnovnom školstvu.

16. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Problemi u pona筧nju

Kako sprije鑙ti problemati鑞o ponašanje primjenom podrške pozitivnom ponašanju saznajte u tekstu koji slijedi.

16. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Problemi u pona筧nju

Kako sprije鑙ti problemati鑞o ponašanje primjenom podrške pozitivnom ponašanju saznajte u tekstu koji slijedi.

14. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za odgoj i obrazovanje pru綼 stru鑞u potporu predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj uklju鑥ju鎖 i školovanje djece hrvatskih gra餫na u inozemstvu.

14. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Ministarstvo znanosti obrazovanja i 筽orta

Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od: predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visoke naobrazbe. Za sve 鑕tiri sastavnice nadle緉o je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

13. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Daroviti u鑕nici

Darovita i talentirana su ona djeca koja su od stru鑞e osobe identificirana kao naro鑙to sposobna za velika postignu鎍. Da bi mogla realizirati svoje mogu鎛osti i ostvariti maksimalan doprinos za sebe i za društvo, ta djeca imaju potrebe za diferenciranim programima i obrazovnim uslugama koje znatno prelaze ono što...

13. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje je postupak vrednovanja svih va緉ih 鑙njenica o u鑕nikovim postignu鎖ma tijekom pra鎒nja i ispitivanja, a izra綼va se ocjenom. Izbor metoda vrednovanja znanja ovisi o ciljevima obrazovanja i o tome što 緀limo vrednovati: znanje studenta, nastavnika ili kvalitetu programa i kolegija.

13. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

U鑕nici s posebnim potrebama

Osobe s teško鎍ma u razvoju donedavno su bile institucionalizirane i marginalizirane u društvu.

13. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

U鑕nici s posebnim potrebama

Osobe s teško鎍ma u razvoju donedavno su bile institucionalizirane i marginalizirane u društvu.

13. 11. 2006. :: Autor: Jasminka Maravi

Daroviti u鑕nici

Darovita i talentirana su ona djeca koja su od stru鑞e osobe identificirana kao naro鑙to sposobna za velika postignu鎍. Da bi mogla realizirati svoje mogu鎛osti i ostvariti maksimalan doprinos za sebe i za društvo, ta djeca imaju potrebe za diferenciranim programima i obrazovnim uslugama koje znatno prelaze ono što...

Arhiva na筰h vijesti
Edu.hr portal CMS za 筴ole CARNetova korisni鑛a konferencija Elektroni鑛i identitet Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za 筴ole namijenjen u鑕nicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih 筴ola Nacionalni portal za u鑕nje na daljinu Moodle

U鑕ni鑛i radovi

Autorska prava

Donosimo rad Tee Hrgovi, u鑕nice 2.a razreda Gimnazije Vukovar. U鑕ni鑛i je uradak nastao na nastavi informatike u sklopu obrade prezentacijskih tehnika i sadr綼ja koji se u prezentacijama koriste pri 鑕mu je naglasak...

Nastavni materijali

Idejni i okvirni projekt

Idejni prijedlog za uklju鑙vanje gospodarstvenika i Industrijsko-obrtni鑛e škole Šibenik u rad studija kroz izvo餰nje nastave  prakti鑞ih vje綽i studija na funkcionalnoj i realnoj tehnici koja bi se dijelom...

Audio&video

Znanjem do zdravlja

Kako 緄vjeti zdravije i sretnije? Kako mnoge teško鎒 i bolesti sprije鑙ti, a kako što uspješnije lije鑙ti? Kako o svome zdravlju brinuti? Emisija Znanjem...

323. pr. Kr. - ro餰n Aleksandar III. Veliki, makedonski kralj....

Copyright © 2010 CARNet. Sva prava pridr綼na | Uvjeti kori箃enja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNet.hr
presko鑙 na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr