2008-02-27 00:00:00

Europski parlament mladih Hrvatske
Europski parlament mladih Hrvatske (EPMH) kao nevladina, neprofitna i samostalna udruga djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Kako bismo vam što bolje predstavili EPMH i upoznali vas s načinom učlanjenja razgovarali smo s Draženom Puklavecom, članom Upravnog odbora EPMH-a.

Kada je osnovan EPMH  i na čiju inicijativu?

Europski parlament mladih Hrvatske osnovan je 1994. godine na inicijativu gospođe Maje Rozman, profesorice engleskog jezika, koja je ujedno i prva predsjednica EPMH-a i sadašnja počasna predsjednica organizacije.

Nalazi li se EPMH u okviru neke veće, krovne organizacije?

EPMH djeluje u okviru krovne europske organizacije European Youth Parliament (EYP), osnovane 1987. godine. EYP je poseban projekt Zaklade Heinza Schwarzkopfa. Središnji ured EYP-a, koji se nalazi u Berlinu, zadužen je za koordinaciju rada nacionalnih odbora Europskog parlamenta mladih u 35 europskih zemalja te za nadgledanje organizacije međunarodnih zasjednja EYP-a. Godišnje se održe dva međunarodna zasjedanja s oko 250 sudionika. Na zadnja dva zasjedanja koja su održana u Potsdamu i Dublinu Hrvatska je imala svoje predstavnike.

Koje je područje djelovanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske?

Europski parlament mladih djeluje primarno kroz organizaciju susreta mladih na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Ogranizacijom nacionalnih zasjedanja pokušavamo svoj rad proširiti na područje cijele Hrvatske. Dosada su, uz zasjedanja u Zagrebu, održana i zasjednja u Sisku i Lovranu. Uz to, na nacionalna zasjedanja pozivali smo i škole iz Kutine, Virovitice, Varaždina, Krapine, Splita, Rijeke i drugih gradova.

Koji su ciljevi EPMH?

EPMH je osnovan s ciljem promoviranja svijesti o pripadnosti europskoj civilizaciji i kulturi među srednjoškolcima i studentima, poticanja interesa za društvena i povijesna zbivanja, demokratske procese te poticanja na slobodno iskazivanje stavova. EPMH djeluje s ciljem povezivanja mladih Hrvatske s mladima drugih europskih zemalja te podučavanja mladih o radu ključnih europskih institucija.

Tko se može uključiti u rad te kako se može postati članom Parlamenta?

Članom mogu postati studenti i srednjoškolci, učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, s navršenih 16 godina.

U pravilu, svi učenici koji sudjeluju kao delegati na nacionalnom zasjedanju automatski postaju naši članovi. Ako škola koju pohađate nije pozvana na zasjedanje, a vama se sviđa rad EPMH-a i želite se uključiti, samo trebate pronaći još četvero ili petero ljudi iz vaše škole zainteresiranih za EPMH i javiti svoja imena i ime vaše škole na moj mail dpuklavec@gmail.com i možete biti sigurni da ćemo vas pozvati na sljedeće nacionalno ili regionalno zasjedanje koje ćemo organizirati.

Zbog čega bi se srednjoškolci trebali uključiti u rad  Parlamenta?

Osim što je Parlament sjajna prilika za usavršavanjem jezičnih i govorničkih vještina (sav program odvija se na engleskom i francuskom, službenim jezicima EYP-a, a osnovni princip rada je izvođenje jedne vrste parlamentarne debate), Parlament je i mjesto na kojem mladi ljudi mogu slobodno govoriti o stvarima o kojima ih se inače ne pita kao što su: vanjska politika Republike Hr vatske i Europske Unije, ekomomske migracije, prava manjina i ljudi s posebnim potrebama, oblikovanje europske kulture, klimatske promjene ili održivi razvoj urbanih sredina.

Ovo su samo neke od tema o kojima se raspravlja na našim zasjedanjima. Osim što produbljuju svoje znanje o područjima o kojima raspravljaju, učenici se također uče važnim, univerzalno vrijednim vještinama kao što su timski rad, bonton u raspravi, spremnost na kompromisna rješenja i poštovanje tuđeg mišljenja.

Naravno, upoznavanje vršnjaka iz svih dijelova Europe i putovanje uzduž i poprijeko iste samo su bonus.

Koliko je trenutno učenika uključeno u rad parlamenta?

U ovom trenutku EPMH broji oko 140 članova, što srednjoškolaca, što studenata, od kojih je otprilike 30 aktivno uključeno u rad udruge.

Što Vas je motiviralo da se uključite u Europski parlament mladih Hrvatske? Kada ste postali član Upravnog odbora i koja je Vaša uloga?

U rad EPMH uključio sam se iz čiste znatiželje, kada je moja škola dobila poziv na sudjelovanje na 17. nacionalno zasjedanje koje je održano 2003. g. u Zagrebu. Velika motivacija bila je i to što sam izabran da budem član hrvatske delegacije koja je sudjelovala na 45. međunarodnom zasjedanju EYP-a koje je održano u Durhamu 2004. g. Član Upravnog odbora postao sam 2006. g. i zadužen sam za komunikaciju s našim članovima i središnjim uredom EYP-a, te pripremu delegacija za međunarodna zasjedanja.

Koja su prava i obaveze članova parlamenta?

Njihovo osnovno pravo je da sudjeluju u svim aktivnostima koje organiziraju EPMH ili ostali nacionalni odbori EYP-a. Također imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine EPMH s pravom glasa pri odlučivanju i pravo izbora u sva tijela udruge. Obavezni su se pridržavati Statuta udruge, promicati interese Republike Hrvatske i EPMH u zemlji i inozemstvu, te naravno čuvati i podizati ugled EPMH.

Kakvi su planovi  EPMH-a za budućnost?

Kratkoročan plan je u sljedećih šest mjeseci organizirati 21. nacionalno zasjedanje i dva do tri regionalna zasjedanja. Dugoročan plan je proširiti program EPMH u što više srednjih škola u Hrvatskoj i po mogućnosti osnovati gradske i regionalne klubove EPMH. Uz to, sramežljivo se počela spominjati mogućnost da organiziramo veliko međunarodno zasjedanje EYP-a u Hrvatskoj kroz sljedećih godinu ili dvije dana, ali ako se to dogodi, već ćete o tome čuti.


www.skole.hr