2008-03-20 00:00:00

Skripta o energiji sunca dostupna na Internetu
U sklopu projekta „Edukacijski kit za uporabu energije sunca“, DOOR je izradio skriptu namijenjenu prvenstveno nastavnicima, ali i učenicima, kao i svim zainteresiranima za uporabu energije sunca.

Skripta sadrži činjenice povezane sa sunčevim zračenjem, prikaz uporabe energije sunca, kao i prijedloge za brojne pokuse povezane s uporabom sunčeva zračenja, pa će biti korisna svim nastavnicima koji rade na približavanju ove zanimljive materije svojim učenicima. Skripta je trajno dostupna na portalu MojaEnergija, na web stranici projekta, http://www.MojaEnergija.hr/projekti/edukacijski_kit.

Opširnije

Energija je povezana sa svim aspektima našeg života – daje nam svjetlo, grije nas, pokreće naše aute, omogućava rad kućanskih aparata, itd. Međutim, kako se glavnina potreba za energijom danas namiruje uporabom fosilnih goriva – nafte, plina i ugljena, uporaba energije uzrokuje negativne posljedice u okolišu. Zato sve razvijene zemlje pokušavaju smanjiti svoju ovisnost o fosilnim gorivima i povećati udio obnovljivih izvora energije u mješavini korištenih energenata.
Obnovljivi izvori su izvori energije sadržani u prirodi koji se neprekidno obnavljaju, a to su energija sunca, vjetra, vode, geotermalna energija i energija biomase. U skladu sa suvremenim trendovima, i Republika Hrvatska nastoji povećati uporabu obnovljivih izvora, za što postoji nekoliko važnih preduvjeta:

javnost mora biti upoznata s načinima i prednostima njihove uporabe, tehničko osoblje mora biti obučeno na tom području, država mora osigurati ekonomske poticaje za ugradnju i uporabu potrebne opreme.

Projekt „Edukacijski kit za uporabu energije sunca“, sponzoriran od tvrtke Holcim Hrvatska, bavi se točkom 2 – obučavanjem tehničkog osoblja. Obnovljivi izvori energije danas nisu dovoljno uključeni u strukovno obrazovanje na relevantnim područjima (vodoinstalateri, električari, građevinari), pa je u sklopu projekta isporučena odgovarajuća oprema školi koja, između ostalih, školuje i navedene struke. Zahvaljujući tome, budući instalateri solarne opreme upoznat će s načinima uporabe energije sunca.

Da bi se nastavnicima olakšalo uvođenje nove teme, DOOR je izradio i popratnu skriptu koja daje prikaz fizikalne pozadine energije sunčeva zračenja, tehnički opis isporučene opreme i prijedloge za provođenje pokusa u kojima će se iz energije sunčeva zračenja dobivati električna i toplinska energija.

Takva će skripta koristiti i nastavnicima drugih škola, pa je trajno dostupna na portalu MojaEnergija, na adresi http://www.MojaEnergija.hr/projekti/edukacijski_kit.

www.MojaEnergija.hr

Portal MojaEnergija je hrvatski energetski web portal koji pruža informacije i novosti vezane uz aktualne teme i trendove u energetici, a ujedno daje uvid u osnove energetike, uporabu energije, utjecaj energetike na okoliš i druge teme. Portal je otvoren svim zainteresiranima na način da je svima pružena mogućnost stvaranja i objavljivanja vlastitih sadržaja. Stručnjacima iz područja energetike ta je mogućnost interesantna s aspekta promocije vlastitih područja rada i aktivnosti, dok je ostalim korisnicima ona važna za iznošenje stavova u područjima koja se moraju temeljiti na javnom dijalogu.

O DOOR-u

DOOR je nevladina neprofitna udruga koju je osnovala multidisciplinarna grupa stručnjaka - inženjera, ekonomista, stručnjaka zaštite okoliša, sociologa i drugih - opredijeljenih za održivi razvoj.
Među najvažnijim i najznačajnijim aktivnostima treba istaknuti promociju održivog razvoja u području energetike. DOOR osvještava hrvatsku javnost o energetici, okolišu i održivom razvoju, obrazuje posebne ciljne skupine unutar šire javnosti, te okuplja stručnjake zainteresirane za razvoj civilnog društva na području energetike.

Kontakt

Za daljnje informacije, molimo, kontaktirajte:
Dr.sc. Maja Božičević Vrhovčak, dipl.ing.
Predsjednica DOOR-a
01/6129 562
maja.bozicevic-vrhovcak@door.hr


www.skole.hr