2014-12-18 09:13:27

Hrvatski savez informatičara nagradio najbolje softverske radove

Izvršni odbor Hrvatskog saveza informatičara na sjednici održanoj 6. prosinca 2014. god., na prijedlog Povjerenstva za smotru, donio je odluku o nagrađenim softverskim radovima, koji će biti predstavljeni u sklopu Dana HSIN-a, danas, 18. prosinca.

Nagrađeni softverski radovi su:

Luka Leopoldović, Marijan Bagarić: The Big Brain Theory Kristijan Vulinović, Dino Ilić, Ivan Rubinić: po-RI-look Mihael Peklar, Ivana Žužić: Rijeka - vodič za mlade Livio Benčik: Roditeljska zaštita Karlo Sintić: Vaiter

www.skole.hr