2015-01-02 13:32:04

Javni pozivi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na svojim je internetskim stranicama objavilo dva javna poziva: Javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2014./2015. te Ponovljeni javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2015./2016.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je na poveznicama u nastavku:

Javni poziv za prijavu osobnih pomagača pristupnicima s teškoćama kod polaganja ispita državne mature u škol. god. 2014./2015.: Obrazac za prijavu Obrazac za suglasnost Ponovljeni javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za članove stručnih radnih skupina i koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2015./2016. (napomena: Osobe koje su se javile na prvi javni poziv ne moraju ponovno slati dokumentaciju!): Obrazac za prijavu Izjava o krvnome srodstvu Suglasnost za sudjelovanje.

www.skole.hr