2015-04-02 13:40:17

MZOS i Yad Vashem - memorijalni centar mučenika holokausta i junaka raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Yad Vashem - memorijalni centar mučenika holokausta i junaka, raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnoj školi, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu.

Imajući u vidu kroskurikularni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti prijave za stipendiju mogu predati i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta kao npr. vjeronauka, etike, engleskog jezika, hrvatskog jezika, itd., odnosno svi nastavnici koji u okviru predmetne nastave obrađuju temu holokausta. Edukacija će se odvijati u Yad Vashemu, u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 5. do 12. srpnja 2015. godine.

Budući da se seminar održava isključivo na engleskom jeziku, provjerit će se razina poznavanja engleskog jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.

Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnom odnosu kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o holokaustu.

Troškove boravka u Izraelu, odnosno smještaja i edukacije snosit će Yad Vashem, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će snositi troškove puta izabranih kandidata.

Kandidati cjelokupnu edukaciju participiraju sa 50 USD u Izraelu na početku edukacije.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove kao i motivacijsko pismo na engleskom jeziku do 4. svibnja 2015. godine:

u elektronskom obliku na elektronsku adresu: snjezana.banek@mzos.hr i u papirnatom obliku poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
uz naznaku ''Za natječaj za stipendije za poučavanje o holokaustu, Yad Vashem 2015.''

Kao pravovremeno pristigle prijave biti će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 4. svibnja 2015. godine. Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte kao i prijave koje stignu samo u elektronskom ili samo u papirnom obliku neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac dostupan je ovdje.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica MInistarstva znanosti, obrazovanja i sporta.


www.skole.hr