2008-04-18 00:00:00

Međunarodna suradnja osnovnih i srednjih škola
Pisani zahtjevi osnovnih i srednjih škola kojima se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa traži novčana potpora predviđena za realizaciju međunarodnih aktivnosti, upućuju se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na unificiranom prijavnom obrascu (obvezno).

Uz ispunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti i detaljan troškovni plan iz kojeg će biti vidljivi realno planirani izdaci predviđeni za konkretnu međunarodnu aktivnost.

Zahtjeve za financijskom potporom koji ne budu sadržavali sve navedene elemente, Povjerenstvo neće razmatrati.

Nakon završetka projekta, korisnici novčane potpore dužni su Ministarstvu podnijeti financijsko izvješće o utrošenim sredstvima s preslikama računa.

Neutrošena sredstva škole su dužne vratiti Ministarstvu. Škole koje ne podnesu financijsko izvješće o utrošenim sredstvima nemaju pravo sudjelovati u sljedećim natječajima.

Povjerenstvo će, u pravilu, zahtjeve razmatrati dva puta godišnje.

Pisani zahtjevi koji pristignu do 15. listopada 2008. razmatrat će se u studenom 2008.

Zahtjeve slati na adresu:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za međunarodnu suradnju
Strossmayerov trg 4
10000 Zagreb

Prijavni obrazac za dodjelu sredstava možete naći ovdje.

Vijest  je preuzeta s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


www.skole.hr