2015-04-10 12:25:38

Javni poziv za prijavu članova stručnih radnih skupina za izradu nacionalnih kurikuluma i Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima

Na konferenciji za medije održanoj u MZOS-u objavljen je javni poziv za prijavu članova šest stručnih radnih skupina za izradu prijedloga nacionalnih kurikuluma te prijedloga Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima. Pozivaju se učitelji, nastavnici, odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelji, članovi akademske zajednice, predstavnici tržišta rada i gospodarstva i svi drugi zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete prijave da se prijave za rad radnih skupina za nacionalne kurikulume.

Na temelju točke VI. Odluke o osnivanju Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (KLASA: 023-03/15-04/00002, URBROJ: 533-26-15-0001 od 28. siječnja 2015. godine), ministar znanosti, obrazovanja i sporta, na prijedlog Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za članove 6 stručnih radnih skupina za izradu nacionalnih kurikuluma.

Uz prijavu kandidati prilažu: životopis (poželjno u Europass formatu); presliku diplome i potvrdu kojom dokazuju radno iskustvo; suglasnost ustanove u kojoj rade za sudjelovanje u radu Stručne radne skupine u skladu s obimom i zadatcima opisanima u „Opisu poslova i zadataka članova Stručne radne skupine“ (za zaposlene); motivacijsko pismo u kojem objašnjavaju razloge za prijavu i viđenje osobnog doprinosa kurikularnoj reformi (do 2000 znakova bez razmaka); osobni prijedlog promjena u dijelu sustava za koji se prijavljuju (do 6000 znakova bez razmaka); kontakte dviju osoba koje mogu potvrditi stručne reference.

Prijave se zaprimaju do 23. travnja 2015. godine.

Prijavna dokumentacija za stručne radne skupine za izradu prijedloga nacionalnih kurikuluma

Stručna radna skupina za izradu prijedloga NK-a ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:

Javni poziv za prijavu kandidata Opis poslova i zadataka

Stručna radna skupina za izradu prijedloga NK-a osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja:

Javni poziv za prijavu kandidata Opis poslova i zadataka

Stručna radna skupina za izradu prijedloga NK-a gimnazijskog obrazovanja:

Javni poziv za prijavu kandidata Opis poslova i zadataka

Stručna radna skupina za izradu prijedloga NK-a strukovnog obrazovanja:

Javni poziv za prijavu kandidata Opis poslova i zadataka

Stručna radna skupina za izradu prijedloga NK-a umjetničkog obrazovanja:

Javni poziv za prijavu kandidata Opis poslova i zadataka

Stručna radna skupina za izradu prijedloga Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima:

Javni poziv za prijavu kandidata Opis poslova i zadataka

Obrazac za motivacijsko pismo i prijedlog promjena u dijelu sustava za koji se kandidati prijavljuju može se preuzeti na adresi http://is.gd/rf8oHX.

Prijave se podnose na sljedeće načine: poštanskim putem na adresu: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za standard, strategije i posebne programe, Služba za kurikulum, udžbenike i standard, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, za ERS: Prijava kandidata za članove Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma za <jedno od pet odabranih područja> ili Prijava kandidata za članove Stručne radne skupine za izradu Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja učeničkih postignuća, na ruke Staši Skenžiću, pomoćniku ministra

ili

elektroničkom poštom na adresu: kurikularna-reforma@mzos.hr.

Dostavljena se dokumentacija ne vraća. Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Javni pozivi za radne skupine objavljeni su i na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u kategoriji natječaji.

 

 

 


www.skole.hr