2015-05-06 13:36:09

Članovi Ekspertne radne skupine održali informativni sastanak sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje

Članovi Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme i Jedinice za stručnu i administrativni pomoć održali su 4. svibnja 2015. u Zagrebu informativni sastanak sa savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje na kojem su ih upoznali s ulogom savjetnika u procesu pripreme i tijeku provedbe kurikularne reforme.

Ključna uloga savjetnika bit će osposobljavanje, informiranje i motiviranje odgojno-obrazovnih radnika na svim razinama za primjenu kurikularnih dokumenata.

Posao koji očekuje sve uključene u provedbu kurikularne reforme nije lagan, ali vjerujemo da smo na dobrom putu, naglasio je dr. sc. Boris Jokić, voditelj radne skupine, govoreći o važnosti i nužnosti promjena u odgojno-obrazovnom sustavu. Prepoznala je to i politika, istaknuo je B. Jokić, pa se već sada najavljuje da će sljedeće godine biti izdvojeno 150 milijuna kuna za provedbu reforme.

U prvoj dionici reforme, koja je započela u veljači 2015. i trajat će do siječnja 2016. godine, intenzivno će se raditi na izradi kurikularnih dokumenata, izradi modela za sustav vrednovanja i izvještavanja o učeničkim postignućima, osposobljavanju nastavnika i senzibilizaciji odgojno-obrazovnih radnika, izradi priručnika, udžbenika, pomoćnih nastavnih sredstava i digitalnih sadržaja. – Ključni dio ove dionice i svih ostalih je osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika. Značajna pažnja i financijska sredstva bit će usmjerena stručnom usavršavanju svih koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja, što je osnovni preduvjet za uspješnu provedbu. Uloga savjetnika AZOO-a u pripremi učitelja, nastavnika, odgajatelja za ove velike promjene, koje se od njih očekuju, nije samo prezentiranje sadržaja, već se od vas očekuje da motivirate najbolje u sustavu da se svojim angažmanom, savjetima i znanjem uključe u izradu kurikularnih dokumenata – naglasila je Branka Vuk, članica Ekspertne radne skupine.

Govoreći o osnovnim odrednicama kurikularne reforme, a to su: usmjerenost na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, povećanje razine funkcionalne pismenosti učenika, povezanost obrazovanja s interesima, potrebama i životnim iskustvima učenika, povezanost s potrebama društva i gospodarstva, usmjerenost na odgojno-obrazovne ishode, uvođenje novih modela ocjenjivanja i vrednovanja, članica ekspertne radne skupine Suzana Hitrec poseban je naglasak stavila na potrebu povećanja autonomije učitelja i nastavnika u izboru sadržaja i metoda i oblika rad. To će biti jako teško, istaknula je Suzana Hitrec, s obzirom na to da sve škole nemaju jednake uvjete rada i jednako osposobljene odgojno-obrazovne radnike. – Mišljenja smo da treba više iskoristiti kvalitetu imenovanih mentora i savjetnika i voditelja ŽSV-a da bi stvorili baze kolegijalne podrške tako da se odgojno-obrazovni radnici međusobno osnažuju i da to postane uporište za razvoj autonomije učitelja i nastavnika – kazala je Suzana Hitrec.

Diana Garašić i Vesna Milić, savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje, koje su dio Jedinice za stručnu i administrativnu pomoć, kolege savjetnike u Agenciji, upoznale su s provedbom prvog i drugog ciklusa stručnog usavršavanja voditelja ŽSV-a o kurikularnoj reformi. Pri tome su naglasili potrebu pravovremenog, sustavnog i pravovaljanog informiranja odgojno-obrazovnih radnika. U svibnju mjesecu održat će se 10 stručnih skupova diljem Hrvatske za voditelje ŽSV-a na kojima će biti informirani o Cjelovitoj kurikularnoj reformi i kroz radionice pripremljeni za diseminaciju informacijama svojim članovima. Drugi ciklus na kojem će voditelji ŽSV-a biti upoznati s provedbom reforme održat će se u mjesecu studenom 2015. godine.


www.skole.hr