2015-06-30 10:12:00

Zadnji dan prijave programa s ranijim rokom prijave

Danas 30. lipnja 2015. godine u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave učenici mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave.

Mole se svi kandidati da se pridržavaju navedenog roka jer prijave tih programa nakon isteka roka neće biti moguće.


www.skole.hr