2015-07-08 08:22:00

Povjerenstva za izbor članova Stručnih radnih skupina, kriteriji i postupak izbora

Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za izbor članova Stručnih radnih skupina za izradu pojedinih predmetnih kurikuluma, područja kurikuluma i međupredmetnih tema (KLASA: 023-03/15-06/00011; URBROJ: 533-26-15-0009).

Za članove Povjerenstva kao predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta imenovani su zamjenik ministra znanosti obrazovanja i sporta, Roko Andričević i pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Staša Skenžić. Članovi Ekspertne radne skupine (ERS) i Jedinice za stručnu i administrativnu podršku (JSAP) imenovani su po pojedinim područjima kurikuluma i predmetnim kurikulumima te međupredmetnim temama kako slijedi:

1. Područja kurikuluma i kurikulumi predmeta (predmeti koji potpadaju u određeno područje kurikuluma):

Matematičko: Ružica Vuk, Boris Jokić (ERS), Mirjana Konosić (JSAP), Jezično-komunikacijsko: Branka Vuk, Boris Jokić (ERS), Gea Cetinić (JSAP), Umjetničko: Tomislav Reškovac, Boris Jokić (ERS), Anita Gergorić (JSAP), Tjelesno i zdravstveno: Branislava Baranović, Boris Jokić (ERS), Margita Lukas (JSAP), Društveno-humanističko: Branislava Baranović, Boris Jokić (ERS), Loranda Miletić (JSAP), Prirodoslovno: Ružica Vuk, Boris Jokić (ERS), Diana Garašić (JSAP) i Tehničko-informacijsko: Branka Vuk, Boris Jokić (ERS), Antonela Czwyk Marić (JSAP).

2. Kurikulumi međupredmetnih tema:

Zdravlje: Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić (ERS), Diana Garešić (JSAP), Održivi razvoj: Ružica Vuk, Boris Jokić (ERS), Borjanka Smojver (JSAP), Osobni i socijalni razvoj: Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić (ERS), Đurđica Kaurlotto (JSAP), Poduzetništvo: Branka Vuk, Suzana Hitrec, Boris Jokić (ERS), Učiti kako učiti: Zrinka Ristić Dedić, Suzana Hitrec, Boris Jokić (ERS), Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije: Branka Vuk, Boris Jokić (ERS), Antonela Czwyk Marić (JSAP) i Građanski odgoj i obrazovanje: Tomislav Reškovac, Boris Jokić (ERS), Mirjana Kazija (JSAP).

Uz navedene članove, u procjenama kandidata od strane ERS-a i JSAP-a sudjelovali su ostali uključeni u rad Cjelovite kurikularne reforme te ostali savjetnici AZOO-a za pojedini predmet.

Povjerenstvo je do 7. srpnja procijenilo sve pristigle prijave vrednujući stručne kompetencije, motivaciju kandidata i njihove prijedloge promjena. Na temelju  procjena, vodeći računa o primjerenoj zastupljenost članova iz akademske zajednice i odgojno-obrazovnih radnika različitih profila (odgojitelji, učitelji razredne i predmetne nastave, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji) i iz ustanova različitih vrsta i razina obrazovanja (vrtići, osnovne škole, gimnazije i strukovne škole).

Kriteriji odabira – ERS I JSAP

Osnovni kriteriji odabira članova Stručnih radnih skupina bili su:

Prijedlog promjena Profesionalne i stručne kvalifikacije Motivacijsko pismo

Najznačajniju ulogu u procjeni imala su prva dva kriterija. Uslijedila je stratifikacija prijava s obzirom na profil kandidata (akademska zajednica, RN, OŠ, GIM, STR.). Kao posljedni kriterij korištene su:

4. Preporuke.

Postupak odabira

Prethodnim kriterijima, ERS je došao do šireg popisa kandidata koji je nakon razgovora s predstavnicima Ministarstva za ishod imao konačni popis kandidata.

 


www.skole.hr