2015-11-02 10:54:55

Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za članove stručnih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se školuju po modelu A i modelu C

Objavljen je javni poziv za prijavu kandidata za članove stručnih radnih skupina za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma za nacionalne manjine koje se školuju po modelu A i modelu C:

Kurikuluma češkog jezika za osnovne i srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Kurikuluma mađarskog jezika za osnovne i srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Kurikuluma srpskog jezika za osnovne i srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A) Kurikuluma talijanskog jezika za osnovne i srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) Kurikuluma predmeta Njegovanja češkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) Kurikuluma predmeta Njegovanja mađarskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) Kurikuluma predmeta Njegovanja jezika i kulture romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) Kurikuluma predmeta Njegovanja srpskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) Kurikuluma predmeta Njegovanja talijanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C).

Javne pozive, Opis poslova i zadataka te potrebne obrasce za prijavu za svaki pojedini predmet potražite na stranici http://www.kurikulum.hr/javni-pozivi-za-radne-skupine.

Ovo je prvi korak u uključivanju manjinskog obrazovanja u Cjelovitu kurikularnu reformu. Izrada ostalih kurikuluma u modelu A, kao i predmeta za ostale manjinske zajednice po modelu C uslijedit će u narednoj dionici Cjelovite kurikularne reforme.

Ekspertna radna skupina želi naglasiti važnost manjinskog obrazovanja za sustav odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te poziva sve da se prijave na Javne pozive.


www.skole.hr