2015-11-25 15:48:50

Erasmus+ informativno-edukativni seminari

U povodu novog natječaja za Erasmus+ 2016. Agencija za mobilnost i programe EU planira edukativne seminare i radionice u prosincu 2015. godine sa svrhom potpore zainteresiranim potencijalnim prijaviteljima u osmišljavanju svojih projekata.

Radionice će se održavati u Zagrebu, hotel Dubrovnik, Gajeva 1, prema sljedećem rasporedu:

Područje predškolskog odgoja i općeg obrazovanja – 8. prosinca 2015. Područje visokog obrazovanja – 11. prosinca 2015. Područje mladih – 14. prosinca 2015. Područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih – 16. prosinca 2015.

Seminari i radionice sastojat će se od informacija o ciljevima i prioritetima svakog pojedinog područja te od radionica potpore za pisanje projektne prijave.

Za prijavu na seminare obavezno je ispuniti prijavni obrazac objavljen na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, gdje se može naći i više detalja o samim seminarima.


www.skole.hr