2007-01-24 00:00:00

Projektno učenje

Projektno učenje pomaže učenicima u razvijanju vještina važnih u društvu znanja u kojem je naglasak na korištenju tehnologije. Projektno učenje jest metoda poučavanja u kojoj se učenici angažiraju u kontinuiranom, suradničkom istraživanju. Projektno učenje razlikuje se od istraživačkoga upravo zato što je suradnja među učenicima temeljna komponenta.

Modeli učenja u kojima učenici pasivno uče činjenice i citiraju ih van konteksta nisu više dovoljni. Rješavanje složenih problema zahtjeva od učenika i fundamentalne vještine (čitanje, pisanje i računanje) i vještine digitalnog doba (timski rad, rješavanje problema, prikupljanje podataka, upravljanje vremenom, sintetiziranje informacija, korištenje visokotehnoloških alata). S takvom kombinacijom vještina studenti postaju upravljačima procesa učenja, a vode ih stručni nastavnici.

Uloga učenika u projektnoj nastavi:

davanje inicijative za rad, predlaganje tijeka rada i mijenjanje pojedinih etapa rada samostalno planiranje, iznošenje ideja i rješavanje problema samostalan rad na projektu vrednovanje rezultata rada

Uloga nastavnika u projektnoj nastavi:

poticanje učenika na samostalni rad i stvaralačko izražavanje pomoć učenicima u izradi projekata potiču socijalnu kooperativnost, savjetuju učenike i usmjeravaju ih motiviranje učenika i upoznavanje učenika s metodama samoprocjene vrednovanje rezultata rada

Dvije su osnovne komponente projektne nastave:

Projektno pitanje ili problem Aktivnost ili zadatak rješavanja problema ili projektnog pitanja.

Faze istraživanja:

Pretraživanje Rješavanje Stvaranje Dijeljenje

Projektno učenje u pozitivnoj je korelaciji s boljim ispitnim rezultatima, manjim brojem izostanaka s nastave i s manje problema s disciplinom. Povezanost projekata s primjenom u stvarnom životu čini učenike motiviranijima. Osim toga projektno učenje razvija samostalnost učenika


www.skole.hr