2016-07-01 12:39:51

Poziv na prijavu za sudjelovanje na Erasmus+ TCA kontaktnom seminaru "Removing barriers: Access to opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels"

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru pod nazivom „Removing barriers: Access to opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels“ koji će se održati u Bratislavi, Slovačka, od 13. do 14. listopada 2016. godine. S obzirom na to da je seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik je engleski.

Svrha je ovoga kontaktnog seminara da sudionici pronađu partnere sa sličnim interesima i razviju projektne ideje za nova KA2 strateška partnerstva na temu seminara: Uklanjanje prepreka - pristup i mogućnosti za učenje za učenike s posebnim potrebama na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini te odrasle. Seminar će također pružiti priliku za razmjenu iskustava, upoznavanje novih pristupa u tom području i pružiti mogućnost stvaranja novih međusektorskih i transverzalnih suradnji kroz upoznavanje s ključnim temama i predstavljanje postojećih projekata na tu temu.

Ciljna skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje sudionicima iz područja općeg (školskog) obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ciljna skupina kontaktnog seminara predstavnici su škola i organizacija aktivnih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, kao i ostalih organizacija relevantnih za područja školskog i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a koji su zainteresirani za temu seminara te namjeravaju razviti i prijaviti Erasmus+ KA2 strateško partnerstvo.

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske, tj. prema područjima:

najviše 1 sudionik iz područja općeg (školskog) obrazovanja, najviše 1 sudionik iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će troškove puta  sudionika u iznosu do 400 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK. Organizator će osigurati smještaj u hotelu, obroke, materijale za seminar i sudjelovanje u kulturnim događanjima.

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15. srpnja 2016. godine.

Više informacija može se pronaći u sljedećim prilozima:

Poziv (Invitation letter) Kriteriji za odabir sudionika

Za sva pitanja u vezi seminara moguće se obratiti na e-mail adresu tca_obrazovanje@mobilnost.hr.


www.skole.hr