2016-10-21 16:38:38

Natječaj Hrvatskoga kartografskog društva za dječju kartu svijeta "Volimo karte"

Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA) pokrenulo je 1993. godine nagradu Barbara Petchenik koja se dodjeljuje u okviru natjecanja koji za cilj ima promovirati dječje prikazivanje svijeta u grafičkom obliku. Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo, a radove za natječaj treba poslati najkasnije do 17. ožujka 2017. godine.

Radovi se šalju na adresu koordinatorice za Hrvatsku:

Doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26
10000 Zagreb.

Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu "Volimo karte" (We love maps) bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 28. međunarodne kartografske konferencije u Washingtonu D.C., 2–7. srpnja 2017.

Više o natjecanju i pravilima

Zemlje članice ICA-e (Međunarodnog kartografskog društva, a među njima je i Hrvatska) prikupit će dječje likovne radove na temu "Volimo karte" (We love maps). To je tema sljedeće izložbe dječjih radova na međunarodnoj kartografskoj konferenciji koja će se održati od 2. do 7. srpnja 2017. godine u Washingtonu D.C., SAD.

Međunarodni žiri posebno će obratiti pažnju na tri kriterija:

prepoznatljivost poruke kartografski sadržaj i kvalitetu izvedbe.

Osim toga žiri će ocijeniti i:

prepoznatljivost veze između oblika i upotrebe kartografskih elemenata koji se kreativno povezuju s temom prepoznatljivost cijelog ili većeg dijela svijeta, gdje se ocjenjuju relativni odnosi, raspored i oblici kopna i mora, već prema dječjim dobnim skupinama prikladnost kartografskih elemenata kao što su npr. znakovi, boje, imena i sl., a koji se odnose na temu, te: jasnoću i čitkost točkastih, linijskih i površinskih znakova, u skladu s medijem izražavanja, bilo da se radi o papiru ili drugoj površini izražajnost i pogodnost upotrebe boja, razlikovanje i zasićenost cjelokupna estetika, balans i harmonija među slikovnim elementima.

Pravila natjecanja

Veličina karte ne smije preći format A3 (420 mm × 297 mm). Površina karte treba biti ravna, a ukoliko postoje zalijepljeni elementi oni ne smiju biti viši od 5 mm i trebaju biti dobro učvršćeni. Karta treba biti izrađena od nelomljivih materijala. Nije dozvoljeno upotrebljavati pomične elemente koji pokrivaju dijelove crteža (izabrani crteži bit će skenirani ili fotografirani, te cijeli crtež treba biti vidljiv). Nije dozvoljena upotreba trošnih materijala (poput biljaka ili listova), a crteži ne smiju biti plastificirani ili laminirani.

Izbor kartografske projekcije kao osnove za stvaranje obalnih linija i drugog osnovnog materijala (npr. međunarodnih granica i mreže meridijana i paralela) nije ograničen. Karta treba biti izvorni likovni rad koji je izrađen upotrebom tradicionalnih metoda (npr. olovke u boji, vodene bojice i dr.) ili s pomoću računala.

Svaka karta mora sadržavati sljedeće informacije na naljepnici (može se preuzeti s web-stranica HKD-a http://www.kartografija.hr/tl_files/Hkd/novosti/Data_of_author_form.pdf) pričvršćenoj na poleđini: naslov na engleskom ili francuskom, ime, dob, e-adresu, adresu škole ili vrtića i zemlju autora.

Roditelji pobjednika na natječaju u Hrvatskoj (koji su odabrani kao predstavnici Hrvatske na međunarodnoj izložbi) moraju potpisati službeni obrazac ICA-e da se slažu sa sudjelovanjem svoje djece na natječaju i budućem publiciranju njihovih likovnih radova.

Dječji radovi koji pristignu na natječaj ne vraćaju se pošiljatelju (sudioniku natječaja).

Svaki natjecatelj se slaže da njegov rad ICA, UNICEF ili Hrvatsko kartografsko društvo mogu reproducirati bez posebnog dogovora ili plaćanja određenog iznosa za autorska prava.

Izvršni odbor ICA-e poslat će pobjedničke radove UNICEF-ovu Međunarodnom odboru za umjetnost kao prijedloge za razglednice.

Natjecateljske karte arhiviraju se u Arhivsko-istraživačkim zbirkama Knjižnice Sveučilišta Carleton u Kanadi (Archives and Research Collections at Carleton University Library) i pripremaju se za objavljivanje na Internetu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 01/ 46 39 481, faks: 01/ 48 28 081 ili putem elektroničke pošte ikljajic@geof.hr.


www.skole.hr