2017-05-25 12:19:12

Prijava u razredne odjele za sportaše

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ na kartici “Moji podaci” od 25. do 31. svibnja 2017. godine. Na navedenoj kartici kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se klub nalazi. Obavezno nakon unosa navedenih podataka, trebaju potvrditi svoj odabir na gumbu „Spremi promjene“ koji se nalazi pri dnu stranice. 

 

Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku. 

Kandidati koji u navedenome roku ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše. Također, a s obzirom da iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole moli da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne programe i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu. 

Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza. Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport. Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti i zajedničkog, dodatnog te posebnog elementa vrednovanja. 

Škole koje imaju razredne odjele za sportaše: 

•  Druga gimnazija, Varaždin (1 odjel, 24 učenika) 
•  Gimnazija Fran Galović, Koprivnica (1 odjel, 24 učenika) 
•  Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (1 odjel, 26 učenika) 
•  Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka (2 odjela, 48 učenika) 
•  I. gimnazija, Osijek (1 odjel, 24 učenika) 
•  V. gimnazija Vladimir Nazor, Split (1 odjel, 24 učenika) 
•  Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci, Split (1 učenik) 
•  Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (1 odjel, 28 učenika) 
•  Športska gimnazija, Zagreb (4 odjela, 96 učenika) 
•  Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar, Zagreb (1 odjel, 15 učenika).


www.skole.hr