2017-07-21 15:10:27

Europska godina kulturne baštine 2018.

Europski parlament i Vijeće Europske unije u svibnju ove godine donijeli su Odluku (EU) 2017/864 o Europskoj godini kulturne baštine 2018. Slijedom toga, tijekom 2018. godine organizirat će se aktivnosti i inicijative diljem Europe, pa tako i diljem Hrvatske, kojima će se nastojati šira javnost zainteresirati za kulturnu baštinu i aktivno uključiti u što veći broj događanja prema predloženim temama.

Cilj je Europske godine kulturne baštine:

potaknuti ljude na istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe; slaviti, razumijevati i štititi njezinu jedinstvenu vrijednost; promišljati o mjestu koje kulturna baština zauzima u našim životima. Teme  Europske godine kulturne baštine 2018. Deset inicijativa grupiranih u 4 glavna cilja

Angažman

Zajednička baština: građanima približiti kulturnu baštinu, povijest i zajedničke vrijednosti Europe Baština u školi: u najranijoj dobi otkriti blaga Europe Mladi za baštinu: angažirati mlade naraštaje

 
Vrijednost

Novi načini korištenja baštine: ponovno oživiti industrijske, vjerske ili vojne lokacije Turizam i baština: promicati održiv kulturni turizam

 
Zaštita

Njegovati baštinu: razvijati kvalitetne standarde za zahvate u povijesnom okruženju i na lokacijama baštine Baština u opasnosti: boriti se protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i upravljati prijetnjama kojima je izložena kulturna baština

 
Inovacije

Vještine vezane uz baštinu: poboljšati obrazovanje i osposobljavanje za tradicionalna i nova zanimanja Baština za sve: poticati sudjelovanje i društvene inovacije Znanost za baštinu: koristiti istraživanje, inovacije, znanost i tehnologiju za bolje očuvanje i prezentiranje baštine


Ministarstvo kulture nastojat će uz promicanje dijaloga i suradnje, obrazovanja i informacija o kulturnoj baštini uključiti pojedince, udruženja građana i sve ostale relevantne institucije i ustanove u program obilježavanja Europske godine kulturne baštine u Hrvatskoj te stoga pozivaju sve zainteresirane da se jave na e-adresu europskagodinakulturnebastine2018@min-kulture.hr . Ako se predloženi program bude uklapao u zadane teme i odvijao se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, bit će uključen u zajednički program.

 

 

Vijest je preuzeta s mrežnih stranica Ministarstva kulture.

 

 

 

 

 


Link na stranicu Europske komisije: https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en.


www.skole.hr