2017-08-18 11:52:15

„Čovječe, ispravi se“ – edukativna računalna igra o dječjim pravima

Konvencija o pravima djeteta usvojena je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine i postala je najviše puta ratificiran dokument o ljudskim pravima. Međutim, bez obzira na to što su njezini standardi općeprihvaćeni, njihova je primjena, osobito u nekim dijelovima svijeta vrlo slaba.

Kad je u pitanju Hrvatska stanje nije toliko alarmantno, međutim, rezultati istraživanja koje je proveo UNICEF u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu pokazali su da još uvijek znatan dio djece nije upoznat s postojanjem prava djeteta. Istraživanje je pokazalo da je oko 20 posto djece među onima koji kažu da nisu čuli za dječja prava i ne zna navesti niti jedno pravo djeteta, dok njih 78 % zna navesti neko pravo djeteta.

Djeca najčešće navode tri prava: pravo na igru i igranje, pravo na obrazovanje i pravo na zaštitu od fizičkog zlostavljanja i kažnjavanja. Samo je vrlo mali broj djece naveo kako misli da oni zapravo i nemaju nikakva prava ili ne znaju što bi to bilo.

Osim prava postoje i obveze

Zanimljivo je i napomenuti da je dio djece spomenuo kako djeca nemaju samo prava, nego i obveze kao što je primjerice obveza da se dobro i pristojno ponašaju, da slušaju odrasle i da pomažu drugima kada su u mogućnosti. Djeca su bila upitana i za procjenu toga koliko su druga djeca upoznata s pravima djeteta. Samo njih 15 % misli kako većina djece zna koja su njihova prava, a polovica ih kaže da su samo neka djeca upoznata sa svojim pravima.

Odgovornost na roditeljima

Najveći broj djece smatra kako najveću odgovornost za informiranje o pravima djeteta trebaju imati roditelji. Stoga, ako roditelji slučajno nemaju ideju kako djetetu na jednostavan, neposredan i zanimljiv način objasniti zašto su prava važna i kakva sve prava postoje, prijedlog je da roditelji i djeca zajedno zaigraju edukativnu računalnu igru “Čovječe, ispravi se.”

Pravila računalne igre

Igra koju je objavio Ured UNICEF-a namijenjena je djeci od 6 do 14 godina, no uz roditeljsku pomoć mogu je igrati i mlađa djeca. Igra je u obliku krivudavog puta koji se sastoji od 24 igrača polja. Na svakom polju otvara se jedno pitanje o dječjim pravima. Polja se otvaraju redom, jedno po jedno, bez mogućnosti preskakanja. Za svako pitanje ponuđena su tri odgovora pod slovima A, B i C, a točan odgovor bira se uz pomoć slova A, B, C ili J, K, L ili brojeva 1, 2, 3 na tipkovnici. Na pitanje se mora odgovoriti u 30 sekundi. Nakon 25. sekunde slijedi zvučno odbrojavanje zadnjih 5 sekundi. Ako se ne odgovori točno, ide se na sljedeće polje, ali se ne gube bodovi.

Kada se dođe na cilj, postoje tri mogućnosti. Može se npr. provjeriti svoje mjesto i broj bodova na top-listi svih igrača i igračica. Osim toga, može se preuzeti diploma “Čovječe, ispravi se” kojom se stječe titula Pravobrankice, odnosno, Pravobranka. Konačno, ako se želi popraviti  rezultat, može se igrati još jedan krug s novim pitanjima. Igra je prilagođena i djeci s teškoćama vida pa se za njih nalaze dodatna uputstva za igranje.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Klinfo.rtl.hr.


www.skole.hr