2018-03-08 10:15:38

Što sve donosi pilot projekt e-Škole?

Zbog izuzetno važne uloge današnjih nastavnika u razvoju budućih digitalno kompetentnih i istraživački usmjerenih učenika koji su pripremljeni za suvremene načine obrazovanja i zahtjeve tržišta rada, javlja se potreba za sustavnim razvojem digitalne kompetencije kod odgojno-obrazovnih, ali i administrativnih djelatnika u pilot školama kroz njihovo uključivanje u obrazovni program i vrednovanje razvijenih kompetencija.

Dosad je kroz provedbu pilot projekta održano više od 1000 radionica, webinara i tečaja za više od 6000 polaznika, a svaki polaznik je u prosjeku sudjelovao u tri različite radionice. Polaznici kroz edukaciju obrađuju različite teme poput korištenja informatičke opreme, uključujući opremu za održavanje nastave u interaktivnoj učionici. Upoznaju se s mrežnom opremom i sustavom za upravljanje i nadzor mreže, a educiraju se i o videokonferenciji u nastavi, korištenju alata za izradu digitalni obrazovnih sadržaja, korištenju e-Dnevnika i primjeni interaktivnih mjernih uređaja u nastavi i dr. Školama koje sudjeluju u projektu pružena je i stručno-savjetodavna podrška za primjenu IKT-a u nastavi u obliku mobilnih timova.

Kako bi se korisnici mogli prijavljivati na brojne edukacije organizirane u sklopu projekta razvijena je aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije - EMA (Education Management Application). EMA je zamišljena kao centralno mjesto za prijavu svih korisnika projekta na edukacije organizirane od strane CARNET-a, ali i svih korisnika iz osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava na edukacije za stručna usavršavanja organizirane od strane AZOO-a, ASOO-a te webinare u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sustavu se pristupa na mrežnoj stranici https://ema.e-skole.hr/ putem AAI@EduHr korisničkog identiteta, a za korisnike koji sudjeluju na edukacijama, ali nemaju AAI@EduHr korisnički identitet postoji mogućnost izrade lokalnog računa.

Kako bi se potaknula primjena IKT-a kojom će se unaprijediti proces učenja i poučavanja, u pilot projektu se razvijaju adekvatni digitalni obrazovni sadržaji za učenike i nastavnike s naglaskom na prirodoslovne predmete (kemiju, biologiju, fiziku) i matematiku u 7. i 8. razredima osnovne škole i 1. i 2. razredima gimnazija koji su izrađeni tako da potiču učenike na aktivno i istraživačko učenje dok nastavnicima omogućuju primjenu različitih strategija, pristupa i metoda poučavanja. DOS-ovi omogućavaju i učenje i poučavanje u različitim okruženjima (u školi, za vrijeme terenske nastave, kod kuće) te kroz različite oblike rada (frontalno predavanje, individualni rad, rad u paru ili grupama), a izrađeni su tako da se mogu koristiti na različitim platformama (na mobilnim ili stolnim uređajima različitih vrsta), u online i offline okruženju. DOS-ovi ne zamjenjuju postojeće udžbenike, niti su zamišljeni kao nova vrsta udžbenika već služe kao njihova interaktivna dopuna. Svaki DOS pokriva cijelo gradivo nekog razreda i predmeta, ali zbog svoje interaktivnosti, multimedijalnosti, nelinearnosti i modularnosti omogućava nastavniku pojedinog predmeta da odluči neke dijelove sadržaja poučavati koristeći se DOS-ovima, kroz pojedini modul ili organizacijsku cjelinu.
DOS-ovi su korisnicima dostupni na mrežnoj stranici https://edutorij.e-skole.hr/share/page/home-page u repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja (Edutorij) - središnjem mjestu za pretraživanje i pristup obrazovnim materijalima objavljenim na različitim mrežnim stranicama koje nastavnicima i izdavačima omogućuje i objavu njihovih digitalnih nastavnih materijala.  

Izrađeni DOS-ovi povezani su s komplementarnim scenarijima poučavanja koji predlažu niz inovativnih i kreativnih ideja za provedbu specifičnih nastavnih tema prirodoslovnih predmeta i matematike za 7. i 8. razred OŠ i 1. i 2. razred SŠ. Izrađeno je ukupno 240 scenarija koji su dostupni na mrežnoj stranici https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/. Scenariji poučavanja nastavnicima uvelike olakšavaju i štede vrijeme koje im je potrebno za planiranje i pripremu nastavnog sata pružajući im brojne ideje kako modernizirati nastavu korištenjem IKT-a i suvremenih pedagoških metoda (npr. obrnuta učionica, istraživačko učenje, timski rad, igrifikacija i sl.). Njihova primjena značajno utječe i na učenike koji kritički promišljaju, samostalno istražuju i povezuju sadržaj nastavnog predmeta sa situacijama iz svakodnevnog života te tako postaju aktivni sudionici nastavnog procesa dok ih nastavnik u tom procesu usmjerava. Svi scenariji poučavanja obuhvaćaju tri razine (početnu, srednju i naprednu) kako bi bili što prikladniji nastavnicima, odnosno razini njihove digitalne kompetencije. U njima su dane i preporuke za prilagodbu nastavnih aktivnosti za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, dakle i učenike s teškoćama te darovite učenike.

Uz to, IKT u učenju i poučavanju u sklopu projekta dodatno se potiče i kroz e-Laboratorij, e-Lektire te suradnju zajednice praktičara (korisnika) koji međusobno razmjenjuju iskustva u primjeni svega navedenog i bez kojih provedba ovog pilot projekta ne bi bila moguća. Zajednica praktičara djeluje kroz virtualne susrete korištenjem Yammer platforme u sklopu koje je trenutno aktivno gotovo 3000 članova - ravnatelja, nastavnika, stručnih suradnika, predavača i članova mobilnih timova. U okviru zajednice oformljeno je više od 140 tematskih grupa, poput grupe nastavnika STEM područja, ravnatelja i voditelja projekta. Od početka uspostave mreže u prosincu 2015. pa do kolovoza 2017. godine mjesečno se na mreži ispisalo 868 poruka, a dosad je na mreži podijeljeno više od pet tisuća fileova. Članovi zajednice praktičara susreću i se i uživo na studijskim posjetima školama i Teachmeet-ovima. Riječ je o  dinamičnom i sve popularnijem obliku stručnog usavršavanja u kojemu sudionici u kratkim, vremenski ograničenim prezentacijama, dijele svoja iskustva, ideje, planove.
Kako susret nastavnika izgleda pogledajte na Meduzi.

* * *

Na kraju provedbe pilota planira se provesti i završno vrednovanje digitalne zrelosti škola uključenih u projekt kako bi se mogli usporediti rezultati ovog i vrednovanja provedenog na početku provedbe pilot projekta e-Škole čiji su rezultati pokazali da među vrednovanim školama nema niti jedne digitalno napredne niti digitalno zrele škole, ali isto tako niti jedne digitalno neosviještene škole. Većina škola (82 %) spada u digitalne početnice, dok se otprilike svaka peta škola može smatrati digitalno osposobljenom.

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je podizanje razine digitalne zrelosti škola uključenih u pilot projekt za jednu razinu, a njegova uspješna provedba preduvjet je za drugu fazu projekta. Interes za uključivanjem u veliki projekt koji započinje 2019. godine iskazalo je već više od 1000 škola u RH popunjavanjem upitnika za samovrednovanje digitalne zrelosti škola na adresi https://digitalna-zrelost.carnet.hr/.

Više informacija o projektu e-Škole možete pronaći na mrežnim stranicama projekta.

 


www.skole.hr