2018-05-11 09:50:12

Predstavljen projekt „e-Izvori“ u sklopu EU projekata u Hrvatskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uključila se u ovogodišnje Dane otvorenih vrata EU projekata u Hrvatskoj koji se održavaju od 6. do 13. svibnja 2018. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i uz potporu Europske komisije te je 9. svibnja 2018. predstavila petogodišnji projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori.

Projekt se provodi od 2016. godine, vrijedan je 133.760.000,00 kuna, a ostvaruje se u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskoga socijalnog fonda.

O radu na projektu e-Izvori govorila je voditeljica Projekta dr. sc. Aleksandra Pikić, istaknuvši prije svega njegovu svrhu, povećanje pristupa međunarodnim časopisima i bazama podataka, što je u izravnoj vezi s poboljšanjem istraživačkoga okruženja za znanstvenike i osiguravanjem njihove bolje međunarodne vidljivosti.

Dr. sc. Aleksandra Pikić u svojem je izlaganju predstavila način rada na Projektu, od postupka analize korištenja e-izvora i prikupljanja informacija o potrebama hrvatske znanstvene i akademske zajednice, preko nabave istih, tekućih, često zahtjevnih, i kako je istaknula, nužnih administrativnih poslova u sklopu Projekta, do organizacije niza edukacijskih radionica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, kao i na fakultetima širom Hrvatske.

U sklopu Projekta provode se dvije vrste edukacijskih radionica, i to Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija koju vode članice projektnoga tima za edukaciju iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u čijem su sastavu Maja Čulić, Ivona Milovanović, Mira Bačić i Dolores Vrbanić, te Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti koju vode Ivana Čadovska i Goranka Mitrović. Radionice su namijenjene, ponajprije, studentima diplomskih i poslijediplomskih studija, mladim znanstvenicima, znanstvenomu osoblju, knjižničarima i dr.

Na radionici Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija, koju su nakon predstavljanja projekta e-Izvori održale Ivona Milovanović i Maja Čulić,  sudionici su imali priliku doznati što su to znanstvene i stručne informacije, gdje ih pronaći te kako uspješno pretraživati, pronaći, vrjednovati i koristiti one relevantne.

U teorijskome dijelu radionice Ivona Milovanović upoznala je nazočne s dostupnim elektroničkim izvorima informacija, kao što su mrežni katalozi knjižnica, digitalni repozitoriji, specijalizirani portali (Hrčak), pretraživači akademskih tekstova (Google znalac) te baze podataka, naglasivši njihove funkcionalnosti i mogućnosti pristupa. Objasnila je i koji je značaj korištenja e-izvora i međunarodnih baza podataka koje nisu u slobodnome pristupu, osnovnu podjelu vrsta baza podataka, mogućnosti pristupa i načine njihova korištenja.

Predstavila je i Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, središnje mjesto za pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom te mogućnost objedinjene pretrage dostupnih e-izvora preko sučelja EDS (EBSCO Discovery Service).

U praktičnome dijelu radionice Maja Čulić pokazala je sudionicima metode pretraživanja baza podataka – načine oblikovanja upita i pretraživanja različitih baza podataka, metode filtriranja i ograničavanja rezultata, odabir i preuzimanje rezultata, pretražujući na primjerima baze s cjelovitim tekstovima preko EDS-a, Current Contents, ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) i Academic Video Online.

U sklopu projekta e-Izvori do 8. svibnja 2018. godine održane su 52 edukacijske radionice, a njihovo neprekidno održavanje planirano je i nadalje.

Više pojedinosti o radionicama, kao i novosti u svezi s Projektom dostupne su na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu ili preko glasila Projekta.

PowerPointova prezentacija s predstavljanja projekta e-Izvori i radionice Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Nacionalne i sveučilišne knjižnice.


www.skole.hr