2017-06-30 14:52:00

Posjetili smo dvije britanske obrazovne institucije u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNetovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a“

U okviru programa Erasmus +, Ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet provodi projekt „Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNetovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a“, od lipnja 2016. godine do svibnja 2018. godine. Cilj ovog projekta je osnažiti kapacitete djelatnika CARNeta, te su s tom svrhu djelatnici CARNeta proveli dva stručna posjeta organizacijama relevantnim za projektne aktivnosti: Glasgow Clyde College i Oxford Brookes.

Djelatnik Ivica Matotek sudjelovao je u promatranju rada sveučilišta Glasgow Clyde College. Tijekom trajanja aktivnosti razgovarao je s voditeljem tehničkog održavanja sustava Moodle na ustanovi Clyde College te s voditeljem edukacijskog tima. Također je razgovarao s administratorom ustanove Royal Conservatoire of Scotland o njegovim iskustva u instalaciji i podršci koju pruža zaposlenicima ustanove u korištenju Moodle-a. Nakon provedenog promatranja, Ivica je prezentirao svoja saznanja i iskustva djelatnicima CARNeta, te ih primijenio u svoj rad na CARNetovom Moodle sustavu pod nazivom Loomen.

 

Oxford Brookes je jedno od vodećih modernih britanskih sveučilišta s međunarodnom reputacijom za izvrsnost u poučavanju i inovaciji, kao i za povezanost s poslovnim svijetom i partnerima u struci. Sveučilište je također poznato zbog istraživanja u području primjene tehnologije u nastavi, svojih usluga za studente i djelatnike kao i primjene društvenih medija u obrazovanju. Oxford Brookes koji ima oko 18.000 studenata, intenzivno koristi digitalnu tehnologiju u učenju i poučavanju, pri čemu za online tečajeve koristi Moodle sustav koji se koristi i u CARNetu.

 

Djelatnici CARNeta Gordani Jugo je domaćin na sveučilištu Oxford Brookes i osoba čiji je rad pratila bila Mary Kitchener, Educational Development Consultant, koja radi u odjelu sveučilišta pod nazivom The Oxford Centre for Staff and Learning Development (OCSLD). Mary je znatno doprinijela svojom ekspertizom u podršci nastavnom osoblju u primjeni tehnologije, u evaluaciji nastave i rada nastavnog osoblja, kao i u treningu nastavnog osoblja. Svojim holističkim pristupom treningu i podršci nastavnom i upravljačkom osoblju Oxford Brookes znatno doprinosi boljoj kvaliteti nastave i usluga koje nude svom osoblju i studentima (npr. knjižnica, najam računala i dr.). Također je fascinantan način na koji se odjeli unutar fakulteta međusobno povezuju, npr. knjižničari su mentori studentima na različitim kolegijima kako bi im pomogli naći adekvatne izvore, kao i povezanost fakulteta s privrednom, npr. kroz Knowledge Transfer Partnerships u kojemu fakultet nudi svoje znanstvenike i ekspertizu za rješavanje problema i razvoj novih proizvoda komercijalnih tvrtki. Gordana je prezentirala najrelevantnija iskustva s ove posjete djelatnicima CARNeta, s kojima je razgovarala o mogućnostima primjene ovih iskustava u CARNetu.

  


www.skole.hr