2008-08-25 00:00:00

Škola medijske kulture

Od 27. - 29. kolovoza Udruga Medioteka organizira 3. obrazovni ciklus Škole medijske kulture koja je namijenjena edukaciji edukatora. Cilj je na taj način posredno pripomoći podizanju kvalitete medijske kulture u školi i ostalim okružjima.

Izvadci iz programa rada Škole medijske kulture (3. obrazovni ciklus)

Novinski medij, raznovrsni elektronski mediji postaju nezaobilazan izvor informacija neovisno o tome radi li se o tiskanom obliku ili informiranje putem internetskih stranica. U školskoj dobi važno je njegovati osjećaj za kvalitetan tekst oslobođen senzacionalizma, kako se kod učenika, umjesto potrebe za otkrivanjem, istraživanjem ne bi stvorio strah od komunikacije s vanjskim svijetom te mnoštvo iskrivljenih predodžbi.

Pisanje novinskih tekstova potiče djecu i mlade na aktivan odnos spram neposrednoga (i šireg) okružja. Odgojne vrijednosti su brojne: učenici stječu osjećaj da je dobro ukazivati na poteškoće ne bi li se pronašao put za njihovo rješavanje, razvija se potreba ukazivanja na lijepe i vrijedne događaje kako bi što više djece saznalo za njih, razvija se pozitivna samopercepcija pri predstavljanju osobnog uratka, utječe se na odgoj budućih odgovornih građana.
Medijska je kultura sastavni dio nastavnoga predmeta hrvatski jezik. No sveobuhvatna je i primjenjuje se u nastavi svih ostalih predmeta. To se još događa prilično sporadično, a promjene su na tom području vrlo brze pa to više zahtijevaju dodatnu i stalnu edukaciju. Tematska su područja medijske kulture raznovrsna: muzeji, časopisi, knjižnica, računalo. U školama postoji mogućnost sustavna unapređivanja kvalitete medijske kulture (barem u većini) jer se u posljednjih desetak godina neprestano opremaju računalima. Postoji djelomičan otpor svladavanju komunikacije s novim medijima, što je uobičajena reakcija na određene novosti.

Zbog toga je Udruga Medioteka pokrenula Školu medijske kulture čiji je cilj putem edukacije edukatora (učitelji, profesori, knjižničari, voditelji novinarskih, literarnih, likovnih, lutkarskih družina) unaprijediti medijsku kulturu u osnovnim školama, a time neizravno i u drugim okružjima.

Teme predavanja i radionica Srijeda

9 -11
Vedrana Kurjan-Manestar, plesni pedagog
Razvijanje kapaciteta za neverbalnu komunikaciju
Eksperimentiranje utjecaja pojedinca na grupu i obrnuto  kroz neverbalnu komunikaciju,
Terapijski utjecaj plesa i pokreta
11 - 13
Maja Matković, novinarka i voditelje lektora
Jezična ekonomija u novinarskim tekstovima - precizno i jasno izražavanje 
Osiromašenje hrvatskoga jezika nepravilnom uporabom pridjeva
14.30 – 15.30
Svebor Vidmar, ilustrator   
Škola stripa (povijest stripa, tema, kadar, odnos slike i teksta, linija, ploha i boja, vremenski element)

Četvrtak

Sretna knjiga – Medioteka, Zajčeva 28
9 - 13
Jadranka Žderić, urednica knjiga i časopisa za djecu
Primjena časopisa u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima (literarna, likovna, novinarska družina),
Web-časopis, Internetske slikovnice i priče,

14.30 – 17.00
Malina Zuccon-Martić, viši muzejski pedagog
Postupak izlaganja dječjih radova, zbirke dječjih uradaka

Petak

Panel diskusija: novine, časopisi, televizija u svakodnevnom životu učenika (Pozitivni utjecaji, Kako predusresti negativne utjecaje).

Radionice se održavaju u prostorima Muzeja za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10 i Udruge Sretna knjiga – Medioteka, Zajčeva 28.


www.skole.hr