2008-08-28 00:00:00

8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Mladi i pravo na osobni razvoj

Dana 8. prosinca u Knjižnici grada Zagreba, Odjel za djecu i mladež, Starčevićev trg 4, Zagreb održat će 8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Mladi i pravo na osobni razvoj.

Komisija za slobodan pristup informacijama Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2001. godine redovito obilježavaju Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca, organiziranjem okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama. Dosad održani okrugli stolovi bili su posvećeni osiguranju pristupa informacijama iz kulture, službenim informacijama, informacijama za posebne skupine korisnika, informacijama za članove akademske zajednice, doživotnom učenju, etici i borbi protiv korupcije te slobodnom pristupu informacijama i intelektualnom vlasništvu.
Tema je Osmog okruglog stola Mladi i pravo na osobni razvoj. U koncipiranju i organiziranju ovogodišnjega skupa sudjeluje i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Tema okruglog stola odabrana je polazeći od činjenice da mladi imaju pravo na osobni razvoj te slobodan pristup svim vrstama informacija i slobodu izražavanja i da predstavljaju temelj na kojem počiva razvoj vrijednosnog sustava, a time i mogućnost odabira informacija za razvoj osobnosti. Razmatrat će se pružaju li knjižnice uistinu sve relevantne informacije koje mladima trebaju i na koji su način knjižničari uključeni u promicanju prava na osobni razvoj mladih. Neupitna je činjenica otvorenosti i dostupnosti knjižnica mladima; s jednog aspekta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi – prema rasi, spolu, dobi, podrijetlu, kulturi, imovinskom ili društvenom statusu, a s drugog aspekta osiguravanje slobodnog pristupa informacijama pri pristupu i odabiru najraznolikijim sadržajima i medijima kojima knjižnica raspolaže. Recentne teme koje dominiraju su informacije o HIV-u, svim vrstama ovisnosti, pornografskim sadržajima, oružju, rasizmu i dr.
Kao i prošlih godina predviđeno je sudjelovanje pozvanih domaćih i inozemnih izlagača.

Više o programu doznajte ovdje.

Teme Okrugloga stola mladi i pravo na osobni razvoj u svijetu i Hrvatskoj nova zadaća knjižnica – uspostavljanje ravnoteže između osiguranja slobodnog pristupa korisnicima i zaštite prava na osobni razvoj odgovornost knjižničara na upućivanje mladih prema relevantnim, ispravnim, točnim, pouzdanim, potrebnim, neuvredljivim, etičkim i drugim vrstama informacija promicanje društvenih, duhovnih, moralnih vrijednosti, tjelesnog i duševnog zdravlja, izražavanje vlastitog mišljenja, pravu na druženje i okupljanje i dr. educiranje knjižničara, prvenstveno narodnih i školskih knjižnica i osvješćivanje potreba za nabavkom literature na svim medijima, za svu tematiku i problematiku koja je u fokusu interesa mladih: HIV, droga, seks, pornografija, ovisnosti povesti raspravu treba li uvesti povećanu kontrolu pristupa sadržajima i onemogućiti slobodan pristup pojedinim informacijama na internetu o temama pornografije, droge, rasizma, HIV-a i dr. Kotizacija   Do 15.studenog 2008 Od 16. studenog do 1. prosinca 2008 za članove HKD-a 150,00 kn 200,00 kn za nečlanove 200,00 kn 250,00 kn

 

Redovni studenti bibliotekarstva oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Prijava

Prijave se vrše putem online obrasca i zaprimaju do 1. prosinca 2008.
Kotizaciju je potrebno uplatiti na žiro račun Hrvatskoga knjižničarskog društva 2360000-1101451830 ; MB 3236706 s naznakom "za 8. okrugli stol". Nakon primljene uplate HKD će izdati račun i poslati ga na navedenu adresu.
Uz radne materijale za okrugli stol, u kotizaciju je uključeno i osvježenje.


www.skole.hr