2018-12-04 10:00:48

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2018. godinu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za dodjelu Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2018. godinu. Prijedlozi za dodjelu Nagrade i priznanja upućuju se Ocjenjivačkomu odboru najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Nagrada se dodjeljuje djelatniku Knjižnice koji je osobito pridonio radu, razvoju i promidžbi Knjižnice prema sljedećim mjerilima:

dao svoj doprinos u osmišljavanju i provedbi inovativnih programa i praksi svojim stručnim i/ili znanstvenim radom pridonio razvoju hrvatskoga knjižničarstva u cjelini sudjelovao u radu nacionalnih stručnih tijela.

Nagrada se dodjeljuje i fizičkoj osobi koja promiče i/ili sudjeluje u osmišljavanju i provedbi međuinstitucijskih programa te suradnji s Knjižnicom prema sljedećim mjerilima:

svojim stručnim i/ili znanstvenim radom pridonijela razvoju hrvatskoga knjižničarstva u cjelini objavila stručne i znanstvene radove na području knjižnične i informacijske djelatnosti pridonijela izobrazbi djelatnika i korisnika.

Nagrada se sastoji od novčanoga iznosa i povelje, a postupak za dodjelu Nagrade i priznanja provodi Ocjenjivački odbor za Nagradu i priznanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Ime nagrađenih osoba i poslovnoga subjekta objavit će glavna ravnateljica u povodu obilježavanja Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 22. veljače 2019. godine.

Više pojedinosti o Natječaju potražite na mrežnim stranicama Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

 


www.skole.hr