2008-09-03 00:00:00

Pedagoški standardi za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Upoznajte se s novim pedagoškim standardima za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.- 2010. obrazovna politika u Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, 2005. str. 11.) ima sljedeće prioritetne ciljeve:

poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, poticanje trajnoga profesionalnog usavršavanja nastavnika/ca i drugih zaposlenika/ca u obrazovanju, razvoj strategija upravljanja odgojno-obrazovnim sustavom i njegova učinkovitost, odgoj i obrazovanje za društvenu povezanost (koheziju), gospodarstveni rast i razvoj. Pod točkom 1. posebno se ističu potreba razvijanja obrazovnih mogućnosti za odrasle, poboljšanje odgojno-obrazovnih mogućnosti i jednakost pristupa te osiguravanju ujednačenih mogućnosti pristupa obrazovanju u različitim dijelovima zemlje.

Kao što se vidi, postavljeni prioriteti obrazovne politike u Hrvatskoj (kvaliteta obrazovanja, ujednačavanje mogućnosti pristupa obrazovanju i učinkovitost) u suglasju su s glavnim prioritetima obrazovnih politika u europskim zemljama. U tom kontekstu, utvrđivanje pedagoških standarda koji omogućuju ostvarivanje navedenih prioriteta, predstavlja nužan uvjet da se ti ciljevi postignu. Državnim pedagoškim standardom u Republici Hrvatskoj određuju se mjerila (standardi) za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo te obrazovanje odraslih.

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.


www.skole.hr