2020-03-31 18:08:00

Upute za korištenje Google alata u nastavi na daljinu

U sklopu G Suite for Education usluge svim učiteljima, nastavnicima i učenicima dostupni su brojni alati za učinkovitiju komunikaciju i online suradnju.

Osnovni paket G Suite usluga, između ostaloga, uključuje i alate za izradu i dijeljenje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija te alate za izradu različitih obrazaca, anketa, upitnika. Svim navedenim uslugama možete pristupiti svojim elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr na skole.hr domeni, uz prethodnu aktivaciju usluge.

Kako bismo vam olakšali njihovo korištenje u nastavku donosimo detaljne upute:

Kako koristiti Google dokumente Kako koristiti Google obrasce Kako koristiti Google prezentacije Kako koristiti Google tablice

Više informacija o usluzi možete pronaći na stranicama G Suite for Education,  a na stranici Udaljeno učenje dostupan je pregled svih CARNET-ovih rješenja i dostupnih usluga sa @skole.hr korisničkim računom za škole koje žele koristiti učenje na daljinu.


www.skole.hr