2020-04-17 08:50:00

Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje objavljen na hrvatskom jeziku

CARNET je u sklopu programa e-Škole preveo i prilagodio Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) na hrvatski jezik kako bi on bio dostupan hrvatskoj obrazovnoj i široj zajednici.

DigCompEdu znanstveno je utemeljen okvir koji je izradio i objavio Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre), a opisuje što znači biti digitalno kompetentan obrazovatelj te pruža referentne smjernice za razvoj digitalnih kompetencija specifičnih za učitelje, nastavnike i druge vrste obrazovatelja u Europi.

DigCompEdu namijenjen je obrazovateljima na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, uključujući osnovnoškolsko, srednjoškolsko i strukovno obrazovanje te obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, ali i neformalne oblike obrazovanja.

Okvir detaljno opisuje 22 digitalne kompetencije podijeljene u šest područja, te nastoji pružiti smjernice na koje načine obrazovatelji mogu digitalne tehnologije koristiti za unapređenje obrazovanja te uvođenje inovacija u vlastitu nastavu kao odgovor na potrebe obrazovanja novih generacija učenika i primjene suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu.

U skladu s područjima, kompetencijama i razinama kompetencija predloženima u Okviru, CARNET u sklopu programa e-Škole razvija obrazovni program koji će odgojno-obrazovnim radnicima omogućiti razvoj njihovih digitalnih kompetencija.

Okvir DigCompEdu pomoći će odgojno-obrazovnim radnicima u određivanju smjera vlastitog profesionalnog razvoja u području digitalnih kompetencija, kao i uključivanje u obrazovni program u sklopu projekta e-Škole koji će im planirani razvoj i omogućiti.

Verzija Europskog okvira digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) na hrvatskom jeziku dostupna je svim obrazovateljima i ostalim zainteresiranim korisnicima na službenim stranicama Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije (Joint Research Centre), a možete ga preuzeti i na mrežnoj stranici programa e-Škole.


www.skole.hr