2009-01-26 00:00:00

Državni stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća ravnatelja osnovnih škola

Stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća ravnatelja osnovnih škola, s područja svih županija, održat će se 28. i 29. siječnja 2009. u Opatiji (Hotel Bristol), s početkom u 15 sati.

Teme: školski razvojni plan, KREDA analiza, CARNetov portal za škole, komunikacija elektronskom poštom, kultura škole i aktualnosti.

Program stručnog skupa

28. siječnja 2009. godine

15:15 - 15:30 Uvodna riječ Vlade Matas, prof. 15:30 - 17:00 CARNetove usluge školama

Renata Ivanković, prof.

17:00 - 17:30 Pauza 17:30 - 19:00 Webmail - radionica Fredi Glavan, prof.

 

29. siječnja 2009. godine

09:00 - 10:00 KREDA analiza - radionica mr. sc. Biljana Vranković 10:00 - 10:15 Pauza 10:15 - 11:15 Školski razvojni plan - radionica Maja Reberšak, dipl. uči. 11:15 - 12:00 Evaluacija stručnog skupa 12:00 - 13:00 Ručak i odlazak sudionika

 


www.skole.hr