2009-01-30 00:00:00

Poziv na natječaj za potprograme Comenius i Grundtvig

S ciljem povećanja mobilnosti te pripreme hrvatskih obrazovnih ustanova za punopravno sudjelovanje u aktivnostima Programa za cjeloživotno učenje, potprogramima Comenius i Grundtvig, Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljem tekstu Agencija) raspisuje

Poziv na natječaj za tiha partnerstva/pripremne posjete/stručna usavršavanja za 2009. godinu u okviru Programa za cjeloživotno učenje

za potprograme Comenius i Grundtvig

u sklopu kojeg će obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj biti dodijeljena financijska potpora za sudjelovanje nastavnog i nenastavnog osoblja te učenika tih ustanova u aktivnostima tihih partnerstava, pripremnih posjeta i stručnih usavršavanja.

Natječaj je otvoren od 20. siječnja 2009. godine. Završni datum za podnošenje prijava je 20. ožujka 2009. godine.

U sklopu natječaja za tiha partnerstva Agencija će dodjeljivati financijsku potporu isključivo za aktivnosti mobilnosti*  u sklopu:

1) Comenius i Grundtvig partnerstava i ostalih projekata koji će se realizirati do 31. prosinca 2009. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni nakon što nacionalna agencija koordinatora projekta na europskoj razini objavi rezultate evaluacije njegove prijave.

2) Stručnih usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja koja započinju prije 01. rujna 2009. godine, a dio su aktivnosti unutar Programa za cjeloživotno učenje.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u najkraćem mogućem roku nakon primitka prijave.

3) Pripremnih posjeta koji će se realizirati do 01. travnja 2009. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni u najkraćem mogućem roku nakon primitka prijave.

Način prijave

Ustanove zainteresirane za dobivanje financijske potpore za aktivnosti mobilnosti dužne su podnijeti prijavu Agenciji preporučenom i elektronskom poštom.

Prijava poslana preporučenom i elektronskom poštom mora sadržavati:

1) jedan primjerak prijavnog obrasca koji mora biti potpuno ispunjen i potpisan,

2) jedan primjerak kopije prijavnog obrasca koji je zemlja koordinator partnerstva predala svojoj nacionalnoj agenciji, (ukoliko se ustanova prijavljuje za aktivnost Comenius ili Grundtvig partnerstva)

3) jedan primjerak završnog izvješća o utrošenim sredstvima prethodno odabranog projekta (ukoliko su Agencija ili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ustanovi dodijelili sredstva za provođenje aktivnosti „tiha partnerstva“ ili za pripremni posjet, a ustanova još nije podnijela izvješće).

Ispunjeni prijavni obrazac, jedan primjerak prijavnog obrasca koji je zemlja koordinator partnerstva predala svojoj nacionalnoj agenciji (u slučaju prijave za Grundtvig i Comenius partnerstvo) te završno izvješće (ukoliko podliježu uvjetima pod 3.) ustanove su dužne poslati preporučenom poštom s naznakom „Natječaj za tiha partnerstva/pripremne posjete/stručna usavršavanja“ na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb

te na elektroničku poštu

info@mobilnost.hr s naslovom pošte „Natječaj za tiha partnerstva/pripremne posjete/stručna usavršavanja“

do navedenog krajnjeg roka za prijavu (20. ožujka 2009. godine).

Napomena: Prijave i izvješća poslane elektronskom poštom ne moraju sadržavati originalni potpis zakonskog predstavnika i pečat.

U slučaju slanja prijave samo na adresu elektronske pošte ili samo preporučenom poštom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Više informacija o načinu prijave pogledajte u priloženom Vodiču za prijavu projekata.

Za sve upite molimo obratite se na info@mobilnost.hr s predmetom elektronske pošte: „Upit za Natječaj za tiha partnerstva/pripremne posjete/stručna usavršavanja“ ili na info telefon 01 5005 635.
 
*Putovanje u inozemstvo na npr. sastanak projektnih partnera,  konferencija, stručni seminar, tečaj, itd.

Tekst natječaja preuzet je s internetskih stranica Agencije za mobilnost i projekte EU. 

 


www.skole.hr