2006-11-14 00:00:00

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
Sustav obrazovanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od: predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visoke naobrazbe. Za sve četiri sastavnice nadležno je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nastavne planove i programe; udžbenike, normative i standarde te druge za odgojno-obrazovni rad;
razvitak školstva; stručno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika; učenički standard; inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, smještaj, prehranu i druga pitanja životnoga i radnoga studentskog standarda te inspekcijske poslove visoke naobrazbe.

 

Više saznejte na internetskim stranicama MZOS-a i na dijelu Portala za škole namijenjnom školama.

www.skole.hr