2009-05-08 00:00:00

Natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisuje Natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

I. Natječaj se raspisuje za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu za: Australiju,  Kraljevinu Belgiju, Francusku Republiku, Talijansku Republiku, Republiku Makedoniju, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Srbiju i Švicarsku Konfederaciju, na određeno vrijeme, na rok od dvije godine.

II. Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

imati hrvatsko državljanstvo imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave, učitelja hrvatskog jezika, učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08) imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08) za rad u Australiji potrebno je vladati znanjem engleskog jezika, za rad u Kraljevini Belgiji i Francuskoj Republici potrebno je vladati znanjem francuskog jezika, za rad u Talijanskoj Republici potrebno je vladati znanjem talijanskog jezikom, za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je vladati znanjem njemačkog jezika i za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je vladati znanjem njemačkog, talijanskog ili francuskog jezika (ovisno o kantonu u kojem se nastava održava).

III. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

kratak životopis ovjerenu presliku diplome presliku domovnice presliku radne knjižice potvrdu o znanju stranog jezika (osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa) uvjerenje o nekažnjavanju uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske.

Na razgovor sa stručnim povjerenstvom, provjeru poznavanja Kurikuluma hrvatske nastave u  inozemstvu, te provjeru znanja stranog jezika bit će pozvani:

kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a nisu ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a koji su radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu, te su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ostvarili najmanje jednu godinu radnog staža u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske

Poziv na razgovor sa stručnim povjerenstvom bit će objavljen na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa najmanje 8 dana prije održavanja razgovora.

S izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok od dvije godine.

Nakon isteka roka od dvije godine, učitelj se može uputiti na rad u hrvatsku nastavu u inozemstvu na još dvije godine.

Prava i obveze iz radnog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem uređuje učitelj osobno.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Odjel za kadrovske poslove
(Natječaj za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu)
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


www.skole.hr