2009-10-06 00:00:00

Informativni dani Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira informativne dane kako bi sve potencijalne korisnike upoznala s najnovijim mogućnostima koje nude programi Europske zajednice u sektoru formalnog i neformalnog učenja.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije promiče ideju mobilnosti u obrazovanju kao načina jačanja stručnih vještina i znanja, te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu rada provodeći dva najveća programa Europske zajednice: Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu. Uz navedene programe,  Agencija je zadužena za promociju drugih inicijativa i programa Europske unije, kao što su  Europass i Erasmus Mundus, te za rad EURAXESS uslužnog centra koji podržava mobilnost istraživača.

Cilj održavanja informativnih dana jest upoznati potencijalne korisnike programa (nastavnike, profesore, andragoge, učenike, mlade, donositelje odluka u obrazovanju, osobe koje rade s mladima, predstavnike obrazovnih ustanova, gospodarskog sektora, tržišta rada, neprofitnih organizacija, itd.), s najnovijim mogućnostima koje nude programi Europske zajednice u sektoru formalnog i neformalnog učenja.

Informativni dani održavat će se od 09.30 do 13.00 sati, dana

16.10. 2009.    u Zadru, Arsenal, Trg tri bunara 1 23.10. 2009.    u Zagrebu, Europski dom, Jurišićeva 1/I 30.10. 2009.    u Vukovaru, Ružičkina kuća, Josipa Juraja Strossmayera 25 06.11. 2009.    u Puli, Dom Hrvatskih Branitelja, Leharova 1.

Sudjelovanje na info danu prijavljuje se putem on-line obrasca na mrežnim stranicama Agencije najkasnije do 13. listopada 2009.


Dokumenti

AMPEU informativni dani - pozivno pismo (935 KB)
Informativni dani 2009 - Program rada (99 KB).

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


www.skole.hr