2009-11-10 00:00:00

Radionica za prijavu na IPA-ine natječaje

Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa pri Agenciji za strukovno obrazovanje (ASO DEFCO) poziva sve potencijalne prijavitelje zainteresirane za natječaje objavljene unutar obrazovnog sektora, na sudjelovanje u radu dvodnevne radionice.

Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) pretpristupni je program Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. Uspostavljen s ciljem pružanja pomoći u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakosti spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju.

Sadržaj radionice bit će posvećen ispunjavanju logičke matrice, prijavnog obrasca i proračuna u svrhu prijave na IPA-ine natječaje, s naglaskom na konkretne primjere i praktične vježbe.

Radionica će se održati 16. i 17. studenoga 2009. godine u 9:00 sati u prostorima Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb.

Krajnji rok za prijavu na radionicu je 13. studenoga 2009. g. do 12:00 sati. Prijave je potrebno dostaviti putem e-pošte gđi. Kristini Singer (kristina.singer@aso.hr).

S obzirom na ograničen kapacitet, bit će prihvaćene samo one prijave koje budu zaprimljene prije isteka roka.

Više saznajte u programu radionice.


www.skole.hr