2010-06-08 09:04:00

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08. i 86/09.) članka 20. stavaka 1., 2., i 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09.) te članka 28. stavka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN 69/04.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi...

Odluku
o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

I.

Ovom odlukom utvrđuje se broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola planiranih za upis učenika u srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

Ovom odlukom propisuje se okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upise te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

II.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2010./2011. upisat će se učenici u skladu s planiranim brojem razrednih odjela i brojem učenika:

A. u srednje javne škole u I. razred programa obrazovanja po javnim potrebama planira se mogućnost upisa za ukupno 53.504učenika u 2.067 razrednih odjela i to:
 

u gimnazijske programe 12.267 učenika u 448 razrednih odjela ili 23%; u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od četiri godine 21.903 učenika u 802 razredna odjela ili 40,8%; u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i tri i pol godine 4.706 učenika  u 175 razrednih odjela ili 8,7%; u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 10.560 učenika u 398 razrednih odjela ili 19,8%; u programe obrazovanja za stjecanje zdravstvene kvalifikacije 1.136 učenika u 42 razredna odjela ili 2,1%; u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme u trajanju od jedne i dvije godine 135 učenika u 7 razrednih odjela ili 0,3%; u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 722 učenika u 72 razredna odjela ili 1,4%; u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 2.075 učenika u 125 razrednih odjela 3,9%.
 

U I. razred srednjih javnih škola učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, kvotama upisa i školama utvrđenim u "Strukturi razrednih odjela i broju učenika  I. razreda srednjih škola u školskoj godini  2010./2011., I. dio - javne škole", koja je u privitku i sastavni je dio ove odluke.

B. prema planu upisa škola vjerskih zajednica s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja u te škole će se upisati 887 učenika u 33 razrednih odjela prema vrstama programa, kvotama upisa i školama navedenim “Strukturom razrednih odjela i brojem učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini  2010./2011., II. dio - škole vjerskih zajednica".

C. u programe redovitog obrazovanja u privatne srednje škole s pravom javnosti na osnovi njihovih odluka u I. razred upisat će se 1.031 učenik u 59 razrednih odjela po vrstama programa, kvotama upisa i školama navedenim u "Strukturi razrednih odjela i broju učenika  I. razreda srednjih škola., III. dio - privatne škole".

 

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 
 
 
 
 
 


www.skole.hr