2006-11-18 00:00:00

Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu školu - HNOS

S ciljem razvijanja "škole po mjeri učenika" izrađen je Hrvatski nacionalni obrazovni standard - HNOS kao osnova za promjene u programiranju i načinu rada u osnovnom školstvu.

HNOS uvodi rasterećenje uklanjanjem suvišnih obrazovnih sadržaja, suvremeni način poučavanja temeljen na istraživačkoj nastavi, samostalnom i skupnom radu te primjenjivom znanju i vještinama.

Hrvatski nacionalni obrazovni standard je skup normi koje sadrže:

standarde odgojno-obrazovnih sadržaja standarde obrazovnih postignuća (znanja, umijeća i sposobnosti) standarde poučavanja standarde praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća standarde stručnog osposobljavanja i usavršavanja nastavnika.

Ciljevi HNOS-a su:

stjecanje trajnih i upotrebljivih znanja poticanje na povezivanje nastavnih sadržaja različitih predmeta kreativnost, sposobnost rješavanja problema i donošenja odluka samostalno i unutar skupine kvaliteta obrazovanja, a ne opseg.

Osnovno o HNOS-u:

u školskoj godini 2005./2006. eksperimentalno su uvedeni elementi HNOS-a u 5% osnovnih škola (49 škola) u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2006./2007., sve će osnovne škole početi s primjenjivanjem HNOS-a.

 


www.skole.hr