2007-06-28 00:00:00

Obrazovani programi u osnovnom i srednjem školstvu

Upoznajte se s nastavnim planovima izrađenima na temelju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Nastavni plan i program za osnovnu školu

Srednjoškolsko obrazovanje

Programi srednjeg školstva su:

programi za stjecanje srednje školske spreme programi za stjecanje srednje stručne spreme programi za stjecanje niže stručne spreme i programi osposobljavanja i usavršavanja.

Programima za stjecanje srednje školske, srednje stručne spreme i niže stručne spreme stječu se znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Programima osposobljavanja i usavršavanja dopunjuju se stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad u struci.

Gimnazijski programi Gimnazije (opće ili specijalizirane) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu. Postoji pet vrsta gimnazija: opća, jezična, klasična, prirodoslovno-matematička i prirodoslovna. Svaka od njih ima svoj nastavni plan i program: program opće gimnazije program jezične gimnazije program klasične gimnazije program prirodoslovno-matematičke gimnazije program prirodoslovnih gimnazija. Strukovni programi Strukovne škole (tehničke, industrijske, obrtničke i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u trajanju od jedne do pet godina, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu, odnosno završavanjem programa u trajanju od jedne do dvije godine učenik stječe nižu stručnu spremu.
Umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu.
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Nastavni plan i program za područje ekonomija, zanimanje administrator Nastavni plan i program za područje strojarstvo, zanimanje monter strojarskih instalacija Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni keramičar oblagač Nastavni plan i program za područje ugostiteljstvo i turizam, zanimanje pomoćni kuhar Nastavni plan i program za područje obrada drva, zanimanje proizvođač parketa Nastavni plan i program za područje brodogradnja, zanimanje zavarivač Nastavni plan i program za područje cestovni promet, zanimanje cestar Nastavni plan i program za područje poštanski promet, zanimanje dostavljač Nastavni plan i program za područje pomorski promet, zanimanje kormilar Nastavni plan i program za područje pomorski promet, zanimanje lučki transportni radnik Nastavni plan i program za područje elektrotehnika, zanimanje monter električnih strojeva i uređaja Nastavni plan i program za područje obrada drva, zanimanje monter namještaja Nastavni plan i program za područje elektrotehnika, zanimanje monter vodova i instalacija Nastavni plan i program za područje obrada drva, zanimanje parketar Nastavni plan i program za područje obrada drva, zanimanje pomoćni tapetar Nastavni plan i program za područje pomorski promet, zanimanje rukovatelj brodskom dizalicom Nastavni plan i program za područje cestovni promet, zanimanje rukovatelj viličarom Nastavni plan i program za područje cestovni promet, zanimanje traktorist Nastavni plan i program za područje trgovina, zanimanje skladištar Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevni materijali, zanimanje građevinski radnik Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevni materijali, zanimanje kamenorezač Nastavni plan i program za područje graditeljstvo i geodezija, zanimanje pomoćni armirač Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni krovopokrivač Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni proizvođač keramike Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni proizvođač veziva Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni tesar Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni soboslikar - ličilac Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje staklorezač Nastavni plan i program za područje graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali, zanimanje pomoćni zidar Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja.

Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u srednjoj školi u redovitim ili posebnim razrednim odjelima i obrazovnim grupama, a učenici s većim teškoćama u razvoju obrazuju se u posebnim ustanovama.

Sve o školama programima, domovima i dr. sazanajte u dokumentu pod nazivom Upisi u srednju školu 2007.    

www.skole.hr