2011-06-29 10:25:00

Konferencija "Potporom do škole za sve" - prijave do 1. srpnja

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM, kao centar inkluzivne potpore, u sklopu projekta „Cjeloživotnim obrazovanjem do škole za sve“ organizira 3. konferenciju pod nazivom „Potporom do škole za sve“. Konferencija će se održati 7. srpnja 2011. godine u Hypo centru, dvorana Rab (Slavonska avenija 6, Zagreb) u vremenu od 9 do 15 sati.

Tema konferencije „Potporom do škole za sve“ jest razmjena iskustava o važnosti cjeloživotnog obrazovanja za ostvarenje inkluzivnog društva kroz povećanje edukacijske uključenosti učenika s teškoćama u srednjoškolsko obrazovanje.

Konferencija će okupiti sve čimbenike odgoja i obrazovanja, predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova, lokalnih uprava i samouprava, Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agenciju za  odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Vladine urede  pravobranitelja, udruge roditelja, stručnjake i medije. 

Cilj konferencije je razmjena iskustava o važnosti cjeloživotnog obrazovanja za ostvarenje strateškog cilja obrazovne politike Republike Hrvatske, a to je obrazovanje koje pruža jednake mogućnosti svim učenicima u “školi za sve“.

Iz Udruge pozivaju sve zainteresirane za sudjelovanje na konferenciji da se  do 1. srpnja prijave putem obrasca koji je dostupan na internetskim stranicama udruge.

Kontakt osoba:

Maja Priselac, PR Manager

Agencija za marketing i oglašavanje (Klaićeva 72a, HR - 10 000 Zagreb)

Centrala: +385 1 376 44 88

Direktni: +385 1 639 82 82

Mob: +385 91 288 82 88

Fax: +385 1 377 76 53

E-mail: maja.priselac@indigo.hr

www.indigo.hr

 

U prilogu se nalaze letak „Potporom do škole za sve“ (s programom konferencije) te brošura „Cjeloživotnim obrazovanjem do škole za sve“.


www.skole.hr