2012-04-03 11:16:33

Stručno usavršavanje u primjeni IKT-a u nastavi Informatički online tečajevi

U današnje vrijeme sve više se govori o potrebi cjeloživotnog učenja. Kako prema smjernicama Europskog referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje stoji i informatička kompetencija tako se sve više ukazuje potreba za obrazovanjem učitelja razredne nastave u tom smjeru. Prema smjernicama Nacionalnog obrazovnog kurikuluma postoji potreba za promjenama načina poučavanja pa tako i za uporabom IKT –a u nastavničkom radu.

Učitelji razredne nastave okupljeni na Forumu razredne nastave i u Udruzi hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono u svom radu i razmjenom iskustva  unaprjeđuju svoj rad pa tako i informatička znanja i vještine. Iskustvo je pokazalo da su se ECDL tečajevi, koje su polazili, pokazali nedostatnima i da bi edukacija trebala biti uže vezana za programe i alate koji su korisni učiteljima za izradu nastavnih materijala. Sve  navedeno ponukalo nas je da pokrenemo pri Udruzi učitelja Zvono projekt Informatički online tečajevi za učitelje razredne nastave kao oblik neformalnog učenja.

Pri udruzi Zvono oformljena je radna skupina Informatički tečajevi čiji članovi sudjeluju u izradi i vođenju online tečajeve u LMS sustavu Moodle. Tako su nastala dva tečaja, a u svibnju pokrećemo i treći.

Tečajevi se odvijaju online što znači da se svladavanje sadržaja odvija u vrijeme kada polaznicima odgovara tijekom 30 dana.

Upotreba MS PowerPointa

Cilj: Tečaj je osmišljen kao pomoć učiteljima u izradi prezentacija, da ih motivira na upotrebu MS PowerPointa otkrivajući njegove skrivene mogućnosti poput izrade kvizova i igara zanimljivih učenicima.
Sadržaj: Dizajniranje prezentacije sukladno pravilima dobrog dizajna, kada i na koji način upotrijebiti prezentaciju u toku nastavnog proces, kreiranje kvizova, igrica.

Tečaj Izrada online razredne web stranice

Cilj: Ovaj tečaj namijenjen je učiteljima koji žele s učenicima izraditi razrednu web stranicu i time kroz projektne oblike rada razvijati kod učenika, samostalan, istraživački rad te suradničko i problemsko učenje te ostvariti bolju suradnju s roditeljima.
Sadržaj: Kroz niz video uputa i izradom vježbi učitelji mogu upoznati Google Site kao web lokaciju za izradu razredne web stranice i steći  znanja i vještina za izradu vlastitih web stranica razreda.

Tečaj/radionica: Izrada nastavnih materijala

Cilj: Radionica je namijenjena učiteljima razredne nastave kao i ostalom nastavnom osoblju koje želi steći znanja o izradi pisanih, slikovnih, video i audio nastavnih materijala
Sadržaj: Unaprijediti dizajniranje vlastitih nastavnih materijala: kreiranje nastavne listića, križaljki, pozivnica, diploma, video zapisa i audio zapisa.

Za pristupanje tečajevima učitelji moraju imati korisničko ime i lozinku AAI@Edu.hr.

Tečajevi se mogu pohađati bez naknade, a potrebno je u najavljenom roku popuniti prijavu.

prijava na tečaj Izrada razredne web stranice - svibanj prijava na tečaj/radionicu Izrada nastavnih materijala – svibanj/lipanj prijava na tečaj Upotreba MS PowerPointa – lipanj.

Daljnje informacije bit će objavljene na web stranici Udruge Zvono, daljnje upute mogu se dobiti putem elektroničke pošte dubravka50@gmail.com.


www.skole.hr