2012-05-16 15:11:07

Drugi bilateralni znanstveni kolokvij Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija

Drugi bilateralni znanstveni kolokvij – Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija održat će se u Novom Sadu od 17. do 20. svibnja 2012. godine u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskih fakulteta u Novom Sadu i Zagrebu te Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD-Internacionala).

Cilj je međunarodnog znanstvenog skupa u Novom Sadu nastavak znanstvene, nastavne i strukovne suradnje Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD-Internacionala), odsjeka i studija pedagogije u Zagrebu i Novom Sadu, predstavljanje rezultata znanstvenih projekata, analiza provedbe obrazovanja na manjinskim jezicima, posebno na srpskom jeziku u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku u Republici Srbiji, te razvoju interkulturalnog kurikuluma.

U okviru programa skupa predviđena su i predavanja profesora s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu za studente pedagogije na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Prof. dr. sc. Edita Slunjski
Rad na projektu kao oblik integriranog predškolskog kurikuluma
Pozvano/tematsko predavanje za studente osnovnih akademskih studija pedagogije Doc. dr. sc. Mirjana Šagud
Refleksivna praksa – paradigma za cjeloživotno učenje i obrazovanje (odgajatelja)
Pozvano/tematsko predavanje za studente master studija pedagogije Prof. dr. sc. Neven Hrvatić – dr. sc. Vesna Bedeković
Interkulturalne kompetencije pedagoga
Pozvano/tematsko predavanje za studente doktorskog studija pedagogije i metodike nastave.

Kao dio programskih sadržaja predviđen je i zajednički sastanak članova Međunarodnog znanstvenog projekta Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija, predstavnika Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta iz Novog Sada i Zagreba i HPD-Internacionala.

 

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Hrvatskog pedagogijskog društva.


www.skole.hr