2012-10-27 08:08:24

Znanstvena monografija Pedagogija i kultura

Hrvatsko pedagogijsko društvo na svojim je internetskim stranicama objavilo znanstvenu monografiju s nedavno održanog Drugog kongresa pedagoga Hrvatske.

Digitalna verzija znanstvene monografije objavljena je u tri zbornika radova, koji pod temom Pedagogija i kultura pokrivaju široku problematiku pedagogijske teorije i prakse:

Pedagogija i kultura, svezak 1 Pedagogija i kultura, svezak 2 Pedagogija i kultura, svezak 3.

www.skole.hr