2013-03-21 09:29:41

Predstavljen nacrt nove Strategije stručnog usavršavanja AZOO-a 2014. - 2020.

Nacrt nove Strategije stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje 2014. - 2020., koja je nastala na temelju rezultata analize postojećeg sustava stručnog usavršavanja, predstavljen je stručnoj javnosti 19. ožujka 2013. godine u Zagrebu.

Strategija stručnog usavršavanja 2014. - 2020. nastala je u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika", kojeg financira Europska Unija u okviru Instrumenata pretpristupne pomoći IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala. Glavni nositelj projekta je Agencija za odgoj i obrazovanje, a provodi ga SPAN Consultants u suradnji s CIEP-om, WUS-om Austria i CINOP-om.

Projekt se sastoji od tri komponente. U sklopu prve komponente analizirao se postojeći sustav i potrebe stručnog usavršavanja. Ispitivanje kojem se odazvalo više od 10 000 učitelja,  stručnih suradnika, ravnatelja, voditelja ŽSV-a i savjetnika AZOO-a pokazalo je da većina, preko 80 posto odgojno-obrazovnih radnika, godišnje pohađa najmanje jedan od stručnih skupova u organizaciji AZOO-a. Kvalitetu stručnog usavršavanja ocijenili su dobrom do vrlo dobrom, pritom su  ravnatelji i voditelji ŽSV-a pokazali najveće zadovoljstvo ponuđenim programima, dok su u nešto manjoj mjeri zadovoljni učitelji i stručni suradnici. Sve skupine ispitanika prednost daju aktivnom sudjelovanju u skupovima stručnog usavršavanja u odnosu na skupove sa plenarnim predavanjima. Zanimljivo je da viši savjetnici AZOO-a smatraju da su potrebe učitelja za poboljšanjem učiteljskih kompetencija veće nego što to smatraju sami učitelji. Ispitivanje je pokazalo da postoje najveće potrebe za stručnim usavršavanjima iz područja, odnosno tema, kao što su rad s darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama u učenju, metodike nastavnog predmeta, psihologije i pedagogije te primjene IKT-a u nastavi.

Na osnovi rezultata ispitivanja sudionici druge komponente pripremili su nacrt Strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (2014 - 2020) Agencije za odgoj i obrazovanje koja će biti osnova za dugoročni razvoj stručnog usavršavanja. Strateški ciljevi su razviti učinkoviti sustav stručnog usavršavanja temeljen na kvaliteti, uskladiti sustav stručnog usavršavanja s preporukama EU-a, razviti ljudske i materijalne potencijale Agencije, poticati profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika, koristiti EU programe, promicati obrazovna istraživanja u svrhu razvoja i uspostaviti i održavati partnerstva s nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

U sklopu treće komponente izradit će se poboljšani sustav stručnog usavršavanja, koji će uključivati  nove modele usavršavanja, pet interdisciplinarnih programa usavršavanja, protokole, smjernice i procedure osiguranja kvalitete te akcijski plan za provedbu.

 

Vijest je izvorno objavljena na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

 


www.skole.hr