2007-01-10 00:00:00

Kalendar školske godine 2006./2007.

Upoznajte se s kalendarima školske godine za osnovne i srednje škole.

Kalendar školske godine osnovnih škola za 2006./2007.

Nastavna godina počinje 4. rujna 2006. godine, a završava 21. lipnja 2007. godine.

Nastavna godina se ustrojava u dva obrazovna razdoblja. Prvo obrazovno razdoblje traje od 4. rujna 2006. godine do 22. prosinca 2006. godine. Drugo obrazovno razdoblje traje od 15. siječnja 2007. godine do 21. lipnja 2007. godine.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti i nakon 21. lipnja 2007. godine odlukom ureda državne uprave u županiji, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Učenički odmori su:
- 2. i 3. studenoga 2006. godine,
- od 27. prosinca 2006. do 12. siječnja 2007. godine,
- od 5. do 13. travnja 2007. godine,
- 30. travnja 2007. godine i
- od 26. lipnja do početka nastavne godine u školskoj godini 2007./2008.

Kalendar školske godine srednjih škola za 2006./2007.

Nastava počinje 4. rujna 2006. godine, a završava 21. lipnja 2007. godine. Učenicima završnih razreda nastava završava 24. svibnja 2007. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 4. rujna 2006. godine do 22. prosinca 2006. godine. U prvom polugodištu 2. i 3. studenoga 2006. godine nisu nastavni dani. Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2007. godine do 21. lipnja 2007. godine, a učenicima završnih razreda do 24. svibnja 2007. godine. U drugom polugodištu 30. travnja 2007. godine nije nastavni dan.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35 nastavnih tjedana, osim za završne razrede za koje se nastava organizira i izvodi u najmanje 32 nastavna tjedna.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj nastavnih tjedana propisan stavkom 1. ovoga članka, nastavna godina se može produljiti i nakon 21. lipnja 2007. godine, odnosno 24. svibnja 2007. godine za završne razrede odlukom ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2006. godine, a završava 13. siječnja 2007. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 5. travnja 2007. godine, a završava 13. travnja 2007. godine.

Ljetni odmor učenika počinje 23. lipnja 2007. godine, osim za učenike koji polažu razredni, popravni ili završni ispit ili maturu i učenike koji u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu (ljetnu) praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Iznimno, učenici u jedinstvenom modelu obrazovanja i drugim strukovnim programima sa stručnom (ljetnom) praksom mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika ("Narodne novine", broj 69/04.) i Pravilnika o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama ("Narodne novine", broj 18/94.).

 


www.skole.hr