2013-05-16 13:58:30

Rezultati istraživanja "Maturanti i stres"

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u suradnji s portalom Drzavna-matura.com, te s Psihološkim centrom Tesa provodi projekt na temu stresa kod maturanata uslijed državne mature i upisa na fakultet. Cilj ovog projekta je mladima olakšati ulazak u novu fazu života i pomoći im da budu zdraviji, zadovoljniji i produktivniji članovi društva.

U sklopu projekta putem online ankete na portalu Drzavna-matura.com, prikupljene su informacije o trenutnoj razini stresa i načinima nošenja s njim, što su prvi podaci takve vrste u Hrvatskoj.

Anketu je ispunilo ukupno 608 maturanata (21% muškaraca i 79% žena), e neki od rezultata su:

66% ispitanih maturanata izjavilo je da im polaganje državne mature predstavlja najveći izvor stresa u ovom razdoblju. 71.35% njih navodi kako se u posljednje vrijeme osjeća zabrinuto. 70.42% onih koji osjećaju stres se nikome nije obratilo za pomoć u vezi tog problema, a većina onih koji jesu se ipak obraćala prijateljima ili roditeljima. Iako ih većina navodi kako u svom okruženju imaju dovoljno osoba kojima bi se mogli obratiti, ipak ih to većina ne čini.

Dobre su vijesti da:

41.61% maturanata navodi kako bi voljelo dobiti više informacija o učinkovitim načinima nošenja sa stresom putem interneta, što je i oblik pomoći koji je predviđen u obliku izrade online antistres kutka na portalu drzavna-matura.com koji će sadržavati sve potrebne informacije za maturante kako bi im se olakšala ova životna prekretnica. polovica ispitanih maturanata je bila spremna koristiti usluge nekog savjetovališta da znaju za njega.

 

Više o projektu potražite na portalu Drzavna-matura.com.


www.skole.hr