2014-02-19 09:28:10

Webinar: "Kako napraviti dobar akcijski/razvojni plan škole za program Erasmus+"

U petak 21. veljače u 15 sati održat će se webinar pod nazivom „Kako napraviti dobar akcijski/razvojni plan škole za program Erasmus+“. Riječ je o četvrtom po redu webinaru u okviru projekta ODS (Open Discovery Space) namijenjenom ODS pilot školama i onima koji će to tek postati.

Navedenim webinarom pokušava se ubrzati proces osmišljavanja akcijskog/razvojnog plana za škole koji žele zadovoljiti Erasmus+ kriterije za financiranje obrazovanja nastavnika.

Webinar organizira Ellinogermaniki Agogi (EA) (http://www.ea.gr/ea/index.asp?lag=en), a održat će ga gospođa Eleni Chelioti. Ona je više od deset godina uključena u nacionalne i Europske projekte usmjerene na razvoj škole, inovativnost u korištenju digitalnih obrazovnih resursa, kao i na evaluaciju, planiranje i provedbu programa osposobljavanja za nastavnike.

Erasmus+ je novi program Europske unije namijenjen obrazovanju, osposobljavanju i sportu za razdoblje od od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig).

Naglasak se prebacio s individualnih potreba nastavnika na potrebe škole, svi fondovi za obrazovanje nastavnika usmjereni su na viziju i akcijski/razvojni plan određene škole. Očito je da upravitelji, ravnatelji, nastavnici i sl. trebaju biti jako kompetentni u procijeni potreba svoje institucije te u osmišljavanju snažnog akcijskog plana.

Dodatne informacije o programu Erasmus+ možete naći na stranici http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Nastavnici koji nisu članovi Open Discovery Space, mogu se registrirati na stranici http://portal.opendiscoveryspace.eu/beta.

Za pristup webinaru registrirajte se putem obrasca i ne propustite rok 17. ožujka za podnošenje prijave na program Erasmus+ za vašu školu.

 


www.skole.hr