2014-03-17 13:03:44

Otvoren poziv na podnošenje ponuda za nabavu 40 stručnjaka za razvoj međupredmetnog kurikuluma

U okviru projekta ICT Curricula – Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju, koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u IV komponenti IPA programa, otvoren je poziv na podnošenje ponuda za nabavu 40 stručnjaka za razvoj međupredmetnog kurikuluma.

 

Projekt ICT Curricula se provodi u partnerstvu Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNeta, kao voditelja projekta i korisnika bespovratnih sredstava, Agencije za odgoj i obrazovanje i Pučkog otvorenog učilišta Algebra kao partnera te Hrvatskog informatičkog zbora kao suradnika na projektu.

Glavni cilj projekta je osuvremeniti osnovnoškolski kurikulum s jasno postavljenim ishodima učenja u međupredmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u 8 predmeta (matematika, hrvatski jezik, fizika, povijest, zemljopis, kemija, biologija i strani jezik) u 4 osnovnoškolska razreda (5-8).

U skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom, a prema metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,  u naredna četiri mjeseca, razvijat će se međupredmetni kurikulum za osnovnu školu. Razvoj kurikuluma provodit će pet radnih skupina pod vodstvom Agencije za odgoj i obrazovanje:

    Hrvatski jezik     Strani jezik     Matematika i fizika     Povijest i geografija     Kemija i biologija.

Svaku će skupinu koordinirati po jedan voditelj iz Agencija za odgoj i obrazovanje, a od 8 članova pojedine  radne skupine sedam stručnjaka će biti iz nastavnog područja radne te jedan IKT stručnjak. Na temelju razvijenog kurikuluma radne skupine će pripremiti i priručnik za implementaciju kurikuluma u nastavni proces te scenarije za razvoj digitalnih nastavnih materijala.

Poziv na podnošenje ponuda i pripadajuća natječajna dokumentacija dostupni su na stranicama projekta http://www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/nabava.

Ponude će se zaprimati do 24. ožujka 2014. u 12 sati po lokalnom vremenu.


www.skole.hr