2014-03-20 10:32:18

Odgoda roka za prijavu Erasmus+ KA1 projekata mobilnosti i akreditacija - novi rok 24.3.2014. u podne

Zbog tehničkih poteškoća koje su organizacije imale proteklih dana, posebice s Portalom za registraciju, dosadašnji rok za prijavu KA1 projekata 17. ožujka 2014. odgođen je na 24. ožujka 2014. u podne.

Odgoda roka primjenjiva je na sljedeće aktivnosti u nadležnosti nacionalnih agencija:

KA101 - Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi - mobilnost osoblja KA102 - Strukovno obrazovanje i osposobljavanje - mobilnost učenika i osoblja KA103 - Visoko obrazovanje - mobilnost studenata i osoblja KA104 - Obrazovanje odraslih - mobilnost osoblja KA105 - Mladi - mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima KA108 - Visoko obrazovanje - akreditacija konzorcija ustanova za visoko obrazovanje.

Prijave pristigle između 17. ožujka i 24. ožujka u podne bit će označene s napomenom "LATE" (hr. "ZAKAŠNJELO") u prijavnom obrascu. Međutim, prijavitelji se time ne trebaju zabrinjavati - sve prijave za gore navedene aktivnosti koje budu zaprimljene do 24. ožujka do podne smatrat će se formalno prihvatljivima po pitanju pravovremene prijave.

Službena objava Europske komisije o odgodi roka dostupna je na adresi http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.
 


www.skole.hr